Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Propunător educ.: Osman Cătălina

Data: 17.10.2016
Grădiniţa cu Program Prelungit, Răducăneni, Iaşi
Grupa: mijlocie, “Piticii veseli”
Categoria de activitate: Artistico-plastică
Domeniul experienţial: Estetic şi creativ
Mijloc de realizare: Pictură. Tehnica beţişorului de ureche
Subiectul: “Legume de toamnă”
Tipul activităţii: Predare-învăţare
Scopul activităţii: Formarea deprinderii de a picta după modelul dat şi de a utiliza tehnica de pictură dată în realizarea unei compoziţii
plastice.
Obiective operaţionale:
O1: să intuiască imaginea ce trebuie pictată;
O2: să denumească materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie (şablon cu legume, acurele, pensule, recipient de apă,
beţişorul de ureche);
O3: să aplice corect culoarea cu pensula, respectând indicaţiile primite;
O4: să-şi exprime opinia faţa de lucrarea proprie şi a colegilor, motivându-şi părerea.
Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, tehnica beţişorului de ureche, exerciţiul, demonstraţia.
b) Materiale didactice: Modelul educatoarei, foi de hârtie cu şablonul de legume, acuarele, pensoane, recipiente cu apă.
c) Forme de organizare a activităţii: Frontal, individual.
Durata activităţii: 25 de minute.
Bibliografie: 1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar;
2. Cristea, M., Metodica predării educaţiei plastice, Editura Corint, Bucureşti, 2009.
3. Şuşală, Ion, N., Estetica şi psihopedagogia desenului, culorii, compoziţiei, Editura Sigma, Bucureşti, 2000.
Desfăşurarea activităţii instructiv-educativ

Nr. Secvenţele activităţii Ob. Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


Crt. Op. Metode Materiale Forme Timp
şi didactice de
procedee organizare
1. Organizarea activităţii Crearea condiţiilor necesare
desfăşurării activităţii:
-aerisirea sălii
-aşezarea scăunelelor în semicerc
-pregătirea materialului didactic,
acoperirea acestuia.
2. Captarea atenţiei elevilor Vom purta un dialog împreună cu Conversaţia Frontal 4’
copiii despre anotimpul de toamnă.
-Copii, în ce anotimp suntem?
-Care sunt caracteristicile
anotimpului de toamnă?
-Ce legume, fructe sunt specifice
anotimpului de toamnă?
3. Anunţarea temei şi a Astăzi vom picta “Fructe de Conversaţia Frontal 1’
obiectivelor urmărite toamnă”. Vom folosi degetelele
pentru a picta aceste fructe.
4. Dirijarea învăţării Conversaţia Frontal/ 3’
a)Prezentarea lucrării model -Copii, ce vedeţi pe planşă? Ce Individual
fucte sunt? Cum sunt ele pictate?
5. Demonstrarea tehnicii de lucru -Iată cum vom picta: mai întâi luăm Conversaţia 4’
degetelul aratator şi îl băgăm în Explicaţia
apă, apoi îl introducem în culoarea Demonstraţia
specifică fructului şi vom pune pe
fruct fără a depăşi conturul.
-Aţi înţeles copii? Mai explic
odată?
6. Obţinerea performanţei
a)Exerciţii de încălzire a mâinii Plouă uşor. Să auzim! Exerciţiul Hârtie cu Individual 10’ Observarea
Cu vârful degetelor banca lovim. şabloane comportamentului
Plouă mai tare. Ploaia tot vine, de elevului
Lovim cu degetele bine. legume.
Cad pietricele pe trotuare, Acuarele
Să ciocănim şi noi mai tare. Pensoane
Tună departe, tună acum, Recipient
Batem cu pumnii: Bum-bum! Bum- de apă
bum!
Vreme frumoasă s-a făcut,
Un curcubeu a apărut.
Noi braţele uşor rotim
Şi norii îi gonim.

b)Executarea lucrării de către Spor la lucru copii!


copii Copiii lucrează individual. Unde au
nevoie de ajutor, mă duc şi îi ajut.

7. Încheierea activităţii -Ce am pictat noi astăzi? Conversaţia Stimulente 2’ Aprecieri privind
-Ce am folosit pentru a da culoare Explicaţia aportul copiilor la
legumelor? (beţişoare de ureche) activitate.
-Ce culori am folosit?
Se vor face aprecieri cu privire la
modul de lucru al copiilor.