Sunteți pe pagina 1din 12

EVALUARE INIȚIALĂ

GRUPA MARE COPĂCEII

2020-2021
EDUCATOARE: MOLDOVEANU ANDREEA-CLAUDIA

PURICE FLORENTINA ALINA

I. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE


Obiective: Deprinderi și abilități motrice, coordonarea, dezvoltarea senzorială alături de cunoștințe și abilități de igienă
personală.
Dimensiuni ale dezvoltării și comportamente vizate:
1.Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare.
a. Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare.
b. Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor obiecte/instrumente.
c. Participă activ în jocuri, dansuri, jocuri în aer liber.
2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
a. Utilizează simțurile în interacțiunea cu mediul apropiat.
b. Se orientează în spațiu pe baza simțurilor.
c. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii.
3.Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală
a. Exersează cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentații sănătoase și demonstrează
abilități de autoprotecție .
b. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale.
c. Utilizează reguli de securitate fizică personală.

Exemplu:
Dezvoltarea fizcă, a sănătății șă igienei personale
 Obiective: Deprinderi și abilități motrice, coordonarea, dezvoltarea senzorială alături de cunoștințe și abilități de igienă personală.
1.Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare.
a. Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare.
3.Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală
a. Exersează cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentații sănătoase și demonstrează
abilități de autoprotecție .
c. Utilizează reguli de securitate fizică personală.

1.DOMENIUL PSIHO-MOTRIC - EDUCAȚIE FIZICĂ


DPM - “Faceți toți la fel ca mine” (jocuri de orientare)
“Cine ajunge primul?” (parcurs aplicativ)

Itemi:
1. Merge în şir câte unu după educatatoare.
2.Execută relativ corect mersul, alergare și săritura.
3.Execută mișcările sugerate de către educatoare.
4. Se raportează la un reper dat (mergi până la..).

SĂPTĂMÂNA NUMĂR DE COPII A D NS


EVALUAŢI
14-18.09.2020 10 8 2

21-25.09.2020 13 11 2

NOTĂ: A- COMPORTAMENT ATINS= 7-9P


D- COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE=4-6P
NS- COMPORTAMENT CE NECESITĂ SPRIJIN=1-3P

Exemplu:

Dezvoltarea fizcă, a sănătății șă igienei personale

 Obiective: Deprinderi și abilități motrice, coordonarea, dezvoltarea senzorială alături de cunoștințe și abilități de igienă personală.
1.Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare.
a. Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare.
b. Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor obiecte/instrumente.

2.DOMENIUL ESTETIC-CREATIV - EDUCAȚIE ARTISTICO-PLASTICĂ


DEC: “CURCUBEUL SPERANȚEI”
“Desen liber”
Itemi:
1. Să țină corect pensula în mână
2.Să utilizeze diferite tehnici de pictură.
3.Să recunoască și să denumească toate materialele puse la dispoziția lor.
4.Să obțină efecte plastice prin combinarea culorilor.

SĂPTĂMÂNA NUMĂR DE COPII A D NS


EVALUAŢI
14-18.09.2020 10 8 2

21-25.09.2020 13 11 2

NOTĂ: A- COMPORTAMENT ATINS= 7-9P


E- COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE=4-6P
NS- COMPORTAMENT CE NECESITĂ SPRIJIN=1-3P

II. DEZVOLTAREA SOCIO- EMOȚIONALĂ


Obiective: Capacitatea de a stabili și menține interacțiuni cu adulți și copii, capacitatea de a-și percepe și exprima
emoțiile.
Dimensiuni ale dezvoltării și comportamente vizate:
1.Interacțiuni cu adulții și cu copii de vârste apropiate.
a. Manifestă încredere în adulții cunoscuți prin exersarea interacțiunii cu aceștia.
b.Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice specifice.
c. Inițiază, participă la interacțiuni pozitive cu copiii de vârstă apropiată.
2. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității.
a. Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilorși a deosebirilor dintre oameni.
b.Își însușește și respectă reguli;înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare.
c. Exersează, cu sprijin abilități de negociere și de participare la luarea deciziilor.
d. Demonstreză acceptare și înțelegere față de celelalte persoane din mediul apropiat.
3. Conceptul de sine
a.Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale.
b.Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici specifice.
4. Autocontrol și expresivitate emoțională.
a.Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă.
b. Demonstrează abilități de autocontrol emoțional.

1. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE - EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE


EXEMPLU:
Obiective: Capacitatea de a stabili și menține interacțiuni cu adulți și copii, capacitatea de a-și percepe și exprima
emoțiile.
2. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității.
Își însușește și respectă reguli;înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare.
Exersează, cu sprijin abilități de negociere și de participare la luarea deciziilor.

DOS- “CUM NE PROTEJĂM DE VIRUȘI” (CONVORBIRE)


“CUM NE COMPORTĂM LA GRĂDINIȚĂ?”
Itemi:
1. Manifestă atitudine de sprijin și relații de simpatie.
2. Să aibă însușite reguli de igienă.
3. Să aibă reprezentări morale pozitive și negative.
4. Folosește corect formulele de adresare.
5. Respectă regulile grupe.

SĂPTĂMÂNA NUMĂR DE COPII A D NS


EVALUAŢI
14-18.09.2020 10 8 2

21-25.09.2020 13 11 2

NOTĂ: A- COMPORTAMENT ATINS= 7-9P


F- COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE=4-6P
NS- COMPORTAMENT CE NECESITĂ SPRIJIN=1-3P

2. DOMENIUL ESTETIC-CREATIV - EDUCAȚIE MUZICALĂ


EXEMPLU:
Obiective: Capacitatea de a stabili și menține interacțiuni cu adulți și copii, capacitatea de a-și percepe și exprima emoțiile.
4. Autocontrol și expresivitate emoțională.
a.Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă.
b. Demonstrează abilități de autocontrol emoțional.

DEC- “Cântecele noastre preferate” (cântec)


“Bate cum îți cânt” (repetiție jocuri muzicale)

Itemi:
1. Să diferențieze auditiv timbrul, intensitatea, durata sunetelor.
2. Să cînte omogen în grup, respectând linia melodică și ritmul.
3. să execute mișcările sugerate de textul cântecului.
4. Să audieze fragmente din creațiile muzicale specifice vârstei.

SĂPTĂMÂNA NUMĂR DE COPII A D NS


EVALUAŢI
14-18.09.2020 10 8 2

21-25.09.2020 13 11 2

NOTĂ: A- COMPORTAMENT ATINS= 7-9P


G- COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE=4-6P
NS- COMPORTAMENT CE NECESITĂ SPRIJIN=1-3P

III.CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE


Obiective: Capacitatea de implicare într-o activitate de învățare, abordarea sarcinilor și contextelor de învățare.
Dimensiuni ale dezvoltării și comportamente vizate:
1.Curiozitate, interes și inițiativă în învățare.
a.Încearcă, inițiază acțiuni noi și incepe să își asume riscuri.
b.Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi.
c. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiiisau cu adulții din mediul apropiat.
2.Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor( persistență în activități.
a. Finalizează proiecte simple
b.Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
c.Integreză ajutorul primit , pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți.
3. Activare și manifestare a potențialului creativ.
a. Manifestă creativitate în activități diverse.
b. Demonstreză prezența simțului muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.
c. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri
creative.

1.DOMENIUL ȘTIINȚE - ACTIVITATE MATEMATICĂ


EXEMPLU:
Obiective: Capacitatea de implicare într-o activitate de învățare, abordarea sarcinilor și contextelor de învățare.
2.Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor( persistență în activități.
a. Finalizează proiecte simple
b.Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
c.Integreză ajutorul primit , pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți.

DȘ- “Recunoaște cifra” (joc didactic)


“Sortează jucăriile” (exerciții cu material individual)
“Grupează corect figurile geometrice” (joc didactic)

Itemi:
1. Să recunoască cifra indicată,
2. Să formeze grupe de obiecte după un criteriu dat.
3. Să sesizeze relațiile spațiale avînd un punct de reper.
4. Să raporteze cantitatea la număr și numărul la cantitate.
5. Să denumească figurile geometrice și caracteristicile acestora.

SĂPTĂMÂNA NUMĂR DE COPII A D NS


EVALUAŢI
14-18.09.2020 10 8 2

21-25.09.2020 13 11 2

NOTĂ: A- COMPORTAMENT ATINS= 7-9P


H- COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE=4-6P
NS- COMPORTAMENT CE NECESITĂ SPRIJIN=1-3P
2..DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE - ACTIVITATE PRACTICĂ
EXEMPLU:
Obiective: Capacitatea de implicare într-o activitate de învățare, abordarea sarcinilor și contextelor de învățare.
3. Activare și manifestare a potențialului creativ.
a. Manifestă creativitate în activități diverse.
c. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri
creative.

DOS- “Împodobim inițiala” lipire)


“Litera U - puzzle” (desen și lipire)
Itemi:
1. Să recunoască diferite materiale de lucru,
2. Să parcurgă etapele pentru realizarea lucrărilor..
3. Să finalizeze lucrarea respectînd modelul dat.

SĂPTĂMÂNA NUMĂR DE COPII A D NS


EVALUAŢI
14-18.09.2020 10 8 2

21-25.09.2020 13 11 2

NOTĂ: A- COMPORTAMENT ATINS= 7-9P


I- COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE=4-6P
NS- COMPORTAMENT CE NECESITĂ SPRIJIN=1-3P
IV.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII
Obiective: Dezvoltarea limbajului ( sub aspectul vocabularului și al înțelegerii semnificației) și a comunicării
(cuprinzând abilități de ascultare orală, nonverbală și verbală)
Dimensiuni ale dezvoltării și comportamente vizate:
1.Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.
a. Exersează, cu sprijin,ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă).
b. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor (comunicare expresivă)
2. Mesaje orale în diverse situații de comunicare.
a. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii.
b. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare.
c. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului.
3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute.
a. Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții.
b. Discriminează/ diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere.
c. Identifică prezența mesajului scris, apreciază și valorifică mesjul scris în activități curente.
d. Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și orală pentru
transmiterea unui mesaj.

1.DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE - EDUCAREA LIMBAJULUI


EXEMPLU:
Obiective: Dezvoltarea limbajului ( sub aspectul vocabularului și al înțelegerii semnificației) și a comunicării
(cuprinzând abilități de ascultare orală, nonverbală și verbală)
1.Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.
a. Exersează, cu sprijin,ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă).
2. Mesaje orale în diverse situații de comunicare.
a. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii.
b. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare.
3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute.
a. Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții.
b. Discriminează/ diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere.

DLC- “Răspunde repede și bine” (joc didactic)


“Povești încurcate” (lectura educatoarei)
“Eu spun una, tu spui mai multe”(joc didactic)
Itemi:
1. Să desparte corect în silabe substantivele reprezentate pe jetoane.
2. Să formuleze propoziții simple după imaginile date.
3. Să recunoască personajele din poveștile date .
4. Să identifice pluralul și singularul cuvintelor date.
5. Să comunice fluent, clar și coerent.

SĂPTĂMÂNA NUMĂR DE COPII A D NS


EVALUAŢI
14-18.09.2020 10 8 2

21-25.09.2020 13 11 2

NOTĂ: A- COMPORTAMENT ATINS= 7-9P


J- COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE=4-6P
NS- COMPORTAMENT CE NECESITĂ SPRIJIN=1-3P

V.DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII


Obiective: Abilitatea de a înțelege relațiile dintre obiecte, fenomene, obiecte, evenimente și persoane, abilitatea de
gândire logică și rezolvare de probleme.
Dimensiuni ale dezvoltării și comportamente vizate:
1.Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat.
a.Identifică elemente caracteristice ale unor fenomene/relații din mediul apropiat.
b. Compară experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/relații din mediul apropiat.
c. Construiește noi experiențe, ponind de la experiențe trecute. Posibile răspunsuri/soluții la întrebări, situații-
problemă
d. Identifică posibile răspunsuri/soluții la întrebări, situații-problemă și provocări din viața proprie și a grupului
de colegi.
e. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente și metode specifice.
2.Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat.
a. Identifică și numește formele obiectelor din mediul înconjurător.
b.Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime.
c. Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor.
d. Rezolvă situații problemă, ponind de la sortarea și reprezentarea unor date.
3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare.
a. Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul înconjurător.
b. Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului.
c. Demonstrează cunoașterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii și ca ființă socială.

1.DOMENIUL ȘTIINȚE - CUNOAȘTEREA MEDIULUI


EXEMPLU:
Obiective: Abilitatea de a înțelege relațiile dintre obiecte, fenomene, obiecte, evenimente și persoane, abilitatea de
gândire logică și rezolvare de probleme.
1.Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat.
a.Identifică elemente caracteristice ale unor fenomene/relații din mediul apropiat.
2.Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat.
a. Identifică și numește formele obiectelor din mediul înconjurător.
3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare.
a. Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul înconjurător.

DȘ- “La grădiniță” (joc didactic)


“În ce anotimp se întâmplă” (joc didactic)
“Roata anotimpurilor” (joc didactic)

Itemi:
1. Să descrie caracteristici ale mediului grădiniței..
2. Să denumească jocuri și activități desfășurate la grădiniță.
3. Să denumească anotimpul reprezentat în imagini.
4. Să identifice caracteristici ale anotimurilor asociind jetoanele la imaginea potrivită.

SĂPTĂMÂNA NUMĂR DE COPII A D NS


EVALUAŢI
14-18.09.2020 10 8 2

21-25.09.2020 9 7 2

NOTĂ: A- COMPORTAMENT ATINS= 7-9P


K- COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE=4-6P
NS- COMPORTAMENT CE NECESITĂ SPRIJIN=1-3P
CENTRALIZATOR EVALUARE INIȚIALĂ

Domeniu/ DLC DȘ DȘ DOS DOS DEC DEC DPM


Comportament EL. CM. AM. EPS. AP. EAP. EM. EF.
ATINS 11 8 11 11 11 11 11 11
(în)DEZVOLTARE 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL COPII 13 10 13 13 13 13 13 13
EVALUAȚI