Sunteți pe pagina 1din 9

DATA: 13.10.

2017
CLASA: a II-a
ŞCOALA:
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
OBIECTUL: Arte vizuale şi abilităţi practice
TEMA: Trasarea după şablon, decuparea după contur, asamblarea si lipirea hârtiei
SUBIECTUL: Colaj - ,,Căsuţa păsărelelor”
TIPUL LECŢIEI: formarea de priceperi şi deprinderi
SCOPUL:
 Cunoasterea si utilizarea unor tehnici de lucru utilizând hârtia.
 Dezvoltarea deprinderilor si abilităţilor practice de lucru în echipă, a gustului estetic, a imaginaţiei şi creativităţii.
COMPETENŢE GENERALE:
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse
COMPETENŢE SPECIFICE:
● ARTE VIZUALE ŞI ABILITǍŢI PRACTICE
1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul artistic;
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte;
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbal
kinestezică

● COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNǍ


1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare;
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj vizual sau verbal, în contexte cunoscute
● MUZICǍ ŞI MIŞCARE
3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei toţi elevii trebuie:
O1: să justifice necesitatea asigurării adăpostului şi hranei pentru păsări;
O2: să picteze după imaginaţie păsărelele;
O3: să decupeze corect unele elementele;
O4: să asambleze corect şi estetic părţile componente ale colajului, respectând etapele de lucru stabilite;
O5: să-şi dezvolte gustul estetic şi dragostea pentru natură prin realizarea lucrării propuse;
O6: să evalueze şi să autoevalueze în mod obiectiv lucrările finale pe baza criteriilor de evaluare: corectitudine, acurateţe, grad de
finalizare;
STRATEGIA DIDACTICǍ:
● METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, expunerea, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
● MATERIAL DIDACTIC: colaj model, carton, şabloane, perforator, fir textil, acuarele, pensula, lipici, foarfece, lână, crenguţe, paie
● FORME DE ORGANIZARE: individual, în grupe, frontal
● FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: autoevaluare, evaluare de către colegi
RESURSE:
● BIBLIOGRAFICE:
„Metodica predării lucrului manual”, Şerdean I., Dumitruleasa, F. – Editura Didactică şi Pedagogică, 1984;
„Rolul şi locul abilităţilor practice în orientarea socială a copiilor”, Tauru , Areta – Revista Învăţământul primar, nr.1/ 2001
Curriculum National-Programa scolara pentru clasa a II- a, Bucuresti, 2012
● TEMPORALE : 50 min
● UMANE : 22 elevi

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE OB. CONŢINUTUL LECŢIEI
LECŢIEI OP. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Mijloace de Metode Forme de
învăţământ didactice activitate
1. Momentul Se stabileşte un climat propice desfăşurării activităţii. conversaţia frontal
organizatoric Se pregătesc materialele necesare.
2 min
2. Captarea Captarea atenţiei se face printr-o discuţie legată de textul frontal
atenţiei studiat la ora de comunicare în limba română, despre viaţa computer conversaţia
8 min păsărilor sedentare în condiţii friguroase şi despre ce pot face imagini observaţia
copiii pentru a le ajuta.
Se observă imagini cu adăposturi pentru păsări şi se
O1 discută despre hrana pe care o putem asigura păsărelelor. Elevii explicaţia
vor afla cu ce au voie să hrănească păsărelele: seminţe de floarea
soarelui, dovleac, cânepă, bucăţi de măr, miez de nucă, arahide (
nesărate), fructe uscate, soc şi ce nu au voie să le dea păsărelelor
: seminţe sărate, pâine, biscuiţi, hrană pentru câini sau pisici,
produse de patiserie-cofetărie. CD player cântare
O5 După ce vara păsările ne încântă cu muzica lor, acum în colectivă
prag de iarnă, ar trebui să fie rândul nostru să le dăm ceva înapoi,
să le ajutăm. Aşa că, dragi copii, puteţi şi voi construi cuiburi
artificiale împreună cu părinţii şi apoi să le puneţi în ele mâncare.
Copiii interpretează cântece despre păsări.
3. Anunţarea Se anunţă subiectul lecţiei: realizarea unor căsuţe pentru explicaţia frontal
temei şi a păsărele. Se comunică obiectivele în termeni accesibili elevilor
obiectivelor pentru a-i motiva şi conştientiza în efortul de învăţare.
1 min
4. Realizarea Voi prezenta elevilor planşa model şi se explică tehnica planşă frontal
lucrării de model
25 min lucru.
prezentarea Intuirea materialelor necesare realizării lucrării: explicaţia
lucrării Elevii sunt informaţi că planşa cu produsul final este doar
O2 orientativă;
Elevii vor fi împărţiţi în patru grupe. Fiecare grupă are şabloane
pe masa de lucru materiale necesare: şabloane, carton colorat, carton colorat observarea
foarfece, lipici, acuarele, pensoane, paie, lână, puf, coală de dirijată
carton pentru asamblarea lucrării.
În urma observaţiilor voi discuta cu elevii despre
materialele folosite pentru realizarea lucrării şi despre modul de
demonstrarea O3 lucru. individual
şi explicarea Voi explica şi demonstra etapele de realizare a lucrării: demonstraţia
etapelor ● folosind acuarelele şi pensoanele, vor picta păsărelele în culori perechi
lucrării adecvate, pe care a fost aplicat în prealabil un strat de griş cu
O4 ajutorul aracetului; foarfece
● se decupează conturul căsuţei; lipici
acuarele exerciţiul
● se decupează păsărelele; pensoane
● se întinde lipici pe porţiunea de contact şi se lipesc pe rând cele paie
două păsări; lână
realizarea ●se aleg şi se asamblează cât mai original elementele decorative puf
lucrării de O5 (paie, crenguţe, lână, puf), moment în care elevii au posibilitatea explicaţia
către elevi de a-şi manifesta creativitatea în elaborarea produsului.
Elevii vor repeta sarcinile de lucru şi vor realiza lucrarea
propusă. conversaţia
În timpul lucrului voi supraveghea îndeaproape elevii,
intervenind acolo unde este cazul; voi ajuta şi îndruma elevii
neîndemânatici. CD player
Se asigură un fond muzical. fir de aţă
Lucrările finalizate vor fi suspendate cu ajutorul unui fir de
aţă şi vor fi expuse .
5. Evaluarea şi Se cere elevilor să aprecieze lucrările după următoarele
discutarea O6 criterii: lucrările conversaţia individual
lucrărilor - respectarea tehnicii de lucru;
7 min - corectitudinea decupării;
explicatia
- aranjarea elementelor;
- acurateţea lucrării;
- gradul de finalizare

6. Încheierea Se fac aprecieri referitoare la modul în care elevii au


lecţiei participat la desfăşurarea lecţiei. conversaţia frontal
2 min Se acordă calificative.
Elevii sunt îndrumaţi să-şi strângă materialele în ordine şi
să-şi facă curat la locul de muncă.
FORMA FINALĂ
ŞABLON-CĂSUŢA
ŞABLON-PĂSĂRELE

S-ar putea să vă placă și