Sunteți pe pagina 1din 26

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT .....................

, IAȘI

PROIECT DE ACTIVITATE
CU CONȚINUTURI INTEGRATE

Pentru susținerea inspecției (II) de definitivare în învățământ

METODIST: prof. B.M.

CANDIDAT:
Prof. L.I

26 martie 2021
PROIECT DE ACTIVITATE
GRĂDINIȚA: -
DATA: 26 martie 2021
EDUCATOARE: L.I.
GRUPA: Mare (nivel II)
TEMA ANUALĂ: Când/cum şi de ce se întâmplă?
TEMA PROIECTULUI: „Să ne bucurăm de fiecare anotimp-PRIMĂVARA”
SUBTEMA: „Grădina colorată”
TEMA ACTIVITĂȚII: Aspecte caracteristice anotimpului de primăvară
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: „În grădina cu zarzavaturi”
TIP DE DEMERS DIDACTIC: Activitate cu conținuturi integrate (ADP+ALA 1+ADE+ALA 2)
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de cunoștințe
SCOPUL: extinderea sferei de cunăștințe despre caracteristicile anotimpului de primăvară, prin utilizarea acestora în contexte noi.

DIMENIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE VIZATE:


Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
Activare și manifestare a potențialului creativ
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa proprie şi a grupului de colegi
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat
2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia
DURATA: o zi.

2
INVENTAR DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

I. Activități de dezvoltare personală (ADP)

1. Întâlnirea de dimineață: „Întâlnire cu gospodina”: salutul; împărtășirea cu ceilalți: „Cum mă simt astăzi?”; prezența; calendarul
naturii; activitatea de grup „Ce legume se găsesc în grădină primăvara?”; noutatea zilei: „Gospodina cea harnică”
2. Tranziția 1: „Trenulețul legumelor”- mers în șir indian, cu adăugarea colegilor prin strigare
3. Tranziția 2: „Omida înfometată”- joc de mișcare
4. Tranziția 3: „Iarnă să te duci cu bine, primăvara vine, vine”- joc distractiv

II. Jocuri și activități liber alese (ALA 1)

1. Joc de rol: „La piață”- vânzare/cumpărare de legume timpurii


2. Științe: „Plantăm arpagic”- plantarea în ghivece din peturi
3. Construcții: „Amenajăm grădina”- construire gard din materiale reciclabile (carton) și formarea aleelor din pietre decorative

III. Activități pe domenii experiențiale (ADE)

DLC- Educarea limbajului „Jocul legumelor”(joc didactic)


DOS- Activitate practic-gospodărească „Salată de legume”

IV. Jocuri și activități liber alese (ALA 2)

1. Joc mișcare: „Cursa legumelor”


2. Joc de atenție: „Atinge ridichea”

3
SCENARIUL ZILEI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: Copiii intră în sala de grupă fiind îndrumaţi să se așeze pe scaune în semicerc.
 Salutul: Educatoarea pornește salutul având în mână un ghem. Acesta va trece de la un copil la altul, fiind însoțit de formule de salut.
Fiecare copil va adresa și un compliment colegului de lângă el. De exemplu: „Bună dimineaţa, A.! Îmi place că astăzi ești vesel/ă. Rochița îți
vine foarte bine! etc”. Copiii își mulțumesc pentru complimente și răspund la salut, după modelul prezentat, transmițând ghemul mai departe. Se
procedează în aceeaşi manieră cu toţi copiii grupei până când se închide cercul. Educatoarea explică că acesta este un cerc al prieteniei în care
toți suntem egali, importanți și dornici a ne sprijini unii pe ceilalți la nevoie.
 Împărtășirea cu ceilalți „Cum mă simt astăzi?”: Educatoarea va expune imagini cu flori ce exprimă diferite stări emoționale. Aceasta va
impulsiona copiii să precizeze cum se simt astăzi și să argumenteze de ce se simt în acest fel.
 Se reamintesc regulile grupei („să fim atenți la activități, să ridicăm mâna atunci când dorim să răspundem, să dăm răspunsuri în
propoziții”)
 Prezența: „Copiii sunt întrebați cine lipsește astăzi, după ce oferă numele celor absenți un copil va fi numit pentru a așeza la panou
absenții, apoi un alt copil va fi numit să așeze copiii prezenți la panou”. Pentru a confirma că au observat corect cine lipsește, educatoarea strigă
copiii în ordine alfabetică, aceștia răspunzând cu „prezent”. Educatoarea va consemna absenții în catalogul grupei.
 Calendarul naturii: se vor numi doi copiii pentru a fi meteorologii grupei, ei vor privi pe geam și vor alege imagini pentru vremea din
ziua respectivă, urmând ca alți copiii să stabilească și anotimpul, luna, ziua completând astfel calendarul naturii.
 Activitatea de grup: „Ce legume se găsesc în grădină primăvara?”: Educatoarea expune pe videoproiector o imagine cu grădina de
zarzavaturi primăvăratice, copiii urmând să numească fiecare legumă observată.
 Noutatea zilei: „Gospodina cea harnică”: După observarea imaginii și enumerarea legumelor, educatoarea atrage atenția copiilor că
astăzi avem invitată o gospodina ce ne-a pregătit diverse activități pentru a învăța copiii ce e de făcut primăvara în grădină și anume cum ajung
semințele, legume în farfurie, cum putem pregăti grădina primăvara, dar mai ales aceasta are multe zarzavaturi în grădină, însă are nevoie de
ajutorul copiilor pentru a le strânge, de asemenea ea își dorește ca să îi vadă pe aceștia dacă știu să gătească cu aceste legume.

TRANZIȚIA 1: „Trenulețul legumelor”- mers în șir indian, cu adăugarea câte unui coleg prin strigarea numelui acestuia. Ultimul din șir
va fi cel ce va striga la alegere un coleg care încă este pe scaun.
Aceștia se pregătesc pentru a descoperi ce activități le-a pregătit gospodina, exersând deprinderile de igienă individuală.

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 1)


După revenirea pe scaune, în grupă a copiilor, educatoarea prezintă centrele de interes. Dornici să afle ce le-a pregătit gospodina, copiii se
îndreaptă spre fiecare sector, în funcție de alegerea acestora și ghidați de educatoare.

4
Copiii intuiesc împreună cu educatoarea materialele de la fiecare centru. Se explică sarcina de lucru pentru fiecare echipă. Astfel, la
centrul Joc de rol, copiii, lucrând în perechi, vor fi pe rând vânzătorul și cumpărătorul de legume, apoi vor schimba rolurile pentru a exersa
ambele ipostaze, vor aranja legumele, sortându-le în coșuri. Împărțirea sarcinilor între membrii grupului de la acest centru se va face de către
copii, sub atenta supraveghere a educatoarei. La centrul Științe, copiii vor lucra individual, plantând arpagic, în ghivece din peturi. Ele vor fi
puse pe pervazul grupei, pentru a putea fi urmărit de către copiii, întreg procesul de creștere, în zilele următoare. La centrul Construcții, copiii
vor amenaja grădina, realizând gardul din jurul grădinii cu zarzavaturi, precum și aleele din pietre decorative. După finalizarea sarcinilor fiecărui
grup, se apreciază munca individuală și de echipă, gospodina mulțumindu-le pentru tot efortul copiilor și invitându-i pe aceștia la distracție.

TRANZIȚIA 2:

„Omida înfometată” – joc de mișcare

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:

Domeniul Limbă și Comunicare - Educarea limbajului: „ Jocul legumelor” (joc didactic)

TRANZIȚIA 3:

„Iarnă să te duci cu bine, primăvara vine, vine!” – joc cu text și cânt

Domeniul Om și Societate – Activitate practic-gospodărească : „ Salată de legume”

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 2):

Joc de mișcare: „Cursa legumelor”


Joc de atenție: „Atinge ridichea”

Se fac aprecieri asupra întregii activităţi desfăşurate de copii pe parcursul zilei.

5
PROIECT DIDACTIC
1. Jocuri și activități liber alese (I)
Data: 26.03.2021
Unitatea de învățământ:-
Grupa: Mare „Albinuțele”
Prof. Înv. Preșcolar: L.I.
Categoria de activitate: Jocuri și activități liber alese
Tema activității: Grădina cu legume
Subiectul activității: „Cum pregătim grădina primăvara?”
Tipul activității: Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
Mijloc de realizare: activităţi pe centre de interes
Joc de rol: „La piață”- vânzare/cumpărarea de legume timpurii
Științe: „Plantăm semințe”- plantarea bulbilor de arpagic, în peturi.
Construcții: „Amenajăm grădina”- activități practic-gospodărești construire gard din carton și delimitarea aleelor din pietre decorative

Forma de organizare: activități pe grupuri mici


Scopul activității: consolidarea cunoștințelor cu privere la legumele timpurii și utilizarea lor în contexte noi de învățare.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

 Joc de rol:
O1- să sorteze legumele în coșuri;
O2- să împartă sarcinile hotărând pe rând vânzătorul și cumpărătorul;
O3- să vândă legumele, exersând formulele de politețe;
O4- să ofere în schimbul legumelor, banii necesari.

6
 Științe:
O5- să așeze pământ în ghivecele improvizate din peturi, folosind uneltele necesare;
O6- să planteze bulbi de arpagic în mod corespunzător, prin înfigere în pământ și udare.
 Construcții:
O7- să amenajeze grădina prin delimitarea gardului și a aleelor;
O8- să coopereze cu partenerii de joc în realizarea sarcinii.

Strategia didactică:
Metode și procedee: jocul, conversația, explicația, exercițiul, demonstrația;
Mijloace de învățământ: legume, casă de marcat, coș de legume, mese, bani de hârtie, cutie cu pământ, ghivece (din peturi), lopățele, bulbi de
arpagic, scânduri din carton, grădină improvizată, cutie cu pietre decorative.
Forma de organizare: grupe, individual, perechi.

Resurse:
Umane: 23 preșcolari, profesor.
Temporare: 30 min.

7
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


NR. ETAPELE OB . CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV Metode și Materiale Forma de
CRT. ACTIVITĂȚII OP. procedee didactice didactice organizare
1. Moment Asigur condițiile optime pentru Conversația Frontal
organizatoric desfășurarea activității pe centre de
interes.
2. Captarea atenției Copiii descoperă surpizele pregătite de Conversația gospodina Frontal
gospodină. Educatoarea îi invită pe copii
să descopere cum își aranjează gospodina
grădina.
3. Anunțarea temei și a Copiii intuiesc materialele aferente Explicația Evaluez capacitatea
obiectivelor fiecărui centru. copiilor de a observa și
Anunț copiii că vom lucra la cele trei de a reține sarcinile
centre de interes unde avem de îndeplinit Observarea Materialele didactice.
mai multe sarcini: aferente fiecărui Frontal
La centrul Joc de rol vom sorta centru
legumele în coșuri pe categorii, vom face
perechi și vom fi pe rând vânzători și Conversația
cumpărători, la piață unde vom exersa
diverse comportamente.
La centru Științe vom planta
bulbi de arpagic, din care se formează
ceapa, în ghivece din peturi.
La centrul Construcții vom amenaja
grădina, asamblând gardul acesteia, din
scânduri de carton și aleele din pietre
decorative.

8
4. Dirijarea învățării Copiii se vor aşeza la fiecare sector, în Conversația
funcție de preferințele acestora. Voi
explica fiecărui grup de copii ce are de Mese, legume,
făcut, în amănunt. casa de marcat, În grup, Capacitatea copiilor de
Joc de rol: Copiii vor așeza legumele în banii de hârtie, perechi a coopera și
coșuri, apoi vor face perechi pentru a fi coșuri pentru interrelaționa
pe rând vânzătorul și cumpărătorul, legume
cerînd cu politețe legumele dorite și
oferind în schimbul acestora bani de Cutie cu pământ, Capacitatea
hârtie. Explicația lopată, bidoane, copiilor de a realiza cât
Științe: Copiii vor așeza pământul din bulbi de arpagic Individual mai original lucrările
cutie cu ajutorul lopeții în ghiveciul din
pet și va planta bulbii de arpagic, pe care Grădină, scânduri
îi vor înfige în pământ, urmând să îi ude. de carton, cutie cu În grup,
Construcții: Copiii vor asambla roata pietre decorative, individual
grădinii (improvizate în grupă) scândurile grădină
de carton și aleile din pietre decorative. improvizată

5. Obținerea Voi reaminti copiilor comportamentul Evaluez capacitatea de a


performanței pe care trebuie să îl aibă în timpul Jocul sorta legumele în
O1 desfășurării activității și le urez spor la coșuri, pe mese
lucru. Demonstrația Evaluez capacitatea de
O2 Astfel, la centrul Joc de rol copiii vor a împărți sarcinile
simula o secvență de la piață. Pe grupe Evaluez deprinderea de
O3 La centrul Știință copiii vor avea Conversația a folosi formulele de
sarcina de a planta semintețe, urmând politețe
O4 pașii necesari plantării. Evaluez abilitatea de a
La centrul Construcții vor asambla Exercițiul oferi în schimul
O5 gardul împrejurul grădinii și aleele. legumelor banii
Voi anunța copiii treptat cât timp mai au necesari.
O6 de lucru, pentru a doza timpul eficient. Evaluez deprinderea de
Voi supraveghea centrele și voi oferi a așeza pământul în

9
O7 ajutorul sau informații suplimentare unde ghivece, folosind
O9 este nevoie. uneltele necesare
Evaluez abilitatea de a
planta bulbii, urmând
pașii necesari
Evaluez capacitatea de a
asambla gardul grădinii
și aleele

6. Asigurarea retenției La final fiecare echipă își va prezenta Conversația Produsele Frontal Apreciez verbal
și a transferului lucrarea/lucrările de la centru unde a activității capacitatea preșcolarilor
lucrat. de a realiza sarcinile
fiecărui centru și
Ce ne-a învățat gospodina? atitudinile/
comportamentele
pozitive de pe parcursul
activității
7. Încheierea activității a). Fixarea temei: Conversația Frontal Aprecieri verbale
Ce am realizat astăzi la centre?
b). Voi face aprecieri globale și
individuale asupra modului în care au
participat la activitate.
Apoi copiii sunt dirijați spre o nouă
provocare, un joc de mișcare.

10
PROIECT DIDACTIC
2. Domeniul Limbă și Comunicare
Data: 26.03.2021
Unitatea de învățământ: -
Grupa: Mare „Albinuțele”
Prof. Înv. Preșcolar: L.I.
Domeniul experiențial: Limbă și Comunicare
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Tema activității: despărțirea în silabe și formularea de propoziții simple și dezvoltate, precum și reprezentarea grafică a acestora.
Subiectul: ,,Jocul legumelor”
Tipul activității: consolidare
Mijloc de realizare: joc didactic
Scopul: consolidarea cunoștințelor preșcolarilor cu privire la aspecte gramaticale legate de despărțirea în silabe, formarea de propoziții simple și
dezvoltate precum și reprezentarea grafică a acestora, în contextul activităților primăvăratice.

Obiective operaționale:
O1: Să despartă în silabe cuvintele date;
O2: Să formeze propoziții simple și dezvoltate utilizând cuvinte din tematica abordată;
O3: Să identifice aspecte gramaticale învățate precum sunet, silabă și cuvânt;
O4: Să reprezinte grafic propoziția și cuvântul.

11
O5: Să numească câte cuvinte sunt într-o propoziție dată sau formulată.
Strategii didactice:
a) Metode și procedee: conversația, observația, explicația, problematizarea, narațiunea, jocul, elemete de problematizare.
b) Mijloace de învățământ: gospodina, coș, legume, traseu, surpriză (joc de mișcare „Am fost la piață”).
c) Forme de organizare: frontal, individual.
Resurse:
 umane: 23 preșcolari
 temporare: 35-40 min

SARCINI DIDACTICE:
- despărțirea în silabe a unor cuvinte date;
- formarea de propoziții cu ajutorul cuvintelor noi învățate din tematica săptămânii;
- numărarea silabelor și a cuvintelor din propoziții;
- numirea unor povești/poezii ce au legătură cu tema abordată;
- identificarea unor cuvinte ce au un sunet prestabilit la început sau la final;
- găsirea unor cuvinte pe baza silabelor date;
- reprezentarea grafică a cuvintelor și a propozițiilor.

REGULILE JOCULUI:
Jocul se desfășoară având ca suport traseul din grupă. Fiecare copil va veni pe rând să ajute gospodina în strângerea legumelor, pentru a
putea pune fiecare legumă în coș trebuie să fie realizată o sarcină corect. Astfel coșul va înainta pe cărarea din grădină. Jocul se finalizează când
s-au strâns toate legumele.
ELEMENTE DE JOC: descoperirea sarcinilor traseului, surpriza, mânuirea materialelor, aplauze, scopul finalizării traseului.

12
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


NR. ETAPELE OB. CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV Metode și Materiale Forma de
CRT. ACTIVITĂȚII OP. procedee didactice organizare
didactice
1. Moment Asigur cadrul adecvat de desfășurare a activității:
organizatoric curățenie, aerisirea sălii, așezarea mobilierului în
semicerc, pregătirea materialului didactic și
organizarea copiilor.
2. Captarea atenției Gospodina a fost în grădină pentru a strange Conversația Gospodina Frontal
legume pentru salată, dar venind în grabă a fost
neatentă și a scăpat legumele imprăștiindu-le, de
aceea ea are nevoie de copii pentru a le strange
repede, repede. Înainte de a aduna fiecare legumă
trebuie să fie rezolvată și o sarcină. Ce ziceți
copiii o ajutăm pe gospodină?
3. Anunțarea temei și Copii, astăzi vom ajuta gospodină să strângă Conversația Traseul Frontal Deprinderea
a obiectivelor legumele, însă trebuie să răspundem corect la de a fi atenți
sarcinile însoțite de legumele gospodinei. Fiecare la explicații
copil va rezolva o sarcină, dacă nu reușeste acel Explicația
copil, îl va ajuta colegul din dreapta. Gospodina
are și o surpriza pentru voi la un moment dat, de
aceea trebuie să avem mare atenție.

5. Dirijarea învățării a) Explicarea modului de desfășurare a Frontal


jocului:
 Jocul se desfășoară parcurgând traseul din față
voastră. Toate legumele de pe traseu, ascund câte Conversația
o provocare pentru voi. Sarcinile sunt scrise pe
traseu/cărare din loc în loc. Pe măsură ce
provocările/ obstacolele sunt depășite, gospodina

13
e tot mai fericită că legumele vor fi strânse în Individual
coș, pentru salată. Printre sarcinile traseului sunt
ascunse și elemente surpriză pentru voi. Acestea
le vom descoperi atunci când vom ajunge la ele.
Jocul se încheie când toate legumele au fost
culese.
b) Prezentarea regulilor jocului:
 Nu avem voie să trecem peste nici o provocare.
Dacă nu știm o provocare ne ajută colegul din Explicația
dreapta. Sarcinile vor fi rezolvate individual.
Jocul se încheie atunci când traseul este finalizat
și gospodina are toate legumele din nou în coș.

c) Demonstrarea jocului:
Educatoarea va avea pregătită o sarcină în afara
traseului pe care o citește și apoi rezolvă sarcina.

d) Jocul de probă: Jocul


Educatoarea va avea pregătită o a doua sarcină
în afara traseului pe care o citește și apoi cere
unui copil să o rezolve. La finalizare, aceasta
așază coșul la linia de start.

Exercițiul

Legume

14
e) Desfășurarea propriu-zisă a jocului: Sarcini

Sarcina 1: Desparte în silabe cuvântul Coș Cunoștințele


O1 „primavară”. (pri-mă-va-ră) Pentru copiilor
Sarcina 2: Formulează o propoziție cu cuvântul legume legate de
O2 „ceapă verde”. despărțirea
(Ceapa verde este legume mea preferată.) în silabe
Sarcina 3: Desparte în silabe cuvântul „usturoi”? Cunoștințele
O1 (us-tu-roi) copiilor
Sarcina 4: Desparte în silabe cuvântul „lopată”. legate de
O1 (lo-pa-tă) Jocul formularea
Sarcina 5: Alcătuiște o propoziție cu cuvântul de propoziții
O2 gard. (Gardul este vopsit.) Sarcini Cunoștințele
Sarcina 6: Câte silabe are cuvântul „greblă”? copiilor
(2 silabe) legate de
Sarcina 7: Numește o unealtă de grădinărit ce reprezentarea
O3 începe cu silaba „roa” grafică a
Sarcina 8: Alcătuiește o propoziție cu cuvântul cuvintelor și
O2 stropitoare. (Stropitoarea este mare.) propozițiilor
Sarcina 9: Desparte în silabe cuvântul „tractor”. Cunoștințele
O1 (trac-tor) copiilor
sarcina 10: Desparte în silabe cuvântul Surpriză legate de
O3 „semințe”. (se-min-țe) (joc de numărarea
SURPRIZA (joc de mișcare –„Am fost la piață”) mișcare) silabelor si a
f) Complicarea jocului cuvintelor
Sarcina 11: Ce cuvânt ascunde ghicitoarea și câte Cunoștințele
O1 silabe are: copiilor de a
„ Firoasă mi-e rădăcina numi câte
Şi scurtă îmi e tulpina. cuvinte sunt
Frunzele sunt mari şi late Ghicitoare într-o
Rotunde şi ordonate. propoziție
În grădină mă găseşti data sau

15
Şi poţi să mă foloseşti formulată
Proaspătă sau în salată
Ori pe platou aşezată.” (sa-la-tă)
Sarcina 12: Formează o propoziție cu primul
O2 cuvânt din titlul unei povești ce vorbește despre o
legumă de primavară.
(Povestea „Ridichea uriașă”, Ridichea are frunze
verzi.)
Sarcina 13: Numește o floare ce începe cu silaba
O3 „zam-” (zambilă)
Sarcina 14: Numește o floare ce se termă cu
O3 silaba „-cel” . (ghiocel)
Sarcina 15: Numește două legume de primăvară
O3 ce încep cu sunetul „R” și „S”. (ridiche, spanac)
Sarcina 16: Formulează o propoziție care să
O4 înceapă cu cucântul „gospodină și reprezint-o Markere,
grafic” („Gospodină pregătește salata”, tabla
.)
Sarcina 17: Reprezintă grafic propoziția
O4 „ Spanacul este verde.” ( .)
Sarcini suplimentare (în funcție de numărul de
copii)
Sarcina 18: Reprezintă grafic cuvintele din
O4 propoziția anterioară.
( .)
Sarcina 19: Desparte în silabe numele unei
O1 legume precizate în poezia învățată săptămâna
aceasta. (spa-nac)
Sarcina 20: Alcătuiește o propoziție cu cuvântul
O5 „grădină” și numără cuvintele din propoziție
(Grădina este colorată frumos./4 cuvinte)
Sarcina 21: Formulează o propoziție cu trei

16
O5 cuvinte. ( Mama culege legume.)
Sarcina 22: Numește o floare de primăvară ce
O3 începe cu sunetul „L”

6. Evaluarea Jocul s-a terminat, legumele au fost stranse, iar Conversația Frontal
activității gospodina le mulțumește copiilor pentru ajutor.
Voi întreba copiii ce sarcini au avut de făcut
pentru a culege legumele. Dacă li s-au părut ca
acestea au fost dificile sau usoare? Voi întreba de
asemenea ce ne-am amintit prin acest joc?
7. Încheierea a) Fixarea temei: Conversația Frontal Aprecieri
activității  Ce am reușit noi astăzi? verbale
b) Educatoarea face aprecieri generale și
individuale asupra modului în care copiii au
răspuns și s-au comportat pe parcursul
activității.

17
PROIECT DIDACTIC
3. Domeniul Om și Societate
Data: 26.03.2021
Unitatea de învățământ: -
Grupa: Mare „Albinuțele”
Prof. înv. preșcolar: L.I.
Domeniul experiențial: Domeniul Om și Societate
Categoria de activitate: Activitate practic-gospodărească
Tema activității: Legume rătăcite, în salată pregătite
Subiectul: ,,Salată de legume″
Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi
Mijloc de realizare: activitate practică (rupere, tăiere, amestecare)
Scopul: Formarea deprinderii de a realiza prin abilități practice dobândite anterior realizarea unui fel de mâncare sănătos din legumele timpurii,
pe baza modelului dat.

Obiective operaționale:

O1: Să numească materialele de pe masa de lucru, necesare pentru realizarea lucrării;


O2: Să spele legumumele pe rând, în bolul amenajat;
O3: Să rupă legumele cu frunze, în bucăți mici;
O4: Să taie celelalte legumele fară frunze, folosind cuțitul de unică folosință:
18
O5: Să condimenteze salata, oferindu-i gust.
Strategia didactică:
4. Metode și procedee: conversația, observația, explicația, exercițiul.
5. Mijloace de învățământ: șorțuri, bonete, legume (salata, ceapă verde, ridichi, spanac), bol, apă pentru spălat legumele, cuțite de
unică folosință, tocător, castronele, ulei, oțet, sare, pahare de unică folosință.
6. Forme de organizare: frontal, individual
Resurse:
 umane: 23 preșcolari
 temporare: 40 min
 bibliografice:
Laurenţia Culea, Filofteia Grama, Mioara Pletea – „Activitatea integrată în grădiniță”, Editura Didactică Publishing House, București,
2008;
Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiș- „Piramida cunoașterii”, Editura Diamant, Pitești, 2014.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


NR. ETAPELE OB. CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV Metode și Materiale Forma de
CRT. ACTIVITĂȚII OP. procedee didactice organizare
didactice
1. Moment Asigur cadrul adecvat de desfășurare a Frontal
organizatoric activității: curățenie, aerisirea sălii, pregătirea
centrului tematic, pregătirea materialului didactic
și organizarea copiilor.
2. Captarea atenției Dragi copiii pentru că gospodina a vazut că v-ați Conversația Gospodina Frontal
descurcat atât de bine la strânsul legumelor a
hotărât să va lase vouă aceste legume. Ce putem
face cu ele?

19
3. Anunțarea temei Se anunță tema activității și obiectivele: Conversația Frontal
și a obiectivelor Dragi copii, astăzi vom realiza împreună o salată.
Vom rupe legumele cu frunze, vom exersa tăiatul
cu cuțitul de unică folosință și dar mai ales vom da
gust salatei, condimentând-o.
4. Dirijarea Pe măsuțe aveti materialele necesare, dragi copii. Conversația Frontal
învățării Cine ma ajută să imi spună ce avem?(mânuța sus),
După ce am descoperit împreună ce avem pe masă Evaluez
Intuirea le arat o porție de salată, model, copiilor capacitatea copiilor
materialului explicându-le cum trebuie să facă. de a recunoaște
distributive Apoi le arăt pas cu pas procesul de lucru: Tocator, materialele de
Etapa1: Spălăm legumele. cuțit de lucru;
Explicarea și Etapa2: Rupem frunzele de spanac și salată. Explicația unică Frontal
demonstrarea Etapa3: Tăiem ceapa verde și ridichile în feliuțe folosință,
procesului de lucru subțiri. legume
O1 Etapa4: Condimetăm salata și amestecăm. ulei, oțet,
Acum aș vrea să văd dacă ați reținut care sunt pahare de
etapele, de aceea voi numi un copil pentru a le unică Evaluez capacitatea
Verificarea enumera, astfel încât să observ dacă s-au înțeles. Demonstrația folosință, copiilor de a fi
reținerii Îninte de a începe este nevoie să ne încălzim bol cu apă atenți la
etapelor de lucru mânuțele: demonstraţie și la
„Eu voi spune: Matei morarul macină piperul explicaţii
Copiii vor răspunde: Cu ce? Individual
exerciții pentru Eu voi răspunde: cu pumnișorii
mușchii mici ai Cu degetele, cu palnele etc.”
mâinilor Se exersează de 3-4 ori până se încălzesc mâinile.
Înainte de a ne apuca de mâncare ce trebuie să
facem copilași? (să ne spălăm pe mâini)
Vă invit să mergem la baie pentru a ne curate
mâinile.
După întoarcerea de la baie copiii își pun
șorțurile și bonetele.

20
Șorțuri,
Bonete
6. Obținerea Voi supraveghea modul în care copiii îşi Conversația Evaluez capacitatea
performanței O2 realizează salata, iar dacă va fi nevoie voi copiilor de a numi
(Realizarea O3 interveni cu explicaţii individuale. Voi încuraja pe Frontal materialele de pe
propriu-zisă a cei mai puţini abili şi voi urmări ca toţi copiii să-şi Exercițiul Castronele bancul de lucru
lucrării) ducă munca la bun sfârşit. cu salată individual Evaluez capacitatea
O4 Când majoritatea copiilor au terminat, voi da copiilor de a spăla
preavizul şi apoi semnalul de încetare a lucrului. legumele
Evaluez capacitatea
copiilor de a rupe
legumele cu frunze
Evaluez capacitatea
copiilor de a tăia
legumele rămase
7. Asigurarea O5 Evaluarea produselor activității: Conversația Frontal Evaluez capacitatea
retenției și a Voi cere copiilor să spună ce au realizat? copiilor de a
transferului Cum au făcut și ce legume au folosit? răspunde la
Ce am putea face cu salata aceasta? (să o dăm întrebări
unor copii nevoiași)
Voi numi mai mulți copii pănă se ajunge la
răspunsul așteptat, sau le voi spune eu,
precizându-le în final că salata nu o vor mânca ci
o vor dărui unor copii nevoiași.
Ce am putea să mai adăugăm în salată? (numirea
altor legume din extrasezon)

8. Încheierea a). Fixarea temei: Conversația Frontal


activității Cum se numește lucrarea de astăzi? Ce am avut de
lucrat în cadrul lucrării?
b). Voi face aprecieri de grup și individuale.

21
PROCES TEHNOLOGIC:
Grupa: Mare
Subiectul: Salată de legume
Tehnici de lucru: rupere, tocare, amestecare
Materiale necesare:
- legume (salată, spanac, ceapă verde, ridichi)
- castron
- cuțite de unică folosință
- tocător
- condimete (ulei, oțet, sare)

Etape de lucru

Etapa3:
Etapa 2:
Etapa1: Tăiem pe tocător legumele
Rupem frunzele de
spanac și salată în rămase (ridichea, ceapa
Spălăm
legumele. bolul pregătit. verde) în feliuțe subțiri.

Etapa4:

Condimentăm salata cu sare,


ulei și oțet și amestecăm.

22
PROIECT DIDACTIC
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE - ALA 2

Data: 26.03.2021
Grădinița: -
Prof. înv. Preșc.: L.I.
Nivel: II
Grupa: Mare B
Categoria de activitate: Jocuri și activități liber alese (ALA2)
Tema activității: Relaxare după efort intelectual
Subiectul activității:
1. Joc de mișcare: „ Cursa legumelor”- predare
2. Joc de atenție: „ Atinge ridichea”!- repetare
Mijloc de realizare: joc de mișcare/ joc de atenție
Tipul activității: Mixt
Scopul: Crearea stării de bună dispoziție și relaxare prin întreținerea atmosferei de joc
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: la sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili:
O1 - să enumere regulile de joc prezentate;
O2 - să manifeste atitudini de cooperare şi fair-play.
O3- să execute promt comenzile primite respectând regulile jocului;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: conversația, explicația, observaţia, demonstraţia, jocul
b) Material didactic: coșulețe, legume, obstacole
c) Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual
d) Durata activităţii: 25 min.
Resurse umane: copii, educatoarea
Resurse procedurale: locul desfăşurării: sala de grupă;
Resurse bibliografice:

23
Gurlui, Ileana, Andreescu, Livia, Activități integrate în grădiniță Ghid metodic, Editura Carminis, Pitești, 2014.

Moment organizatoric: Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității: aerisirea sălii de grupă, aranjarea materialului didactic și a
mobilierului.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII – JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE- ALA 2

Ob Strategia didactică
Nr. Secvenţele
Conţinutul instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt. activităţii op.
procedee învăţământ organizare
1. Introducerea  Educatoarea propune copiilor să se
în activitate și joace împreună cu barza.
captarea
atenției „Vă invit să vă jucaţi Conversația Frontal
Şi bine să vă distraţi!”
2. Anunțarea  Astăzi ne vom juca jocul „Cursa Capacitatea copiilor
temei legumelor”- predare după care vom de a reține titlurile
și precizarea repeta jocul „Atinge ridichea!” Explicația Frontal jocurilor și
obiectivelor Trebuie să fiți atenți pentru a auzi obiectivele
operaționale semnalul de început, să fiți rapizi și să
respectați regulile jocului, să colaborați
cu colegii voștri.
3. Dirijarea Explicarea şi demonstrarea jocului:
învățării 1. Joc de mișcare – „Cursa legumelor”. Explicația
Copiii sunt împărțiți în două echipe:
echipa salatei și echipa cepei. La Frontal
semnalul educatoarei, copiii merg Coșuleț,
printre obstacole, ajung la coșulețele legume,
de unde fiecare copil va lua câte o obstacole.
legumă, apoi se întorc tot printre
O1 obstacole. Câștigă echipa care termină Frontal

24
prima de golit coșul cu flori.
O2 Jocul de probă:
 Haideţi să jucăm o dată pentru a Demonstrația
vedea dacă aţi înţeles cum ne vom juca
astăzi! Capacitatea de a
Jocul propriu-zis: Copiii participa activ la joc
Copiii execută jocul propus. Voi
urmări participarea activă şi afectivă a Exercițiul
copiilor. Acolo unde este nevoie îi ajut
sau le dau indicaţii suplimentare Jocul
individual sau colectiv după cum este Coșuleț,
cazul. Jocul se repetă atâta timp cât legume,
prezintă interes pentru copii. obstacole.

4. Repetarea O1  Să ne amintim cu toții jocul de atenție


jocului ”Atinge ridichea!”. Copiii vor forma Explicația Capacitatea de a
cunoscut O2 perechi și vor sta față în față în picioare respecta regulile
pe parchet. În mijlocul fiecărei perechi jocului
se așează o ridiche. Copiii vor fi atenți
și vor executa comenzile spuse de ridichi
O3 educatoare ( mâinile pe cap, mâinile pe
genunchi, brațele în sus etc.). La
comanda „Atinge ridichea!, cel mai Exercițiul
atent și mai rapid copil din pereche va
lua ridichea de jos și va ridica mâna
sus.
Se urmăreşte ţinuta dreaptă a spatelui şi Jocul Frontal
păstrarea respiraţiei normale.
Valenţe formative: dezvoltă capacitatea
de prindere şi atenția.

25
Copiii execută jocul propus. Voi urmări Frontal
5. Asigurarea participarea activă şi afectivă a
retenției și a copiilor. Conversația Aprecieri referitoare
transferului Copiii vor răspunde la următoarele la comportamentul
întrebări? copiilor pe parcursul
Cum s-au numit jocurile de astăzi? desfășurării jocului
Ce am avut de făcut în cadrul jocurilor?

6. Încheierea a) Fixarea temei:


activităţii  Ce am realizat noi astăzi? Conversaţia Frontal
b)Voi face aprecieri globale şi
individuale.
 Cum vi s-au părut activitățile de
astăzi?
 Ce v-a plăcut cel mai mult?
 Ce nu v-a plăcut?

26

S-ar putea să vă placă și