Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE ACTIVITATE

Prof. înv. preșcolar: Lazar Iulia Loredana

DATA: 11.11.2021

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT Scoala Veronica Micle

EDUCATOARE: Prof. înv. preșcolar Lazar Iulia Loredana

NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPA: Nivel I/II-Grupa combinata


TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum a fost,este și va fi aici pe pământ?”

TEMA PROIECTULUI: „Povestea anotimpului toamna”

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,, Fructele toamnei”

TEMA ZILEI: „Călătorie prin pădure ”

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare şi sistematizare de cunoștințe, priceperi și deprinderi.

FORMA DE ORGANIZARE: Activitate integrată: ADP+ALA 1+ADE (DLC- Educarea


Limbajului + DOS- Activitate practică) + ALA 2

MIJLOC DE REALIZARE: Jocuri și activități didactice alese; povestirea educatoarei;


activitate practică - lipire; joc de mișcare cu scop recreativ/distractiv.

SCOPUL ACTIVITĂŢII INTEGRATE: Consolidarea capacității de exprimare orală și a


abilităților practice prin utilizarea diferitelor materiale și tehnici de lucru
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

• Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;


• Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare.
• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);
• Activare și manifestare a potențialului creativ

COMPORTAMENTE VIZATE:
• Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înţelegerii şi receptării lui;
• Demonstrează înţelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoţiilor,
semnificaţiilor;
• Respectă reguli de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;
• Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului.
• Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți;
• Manifestă creativitate în activități diverse;

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂTII INTEGRATE:


1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (A.D.P.):
• Rutine: - " Primirea copiilor!"
- " Ne pregătim de micul dejun!" (deprinderi de autoservire)
- " Deprinderi de igienă personală și colectivă"
• Întâlnirea de dimineată :- "De ce ne place toamna?"
- ,,Salutul”
- ,,Prezența"
- ,,Calendarul naturii”
-,,Noutatea zilei” .
• Tranziții : "Cu umbrelutele” – joc cu text si cantec
https://www.facebook.com/100055054766355/posts/170375651474259/.
,,Broscutele” - cântec https://www.youtube.com/watch?
v=_mqBfWkxWS4
,,Fructele” – cântec https://www.cutiutafermecata.ro/rogvaiv-fructele-
cantece-in-limba-romana/

• Scopul activității: Implicarea activă a copiilor în vederea stimulării, favorizării


interrelaționării și formării comportamentului empatic la preșcolari.

• Obiective operaționale: O1- Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau
în diferite împrejurări;

O2-Să sesiseze prezența sau absența unui coleg;

O 3- Să observe cu atenție vremea de afară oferind verbal câteva


caracteristici ale acesteia.

O 4- Să schimbe impresii, opinii, emoții transmițând cu


sinceritate experiențele, părerile despre un anumit eveniment

• Metode și procedee: Conversația, explicația, observația


• Materiale didactice: calendarul naturii, jucării de pluș, laptop.
• Forma de organizare: Individual, frontal.
2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (A.L.A. 1) – CENTRE DE INTERES:
• SCOPUL ACTIVITĂȚILOR: Consolidarea deprinderii copiilor de a utiliza diferite
materiale în rezolvarea unor sarcinii date.

• Construcții :

• Tema activității: ,,Tăvi pentru plăcinte”

• Obiective operaționale

O1 - Să realizeze, cu ajutorul pieselor lego, cel puţin o tavă pentru plăcinte din fructe;
O2 - Să interacţioneze cu ceilalţi colegi, în cadrul jocului, pentru a realiza tema propusă;
O3 - Să participe cu interes la activitate.
•Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
•Materiale didactice: Piese lego
•Forma de organizare: Individual

• ȘTIINȚĂ:

• Tema activității: " Fructele miraculoase".

• Mijloc de realizare: film (you tube https://www.youtube.com/watch?v=htOxvsz0nDA) ;


https://www.youtube.com/watch?v=HPERdvPszFs

• Obiective operaționale: O1: Să identifice cel puțin două avantaje ale consumului de
fructe având în vedere informațiile furnizate de filmuleț;

O2: Să denumească cel puțin două fructe, pe baza informațiilor


din filmuleț, care au un aport important de vitamine
• Metode și procedee: Explicația, conversația, exercițiul.
• Materiale didactice: prezentări Youtube
• Forma de organizare: Individual

• JOC DE MASĂ:
• Tema activității: " Ajută merele să ajungă în plăcintă "
• Mijloc de realizare: Puzzle

• Obiective operaționale: O1: O1: Să rezolve labirintul urmărind perceptiv-motric traseul


corect al mărului către plăcintă;

• O2: Să denumească obiectele din joc


• Metode și procedee: Explicația, conversația, exercițiul.
• Materiale didactice: fișă de lucru
• Forma de organizare: Individual

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (A.D.E.):


• Domeniul Limbă si Comunicare -Educarea Limbajului
• Tema activităţii: ,, Povestea nucii lăudăroase” de Vladimir Colin
• Mijloc de realizare: lectura educatoarei
• Tipul activităţii: Consolidare cunoștințelor, priceprilor și deprinderilor.
• Scopul activității: Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală și a deprinderii copiilor de a
asculta o poveste în grup.
• Obiective operaționale: O1- Să rețină titlul poveștii prezentate;
O2- Să recunoască cel puțin două personaje din text;
O 3- Să formuleze cel puțin o propoziţie corectă din punct de vedere
gramatical utilizând cuvintele noi (milostiv, simțitor);
O 4 -Să identifice cel puţin o imagine (corespunzătoare răspunsurilor
la întrebările de pe steluțe) pe baza jetoanelor date.
• Metode și procedee: - Explicaţia, conversaţia, lectura educatoarei, problematizarea,
„Explozia stelară”;
• Materiale didactice: –lectura educatoarei folosind aplicația ,,Story jumper”
https://www.storyjumper.com/book/read/92904126/Povestea-nucii-ludroase#, planșă pentru
„Explozia stelară”, jetoane cu imagini corespunzătoare poveștii, recompense;
• Forma de organizare: – Frontal, individual.
• Durata: 25 minute
B. Domeniul om și societate – Activitate practică
• Tema activităţii: ,, Broscuța”
• Mijloc de realizare: Lipire
• Tipul activităţii: Consolidare de priceperi și deprinderi
• Scopul activității: Stimularea creativității copiilor prin intermediul activității practice.
• Obiective operaționale: O1: Să denumească cel puțin două materiale necesare pentru
realizarea lucrării;
O 2: Să lipească elementele constitutive ale unei broscuțe pe
suprafața unei jumătăți de nucă;
O 3: Să aprecieze lucrarea proprie și a unui coleg în funcție de
criteriile enunțate de educatoare.
• Metode și procedee: Conversația, explicația, observația, exercițiul.
• Materiale didactice: jumătăți de nucă, piciorușe și botic din hârtie colorată, lipici.
• Forma de organizare: Frontal, individual
• Durata: 25 minute

4. JOCURI SI ACTIVITĂTI LIBER ALESE (A.L.A. 2)


• Scopul activității: -Antrenarea copiilor într-o activitate plăcută, relaxantă, care să satisfacă
nevoia de mişcare şi recreere a acestora.
• Tema activității: " Coșul cu fructe"
• Mijloc de realizare: Joc de mișcare
• Obiective operaționale: O1:Să alerge, pe un traseu prestabilit, ocolind obstacolele pentru a
ajunge la coșul cu fructe;
O2: Să respecte regulile enunțate de educatoare și de părinți.
• Metode și procedee: Explicația, conversația, demonstrația, jocul.
• Materiale didactice: coș cu fructe, obstacole (cutii, jucărie, piciorușe din hârtie).
• Forma de organizare: Frontal
BIBLIOGRAFIE:
• „Curriculum pentru educația timpurie”,nr.4694/2.08.2019;

• Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează


curriculumul pentru educație timpurie;

• Glava, A., Pascal, M., Tătaru, L., L. „Educaţie timpurie – Ghid metodic pentru aplicarea
curriculumului preşcolar”, Ed. Paralela 45 Piteşti, 2009;
• „Piramida cunoașterii”, coord. Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chis, Editura Diamant,
Pitești, 2014.

SCENARIUL ZILEI

A.D.P. - Rutină și tranziție: Ne pregătim pentru activități. Cu ajutorul părinților, copiii


se loghează pe contul de G Suite și accesează Google Classroom. Selectând linkul de Google
Meet, ne întâlnim cu toții pentru activități on-line. Educatoarea îi salută „Dimineața a sosit/
Copilașii au venit/ A-nceput o nouă zi/ Bună dimineața, copii!.
- Întâlnirea de dimineață: „De ce ne place toamna?” – prin intermediul
conversației câtiva copii vor răspunde la această întrebare, ceilalți rămânând să posteze pe
platformă, cu ajutorul părinților, răspunsurile lor.
- Salutul și prezența: Salutul între copii se va realiza prin tehnica comunicării
rotative (porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii, de la stânga la dreapta). Se va
face prezența prin ridicarea mâinilor ,,Raise hand” și plasarea pozei fiecăruia pe panoul de
prezență care se află la educatoare.
-Calendarul naturii: Copiii sunt rugaţi să privească pe fereastră, să spună cum
este vremea afară, anotimpul, cum ne îmbrăcăm și să aleagă jetonul potrivit corespunzător celor
relatate de ei. Se precizează, data, ziua, luna și anul în care ne aflăm.
“În ce anotimp suntem, copii? În ce lună? Cum este vremea astăzi?” Copiii răspund la
întrebări.
- Noutatea zilei:Astăzi, un fruct misterios ne-a lăsat să descoperim o serie de
surprize. Pentru a afla cine este musafirul nostru misterios, noi îi vom câmta, cânte, îi vom spune
o poveste, îi vom confecționa mai mulți parteneri de joacă și-l vom învăța un joc nou.
A.L.A. 1 -Fiecare copil își va alege activitatea de la unul sau mai multe centre de interes
(construcții, știință, joc de masă). În cadrul centrului Construcții, copiii vor realiza tăvi pentru
plăcinte. În cadrul centrului Știință, vor urmări două filmulețe despre importanța fructelor și
legumelor, iar în cadrul centrului Joc de masă, vor ajuta merele să se descurce prin labirint și
astfel să ajungă în tăvile pentru plăcintă. Se oferă câteva minute de pauză, pentru ca preșcolarii
să poată realiza activitățile alese, iar, după reconectare, îți vor prezenta produsele.
Se va trece la activitățile pe domeniile experiențiale prin intermediul tanziției:
"Cu umbrelutele " – joc cu text și cânt
https://www.facebook.com/100055054766355/posts/170375651474259/.
A.D.E – DLC. - La activitatea de educarea limbajului din cadrul domeniului limbă și
comunicare, copiii vor asculta povestea " Povestea nucii lăudăroase", prezentată cu ajutorul
aplicației,,Story jumper” și își vor fixa conținutul povestirii prin metoda "Explozia stelară".
Tranziția -,,Broscutele" https://www.youtube.com/watch?v=_mqBfWkxWS4
A.D.E – DOS. - În cadrul domeniului om și societate (activitatea practică), copiii vor
realiza parteneri de joacă pentru musafirul misterios, confecționând broscute din jumătăți de
nuci. Tranziție - " Fructele"- cântc.
A.L.A. 2 - Activitatea se încheie cu jocul de mișcare " Coșul cu fructe". Se vor face
aprecieri generale asupra desfășurării activității din ziua respectivă, iar copiii vor primii
recompense de la Nuca lăudăroasă.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR LIBER ALESE (A.L.A. 1)


Nr. ETAPELE CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE
crt. ACTIVITĂȚII Metode și Mijloace de
procedee învățământ

1. Moment Organizarea spațiului și a climatului


organizatoric educațional într-un mod optim desfășurării
activității de învățare.

2. Captarea Se realizează prin sosirea elementului Surpriza Laptop


și orientarea surpriză, un coș cu fructe și plicuri. Acestea au Conversația Coșuleț cu fruc
atenției fost lăsate de un musafir misterios căruia Explicația plicuri
trebuie să îi cântăm, să îi dansăm, să îi spunem
o poveste, pentru ca, în final, să apară.
3. Se anunță tema și obiectivele pentru fiecare
Anunțarea temei centru. Conversația
și a obiectivelor În cadrul centrului Construcții, copiii vor Laptop
realiza ,,Tăvi pentru plăcinte”.
Explicația
În cadrul centrului Știință, vor afla informații
despre importanța legumelor și fructelor, pe baza
filmulețor puse la dispozitie on-line de
educatoare.
În cadrul centrului Joc de masă, vor ajuta
merele să străbată labirintul și să ajungă în tava
cu plăcinte.

Copiii îți vor alege activitatea/activitățile


4. Desfășurarea preferate. Explicația Fișă de lucr
activității Înainte de începerea activitătii se vor face Cuburi
Filmulete You
exerciții de încâlzire a mușchilor micii ai
mâinilor."Mișcăm degețelele/Bate, batem Conversația
palmele/ Răsucim încheietura și dăm mingea
dura,dura!"
Se reamintește copiilor comportamentul
așteptat în cadrul activităților. Copiii vor fi Exercițiul
rugați să-și închidă microfoanele sau să se
delogheze până la finalizarea sarcinii de lucru.
Fiecare sarcină de lucru trebuie finalizată. Dacă
un copil își termină sarcina de lucru acesta se Problematizarea
poate orienta către alt centru de activitate.
Se va interveni cu mici explicații daca este
necesar.

5. Evaluarea Se prezintă rezultatele copiilor și se vor aprecia Conversația Expoziție d


activității lucrările împreună cu aceștia. lucrări

6. Încheierea Se fac aprecieri individuale și colective asupra Conversația


activității Comportamentului copiilor, a modului în care au
participat la activitate

Tranziția de la activitățile liber alese la activitățile pe domenii experiențiale se face cu


ajutorul cântecului „Cu umbreluțele”- joc cu text și cânt

ACTIVITATE PE DOMENIU EXPERIENȚIAL –DLC – DEMERSUL DIDACTIC

Nr. ETAPELE CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEG


ACTIVITĂȚII
Crt. Metode și
procedee
Copiii se așează în fața calculatorului și așteaptă începerea
Moment activității.
1.
organizatoric

Educatoarea îi roagă pe părinți să deschidă linkul primit


https://www.storyjumper.com/book/read/92904126/Povestea- Conversaţ
2. Captarea şi
orientarea atenţiei nucii-ludroase#, și vor vedea coperta unei cărți. Educatoarea
îi invită pe copii să indice numele poveștii pe care o vor auzi
astazi.
Se anunţă titlul, autorul şi obiectivele povestirii în termeni
Anunţarea accesibili: „Astăzi veți afla o poveste frumoasă despre cum Conversaț
3.
temei şi a nu este bine să ne lăudăm. Haideți să ascultăm,,Povestea
obiectivelor nucii lăudăroase” de Vladimir Colin.

4. Prezentarea noului Expunerea textului


conţinut şi Educatoarea prezintă conținutul povestirii în cartea
dirijarea învăţării electronică realizată cu ajutorul aplicației ,,Story Jumper”, Lectura
unde, concomitent cu narațiunea, copiii urmăresc jocul
personajelor, educatoar
care vor fi prezentate la momentul potrivit în cadrul poveștii.
La finalul prezentării, educatoarea explică termenii
necunoscuți (milostiv, simțitor). De asemenea, va evidenția
mesajul poveștii: "Lauda de sine, nu miroase a bine!” Explicați
Se va realiza prin metoda " Explozia Stelară", prezentă în
Fixarea ultimile pagini ale cărții electronice.
5.
conținutului și Educatoarea atinge cu bagheta magică, folosind cuvintele
obținerea "hocus-pocus", câte un copil, care va răspunde (singur sau Conversaţ
performanţei ajutat de colegi) întrebărilor adresate. Răspunsul acestora
sugerează aspectele principale ale poveştii. Copiii vor alege
de pe măsuță imaginea corespunzătoare răspunsului, pe care
o vor așeza pe steluța potrivită de la planșă.
Anexa 4.

Exemple de întrebări:
CE? „Explozi
Ce titlu are povestea noastră? stelară”
Ce au făcut nuca?

CINE?
Cine sunt personaje în poveste?

CÂND?
Când a venit veverița?
DE CE?
De ce au fugit iepurașul și veverița?
UNDE?
Unde se întâlnește nuca cu ursul?
Unde a fugit ursul, iepurașul și veverița?

Asigurarea Copiii vor fi solicitați să găsească un alt final al poveștii și


6. Conversaţ
retenţiei şi a soluții pentru ca purcelușii să devină prietenii lupului.
Problematiz
transferului

Se fac aprecieri individuale şi colective asupra întregii


activităţi. Mulțumit de răspuns, personajul misterioso își face
7. Încheierea Conversaţ
apariția. Este chiar Nuca din povestea de astăzi.
activităţii

Tranziția de la activitatea pe domeniul exeriențial DLC către activitatea pe domeniul


experiențial DOS se face cu ajutorul cântecului „Broscuțele”

ACTIVITATE PE DOMENIU EXPERIENȚIAL –DOS – DEMERSUL DIDACTIC

Nr. ETAPELE CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE


ACTIVITĂȚII
Crt. Metode și Mijloace de
procedee învățământ

Moment Pregătesc materialele necesare pentru Conversația


1. organizatoric Ob
lecție.

Nuca aduce o cutie surpriză și îi roagă


2. Captarea și pe copii, prin aplicația Chatter pix, să- Surpriza Cutia surpriză Ob
orientarea I confecționeze și ei parteneri de joacă,
atenției pentru că jocul de unul singur nu este Conversația Silueta
Aplicația
mereu amuzant. Chatter Pix
Educatoarea întreabă copiii dacă vor
să-l ajute pe Ghidușel.

Se anunță titlul lucrării "Broscuțele":


Anunțarea temei "Astăzi veti confecționa pentru Conversația Silueta
3. O
și a obiectivelor prietena noastră,Nuca, parteneri de
operaționale joacă (broscuțe)."

Prezentarea lucrării model.


Prezentarea noului Intuirea materialului individual. Observația Broscuța-
4. conținut și dirijarea • Din ce este confecționat model
învățării prietenul nostru?

• De ce material avem nevoie? Conversația

Explicarea tehnicii și a etapelor de Jumătăți de


Explicația nucă
lucru.
Mai întâi vom lipi ochișorii din
plastic, continuăm cu lipirea boticului,
apoi cu lipirea piciorușelor din față și Cap din
din spate. Tot acestea vor fi atașate pe hârtie
baza unei jumătăți de nucă. colorată

Piciorușe din
Executarea exercițiilor de încălzire a hârtie
mușchilor mici ai mâinii: " Cu colorată
degetele ne jucăm". Exercițiul

Executarea temei de către copii.


Se acordă atenție respectării etapelor
de lucru și acurateței lucrărilor.
Supravegherea muncii independente și
acordarea unor sugestii acolo unde
este cazul.
Se asigură climatul favorabil muncii
independente prin audiție muzicală.

5. Evaluarea Părinții postează fotografii cu Expoziție cu


produsele obținute și se apreciază Conversația lucrări
împreună cu copii.
6. Încheierea activității Voi face aprecieri verbale individuale
şi colective asupra întregii activităţi. Conversația Stimulente
Personajul Nuca le mulțumește
copiilor.
Tranziția de la activitatea pe domeniul exeriențial DOS către activitățile liber alese se face cu
ajutorul cântecului „ Fructele”

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR LIBER ALESE (A.L.A. 2)


Nr. ETAPELE ACTIVITĂȚII CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE
Crt. Metode și Mijloace de
procedee învățâmânt
1. Moment Organizarea spațiului și climatului
organizatoric educațional

2. Captarea și Nuca, prin aplicația Chatter Pix, le


orientarea atenției prezintă copiilor un coș cu fructe. Conversația Aplicația
,,Chatter Pix”

3. Anunțarea temei Le voi spune copiilor că ne vom juca Conversația


și a obiectivelor un joc de mișcare cu ajutorul coșului
cu fructe. Explicația

4. Desfășurarea Cu ajutorul părinților, se așează


activității câteva obstacole pana la cos- o Conversația
jucarie, peste care se sare, niște Laptop
Jucării – obstac
piciorușe/tălpi decupate din hartie, Exercițiul Coș cu fructe
pe care copiii merg, fac o tumbă, sar
intr-un picior.
Copilașii care au deja pregătit Problematizarea
traseul
îl pot parcurge live.
Jocul
5. Încheierea Se fac prin aprecieri asupra
activității comportamentului copiilor, a Conversația Stimulente
modului în care au participat la
activitate.
Joc de masa

D.OS. ,,Broscuțe” – lipire

S-ar putea să vă placă și