Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE LECȚIE

CLS. I A
C.L.R.

PROF.ÎNV.PRIMAR,
ASĂNACHE
MARIA-MAGDALENA
DATA: 07.04.2016
CLASA: I A
DISCIPLINA: Comunicare în limba română (C.L.R.)
SUBIECTUL: Fixare și consolidare grupurile de litere ”che” și ”chi”
TIPUL LECŢIEI: de consolidare
FORMA DE REALIZARE: Abordare integrată
DISCIPLINE INTEGRATE:
Comunicare in limba română – C.L.R.
Matematică şi explorarea mediului – M.E.M.
Muzică și mișcare – M.M.
Dezvoltare personală – D.P.
COMPETENŢE SPECIFICE:
Comunicare în limba română (C.L.R.)
3.1.Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente
familiare;
4.1. Scrierea literelor de mână.
Matematică şi explorarea mediului (M.E.M.)
1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mintal și în scris, în concentrul 0-100, recurgând
frecvent la numărare;
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de adunare sau scădere în
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice;
Muzică și mișcare (M.M.)
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și ritm;
Dezvoltare personală (D.P.)
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale despre propriile experiențe de viață;
2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten.
COMPETENȚE DERIVATE:
O1 - Să pronunţe corect grupurile de litere ”che” și ”chi” separat şi în cuvinte;
O2 - Să citească corect, conştient şi expresiv un text de mică întindere;
O3 - Să răspundă la întrebări referitoare la conţinutul textului studiat;
O4 - Să scrie cuvinte și enunțuri care conțin grupurile de litere ”che” și ”chi”;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicația, observația, exercițiul, metoda fonetică analitico-
sintetică, brainstorming, explozia stelară, ciorchinele;
Materiale didactice: planşe, fişe de lucru;
Forme de organizare: frontal, individual;
Resurse:
1.Temporale: 50 de minute;
2.Spațiale: sala de clasă;
3.Umane: propunătorul şi elevii clasei IA;
Bibliografie:
Dumitrescu, I., Barbu, D., (2015), Comunicare în limba română, Manual pentru clasa I.
Semestrul 2, Editura Cd Press, București;
Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, aprobată prin Ordin al
Ministrului Nr.3418 / 19.03.2013;
Nuţă, S., (2000), Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis,
București;
Peneș, M., (1997), Învățăm să citim, Editura Aramis, București;
Iordăchescu , C., (2015), Să dezlegăm tainele comunicării, Editura Carminis, Pitești.

PROF.ÎNV.PRIMAR: ASĂNACHE MARIA - MAGDALENA


Etapele Disciplina
de
Activitatea învățătorului Activitatea elevilor Resurse didactice Evaluare
învățământ
lecției Organizare Procedurale Materiale

DP Voi propune jocul ”Cine mă aude își Elevii vor îndeplini, imita, realiza
Apreciez
Captarea atinge… (nasul, părul, obrajii)”. gesturile indicate de joc. Individual Conversația
verbal
atenției DP ”Eu cu tine, el cu ea, / Acum ne vom Demonstrația activitatea
elevilor
CLR saluta. / Îți doresc o zi frumoasă / Până vei Copiii vor răspunde la salut.
pleca acasă!”. Planșe cu
”Bună dimineața, floricele!” Conversația versurile
pentru:
MEM Voi solicita elevii să spună ce zi de ”Vineri, 08.04.2016.” Frontal - salut;
săptămână este, precum și data. Vor scrie data în caiete. Conversația - prezență;
Voi scrie la tablă. - calendarul
naturii
MEM Voi face prezența elevilor. Vor spune dacă este cineva
”După ce ne-am adunat / Și frumos ne-am absent. Frontal Conversația Apreciez
verbal
salutat / Colegii ne-am întâlnit / Cine oare
activitatea
n-a venit?” elevilor

MEM ”Vreme bună, vreme rea, / Acum o vom ”Meteorologul de serviciu” va


studia… / Cer cu nori sau zi cu soare? / spune cum este vremea și Frontal Conversația Calendarul
Vom afla în clipa următoare!” simbolul reprezentativ ce va fi naturii
Voi reprezenta simbolul vremii de azi. consemnat în calendarul naturii.
Voi solicita elevii să răspundă la o Conversația
CLR ghicitoare, apoi să despartă în silabe Frontal
cuvântul – răspuns, să identifice numărul Apreciez
verbal
silabelor, al literelor, precum și al
activitatea
sunetelor. elevilor
”Sună și iar sună / O muzică bună. / ”…chitară!”
Și-năuntru și pe-afară / Melodie la…?”
Enunțarea Voi prezenta obiectivele într-o formă Elevii vor fi atenți. Conversația
scopului și a accesibilă elevilor și voi scrie la tablă Vor scrie în caiete titlul lecției. Explicația
obiectivelor titlul lecției: ”che, chi”.
Anunțarea ”Totodată vom consolida cunoștințele Elevii vor asculta.
temei despre anotimpul primăvara.”
Voi prezenta o imagine reprezentativă Privesc imaginea prezentată. Conversația Apreciez
verbal
Prezentarea CLR anotimpului primăvara. Exprimă printr-un cuvânt ceea ce Explicația Imagine
activitatea
conținutului Voi solicita elevii să exprime printr-un observă. Frontal Observația ”Primăvara” elevilor
cuvânt ceea ce observă în imagine. Voi
solicita elevii să anticipeze ceea ce vor Vor alcătui propoziții pe baza
citi, alcătuind propoziții pe baza imaginii imaginii.
prezentate.
Voi solicita elevii să privească fișa de Conversația Fișă de Apreciez
verbal
lucru. Explicația lucru
activitatea
CLR 1.”Încercuiți cu albastru grupul de litere 1.Vor încercui grupurile de litere Individual Culori elevilor
”che” mic de tipar și cu verde ”Chi” mare indicate. / Frontal
de mână.” Exercițiul
Dirijarea CLR 2.”Tăiați cu o linie grupul de litere care nu 2.Vor spune cuvântul reprezentat
învățării se află în componența cuvântului prin desen, vor identifica grupul Individual
desenat!” de litere, vor indica ceea ce au / Frontal
barat cu o linie din exemplele Apreciez
verbal
prezentate.
activitatea
elevilor
CLR 3.”Citiți cuvintele! Alcătuiți oral 3.Vor citi cuvintele. Vor alcătui Individual
propoziții folosind cuvintele citite!” propoziții. Vor identifica numărul / Frontal Problematiza
cuvintelor din propoziții, vor rea
despărți în silabe, vor identifica
numărul silabelor, precum și Metoda
numărul sunetelor. fonetică,
Apreciez
”Cum vă simțiți acum, când ați citit corect ”…bine, veseli, bucuroși!” Individual analitico-
verbal
MM și ați alcătuit propoziții, conform / Frontal sintetică activitatea
elevilor
DP cerințelor ce vi le-am spus?”
”Vă rog să cântați melodia ”Dacă vesel se Vor intona prima strofă din
trăiește”!” cântecul ”Dacă vesel se trăiește”.
Vor citi textul în șoaptă, apoi cu
voce tare, cei solicitați. Individual Exercițiul
/ Frontal
Apreciez
CLR 4.”Citiți textul de la exercițiul 4!” Vor citi selectiv cuvintele și verbal
activitatea
propozițiile indicate.
elevilor
CLR Voi citi ca model textul.
Frontal
CLR Voi solicita elevii să citească selectiv,
anumite cuvinte și propoziții. Apoi să Vor sublinia cuvintele.
sublinieze câte două cuvinte ce conțin
grupurile de litere ”che”, respectiv ”chi”.
Voi prezenta copiilor planșa pe care este Vor formula întrebări. Explozia
Obținerea CLR reprezentată metoda ”Explozia stelară”. Frontal / stelară Planșă Apreciez
verbal
performanței Le voi cere să formuleze întrebări pe baza Vor scrie răspunsurile în caiete și Individual metoda
activitatea
textului care să înceapă cu cuvintele la tablă. Explozia elevilor
indicate pe planșă (”Cine? Ce? Când? De Exercițiul stelară
ce? Unde?”).

Apreciez
CLR Voi solicita copiii să explice folosirea Vor explica folosirea virgulei Frontal Explicația
verbal
virgulei după cuvintele ”Chirița” și (enumerarea copiilor ce sunt activitatea
elevilor
”Enache”. chemați la joacă de către soare).

5.”Un cuvânt are mai multe sensuri. Vor alcătui propoziții prin care
CLR Alcătuiți propoziții prin care să arătați că vor evidenția că ”ochi” în afara Frontal / Brainstor-
Apreciez
”ochi” are și alt sens decât cel din textul sensului de fiecare dintre cele Individual ming verbal
activitatea
citit!” două organe ale vederii, mai are și
elevilor
sensurile:
- fiecare dintre spațiile libere ale
unei ferestre în care se montează
geamurile;
- întindere de apă în formă
circulară;
- laț;
- fiecare din spațiile aflate între
firele unei împletituri;
- mugur;
- mâncare făcută din ouă prăjite.
Voi adresa elevilor un set de întrebări cu Vor răspunde la întrebările ce le
Fixarea scopul evidenţierii aspectului educativ al sunt adresate. Frontal Conversația Apreciez
verbal
cunoștințelor lecţiei:
activitatea
CLR „În ce anotimp are loc acțiunea?” ”…primăvara.” elevilor
MEM ”Voi știți cântecul ”Vine, vine Vor intona prima strofă din
MM primăvara”. Vă rog frumos să intonați cântecul indicat de cadrul
prima strofă!” didactic.
”Cum sunt copacii?” ”…înfloriți.”
”Pe cine cheamă soarele la joacă?” ”…pe Chirița, Enache, Paraschiva
și Tache.” Frontal
”Ce au făcut când au văzut cățelușul?” ”…i-au dat să mănânce o chiflă.”
DP ”Ce ați învățat din acest text?” ”…este foarte bine să îngrijim
Apreciez
prietenii necuvântători!”.
verbal
MEM ”Câți copii erau în parc?” ”…patru.” activitatea
elevilor
”Câți cățeluși erau?” ”…unul.”
”Câte ființe erau, în total, în parc?” ”…4 + 1 = 5.”

”Luați în mână cinci culori!” Vor lua în mână cinci culori și le


vor arăta. Conversația
Frontal
CLR Voi propune spre rezolvare jocul „Eu Vor trece la numărul plural
spun una, tu spui multe”. substantivele enumerate de cadrul
didactic.
Voi cere elevilor să lucreze independent Vor fi atenți.
exercițiile 6, 7, și 8. Le voi explica Vor lucra independent fișa de Independe Fișa de
Evaluare sarcinile ce trebuie să le îndeplinească. lucru. nt lucru

CLR 6.Voi solicita elevii ca, pe baza metodei Vor completa cuvintele cu grupul Metoda Apreciez
verbal
ciorchinelui, să completeze cuvintele cu de litere corespunzător. Vor ciorchinelui
activitatea
grupul de litere corespunzător. realiza un desen la un cuvânt ales. elevilor
Vor scrie numărul corespunzător
cuvintelor din cei doi ciorchini.
Vor însuma numărul cuvintelor.

CLR 7.”Scrieți cuvinte cu sens asemănător Vor scrie cuvinte cu sens


celor date!” asemănător.
CLR 8.”Scrieți cuvinte cu sens opus celor Vor scrie cuvinte cu sens opus.
date!”

Voi solicita elevii să realizeze Elevii solicitați vor spune cum au


autocorectarea și autoevaluarea rezolvat. Vor corecta eventualele
exercițiilor lucrate. greșeli, ținând cont de explicațiile Autoevalua Autoevaluare
cadrului didactic. rea
Se vor autoevalua, conform Frontal /
punctajului enunțat de cadrul Individual
Voi evidenţia elevii care au fost activi pe didactic. Apreciez
verbal
tot parcursul lecţiei (ca aspect pozitiv). Conversația
activitatea
Voi oferi calificative în funcție de aportul Vor fi atenţi. Frontal / elevilor
pe care l-au avut în desfășurarea orei. individual
Tema pentru „Ca temă pentru acasă aveţi de alcătuit Își notează ceea ce au de efectuat Conversația
acasă propoziții folosind cuvintele de la ca temă pentru acasă.
exercițiul 3 din fișa de lucru.”
3. Citește cuvintele:
pa-chet Ta-che Chi-na re-chin

4.
Prietenia
E primăvară. Natura este îmbrăcată în verde. Copacii sunt
înfloriți. Soarele cheamă la joacă pe Chirița, Enache, Paraschiva și
Tache.
Apare un cățeluș șchiop. Chirița îi dă o chiflă. Cățelul dă din
codiță. Are ochi blânzi. Îi place să aibă prieteni.

5. ochi
6.

7.Scrie cuvinte cu sens asemănător:

cheamă =

îi dă =

prieteni =

8.Scrie cuvinte cu sens opus:

îmbrăcată =

sunt =

apare =