Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Data: 03.12.2015
Clasa: a III-a „A”
Învăţătoare: Ceban Ana
Instituția: LTPR ”Mihai Marinciuc”
Disciplina de învăţămînt:Limba şi literatura română
Tipul:Lecţie de formare a capacităţilor și de dobîndire a cunoştinţelor
Resurse temporale:45 de minute
Modulul:Cad din cer mărgăritare/Peste plaiul meu iubit...
Subiectul orei: Pastelul „Iarna”de Vasile Alecsandri .Observarea şi explorarea pastelului
Subcompetenţe:
2.8. Recunoaşterea în baza textului a elementelor de versificaţie: strofă, vers, rimă.
2.13. Identificarea în textul citit a mijloacelor artistice: comparația și personificarea în scopul evidențierii semnificației lor;
Obiective operaţionale:
O1 Să desprindă informații esențiale dintr-un text citit, exprimîndu-și opinia și atitudinea proprie față de cele citite;
O2 Să citească corect, coerent şi expresiv folosind intonaţia impusă de semnele de punctuaţie
O3 Să alcătuiască enunţuri proprii cu expresiile şi cuvintele noi identificate în text;
O4 Să conștientizeze plăcerea lecturii, valorificînd mijloacele artistice de modificare a sensului: comparația, epitetul și
personificarea;
O5 Să coopereze cu colegii din cadrul grupului pentru îndeplinirea sarcinilor propuse;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: Conversaţia dirijată,interogarea multiprocesuală, asaltul de idei, PowerPoint, demonstraţia, jocul didactic,
audierea, explicarea, Pălăriile gîndităare, Microfonul magic, mesajul lacunar, Universul cuvîntului, etc.
Forme de activitate: Frontal, individual, lucrul în grup, perechi
Mijloace didactice de instruire: laptopul, televizorul, fişe, manualul;
Bibliografie:
1. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Curriculum școlar clasele I-IV, Chişinău, 2010;
2. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Ghid de implementare a Curriculumului modernizat pentru treapta
primară de învățămînt, Ed. Cartier, Chişinău, 2012;
3. M.Buruiană, S.Cotelea, A.Ermicioi, Limba română, manual pentru clasa a III-a, Î.E.P. Știința, 2012;
4. Sarabaş Eugenia, Braghiş Maria, Sarabaș Nicoleta, Proiecte didactice la limba română,clasa a III-a, Ghid pentru
învăţători şi părinţi, Editura Inretprint, Chişinău, 2013;
DEMERSUL DIDACTIC:

instrucționaleMomente

Timp (min.)
Strategia didactică

operaționaleObiective
Metode
Metode Mijloace de
Activităţi (învăţător- elevi) şi Forme de evaluare
procedee instruire

Timp
1 2 3 4 5 6 7 8
Asigurarea unui climat favorabil pentru începerea
lecţiei.Salutarea oaspeţilor.Prezentarea oaspetelui prezent 1
la lecţie.
Evocare Zîna Iernii vine cu un mesaj: Mesajul Activitate
Salut dragi fetiţe ____(garofiţe,romaniţe) frontală
şi băieţei_____(clopoţei,bujorei) 2 Aprecieri
Azi e data de 27:9_______Undrea_______ verbale

Completăm versurile: Mesajul


_______albă,sclipitoare lacunar
Ne-a adus multă__________
Şi ne-a scos pe toţi afară Intuiția PPT 2
Să urcăm în __________
O1
Despre ce anotimp se vorbește în poezie?
Care sînt lunile anotimpului iarna? Asalt de idei Orală
Copii, dar știți voi oare cum în popor sunt numite lunile de
iarnă? ( undrea, gerar, făurar) Activitate
Ce schimbări au loc în natură odată cu sosirea iernii? frontală
Cuvîntul învățătorului
Iarna este un anotimp în acelaşi timp geros, dar şi foarte
frumos.Foarte mulţi scriitori descriu în poeziile sale Explicația 1
anotimpul iarna.Cunoaşteţi voi oare autori care au scris
versuri dedicate acestui anotimp?
Anunţarea subiectului și obiectivelor:
Subiectul orei de azi este: Pastelul“Iarna” de
Realiza V.Alecsandri. (Notarea subiectului pe caiet)
rea Dar iarna n-a venit la noi cu mîinele goale, ea a venit
sensului însoțită de fulguşori pe care sunt scrise obiectivele lecției Explicația
noastre. (Copiii vor citi obiectivele) Frontal 1
Şi a mai venit cu ceva. Cu un coş. Dar e gol! Ea ne roagă Situație de
ca la finele acestei lecţii să-l umplem cu cunoştinţele problemă Aprecieri
noastre. Sînteţi de accord? verbale
O2
Prezentarea datelor biografice despre autor:
V.Alecsandri PPT
Expunerea Expozi
Lectura în gînd a pastelului cu semnarea cuvintelor ția de
necunoscute. Lectura Indepen- carte, 2
Explicarea cuvintelor necunoscute,încadrarea cuvintelor în dent portretul
enunţuri proprii. scriitoru
Universul lui
Văzduh – aici: aer; cuvîntului
Cumplita – nemilos, groaznic;
O3 Troiene – cantitate mare de zăpadă 7
Răspîndind – împrăștiind; DEX
Dalb – alb curat;
Zale – aici: mantie de nea; Conversația Aprecieri
Fiori – senzație de frig; dirijată Manua verbale
Palid – care are pielea feței alba sau galbenă din cauza lul
unei boli;
Clinchete de zurgălăi – sunet produs de clopoței; Frontal
O1
Audierea poeziei “Iarna”de V.Alecsandri
Audiție
Să dezlegăm tainele textului: TIC
Ce sentimente aţi trait audiind pastelul?
La ce v-aţi gîndit în timpul audiției? Conversaţie
O4 Cum este întitlulat pastelul?
Cîte strofe sunt? Manua
Cîte versuri are fiecare strofă? lul
- Cu ce sînt comparați fulgii de nea? Întrebări
- Cum arată țara după ninsoare? multiprocesua 3
- Ce culoare predomină în descrierea acestui tablou? le Activitate
- De ce pare totul pustiit? frontală
- Cum se schimbă tabloul iernii odată cu apariția soarelui?
O2 - Cine însuflețește ultimul tablou al poeziei? Calcula
Citirea expresivă a poeziei din manual, pag.79; torul
Orală
Citirea multiplă a poeziei:
Citim în cor prima strofă şi batem din palme la fiecare
semn de punctuaţie;
Citim din strofa următoare un vers în şoaptă şi alt vers cu
voce. Lectura
Citim în perechi de jos în sus, câte un vers, din a treia multiplă 4
Activitate
strofă.
frontală
Găsim cuvinte-rimă.
Lectura Manua
Lectură în postură de actor.
selectivă lul
O2 Să ne imaginăm că suntem la un spectacol. Trece în faţa
clasei un doritor şi citeşte un fragment, iar noi îl vom
aplauda.
Cum a fost în rol de actori? Cum vă simţiţi?
3
Pauză cognitiv-dinamică Activitate
Suntem niște fulgușori… Jocul didactic pe Aprecieri
variante verbale
Înţelegerea conţinutului textului prin intermediul
metodei „Pălăriilor gînditoare”

Redaţi în cinci enunţuri despre ce este vorba 1


în poezie!

Spuneţi ce simţiţi când citiţi ultima strofă a


Reflecţia poeziei Pălăriile
gînditoa
Desprinde din poezie expresiile folosite de re Aprecieri
autor pentru a reda aspectele negative ale iernii ”Pălăriile verbale
gînditoare”
Explică ce inseamnă sosirea iernii pentru tine
si pentru natură!( aspecte pozitive)
O5
Imaginează-ţi că anotimpul iarna nu există Ce Activitate
urmări ar avea acest lucru? în echipă
8
Explicaţi cum acţionaţi pentru ocrotirea
vieţuitoarelor în timpul iernii ! Situație de
problemă

Jocul ”Fals sau adevărat?”


1.Poezia „Iarna”este o legendă F A
2.Autorul pastelului este V.Alecsandri F A
3.Poezia IARNA are 8 strofe F A
4.Antonimul cuvîntului tinereţe este bătrîneţe F A
O1 5 Sinonimul cuvîntului zale este cer F A
Extinde-
re Verificarea fișelor: Jocul didactic Activitate Fișe
5 puncte-bravo individua individua Scrisă
4-3 puncte –bine lă le 5
2-1 puncte-mai atent

Zîna Iarnă ne propune un joc ”De-a reporterii”


Le solicit doritorilor să continiue gîndul la microfon:
Azi la lecție, noi am...(în baza activităţilor care au derulat) Evaluare
reciprocă
Aprecierea activității elevilor pe parcursul lecției.

Tema pentru acasă: Microfo 2


Memorizarea unei strofe din poezia “Iarna” Jocul didactic nul
Exerciţiul 5,6 pagina 81 Verbală

2
Activitate
Problematiza frontală
rea și indepen
dentă 1