Sunteți pe pagina 1din 4

DS1- OBSERVAREA=este una din formele de baza ale activitatii de cunoasterea mediului

inconjurator.Observarea realizeaza perceperea active si sistematica a obiectelor si fenomenelor


lumii reale sub indrumarea educatoarei.Observarea se refera la: natura (om,
animale,plante,fenomene ale naturii,peisaje, etc.) si viata sociala ( obiecte, activitati,relatii
dintre oameni, locuri natale, etc). Domeniul stiinta = acopera intelegerea naturii si abordarea
domeniului matematic.
Grupa : mare
Tema anuală de studiu : "Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ?";Tema activităţii: "Câinele şi
pisica"
Categorii de activităţi de învăţare: Domeniul Ştiinţe-Cunoaşterea mediului
Forma de realizare: observare
1.Moment organizatoric-- Se va aerisi sala de grupa, materialul didactic va fi pregătit iar copiii se
vor aşeza pe scaunele aşezate în semicerc.
2, Captarea atenţiei-
În sala de grupă sunt aduse
două cuşti În care se află o
pisică şi un căţeI. Copiii sunt
rugaţi să recunoască
animalele şi află numele
acestora: Pufi şi Azorel.
3. Anunţarea temei si obiectivelor-
Copiilor li se prezintă tema
activităţii:" Câinele şi
pisica". Copiii află că vor
observa câinele şi pisica şi
vor învăţa multe lucruri
despre acestea.
4. Dirijarea învăţării-
Pentru început se stabileşte
locul în care trăiesc cele două
animale şi faptul că sunt
animale domestice.
În continuarea activităţii se va
realiza observarea comparativă
a câinelui şi a pisicii.
Pe parcursul observării, copiii
sunt rugaţi să atingă cele două
animale pentru a putea stabili
cum este blana lor, mustăţile
şi picioarele acestora.
Copiii sunt invitaţi să
observe mai întâi capul
câinelui şi apoi capul pisicii.
Observarea copiilor este
dirijată prin adresarea unor
întrebări ajutătoare:
• Ce observaţi la
capul câinelui/ pisicii?
Ce culoare au ochii?
Cum sunt urechile câinelui faţă de cele ale pisicii?
Sinteza parţială- După observarea şi descrierea capului se face sinteza parţială a observării pe
baza ideilor expuse de copii.
Se trece la observarea corpului câinelui, apoi al pisicii şi la compararea acestora. Copiilor le sunt
adresate Întrebări ajutătoare:- Cum sunt Iăbuţele pisicii comparativ cu ale câinelui?- Cum este
blana câinelui?- Cum sunt piciorele câinelui faţă de cele ale pisicii?
-Câte picioare are câinele? Dar pisica? Sinteza parţială
După observarea corpului celor două animale se face o sinteză parţială prin descrierea
comparată a acestora pe baza descrierilor făcute de copii. După observarea şi descri-erea
animalelor, se adresează copiilor intrebări referitoare la hrana lor, la modul de Îngrijire şi la
rolul acestora pe Iăngă casa omului:- Cu ce se hrăneşte câinele?- Ce mănâncă pisica?
Cum avem grijă de câini?
De ce ţin oamenii pisici pe lângă casele lor? Dar câini?
Sinteza finală
În continuare se realizează sinteza finală o observării câinelui şi a pisicii. Aceasta constă în
descrierea generală
celor două animale şi stabilirea asemă nărilor şi deosebirilor dintre acestea.
5. Obţinerea performanţei şi asigurarea feed-backului- Pentru a demonstra că au învăţat multe
lucruri interesante despre câine şi pisică, copiii vor participa la un joc cu denumirea "Prietenii
animalelor". Pentru desfăşurarea jocului, copiii vor primi câte un ecuson care înfăţişează un
câine sau o pisică. În funcţie de ecusonul primit se stabilesc două echipe: echipa pisicuţelor şi
echipa căţeilor. Educatoarea le adresează copiilor propoziţii lacunare despre cele două animale
observate. După desfăşurarea jocului, copiii vor hrăni cele două animale.
6. Încheierea activităţii-La finalul activităţii se fac aprecieri generale şi individuale asupra
modului de participare la activitate, iar copiii vor fi felicitaţi şi recompensaţi cu medalii care
semnifică faptul că sunt "Prieteni ai animalelor