Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea ,, Vasile Alecsandri’’ Bacău Faculatatea PIPP

Proiect realizat de studenta: Ionică Andreea - Nicoleta


Universitatea ,, Vasile Alecsandri’’ Bacău Faculatatea PIPP

Data: 12.01.2016

Grupa: mijlocie

Tema anuală: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?’’

Tema proiectului: ,,Bucuriile iernii’’

Tema săptămânii: ,,Ninge cu fulgi mari’’

Domeniul de activitate: Ştiinţă

Subiectul ludic: ,, Compară mulţimea oamenilor de zăpadă şi a săniuţelor’’

Mijloc de realizare: joc exerciţiu

Tipul activităţii: consolidare

Capitol: Relaţii de ordine între mulţimi

Obiectiv de referinţă: Compararea a două mulţimi şi stabilirea raporturilor cantitative, global, folosind expresiile : ,,tot atâtea
elemente’’,, mai multe decât’’ şi ,,mai puţine decât’’.

Obiective operaţionale:
OC1: să denumească elementele fiecărei mulţimi;

OC2: să stabilească relaţia de ordine prin punere în punere între două mulţimi.

OC3: să sesizeze diferenţele cantitative dintre două mulţimi prin apreciere globală;

OC4: să verbalizeze acţiunile efectuate utilizând sintagmele matematice : ,,mai multe decât’’, ,,mai putine decât’’;

OC5: Să se încadreze în timpul afectat rezolvării sarcinii.

OC6:Să se orienteze în plan bidimensional.


Universitatea ,, Vasile Alecsandri’’ Bacău Faculatatea PIPP

Strategii didactice:

a. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, execiţiul.

b. Mijloace de învăţământ: plic, pachet ilustraţii cu oameni de zăpadă, săniuţe, steluţe, fişe de lucru, buline roşii, farfurii, pahare,
tacâmuri, ceşti.

c. Forme de organizare: frontală şi individuală.

d. Resurse umane: 23 preşcolari

e. Resurse temporale: 20- 25 minute

e. Resurse bibliografice:

 *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7) ani, MECTS, Bucureşti, 2008.
 Mătăsaru M., Nedelcu C., Chiriloaie M., Pricopoaia V., Mătăsaru L., Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar, Editura
CCD, Bacău, 2008.
Universitatea ,, Vasile Alecsandri’’ Bacău Faculatatea PIPP

MOMENTELE O CONŢINUT ŞI SARCINI DE STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


ACTIVITĂŢII B ÎNVĂŢARE
Metode Mijloace Forme de
organizare

Creez condiţiile necesare bunei desfăşurări a


activităţii:
- aerisesc sala de grupă,
1. MOMENT - amenajez spaţiul de desfăşurare a activităţii,
ORGANIZATORIC - pregătesc materialul,
- introduc copiii în sala de grupă.
Explicaţia Pachet
Dragi copii, în drum spre grădiniţa voastră
m-am întâlnit cu Albă ca Zăpada şi era foarte plic frontală
2. CAPTAREA supărată, deoarece câţiva dintre piticii ei nu
ATENŢIEI ştiu bine să numere. Ea mi-a dat acest pachet
surpriză însoţit de acest plic pentru voi.
În faţa copiilor aduc pachetul surpriză, special
pregătit pentru activitatea matematică,
împreună cu plicul cu instrucţiuni.
3.REACTUALIZAREA Se vor adresa întrebări din activitatea conversaţia frontală Chestionare orală
STRUCTURII anterioară :
ANCORĂ ,, Despre am vorbit la activitatea anterioară?’’
,, Cum am aflat unde sunt mai multe, mai
puţine elemente?’’
3. ENUNŢAREA Citesc scrisoarea primită de la Albă ca Explicaţia frontală
TEMEI ŞI A Zăpada, enumerând astfel indirect obiectivele
OBIECTIVELOR activităţii.
„Dragii mei prieteni, am pregătit acest
pachet cu surprize pentru voi şi vă rog să-i
ajutaţi pe piticii mei să repete număratul până
la 5 şi să facă diferenţe între două mulţimi
pentru a vedea unde sunt mai multe şi mai
puţine elemente. Să ştiţi că ilustraţiile pe care
vi le-am trimis vor să se joace cu voi. În timp
ce veţi participa la activitate aş dori să fiţi
Universitatea ,, Vasile Alecsandri’’ Bacău Faculatatea PIPP

atenţi şi ascultători şi vă promit că o să vin la


grupa mijlocie A, cu toţi piticii ca să dăm o
petrecere cum nu s-a mai văzut.
,,Spor la treabă!”
Întreb copiii dacă doresc să-i ajute pe pitici.
Anunţ apoi titlul activităţii: ,,Compară
mulţimea oamenilor de zăpadă şi a
săniuţelor’’.
5. DIRIJAREA Acum vom juca un joc care se numeşte : Explicaţia Flanelograf
ÎNVĂŢĂRII ,, Găseşte-mi perechea’’. În funcţie de
răspunsurile voastre veţi primi câte un punct
Iar la sfârşitul activităţii toţi copii vor primi Joc
câte un stimulent pentru implicare. Frontală
Ştiu că la activitatea trecută aţi învăţat să Ilustraţii cu Aprecieri verbale
faceţi perechi între elementele unor mulţimi, copii şi şi încurajări
dar acum prin acest joc le vom arăta piticilor săniuţe
cât de bine vă descurcaţi la activitatea
matematică. Conversaţia
Priviţi cu atenţie la flanelograf. Ce observaţi?
Haideţi să numărăm câte elemente are fiecare
mulţime .
Pe o coloană sunt trei copiii şi pe cealaltă sunt
trei săniuţe. Problemati-
Cum putem să-i ajutăm pe copii să-şi zarea
găsească săniuţa?
Invit pe rând câte un preşcolar să mute un
copil lângă o săniuţă. Aşa se va proceda cu
fiecare preşcolar .
Ce am format prin mutarea elementelor una
lângă cealaltă?
Am format perechi între elementele celor
două mulţimi .
Acum vă rog să închideţi ochii şi să aşteptaţi
în linişte.
Voi pune încă un copil în mulţimea copiilor
şi îi voi întreba ce diferenţe sesizează.
,, În ce mulţime sunt mai multe elemente?’’
Universitatea ,, Vasile Alecsandri’’ Bacău Faculatatea PIPP

,, Dar mai puţine?’’


Prin aceeaşi variantă , voi lua o săniuţă din
mulţimea săniuţelor şi îi voi întreba ce
sesizează.
,, Ce s-a întâmplat?’’
,,Observaţi vreo diferenţă?’’
,, Unde sunt mai puţine elemente, dar mai
multe?’’
6. OBŢINEREA Foarte bine dragii mei, v-aţi descurcat Exerciţiul Fişa individuală Evaluare orală,
PERFORMANŢEI excelent.Văd că aţi înţeles să folosiţi individuală
expresiile ,, mai multe decât,’’ ,,mai puţine
decât’’. Dar ca să demonstraţi că sunteţi cei
mai buni şi că puteţi să-i învăţaţi pe pitici vă
voi împărţi câte o fişă.
7. FEED-BACK-UL Se realizează prin întrebări : Conversaţia frontală Aprecieri verbale
,,Cum i-am ajutat noi pe pitici ?
,,Cu ce cuvinte am lucrat?
8. REACTUALIZAREA Voi invita copiii să participe la joc de rol: Joc Masă Frontală Aprecieri verbale
TRANSFERULUI ÎN ,, De-a bucătarii’’. Ceşti individuală
SCOPUL REALIZĂRII Ei vor avea de pregătit masa pentru ziua de Farfurii
RETENŢIEI naştere a unui coleg. Pe masă vor aranja Pahare
pentru un coleg mai puţine ceşti decât farfurii, tacâmuri
iar pentru un alt coleg mai multe pahare decât
tacâmuri. Se vor face diferenţe calitative între
mulţimile de obiecte.
9. EVALUAREA Copii, voi credeţi că cei piticii au învăţat să Conversaţia Emoticoane Frontală Aprecieri verbale
formeze mulţimi cu tot atâtea ,mai multe sau
mai puţine elemente ? Oare când se vor Buline
întoarce la Albă ca Zăpada, va fi ea fericită
pentru că cei piticii vor şti acum să formeze
corect mulţimi?
La activitatea de astăzi aţi răspuns foarte bine,
aţi participat corect la joc iar pentru acestea
sunt fericită şi vă recompensez cu bulinuţe
roşii.
Universitatea ,, Vasile Alecsandri’’ Bacău Faculatatea PIPP