Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data : 13.05.2021

Profesor înv. preșcolar : Andriescu Alina

Unitatea de învățământ : G.P.P Rusca

Nivel : I

Tema anuală : „Când ,cum și de ce se întâmplă?

Tema săptămânii : „Animale sălbatice ”

Tema activității : „ Animalele la adăpost - joc de mișcare ”

Domeniul de activitate: ALA 2

Scopul activității : Relaxarea organismului,destinderea copiilor și dezvoltarea orientării în


spațiu prin desfășurarea unor jocuri de atenție,jocuri de mișcare și jocuri distractive.

Obiective Operaționale :

Să participe activ la jocurile distractive respectând regulile stabilite;

Să respecte indicațiile date de educatoare.

Reguli de joc : respectarea semnalului sonor și a spațiului.

Strategii didactice :

Metode și procedee: conversația,convorbire,explicația,expunerea,demonstrația,jocul.

Resurse materiale : boxa portabilă,scaune,biscuiți.

Bibliografie :

„Jocuri pentru preșcolari”- culegere, Ileana Hanganu,Cireșica Raclaru,Editura


Aramis,București,2005

„ Jocuri și exerciții pentru dezvoltarea fizică a preșcolarilor” , Silvia Dima,Elena Firea, Elena
Bojin, Ileana Sima, Editura EDP,București ,1995
Descrierea jocului

Copiii așezați pe scăunele încep,la semnalul liderului de joc ,să meargă cu mâinile la spate în
jurul scaunelor. În timp ce copiii se plimbă,liderul de joc scoate din joc un scaun( simbolul unui
tufiș din pădure). La semnalul liderului ( oprește muzica/fluieră) copiii se vor „adăposti „în
spatele unui scăunel,copilul rămas fără scaun este scos pe margine. Jocul continuă astfel până
rămâne în joc un singur scăunel. Copilul care se așează ,la semnal,pe scaunul rămas ,este declarat
câștigător și va fi aplaudat de către colegii de pe margine.
Nr.cr Etapele Conținut științific Strategii didactice Evaluare
t activității Metode și Mijloace de
procedee învățământ
1. Captarea Copiii sunt invitați să Convorbire
atenției participe la ultimul joc
recreativ,unde
mobilierul este așezat
într-un mod anume.
2. Enunțarea Tema și obiectivele Expunerea
temei și a activității sunt
obiectivelor prezentate copiilor sub
forma unor formulări
accesibile care să le
trezească interesul
pentru activitate.
3. Prezentarea Regulile jocului : Copiii Explicația
conținutului așezați pe scăunele
încep,la semnalul
liderului de joc ,să
meargă cu mâinile la
spate în jurul scaunelor.
În timp ce copiii se
plimbă,liderul de joc
scoate din joc un
scaun( simbolul unui
tufiș din pădure). La
semnalul liderului
( oprește muzica/fluieră)
copiii se vor „adăposti
„în spatele unui
scăunel,copilul rămas
fără scaun este scos pe
margine.
4. Dirijarea Copiii vor trebui să Explicația Scăunelele Respecatrea
învățării respecte spațiul pe care indicațiilor
îl au la dispoziție dar și
semnalul sonor dat de
educatoare la momentul Boxa
ales și să portabilă
„adăpostească” în
spatele unui scaun. Demonstrația
Astfel se realizează
jocul de probă.Apoi se
va trece la jocul Jocul
propriu-zis care se va
desfășura ținând cont de
indicațiile date, dând
dovadă de fair-play.

5. Evaluare După terminarea jocului Biscuiți sub


se vor face aprecieri formă de
colective și individuale animale
asupra modului în care
s-au jucat și s-au
comportat copiii,drept
pentru care vor primi
recompense dulci.