Sunteți pe pagina 1din 2

Prob de evaluare final

Grupa : mare
Aria curriculara : Activitate artistico plastic
Tema : Evaluare final
Subiectul : Baloane colorate
Mijloc de realizare : modelaj
Tipul activitatii : verificare de cuno tin e
Scopul :
formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea de desene, picturi, modelaje ;
realizarea unor corespondente ntre diferitele elemente de limbaj plastic i forme, obiecte
din mediul nconjurtor natura, art i via social! ;
stimularea e"presivit ii i creativit ii prin desen, pictur, modelaj#
Obiective de referin :
s e"erseze deprinderi te$nice specifice modelajului n redarea unor teme plastice ;
s cunoasc i s diferen ieze materiale i instrumente de lucru, s cunoasc i s aplice
re%uli de utilizare a acestora ;
s utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice concrete ;
s interpreteze liber, creativ lucrri plastice e"prim&nd sentimente plastice#
Obiective operationale :
s e"ecute corect e"erci iile de nclzire a mu c$ilor m&inii
s realizeze correct nclzirea plastilinei prin mi cri de frecare n palmele m&inii
s e"ecute correct baloanele
s numere baloanele realizate, specific&nd i culoarea acestora
s i aprecieze correct at&t lucrarea proprie c&t i lucrrile cole%ilor
s participe activ i con tient la activitatea desf urat
Strategia educationala :
'
Metode si procedee : conversatia, e"plicatia, observatia, demonstratia, jocul, e"ercitiul, feed(
bac)(ul, stimularea verbala#
Mijloace de invatamant : baloane, plastilina, plansete, servetele#
orme de organizare : frontal, individual, pe %rupuri#
orme de evaluare :
continua : prin observarea comportamentului copiilor, analiza actiunilor si raspunsurilor,
corectarea imediata a %reselilor, stimularea verbala#
finala : prin utilizarea feed(bac)(ului#
!urata activitatii : *+ *, minute
"ocul desfasurarii : sala de %rupa
#$ %&A"'A(%A
P%(O(MA)T%*
Apreciez munca copiilor# Au
modelat frumos si au numarat si
denumit culorile baloanelor corect#
-nde s(a %resit, am corectat si ei
au fost pusi sa se aprecieze intre
ei#
Au participat activ la lectie si
primesc recompense#
.opiii sunt atenti#
Asculta cu atentie
aprecierile si se
aprecieaza reciproc#
/rimesc baloane si
bomboane#

0