Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT TEMATIC

„EU VREAU SĂ FIU...”

SEMESTRUL: II
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Ce și cum vreau să fiu?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „Eu vreau să fiu...”
GRUPA: Mare
DURATA PROIECTULUI: 4 săptămâni
PERIOADA
SUBTEMA PROIECTULUI
SĂPTĂMÂNA 1 19 – 23.04.2021 „Prin lume în pași de dans”
SĂPTĂMÂNA 2 26 – 29.04.2021 „Micul inventator/ Roboți”
SĂPTĂMÂNA 3 10 – 14.04.2021 „Micul muzician”
SĂPTĂMÂNA 4 17 – 21.04.2021 „Micul creator”

SCOPUL / SCOPURILE PROIECTULUI


Ideea derulării proiectului „Eu vreau să fiu...” a apărut ca urmare a
interesului copiilor față de spectacolele de muzică și dans prezentate în grădiniță de-
a lungul anilor de către actori. Copiii, fascinați de costumele actorilor, de muzica,
dansul, decorurile și replicile actorilor au vrut să transpună în jocul lor ceea ce îi
impresionase atât de mult dar știau cum și de unde să înceapă, de unde să obțină
recuzita necesară. Totodată, unii copiii au găsit ca temă de interes roboții și cum au
fost ei creați, iar acest aspect ne-a determinat să includem această temă de interes în
tema mare a invențiilor. Am decis așadar să ne ocupăm de crearea materialelor,
crearea unor costume cât mai deosebite dar și folosirea materialelor reciclabile în
combinații cât mai variate. Copiii și-au imaginat, au interacționat, au proiectat, au
combinat și au creat costume originale, roboți, dansuri și versuri, activități ce au
presupus gândire creativă, selecție, atenție la detalii etc.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


A.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
A.2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
A.3. Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală
B.1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
B.2. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
B.3. Conceptul de sine
B.4. Autocontrol și expresivitate emoțională
C.1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
C.2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
C.3. Activare și manifestare a potențialului creativ
D.a.1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
D.a.2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
D.a.3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute
E.1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
E.2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat
E.3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare
COMPORTAMENTE VIZATE:

A.1.2. Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare


A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate
A.2.3. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii
A.3.1.xd Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase
A.3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale
A.3.3. Demonstrează abilități de autoprotecție față de obiecte și situații periculoase
A.3.4. Utilizează reguli de securitate fizică personală
B.1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia
B.1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice specifice
B.1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată
B.2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor și a deosebirilor dintre oameni
B.2.2.Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare
B.2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere față de celelalte persoane din mediul apropiat
B.3.2. Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici specifice
B.4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc.
B.4.2. Demonstrează abilități de autocontrol emoțional
C.1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
C.1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
C.2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți
C. 3.1. Manifestă creativitate în activități diverse
C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri
creative
C.3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.
D.a. 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui
(comunicare receptivă)
D.a.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor
etc. (comunicare expresivă)
D.a. 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii
(comunicare expresivă)
D.a.2.2. Respectă regulile de exprimare corectă în diferite contexte de comunicare
D.a.2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului
D.a.3.1. Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții
D.a.3.3. Identifică prezența mesajului scris, apreciază și valorifică mesajul scris în activitățile curente
D.a.3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și orală
pentru transmiterea unui mesaj
E.1.1. Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
E.1.2. Compară experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/ relații din mediul apropiat
E.1.3. Construiește noi experiențe, pornind de la experiențe trecute
E 1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi metode
specifice
E.2.1. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și numerația
E.2.3. Identifică și numește formele obiectelor din mediul înconjurător
E.3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului
HARTA PROIECTULUI/ DRECȚIILE DE DEZVOLTARE:

Prin lume în pași de Micul inventator/


dans Roboți

Eu vreau să fiu...

Micul muzician Micul creator

INVENTAR DE PROBLEME:
CE ȘTIU COPIII DESPRE TEMA CE NU ȘTIU ȘI VOR SĂ AFLE DESPRE
INVESTIGATĂ TEMA INVESTIGATĂ
 Cărțile, costumele, tablourile, o Cum se scrie o carte?
roboții, cărțile sunt făcute de o Cum se fac costumele?
oameni; o Cum se face muzica?
 Tablourile sunt puse la o Cum se face o expoziție?
expoziții; o Cum jucăm teatru?
 Oamenii se folosesc de o Cum construiesc un robot?
invenții, de roboți;
 Muzica este pentru dans;
 La teatru vedem costume.

RESURSE
UMANE MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP
Educatoare Cărţi, reviste, imagini ppt ; Conversații, Patru săptămâni
Copiii calculator, imprimantă, aparat explicații,
Părnți foto, CD-player ; cărti de demonstrații, jocuri
Bunici colorat şi de poveşti, jetoane, didactie, jocuri
planşe ; instrumente de scris şi exercițiu, joc cu text
de colorat, pensule, acuarele, și cânt,
plastilină, planşete; diferite problematizarea,
materiale naturale şi sintetice, exercițiul fizic, jocuri
aracet, carton colorat şi lipici, de mișcare, jocuri
foarfece, figurine: caiete distractive, povestiri,
speciale, fişe de evaluare; explozia stelară,
bucătărie, păpuşi, hăinuţe brainstorming, desen,
pentru copii; cuburi de lemn, picture, dactilopictură
lego; forme, unelte pentru nisip, etc.
ladă suport, jucării pentru nisip,
puzzle-uri și activitățile
acestora, jucării tematice-joc de
rol, recompense, lădiță, unelte
pentru nisip;

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi procurarea MATERIALELOR puse la dispoziţia


copiilor:
BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL
-cărți; -hârtie glasată; -jocuri creative pentru fetite
- reviste; -deșeuri reciclabile; -set bucatarie
- pliante; - acuarele; -papusi
- albume; - pensule; -hainute copii
- caiete; - pastă de lipit; -obiecte pentru igienă
- creioane; - foarfece; -bebeluși de jucărie
- carioci. - CD-uri -trusa doctor si altele
-teatru de păpuși
-cutii de carton
CONSTRUCȚII ȘTIINȚĂ JOC DE MASĂ
-cutii de carton; -albume adecvate temei; -tăblițe magnetice
-truse lego -enciclopedii -truse îmbrăcăminte
-păpuși -calculator, C.D-uri -truse forme geometrice
-mobilier păpuși -diferite jetoane și jocuri -puzzle
-carioci -jucării pentru sortat
-hârtie colorată - machete
- planșe
- imagini cu diferite activități
de iarnă
- truse pentru experimente
NISIP ȘI APĂ
- forme
- unelte pentru nisip
- ladă suport
- şorţuleţ
- jucării pentru nisip
-săpun, prosop, apă
-periuță și pastă de dinți
-mălai, făină, forme
SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI:

DRAGI PARINTI,

În săptămânile care urmează, copiii din grupa mare vor derula proiectul „Eu vreau
să fiu…”. Pentru reușita derulării acestuia, sunteți rugați să participați alături de noi
și să ne sprijiniți cu orice fel de material pe care îl aveți la îndemână, legat de tema
proiectului, cum ar fi: afișe, postere, cărți, reviste, CD-uri, pliante, materiale textile,
cutii etc. De asemenea, vă rugăm să vă informați și să purtați scurte discuții cu copiii
pe această temă.
Vă invităm să ne fiți alături în acest interesant proiect!

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat,


Copiii și educatoarele
SCRISOARE DE MULŢUMIRE :

Dragi părinți,

Preșcolarii grupei mari de la GPP NR 11 Brașov doresc să-și exprime


recunoștința față de dvs deoarece ne-ați fost alături în cadrul proiectului EU
VREAU SĂ FIU.
Ați contribuit cu multe materiale care ne-au fost de mare ajutor. Preșcolarii au
acumulat multe cunoștințe în cadrul acestui proiect, au învățat multe lucruri
despre toate mijloacele de transport, despre cum facem o călătorie în jurul
Pământului
Vă suntem recunoscătoare și vă mulțumim foarte mult pentru tot sprijinul
acordat.

Vă mulțumim!

ETAPA FINALĂ A PROIECTULUI


(evaluarea derulării proiectului şi a produselor rezultate, formularea concluziilor)
Această tema a valorificat capacitățile creative ale copiilor, lucrările individuale și de grup
devenind creații artistice colective. Din dorința de a diversifica activitățile desfășurate de copii,
de a asigura originalitatea și atractivitatea, am propus tema: „Eu vreau să fiu...”, care s-a bazat
pe cunoștințele, aptitudinile și înclinațiile copiilor.
Evaluarea derulării proiectului și a produselor rezultate se va desfășura prin expunerea
lucrărilor vizualizate de către părinți și interevaluate de preșcolari, consolidarea relațiilor
interpersonale în grupa noastră.