Sunteți pe pagina 1din 21

z

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 14.12.2017

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Normal Rasova

GRUPA: ,,Albinuțelor” (Grupa mică)

EDUCATOARE: Prof. Înv. Preșc. MÎRLENEANU DANIELA CARMEN

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?

TEMA PROIECTULUI: ,,MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”

SUBTEMA: ,,BRĂDUȚUL ÎMPODOBIT DE CRĂCIUN E PREGĂTIT”

TEMA ZILEI: ,,BRADUL DE CRĂCIUN”

TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare de priceperi și deprinderi

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (DȘ+DEC)

DURATA: O zi

LOC DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă

SCOPUL ZILEI: Cunoașterea și respectarea obiceiurilor și tradițiilor prilejuite de Sfintele Sărbători de Crăciun și manifestarea sentimentului de
bucurie și stimulare a interesului față de această sărbătoare.
SCENARIUL ZILEI

I. ADP Ziua începe cu întâlnirea de dimineață,, Colindăm, colindăm iarna”- colind


1. Salutul: ,,Bună dimineața, dragi colindători!”
Împărtășirea cu ceilalți: Pe cine așteptăm noi să vină în curând? De ce îl așteptăm pe Moș Crăciun? Ce fac oamenii în seara de Crăciun? Ce
daruri așteptați de la Moș Crăciun? Scrisoare de la Moș Crăciun.
Activitatea de grup: Se face prezența copiilor și se completează calendarul naturii.
2. Tranziții: ,,The Clap Clap Song”- joc muzical
,,Fulg de nea, fulg de nea
Stai puțin pe mâna mea; (se întinde mâna cu palma în sus)
Cu privirea te-ncălzesc, (se uită în palmă)
Suflu să te răcoresc, (se suflă în palmă)
Te-nvelesc cu o pălmuță; (se așează cealaltă palmă peste prima)
Pe obraz te-așez steluță; (se pune palma pe obraz)
Te-ai topit? Mă părăsești?
Atunci merg și-am să lucrez!”
-Se face deplasarea către centrele de interes.
3. Rutine:,,Singurel mă îngrijesc”- Formăm rândul, ne purtăm civilizat, mâncăm ordonat.
Noutățile zilei: Pentru că se apropie Crăciunul, Moșul ne-a trimis un sac cu multe surprize, dar, pentru a ne bucura de ele trebuie să respectăm
sarcinile din scrisoarea trimisă de el.
ALA I Copiii sunt orientați spre centrele de interes, unde vor avea posibilitatea să descopere câte un plic cu sarcina de la Moș Crăciun.
- BIBLIOTECĂ: ,,Citim imagini de Crăciun, legenda lui Moș Crăciun din diferite cărți și reviste”

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- să recunoască imaginile;
- să descrie imaginile;
- să se exprime in propoziții simple.
ARTĂ: ,,Magia zăpezii”
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- să obțină efecte plastice prin tehnici specifice
- să improvizeze anumite tehnici de lucru.

JOC DE ROL: ,,Pregătim colaci pentru colindători”-,, De-a gospodinele”


OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
- să identifice elemente locale specifice zonei noastre;
- să trăiască în relațiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie și armonie.

ALA II
,,Hora la români”- joc de mișcare
,,Colinde în jurul bradului
I. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE
1. DȘ ACTIVITATE ,,Așază globul” – joc didactic
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- Să sorteze obiecte după mărime și culoare
- Să plaseze obiecte intr-un spațiu dat;

2. DEC ,,Lanțul mânuțelor fericite” – pictură prin amprentare


OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- Să-și picteze propria palmă folosind culoarea verde;

- Să amprenteze cu palma într-un spațiu dat.


STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE:surpriza, expunerea, conversația, explicația, povestirea, demonstrația, exercițiul.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: imagini de Crăciun, griș, lipici, bețișoare, făină, apă, drojdie, globuri mari și mici (de diferite culori), acuarele,
suport muzical, colinde de Crăciun, ren de pluș, brad artificial.
FORME DE EVALUARE: Observarea sistematică a comportamentelor, analiza produselor finale, aprecierea verbală, evaluare formative-
continuă.
SARCINA DIDACTICĂ: Recunoaşterea şi diferenţierea obiectelor după criteriul mărime și culoare.
REGULI DE JOC: Copiii vor sorta globurile mari de globurile mici, iar pentru răspunsul corect vor fi răsplătiți cu aplauze.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, mânuirea materialelor.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Aureliana Cocoș, Daniel Oprea, Filofteia Grama, ,,Ghid pentru proiecte tematice”, București
2007
- Filofteia Grama, Roxana Haiden, Eugenia Ignat, Liana Manzu, Gabriela Neagu, Irinela Nicolae, Carmela Popescu, Daniela Răileanu,
,,Curriculum pentru învățământul preșcolar Prezentare și explicitări”, Editura Didactica Publishing Hause, București 2009
- Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruța Ristoiu, Magdalena Anghel, ,,Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul
preșcolar”, Editura Delta Cart Educațional, 2009
SCENARIUL ZILEI

ALA I.Copiii sunt așezați în cerc pentru a stabili fiecare un contact vizual cu toți membrii grupei. Pentru a constitui un model de comportament mă
așez alături de ei, îi privesc și le zâmbesc tuturor, le transmit căldură și încurajare prin toate formele de comunicare; verbală și nonverbală.

Salutul pornește de la mine, prin recitarea unor versuri:Dimineața a sosit,/ Cu toții voi ați venit./ În cerc noi ne adunăm, / Pe pernuțe ne-
așezăm,/ Cu toții ne salutăm:/ A-nceput o nouă zi/ Bună dimineața, dragi copii!
Ne salutăm unii pe ceilalți rostindu-ne numele, trec în catalogul grupei copiii care sunt absenți apoi adresez următoarele întrebări, în
vederea completării calendarului naturii: În ce anotimp suntem? Cum este vremea afară? Cum ne-am îmbrăcat azi? De ce? Dacă ieri a fost
miercuri, azi ce zi este?
Hei, dar pe cine așteptăm noi să vină în curînd? De ce îl așteptăm pe Moș Crăciun? Ce fac oamenii în seara de Crăciun? Ce daruri
așteptați de la Moș Crăciun?
Fiecare copil are posibilitatea să-și exprime dorințele cu privire la darurile pe care le așteaptă în seara de Crăciun după care le explic
că, spiridușii au trecut pe la grădiniță lăsându-ne un pachet cu multe surprize din partea moșului pe care îl vom deschide împreună după ce
vom cânta ,,Colindăm, colindăm iarna”.
Prima surpriză pe care o scot din săculeț este o scrisoare de la Moș Crăciun prin care acesta le spune copiilor că nu mai este mult până
va ajunge și la ei dar, pentru a primi ceea ce își doresc trebuie să treacă prin câteva probe, să fie răbdători, ascultători și muncitori.
TRANZIȚII:
Rog copiii să-și ia fiecare câte un ecuson din coșuleț apoi le spun că, fiecărei imagini îi corespunde un centru de interes spre care se
vor îndrepta dar nu înainte de a ne relaxa puțin prin recitarea următoarelor versuri:
,,Fulg de nea, fulg de nea
Stai puțin pe mâna mea; (se întinde mâna cu palma în sus)
Cu privirea te-ncălzesc, (se uită în palmă)
Suflu să te răcoresc, (se suflă în palmă)
Te-nvelesc cu o pălmuță; (se așează cealaltă palmă peste prima)
Pe obraz te-așez steluță; (se pune palma pe obraz)
Te-ai topit? Mă părăsești?
Atunci merg și-am să lucrez!”
Se realizează captarea atenției copiilor printr-o scurtă poezie recitată de mine în care vor fi implicați și ei. ,,Uite, vine Moș Crăciun”
Copiii intuiesc materialele din centrele de activitate, prezint obiectivele și modul de desfășurare al activității pe centre, conform demersului
didactic. Vor merge la centrele reprezentate pe ecusoane, sunt anunțați că se pot roti în ordinea preferințelor, dar pentru ca Moșul să fie mulțumit ei
trebuie să îndeplinească sarcinile pe care le vor găsi la fiecare centru.
După ce vor lucra la fiecare cetru, se va face analiza lucrărilor realizate.
A.L.A. II.
Într-o atmosferă de bună dispoziţie şi sărbătoare, copiii vor cânta și vor dansa în jurul bradului împodobit.
Fac aprecieri asupra gradului de implicare a copiilor în activitate, asupra comportamentelor realizate şi stabilesc împreună cu ei achiziţiile şi
progresele făcute.
Le spun că sunt foarte mulţumită de felul în care au lucrat astăzi si le voi împărți colacii pe care i-au facut și care s-au copt în timp ce noi am
lucrat. Vor primi miere de albine și nucă pisată prin care se ,,tăvălesc” colacii apoi vom dărui și la ceilalți copii din grădiniță.
DEMERSUL DIDACTIC
EVENIMENTE Conținut științific Strategii Evaluare
DIDACTICE didactice
Metode și Mijloace
procedee de
învățămâ
nt
I.Moment organizatoric Aerisirea sălii de grupă şi asigurarea materialului didactic
necesar unei bune desfăşurării a activităţii.

II. Captarea şi orientarea Dimineața a sosit, Conversația


Cu toții voi ați venit. Calenda- Observarea
atenţiei
În cerc noi ne adunăm, rul comportamen
Pe pernuțe ne-așezăm, naturii tului inițial
Cu toții ne salutăm:
A-nceput o nouă zi
Bună dimineața, dragi copii!
Ne salutăm unii pe ceilalți rostindu-ne numele, trecem în Catalog
catalogul grupei copiii care sunt absenți apoi le voi adresa
următoarele întrebări, în vederea completării calendarului Jocul de rol
naturii: În ce anotimp suntem? Cum este vremea afară? Cum
ne-am îmbrăcat azi? De ce? Dacă ieri a fost miercuri, azi ce
zi este? Hei, dar pe cine așteptăm noi să vină în curînd? De
ce îl așteptăm pe Moș Crăciun? Ce fac oamenii în seara de
Crăciun? Ce daruri așteptați de la Moș Crăciun?
Fiecare copil are posibilitatea să-și exprime dorințele cu
privire la darurile pe care le așteaptă în seara de Crăciun după Răspunsurile
care le explic că, spiridușii au trecut pe la grădiniță lăsându- copiilor
ne un pachet cu multe surprize din partea Moșului. îl vom
deschide împreună după ce vom cănta un colind.-
,,Colindăm, colindăm iarna”.
Prima surpriză pe care o scot din săculeț este o scrisoare de la Scrisoare
Moș Crăciun prin care acesta anunță copiii că nu mai este a de la
mult până va ajunge și la ei dar, pentru a primi ceea ce își Povestirea Moș
doresc trebuie să treacă de anumite probe, să fie răbdători, Crăciun
ascultători și muncitori.
,,BUNĂ DIMINEAȚA, DRAGII MOȘULUI!
Nu știu dacă ați observat dar eu, cu ceva vreme în urmă,
atunci când zâna iarnă a dat primele semne că se
instalează, mi-am trimis spiridușii și îngerașii în Suport Observarea
recunoaștere. Pentru că sunt foarte ocupat, le-am cerut Explicația muzical, comportamen
ajutorul lor așa că... fiți cu băgare de seamă, că eu știu ce colinde tului verbal şi
face fiecare copilaș! Pentru că îmi sunteți foarte dragi cu nonverbal al
toți iar eu vă urmăresc de aproape un an de zile, m-am copiilor
gândit ca astăzi să vă dau ceva de lucru. Ce spuneți, sunteți
de acord să mă ajutați?
Alături de aceste rânduri găsiți ecusoanele și sarcinile
pentru următoarea activitate. Nu uitați că spiridișii mei Surpriza
sunt alături de voi! Recompensele vor fi cu siguranță pe
măsura efortului depus de voi. Spor la treabă!

Cu drag, Moș Crăciun”(ANEXA 1)


Îi întreb pe copii dacă sunt de acord să-l ajutăm pe Moş
Crăciun şi împreună să descoperim ce alte surprize se mai
află în săculeţ.
După ce copiii sunt de accord să-l ajute pe Moș Crăciun ne
ridicăm în picioare și recităm următoarele versuri:

,,Fulg de nea, fulg de nea


Stai puțin pe mâna mea; (se întinde mâna cu palma în
sus)
Cu privirea te-ncălzesc, (se uită în palmă)
Suflu să te răcoresc, (se suflă în palmă)
Te-nvelesc cu o pălmuță; (se așează cealaltă palmă
peste prima) Interesul
Pe obraz te-așez steluță; (se pune palma pe obraz) pentru
Te-ai topit? Mă părăsești? conținutul
Atunci merg și-am să lucrez!” activității
-Se face deplasarea către centrele de interes.

ADE. DȘ -,,Așază globul”- joc didactic


Scăunelele sunt așezate în semicerc iar in fața lor se află o
altă surpriză de la Moș Crăciun. Un brad în vârful căruia
Moșul ne-a lăsat un plic.
,, Dragii moșului,
Dacă ați ajuns până aici înseamnă că sunteți foarte isteți de
aceea am să vă propun un joc prin care voi trebuie să Expunerea Brad
împodobiți brăduțul pe care vi l-am trimis. Alături am pus Conversația artificial
și globuri mari și mici, de diferite culori. Voi trebuie să Explicația
respectați sarcinile pe care vi le dă d-na educatoare și să Scrisoare
împodobiți cel mai frumos brad. a de la
Moș
Succes! ” (ANEXA 5) Crăciun

DEC ,,Lanțul mânuțelor fericite” – pictură prin


amprentare Conversația
După ce copiii observă materialele puse la dispoziție le recit
poezia ,,Brăduleț, brăduț drăguț/ Ninge peste tine, /Haide, hai Acuarele
în casa mea/ Unde-i cald și bine!” Pensule
Apa

În funcție de ecusoanele pe care și le-au ales, copiii se vor Interesul


III. Anunțarea temei și a instala la centrul de interes corespunzător. La fiecare centru pentru
obiectivelor vor găsi câte un plic in care Moșul prezintă fiecare temă. conținutul
În timp ce ei vor descoperi materialele am să trec pe la activității
fiecare să citesc ceea ce se află în plic.
ALA I.
BIBLIOTECA: ,,Citim imagini de Crăciun, legenda lui Moș
Crăciun din diferite cărți și reviste” Imagini
Copiii vor descoperi imagini despre Moș Crăciun pe care le Expunerea cu Moș
vor studia cu atenție dar nu înainte de a asculta sarcinile. Crăciun
,, Dragii mei,
Stiu că voi sunteți foarte curioși și vreți să aflați multe Imagini
lucruri așa că m-am gândit să vă trimit câteva imagini despre
despre mine și activitatea mea, imagini pe care cred că o să obiceiuri
le studiați cu atenție. Voi trebuie să recunoașteți imaginile, și tradiții
să le descrieți și să exprimați ceea ce simțiți. de
Nu uitați! atunci când ne vom întâlni, am să vă întreb ce Crăciun
știți!
Spor la studiu!”(ANEXA 2) Observarea
ARTĂ: ,,Magia zăpezii” comportamen
Și aici copiii vor avea parte de o surpriză. S-au familiarizat tului verbal şi
cu materialele de pe masă așa că le voi citi și lor scrisoarea. Explicația nonverbal al
,,Dragii Moșului. copiilor
N-am nici o îndoială că sunteți nerăbdători să aflați ce aveți Fișe
azi de lucru. Voi știți că eu sunt cel mai priceput în magie... individual
M-am gândit că ar fi interesant să facem un tablou de iarnă e de lucru
pe care să-l numim ,,Magia zăpezii!”. Lipici
V-am adus câte o fișă, lipici și ,,zăpadă fermecată” (gris). Conversația Gris
Va trebui să face-ți un tablou pe care să-l numiți ,,Magia
zăpezii” iar la sfârșit să obțineți efecte plastice prin tehnici Surpriza Scrisoare Observarea
specifice și să improvizând anumite tehnici de lucru pentru de la Moș sistemică
relizarea unor lucrări frumoase. Crăciun
Spor la trebă!” (ANEXA 3)
JOC DE ROL: ,,Pregătim colaci pentru colindători”-,,De-a
gospodinele”
Aici am hotărât că avem nevoie de ajutorul unei mame.
Copiii sunt curioși de ce? Bineînțeles că vor primi și ei
indicații de la Moș așa că nu voi întârzia să le citesc și lor
scrisoarea.
,,Dragii Moșului,
Mai este foarte puțin până in Seara Sfântă a Crăciunului Făină
când toate gospodinele se pregătesc să primească Apă
colindători. Astăzi o să învățați să faceți colaci pentru a vă Drojdie
ajuta și voi mămicile la treburile gospodărești. Aveți de Arome
modelat aluatul în așa fel încât sa obțineți colaci pentru Miere
colindători, colaci pe care îi veți coace mai apoi. Miz de
Pentru că voi sunteți micuți m-am gândit că aveți nevoie de nucă,
ajutor așa că am apelat la ajutorul unei mămici. măcinat
Să aveți spor în tot ceea ce faceți!” ( ANEXA 4) Conversația

RUTINE:,,Singurel mă îngrijesc” - , formăm rândul, , ne


purtăm civilizat, mâncăm ordonat.
Explicația
TRANZIȚII: ,,The Clap Clap Song” – joc muzical

ADE
DȘ ,,Așază globul” – joc didactic
Îi anunţ pe copii că astăzi ne vom juca un joc împreună cu Oservarea
ajutorul surprizelor trimise de Moş Crăciun.Jocul nostru de sistemică a
astăzi se numeşte”Așează globul!”. Pentru că renii Moșului comportamen
trăiesc la pol unde totul este alb, ei nu știu culorile așa că, îi telor
vom învăța noi.

DEC ,,Lanțul mânuțelor fericite” – pictură prin


amprentare Conversația
Dragi copii, vă propun să-i facem o surpriză Moșului Explicația
realizănd o lucrare care se va numi ,,Lanțul mânuțelor
fericite” pentru realizarea acestei lucrări astăzi vom picta
folosind tehnica ștampilării.

IV. Prezentarea BIBLIOTECĂ: la acest centru, copiii trebuie să citească


conținutului și dirijarea imagini de iarnă şi de venirea lui Moş Crăciun. Legennda lui
învățării Moș Crăciun. Imagini Execută
ARTĂ: Copiii tratează suprafața marcată pe suport de despre sarcinile
culoare albastru închis cu lipici după care vor aplica grisul Moș
amestecat cu puțin sclipici pentru a crea imaginea Crăciun
strălucitoare a zăpezii. și
JOC DE ROL: ,,Pregătim colaci pentru colindători”-,,De-a Explicația obiceiuri
gospodinele” de
După ce s-au familiarizat cu materialele de lucru, mămica Crăciun
frământă aluatul explicându-le copiilor fiecare etapă în Aprecierea
vederea acumulării de noi cunoștințe. Demonstrația verbală
Se cere copiilor să denumească materialele de lucru
aflate pe masă.

Fiecare copil va primi o parte din aluatul obținut îl


vom lăsa pe planșetă și, cu ambele mâni pe aluat vom Exercițiul
executa miscari translatorii față de planșetă. Obținem astfel
un baston. Unim capetele bastonului prin suprapunere, astfel
formându-se un cerc. Presăm cu degetul mare asupra Executarea
capetelor suprapuse şi apăsam pentru a se uni.” corectă a
mișcărilor
Se executa cateva miscari de incalzire a mainilor: Aluat
- inchiderea si deschiderea pumnilor;
- morisca;
- wash your hands (ne spalam pe maini); Aprecierea
- plays the piano (cantam la pian). verbală
Copiii vor executa tema; voi da indicatii individuale si voi
corecta acolo unde este cazul.
Fiecare copil își va așeza colacul în tavă urmănd a se coace în
timp ce ei își servesc gustarea.

ADE Explicaţia
DȘ-,,Așază globul!” – joc didactic
Explicarea regulilor jocului -
Varianta I:
Le spun copiilor că renul lui Moș Crăciun, nu cunoaște Conversația
culorile, pentru că acolo unde trăiește el, la polul nord, totul
este alb, iar noi îl vom învăţa astăzi câteva culori.
Aşez pe măsuţă coșul cu globuri de diferite culori şi
mărimi și le cer copiilor să precizeze culoarea lor: roşu, Brad
mov, albastru şi verde. Exerciţiul artificial
Globurile sunt amestecate pe măsuţă, iar copiii vein pe
rând, aleg un glob, îi spun renului ce culoare și ce mărime are Globuri
apoi îl vor aşeza în brăduleț. mari și
Jocul de probă: Un copil vine și alege un glob, spune ce mici, de
culoare și ce mărime are apoi îl așază în brad. diferite
Desfăşurarea propriu-zisă a jocului: Copiii vin pe rând, Demonstraţia culori
la solicitarea mea. Fiecare alege un glob pe care îl prezintă
celorlalți colegi (culoare, mărime) apoi îl așază în brad. Coș
Explicarea regulilor jocului - pentru
Varianta II: glburi Identificarea
Deschid cutia cu globuri şi cer copiilor să spună ce
materialelor
culoare au (roşii şi aurii) ,să observe dacă sunt la fel de mari.
Explic ceea ce au de făcut copiii în continuare: vor grupa Exerciţiul de lucru
globurile în cele două steluţe din beteală, astfel: într-o steluţă
vor pune globurile mari, iar în cealaltă globurile mici.
Începem apoi să împodobim brăduţul. Tratez în mod Retinerea
diferenţiat copiii: unor copii le cer să caute un anumit glob,
etapelor de
care să îndeplinească simultan criteriile solicitate (Ex. „Te Stele din
rog să-mi dai un glob mic şi roşu”); altora le voi cere să beteală lucru
aleagă ce glob doresc şi să spună ce culoare şi ce mărime are.
Globurile vor fi aşezate în brăduţ, iar la finalul activităţii Explicația
vom avea în sala de grupă propriul brad de Crăciun. Stampilarea
crenguțelor
Jocul de probă: Un copil vine, alege un glob, spune dacă Conversatia
este mare sau mic şi îl va aşeza la locul potrivit.
Desfăşurarea propriu-zisă a jocului: Copiii vor forma
grupa globurilor mari şi grupa globurilor mici, verbalizând
acţiunile. Stampilarea
Observatia
globurilor
DEC ,,Lanțul mânuțelor fericite” – pictură prin
amprentare (dacă timpul
Demonstratia
ne permite)
.Distribuirea materialului Acuarele
Copiii primesc pe masa acuarele, pensule,vas cu apa. Pensule
Explicatia
Intuirea materialelor Apă
Solicit un copil să denumească materialele de pe masă. Conversatia
.
Munca
Explicatia si demonstratia
Copiilor li se prezinta etapele de lucru: independenta
1.luăm acuarela cu pensula apoi o întindem bine pe una din
palme, uniformizând si pe degete;
2.realizare bradului prin ștampilare de către copii
3. Infrumusetarea tabloului cu globuri (daca timpul ne
permite)

Realizarea lucrarii
Se ureaza “spor la lucru” si se incepe lucrul.
Activitatea copiilor este supravegheata indeaproape, se dau
explicatii suplimentare si ajutorul necesar, acolo unde este
nevoie.
Evaluare
V. Încheierea activității individuală și
ALA I. globală
Voi permite copiilor să meargă la celelalte centre de interes
pentru a observa cum au lucrat colegii lor.
Analiza
Observația
lucrărilor
DEC ,,Lanțul mânuțelor fericite” – pictură prin efectuale
amprentare
Se fac aprecieri individuale si colective asupra desfasurarii
activitatii. Conversația Aprecieri
Fac aprecieri asupra gradului de implicare a copiilor în verbale
activități, asupra comportamentelor realizate şi stabilesc
împreună cu copiii achiziţiile şi progresele făcute.
După terminarea lucrărilor, voi aduce covrigii modelaţi de Recompense
copii și copți între timp pentru a fi serviți cu miere și nucă.
Ajutata de copii, voi strânge şi materialele de lucru.
ANEXA 1

,,BUNĂ DIMINEAȚA, DRAGII MOȘULUI!


Nu știu dacă ați observat dar eu, cu ceva vreme în urmă, atunci când zâna iarnă a dat primele semne că se
instalează, mi-am trimis spiridușii și îngerașii în recunoaștere. Pentru că sunt foarte ocupat, le-am cerut ajutorul
lor așa că... fiți cu băgare de seamă, că eu știu ce face fiecare copilaș! Pentru că îmi sunteți foarte dragi cu toții,
iar eu vă urmăresc de aproape un an de zile, m-am gândit ca astăzi să vă dau ceva de lucru. Ce spuneți, sunteți
de acord să mă ajutați?
Alături de aceste rânduri găsiți ecusoanele și sarcinile pentru următoarea activitate. Nu uitați că spiridișii
mei sunt alături de voi! Recompensele vor fi cu siguranță pe măsura efortului depus de voi. Spor la treabă!
Cu drag, Moș Crăciun
ANEXA 2

,, Dragii mei,

Stiu că voi sunteți foarte curioși și vreți să aflați multe lucruri despre mine așa că m-am gândit să vă trimit câteva
imagini cu mine și activitatea mea, imagini pe care cred că o să le studiați cu atenție. Voi trebuie să recunoașteți imaginile,
să le descrieți și să exprimați ceea ce simțiți.

Nu uitați! atunci când ne vom întâlni, am să vă întreb ce știți!

Spor la studiu!
ANEXA 3

,,Dragii Moșului.
N-am nici o îndoială că sunteți nerăbdători să aflați ce aveți azi de lucru. Voi știți că eu sunt
cel mai priceput în magie... M-am gândit că ar fi interesant să facem un tablou de iarnă pe care să-l
numim ,,Magia zăpezii!”.
V-am adus câte o fișă, lipici și ,,zăpadă fermecată” (gris). Va trebui să face-ți un tablou pe care
să-l numiți ,,Magia zăpezii” folosind materialele pe care le aveți la dispoziție.
Spor la trebă!”
ANEXA 4

,,Dragii Moșului,
Mai este foarte puțin până in Seara Sfântă a Crăciunului când toate gospodinele se
pregătesc să primească colindători. Astăzi o să învățați să faceți colaci pentru a vă ajuta și
voi mămicile la treburile gospodărești. Aveți de modelat aluatul în așa fel încât sa obțineți
colaci pentru colindători, colaci pe care îi veți coace mai apoi.
Pentru că voi sunteți micuți m-am gândit că aveți nevoie de ajutor așa că am apelat la
ajutorul unei mămici.
Să aveți spor în tot ceea ce faceți!”
ANEXA 5

,, Dragii moșului,
Dacă ați ajuns până aici înseamnă că sunteți foarte isteți de aceea am să vă propun un
joc prin care voi trebuie să împodobiți brăduțul pe care vi l-am trimis. Alături am pus și
globuri mari și mici, de diferite culori. Voi trebuie să respectați sarcinile pe care vi le dă
d-na educatoare și să împodobiți cel mai frumos brad. Succes! ”

S-ar putea să vă placă și