Sunteți pe pagina 1din 23

Avizat,

Director prof. Lesenciuc Simona

PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRATĂ


INSPECȚIE DEFINITIVAT 2019-2020

Prof. înv. preșc.: Istrate Daniela-Nicoleta

An școlar
2019-2020
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița nr. 23 ,,Dințișori de lapte”
DATA: 19.02.2020
NIVELUL/GRUPA: 5-6 ani, nivel II
PROPUNĂTOARE: Prof. înv. preșcolar Istrate Daniela-Nicoleta
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:Cum este/a fost și va fi aici pe Pământ?
TEMA PROIECTULUI: ,,Viețuitoarele Pământului”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Animale sălbatice din ținuturile îndepărtate”
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Prietenii lui Cici”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată de o zi: ADP+ALA+ADE (DOS+DEC)+ALA
TIPUL ACTIVITĂȚII: Mixt

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
 Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
 Activare și manifestare a potențialului creativ
 Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate

COMPORTAMENTE VIZATE:
o Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă)
o Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
o Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare
o Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
o Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative
o Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea unor comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității și aplicarea
acestor reguli și înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiale, formarea și consolidarea deprinderii de a
picta utilizând diferite tehnici specifice (tamponare cu buretele, ștampilare cu dopul de plută, ștampilare cu peria de plastic, ștampilare
cu bețișoare de urechi, amprentare cu buretele de sârmă).

2
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O: - Să redea momentele principale ale poveștii răspunzând întrebărilor educatoarei;


O: - Să descrie personajele comparând faptele acestora cu întâmplări din viață.
O: - Să formuleze mesajul educațional al poveștii, argumentând alegerea făcută;
O: - Să-și exprime acordul/dezacordul față de comportamentele personajelor;
O: - Să se exprime în propoziții corecte din punct de vedere gramatical;
O: - Să denumească corect materialele și instrumentele puse la dispoziție;
O: - Să obțină efecte plastice prin tehnici specifice picturii;
O: - Să identifice traseul corect pentru rezolvarea labirintului;
O: - Să participe la jocurile care implică mișcare și contact social, reguli de joc specifice;
O: - Să finalizeze sarcinile de lucru manifestând stabilitate și perseverență;
O: - Să coopereze cu partenerii din echipă în vederea realizării temei;
O: - Să analizeze imaginea reconstituită în cadrul activității DEC atribuindu-i un un titlu corespunzător;
O: - Să manipuleze corect instrumentele de lucru puse la dispoziție;
O: - Să desfășoare jocul de mișcare respectând indicațiile.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee: povestirea, conversația, problematizare, explicația, demonstrația, observația, exercițiul, metoda
,,Puzzle”(adaptată), Turul galeriei.

Resurse materiale: macheta cu colțul de junglă, siluete personaje din poveste, tabloul povestitor, planșe, bureți, dopuri de plută,
perii de plastic, bețișoare de urechi, bureți de sârmă, acuarele, labirint carton format 3 D, tablă magnetică, emoticoane autoadezive,
șervețele, planșete, plastilină.

Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.

Modalităţi de evaluare: Observarea comportamentului copiilor, aprecierea verbală a răspunsurilor, evaluarea și autoevaluarea
lucrărilor realizate.

3
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:

I. Activități de dezvoltare personală (ADP)


1. Rutine:

 Întâlnirea de dimineaţă:
 Salutul: „Dimineața a sosit / Toată lumea a venit / A-nceput o nouă zi / Bună dimineața, copii!”
 Prezenţa: Se realizează prin așezarea pe panou a fotografiilor de către preșcolarii prezenți.
 Calendarul naturii: „De-a meteorologul”
 Împărtășirea : „Animalul meu preferat este…”
 Igiena : „Mâini curate, sănătate” - deprinderi de igienă personală.
 Gustarea : „Ne hrănim frumos și sănătos” - deprinderi de autoservire și de păstrare a sănătății.

2.Tranziții:
Recitativ :
,,Câte unul noi plecăm, povestea să o ascultăm!”.
,,Suntem veseli și cântăm,/ Nu e greu să învățăm/ Spre centre-acum ne îndreptăm!”.
,,O poveste-am ascultat/Și la Centre ne-am jucat /Acum rândul îl formăm și spre baie ne-ndreptăm!”
,,Noi acum o să pictăm, pe Cici o să-l ajutăm.”
,,Mână-n mână noi pășim/Rândul nu îl depășim!

4
II. Activităţi liber alese (ALA ) – centre de interes

Joc de rol: ,,Doctorii veterinari pentru Elefănțel și prietenii lui”


Joc de masă:,,Ajută animalul să ajungă la părintele lui” (labirint)
Știință și Artă: ,,Modelează și așază pe planșă tot atâtea elemente (banane, dungi, nori) câte arată cifra”

III. Activităţi pe domenii experienţiale (ADE)

DOS: Educație pentru societate


 Povestirea educatoarei: ,,Elefănțelul curios” după R. Kipling (poveste adaptată)

DEC1: Domeniul Estetic și Creativ


 Pictură: ,,Elefănțelul curios”-Tehnica picturii prin tamponare cu buretele, prin ștampilare cu dopul de plută, prin
amprentare cu bețișoare de urechi, prin amprentare cu buretele de sârmă, prin amprentare cu peria de bucătărie, pictură
cu pensula.
IV ALA
 Joc distractiv și de mișcare: ,,Hrănește girafa!”
 Joc de cunoaștere și consolidare a grupului: ,,Animăluțe vesele sau... triste?”

Bibliografie:

1. MEN. (2019). Curriculum pentru educație timpurie. București.


2. MEN. (2019). Suport pentru explicitare și înțelegere Curriculum pentru educație timpurie 2019.

Webografie:
www. twinkl.ro/ accesat în 15.02.2020 ora: 20:40.

5
Scenariul activității

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață. După micul dejun, copiii se așază pe scăunele în semicerc. Educatoarea le
adresează salutul: ,,Bună dimineața, dragi animăluțe!” Aceştia vor răspunde salutului adresat de educatoare: ,,Bună dimineaţa,
doamna educatoare!”. Prezența se face prin punerea de către fiecare copil a fotografiei pe panoul de prezență atunci când își aude
numele strigat. Se completează panoul ,,Întâlnirii de dimineață” cu ajutorul preșcolarilor. Sub îndrumarea educatoarei, preșcolarii vor
alege jetoanele potrivite zilei, lunii și anului. Se vor repeta lunile anotimpului iarna și zilele săptămânii. Se va completa calendarul
naturii cu jetoanele potrivite vremii de afară și cu îmbrăcămintea adecvată.
Împărtășirea cu ceilalți: Educatoarea lansează tema de discuție ,,Ce animal din junglă îmi place/nu-mi place” și stimulează
copiii să-și exprime opiniile, să-și argumenteze emoțiile și să le împărtășească cu ceilalți.
Noutatea zilei constă în descoperirea în sala de grupă a Colțului de junglă și a elefantului Cici, venit să ceară ajutorul
preșcolarilor pentru că, din nou, și-a pierdut... cipicii. Ca să-i recupereze el are de trecut mai multe probe. Cici a venit să ceară ajutorul
copiilor pentru că el a auzit despre ei că sunt foarte buni și isteți și crede că, ajutat de ei va reuși să rezolve sarcinile de pe lista
Furnicii.
Se prezintă Tema zilei, ,,Prietenii lui Cici”, se anunță într-un limbaj accesibil obiectivele ca fiind sarcinile pe care Cici trebuie
să le rezolve. Fiecare sarcină se află pe unul din animalele de la ,,colțul de junglă” și, ca să poată să o afle, preșcolarii vor răspunde la
câte o ghicitoare despre unul din aceste animale. Preșcolarul care a răspuns corect la ghicitoare se va duce la elefantul din colțul de
junglă și va lua pliculețul prins se trompă. Sarcina va fi aceea de a audia povestea, de a afla de ce elefanții au trompă, de a spune care
este personajul preferat din poveste, de a extrage învățătura poveștii.
Tranziția către activitatea DOS (activitate de educație pentru societate) - povestirea educatoarei ,,Elefănțelul curios” după R.
Kipling (poveste adaptată), se realizează prin intermediul Tranziției ,,Câte unul noi plecăm, povestea să o ascultăm!”. Preșcolarii se
vor așeza împreună cu educatoarea în zona amenajată cu pernuțe și se vor așeza într-o poziție cât mai confortabilă pentru audierea
poveștii. Se va reda conţinutul poveștii cât mai expresiv, cu mimica şi gestica adecvată și va fi însoţit de prezentarea succesivă a
momentelor principale cu ajutorul siluetelor pe care le educatoarea le va plasa pe tabloul poveștii.
Educatoarea le cere copiilor să găsească răspunsul la ghicitoare (girafa) și copilul care a ghicit merge la girafa din colțul de
junglă și descoperă sarcinile de lucru de la Centre lăsate de Furnicuță pentru ei și pentru Elefantul Cici.
La centrul ,, Joc de rol” preșcolarii vor fi medici veterinari pentru Elefănțel și prietenii lui.
La centrul ,,Știință” și ,,Artă” vor modela din plastilină tot atâtea elemente cât arată cifra.
La centrul ,,Bibliotecă” vor rezolva labirintul, ajutând puii de animale să ajungă la părinții lor.

6
Copiii se vor grupa pe centre în funcție de activitatea pe care doresc să o desfășoare, schimbând ulterior sectoarele.
Educatoarea va interveni cu sfaturi și idei acolo unde va fi nevoie. În timul lucrului, copiii vor asculta muzică.
Evaluarea activităților desfășurate în cadrul centrelor se realizează prin metoda ,,Turul galeriei”.
Tranziţia cu recitativ-ritmic „O poveste-am ascultat/Și la centre ne-am jucat/Acum rândul îl formăm și spre baie ne-ndreptăm!”
face trecerea către pauza pentru fruct.
După gustare, copilul care a răspuns la noua ghicitoare se va duce la leul din colțul de junglă și va lua noua sarcină dată de
Furnicuță: ,,Voi știați că Cici nu știe să picteze? Copii buni și frumoși, știu despre voi că vouă vă place să pictați. Învățați-l, vă rog și
pe el, căci ieri i-am spus că-și poate recupera un cipic în schimbul unui mic tablou, și el mi-a spus că nu știe să picteze. I-am sugerat
să caute ajutor, să învețe și apoi să vină să-mi arate și mie ce a învățat să facă. Vă doresc mult spor! Cu drag, Furnicuța.”
,,Ce spuneți, copii? Îl ajutăm pe Cici?”
Tranziție spre DEC: ,,Noi acum o să pictăm, pe Cici o să-l ajutăm.”
Activitatea de pictură se va desfășura prin metoda Puzzle adaptat și se va realiza lucrarea ,,Elefănțelul curios”. Copiii se
grupează la mese în funcție de ecusoanele primite la începutul zilei. La finalul activității fiecare echipă își alege un lider care vine în
fața grupei și prezintă lucrarea realizată de echipa lui și tehnica prin care a realizat-o. Lucrarea este expusă în decor. După reîntregirea
imaginii se adresează întrebări privind tabloul obținut, titlul potrivit. Copiii așezați în semicerc poartă o discuție atât despre activitatea
desfășurată de ei, cât și de colegii lor.
Tranziție-recitativ ritmic: ,,Pe mâini de ne-am murdărit/La chiuvetă am fugit!”
În cadrul jocului ,,Animăluțe vesele sau…triste?” educatoarea îi invită pe copii să aleagă din coșulețul cu emoticoane pe cel
care li se potrivește, exprimându-și opinia despre întreaga activitate. Fiecare va lipi pe tabla magnetică emoticonul ales. Se realizează
evaluarea întregii activități și se oferă recompensele trimise de Furnicuță. Elefantul Cici mulțumește copiilor pentru ajutor și promite
copiilor că o să-i mai viziteze. În continuare copiii vor participa la activitățile de rutină (servirea mesei, odihnă) și la activitățile
recuperatorii și recreative.

7
Evenimentul CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Strategii didactice Evaluare (instrumente
didactic și indicatori)
Metode și Mijloace
procedee
1. Momentul Asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a activităţii: Scaune Observarea
organizatoric - amenajarea sălii de grupă comportamentului
Mese
- amenajarea centrelor de interes copiilor: atitudinea,
- pregătirea materialelor didactice Perne interesul și capacitatea
de mobilizare pentru
activitate.

2. Captarea Se începe activitatea prin Întâlnirea de dimineaţă, copiii sunt dispuși Panoul Observarea
atenției în semicerc pe scăunele: Întâlnirii de comportamentului
-salutul Conversația dimineață copiilor
-prezenţa Explicația Elefant de
-completarea Calendarului naturii
pluș
-împărtășirea cu ceilalți: ,,Animalul meu din junglă preferat Aprecierea verbală a
este...” răspunsurilor corecte.

Noutatea zilei este prezența Elefantului Cici (un elefănțel de pluș)


care și-a pierdut cipicii și care are nevoie de sprijinul copiilor în
rezolvarea unor sarcini pe care vecina lui, Furnica, le-a trimis prin
animalele de la ,,colțul din junglă”.
3. Anunţarea Ca să-l putem ajuta pe Elefantul Cici noi astăzi vom audia o Observarea
temei şi enunţarea poveste, vom extrage împreună învățătura poveștii, vom rezolva comportamentului
obiectivelor labirinturi, ne vom juca ,,De-a veterinarii”, vom număra și așeza Conversația copiilor
corect animăluțele și vom picta un tablou utilizând diverse tehnici
activităţii
de lucru.
4. Dirijarea Ca să aflăm care este prima probă pe care o are de trecut Elefantul Colțul de
învățării Cici, educatoarea le spune copiilor o ghicitoare. Preșcolarul care junglă
Conversația
a răspuns corect la ghicitoare se va duce la elefantul din

8
,,colțul de junglă” și va lua pliculețul prins se trompă. În el se Explicația Plicul cu
află siluetele cu ajutorul cărora educatoarea va spune mesajul
povestea. Sarcina va fi aceea de a audia povestea, de a spune
care este personajul preferat din poveste, de a extrage Siluetele
personajelor
învățătura poveștii, de a împărtăși colegilor o situație în care
din poveste
ei nu au ascultat și urmările comportamentului lor.

Trecerea către activitatea DOS se realizează prin intermediul


Tranziției ,,Câte unul noi plecăm, povestea să o ascultăm!”
Preșcolarii se vor așeza împreună cu educatoarea în zona
amenajată cu pernuțe și se vor așeza într-o poziție cât mai Observarea
confortabilă pentru audierea poveștii. comportamentului
copiilor

Expunerea poveștii după plan


Se va reda conţinutul poveștii cât mai expresiv, cu mimica şi
gestica adecvată. Conținutul va fi însoţit de prezentarea Panoul
Povestirea
succesivă a momentelor principale cu ajutorul siluetelor pe povestitor
care le educatoarea le va plasa pe tabloul poveștii.
Se va urmări succesiunea momentelor principale.
Se va verifica pe parcursul activităţii dacă se menţine
interesul copiilor pentru povestire.
Dacă pe parcursul povestirii apar cuvinte sau expresii
necunoscute copiilor, acestea vor fi explicate.
Se expune textul prelucrat al poveștii urmărind logica
momentelor principale.
1. Prezentarea personajelor poveştii și a trăsăturilor acestuia.
2. Elefănțel îl întreabă pe rinocer de ce are un singur corn.
3. Rinocerul îl ceartă pentru întrebarea lui și-i cere să plece.
4. Elefănțel se întâlnește cu mătușa Girafă și o întreabă de ce
are pielea așa de pestriță.

9
5. Girafa îl alungă și-i spune să nu mai pună asemenea
întrebări.
6. Într-o dimineață, Elefănțel se trezește cu o nouă întrebare în
minte:,,Oare ce mănâncă seara crocodilul?”
7. Când celelalte animale aud întrebarea aceasta, se sperie și-l
îndeamnă pe puiul de elefant să nu-și mai pună o asemenea
întrebare.
8. Îl întâlnește pe Urs și-l întreabă dacă știe ce mănâncă
crocodilul la cină, dar Ursul îi spune că nu știe.
9. Îl întâlnește pe Papagal și acesta îi spune că el nu știe, dar
să se ducă la râu că acolo îl găsește pe crocodil. Povestirea Panoul Observarea
10. Pe drum se întâlnește și cu Șarpele cu ochelari pe care îl povestitor comportamentului
întreabă același lucru. copiilor
11. Șarpele îi spune că el nu știe, dar îi arată râul în care îl
va găsi pe crocodil.
12. Ajuns la râu, Elefănțel se apropie de crocodil, căci el nu
știe cum arată un crocodil și-l întreabă dacă știe ce mănâncă la
cină crocodilul.
13. Crocodilul îi cere să se apropie ca să-i spună la ureche și îl
prinde de nas.
14. Elefănțel strigă după ajutor, iar Șarpele îl prinde de coadă
ca să-l scape din colții crocodilului.
15. Văzând crocodilul că nu reușește să-l învingă pe Elefănțel,
se retrage în apele râului.
16. Elefănțel plânge pentru că nasul i s-a lungit foarte mult și-
i este rușine cu el.
16. Șarpele îl sfătuiește să întoarcă la ai lui și să povestească
tuturor cum și-a căpătat el trompa.
17. Elefănțel promite să-i asculte pe cei mai mari și mai
înțelepți decât el.
18. Puiul de elefant se întoarce la ai lui și povestește tuturor

10
întâmplarea cu crocodilul.
Voi cere copiilor să povestească subiectul poveştii după Conversația
imagini dirijând conversaţia spre sesizarea mesajului poveştii.
Acest moment îl voi desfăşura sub denumirea ,,Povesteşte
mai departe » O voi face prin întrebări:
 Cum se numește povestea?
 De ce credeti că se numește așa?
 Unde se întâmplă acțiunea?
 Care sunt personajele poveștii?
Problematizarea Aprecieri verbale ale
 Care este personajul principal? răspunsurilor copiilor
 Cum era puiul de elefant?
 Cu cine se întâlnește el când pleacă la plimbare? Observarea
comportamnetului
 Cum reacționează animalele la întrebările lui? copiilor
 Care este noua întrebarea la care caută răspuns
Elefănțel?
 Cu cine se întâlnește în drumul său spre crocodil?
 Ce se întâmplă când îl întâlnește pe crocodil?
 Cine îl ajută ca să scape de crocodil?
 I-a fost de folos întâlnirea cu crocodilul?
 Alegeți personajul de care v-a plăcut cel mai mult și
spuneți de ce.
Extragerea mesajului educativ
 Credeți că învățăm ceva din această poveste? Ce

11
anume?
 În ce altă poveste personajul principal se încrede în
necunoscuți și are de suferit?
 Vouă vi s-a întâmplat să fiți neascultători? De cine nu
ați ascultați? Care au fost urmările?
5. Obținerea Tranziție: ,,Suntem veseli și cântăm,/ Nu e greu să învățăm/
performanței și a Spre centre-acum ne îndreptăm!”. Explicația
conexiunii Copiii se vor grupa în cadrul centrelor.
inverse
Prezint centrele deschise și îndrept atenția copiilor spre intuirea
materialelor; prezint sarcinile fiecărui centru și voi preciza că
produsele obținute vor fi expuse și apreciate.
Animale de
pluș
Observarea
La centrul ,,Joc de rol” preșcolarii vor fi medici veterinari Trusa de comportamentului
pentru Elefănțel și prietenii lui. doctor copiilor
La centrul ,,Știință”- preșcolarii vor recunoaște cifra, vor Jetoane
modela și așeza pe planșă tot atâtea elemente cât arată cifra,
Coșulețe
după care vor număra elementele.
Labirint 3D
La centrul ,,Bibliotecă” vor rezolva labirintul, ajutând puii
din carton
de animale să ajungă la părinții lor.
Voi interveni cu sfaturi şi idei acolo unde va fi nevoie. În timpul
lucrului copiii vor asculta
Activitatea de la centre se va finaliza cu expunerea lucrărilor și
analizarea lor prin metoda ,,Turul galeriei”.
Tranziţia cu recitativ-ritmic „O poveste-am ascultat/Și la Turul galeriei
centre ne-am jucat/Acum rândul îl formăm și spre baie ne-
ndreptăm!” face trecerea către gustare.
6. Transferul După gustare, copilul care a răspuns la noua ghicitoare se va Observarea
cunoștințelor duce la leul din colțul de junglă și va lua noua sarcină dată de comportamentului
copiilor

12
Furnicuță.
Acuarele
Tranziție spre DEC:
,,Noi acum o să pictăm, pe Cici o să-l ajutăm.” Bureți
Activitatea de pictură se va desfășura prin metoda Puzzle Dopuri de
adaptat și se va realize lucrarea ,,Elefănțelul curios”. Copiii plută
se grupează la mese în funcție de ecusoanele primite la
începutul zilei. Pensule
Bureți de
Întreaga activitate se va realiza conform etapelor
sârmă
caracteristice metodei Puzzle.
Intuirea materialului de pe măsuţe. Perii de
(Ce ati primit pe măsuțe? Ce credeți că vom face cu Conversația plastic
acestea?) Bețișoare de Aprecieri verbale
Comunicarea sarcinii de lucru se face fiecărei echipe în urechi individuale și collective
parte, educatoarea deplasându-se la fiecare masă să explice
sarcina. Planșe
Pata fix
Prima echipă-echipa zebrelor Metoda Puzzle
Sarcina: Compuneți spațiul plastic, folosind bucățile de bureți, (adaptată)
prin tehnica tamponării. După ce terminați de pictat, veți
primi o coală de carton pe care veți lipi cu Pata fix lucrările
individuale.
A doua echipă-echipa leilor
Sarcina: Compuneți spațiul plastic, folosind dopuri de plută,
prin tehnica ștampilării. După ce terminați de pictat, veți
primi o coală de carton pe care veți lipi cu Pata fix lucrările
individuale.
A treia echipă-echipa tigrilor
Sarcina: Compuneți spațiul plastic, folosind periile de plastic
prin tehnica amprentării. După ce terminați de pictat, veți

13
primi o coală de carton pe care veți lipi cu Pata fix lucrările
individuale.
A patra echipă-echipa girafelor Metoda Puzzle
Sarcina: Compuneți spațiul plastic, folosind bețișoarele de (adaptată)
urechi, prin tehnica ștampilării. După ce terminați de pictat,
veți primi o coală de carton pe care veți lipi cu Pata fix
lucrările individuale.
Aprecieri verbale
A cincea echipă-echipa
Sarcina: Compuneți spațiul plastic, folosind pensulele.
După ce terminați de pictat, veți primi o coală de carton pe
care veți lipi cu Pata fix lucrările individuale.
Vom executa exercițiile de încălzire a mâinilor și a degetelor: Observația
Panoul de
,,Umerii îi vom mișca/Spatele vom îndrepta/Degetele sunt plută
petale/Se deschid ca la o floare/Lebedele privesc/Mâinile mi Turul galeriei
le rotesc/Morișca o învârtesc și la lucru eu pornesc”.

Conversația
Activitatea în grup
Fiecare echipă lucrează cooperând în vederea rezolvării
sarcinii primite.
Activitatea observatorului
În timp ce copiii lucrează, educatoarea urmărește modul de
realizare a temei. Ea coordonează activitatea echipelor și
intervine cu indicații acolo unde este cazul.

Analiza imaginii reconstituite

14
La finalul activității fiecare echipă își alege un lider care vine
în fața grupei și prezintă lucrarea realizată de echipa lui și
tehnica prin care a fost realizată.
Lucrarea este expusă în decor. După reîntregirea imaginii se
adresează întrebări:
,,Ce am obținut?”
,,Ce titlu am putea să-i dăm?”
Tranziție - recitativ ritmic: ,,Pe mâini de ne-am murdărit/La
chiuvetă am fugit!”
7. Evaluarea și ALA
încheierea Educatoarea îi invită apoi să decopere ultima sarcină dată de
Tabla
activității Furnicuță: Să se joace jocul distractiv ,,Hrănește girafa”.
magnetică
Se vor forma două echipe egale numeric. Fiecare copil va Explicația
primi câte o fruză cu un magnet pe spate. O echipă va primi Planșa cu
frunze verde închis, cealaltă echipă va primi frunze verde Jocul girafa
deschis. La semnalul educatoarei ,,Hrănește girafa!” primii
copii ai ambelor echipe vor porni în pas alergător la panoul cu Coșulețul cu
girafa și vor lipi acolo frunza primită. Vor reveni la echipele frunze
lor și vor da ștafeta următorilor coechipieri. Câștigă echipa
care termină prima frunzele de așezat pe panou.

Activitatea continuă cu jocul ,,Animăluțe…vesele sau triste?”


Educatoarea îi invită pe copii să aleagă din coșulețul cu Emoticoane Aprecieri verbale
emoticoane pe cel care li se potrivește, exprimându-și opinia individuale și colective
despre întreaga activitate. Fiecare va lipi pe tabla magnetică
emoticonul ales.
Se realizează evaluarea întregii activități și se oferă Conversația
recompense pe panoul de recompense. Elefantul Cici

15
mulțumește copiilor pentru ajutor și promite copiilor că o să-i Ștampile
mai viziteze.
În continuare copiii vor participa la activitățile de rutină
(servirea mesei, odihnă) și la activitățile recuperatorii și
recreative.
Tranziție: ,,Mână-n mână noi pășim/Rândul nu îl depășim!”

16
Anexa 1
Elefănțelul curios

A fost odată, într-o țară-ndepărtată, unde iarba e cât casa și copacii-s uriași, un loc în
care trăiau în pace numai animale: erau tigri cu ochi verzi, rinoceri, hipopotami, girafe și
elefanți. Și în turma elefanților era acolo un pui de elefant, nu mai înalt decât un vițel - îl chema
Elefănțel. Acest pui de elefant era ca toți puii de elefant, doar că nu avea trompă, ci un nas mic,
lucios, caraghios, căci dragi copii, pe vremea aceea, elefanții nu aveau trompă, ci niște nasuri
scurte și turtite. Elefănțel era tare curios din fire și punea mereu tot felul de întrebări. Într-o zi, îl
întrebă pe Rinocer:
-De ce ai un singur corn, domnule Rinocer? Rinocerul se încruntă la el și-i spuse:
-Elefănțelule, nu știu de ce am un singur corn! Așa au toți rinocerii. Pleacă de aici și nu
mă mai supăra!
Când se întâlni cu mătușa Girafa o întrebă și pe ea:
-Mătușă Girafă, de ce ai pielea așa de pestriță și gâtul așa de lung?
Girafa își coborî gâtul ei elegant și-i spuse lui Elefănțel:
- Elefănțel, te rog să nu mai pui astfel de întrebări! Pleacă de aici și lasă-mă în pace!
Și Elefănțel tot întreba: De ce struții au pene? De ce leii au coamă? De ce hipopotamii au ochii
roșii? Și niciun animal nu-i răspundea la întrebări, căci nu știau răspunsurile.
Într-o zi Elefănțel s-a trezit cu o nouă întrebare în minte: ,,Ce mânâncă seara crocodilul?”
Când au auzit o asemenea întrebare, mama lui Elefănțel și toate celelalte animale s-au uitat la el
îngrozite și i-au spus să nu mai întrebe așa ceva.
Elefănțel a plecat să caute un animal care să-i poată răspunde la noua lui întrebare.
S-a întâlnit cu Ursul și l-a întrebat:
-Bună ziua, domnule Urs! Puteți să-mi spuneți ce mănâncă crocodilul la cină?
-Nu știu, Elefănțelule. Am auzit despre el că are niște colți albi și ascuțiți ca niște zimți. Și ursul
plecă mai departe.
Se întâlni apoi cu un Papagal și-i puse aceeași întrebare: ,,Ce mănâncă la cină crocodilul?”
Papagalul îi răspunse:
-Nu știu, n-am văzut niciun crocodil pe-aici, dar am auzit că are o coadă lungă, lungă până la cer
s-ajungă!
Merse, merse Elefănțel și se întâlni cu Șarpele. Elefănțel îl salută și-l întrebă:
-Bună ziua, domnule Șarpe! Știți cumva ce mănâncă crocodilul la cină?
-Bună ziua, puiule de elefant. Habar n-am ce mănâncă crocodilul la cină. Știu că trăiește
în marele râu verde, Limpopo. Mai bine te duci la el și-l întrebi.
Zis și făcut. Elefănțel s-a dus până la marele râu verde și acolo l-a găsit pe Crocodil.
-Bună ziua, domnule. Știți cumva ce mănâncă crocodilul la cină?
Crocodilul a zâmbit, însă zâmbetul lui era viclean și periculos:
-Vino mai aproape, puiule, să-ți spun la ureche ce mănâncă crocodilul. Doar nu ți-e frică
de mine, nu?
Elefănțel se apropie de malul râului și crocodilul îi spuse:
-Crocodilul mănâncă... Și haț! S-a repezit la Elefănțel și i-a prins nasul. Elefănțel a țipat
de durere:
-Auuuu! Mă doare! Dă-mi drumul, mă doare!
Dar Crocodilul nu i-a dat drumul. Dimpotrivă, trăgea cât de tare putea.

17
Elefănțel a strigat și-a strigat după ajutor. Șarpe l-a auzit și a sărit în ajutorul lui. S-a încolăcit în
jurul lui Elefănțel și trăgea cât de tare putea, ca să-l scape din colții crocodilului.
Văzând crocodilul că nu reușește să-l tragă pe puiul de elefant în râu, renunță și se afundă în
apele râului.
Elefănțel își privi nasul care acum era umflat și foarte, foarte lung. Își spuse să aștepte, sperând
că nasul său avea să-și revină, dar acest lucru nu se întâmplă și el începu să plângă din nou.
Șarpele îi spuse atunci:
-Puiule de elefant, nu mai plânge! Du-te și spune tuturor cum ți-ai căpătat trompa și vei
vedea că până la urmă, acest nas, căruia îi vei zice trompă, îți va fi de folos. Ea mereu îți va
aminti prin ce-ai trecut și ascultător de acum vei fi! Ți-ai învățat lecția, nu-i așa?
-Da, am învățat-o, am învățat-o!
-Du-te atunci, du-te și povestește-le tuturor, și mai ales copiilor!
Și Elefănțel plecă înapoi acasă și le povesti tuturor pățania sa cu crocodilul.

18
19
20
21
22
23

S-ar putea să vă placă și