Sunteți pe pagina 1din 10

SCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 CÂNDEȘTI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TALPA,
PROF. ÎNV. PREȘC. LAZAR ANDRADA IOANA

PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

“LA FERMĂ”

INSPECȚIA SPECIALĂ

DEFINITIVAT
PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 19 Ianuarie 2023


Grupa: Mare "Fluturașii"
Prof.înv.preșcolar: Tizu (cas. Lazar) Andrada Ioana
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr.1 Cândești– Grădinița cu Program Normal Talpa
Tema anuală de studiu: "Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?"
Tema proiectului tematic: "A fost odată"
Tema săptămânii: „Animale domestice”
Tema activității : „La fermă”
Forma de realizare: Activitate integrată
Tipul activității: Mixt

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE, MIJLOACELE DE


REALIZARE:

1.Activități de dezvoltare personală: Întâlnirea de dimineaţă (salutul, floarea sentimentelor,


prezența, calendarul naturii, activitatea de grup, mesajul zilei, noutatea zilei )
2. Jocuri şi activităţi didactice alese (etapa I):
 Joc de rol :”De-a fermierii”(mulgem vaca)
 Artă :”Măști colorate” (pictură)
 Bibliotecă „La fermă” (puzzle)
3. Activități pe domenii experienţiale:
Domeniul Limbă și Comunicare – Educarea limbajului
Povestea „Cei trei purceluși”scrisă de James Halliwell-Phillipps- lectura educatoarei
Domeniul Om și Societate – Activitate practică
"Ferma animalelor" – lipire, asamblare
4. Jocuri şi activităţi didactice alese (etapa a II-a):
Joc distractiv : ”Scaunele muzicale de la fermă”
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
 Conduită grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare
 Autocontrol și expresivitate emotională
 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (perseverență în activitate)
 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
 Ascultarea activăa mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă)
 Activare și manifestare a potențialului creativ

COMPORTAMENTE VIZATE:
 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
 Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative
 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, că urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă);
 Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor;
 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină
dificultăți.

Scopul activității integrate: Dezvoltarea creativității, activizarea și îmbogațirea vocabularului


preșcolarilor, precum și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică.

Obiective operaționale:
O1 : Să manipuleze degetele mănușii pentru a obține lapte ;
O2 : Să picteze măști cu animale domestice, respectând indicațiile date de educatoare;
O3:Să reconstituie imaginea fermei cu ajutorul pieselor de puzzle;
O4 : Să rețină cuvintele noi întâlnite în poveste;
O5 : Să răspundă la întrebările ce le extrag din “cutia curioasă”, cu ajutorul imaginilor;
O6: Să despartă cuvintele date în silabe;
O6 : Să schimbe finalul poveștii „Cei trei purceluși”;
O7 : Să rezolve corect fișa de lucru;
O8: Să realizeze lucrarea practică, cu ajutorul materialelor date;
O9: Să prezinte interes pentru activitățile și jocurile care se vor desfășura în cadrul activităților;
O10: Să își exprime opinia față de lucrarea proprie și/sau față de lucrarea celorlalți, motivându-și
părerile.;
Strategii didactice:
 metode și procedee: povestirea, demonstrația, conversația, explicația, demonstrația,
exercițiu, jocul, brainstormingul, explozia stelară, turul galeriei;
 materiale didactice: floarea sentimentelor, calendarul naturii, cutia curioasă,tablă
magnetică, măști cu animale, tempera, polistiren, imagini din poveste, macheta, licheni,
lipici, paie, bete de îngheată etc.
 forme de organizare: în grupuri mici, frontal, individual;
 forme şi tehnici de evaluare: observarea comportamentului copilului, aprecieri verbale,
analiza produselor activității;
Locul de desfășurare: Grădinița cu Program Normal Talpa
Bibliografie:
 M.E.N. “Curriculum pentru educație timpurie (3 – 6/ 7 ani)”, Bucureşti, 2019;
 Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie;
 Culea Laurenţia, Angela Sesovici, Filofteia Gramă “Activitatea integrată în grădiniţă”,
EDP Publishing House, Bucureşti, 2008;
 Silvia Breben, Eugenia Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga “Metode interactive de
grup”, Ed. Arves, 2002;
SCENARIUL ZILEI

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


Activitatea zilei debutează cu primirea copiilor la grădiniţă. Vor fi așezați în semicerc pe
pernuțe și se va desfățura:
Întâlnirea de dimineaţă.
Educatoarea îi salută folosind formula ,,Bună dimineața, mici fermieri!” şi se va realiza prin
„- Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit,
În semicerc să ne-așezăm,
Cu toţii să ne salutăm!”
Salutul se va realiza astfel : Copiii vor fi salutați de educatoare, iar ei vor veni în fața clasei
și își vor alege modul propriu de a saluta de pe fișa cu „salutul de dimineață”
Floarea sentimentelor
După salut, doamna educatoare va chema pe rând câte un copil și îl va întreba cum se
simte astăzi, iar acesta își va pune clestele pe petala reprezentativă sentimentului, explicând în
propozitie de ce se simte în acel mod.
Prezența, se va face într-o manieră interactivă, fiecare copil va merge și își va așeza
fluturașul pe care îl dorește la floarea cu poza lui. După care se vor numara copiii prezenți, câți
copii ar fi trebuit să fim în clasă și câți copii lipsesc.
După prezență atenția se îndreaptă spre Calendarului naturii, moment în care se va
iniția un dialog cu copiii și se va stabili ziua, data, luna, anotimpul, vremea.
Pentru crearea coeziunii grupului și a bunei dispoziții întreaga grupă va executa un moment de
înviorare (activitatea de grup):
„Dacă vreau să cresc voinic,
Fac gimnastica de mic.
Merg în pas alergător,
Săr apoi într-un picior!
Mă opresc, respir ușor,
Întind brațele și zbor.
Toată lumea e a mea,
Când m-așez jos la podea,
Ăsta-i doar un inceput,
Ia priviți cât am crescut!”
Copiii sunt invitaţi să observe cum este pregătită sala de grupă, dacă sunt deosebiri faţă
de celelalte zile, se scoate in evidenţă noutatea zilei, modificarea amenajării spaţiului
educaţional, a centrului tematic. Noutatea zilei o constituie faptul că astăzi, în sala de grupă, l-
am găsit pe Miau, care a adus diverse materiale cu care să ne jucăm și o scrisoare. Educatoarea
propune copiilor să meargă în vizită la fermă pentru a afla mai multe despre animalele
domestice.
In perioada de Tranzitie dintre activitatea de dezvoltare personală și activitatea integrată
le voi propune jocul muzical ‘’Bat din palme clap, clap, clap/ din picioare trap, trap, trap/ ne-
nvârtim, ne răsucim/ Și la baie ne pornim “. Copiii se vor pregăti pentru pauza de masă mersul
la baie, spălatul pe mâini și mâncatul propriu-zis.
După masă ne vom pregăti pentru activitatea pe centre. Aceștia vor găsi următoarele
centre de interes deschise:
- Joc de rol :”De-a fermierii” - la acest centru sarcina copiilor este de a mulge văcuțele.
- Artă :„Măști colorate” – la acest centru, copiii vor picta măști cu diferite animale
domestice.
- Bibliotecă „La fermă” – la acest centru, copiii vor avea de făcut un puzzle cu animale de
la fermă.
Înainte de a se așeza la centre copiii îl descoperă în sala de grupă pe Miau. El a adus
copiilor mai multe materiale cu ajutorul cărora îi îndeamnă să se joace pe parcursul zilei.
Citirea mesajului pe care acesta îl transmite copiilor:
,,Dragii mei copii,
Într-o zi plină cu voie bună, vă invit în ograda animaluţelor plină de surprize. Eu am aflat
lucruri bune despre voi și m-am gândit să vă fac o surpriză! V-am adus mai multe materiale pe
care le veți folosi pe parcursul activității de astăzi. Veți realiza măști ale animalelor de la fermă și
veți devein adevărați fiermieri învățând să mulgeți pe văcuța Moo. Eu am aflat că voi aţi învăţat
să despărţiţi în silabe, dar eu nu reuşesc deloc! Vă rog să mă ajutaţi şi pe mine să invăţ să
despart cuvintele în silabe, dar nu oricum, ci jucându-ne cu animalele de la fermă! M-aş bucura
să primesc un tablou cu animalele de la fermă confecţionat de voi.
Dacă mă veți mulțumii cu răspunsurile și participarea voastră de astăzi, veți avea parte de
multe surprize la sfârșitul zilei.”
Astfel, după citirea mesajului copii se vor îndrepta la centre prin tranziția: ”Bat din palme
clap, clap, clap/ Din picioare trap, trap, trap /Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și la centre noi pornim”,
copiii ajung la centre.

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE


Educatoarea prezintă materialele din centre şi ce au de realizat.
 La centrul JOC DE ROL copiii vor deveni mici fermieri învățând de unde provine
laptele și ce trebuie să facă un fermier pentru a procura laptele. ”Miau este foarte însetat
și va rugat pe voi sa îi oferiți lapte proaspăt, direct de la vacă.
 La centrul ARTĂ, copiii vor avea pe masă măști cu diferite animale, iar ei vor trebui să le
picteze cu mare atenție. “Lui Miaunel îi place foarte mult să se costumeze, însă a rămas
fără măști, așa că vă roagă pe voi să îi faceți cele mai frumoase măști.”
 La centru BIBLIOTECĂ, cei mici vir avea de rezolvat un puzzle cu animale domestice.”
Miau a vrut să ne arate cum arata o imagine cu ferma lui, însă aceasta s-a împiedicat și a
amestecat piesele imeginei. Rezolvați voi această mică problemă”
Copiii aleg centrul la care să își desfășoare activitatea. Fiecare copil poate schimba
centrul după ce a finalizat activitatea de la centrul inițial. În timp ce copiii lucrează la centre,
educatoarea supraveghează buna desfăşurare a activităţii, oferind explicaţii şi ajutor copiilor
pentru a putea rezolva sarcinile.
După rezolvarea sarcinilor, educatoarea face aprecieri asupra modului de desfăşurare a
activităţilor alese.
După epuizarea jocurilor liber alese și strângerea materialelor folosite, educatoarea
lansează tranziția „Un motan cât un pisoi”, copii merg la biblioteca, pregatindu-se de poveste.

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE


Domeniul Limbă și Comunicare – Educarea limbajului- lectura educatoarei

Povestea „Cei trei purceluși”scrisă de James Halliwell-Phillipps


Cu ajutorul tranziției Un motan cat un pisoi, copii se vor îndrepta la Bibliotecă, unde se
vor așeseza pe pernuțe, pregătindu-se de poveste.
Introducerea în activitate: se face prin reamintirea musafirului nostru care îi roagă să
afle ce s-a întânplat în povestea “Cei trei purceluși”
Prezentarea conținutului povestirii: Se expune povestea clar, accesibil și expresiv pentru
a putea trezi emoții și pentru a asigura motivația învățării. Expresivitatea expunerii se va realiza
prin modelarea vocii, schimbarea ritmului vorbirii, accentuări și scăderi ale intensităţii vocii,
mimică şi gestică. Pe parcursului expunerii conţinutului se vor prezenta personajele din poveste
cu ajutorul imaginilor și se vor explica cuvintele şi expresiile noi ( trândăvea, pojghiță,
izbăvească, înhațe, prăvăli) întâlnite în text.
Fixarea conținutului povestirii se va realiza cu ajutorul metodei jocului didactic. Astfel vom
înțelege mai bine povestea și vom fixa cunoștințele prin întrebări și răspunsuri. În cadrul acestei
etape, copiii vor răspunde la întrebările extrase din cutia curioasă cu ajutorul imaginilor de pe
tabla magnetică:
- Care sunt personajele pe care le-am întâlnit în povestea noastră?
- Câți purceluși erau?
- Cum se numeau cei trei purceluși?
- Din ce erau construite casele celor trei purceluși?
- Cum a reușit lupul să dărâme casele celor doi purceluși?
- Cum au scapat purcelușii de lupul cel rău?
Și dacă Miaunel ne-a rugat să-l ajutăm și pe el să învețe să despartă în silabe, haideți să
despărțim în silabe următoarele cuvinte: paie, nuielușe, casă, lup, purceluși.
Apoi ne vom juca jocul : „Schimbă finalul poveștii”, moment când preșcolarii vor schimba
finalul poveștii cu unul dorit de ei (copiii sunt ajutați de câteva marionete).
După ce au redat un alt final al poveștii, copiii vor fi invitaț la măsuțe cu ajutorul
tranziției „Țăranul e pe câmp” La măsuțe vor găsi o fișă, unde vor trebui să îi ajute pe cei trei
purceluși să ajungă la casețele lor
Domeniul Om și Societate- Activitate practică
"Ferma animalelor" - lipire, asamblare

Preșcolarii vor construi o mică fermă cu ajutorul materialelor primite. (macheta)


Intuirea materialului: Atenţia copiilor va fi îndreptată spre materialele primite:siluete cu
animale domestice, paie, bețe de înghețată, foarfecă, lipici; acestea vor fi denumite de către
preșcolari.
Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru: Se va prezenta și observa modelul
educatoarei, apoi se va demonstra tehnica de lucru.
Se vor stabili criteriile de apreciere a lucrărilor: să decupeze după contur, să
lipească elementele primite la măsuțe astfel încât să realizeze tema dată, să păstreze curățenia la
măsuțe, să finalizeze lucrarea.
Încălzirea muşchilor mici ai mâinii: Se vor efectua cu preşcolarii câteva exerciţii de
încălzire a muşchilor mici ai mâinii pe mişcările sugerate de textul jocului muzical: “jocul
degețelelor”
Realizarea lucrărilor de către copii: Pe parcursul desfășurării activităţii se urmărește
îndeaproape modul de executare a lucrărilor, respectarea criteriilor de apreciere, copiii care
întâmpină dificultăţi vor fi îndrumați și vor fi apreciați cei care lucrează corect. Înainte de
expirarea timpului alocat acestei activități copiii vor fi anunțați că trebuie să încerce să finalizeze
lucrările.
Evaluarea activității: După expirarea timpului fiecare copil își va așeza lucrarea la
expoziție, astfel fiecare copil va putea aprecia lucrările colegilor.
După finalizarea activităților pe domenii experiențiale copiii vorface un tur al galeriei
pentru tranziția: ”Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trap, trap, trap /Ne-nvârtim, ne
răsucim/

JOCURILE ȘI ACTIVITĂȚILE DIDACTICE ALESE (ETAPA A II-A)

În continuare, copiii sunt anunţaţi că vor desfăşura jocul distractiv “Scaunele muzicale de
la fermă”.
În centrul clasei vor fi asezate câte un scaun pentru fiecare copil, iar pe spătarul fiecăruia
va fi lipită câte o imagine cu un animal domestic, pe muzică copiii vor merge în cerc, iar în
momentul când muzica se va opri, fiecare preșcolar va imita animalul în dreptul căruia a ajuns.

S-ar putea să vă placă și