Sunteți pe pagina 1din 17

EVALUARE INITIALA

AN ŞCOLAR 2017- 2018


GRUPA MIJLOCIE
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL ŞTIINŢĂ

DISCIPLINA:ACTIVITATE MATEMATICĂ

PROBA 1

CAPITOL:NUMERE NATURALE

CONŢINUTURI: - cunoaşterea numerelor în limitele 1-3


- număratul în limitele 1-3
- raportarea numărului la cantitate
- constituire de mulţimi cu 1-3 elemente.

COMPORTAMENTE:*Numără în limitele 1-3:


*Recunoaşte şi denumeşte cifrele în limitele 1-3;
*Asociază cifra cantităţii corespunzătoare;
*Formează mulţimi cu 1,2,3 elemente.

TIPUL DE ACTVITATE: JOC DIDACTIC „CINE ŞTIE MAI BINE?”

ITEMI:I 1=Numără crescător şi descrescător până la 3;


I 2=Spune ce cifră este?
I 3=Ce cifră se potriveşte la mulţimea…?
I 4=Formează o mulţime cu 1..3 elemente!

Calificative acordate: 3,4 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL ŞTIINŢĂ

DISCIPLINA:ACTIVITATE MATEMATICĂ

PROBA 2

CAPITOL:FORME GEOMETRICE

CONŢINUTURI: - cunoaşterea formelor geometrice:cerc,pătrat,dreptunghi;


- sortare şi clasificare după:formă,culoare,mărime.

COMPORTAMENTE:*Recunoaşte formele geometrice şi le denumeşte;


*Sortează formele geometrice;
*Clasifică formele geometrice după criteriul culorii şi
al mărimii;
*Foloseşte piesele în redarea plană a unor obiecte din
joc.

TIPUL DE ACTVITATE:JOC LOGIC „CONSTRUCTORUL”

ITEMI:I 1=Denumeşte figurile geometrice!


I 2=Aşează formele geometrice după formă!
I 3=Grupează formele geometrice după mărime şi culoare!
I 4=Construieşte ce vrei tu şi spune ce piese ai folosit!

Calificative acordate: 3,4 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL ŞTIINŢĂ

DISCIPLINA:CUNOAŞTEREA MEDIULUI

PROBA 1

CAPITOL:PLANTE

CONŢINUTURI: - denumirea plantelor observate


- enumerarea şi descrierea plantelor observate, mediul de
viaţă, foloase.

COMPORTAMENTE: * Denumeşte planta din imagine!


* Spune cum este alcătuită!
* Unde creşte?
* La ce foloseşte?

TIPUL DE ACTVITATE: JOC DIDACTIC „CINE ESTE?CE ŞTIM


DESPRE…?”

ITEMI:I 1=Ce plantă este?


I 2=Ce ştim despre ea?
I 3=Unde creşte?
I 4=La ce foloseşte?

Calificative acordate: 3,4 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL ŞTIINŢĂ

DISCIPLINA:CUNOAŞTEREA MEDIULUI

PROBA 2

CAPITOL:ANOTIMPURI

CONŢINUTURI: - recunoaşterea şi denumirea celor patru anotimpuri


- aspecte specifice fiecărui anotimp,fenomene specifice
fiecărui anotimp,care este cel mai iubit anotimp.

COMPORTAMENTE: * Recunoaşterea anotimpurilor şi denumirea lor.


* Semnele fiecărui anotimp.
* Hainele potrivite pentru fiecare anotimp.
* Alegerea unui anotimp îndrăgit.

TIPUL DE ACTVITATE:CONVORBIRE „FIICELE ANULUI”

ITEMI:I 1=Ce anotimp este?


I 2=Care sunt semnele primăverii,verii…?
I 3=Cu ce haine ne îmbrăcăm iarna,….?
I 4=Care anotimp vă place mai mult?

Calificative acordate: 3,4 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

DISCIPLINA:EDUCAREA LIMBAJULUI

PROBA 1

CAPITOL:EXPRESIVITATEA EXPRIMĂRII

CONŢINUTURI:Exprimare nuanţată,intonaţie,interpretare,dramatizare.

COMPORTAMENTE: * Enumerarea poeziilor cunoscute.


* Redarea conţinutului unei poezii.
* Descrierea şi imitarea unui personaj dintr-o poezie
cunoscută.

TIPUL DE ACTVITATE:CONCURS „CEL MAI BUN CÂŞTIGĂ!”

ITEMI:I 1=Spune ce poezii am învăţat?


I 2=Redă conţinutul unei poezii,la alegere!
I 3=Alege un personaj din poezia ta şi spune ceva despre el!

Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

DISCIPLINA:EDUCAREA LIMBAJULUI

PROBA 2

CAPITOL:ASPECTUL SINTACTIC

CONŢINUTURI:- construirea de propoziţii cu acord între subiect şi predicat


- pluralul şi singularul substantivelor, acordul pronumelui
cu unele părţi ale propoziţiei,verbe la timpul trecut şi
prezent.

COMPORTAMENTE: * Denumesc povestiri cunoscute.


* Aleg o poveste şi enumeră personajele.
* Redau pe scurt povestea din imagine.

TIPUL DE ACTVITATE: JOC DIDACTIC „A FOST ODATĂ”

ITEMI:I 1=Ce poveste descrie imaginea?


I 2=Care sunt personajele din poveste?
I 3=Povesteşte ce ţi-a plăcut cel mai mult din poveste?

Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

DISCIPLINA:EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

PROBA 1

CAPITOL:RELAŢII SOCIO-UMANE

CONŢINUTURI:Norme de conveţuire în cadrul unui grup, relaţii de priete-


nie, adresare prin formule de politeţe, respectarea unor reguli impuse.

COMPORTAMENTE: * Numesc prietenul cel mai apropiat;


* Cer politicos o jucărie;
* Colorează un desen pe care îl vor dărui.

TIPUL DE ACTVITATE:JOC DIDACTIC „ROAGĂ PĂPUŞA CEVA…”

ITEMI:I 1=Cum îl cheamă pe prietenul tău?


I 2=Ajută păpuşa să aranjeze jucăriile!
I 3=Colorează desenul primit ca să-l dăruieşti!

Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

DISCIPLINA:ACTIVITATE PRACTICĂ

PROBA 2

CAPITOL:MANIPULAREA HÂRTIEI

CONŢINUTURI:Abilităţi de rupere a hârtiei şi de mototolire, aplicarea pe o


suprafaţă dată fără depăşirea conturului.

COMPORTAMENTE: * Ruperea unor fâşii de hârtie în bucăţi mici;


* Umplerea conturului pe interior cu bucăţelele rupte
* Aplicarea altor elemente decorative.

TIPUL DE ACTIVITATE:APLICAŢIE „CĂPŞUNI”

ITEMI:I 1=Rupeţi hârtia în bucăţele şi apoi o mototoliţi!


I 2=Aplicaţi prin lipire hârtia obţinută în interiorul desenului!
I 3=Decoraţi lucrarea voastră cu alte elemente,la alegere!

Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

DISCIPLINA:EDUCAŢIE MUZICALĂ

PROBA 1

CAPITOL:INTERPRETAREA VOCALĂ ÎN GRUP

CONŢINUTURI: - interpretare omogenă, în grup, cu preluarea tonului;


- respectarea nuanţei melodiei, a timbrului, a intensităţii
şi a duratei melodiei;
- executarea unor mişcări sugerate de text.

COMPORTAMENTE: * Interpretează un cântec,la alegere;


* Execută mişcări ritmice sugerate de textul melodiei
* Cântă în grup un moment dintr-un cântec.

TIPUL DE ACTIVITATE:JOC MUZICAL „CÂNTĂ CE SPUN EU!”

ITEMI:I 1=Cântă un cântec pe care îl ştii!


I 2=Imită şi dansează „puişorul cafeniu,răţuşca….”
I 3=Cântă cu un coleg o strofă din cântecul……

Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

DISCIPLINA:EDUCAŢIE MUZICALĂ

PROBA 2

CAPITOL:AUDIŢII

CONŢINUTURI: AUDIEREA UNOR MELODII ÎNREGISTRATE.

COMPORTAMENTE: * Audiază melodii din „Cutiuţa muzicală”;


* Recunoaşterea unor cântece cunoscute;
* Interpretarea unor dansuri cunoscute.

TIPUL DE ACTIVITATE:AUDIŢIE „CÂNTECE PENTRU COPIII”

ITEMI:I 1=Ascultaţi cu atenţie cântecele şi spuneţi pe care îl cunoaşteţi!


I 2=Cântă şi tu un fragment din oricare dintre ele!
I 3=Dansaţi în grup un fragment din dansul „Alunelul…”

Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

DISCIPLINA:EDUCAŢIE PLASTICĂ

PROBA 1

CAPITOL:FORMA-ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC ŞI EXPRESIE


ARTISTICĂ

CONŢINUTURI: Forma elaborată obţiută prin îndoirea şi presarea hârtiei


peste pata de culoare.

COMPORTAMENTE: *Recunoaşte şi denumeşte materialele cu care


lucrează;
*Foloseşte tehnica formei spontane şi elaborate;
*Autoevaluează lucrarea şi alege bulina potrivită.

TIPUL DE ACTIVITATE: PICTURĂ „ FLUTURAS MULTICOLOR”

ITEMI:I 1=Spune cu ce materiale vei lucra!


I 2=Pictează jumătate din fluturas şi suprapune!
I 3=Ce desen ai obţinut şi ce bulină crezi că meriţi?

Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

DISCIPLINA:EDUCAŢIE PLASTICĂ

PROBA 2

CAPITOL:TEHNICI DE MODELAJ

CONŢINUTURI: Aplatizarea cu ajutorul palmelor faţă în faţă, mişcarea


circulară a palmelor faţă de planşetă, simţul estetic, împreunarea capetelor şi
lipirea lor prin alăturare.

COMPORTAMENTE: *Cunoaşte şi foloseşte tehnica mişcărilor translatorii


şi a celei de aplatizare cu ajutorul palmelor.
*Obţine forma finală dorită prin modelarea plastlinei
*Alege lucrarea cea mai bună pentru expoziţie.

TIPUL DE ACTIVITATE:MODELAJ „OCHELARI DE SOARE”

ITEMI:I 1=Spune cu ce materiale vei lucra!


I 2=Modelează o pereche de ochelari!
I 3=Ce culoare au ochelarii tăi?

Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC

DISCIPLINA:EDUCAŢIE-FIZICĂ

PROBA 1

CAPITOL:MERS ÎN ECHILIBRU,ALERGARE,SĂRITURI

CONŢINUTURI: Mers pe o suprafaţă redusă de sprijin, sărituri cu


desprindere şi în adâncime, alergare spre o direcţie
indicată.

COMPORTAMENTE: *Merge în echilibru;


*Execută sărituri cu desprindere pe ambele picioare
şi în adâncime;
*Aleargă spre un obiectiv.

TIPUL DE ACTIVITATE: ÎNTRECERE „CEL MAI BUN CÂŞTIGĂ!”

ITEMI:I 1=Mergi pe marginea liniei!


I 2=Fereşte-te de lac!
I 3=Aleargă şi câştigă!

Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
EVALUARE FINALĂ

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC

DISCIPLINA:EDUCAŢIE-FIZICĂ

PROBA 2

CAPITOL:TÂRÂRE, MERS CU PĂŞIRE PESTE OBSTACOLE

CONŢINUTURI: Deplasare pe palme şi genunchi, târâre din culcat înainte


cu deplasarea alternativă a membrelor, mers.

COMPORTAMENTE: *Târâre cu deplasare pe palme şi genunchi;


*Târâre din culcat înainte;
*Mers cu păşire peste obstacole.

TIPUL DE ACTIVITATE:PARCURS APLICATIV „ÎN EXCURSIE”

ITEMI:I 1=Mergi şi păşeşte peste obstacole!


I 2=Treci prin tunel!
I 3=Caută comoara!

Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
FIŞĂ INDIVIDUALĂ PE DOMENII EXPERIENŢIALE

NUMELE ŞI PRENUMELE:
GRUPA MIJLOCIE
AN ŞCOLAR:2017- 2018

Nr.crt. CAPITOL ITEMUL PROBA CALIFICATIV


ACORDAT
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 1
1. EDUCAREA LIMBAJULUI 2 1 2
3
DOMENIUL ŞTIINŢĂ 1.
2. ACTIVITATE MATEMATICĂ 2. 1 2
3.
4.
1.
CUOAŞTEREA MEDIULUI 2. 1. 2.
3.
4.
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV 1.
3. EDUCAŢIE MUZICALĂ 2. 1. 2.
3.
EDUCAŢIE PLASTICĂ 1.
2. 1. 2.
3.
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 1.
2. 1.
EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE
4. 3.
1.
ACTIVITATE PRACTICĂ 2. 2.
3.
5. DOMENIUL PSIHO-MORTIC 1.
EDUCAŢIE-FIZICĂ 2. 1. 2.
3.
CALIFICATIV FINAL
CENTRALIZATOR REZULTATE EVALUARE FINALĂ

GRUPA MIJLOCIE
AN ŞCOLAR: 2017- 2018

Nr.crt. Nume şi prenume DLC DŞ DPM DOS DEC Calificativ


final
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Intocmit,