Sunteți pe pagina 1din 5

DATA: 08.10.

2019
GRĂDINIŢA:
GRUPA:MARE 1 - FLUTURI

PROIECT DE ACTIVITATE

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cand, cum si de ce se intampla?


TEMA PROIECTULUI: Emotie de toamna
SUBTEMA PROIECTULUI: Pe cararile toamnei
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul estetic și creativ
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activităţi pe domenii experienţiale -
Activitate artistico - plastică
TEMA ACTIVITĂŢII: Toamna
MIJLOC DE REALIZARE: Pictură
TEMA PLASTICĂ: Pata picturală
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea priceperilor și deprinderilor
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderii de a reda forme plastice din
mediul inconjurator, realizand corespondente intre diferite elemente de limbaj
plastic, forme si obiecte din mediul inconjurator.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, copiii


vor fi capabili:
O1: Să compuna in mod original si personal spatiul plastic;
O2: Să utilizeze materialele avute la dispoziție conform indicațiilor
primite;
O3: sa respecte criteriile de evaluare enumerate de către educatoare:
respectarea temei, acurateţe, încadrarea în spaţiul dat al picturii, finalitate.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:
- Activare si manifestare a potentialului creativ;
- Finalizarea sarcinilor si a actiunilor.
COMPORTAMENTE VIZATE:
- Manifesta creativitate in activitatile artistico-plastice;
- Realizeaza sarcinile de lucru cu consecventa.
STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,


observația;
b) Forma de organizare: frontal, individual;
c) Mijloace de învăţământ: modelul educatoarei, foi, guașă, paletă culori,
pensulă, suport apă, șervețele, cd-player, cd muzical, bulinuțe zâmbitoare,
șorțuri;
d) Locul desfășurării: sala de grupă.

DURATA: 25-30 de minute

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Tătaru, L., Glava, A., Chiş, O. (2014). Piramida cunoaşterii. Repere
metodice în aplicarea curriculum-ului preşcolar. Piteşti: Editura Diamant;
 Borţeanu, S., Haiden, R., Grama, F., Răileanu, D., Brănişteanu, R.,
Breben, S., ... Popescu, C. (2009). Curriculum pentru învăţământul
preşcolar. Bucureşti: Editura Publishing House;
 Ristea, D. Album metodic de creație artistic plastică., INSPECTORATUL
ȘCOLAR AI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;
 Cristea, M. (1997). Ghid metodic de educație plastică. București: Editura
Petrion.

SCENARIUL DIDACTIC
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGIA EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICĂ
Se vor asigura condiţiile începerii
1. Momentul activităţii:
organizatoric -aerisirea sălii de grupă;
- pregătirea materialului didactic;
-aşezarea scăunelelor la măsuțele de lucru;
-intrarea ordonată a copiilor în sala de
grupă;

 Expunerea
2. Captarea Introducerea în activitate se va realiza prin  Observa
atenţiei elementul surpriză: Zana Toamna.  Explicația rea
comporta
 Conversația entului
copiilor

3. Anunţarea Se anunţă tema ,,Toamna” și se prezintă, pe


temei şi a scurt, în termeni accesibili copiilor  Explicația  Orală
obiectivelor obiectivele activității.  Conversația

Intuirea materialelor de lucru  Observația  Orală


4.Dirijarea Copiii vor avea ca sarcină intuirea  Conversația
învățării materialului prezent pe măsuțe (coli, guașă,  Guașă
paletă culori, pensulă, suport apă,  Paletă culori
servețele).  Pensulă
Educatoarea îndreaptă atenția copiilor  Suport apă
asupra proprietăților materialelor: culoare,
 Șervețele
formă, mărime.

Prezentarea modelului educatoarei.


 Expunerea
După intuirea materialelor de lucru, se va
prezenta și modelul realizat de către  Modelul
educatoare, in timpul activității fiind educatoarei
ascuns.

Explicarea modului de lucru.


Li se explică celor mici ce au de făcut, în  Explicația
termeni accesibili, pentru a realiza tema
propusă. Li se arată modelul, care apoi va  Demonstrați
fi ascuns. a
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGIA EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICĂ
Vom alege culoarea dorită, vom introduce
pensula în guașă, iar apoi cu ajutorul
pensulei și a mișcărilor lente din
încheietura mâinii vom realiza forme de
copaci, flori etc. Li se solicită copiilor să
repete verbal modul de lucru explicat
anterior de către educatoare, pentru
verificarea gradului de înţelegere a
sarcinilor propuse.

Executarea exercițiilor de încălzire a


mușchilor mâinii
Pentru realizarea cu succes a temei propuse
se execută exerciţii de încălzire a
muşchilor mici ai mâinii:
,,Mișcăm degețelele
Și bătem pălmuțele  Orală
Pumnișorii îi rotim
Și apoi îi și lovim
Am n-am, am n-am
Unu-doi, unu-doi  Exercițiul
Faceți toți la fel ca noi
C-așa creștem noi cei mici
Sănătoși, voioși, voinici.”

Executarea temei de către copii


Se urează copiilor “Spor la lucru” după  Exercițiul
care se va trece la realizarea temei.  Explicația
Pentru a crea un climat pozitiv, relaxant,
copiii vor lucra pe un fundal muzical lent.
În timp ce copiii lucrează, educatoarea  Muzică
trece pe la fiecare pentru a-i îndruma, liniștitoare
stimulându-le încredea în forţele proprii,
încurajându-i.
Copiii vor primi indicații cu privire la
executarea corectă a fiecărei mișcări,
păstrarea ordinei la masa de lucru, dar și
păstrarea poziției corecte a corpului în
timpul lucrului.
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGIA EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICĂ
5. Evaluarea După finalizarea lucrărilor fiecare copil va  Conversația
activității veni, pe rând, și își va expune propria  Orală
lucrare la panou.  Analiza
Lucrarile vor fi expuse pe panou pentru a produselo
asigura prescolarilor o viziune de  Bulinuțe activității
ansamblu. zâmbitoare
Educatoarea va face aprecieri verbale  Frontal
având repere clare asupra: modului de  Individual
participare a copiilor la activitate,
corectitudinii execuției, respectarea
indicațiilor primate, aspectul estetic.
La sfârșitul activității copiii vor fi
recompensați cu bulinuțe zâmbitoare.
6. Încheierea Copiii vor părăsi sala de grupă intonând
activității cântecul ,,Acum e toamna, da!”.  Frontal

S-ar putea să vă placă și