Sunteți pe pagina 1din 19

GRADINITA CU PROGRAN NORMAL NR.

1 SINGEORZ-BAI

PROIECT DE
ACTIVITATE
INTEGRATA

“Maricica, in vizita la
gradinita!”

EDUCATOARE: DUMITRU LUCRETIA

1
GRUPA: MICA

PROIECT DE ACTIVITATE

Grădiniţa cu Program Normal Vale Borcutului Singeorz-Băi


Data: 11.11. 2014
Educatoare: Dumitru Lucretia
Grupa: mica
Tema anuală: “Cine sunt/suntem?”
Tema săptămânii: “Obiecte de igiena personala”
Tema activităţii integrate: ,,Maricica, in vizita la gradinita”
Tipul activităţii: mixt
Forma de realizare: activitate integrată

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE:

1. Activităţi de dezvoltare personală (ADP) :


 Întâlnirea de dimineaţă : ”Buna dimineata, baietei si fetite” - salutul, prezenţa,
calendarul naturii, împărtăşirea cu ceilalţi, activitatea de grup, noutatea zilei.
 Rutine : ”Periuta mea frumoasa”-deprinderea de a folosi obiecte de uz personal in
mod corespunzator;
,,Curat si sanatos ! “-deprinderea de a se spala pe maini inainte si dupa
masa ;
 Tranziţii : poezii : ,,Pic, pic, pic”.
„Bună dimineaţa, cer frumos !“
„Batista”.
 Jocuri cu text şi cânt :“Bate vantul”.
“Bat din palme”.

2. Activităţi pe domenii experienţiale (ADE) :


 Domeniul Limbă şi Comunicare: ,,Maricica’’ de Luiza Vladescu- povestirea
educatoarei.
 Domeniul Om şi Societate: ,,Să o ajutăm pe Maricica”- joc didactic.

3.Activităţi didactice liber alese(ALA1):


 Bibliotecă: „Cum mă pregătesc pentru grădiniţă?” –citire de imagini.

2
 Construcţii: „Grădiniţa noastră”- cuburi lego.
 Artă: „Clabuci de săpun’-desen .

4. Activităţi didactice liber alese(ALA 2):


 Joc cu text si cant: “Am o casuţă mică”.
 Joc distractiv: “Coroana”.

Obiective generale :
S1: Consolidarea deprinderii de a audia o poveste şi de a desprinde ideile principale şi mesajul
educative;
S2: Dezvoltarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic și lexical;
S3: Dezvoltarea unor deprinderi de igiena personala;
S4: Stimularea şi dezvoltarea proceselor psihice cognitive şi afective: memoria, atenţia,
limbajul, gândirea, imaginaţia creatoare, afectivitatea, voinţa şi motivaţia;

Obiective operaționale:
Pe parcursul şi până la sfârșitul activității, preșcolarii vor fi capabili:
O1- Să redea prin cuvinte proprii toate fragmentele din poveste în prezenţa planşelor şi cu
sprijinul educatoarei;
O2-Să-şi exprime, cu cuvinte proprii, aprobarea/dezaprobarea faptelor personajului;
O3-Să formuleze propoziţii cu cuvintelor noi, cu ajutorul educatoarei;
O4-Să precizeze utilitatea fiecărui obiect de igienă ales;
O7-Să mânuiască materialele puse la dispoziţie în mod corect şi organizat, pentru a realiza tema
propusă;
O7-Să respecte toate regulile de joc din cadrul activităţilor la care participă;
O8-Să realizeze corect construcţia propusă de educatoare.
O9-Să obtină efecte plastice, forme spontane, prin tehnici specifice desenului.

SARCINA DIDACTICÃ:
 Identificarea obiectelor de igienă şi uz personal ce vor fi folosite cu scopul de a o ajuta pe
Maricica, mimarea acţiunii specifice şi realizarea piramidei obiectelor de igienă;

REGULILE JOCULUI:
La semnalul ”Bagheta acum porneşte, ghici la cine se opreşte”, preşcolarul în dreptul
cãruia s-a oprit bagheta, vine în faţã şi rezolvã sarcina propusã:

3
 va alege un obiect de igienă, îl va denumi, va spune la ce foloseşte şi va preciza în ce
mod o vom putea ajuta pe Maricica, dacă vom folosi acel obiect;
 va aranja obiectele sub forma piramidei obiectelor de igienă;

ELEMENTE DE JOC:
Bagheta fermecată, închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze.

Strategii didactice:
Metode şi procedee de învăţământ:
m1-conversaţia
m2-explicaţia
m3-povestirea
m4-demonstraţia
m5-instructajul
m6-exerciţiul
m7- piramida

Mijloace de învăţământ :
M1- papuşă
M2- planşe
M3- obiecte de igiena si uz personal(săpun, sampon, prosop, pastă şi periuţă de dinţi, pieptene,
lighean cu apă)
M4- fise albe
M5 –creioane colorate
M6-calendarul naturii
M7-lego
M8-bagheta magica

Forme de organizare  a activităţii:


 frontal
 individual
 în grupuri mici

Forme de evaluare :
 continuă

4
 finala

Metode de evaluare :
 chestionare orală
 verificarea produselor activitatii
 observare curenta

Instrumente de evaluare :
 aprecieri verbale (globale şi individuale)
 recompense

Resurse temporale: 1 zi

Bibliografie :
- ,,Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolar ’’, Nivel I(3-5 ani),
2010,Editura DPH, Bucureşti.
- ,,Ziua bună începe la întâlnirea de dimineaţă’’, 2009, Editura Tehno-Art, Bucureşti.
- ,,Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în învăţămâmtul preşcolar, 3-7 ani ’’,
2008, Editura ASTRA, Deva.

5
SCENARIUL ZILEI

Ziua va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă. La auzul versurilor :”De manute ne


luam/Cercul mare il formam/Dimineata ne-am trezit/ Şi la gradinita am venit/Buna dimineata
dragi pitici/Ma bucur ca suntem aici/A-nceput o noua zi/Buna dimineata copii!”, toţi copiii
împreună cu educatoarea formează un cerc în fata panoului dedicat Întâlnirii de dimineaţă, unde
se vor saluta. Urmează prezenţa, care se realizează prin identificarea tuturor copiilor din ,,Grupa
buburuzelor” după semnul caracteristic fiecarui copil. „ După ce ne-am adunat şi frumos ne-am
salutat,/ Colegii ne-am întâlnit,/ Oare cine n- a venit ?„Un copil vine la panoul cu Intâlnirea de
dimineaţă şi aşează la absenţi copiii care nu au venit la gradinita.
Se trece la completarea ,,Calendarului naturii”. Acum se citesc zilele saptămânii, se
stabileşte ziua, luna, anul în care ne aflăm, se precizează anotimpul, se discută despre starea
vremii şi cum ne îmbrăcăm dacă ieşim din casă.
Mesajul zilei se stabileşte împreună cu copiii:,,Sa o ascultam pe Maricica!”
La Noutatea zilei, copiii vor fi anunţaţi că vor avea o vizită surpriză, o fetiţă, Maricica,
pe care ei nu o cunoasc şi căreia trebuie să-i arate ce au învăţăt la grădiniţă.
După ce se aşează în semicerc, se aude ceva la uşă. Este chiar fetiţa pe care ei o aşteaptă.
Ea este murdară, nepieptănată, neîngrijită .O salută şi o invită să intre în sala de grupă. După ce
păpuşa le este prezentată, educatoarea le anunţă tema activităţii integrate:”Maricica, în vizită la
grădiniţă”.
Educatoarea le va pune copiilor câteva întrebări referitoare la aspectul neîngrijit al
păpuşii. După terminarea discuţiilor, copiii vor fi anunţaţi că vor asculta povestea „Maricica„ de
Luiza Vlădescu. Educatoarea va reda povestea până în momentul în care Maricica se va întoarce
supărată acasă de la grădiniţă. Deoarece Maricica este foarte supărată, copiii din grupa mică o
vor ajuta. Pentru a o ajuta pe Maricica, se vor juca jocul „Să o ajutăm pe Maricica”. Se prezintă
regulile jocului: copiii vor sta pe scăunelele aşezate în semicerc, educatoarea, cu ajutorul
baghetei fermecate şi rostind cuvintele: ”Bagheta acum porneşte, ghici la cine se opreşte”, va
numi un copil, care va veni în faţă, va alege un obiect de igienă, îl va denumi, va spune la ce
foloseşte şi cum putem să o ajutăm pe Maricica. Se va executa jocul de probă şi se va trece la
derularea propriu-zisă a jocului, până când toate obiectele de igienă vor fi recunoscute. În etapa
de complicare a jocului, se vor folosi variantele:

6
Varianta 1: Educatoarea le va cere copiilor să închidă ochii. Între obiectele de
igienă va fi strecurată un alt obiect(ex.: o farfurie). Copiii vor trebui să recunoască ce este greşit.
Varianta: Educatoarea va cere copiilor să realizeze Piramida obiectelor de igienă:

Pieptene
Pastă de dinţi Perie de dinţi
Prosop
1.Ce folosim
Săpun Apă
1. Ce folosim pentru a ne îngriji corpul?
2.Cu ce ne îngriim dinţii?
3.Cu ce ne pieptănăm?
După terminarea jocului, se va reveni la poveste. Educatoarea le prezintă copiilor
planşele, analizează împreună cu aceştia fiecare planşă şi formulează propoziţii cu cuvintele noi.
Apoi, educatoarea le va spune copiilor că va trebui ca ei să îi arate cât de multe ştiu, chiar dacă
sunt în grupa mică. Prin tranziţia „Bat din palme”, se va trece la activităţile pe sectoare:
Bibliotecă: „Cum ma pregătesc pentru grădiniţă”? –citire de imagini, Construcţii: „Grădiniţa
noastră” din cuburi lego, Artă: „Clăbuci de săpun” – desen. După terminarea activităţilor pe
sectoare, copiii vor fi anunţaţi că se vor juca jocul pe care îl jucau copiii din poveste – „Coroana”
şi jocul „Am o căsuţă mică”.
După terminarea activităţilor, copiii vor povesti cu Maricica. Ea le va spune că e fericită
pentru că acum ştie cum să se îngrijească şi le va mulţumi pentru ajutor. La final, copiii
împreună cu educatoarea vor cânta :
„-Maricică, Maricică, nu mai eşti o murdărică
Eşti o fată curăţică, cum sunt toţi copiii din grupa mică.”

7
8
Strategii Sistem de
Secvenţele Resurse Conţinut ştiinţific didactice evaluare
activităţii Tempo- Ob Metode şi Resurs Forme de Forme de Metode
rale op procedee e organizar evaluare de evaluare
Materi e
ale
Voi asigura condiţiile psiho-pedagogice
1.Moment necesare bunei desfăşurări a activităţii (aerisirea sălii
organizatoric de grupă, pregătirea materialelor necesare, aranjarea
mobilierului-scăunelele, măsuţe).
Ziua debutează cu ,,Întâlnirea de dimineaţă”, prin
recitarea unei poezii de către educatoare si copii unde
se vor saluta: conversaţia Observare
“De manute ne luam/ Cercul mare il formam/ frontalǎ Evaluare curentǎ
Dimineaţa ne-am trezit ,/Si la gradinita am venit./ A continua
2.Introducerea inceput o noua zi,/ Buna dimineata copii./ Ma bucur
în activitate ca sunteti aici,/ Bună dimineaţa, pitici!”
Urmează prezenţa, care se realizează prin
10min identificarea tuturor copiilor din ,,Grupa
buburuzelor” după semnul caracteristic fiecarui copil.
„ După ce ne-am adunat şi frumos ne-am
salutat,/ Colegii ne-am întâlnit,/ Oare cine n- a

9
venit  ? „Un copil vine la panoul cu întâlnirea de
dimineaţă şi aşează la absenţi copiii care nu au venit
la gradinita.
Se trece la completarea ,,Calendarului naturii”. Calendar
ul
Acum se citesc zilele saptămânii, se stabileşte ziua,
naturii
luna, anul în care ne aflăm, se precizează anotimpul, Chestionare
se discută despre starea vremii şi cum ne îmbrăcăm oralǎ
dacă ieşim din casă. conversaţia frontalǎ
La Noutatea zilei, copiii vor fi anunţaţi că vor
avea o vizită surpriză, o fetiţă pe care ei nu o cunosc
şi căreia trebuie să-i arate ce au învăţăt la grădiniţă.
După ce se aşează în semicerc, se aude ceva la uşă.
Este chiar fetiţa pe care ei o aşteaptă. Ea este
murdară, nepieptănată, neîngrijită .O salută şi o invită
să intre în sala de grupă. După ce păpuşa le este
papuşă
prezentată, educatoarea le anunţă tema activităţii
integrate:”Maricica, în vizită la grădiniţă”. Evaluare
Mesajul zilei se stabileşte împreună cu copiii; ,,Sa continua Chestionare
o ascultam pe Maricica!” orala
3.Anunţarea 2 min -Astazi copii veti asculta povestea „Maricica” de
temei şi a Luiza Vladescu, vom desfasura jocul „Sa o ajutam pe
obiectivelor Maricica” apoi vom realiza diferite sarcini.
După realizarea tranziţiei „Luati seama bine!” Povestirea
copiii se vor aseza pentru a asculta povestea

10
„Maricica” de Luiza Vladescu.
Se anunţă titlul poveştii „Maricica” de Luiza O1
Vladescu.
4. Dirijarea Se va povesti de către educatoare pana in momentul Evaluare
învăţării în in care Maricica se intoarce acasa de la gradinita continua
manieră suparata.
integrată Prezentarea continutului povestirii frontalǎ
Povestirea se va desfasura respectand ideile
principale:
 Maricica este o fetita din grupa mica, care
pleaca la gradinita fara sa se spele; Povestirea
 Apa, sapunul, pieptenele, periuta o cheama
inapoi pentru ca ea este murdarica;
 La gradinita nici un copil nu vrea sa se joace
cu Maricica deoarece este murdara;
15min  Ea incearca sa se joace cu jucariile insa si frontalǎ Evaluare Observare

acestea o refuza. continua curentǎ

 Copiii rad de Maricica iar ea pleaca acasa


plangand. Conversaţia

Deoarece Maricica este foarte supărată, copiii din


grupa mică o vor ajuta. Pentru a o ajuta pe Maricica,
se va desfasura jocul „Să o ajutăm pe Maricica”. Se O7
prezintă regulile jocului: copiii vor sta pe scăunelele
aşezate în semicerc, educatoarea cu ajutorul baghetei

11
fermecate şi rostind cuvintele: ”Bagheta acum
porneşte, ghici la cine se opreşte”, va numi un copil,
care va veni în faţă, va alege un obiect de igienă, îl va O8 Bagheta frontalǎ
magica
denumi, va spune la ce foloseşte şi cum putem să o Evaluare
ajutăm pe Maricica. Se va executa jocul de probă şi continua
se va trece la derularea propriu-zisă a jocului, până Chestionare
Obiecte
când toate obiectele de igienă vor fi recunoscute. orala
de uz
Joc de proba (exemplu) parsonal
Un copil vine in fata, cu ajutorul baghetei fermecate,
alege un obiect de igiena personala,de exemplu
sapunul,il denumeste si va spune la ce foloseste si
cum o putem ajuta pe Maricica cu ajutorul acestuia.In
continuare se va proceda la fel cu toate obiectele de
igiena persoana aflate la dispozitie. explicaţia
În etapa de complicare a jocului, se vor folosi Obiecte
15min variantele: de uz
parsonal
Varianta 1: Educatoarea le va cere
copiilor să închidă ochii. Între obiectele de igienă
va fi strecurată un alt obiect(ex.: o farfurie).
păpusă
Copiii vor trebui să recunoască ce este greşit.
Varianta 2: Educatoarea va cere copiilor
să realizeze Piramida obiectelor de igienă cu conversaţia
ajutorul intrebarilor:

12
1. Ce folosim pentru a ne îngriji corpul?
2.Cu ce ingrijim dintii? instructajul Obiecte
de uz
3. Cu ce ne pieptanam?
parsonal
Copiii raspund intrebarilor adresate de catre Chestionare
educatoare si completeaza Piramida corespunzator. orala
După terminarea jocului, se va reveni la poveste.
Educatoarea le prezintă copiilor planşele, analizează frontalǎ
împreună cu aceştia fiecare planşă şi formulează
planse
propoziţii cu cuvintele noi.(canafiori, clabuci) O2 Piramida
La finalul activitatii educatoarea va purta o scurta O4
discutie despre povestea „Maricica”, adresandu-le O5 exerciţiul
copiilor cateva intrebari:
-Cum s-a numit povestea? demonstratia
-Despre cine este vorba in poveste?
-Cum a mers Maricica la gradinita?
-Ce a facut ea dupa ce s-a intors acasa?
Apoi, educatoarea le va spune copiilor că va trebui
ca ei să îi arate cât de multe ştiu, chiar dacă sunt în frontalǎ Observare
grupa mică. curentǎ
Prin tranziţia „Bat din palme”, se va trece la
activităţile pe sectoare: Evaluare
Bibliotecă: „Cum ma pregătesc pentru grădiniţă”? – continua
citire de imagini
5.Obtinerea Obiecte

13
performantelor Construcţii: „Grădiniţa noastră”- cuburi lego de uz
parsonal
Artă: „Clăbuci de săpun”-desen O9 conversaţia
După intuirea materialelor şi prezentarea
lego
sarcinilor de la fiecare sector de activitate copiii vor
alege sectorul unde vor dori să lucreze. Evaluare
Obiecte
La sectorul ,,Artă” vor realiza prin de uz
continua
desen ,,Clăbuci de săpun”, la sectorul ,,Construcţii” parsonal individual
vor avea ca sarcină să construiască din
imaginaţie ,,Gradinita noastra” folosind lego, iar la
sectorul ,,Bibliotecă” vom citi imagini despre cum ne O7 Chestionare
pregatim de gradinita. Voi oferi explicatiile necesare Coli Pe orala
iar acolo unde este nevoie voi interveni ajutandu-i. albe grupuri
Înainte de începerea lucrului pe sectoare se realizează Explicatia
exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii. Creioane
colorate
Pe tot parcursul activităţii voi observa munca
acestora, voi interveni cu indicaţii unde este cazul şi
le voi da o mână de ajutor celor care au nevoie.
La sectorul ,,Bibliotecǎ” voi acorda mai mult
sprijin copiilor, vom vorbi despre “Ritualul” pe care Observare
il desfasuram in fiecare dimineata inainte de a pleca curentǎ
la gradinita.
Voi face evaluări parţiale la fiecare sector în
parte şi voi aprecia atât finalizarea sarcinii şi modul
Obiecte
6. Evaluarea şi în care au colaborat cu colegii, cât şi curăţenia făcută

14
aprecierile la măsuţe. În coloană câte unul, copiii se deplasează de uz
parsonal
la fiecare sector în parte privind lucrările realizate. conversaţia
Se fac aprecieri individuale şi colective.
In continuare propun jocul de mişcare ,,Am o casuta frontala
mica” şi jocul cu text şi cânt ,,”. Evaluare Verificarea
Se vor face aprecieri individuale şi colective Exerciţiu finala produselor
privind întreaga activitate a zilei, iar copiii vor primi activitatii
recompense.

Maricica le va spune că e fericită pentru că acum explicaţia


7.Incheierea ştie cum să se îngrijească şi le va mulţumi pentru
activitatii ajutor. La final, copiii împreună cu educatoarea vor
cânta :
-Maricică, Maricică, nu mai eşti o murdărică
Eşti o fată curăţică, cum sunt toţi copiii din
grupa mică.

MARICICA ANEXA 1
De Luiza Vlădescu

15
Maricica este o fetiţă din grupa mică. Dimineaţa ea se pregăteşte să plece la grădiniţă. Se scoală, se îmbracă... se uită în oglindă şi cântă:
- Mă aşteaptă grădiniţa,
Ce frumoasă e fetiţa!
Cănăfior alb la ciorap,
Fundă roşie pe cap!
Aşa cântă Maricica şi dă să iasă pe uşă afară, când deodată se aude strigată:
- Maricică, Maricică... nu pleca, eşti murdărică!
Maricica se întoarce:
- Cine mă strigă?
- Eu, pieptenele... Nu te-ai pieptănat!
- Nici nu te-ai spălat! îi strigă apa din lighean.
- Nici cu săpun nu te-ai dat... se răsuceşte săpunul supărat în farfurioara sa
- Nici pe dinţi nu te-ai spălat! spune periuţa de dinţi.
Şi pieptenele, şi apa, şi săpunul, şi peria de dinţi sar în sus şi strigă:
- Întoarce-te, întoarce-te, Maricică!... Nu vezi că eşti murdărică?
Rău se supără Maricica. Le scoate limba, se strâmbă şi spune:
- Nu vreau să vorbesc cu voi. Sunt supărată. Tu, apă, eşti rece şi odată, când m-am spălat pe faţă mi-ai alunecat pe gât. Tu, săpunule te bagi unde nu-ţi fierbe oala!
Când vreau să mă dau cu săpun numai pe frunte şi pe obraji, tu mi te bagi şi în urechi şi în nas şi-n ochi...
Cu pieptenele sunt supărată, că mă trage de păr... Şi cu tine, perie de dinţi, nu vreau să vorbesc, că ai pastă amară... şi mă ustură limba... Să mă lăsaţi în
pace!
- Maricică, Maricică! îi strigară apa, săpunul, pieptenele şi periuţa de dinţi.
Maricica se uită în oglindă şi-şi întrebă fundiţa şi cănăfiorii de la şosete:
- Sunt murdărică?
- Nuu... îi răspund fundiţa şi cănăfiorii. Eşti gătită, draga noastră.
- Dar apa şi săpunul spun că nu sunt spălată, pieptenele spune că nu sunt pieptănată...
- Vai, Maricică, îi şoptesc fundiţa şi cănăfiorii, ce te iei după ei? Nu te vezi că eşti curată? Uite! Faţa n-are nici o pată. Nasul s-a cam murdărit, că-i
răcit... Părul este sub căciulă; dinţii sunt pitiţi în gură; mâna, vezi, mănuşă are... Nu-i nevoie de spălare!
- Aşa?
- Daaaa!
- Atunci pot pleca.
Şi Maricica pleacă la grădiniţă cântând:
Mă aşteaptă grădiniţa,
Ce frumoasă e fetiţa!
La grădiniţă, grupa mică a întins o horă mare. Maricica voioasă, s-a prins în horă... şi cântă cu ceilalţi copii:

16
- Coroana e rotundă,
Rotundă e şi luna,
Frumoasă e şi fata...
Pe care o aleg...
Maricica cântă şi se învârteşte în horă... dar pe ea nu o alege nimeni să joace în mijlocul horei.
- Alege-mă şi pe mine! strigă Maricica unei fetiţe.
- Nu te aleg, că nu eşti pieptănată...
- Alege-mă tu! strigă ea unui băiat, ce se află în mijlocul horei.
- Nu... nu te aleg, Maricică, fiindcă eşti murdărică.
- Ei, şi? ridică Maricica din umeri. Nu mai pot! Iaca eu mă joc cu Ursulache...
Plecă din horă, îşi ia ursuleţul din dulap şi se aşază pe un scăunel. Îşi priveşte pe furiş mâinile şi-şi întrebă în şoaptă fundiţa:
- Sunt eu murdărică?
- Nuuuu... ştiu, răspunse fundiţa. Eu văd că faţa n-are nici o pată, nasul s-a cam murdărit, da-i răcit.
- Taci, taci! strigă ursuleţul. Eşti o fundiţă mincinoasă... Azi nu s-a spălat deloc... Eu cu Maricica nu mă joc.
Şi ursuleţul se răsuceşte şi sare din mâinile Maricicăi.
Fundiţa a tăcut. Au tăcut şi cănăfiorii.
Maricica-i singură şi-i vine să plângă...
Copiii se joacă şi cântă:
- Coroana e rotundă,
Rotundă e şi luna,
Frumoasă e şi fata...
Pe care o aleg...
Maricica ia o păpuşică, dar păpuşica îi strigă:
- Lasă-mă-n pace! Îmi murdăreşti rochiţa cu mâinile tale murdare!... Lasă-mă...
Începe să plângă Maricica... Şi plânge, şi plânge... şi lacrimile-i curg şiroaie pe obraz. Iar pe unde trec ele rămân dâre curate. Se frecă Maricica la ochi cu
mâna, dar mâna-i murdară de marmeladă, şi de ou, şi de plastilină... şi-şi mânjeşte toată faţa...
Râd copiii şi strigă:
- Maricică, Maricică, noi nu vrem în grupa mică să avem o murdărică!
Pleacă Maricica acasă
Pieptenele, săpunul şi periuţa de dinţi nici că se uită la ea. Aleargă Maricica la apă dar apa o stropeşte şi-o ocărăşte:
- Nu, nu te apropia de mine. Eu sunt rece, nu sunt bună...
Ia săpunul, dar săpunul îi sare din mână şi îi strigă:
- Nu te pot ajuta. Am clăbuci şi-ţi intru în urechi, şi-n nas şi-n ochi.
Când să ia pieptenele, el îi strigă:
- Nu vreau să te ajut, ai spus că te trag de păr...

17
Periuţa de dinţi se tânguie şi ea
- Eu am pastă amară... nu pot să-ţi spăl dinţişorii. Şi-apoi, tu te-ai supărat pe noi.
- Nu, ... plânge Maricica. Nu mai sunt supărată. Vreau să fiu curată... Copiii din grupa mică m-au gonit, că-s murdărică...
- Eşti murdărică? se mirară piptenele şi apa, periuţa de dinţi şi săpunul... Parcă spuneai că faşa n-are nici o pată... nasul s-a cam murdărit că-i răcit. Părul este sub
căciulă, dinţii sunt pitiţi în gură, mâna, vezi, mănuşă are... Nu-i nevoie de spălare.
Fundiţa i se clătină în păr:
- Nu, nu, nu-i nevoie!
Dar Maricica îşi scoase fundiţa, şi apa... fâş, fâş... spală fetiţa. Şi săpunul face spumă multă, multă, şi-o spală pe ochişori, pe obrăjori, pe urechi, pe mâini,
pe gât. Pieptenele o piaptănă, periuţa de dinţi o spală...
Tare frumoasă e acum Maricica! Se uită-n oglindă şi râde:
- Mai sunt oare murdărică?
Apa şi săpunul, pieptenele şi periuţa de dinţi îi cântă:
- Maricică, Maricică, nu mai eşti o murdărică...
Eşti o fată curăţică, cum sunt toţi din grupa mică!

ANEXA 2

NUME………………. 11.11.2014

18
“CLABUCI DE SAPUN”-ARTA

19

S-ar putea să vă placă și