Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 3. 10.2017
Grădinița
Nivelul I - Grupa Mijlocie
Educatoare:
Tema anuală de învaţare: „ Cine sunt/suntem?
Subtema: „Eu și familia mea”
Tema zilei: „Tablou de familie”
Forma de realizare: Activitate cu conţinut integrat (ADP+ALA+ADE)
Tipul activitaţii: Consolidarea cunoștințelor
Scopul activității:
- Dezvoltarea capacităţii de memorare a unui text prin intermediul unei recitării model;
- Dezvoltarea şi consolidarea deprinderii de a recita corect şi expresiv;
- Redarea temei plastice pornind de la propria imagine a familiei.
Domeniul limbă şi comunicare: „Familia mea”, de Elena Podoleanu- memorizare
Domeniul estetic şi creatiV: „Familia mea”- pictură
Obiective operaționale:
- să reproducă parţial / total poezia propusă ;
- să recite textul poeziei în mod corect şi expresiv ;
- să redea tema plastică pe baza modelului realizat de educatoare;
- să folosească elemente de limbaj plastic (punctul) în realizarea compoziţiei plastice;
-să finalizeze tema plastică propusă;
-să-si organizeze corespunzător spațiul de lucru;
-să denumească corect materialele și uneltele de lucru puse la dispoziție

ALA 1– comportamente urmărite:


- Joc de rol: „de-a familia”
- să numească cel puțin doi membri ai familie sale;
- să ilustreze tipul de activitate realizat de fiecare membru în parte;
Construcții: „Casa mea”
- să utilizeze piesele lego în mod corect;
-să realizeze o construcție având ca model casa/blocul;
ALA 2
Joc de atenție - „Găsește-ți familia”
- să recunoască sunetele realizate de participanții la joc;
- să asocieze sunetele cu familia animalului căruia acesta îi aparține.

1
Strategii didactice
Metode și procedee: expunerea, conversația, observația, explicația, demonstraţia, cooperarea, descoperirea,
jocul, turul galeriei.
Resurse materiale: planșe imagini – familia mea, foi de desen, acuarele, recipiente pentru apă.
Resurse temporale: 1 zi
Forma de organizare: individual, frontal, grupe.
Forme și tehnici de evaluare: observarea comportamentului copiilor, chestionare orală, aprecieri verbale,
globale și individuale.Forma de organizare: Frontal, individual
Durata: O zi

Material bibliografic:
 Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Curriculum pentru învățământul preșcolar,
Bucuresti,2008.
 Revista Naţionala de Profil Psihopedagogic pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar și
primar, Editura Arlequin, 2013;
 Ileana Gurlui, Livia Andreescu, Activități integrate în grădiniță – Ghid metodic, Editura Carminis,
Pitești, 2014.

2
DEMERS DIDACTIC

Nr. Evenimentul Strategii didactice


crt. didactic Conținut științific Metode și Materiale Forme de Evaluare
procedee didactice organizare
1. Moment Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări
organizatoric a activității.
Aerisirea sălii de grupă.
Pregătirea materialelor didactice necesare
desfășurării activității.
2.
Captarea Se realizează cu ajutorul unor ghicitori despre - stimularea
atenției familie. - frontal interesului pentru
-ghicitori
Ne iubește, ne răsfață - expunerea activitate
Zi de zi ne dă povață -conversația
Desigur v-ați dat seama
Nu e alta decât...
(Mama)

3.
Actualizarea Printr-o scurtă conversație, vom reactualiza
cunoștințelor cunoștintele despre familie și activitățile
- aprecieri globale
învățate anterior desfășurate de fiecare copil în parte în cadrul conversația
- frontal
familiei.

4.
Astăzi, copii, vom învăţa o poezie scrisă special
Anunțarea temei
pentru voi,care ne vorbeşte despre familia noastră
și a obiectivelor - explicația - frontal
și membrii componenți ai acesteia.
- conversația

3
1.Anunţarea titlului poeziei
5. Poezia se numeşte „Familia mea”, de Elena - repetă titlul poeziei
Podoleanu -participă la
Prezentarea
2.Familiarizarea cu textul poeziei familiarizarea cu
noului conținut Dragi copii, familia este cea care ne ajută, ne textul
-conversația
și dirijarea îngrijește, ne educă și ne protejează.
învățării 3.Analiza textului - desprind mesajul
Sunt identificate și explicate cuvintele și expresiile - imagine cu familii poeziei
necunoscute.
4.Recitarea model - ascultarea -îşi însuşesc
Se recită textul ,descoperind o imagine activă
cuvintele noi,
reprezentativă pentru „Familia mea”, de Elena - frontal
Podoleanu mimica şi
Bine e la noi acasă, expresivitatea redării
Că avem viaţă frumoasă. poeziei
Mama spală şi găteşte,
Tata la lucru porneşte. - ascultă recitarea
model
Noi copii cei mai mici
Facem ce putem pe-aici.
Ştergem praful, aspirăm
Lucrurile aşezăm.

Ne iubim, ne respectăm
Părinţii ni-i ajutăm.
Ascultăm şi de bunici - recită poezia cu
De când suntem foarte mici.
respectarea intonaţiei
5.Învăţarea poeziei expresivităţii
Copiii vor învăţa poezia individual, cu ajutorul Individual
educatoarei, pentru a se urmări pronunţia,
fidelitatea reproducerii, gradul de expresivitate şi
de inţelegere a poeziei.La final vor recita în
perechi, in grupuri mici, grupaţi după diferite
criteria, până la însuşirea conţinutului.
-recită poezii
Cu ajutorul imaginilor şi a obiectelor învăţate anterior
6. Fixarea noului - Planșe
conţinut reprezentative copiii recită frontal întreaga poezie. „Familia - frontal despre iarnă
mea”

4
- aprecieri globale

Cu ajutorul tranziţiei
„Spune ce face mama!” (joc mim), se va face
7.
Obţinerea trecerea de la activitatea mamei la activitățile - jocul
performanţei copiilor, printre care și pictura. - frontal
Exerciții de încălzire a mâinilor și a degetelor:
Umerii ii vom misca/ Spatele vom indrepta/ - ascultă cu atenţie
- ascultarea sarcinile de lucru
Degetele sunt petale/ Se deschid ca la o floare/ activă
Lebedele-n jur privesc/Mainile mi le rotesc/
Morisca o invartesc si la lucru eu pornesc.” -demonstraţia
Dragii mei, deoarece ne iubim foarte mult familia, -exerciţiul
m-am gândit le pregătim părinților o surpriză
realizându-le un tablou de familie pictat chiar de
- toţi copiii participă
noi.
Le voi prezenta planşa model şi voi face o
demonstraţie.
Voi urmări întreaga activitate a copiilor. Se va
realiza Turul galeriei.
Turul galeriei

8. -aprecieri individuale
Încheierea Voi face aprecieri colective şi individuale cu privire la -conversaţia -frontal şi colective:”Bine!”
activităţii modul în care s-au desfăşurat toate activităţile.Copiii recompense
„Bravo, dragii mei!”
vor fi recompensaţi cu feţe zâmbitoare.. - individual