Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

GRUPA: Grupa mijlocie C


DATA: 20.02.2020
PROPUNĂTOR:
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: “Cum a fost/este şi va fi aici, pe pământ?”
TEMA PROIECTULUI: Prietenii necuvantatori
SUBTEMA: Animalele de la zoo
DOMENIUL DE ACTIVITATE: DEC
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitatea artistico-plastica
TEMA ACTIVITĂŢII: Pictură
SUBIECTUL ACTIVITATII: “Leul”
TIPUL ACTIVITATII: Formare de priceperi si deprinderi
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:
C1 - Curiozitate, interes și inițiativă in învățare
COMPORTAMENTE VIZATE:
C1.1. Manifestă curiozitate si interes pentru experimentarea și învățarea in situații
noi
SCOPUL: Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor picturi – cu
furculita;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să și consolideze deprinderea de a picta uitilizând diferite instrumente
-furculita
O2- să își păstreze poziția corectă în timpul lucrului
O3- sa analizeze lucrarile personale sau pe cele ale colegilor pe baza criteriilor de
evaluare precizate anterior (precizarea temei si a subiectului)
CRITERII DE EVALUARE:
1. Utilizarea corectă a tehnicii de lucru în realizarea temei propuse;
2. Acuratețea lucrării;
3. Finalizarea lucrării.
STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;
MIJLOACE DE REALIZARE: planşa model, coli albe, furculite, pensule,
goase.
LOCUL DE DESFASURARE: Sala de grupă
DURATA: 20-25 minute
BIBLIOGRAFIE:
- “Curriculum pentru educatia timpurie”, 2019;
- “Didactica activitatilor instructiv-educative pentru invatamantul preprimar”,
Editura Didactica Nova, Craiova, 2005;
- “Laborator preşcolar, Ghid methodologic”, Liliana Ezechil si Mihaela Păişi,
Editura V & Integral, Bucureşti, 2001;

Nr. Etapele Strategii


Conţinutul ştiinţific Evaluare
crt. activităţii didactice
1. Moment Se asigură condițiile necesare
organizatoric desfașurării activitatii:
- aerisirea sălii de grupă;
- asezarea scaunelor;
- pregatirea materialului
didactic;
- intrarea ordonată a copiilor
în sala de grupă
2. Captarea Se intuiesc materialele de Conversația Frontala
atentiei lucru de pe mese și se
observă planșa model a
cadrului didactic pusă la
dispoziție.
3. Anuntarea Se anunță tema “Leul” și Explicația
temei şi a obiectivele activității pe
obiectivelor. înțelesul copiilor.
4. Dirijarea Se demonstrează tehnica de Explicația Frontala
învăţării lucru. Demonstrația Individuala
Se explica copiilor şi se Exercițiul
demonstreaza cum trebuie să
lucreze cu materialele puse la
dispoziţie pentru a putea
realiza pictura: "Priviţi cu
atenţie cum trebuie să pictam
cu ajutorul furculitei. Pe
suprafaţa foii de lucru se
deseneaza mai intai un cerc
cu pensula pe care il vom
picta. Apoi cu ajutorul
furculitei vom face coama
leului. La final cu ajutorul
pensulei vom picta ochii
nasul si gura leului."
Realizarea lucrării de către
copii:
- se fac exerciţii de încălzire a
degetelor printr-o poezie:
"Mâna lebădă o fac,
Care dă mereu din cap.
Lebedele-n jur privesc,
Mâinile eu le rotesc.
Mâinile nu stau deloc
Şi se pregătesc de joc.
Degete-mi sunt petale
Le deschid ca la o floare.
Ploaia cade nencetat
Vârful degetelor bat
Şi apoi le răsfirăm
Şi la un pian cântăm."
Se fac atenţionari asupra
modului în care trebuie să se
lucreze. Copiii lucrează
respectând criteriile de
evaluare.
Educatoarea supraveghează și
intervine acolo unde este
nevoie.
Se anunta ca trebuie sa ne
pregatim terminare a lucrarii.
5. Evaluarea Lucrările copiilor vor fi Conversatia Frontal
așezate la panou pentru a fi
evaluate. Educatoarea
examina lucrările împreuna
cu copiii.
6. Încheierea Copiii sunt apreciați și laudati
activităţii pentru modul în care s-au
descurcat la activitațe.

S-ar putea să vă placă și