Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect de activitati integrate

Grădiniţa nr. 3, Măcin


Grupa: mare “ecokids”
Educatoare: Vasile Felicia Mihaela
Mijloace de realizare :activitate integrată (joc didactic,fişe de muncă
independenţă,confecţionare de personaje din materiale naturale)
Denumirea activităţii : “Darurile Zânei Toamna”

Scopul activităţii:
-educarea capacităţii de a despărţi cuvintele în silabe, de a le identifica şi pronunţa corect;
-formularea de propoziţii cu cuvinte date
- realizarea corespondenţei între număr şi cantitate
- dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii prin realizarea unor personaje din legume şi fructe .

I. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE ( ALA )


Joc de rol/Bucătărie:“Pregătim compot din fructe”
- se recunoască şi să denumească fructele
- să spele şi să sorteze corespunzător fructele
- să enumere ingredientele pentru compot.
- să coopereze cu ceilalţi colegi în realizarea sarcinii

Construcţii: Lădiţe , coşuleţe pentru fructe şi legume


- să-şi aleagă materialele din cele puse la dispoziţie pentru realizarea lădi-
ţelor/coşuleţelor
- să-şi aleagă un partener cu care să colaboreze în realizarea sarcinii
- să confecţioneze etichete pentru lădiţe /coşuleţe

Ştiinţe : Observare: “Secretele toamnei”,


-să observe frunze de diferite culori, forme şi mărimi
-să realizeze amprente ale frunzelor prin colorare pe foaie ,sub care se află frunze
-să verbalizeze ceea ce observă

II. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ( ADP )


Întâlnirea de dimineaţă
Salutul- se realizează prin metoda “Schimbă perechea”
Calendarul naturii- se analizează vremea , ziua, luna anul, evenimentul zilei
Noutatea zilei: Scrisoare de la Zâna toamnă prin care li se prezintă centrele şi sarcinile

Tranziţii
-1,2,1,2
Mergem toţi în pas vioi
Mâinile să le spălăm
La masă să ne-aşezăm.
Pe hol noi nu alergăm
Ca să nu ne-accidentăm .

Poftă bună, mulţumim


Şi pe jos nu risipim.

-Centrele le vizităm,
Sarcinile le-ascultăm.
Şi corect le rezolvăm.
Creăm , ne şi distrăm,
Lucruri multe învăţăm.

Rutine:Formăm rândul , ne purtăm civilizat, mâncăm ordonat

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE ( ADE)

DLC(Domeniul Limbă şi Comunicare) :Joc didactic –“Cuvinte fermecate ,de la Zâna


Toamnă date”

Obiective de referinţă:
-să-şi îmbogăţească vocabularul active şi pasiv pe baza experienţei , activităţii personale şi
/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere
grammatical.

Obiective operaţionale:
- să asocieze imaginile cu cuvintele care le denumesc
- să despartă în silabe cuvintele
- să specifice numărul silabelor ce compun cuvintele analizate
- să asocieze numărul silabelor cu cifra corespunzătoare
- să deseneze ( lipească ) un obiect ( legumă, fruct ) care să aibă aceeaşi culoare cu
cartonaşul primit şi să aibe numărul de silabe indicat de cifra de pe cartonaş
- să se grupeze în funcţie de numărul de silabe din care e format cuvântul extras.
- să participe activ , colaborând cu ceilalţi copii în îndeplinirea sarcinii

DŞ (Domeniul Ştiinţe ):Fişă de muncă independentă : “Bogăţiile toamnei”

Obiective de referinţă :
-să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare
-să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite după diferite criterii

Obiective operaţionale:
- să formeze mulţimi de obiecte după criterii date ( formă şi mărime)
- să pună în corespondenţă cifra cu cantitatea de legume/fructe
- să compare grupele de obiecte
- să coloreze grupa cu cele mai multe elemente
-să utilizeze un limbaj adecvat matematic
DOS ( Domeniul Om şi Societate )-Activitate practică-Confecţionare de personaje din
legume şi fructe

Obiective de referinţă:
-să identifice , să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei
propuse în cadrul activităţilor practice

Obiective operaţionale:
- să identifice şi să selecteze materialele necesare realizării temei propuse
- să verbalizeze acţiunile întreprinse
- să creeze personaje originale
- să utilizeze unelte uşor de manevrat
- să analizeze critic şi autocritic lucrările expuse

Strategii didactice
Metode şi procedee :schimba perechea, patru colturi, turul galeriei, explicatia , conversaţia,
observaţia, problematizarea, exerciţiul, jocul,etc.

Mijloace de învăţământ :- materiale din natură (legume , fructe , flori ,seminte, etc), hartie
glacee, hartie creponată, scobitori, ochi mobili, fire , panusi de porumb, jetoane cu imagini,
panouri de polistiren, cifre,fişe, creioane colorate, carioci,ecusoane, cutite de plastic, farfurii
de plastic,zahăr, sorţuri, scrisoare de la toamnă, etc

Forme de organizare : frontal , în perechi, pe grupuri mici , individual

Bibligrafie :

Laurenţia, Culea –„Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie-o


provocare?”,editura Diana, 2008

Breben, S.;Gongea, E.;Ruiu G., Fulga M.,”Metode interactive de grup-ghid metodic”,editura


Arves,2002
Scenariul didactic

Când vin la grădiniţă , copiii salută şi îşi aleg să lucreze la unul din centrele deschise ,
şi anume :, Bucătărie-activitate gospodărească –„Facem compot”, Ştiinţă-Observare:
„Secretele toamnei”, Construcţii –Lădiţe/coşuleţe pentru fructe şi legume
Facem ordine în sala de grupă şi se face tranziţia spre servirea mesei prin poezia:

Unu- doi, unu - doi


Mergem toţi în pas vioi
Mâinile să le spălăm
La masă să ne-aşezăm.
Pe hol noi nu alergăm
Ca să nu ne-accidentăm .

Poftă bună mulţumim ,


Şi la masă nu vorbim,
Si pe jos nu risipim .

Cât se face aerisirea sălii de clasă pentru activitate , facem gimnastică de înviorare pe
holul grădiniţei. Intrăm în clasă şi ne pregătim pentru Întâlnirea de dimineaţă .
1. Salutul se va desfăşura prin metoda” Schimbă perechea”- Fetele vor forma un cerc ,
iar băieţii alt cerc concentric , în exterior. Copiii din cercul din exterior se vor roti şi
vor da mâna cu toate fetele. Se încheie atunci când fiecare băiat a revenit la locul său .
2. Prezenţa - copiii vor observa ce colegi lipsesc şi vor merge să le acopere fotografiile
cu frunzele de deasupra, rămânând descoperite doar fotografiile ale căror copii sunt
prezenţi.
3.Calendarul naturii-invitaţia de a analiza vremea şi de a marca modificările se face printr-o
scurtă poezie:
Vremea noi o studiem
Şi-n calendar noi notăm
De e ploaie sau e soare
Ca să mergem la plimbare
4.Noutatea zilei se prezintă scrisoarea de la Zâna Toamnă prin care se anunţă centrele şi
sarcinile ce le au de rezolvat .
Apoi vor merge la centre recitând poezia:
Centrele le vizităm,
Sarcinile le-ascultăm.
Şi corect le rezolvăm.
Creăm , dar ne şi distrăm,
Lucruri multe învăţăm.

După ce lucrează pe cele trei centre se va face evaluarea rezultatelor activităţii prin
metoda “turul galeriei”.
Se va realiza apoi un joc de mişcare în care copiii, împărţiţi pe două grupe, grupa
“Albinuţelor” şi cea a “Furnicilor” o vor ajuta pe Zâna Toamnă să-şi aşeze în lădiţe
dovlecii.Se va realize un joc de probă şi apoi o mică întrecere între cele două grupe ,
câştigătoare fiind declarată echipa care reuşeşte să termine prima căratul dovlecilor .
Apoi copiii vor servi compotul de fructe şi vor realiza o reţetă pentru Zâna toamnă,
precum şi o scrisoare de mulţumire pentru darurile aduse .
NR. SECVENŢE CONŢINUT STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
CRT DIDACTICE
1 Moment Se pregătesc 3 centre : Artă ,
organizatoric Matematică
/Manipulative şi Alfabetizare şi
materialele ce vor fi utilizate
pentru desfăşura activităţii .
2 Captarea Se realiează printr-o scurtă Conversaţia Siluete de
atenţiei conversaţie şi prin alegerea mere în 3
medalioanelor de la Zâna Toamnă culori de
pe baza cărorra copiii vor fi toamnă
distribuiţi pe centre .
3 Anunţarea Copiii vizitează centrele Explicaţia, Scrisoare de
temei concomitent cu citirea scrisorii şi Conversaţia la Zâna
astfel li se vor anunţa tema şi Toamnă
obiectivele transpuse în sarcini de
lucru .
4 Dirijarea Alfabetizare: Se va derula jocul Explicaţia -jetoane cu
învăţării şi „Cuvinte fermecate…” 4 colţuri elemente de
obţinerea Varianta 1-Fiecare copil va Exerciţiul toamnă
performanţelor extrage câte un jeton , va Lotus de grup -cifre - se aşază la
identifica numărul silabelor, va -panouri de locul potrivit
alege cifra care indcă numărul polistiren -motivează
silabelor şi se va aseza pe -foi alegerea
scăunelul din colţul ce corespunde -carioci făcută
numărului de silabe -culori
Varianţa 2-Un copil dintr-un grup
va extrage un jeton şi va identifica
imaginea, al doilea va despărţi în
silabe cuvântul ce denumeşte
imaginea,al treilea grup va indica
numărul silabelor iar al patrulea
grup va forma o propoziţie cu
cuvântul dat .
Copii vor fi aplaudaţi -floarea de
Obţinerea performanţei- copiii lotus
vor primi cate o foaie pe care vor Problematizarea
avea lipită o cifră de la 1 la 4. Ei -exerciţiul
vor trebui să deseneze /lipească un Fructe,
element de toamnă care să aibă problematizare legume,
aceeaşi culoare cu cercul de pe a seminte,
petală, iar cuvântul ce-l denumeşte -exerciţiul pănuşi de
să aibă tot atâtea silabe câte arată -cooperarea porumb, fire
cifra. lână,
Petalele vor fi expuse sub forma Hartie glacee
unei flori de lotus, având în mijoc şi creponată,
denumirea şi de jur împrejur ochi
culorile legumelor.
Artă- copiii îşi vor alege -explicaţia, - fişe,
materialele pe care le vor folosi şi problematizarea creioane
vor realiza personaje din -exerciţiul colorate,
legume,fructe şi flori . carioci
Vor expune lucrările pe un suport,
pentru a putea fi analizate .
Matematică- vor rezolva o fişă
ale cărei sarcini îi vor solicita
copii să formeze mulţimi după
formă şi mărime, să pună în
corespondenţă numărul cu
cantitatea şi să compare mulţimile
în vederea stabilirii mulţimii cu
cele mai multe elemente pe care o
vor avea de colorat .Sunt realizate
2 tipuri de fişe având grad diferit
de dificultate . se va analiza la
sfârşit corectitudinea acestora.

Evaluarea Fiecare copil îşi va plasa lucrarea


în spaţiul special amenajat pentru -observaţia expoziţie-
realizarea unei galerii, astfel încât -conversaţia turul galeriei
să se poată face aprecierea şi - analiza -analizează
analiza lucrărilor prin turul lucrările
galeriei . - motivează
Asigurarea Vor compune împreună cu expunerea Hârtie sub -formulează
feed-back-ului educatoarea o scrisoare de formă de propoziţii
mulţumire scrisoare,plic logice ,
pix coerente
Încheierea Se fac aprecieri referitoare la Conversaţia Aprecieri
activităţii modul de desfăşurare a activităţii verbale
la gradul de participare şi
implicare a copiilor
în activitate . -explicaţia -siluete de
Se serveşte compot de fructe -exerciţiul fructe ,
Se realizează reţeta compotului
desenând in dreptul ingredientelor
tot atâtea fructe câte s-au folosit
Anexa 2
Reteţă de compot pentru Zâna Toamnă

Ingrediente Cantitatea
Struguri

Mere

Gutui

Prune

Pară

Stafide

Zahăr
Intâlnirea de dimineata

Pregătim fructele pentru compot


Realizăm fructe şi legume amuzante
TURUL GALERIEI
Scrisoare de la Zâna Toamnă

Dragii mei prieteni

Mă bucur tare mult sa va cunosc ! Am auzit multe


laude la adresa voastră, cum că aţi învăţat multe lucruri
interesante , despre mine, că vă plac bogăţiile pe care vi le-am
adus, şi anume fructe , legume, dar şi frumuseţea culorilor
picate pe florile din grădini şi frunzele copacilor.
Pentru că sunteţi nişte copii isteţi şi harnici , v-am
pregătit câteva surprize şi provocări, adică vă propun să
realizaţi nişte activităţi interesante . Sper sa va placă.
Şi după cum spuneam vă invit la centrul “Artă” şă
realizaţi nişte personaje amuzante , din legume şi fructe , aşa
cum vi le imaginaţi voi.Am împrăştiat puţin praf magic
invizibil ca să vă iasă nişte personaje minunate.
La centrul “Matematică” vă provoc să formaţi
mulţimi de fructe şi legume , să puneţi în corespondenţă
numărul cu cantitatea şi să coloraţi mulţimea cu cele mai
multe elemente.
La centrul “Alfabetizare”, vă invit să desfăşuraţi un
joc, împreună cu d-na educatoare, “Cuvinte fermecate, de
către Zâna Toamnă date “ ,să vă întreceţi în despărţirea
cuvintelor în silabe.
V-am pregătit nişte medalioane, în trei culori , care vă
vor ghida spre centre, dar şi alte surprize pe care vă las să le
descoperiţi singuri.
Nu-mi rămâne decât să vă urez spor la lucru, şi
succes în rezolvarea sarcinilor. Cu siguranţă voi trece sa văd
ceea ce aţi realizat .

Vă îmbrăţişez cu drag,
Zâna Toamnă

S-ar putea să vă placă și