Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.1 Derna

Grădiniţa cu program normal nr.3 Sacalasău vechi

EDUCATOARE: Nicoruț Adela Teodora

NIVEL: I

DATA: 19.01.2023

GRUPA: Boboceilor (grupa combinată)

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”

TEMA PROIECTULUI: ” Iarna și bucuriile ei”

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”În împărăția iernii !”

TEMA ZILEI: ”Regatul de gheață”

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri și activități recreative (ALA II)

TEMA ACTIVITĂȚII: Unde a disparut Olaf?

MIJLOC DE REALIZARE: Joc de atenție

DURATĂ: 15-20 min

SCOPUL:

-Informativ
- Formativ

- Educativ

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

COMPETENȚE VIZATE:

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

-
REGULILE JOCULUI:

Educatoare îl va ascunde pe Olaf prin sala de grupă, un copil va fi legat între timp la ochi pentru a nu vedea unde este pus Olaf. După
ce acesta va fi dezlegat de la ochi ceilalți copii îl vor ghida cu ajutorul cuvintelor CALD și RECE. Când se apropie de locul unde este
ascuns Olaf ei vor zice cald, când va fi mai departe vor zice rece. Când copilul îl găsește pe Olaf acesta va câștiga.

STRATEGII DIDACTICE:

RESURSE UMANE: educatoare și copii

ELEMENTE DE JOC: aplauze, mișcare atenție, competiție.

METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, j

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Jucărie Olaf

MODALITĂȚĂ DE EVALUARE: continuă și finală

BIBLIOGRAFIE:

• Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020: Educație timpurie – nivel preșcolar, Editura
Didactică și Pedagogică S.A

• Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura Copyright, Bucureşti, 2019

• Activitatea integrată în grădiniţă-ghid metodic, Ed. DPH, Bucureşti, 2008.

• Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum pentru educație timpurie, 2019
Desfăşurarea activității
Nr. Eveniment Metode și Mijloace Forme de Evaluare
crt didactic Activitatea didactică procedee didactice organizare

1. Momentul Pentru buna desfășurare a activității se vor lua următoarele măsuri


organizatoric organizatorice:
- aerisirea sălii de grupă Conversația
- amenajarea mobilierului
- pregătirea materialului
Copiii vor intra în ordine și disciplină în sala de grupă.
2. Captarea Se va realiza prin introducerea în activitate a unui element supriză: Olaf
atenției Conversația Frontal

3. Anunțarea Întroducerea în joc Jucărie


temei și a Se prezintă titlul jocului și regulile acestuia într-un mod cât mai concis. Conversația Olaf
obiectivelor ”Copiii, astăzi ne vom juca împreună jocul Unde a dispărut Olaf” Explicația Frontal

5. Dirijarea Desfășurarea jocului:


învățării Jocul de probă: Conversația Frontal Aprecierea
La început educatoarea este conducătorul jocului și execută jocul de probă. Explicația comportam
Jocul propriu-zis Demonstrația entului
Un copil va fi legat la ochi, între timp ce educatoarea îl va ascunde pe Olaf. Exercițiul
După ce acesta este dezlegat la ochi , ceilalți copii îl vor ghida spre al găsii
pe Olaf cu ajutorul cuvintelor CALD și RECE. După ce Olaf este găsit va
urma un alt copil ca să fie legat la ochi.
Jocul se termină după ce fiecare copil este legat la ochi.
6. Încheierea După terminarea jocului voi face aprecieri colective și individuale asupra Conversația Frontal Aprecieri
activității modului în care s-au descurcat copiii. verbale

S-ar putea să vă placă și