Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDETEAN VASLUI


CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE şi ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ AURORA VASLUI
Disciplina: Limba romana
An şcolar: 2014/2015

PROIECT DIDACTIC
(activitate demonstrativa, sustinuta in cadrul Comisiei metodice Om si Societate)

Propunator: prof. Anton Gh.


Clasa a VI-a A ,elevi cu deficiente mintale usoare si moderate
Data: 23 octombrie 2014, semestrul I, an scolar 2014/2015
Aria curriculara: Limba si comunicare
Disciplina: Limba romana
Unitatea de invatare: Buna –cuviinta, politetea, modestia, cinstea, harnicia, omenia, dragostea
fata de familie.
Tipul lectiei: mixta (predare-invatare)
Obiective cadru:
Oc1. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE CITIRE CORECTĂ ŞI CONŞTIENTĂ;
Oc2. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE INDEPENDENTĂ;
Oc3 CONSOLIDAREA ŞI DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE EXPRIMARE SCRISĂ
Oc4 DEZVOLTAREA CAPACITATII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS(citire/lectura)
Obiective de referinta:
I.1.Să recepteze corect mesajul verbal sau scris;
I.2.Să-şi formeze şi să-şi dezvolte deprinderi de citire corectă, în ritm propriu a unor cuvinte, propoziţii, texte de mică întindere;
I.3.Exersarea şi îmbogăţirea vocabularului prin utilizarea corectă a unor cuvinte / expresii;
II.1.Să-şi dezvolte abilităţile de exprimare orală corectă şi coerentă;
II.3.Să redea prin cuvinte proprii, conţinutul unor texte citit şi să le înţeleagă mesajele;
III.1.Să –şi dezvolte abilităţile de scriere corectă, lizibilă şi îngrijită.
Obiective operationale:
Obiective cognitive:
O1.-sa citeasca corect cuvintele si propozitiile, folosind intonatia;
O2 - sa urmareasca textul si sa continue citirea in lant;
O3 - Sa identifice cuvintele noi si sa le explice, cu sau fara ajutorul imaginilor de sprijin;
O4 - Sa citeasca selectiv pasajele cerute de profesor;
O5 - Sa imparta textul in fragmente;
O6 – sa identifice substantivele comune si proprii din textul dat;
Obiective psihomotorii:
O7- Sa scrie corect si lizibil, respectand asezarea in pagina caietului;
Obiective afective:
O8- Sa manifeste interes pentru activitate;
O9- Sa participe cu placere la toate etapele activitatii.
Resurse didactice: manualul de clasa a VI-a, caietele, PC-ul, fise de lucru, plansa cu partea de vorbire flexibila,
Substantivul.
Procedurale: audierea, explicatia, observatia, demonstratia, munca independenta, jocul didactic
TIMPUL ACORDAT ACTIVITATII: 45 de minute.

Nr. Evenimentele Continutul invatarii Resurse didactice Ce face profesorul Elemente de


scenariului didactic evaluare
crt
Materiale Procedurale

Cere colectivului sa se
Momentul Asigurarea ordinii si linistii necesare Conversati
1. pregateasca pentru ora de
organizatoric unei bune desfasurari a lectiei. a
limba romana.

2. Reactualizarea -lectia pe care o studiem noi este, Manualu, Conversati Prezinta sarcinile, solicita Frontala
Bunica, dupa B. St. Delavrancea – elevii la citirea selectiva,
facem consolidarea acestei lectii prin:- stabileste rolurile, discuta
citirea in lant; - citirea selectiva si pe termenii noi, necunoscuti,
roluri;-desprinderea semnificatiilor a, ii explica elevilor, arata
textului;- tema textului. explicatia,o cum trebuie interpretat
Metoda cubului-metoda interactiva: bservatia, rolul, intervine pentru a
-Fiecare copil răspunde pe rând fise de demonstrati corecta si indrepta cititul.
conform cerinţei primite:(1-descrie, lucru a
cunostintelor
asimilate 2-compară, 3-asociază, 4-analizează Da explicatii suplimentare Individuala
5-aplică, 6-argumentează). caietele Instructajul pe care le sprijina eventual
-după fiecare raspuns profesorul elevilor verbal cu imagini; ajuta elevul in
pune pe tabliţa magnetică, jetoane citirea pe roluri sau
magnetice reprezentând răspunsul selectiva; il ajuta sa
dat. urmareasca textul; il
incurajeaza sa raspunda
intrebarilor.
Se realizeaza prin prezentarea unui
cantecel audio dedicat bunicii
Captarea In acest cantecel a fost vorba despre Anunta ce urmeaza sa se
3. CD-ul Audierea
atentiei bunica asculte.
Gramatical, ce este bunica ca parte de
vorbire?
SUBSTANTIVUL Pornind de la
ultimul substantiv gasit de elevi, anunt
lectia noua.
Discuta cu elevii despre
- Astazi vom reactualiza cunostintele substantiv si cauta in
despre substantiv dobandite de voi in manual partea de vorbire
clasa a V-a si le vom completa cu altele de studiat.Li se va spune
Anunţarea elevilor, de exemplu, că în
noi apoi le vom aplica in rezolvarea Frontala,
subiectului plansa cu lecţia respectivă îşi vor
unor exercitii variate. Conversata, individuala,
4. lecţiei şi a Substanti îmbogăţi cunoştinţele
explicatia orala,lucrul
obiectivelor vul despre substantiv, astfel cu manualul
operaţionale -voi anunta obiectivele pe intelesul încât să folosească în mod
elevilor corect, atunci când
vorbesc/scriu.
Scrie data si titlul lectiei pe tabla:
Substantivul.

5 Dirijarea Se prezintă pe tablă/planşă tabelul cu -tabla îndrumarea elevilor în


învăţării rubricile: „Ştiu / Vreau să ştiu / Am procesul de
învăţat“, iar elevii realizează tabelul pe descoperire/asimilare a noilor
conţinuturi; în
fişa de lucru. La început, se cere
predareaînvăţarea
elevilor să  noteze în tabel tot ceea ce substantivului
ştiu despre tema ce urmează a fi Stiu /Vreau sa stiu/ Am
discutată, apoi fiecare grupă va citi de invatat
pe fişă ceea ce a notat. Împreună cu Elevii vor lucra individual si li
cadrul didactic, elevii vor stabili ce ar se cere sa spuna tot ce stiu
trebui să fie notat în tabel la rubrica despre tema discutata. In acest
„Ştiu” şi completează apoi pe tablă. timp se construieste pe tabla
un tabel cu urmatoarele
coloane:Stiu/ Vreau sa
Etapa „Vreau să ştiu”: Elevii sunt stiu/Am invatat
solicitaţi  să formuleze întrebări despre -Se cere elevilor sa spuna ce
ce ar dori să mai afle legat de tema stiu despre tema de azi
propusă, despre lucrurile de care nu respectiv, se noteaza lucrurile
sunt siguri sau lucrurile despre care ar cu care toata lumea este de
vrea să cunoască ceva nou. Se notează acord in coloana din stanga
aceste întrebări în coloana din mijloc a -In continuare se ajuta copiii
sa formuleze intrebari despre
tabelului, atât la tablă, cât şi pe fişe. lucrurile de care nu sunt
siguri.aceste intrebari pot
Etapa „Am învăţat”: După predarea aparea in urma dezacordului
conţinutului, se revine asupra privind unele detalii sau pot fi
întrebărilor pe care le-au formulat elevii
în etapa anterioară şi pe care le-au
trecut la “Vreau să ştiu”. Se reia fiecare
întrebare şi se notează răspunsurile
aflate în timpul predării noului conţinut produse de curiozitatea
copiilor. Se noteaza aceste
în coloana a treia.
intrebari in coloana din mijloc
-Se creeaza situatii diverse de
În încheierea lecţiei, pentru a se realiza invatare,centrand atentia
feed-back-ul, elevii revin la schema copiilor si pe descoperirea
S/V/A şi decid ce au ştiut la începutul raspunsurilor la intrebarile
lecţiei, ce au vrut să înveţe pe parcursul formulate.
ei şi ce au învăţat din lecţie. Se
realizează astfel o învăţare autentică şi
durabilă prin asimilarea unor cunoştinţe
noi şi restructurarea activă a unor
scheme mentale.
Asigurarea -valorificarea cunoştinţelor asimilate în Conversatia
feed-back- contexte diferite; de exemplu, exerciţii -se adreseaza intrebari
6. ului de identificare a substantivelor Explicatia scurte despre tema de Individuala
astazi

Incheierea Recompensarea pozitiva si valorizarea Conversatia


activitatii elevilor pentru implicarea in activitate. Noteaza elevii care au
7. raspunsbine si cei care au
fost activi......

METODA CUBULUI
BUNICA
după Barbu Ştefănescu – Delavrancea
FEŢELE CUBULUI

1. DESCRIE
Spune pentru fiecare substantiv, adjectivul potrivit din text:
parul _________________ _____________
ochii ___________________
gura _________________ bunica _____________
buza de sus _______________
glasul __________________ _____________
poala__________________

2. COMPARĂ
Completează comparaţiile următoare:
♣ „o vad ca”...... ______________________________
♣ „ma simteam usor ca”__________________________________
♣ „fusul sfaraia pe la urechi ca un”...... _______________________
♣ „Tresaream si auzisem ca” ________________________________
♣ „ii aducea soapte de departe ca”_____________
3. ANALIZEAZĂ
Cum intelegem expresiilor :
„... ma simteam usor ca un fulg”
_______________________________________________________
„o vad ca prin vis”
_______________________________________________________
„de sus (....) se scutura o ploaie albastra”
_______________________________________________________
„buza de sus, crestata in dinti de pieptene, de la nas in jos”
_______________________________________________________

4. ASOCIAZĂ
Completeaza:

Tatal tatalui meu este ...........bunicul meu.


Mama mamei mele este...........bunica mea.
Sora mamei mele este.................matusa mea.
Fratele tatalui meu este..........unchiul meu.
Bunicii mei sunt.........................parintii mamei mele.
Bunicii mei sunt........................parintii tatalui meu.

5. APLICĂ
Formulaţi enunţuri în care cuvintele roşie, şiret, mare să fie pe rând, substantive, apoi
adjective:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________

6. ARGUMENTEAZĂ
De ce acest text se numeşte „BUNICA”?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________

Care este învăţătura care se desprinde din text?


______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Substantivul
    Este partea de vorbire care denumeste:

  fiinte: om, pasare, floare;

  lucruri: carte, masina;

  fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare , ceata;

  actiuni: merge,danseaza,lucreaza;

  stari sufletesti: bucurie, veselie;

S-ar putea să vă placă și