Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA: 15.03.2019
UNITATEA ȘCOLARĂ: Scoala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași
PROPUNĂTOR: Budianu ( căs. Paiu) Roxana- Petronela
CLASA: I
ARIA CURRICULARĂ: Arte
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilitați practice
UNITATEA DE ȊNVÃŢARE: Primăvara
SUBIECT: „ Vază cu lalele”
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a realiza materiale pentru a obține un colaj folosind materiale şi
tehnici: decuparea, plierea, răsucirea, lipirea, asamblarea .

OBIECTIVELE OPERAȚIONALE: la sfârșitul activității, școlarii vor fi capabili:

O1- să denumească materialele și instrumentele de lucru necesare corelând cu lalele reale ;


O2- să aplice corect etapele de lucru, având ca suport ilustrațiile ;
O3- să decupeze hârtia după conturul dat pentru a obține forme ce reprezintă petalele și florile lelelei, apoi vaza;
O4 – să lipească fiecare petală respectând perfect muchia.
O5-să asambleze prin lipirea pe suportul dat elementele componente ale produsului finit, respectând indicațiile învățătorului;

Strategia didactică:
a)Metode şi procedee: povestirea, conversația euristică, explicația, observarea, demonstraţia cu acţiuni, exercițiul;
b)Mijloace de ȋnvãţãmȃnt: lipici, foi A4 de diferite culori ( verde, roșu, galben, violet), foarfecă, ppt cu etapele de lucru, băț de frigăruie,
foaie cartonată.
c)Forme de organizare: frontal, individual.
Resurse:
 Umane: 35 elevi
 Temporale: 50 de minute
 Spațiale: sala de clasă

Bibliografie:
1.S.Matei, D.Cosma, Metodica predării abilităților practice/educației tehnologice în învățământul primar, EdituraArves, 2008.
2.Marinela Bișog, Nina Bișog, Cristian-George Pârâială, Arte vizuale și abilități practice manual pentru clasa a II-a, Editura EurStica, 2013.
3.Programa şcolară pentru arte vizuale și abilități practice, clasa pregătitoare, clasa a I-a și clasa a II-a, Bucureşti, 2013.
Scenariul didactic

Secvenţele lecţiei Ob. Conţinutul instructiv-educativ Strategia didacticã Evaluarea


Op.

Metodeșiprocede Mijloacedidacti Moduri de


edidactice ce organizare
1.Momentul Asigurarea condiţiilor optime de
organizatoric învãţare: Capacitatea elevilor de
- aranjarea sãlii de clasă; Conversația Frontal a se pregăti pentru
-pregãtirea materialelor didactice; euristică lecţie.
- realizarea climatului optim pentru
buna desfăşurare a lecţiei;
- salutul.
2.Actualizarea Se vor adresa câteva întrebări despre
cunoștințelor teoretice anotimpul Primăvara.
necesare pentru  În ce anotimp suntem?
formarea priceperilor și Noi suntem în anotimpul de primăvară.
a deprinderilor  Cum este anotimpul primăvara
faţă de anotimpul vara? Conversația Frontal Capacitatea elevilor de
Primăvara este mai ploioasă. euristică a răspunde corect
 Care sunt semnele sosirii întrebărilor.
acestui anotimp?
Semnele sosirii primăverii sunt: natura
se trezeşte la o nouă viaţă, se întorc
păsările călătoare.
 Care sunt lunile de primăvară?
Lunile de primăvară sunt: martie,
aprilie si mai.
 Ce flori de primăvară
cunoasteți?
Ghiocei,zambile,lalele,toporași.

3. Captarea atenției Li se citește o ghicitoare: Conversația Ghicitoare Frontal Capacitatea elevilor de


,, Cupe albe, sângerii, euristică a găsi răspunsul corect
Stau pe lujere înfipte, la ghicioare.
Parc-ar fi niște făclii!
Hei, ghicește-le de le știi! ”

După ce au răspuns la ghicitoare li se Observarea Buchet de lalele Frontal Capacitatea elevilor de


arată elevilor un buchet de lalele. a enumera părțile
Elevii trebuie să numească părtile componente ale unei
componente ale lalelei, să precizeze flori.
culoarea acesteia.

3.Anunţarea temei și a Astăzi, vom realiza împreună lucrarea


obiectivelor intitulată “ Vaza cu lalele”. În cadrul
orei vom utiliza materialele date în
procese precum lipirea, decuparea, Explicația Frontal Capacitatea de a
asamblarea, îndoire, rularea pentru a recepta un mesaj
realiza lucrarea propusă. transmis pe cale orală.
Vom tăia după contur pentru a obține
petalele, tulpina și frunzele lalelei dar
și vaza pentru lalele.
Îndoim petalele la mijloc apoi le lipim
între ele, rulăm o bucată de foaie
verde pentru a forma tulpina, lipim
floarea lalelei de tulpină apoi lipim si
frunzele pentru a realiza cea mai
frumoasă lalea. După ce am realizat
laleaua o lipim în vază.

4.Demonstrația sau O1 Elevii enumeră materialele de lucru pe lipici, foarfece, Capacitatea de a


execuția model care le au pe masă și pe care le vor foi colorate, băț identifica materialele
folosi în realizarea lucrării: lipici, Observarea de frigăruie. Frontal de lucru date.
foarfece, foi colorate, băț de frigăruie,
Se va prezenta lucrarea model.
Se vor prezenta etapele de lucru și Lucrarea model
modul în care trebuie să utilizeze ,, Vaza cu lalele”
materialele pentru a realiza lucrarea
propusă:
Capacitatea de a
1. Decupăm cele 9 lalele după contur, Explicația utiliza etapele de lucru
apoi îndoim fiecare petală pe Frontal în realizarea lucrării.
jumătate.
2. Punem lipici pe o jumătate de lalea
decupată și o lipim de altă jumătate. Planșa cu etapele
Continuăm să lipim și celelalte lalele, de lucru
una câte una, până obținem astfel o
lalea 3D. Punem lipici pe două petale
ale florii noaste și o lipim pe foaia de
hârtie.

3.Rulăm cu ajutorul bățului de


frigăruie foaia de culoare verde pentru Demonstrația Frontal
a realiza tulpina lalelei. Punem lipici
la capătul tulpinii si o lipim de floare.

4. Decupăm frunzele lalelei după apoi


le îndoim pe jumătate după care le
vom lipi pe tulpina florii noastre.

5. Decupăm vaza după contur și o


lipim peste tulpinile lalelelor noastre.

Solicit 1-2 elevi pentru a enumera


etapele de lucru.
Explicația Frontal Capacitatea de a
Voi preciza criteriile după care voi respecta criteriile de
face evaluarea lucrărilor; evaluare a lucrărilor
-tăierea îngrijită a lalelelor; înrealizarea acestora.
-tăierea după contur;
-lipirea corespunzătoare şi ingrijită a Lipici, foarfece,
lalelei 3D. foi colorate,
-folosirea lipiciului fără a murdări foaie cartonată,
suprafața lucrării şi a încreţi foaia; băț de frigăruie,
-felul în care s-a lucrat: curat și
îngrijit;
-estetica lucrării.

5.Exersarea propriu-zisă Elevii fac exerciții de încălzire a Exercițiul Frontal Capacitatea de


O2 mușchilor de la mână: închiderea și
mobilizare a elevilor
deschiderea pumnilor, morișca, cântăm
O3 la pian, plouă. Individual pentru realizarea
Elevii încep să lucreze, respectând
lucrării.
O4 etapele de lucru, curățenia și
disciplina.
Se oferă ajutor elevilor care îl solicită.

6.Evaluarea lucrărilor Expun lucrările copiilor și le analizăm


în funcție de criteriile de evaluare pe Conversația Lucrările Frontal Capacitatea de a
care le-am stabilit la începutul lecției. examinatoare elevilor evalua lucrările
realizate de colegi.

Fac aprecieri generale și individuale


7.Încheierea lecției asupra modului de implicare a elevilor Conversația stimulente Frontal Aprecieri verbale
la lecție. Individual
Elevii primesc stimulente.
Anexa nr. 1

Etapele de lucru

1. Decupăm cele 9 forme de lalea după contur, apoi îndoim fiecare petală pe jumătate.
2. Decupăm vaza și frunzele lalelei apoi le îndoim pe jumătate.
3. Punem lipici pe o jumătate de lalea decupată și o lipim de altă jumătate. Continuăm să lipim și celelalte lalele, una câte una, până obținem
astfel o lalea 3D.
4. Rulăm cu ajutorul bățului de frigăruie foaia de culoare verde pentru a realiza tulpina lalelei.
5. Lipim fiecare două frunze de câte o tulpină.
6. Punem lipici la capătul fiecărei tulpini și le lipim pe conturul suport pornind de la 3 cm din partea de jos a foii.
7. Punem lipici pe două petale ale fiecărei lalele 3D și le lipim pe foaia de hârtie.
8. Lipim vaza peste tulpinile lalelelor noastre.