Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA : 22.11.2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT : Școala Gimnazială "Alexandru Lăpușneanu"
CLASA : a II-a
ARIA CURRICULARĂ: Arte
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități pratice
UNITATEA TEMATICĂ: Familia, leagănul copilăriei
TEMA LECȚIEI: Curcubeul
TIPUL LECŢIEI: de formare a priceperilor și deprinderilor
SCOPUL LECȚIEI: - Realizarea compoziției plastice ”Curcubeul” prin combinarea culorilor

COMPETENȚE SPECIFICE:
Arte vizuale și abilități practice
1.2. identificarea semnificației liniei, punctului, culorii și formei în opera de artă
2.1. explorarea unor caracteristici, proprietăți ale materialelor în diverse contexte
2.2 exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului , culorii și formei
Comunicare în limba română:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
Muzică și mișcare :

2.1.Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual, asociind dirijatul intuitiv


OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1. Să identifice culorile curcubeului;
O2. Să numească culorile curcubeului;
O3. Să obțină culori binare din amestecul a două culori primare;
O4. Să precizeze lucul fiecărei culori in curcubeu.

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia , descrierea, explicaţia, exerciţiul, Turul galeriei
 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: videoproiector, pensulă, acuarele, hârtie colorată, foarfecă, lipici ;
 MODURI DE ORGANIZARE:,individual, frontal, în grup;
 RESURSE TEMPORALE:45 min
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr. Etapele activității Conținutul științific Strategii didactice


Crt O Metode Mijloace Forme de Evaluare
. bo organizare
p.

1. MOMENT Se asigură condiţiile optime Conversația frontal Observarea


ORGANIZATORIC desfăşurării lecţiei: sistematică a
- aerisirea sălii de clasă; elevilor
- pregătirea materialului didactic;

2. CAPTAREA Captarea atenţiei se realizează O frontal Capacitatea


ATENŢIEI printr-o scurtă povestire 1 elevilor de a
„Tom şi Jerry sunt prieteni şi au asculta cu
hotărât să facă o plimbare cu avionul. atenție un text
Abia se terminase ploaia şi cerul era
din nou fără nori. Puteau vedea oraşul
până departe. Avionul zbura lin, O Povestea
Conversația frontal
prietenii se bucurau de călătorie, când 2
deodată…o mulţime de culori i-a
învăluit. Era nemaipomenit! Ca un
brâu vărgat aruncat pe cer. Şi se
întrebară cei doi ce o fi şi asta? Nu Capacitatea de
era nici vreo pasăre ciudată şi nici un a răspunde
avion. Şi totuşi, ce este, şi ce caută pe intrebărilor
cer?”
propuse
Copiii sunt solicitaţi să emită păreri
în legătură cu ce cred ei că au întâlnit
cei doi prieteni. Se orientează
discuţiile, astfel încât să se
concluzioneze că era vorba de un
curcubeu.
Elevii sunt solicitaţi să spună dacă au
văzut un curcubeu şi cum arată el,
când se formează.
Se prezintă şi fotografii edificatoare
(anexa 1).
Se explică ce este un curcubeu
(fenomen care se datorează trecerii Explicația
luminii soarelui prin picăturile de apă
din aer şi care are un aspect Anexe
multicolor).
Copiii sunt întrebaţi dacă le place
cum arată un curcubeu şi dacă vor să
lucreze şi ei unul asemănător în lecţia
de educaţie plastică.

3. ANUNŢAREA Se anunţă faptul că, pentru că ei Conversația frontal


TEMEI ŞI A doresc acest lucru, vor realiza un
OBIECTIVELOR curcubeu, vor discuta despre culorile
din care este compus, cum se obţin ele
şi vor învăţa să le ordoneze corect. Se
verifică înţelegerea subiectului: Ce
vom desena astăzi?

4. REACTUALIZAREA Sunt expuse pe tablă imaginea unui O Observaţia Fişă Frontal


CUNOŞTINŢELOR curcubeu, în care culorile se 2 model
DOBÂNDITE diferenţiază foarte clar şi cercul
ANTERIOR culorilor (anexe).
Se cere identificarea pe curcubeu a
acestor culori.
Se pun întrebări cu privire la modul
de realizare a unui curcubeu: Voi ştiţi
cum se desenează un curcubeu? Câte
feluri de linii cunoaşteţi?
5. DIRIJAREA Copiilor li se explică faptul că există Explicația frontal
INVĂŢĂRII mai multe tipuri de linii (verticală, Fişe
orizontala, oblică, frântă, curbă) model Capacitatea
Se prezintă planşe-model cu curcu- elevilor de a
bee formate din diverse tipuri de linii. Conversația exersa unul
Copiii sunt invitaţi să-şi aleagă din modelele
unul dintre modele şi să încerce să re- de curcubeu
alizeze şi ei unul asemănător. prezentate
Se demonstrează schiţarea formei pe
care va fi colorat curcubeul, cu
creionul. Se precizează că fiecare individual
formă realizată trebuie să aibă cel Capacitatea
puţin 7 spaţii pentru fiecare din elevilor de a
culorile curcubeului. recunoaște
Se demonstrează (pe schiţa făcută de culorile
învăţător în clasă) aşezarea culorilor: curcubeului
se ia roşu şi se colorează primul spaţiu, O3
apoi oranj (R+G) în al doilea spaţiu, în
al treilea se colorează cu galben, etc.
Fiecare elev va fi supravegheat
pentru a ordona corect culorile în
O
spaţiile pe care le-a construit.
4
6. OBŢINEREA După finalizarea lucrărilor, copiilor Jocul individual Capacitatea de
PERFORMANŢEI li se pun diverse întrebări: A câta cu- didactic pe grupe a răspunde
loare este galben? Dar violet? O intrebărilor
Ce obiecte de culoarea verde cunoa- 4 propuse
șteți?

7. EVALUARE Sunt analizate şi apreciate lucrările Turul Lucrările frontal


copiilor (de către ei şi învăţător). galeriei copiilor
Evidenţiate aspecte ca: respectarea
ordinii din spectru a culorilor, lucrare
realizată curat, mod interesant de
dispunere a curcubeelor, realizarea
corectă a liniilor etc.
Copiii sunt invitați să deseneze un
smile și să il lipească în dreptul lucră-
rii care li s-a părut cel mai bine realiza-
tă.

8. ACTIVITATE ÎN Copiii sunt invitaţi să audieze cânte- Videoproiect frontal


COMPLETARE cul Culorile şisă indice pe lucrările lor Jocul or
culorile întâlnite în textul cântecului. O1 didactic
Audiţia
muzicală
9. ÎNCHEIEREA Fac aprecieri generale, pe gupe și Conversația frontal Aprecieri
ACTIVITĂȚII individuale asupra participării elevilor verbale și prin
la lecție, precum și asupra recompense
comportamentului lor pe parcursul
orei.
Fiecare copil primeşte câte un mini
curcubeu din carton pe care își poate
scrie numele și carepoate fi folosit
drept ecuson.