Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Grupa: Mijlocie “Ştrumfii’


Categoria de activitate: Activitate practică
Domeniul experienţial: DOS – Domeniul Om si Societate
Mijloc de realizare: Lipire și șnuruire
Subiectul:” Cizmulița lui Moș Nicolae”
Scopul activităţii: Formare de priceperi și deprinderi practice
Obiective operaţionale:
O1: să denumească materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie;
O2: să lipească materialele primite pe un spațiu dat;
O3: să execute corect șnuruirea prin găurelele perforate, coordonându-și corect mișcările mâinii;
O4: să-și exprime impresiile estetice, apreciind lucrările proprii și ale celorlalți.
Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul.
b) Materiale didactice: scrisoarea primită de la Moș Nicolae, lucrarea model, ghetuțe decupate din coala de culoare roșie,
pastă de lipit, șnur auriu/ argintiu, vată.
c) Forme de organizare a activităţii: Frontal, individual.
Durata activităţii: 30 de minute.
Bibliografie: 1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar;
2. Cristea, M., Metodica predării educaţiei plastice, Editura Corint, Bucureşti, 2009.
3. Şuşală, Ion, N., Estetica şi psihopedagogia desenului, culorii, compoziţiei, Editura Sigma, Bucureşti, 2000.
4. C.Popa, (2007) Elemente de pedagogie preșcolară aplicată, Editura Universității din Oradea, Oradea.
Desfăşurarea activităţii instructiv-educativ

Nr. Secvenţele activităţii Ob. Conţinutul instructiv- Strategia didactică


Crt. Op. educativ Metode Materiale Forme Metode de
şi didactice de evaluare
procedee organizare
1. Organizarea activităţii Crearea condiţiilor necesare
desfăşurării activităţii:
-aerisirea sălii
-aşezarea scăunelelor
-pregătirea materialului
didactic, acoperirea
acestuia.
2. Captarea atenţiei Se va realiza prin Conversaţia Frontal
prezentarea unei scrisori
primită de la Moș Nicolae.
Dis-de-dimineață, când
veneam spre grădiniță, m-
am întâlnit cu Moș Nicolae
și l-am invitat în grupa
noastră pentru a vedea cât
de multe cunoașteți voi
despre el.
El e foarte ocupat, dar totuși
mi-a lăsat o scrisoare.
3. Anunţarea temei şi a Astazi, vom realiza Conversaţia Frontal
obiectivelor urmărite cizmulita lui Mos Nicolae,
vom lipi si snurui pentru ca
sa primiti cele mai frumoase
daruri diseara in cizmulite.
4. Dirijarea învăţării Educatoarea citeste Conversaţia Lucrarea Frontal/
a) Prezentarea lucrării scrisoarea primita de la Mos model Individual
model Nicolae apoi prezintă
copiilor un model de
cizmulita: „ Aceasta este
cizmulița pe care eu am
realizat-o pentru ca Moș
Nicolae să-mi poată lăsa
daruri în ea. Vreți să
realizați și voi astfel de
cizmulițe?
5. Demonstrarea tehnicii de Explic și demonstrez modul Conversaţia Ghetutele
lucru de lucru pentru realizarea Explicaţia decupate
temei propuse. Demonstraţia Snur
Fiecare copil va șnurui Lipici
cizmulița primită. Șnurul va vata
fi trecut prin găurelele
cizmuliței, coordonând
corect mișcările mâinii
drepte: dedesubt-jos,
deasupra-sus. Pe partea de
sus se va lipi vată cu
ajutorul lipiciului, pentru a
realiza „blănița”
acesteia.Aţi înţeles copii?
O1 Mai explic odată? Vreau să-
mi spuneți ce materiale
aveți pe măsuțe!”
6. Obţinerea performanţei
Vom executa câteva
a) Exerciţii de încălzire a exerciții de încălzire a Exerciţiul Ghetutele Individual Observarea
mâinii mâinilor; exerciții de decupate comportamentului
degete: închid pumnii , Lipici elevului
stoarce rufe, cântăm la Snur
pian. Vata

O2 Spor la lucru copii!


Copiii lucrează individual.
Unde au nevoie de ajutor,
mă duc şi îi ajut.
Pe tot parcursul activității
voi trece pe la fiecare
băncuță, prezint elementele
de comportament, asigur
condițiile optime și
urmăresc modul de
b) Executarea lucrării de interacționare cu accesoriile
către copii O3 din activitate.

La final se realizeaza o
expozitie cu lucrarile
copiilor.
7. Încheierea activităţii O4 Se vor face aprecieri Conversaţia Stimulente Aprecieri privind
globale și individuale Explicaţia aportul copiilor la
asupra modului de activitate.
desfășurare a activității.
Copiii vor primi
recompense.

S-ar putea să vă placă și