Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a IV a
Propunatoare: MOISA BRINDUSA
Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE
Disciplina: LIMBA SI LITERATURA ROMANA
Unitatea de invatare: LUMEA NECUVANTATOARELOR
Subiectul lectiei: PUIUL,DUPA I AL.BRATESCU-VOINESTI
Tipul lectiei: PREDARE-INVATARE
Durata: 50 minute

Scopul lectiei:
 dezvoltarea exprimarii elevilor si imbogatirea vocabularului cu noi cuvinte;
 dezvoltarea gandirii critice si a capacitatii de a comunica

Obiective operationale:

O1 – să citească corect, fluent, expresiv, conştient textul din manual; ;


O2 –sa identifice cuvintele necunoscute din text;
O3- sa explice cuvintele si expresiile necunoscute din text;
O4 -sa raspunda corect la intrebari;
O5 – sa demonstreze intelegerea textului prin formularea de intrebari si raspunsuri
.
Strategii didactice:
Resurse procedurale:conversaţia, brainstorming-ul, explicaţia, lectura
explicativă, povestirea, exerciţiul, explozia stelară, cadrane, jocul didactic;
Resurse materiale:manualul, fişe de lucru, postere, markere
Forme de organizare: individual, pe echipe, frontal, în perechi.
Bibiografie:
- Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura română,
- Manualul de Limba şi literatura română autori Tudora Piţilă şi Cleopatra
Mihăilescu – Editura Aramis, 2006
- Didactica limbii şi literaturii române în clasele primare – Ioan Neacşu,
Silvia Nuţă, Melania Antoaneta Sârbu- Editura Aius, 2008.
- www.didactic.ro

1
Conţinutul informaţional şi Strategie didactică
Etapele lecţiei Ob. demersul didactic Resurse
Op. Evaluare
Activitatea învăţătorului Timp Procedurale Materiale Forme de
organizare
I. Momentul Asigură condiţiile optime pentru Caiete
organizatoric buna desfăşurare a lecţiei: aerisirea Manual Capacitate
sălii de clasă, pregătirea Conversaţia Frontal a de
materialului didactic şi stabilirea 1’ concentrare a
liniştii. atentiei

2.Captarea şi Le voi adresa elevilor o ghicitoare:


orientarea „Cine ne-ngrijeste/Zi de zi Conversaţia Flipchart
atenţiei 02 munceste Marker
Pentru fiecare/Ca sa-l creasca 3’
mare?” (Mama) Brainstorming- Individual Capacitatea
Adresez elevilor urmatoarea ul Frontal de a raspunde
intrebare: La ce vă la intrebari
gândiţi când auziţi cuvântul
„mama”? (ideea de familie, de
protecţie, de căldură sufletească, Conversaţia Frontal
grijulie, ocrotitoare, responsabilă,
afectuoasă, calmă, răbdătoare,
etc.).

2
Pe o plansa vor nota toate
caracteristicile care le vin in minte
despre mama.
* Pot exista familii şi în lumea
vieţuitoarelor din natură?
Putem găsi asemănări între
familiile din rândul animalelor
şi cele ale omului?

3.Anunţarea Astăzi vom învăţa lecţia ,,Puiul’’ Capacitatea


temei şi de I. Al. Brătescu - Voineşti 2’ Conversaţia Frontal de concentrare
obiectivelor Anunţ obiectivele lecţiei. a atentiei

4.Dirijarea Ce text am mai învăţat noi anul


învăţării acesta scris tot de I.Al.Brătescu 22’ Conversaţia Frontal
Voineşti?
Să intuim următoarea imagine. Ce
observaţi? Planşă Capacitatea
O2 Precizaţi timpul, locul şi de a raspunde
personajele acţiunii. la intrebarile
Numesc un elev să citească lecţia propuse
model.
Citiţi lecţia în gând şi subliniaţi
cuvintele şi expresiile necunoscute.
Fac citirea în lanţ, selectivă şi pe Citirea Individual
roluri a textului. explicativă. Manualul

3
La citirea selectivă solicit elevilor
să explice şi semnele de punctuaţie Citirea Manualul Individual Capacitatea
O1 folosite. explicativă. de a citi
Solicit elevilor să citească textul
fragmentul sau propoziţiile unde
apare o descriere, unde apare Explicaţia Frontal
dialogul.
Înlocuiţi în propoziţii cuvintele de
la vocabular cu cuvinte cu acelaşi Exerciţiul Frontal Capacitatea de
înţeles şi observaţi dacă se schimbă Explicaţia a rezolva
sensul. corect
exercitiul
Activitate pe grupe.
propus
Explic elevilor sarcina de lucru:

Formulaţi cât mai multe întrebări Explozia


în legătură cu textul citit. stelara
(Anexa 1, pagina 6)

O2 Aleg la întâmplare o propoziţie din


text şi oral analizăm morfologic Analiza Pe grupe Capacitatea de
cuvintele. a se exprima
Fişe oral tinand
O3 Cine poate să povestească textul? cont de
cerintele
Prezint elevilor planşe cu secvenţe doamnei
din întreaga povestire. Povestirea Frontal
(Anexa 2, pagina 7 ) Individual

4
5.Obţinerea Fiecare grupă primeşte o foaie Problematiza- Pe grupe Capacitatea de
performanţei mare de bloc de desen împărţită în 10’ rea a rezolva
O4 patru cadrane. Cadranele corect
(Anexa 3, pagina 8) cadranele
realizate

6.Asigurarea Împart elevilor postituri şi le trasez Cvintetul Individual


feed-back-ului ca sarcină să realizeze un cvintet 5’ Capacitatea
O4 pornind de la cuvântul ,,Prepeliţa’’ de a realiza
Lipesc postiturile pe o coală de cvintetul
hârtie şi le afişez în clasă pe
lambriu.
(Anexa 4, pagina 9)

7. Aprecieri Fac aprecieri asupra modului cum Frontal Aprecieri


asupra lecţiei au participat elevii clasei la lecţie 2’ individual verbale
şi tema pentru şi acord calificative individuale
acasă

5
Anexa 1

Explozia stelară

6
7
Anexa 2

8
Anexa 3

1.Ce v-a impresionat ? 2. Găsiţi un alt final povestirii

3.Completaţi ciorchinele cu însuşiri ale 4. O imagine vizuală desprinsă din text.


prepeliţei: (desen)

Prepeliţa

9
Anexa 4

CVINTETUL

(1–2-3–4–1)

Prepeliţa

10

S-ar putea să vă placă și