Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Prof. înv. primar: Radu Georgel


Școala Gimnazială Gheorghe Hariton Sahateni
Clasa: a III - a
Data: 17.11.2016
Ora: 1100/1200
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba si literatura romana
Unitatea tematică: Lumea vie alegerea prietenilor
Subiectul. Ruxi la gradina zoologica
Forma de realizare: activitate integrată, prin intermediul unor conţinuturi specifice disciplinelor: Limba si literatura romana., , Arte vizuale şi abilităţi practice
(A.V.A.P.), Matematică și explorarea mediului (M.E.M.),Stiinte ale naturii,Ed,muzicala
Tipul lecției: fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi deprinderilor; însuşire de noi cunoştinţe
Durata: 50 minute
Scopul: dezvoltarea capacităţii de receptare şi difuzare a unei varietăţi de mesaje orale sau scrise, în contexte de comunicare cunoscute; exersarea deprinderii de a
redacta mesaje simple,cu respectarea conventiilor de baza,,identificarea mesajului unui text
Competențe specifice:
Limba si literatura romana
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut;
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut;
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare;
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază;
 Stiiinte ale naturii
Identificarea unor particularitati ale animalelor ce se regasesc in textul suport
 Arte vizuale şi abilităţi practice
Colorarea conturului animalului ce reprezinta echipa proprie
 Matematică și explorarea mediului
Calcularea corecta a unor date bazate pe imagini
Ed.muzicala
Completarea versurilor unui cantecel cu un animal ce se poate gasi la zoo
Obiective operaționale:
O1: să citească în ritm propriu un text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie;
O2: să formuleze întrebări pe baza fragmentului citit si enunturi cu cuvinte date
O3: să rezolve exerciţii cu informaţii extrase din text, după modele date;
O4: să identifice texte pe baza unor intamplari traite,auzite si vorbite
O5: sa completeze versurile ce urmeaza ale unui cantecel audiat
O6.sa recunoasca animalul simbol al echipei dupa contur
O7.sa numere corect picioarele animalelor din imagini
Elemente de strategie didactică
a)Metode și procedee: conversația, lectura, explicația, observarea, metoda ciorhinelui , metoda cadranelor, explozia stelară, exercițiul, problematizarea, povestirea
orală
b)Mijloace de învățământ: fișe de lucru, , markere, , tablă, cretă colorata, imagini cu animale, jetoane – recompensă, lipici, laptop, manual în format electronic şi
tipărit, felicitări , cartoane colorate, lipici, cartoane duplex
c) Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate în perechi, activitate individuală.
Bibliografie:
Programa școlară, clasa a III a, , București, 2013;
Şerdean, I., (1982), Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
, „Limba si literatura romana”- manual pentru clasa a III- a, Bucureşti, Editura Intuitext ,Caietul elevului, Editura Intuitext
Metode activ-participative aplicate în învăţământul primar, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti
Strategii didactice Evaluare
Timp formativă
Secvențele Ob.
şcolar Conținutul științific al învățării Metode și Material Forme de
lecției op.
alocat
procedee didactic organizare
1. Moment 2 min.  Elevii își pregătesc manualul și caietele necesare orei de conversația caiete activitate
organizatoric limba română. manual frontală
Elevii sunt grupati in patru echipe.
2. Captarea 5 min.  Se prezinta desenul unei fetite pe nume Ruxi care va conversaţia laptop activitate
atenției relata o intamplare traita la zoo lectura frontală
 Elevii sunt motivati sa cunoasca textul foarte bine.

3. Anunţarea 3 min.  Anunţ elevii că vom desfasura un joc concurs explicaţia Cutiute activitate pe
temei şi a impartind clasa pe echipe. Girafele, zebrele,ursuletii panda si distinctii grupe
obiectivelor pasarile flamingo
 In timpul concursului elevii vor citi textul, vor alcatui
propozitii cu cuvinte date,vor completa tabele cu date din
text,vor recunoaste simbolul echipei dupa contur,vor face
legatura intre personaje si relatarile lor
 Se solicită deschiderea manualelor la pagina 40. învăţarea activitate Observarea
4. Dirijarea prin manual individiuala sistematica
învăţării descoperire
O1  Se citeste textul in stafeta, fiecare grupa isi alege cate un exercitiul
30 fisa de
elev sa citeasca.Se utilizeaza invatarea prin descoperire prin
min observatia lucru
metoda explozia stelara alegand un text,,Izabela si Ruxi il
observau pe Victor si se formuleaza intrebari de ce,Cine,Cum
tabla,creta
Ce ,Unde.Fiecare grupa isi va expune intrebarile formulate.
colorata
 Elevii formuleaza propozitii cu cuvinte date.neam si ne-
O2 explicatia Metoda
am . R.A.I
fise de
 Se recunosc simbolurile echipei colorand jocul ,,dupa exerciţiul –
lucru
copiere
O6 contur si apoi se formuleaza un enunt despre animalul activitate
reprezentat . frontală
laptop
exercitiul
 Se citesc trei texte si elevii vor indica povestirea unor
O4 intamplari traite,auzite si vazute,colorand potrivit fiecare
imagini cu
relatare. A NEXA 1 . aprecieri
animale
verbale

 Se utilizeaza metoda ciorchinelui,copiii completand


personaje si insusiri ce lipsesc din imaginea de la tablă Anexa 2 problematiz
recompens
O3 area activitate
e - jetoane
individuală
fise de
 Elevii vor completa tabelul de la tabla cu enunturile ce
O3 lucru
se potrivesc pe coloanele,,Actiunea,,si ,,urmarea actiunii,,Anexa
explicaţia
3

 Se asculta inceputul cantecelului,,Elefantul Cici,,dupa


care elevii trebuie sa intuiasca continuarea cantecelului dupa ce
O5 munca
se intrerupe brusc. independent
ă
 Elevii il ajuta pe Victor la jocul,,Numaratoarea,,El a
O7 vazut la zoo 2 papagali,o girafa,3 pasari flamingo, 2 zebre si un
exercitiul
ursulet panda.Cate picioare ar fi putut sa numere in total

 Personajele din textul Ruxi relateaza cum a fost vizita la conversaţia

zoo

 Elevii vor avea de realizat legatura intre relatare si


O3
personajul careia ii apartine.anexa 4

5. Asigurarea 5 Fise de
retenţiei şi a O3 min.  Se propune derularea jocului didactic „Găseşte ordinea lucru activitate evaluare
transferului jocul frontală reciprocă
corecta a intamplarilor!”. Se dau 5 enunturi din text si elevii didactic recompen
scriu in casuta dinaintea enuntului numarul potrivit in ordinea se -
cronologica desfasurarii evenimentelor. Metoda
jetoane
 Completeaza cadranele.Ce ai vazut citind textul Ce ai cadranelor

simtit Ce ai invatat din aceasta povestire Scrie un cuvant cheie.


ANEXA 5

6. Încheierea 5 min.  Se anunta tema pentru acasa constand in realizarea explicaţia caietul de activitate aprecieri
activităţii rezumatului lectiei pornind de la fragmentele lectiei clasă frontală verbale

 Se stabilesc castigatorii jocului concurs pe baza


distinctiilor obtinute in timpul sarcinilor de lucru,se fac
aprecieri individuale si generale .