Sunteți pe pagina 1din 15

GRADINITA CU PROGRAN NORMAL NR.

1 SINGEORZ-BAI

PROIECT DE
ACTIVITATE
INTEGRATA

“Maricica, in vizita la
gradinita!”

EDUCATOARE: DUMITRU LUCRETIA

1
GRUPA: MICA

PROIECT DE ACTIVITATE

Grădiniţa cu Program Normal Vale Borcutului Singeorz-Băi


Data: 11.11. 2014
Educatoare: Dumitru Lucretia
Grupa: mica
Tema anuală: “Cine sunt/suntem?”
Tema săptămânii: “Obiecte de igiena personala”
Tema activităţii integrate: ,,Maricica, in vizita la gradinita”
Tipul activităţii: mixt
Forma de realizare: activitate integrată

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE:

1. Activităţi de dezvoltare personală (ADP) :


 Întâlnirea de dimineaţă : ”Buna dimineata, baietei si fetite” - salutul, prezenţa,
calendarul naturii, împărtăşirea cu ceilalţi, activitatea de grup, noutatea zilei.
 Rutine : ”Periuta mea frumoasa”-deprinderea de a folosi obiecte de uz personal in
mod corespunzator;
,,Curat si sanatos ! “-deprinderea de a se spala pe maini inainte si dupa
masa ;
 Tranziţii : poezii : ,,Pic, pic, pic”
„Bună dimineaţa, cer frumos !“
„Batista”
 Jocuri cu text şi cânt :“Bate vantul”
“Bat din palme”

2. Activităţi pe domenii experienţiale (ADE) :


 Domeniul Limbă şi Comunicare: ,,Maricica’’ de Luiza Vladescu- povestirea
educatoarei
 Domeniul Om şi Societate: ,,Să o ajutăm pe Maricica”- joc didactic

3.Activităţi didactice liber alese(ALA1):


 Bibliotecă: „Cum mă pregătesc pentru grădiniţă” –citire de imagini

2
 Construcţii: „Grădiniţa noastră”
 Artă: „Clabuci de săpun’-desen

4. Activităţi didactice liber alese(ALA 2):


 Joc cu text si cant: “Am o casuţă mică”
 Joc distractiv: “Coroana”

Obiective generale :
S1: Consolidarea deprinderii de a audia o poveste şi de a desprinde ideile principale şi mesajul
educativ.
S2: Dezvoltarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic și lexical;
S3: Dezvoltarea unor deprinderi de igiena personala
S4: Stimularea şi dezvoltarea proceselor psihice cognitive şi afective: memoria, atenţia,
limbajul, gândirea, imaginaţia creatoare, afectivitatea, voinţa şi motivaţia;

Obiective operaționale:
Pe parcursul şi până la sfârșitul activității, preșcolarii vor fi capabili:
O1- Să redea prin cuvinte proprii toate fragmentele din poveste în prezenţa planşelor şi cu
sprijinul educatoarei;
O2-Să-şi exprime, cu cuvinte proprii, aprobarea/dezaprobarea faptelor personajului;
O3-Să formuleze propoziţii cu cuvintelor noi, cu ajutorul educatoarei;
O4-Să precizeze utilitatea fiecărui obiect de igienă ales;
O7-Să mânuiască materialele puse la dispoziţie în mod corect şi organizat, pentru a realiza tema
propusă;
O7-Să respecte toate regulile de joc din cadrul activităţilor la care participă;
O8-Să realizeze corect construcţia propusă de educatoare.
O9-Să obtină efecte plastice, forme spontane, prin tehnici specifice desenului.

SARCINA DIDACTICÃ:
 Identificarea obiectelor de igienă şi uz personal ce vor fi folosite cu scopul de a o ajuta pe
Maricica, mimarea acţiunii specifice şi realizarea piramidei obiectelor de igienă;

REGULILE JOCULUI:
La semnalul ”Bagheta acum porneşte, ghici la cine se opreşte”, preşcolarul în dreptul
cãruia s-a oprit bagheta, vine în faţã şi rezolvã sarcina propusã:

3
 va alege un obiect de igienă, îl va denumi, va spune la ce foloseşte şi va preciza în ce
mod o vom putea ajuta pe Maricica, dacă vom folosi acel obiect;
 va aranja obiectele sub forma piramidei obiectelor de igienă;

ELEMENTE DE JOC:
Bagheta fermecată, închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze

Strategii didactice:
Metode şi procedee de învăţământ:
m1-conversaţia
m2-explicaţia
m3-povestirea
m4-demonstraţia
m5-instructajul
m6-exerciţiul
m7- piramida

Mijloace de învăţământ :
M1- papuşă
M2- planşe
M3- obiecte de igiena si uz personal(săpun, sampon, prosop, pastă şi periuţă de dinţi, pieptene,
lighean cu apă)
M4- fise albe
M5 –creioane colorate
M6-calendarul naturii
M7-lego
M8-bagheta magica

Forme de organizare  a activităţii:


 frontal
 individual
 în grupuri mici

Forme de evaluare :
 continuă

4
 finala

Metode de evaluare :
 chestionare orală
 verificarea produselor activitatii
 observare curenta

Instrumente de evaluare :
 aprecieri verbale (globale şi individuale)
 recompense

Resurse temporale: 1 zi

Bibliografie :
- ,,Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolar ’’, Nivel I(3-5 ani),
2010,Editura DPH, Bucureşti.
- ,,Ziua bună începe la întâlnirea de dimineaţă’’, 2009, Editura Tehno-Art, Bucureşti.
- ,,Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în învăţămâmtul preşcolar, 3-7 ani ’’,
2008, Editura ASTRA, Deva.

5
SCENARIUL ZILEI

Ziua va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă. La auzul versurilor :”De manute ne


luam/Cercul mare il formam/Dimineata ne-am trezit/ Şi la gradinita am venit/Buna dimineata
dragi pitici/Ma bucur ca suntem aici/A-nceput o noua zi/Buna dimineata copii!”, toţi copiii
împreună cu educatoarea formează un cerc în fata panoului dedicat Întâlnirii de dimineaţă, unde
se vor saluta. Urmează prezenţa, care se realizează prin identificarea tuturor copiilor din ,,Grupa
buburuzelor” după semnul caracteristic fiecarui copil. „ După ce ne-am adunat şi frumos ne-am
salutat,/ Colegii ne-am întâlnit,/ Oare cine n- a venit ?„Un copil vine la panoul cu Intâlnirea de
dimineaţă şi aşează la absenţi copiii care nu au venit la gradinita.
Se trece la completarea ,,Calendarului naturii”. Acum se citesc zilele saptămânii, se
stabileşte ziua, luna, anul în care ne aflăm, se precizează anotimpul, se discută despre starea
vremii şi cum ne îmbrăcăm dacă ieşim din casă.
Mesajul zilei se stabileşte împreună cu copiii:,,Sa o ascultam pe Maricica!”
La Noutatea zilei, copiii vor fi anunţaţi că vor avea o vizită surpriză, o fetiţă, Maricica,
pe care ei nu o cunoasc şi căreia trebuie să-i arate ce au învăţăt la grădiniţă.
După ce se aşează în semicerc, se aude ceva la uşă. Este chiar fetiţa pe care ei o aşteaptă.
Ea este murdară, nepieptănată, neîngrijită .O salută şi o invită să intre în sala de grupă. După ce
păpuşa le este prezentată, educatoarea le anunţă tema activităţii integrate:”Maricica, în vizită la
grădiniţă”.
Educatoarea le va pune copiilor câteva întrebări referitoare la aspectul neîngrijit al
păpuşii. După terminarea discuţiilor, copiii vor fi anunţaţi că vor asculta povestea „Maricica„ de
Luiza Vlădescu. Educatoarea va reda povestea până în momentul în care Maricica se va întoarce
supărată acasă de la grădiniţă. Deoarece Maricica este foarte supărată, copiii din grupa mică o
vor ajuta. Pentru a o ajuta pe Maricica, se vor juca jocul „Să o ajutăm pe Maricica”. Se prezintă
regulile jocului: copiii vor sta pe scăunelele aşezate în semicerc, educatoarea, cu ajutorul
baghetei fermecate şi rostind cuvintele: ”Bagheta acum porneşte, ghici la cine se opreşte”, va
numi un copil, care va veni în faţă, va alege un obiect de igienă, îl va denumi, va spune la ce
foloseşte şi cum putem să o ajutăm pe Maricica. Se va executa jocul de probă şi se va trece la
derularea propriu-zisă a jocului, până când toate obiectele de igienă vor fi recunoscute. În etapa
de complicare a jocului, se vor folosi variantele:

6
Varianta 1: Educatoarea le va cere copiilor să închidă ochii. Între obiectele de
igienă va fi strecurată un alt obiect(ex.: o farfurie). Copiii vor trebui să recunoască ce este greşit.
Varianta: Educatoarea va cere copiilor să realizeze Piramida obiectelor de igienă:

Pieptene
Pastă de dinţi Perie de dinţi
Prosop Săpun
1.Ce folosim pentru a ne îngriji corpul?
Apă
2.Cu ce ne îngriim dinţii?
3.Cu ce ne pieptănăm?
După terminarea jocului, se va reveni la poveste. Educatoarea le prezintă copiilor
planşele, analizează împreună cu aceştia fiecare planşă şi formulează propoziţii cu cuvintele noi.
Apoi, educatoarea le va spune copiilor că va trebui ca ei să îi arate cât de multe ştiu, chiar dacă
sunt în grupa mică. Prin tranziţia „Bat din palme”, se va trece la activităţile pe sectoare:
Bibliotecă: „Cum ma pregătesc pentru grădiniţă” –citire de imagini, Construcţii: „Grădiniţa
noastră”, Artă: „Clăbuci de săpun” – desen. După terminarea activităţilor pe sectoare, copiii vor
fi anunţaţi că se vor juca jocul pe care îl jucau copiii din poveste – „Coroana” şi jocul „Am o
căsuţă mică”.
După terminarea activităţilor, copiii vor povesti cu Maricica. Ea le va spune că e fericită
pentru că acum ştie cum să se îngrijească şi le va mulţumi pentru ajutor. La final, copiii
împreună cu educatoarea vor cânta :
„-Maricică, Maricică, nu mai eşti o murdărică
Eşti o fată curăţică, cum sunt toţi copiii din grupa mică.”

7
8
Strategii Sistem de
Secvenţele Resurse Conţinut ştiinţific didactice evaluare
Metode şi Resurs Forme de Forme de Metode
activităţii Tempo- Ob
procedee e organizar evaluare de evaluare
rale op
Materi e
ale
Voi asigura condiţiile psiho-pedagogice
1.Moment necesare bunei desfăşurări a activităţii (aerisirea sălii
organizatoric de grupă, pregătirea materialelor necesare, aranjarea
mobilierului-scăunelele, măsuţe).
Ziua debutează cu ,,Întâlnirea de dimineaţă”, prin
recitarea unei poezii de către educatoare si copii unde
se vor saluta: conversaţia Observare
“De manute ne luam/ Cercul mare il formam/ frontalǎ Evaluare curentǎ
Dimineaţa ne-am trezit ,/Si la gradinita am venit./ A continua
2.Introducerea inceput o noua zi,/ Buna dimineata copii./ Ma bucur
în activitate ca sunteti aici,/ Bună dimineaţa, pitici!”
Urmează prezenţa, care se realizează prin
10min identificarea tuturor copiilor din ,,Grupa
buburuzelor” după semnul caracteristic fiecarui copil.
„ După ce ne-am adunat şi frumos ne-am
salutat,/ Colegii ne-am întâlnit,/ Oare cine n- a
venit  ? „Un copil vine la panoul cu întâlnirea de

9
dimineaţă şi aşează la absenţi copiii care nu au venit
la gradinita.
Se trece la completarea ,,Calendarului naturii”. Calendar
ul
Acum se citesc zilele saptămânii, se stabileşte ziua,
naturii
luna, anul în care ne aflăm, se precizează anotimpul, Chestionare
se discută despre starea vremii şi cum ne îmbrăcăm oralǎ
dacă ieşim din casă. conversaţia frontalǎ
3.Anunţarea La Noutatea zilei, copiii vor fi anunţaţi că vor
temei şi a avea o vizită surpriză, o fetiţă pe care ei nu o cunoasc
obiectivelor şi căreia trebuie să-i arate ce au învăţăt la grădiniţă.
După ce se aşează în semicerc, se aude ceva la uşă.
Este chiar fetiţa pe care ei o aşteaptă. Ea este
4. Dirijarea murdară, nepieptănată, neîngrijită .O salută şi o invită
învăţării în să intre în sala de grupă. După ce păpuşa le este
papuşă
manieră prezentată, educatoarea le anunţă tema activităţii
integrată integrate:”Maricica, în vizită la grădiniţă”. Evaluare
2 min Mesajul zilei se stabileşte împreună cu copiii; ,,Sa continua Chestionare
o ascultam pe Maricica!” Povestirea orala
-Astazi copii veti asculta povestea „Maricica” de
Luiza Vladescu, vom desfasura jocul „Sa o ajutam pe
Maricica” apoi vom realiza diferite sarcini.
După realizarea tranziţiei „Luati seama bine!”
copiii se vor aseza pentru a asculta povestea
„Maricica” de Luiza Vladescu. O1

10
Se anunţă titlul poveştii „Maricica” de Luiza
Vladescu. Evaluare
Se va povesti de către educatoare pana in momentul continua
in care Maricica se intoarce acasa de la gradinita
suparata. Povestirea frontalǎ
Prezentarea continutului povestirii
Povestirea se va desfasura respectand ideile
principale:
 Maricica este o fetita din grupa mica, care
pleaca la gradinita fara sa se spele;
 Apa, sapunul, pieptenele, periuta o cheama
15min inapoi pentru ca ea este murdarica;
 La gradinita nici un copil nu vrea sa se joace Conversaţia
cu Maricica deoarece este murdara; frontalǎ Evaluare Observare

 Ea incearca sa se joace cu jucariile insa si continua curentǎ

acestea o refuza.
 Copiii rad de Maricica iar ea pleaca acasa
plangand.
Deoarece Maricica este foarte supărată, copiii din
grupa mică o vor ajuta. Pentru a o ajuta pe Maricica, O7
se va desfasura jocul „Să o ajutăm pe Maricica”. Se
prezintă regulile jocului: copiii vor sta pe scăunelele
aşezate în semicerc, educatoarea cu ajutorul baghetei
Bagheta
fermecate şi rostind cuvintele: ”Bagheta acum O8 frontalǎ

11
porneşte, ghici la cine se opreşte”, va numi un copil, magica Evaluare
care va veni în faţă, va alege un obiect de igienă, îl va continua
denumi, va spune la ce foloseşte şi cum putem să o Chestionare
Obiecte
ajutăm pe Maricica. Se va executa jocul de probă şi orala
de uz
se va trece la derularea propriu-zisă a jocului, până parsonal
când toate obiectele de igienă vor fi recunoscute.
Joc de proba (exemplu) explicaţia
Un copil vine in fata, cu ajutorul baghetei fermecate,
alege un obiect de igiena personala,de exemplu
sapunul,il denumeste si va spune la ce foloseste si
15min cum o putem ajuta pe Maricica cu ajutorul acestuia.In
continuare se va proceda la fel cu toate obiectele de Obiecte
de uz
igiena persoana aflate la dispozitie.
parsonal
În etapa de complicare a jocului, se vor folosi
variantele: conversaţia
Varianta 1: Educatoarea le va cere copiilor păpusă
să închidă ochii. Între obiectele de igienă va fi
strecurată un alt obiect(ex.: o farfurie). Copiii vor instructajul
trebui să recunoască ce este greşit.
Varianta 2: Educatoarea va cere copiilor să
realizeze Piramida obiectelor de igienă cu ajutorul
intrebarilor: Obiecte

1. Ce folosim pentru a ne îngriji corpul? de uz


parsonal
2.Cu ce ingrijim dintii? Chestionare

12
3. Cu ce ne pieptanam? Piramida orala
Copiii raspund intrebarilor adresate de catre
educatoare si completeaza Piramida corespunzator. exerciţiul frontalǎ
După terminarea jocului, se va reveni la poveste.
planse
Educatoarea le prezintă copiilor planşele, analizează O2 demonstratia
împreună cu aceştia fiecare planşă şi formulează O4
propoziţii cu cuvintele noi.(canafiori, clabuci) O5
La finalul activitatii educatoarea va purta o scurta
discutie despre povestea „Maricica”, adresandu-le
copiilor cateva intrebari:
-Cum s-a numit povestea?
-Despre cine este vorba in poveste?
-Cum a mers Maricica la gradinita?
-Ce a facut ea dupa ce s-a intors acasa? frontalǎ Observare
Apoi, educatoarea le va spune copiilor că va trebui curentǎ
ca ei să îi arate cât de multe ştiu, chiar dacă sunt în
grupa mică. conversaţia Evaluare
Prin tranziţia „Bat din palme”, se va trece la continua
activităţile pe sectoare:
Bibliotecă: „Cum ma pregătesc pentru grădiniţă” –
Obiecte
5.Obtinerea citire de imagini O9 de uz
performantelor Construcţii: „Grădiniţa noastră” parsonal
Artă: „Clăbuci de săpun”-desen
lego
După intuirea materialelor şi prezentarea Evaluare

13
sarcinilor de la fiecare sector de activitate copiii vor continua
Obiecte
alege sectorul unde vor dori să lucreze. individual
de uz
La sectorul ,,Artă” vor realiza prin desen
parsonal
,,Clăbuci de săpun”, la sectorul ,,Construcţii” vor Explicatia
avea ca sarcină să construiască din imaginaţie O7 Chestionare
,,Gradinita noastra” folosind lego, iar la sectorul Pe orala
,,Bibliotecă” vom citi imagini despre cum ne Coli grupuri
pregatim de gradinita. Voi oferi explicatiile necesare albe
iar acolo unde este nevoie voi intervene ajutandu-i.
Înainte de începerea lucrului pe sectoare se realizează Creioane
exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii. colorate

Pe tot parcursul activităţii voi observa munca


acestora, voi interveni cu indicaţii unde este cazul şi
le voi da o mână de ajutor celor care au nevoie. Observare
La sectorul ,,Bibliotecǎ” voi acorda mai mult curentǎ
sprijin copiilor, vom vorbi despre “Ritualul” pe care conversaţia
il desfasuram in fiecare dimineata inainte de a pleca
la gradinita.
Voi face evaluări parţiale la fiecare sector în
Obiecte
parte şi voi aprecia atât finalizarea sarcinii şi modul Exerciţiu
de uz
7. Evaluarea şi în care au colaborat cu colegii, cât şi curăţenia făcută parsonal
aprecierile la măsuţe. În coloană câte unul, copiii se deplasează frontala
la fiecare sector în parte privind lucrările realizate. Evaluare Verificarea
Se fac aprecieri individuale şi colective. explicaţia finala produselor

14
6.Incheierea In continuare propun jocul de mişcare ,,Am o casuta activitatii
activitatii mica” şi jocul cu text şi cânt ,,”.
Se vor face aprecieri individuale şi colective
privind întreaga activitate a zilei, iar copiii vor primi
recompense.

Maricica le va spune că e fericită pentru că acum


ştie cum să se îngrijească şi le va mulţumi pentru
ajutor. La final, copiii împreună cu educatoarea vor
cânta :
-Maricică, Maricică, nu mai eşti o murdărică
Eşti o fată curăţică, cum sunt toţi copiii din
grupa mică.

15

S-ar putea să vă placă și