Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATĂ: 6 decembrie 2019


PROF.ÎNV. PREŞC.: NELEPCU ROXANA-ANISA
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa „Înşir’te Mărgărite”, Sector 4, Bucureşti
NIVELUL I /GRUPA: mijlocie „Bambi”
TEMA ANUALĂ: „Cum este, a fost şi va fi, aici pe Pământ?”
TEMA PROIECTULUI: „Magia iernii”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În aşteptarea lui Moş Nicolae”
TEMA ACTIVITĂŢII: „Ghetuţa surpriză- Ce ţi-a adus Moş Nicolae?”
DOMENIUL: Dezvoltarea limbajului şi a comunicării
DISCIPLINĂ: Educarea limbajului
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic

SCOPUL: formarea deprinderii de exprimare orală coerentă şi corectă din punct de vedere
gramatical.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-să identifice obiectele extrase;
O2- să respecte regulile de joc;
O3- să utilizeze forma de singular şi de plural al jucăriilor.

FORMA DE ORGANIZARE: frontal şi individual


SARCINA DIDACTICĂ: Recunoaşterea şi descrierea jucăriilor extrase din ghetuţă
REGULILE JOCULUI: -Copiii trebuie să răspundă numai la solicitari şi să-şi aştepte rândul;
- Să respecte cerinţele prezentate de educator
ELEMENTELE DE JOC: săculeţul, surpriză, aplauze, recompense, mânuirea materialelor,
jucării.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode: explicaţia, demonstraţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul
Resurse materiale: ghetuţa, jucării, scrisoarea de la Moş Nicolae, recompense ghetuţe.
Resurse temporale: 25 minute

BIBLIOGRAFIE:
-Curriculum pentru educaţie timpurie, 2019;
-Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează
curriculum pentru educaţie timpurie 2019;
-Piramida cunoaşterii, Ed.Diamant, 2014.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Nr. Etapele Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluarea
Crt. activităţii Metode şi Mijloace de
procedee învăţământ
1. Moment Se asigură condiţiile necesare pentru bună Mobilierul
organizatoric desfăşurare a activităţii: aerisirea sălii de grupă, grupei
aranjarea mobilierului pentru activitate,
pregătirea materialelor necesare desfăşurării
activităţii.
2. Captarea Se realizează prin descoperirea ghetuţei de la Conversaţia
atenţiei Moş Nicolae însoţită de o scrisoare pentru
copii:
“Dragi copii,
Aseară am trecut pe la fiecare dintre voi şi-am Explicaţia
aflat diferite lucruri despre ceea ce ştiţi şi ceea
ce faceţi fără ca voi să mă vedeţi. Fiindcă mi-a
plăcut foarte mult de voi şi am înţeles că ştiţi Scrisoarea de la
multe lucruri interesante, m-am gândit să trec şi Moş Nicolae
pe la grădiniţă cu noi surprise, pe lângă
cadourile pe care vi le-am lăsat şi în încălţările
de aici. Acum vreau să văd că v-au plăcut Atenţia cu care
cadourile trimise şi ce puteţi spune despre ele, ascultă
aşa că vă invit să vă jucaţi puţin cu ce v-am pus
în ghetuţa pe care am trimis-o.
Dacă vă ve-ti descurca bine, vă promit că
vorbesc cu Moş Crăciun să vină la voi cu
daruri.”
Cu drag, Moş Nicolae!
3. Anunţarea Jocul pe care îl vom realiza astăzi se numeşte Observarea
temei şi a Ghetuţa cu surprize Ce ţi-a adus Moş Nicolae comportamentului
obiectivelor Prin acest joc o să-i arătăm lui Moş Nicolae că
noi ştim să descriem obiectele şi să răspundem
cerinţelor transmise.
4. Reactualizare Înainte să începem jocul vreau să răspundeţi la Conversaţia
a următoarele întrebări:
cunoştinţelor Cum l-ati aşteptat pe Moş Nicolae?
Ce a trebuuit să pregătiţi pentru el? Explicaţia
Cum trebuie să ne comportăm ca să primim
daruri?
5. Dirijarea Sunt explicate regulile jocului, astfel, prin
învăţării recitarea următoarelor versuri „Fulguşorul
călător/ La tine se opreşte-n zbor!”
Copilul la care se va opri fulguşorul va extrage o
jucărie din ghetuţă şi va trebui să identifice ce a
extras şi să o descrie explicând ce poate face cu Explicaţia
ea. Jocul
La fel vor fi numiţi şi ceilalţi copii cu ajutorul
fulgului călător. Demonstraţia
Fiecare răspuns corect va fi apreciat verbal şi
aplaudat de către ceilalţi colegi.
Jocul de probă:
Demonstrarea jocului de probă va fi făcută de
către educatoare pentru a-i ajuta pe copii să Aprecieri verbale
înţeleagă cum se desfăşoară, iar după acesta,
vom începe jocul propriu zis. Ghetuţa
Exercitarea jocului:
Voi recita versurile, iar copilul la care se opreşte Explicaţia
fulguşorul v-a veni şi v-a extrage o jucărie din
ghetuţă. Acesta v a spune ce a extras si v-a
descrie obiectul. La fel vor face şi ceilalţi colegi.
Varianta de joc:
Copiii vor fi rugaţi să vină tot prin recitarea
versurilor să aşeze jucăriile descoperite din
săculeţ în diferite poziţii spaţiale faţă de ghetuţă,
astfel, în faţa ghetuţei, în spatele ghetuţei, lângă
ghetuţă, sau în ghetuţă. Astfel, vom verifica
orientarea acestora faţă de ghetuţă.
6. Obţinerea Varianta a doua de joc: Exerciţiul Aprecieri finale
performanţei „Eu spun una, tu spui mai multe” Demonstraţia
şi asigurarea Copiii vor fi numiţi şi spună pluralul obiectului
feedback ului ales.
7. Evaluarea Se vor face aprecieri individuale şi globale conversaţia
activităţii asupra modului in care copiii şi-au desfăşurat
activitatea
8. Încheierea Copiii sunt recompensaţi pentru răspunsurile şi Ecusoane
activităţii sarcinile îndeplinite cu ecusoane ghetuţe. ghetuţe