Sunteți pe pagina 1din 4

LOC. HOTAR, NR.320, JUD.

BIHOR
TEL/FAX:0259344716/0259344850

EMAIL: scoalahotar@yahoo.com

NR. din

RAPORT SINTETIC
ASUPRA PROCESULUI DE PREDARE ON-LINE
Săptămâna: 14.12.2020- 18.12.2020

GRUPA: MICA- MIJLOCIE


EDUCATOARE: NICORUT ZOEA
TEMA ANUALĂ: „CUM A FOST,ESTE SI VA FI AICI PE PAMANT? ”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: TRADITII SI OBICEIURI DE CRACIUN

1. AȚI SUSȚINUT ACTIVITĂȚI ONLINE LA CLASĂ/GRUPĂ ? CÂTE


ACTIVITĂȚI AȚI POSTAT PE SĂPTĂMÂNA?

Da. Am susținut activități on-line la grupa mica- mijlocie și am postat activități interesante și
interactive pe grupul de messenger
Tura I: ADE-7 activități, ALA1-9 activități, ALA2- 5

2. PROCENT ELEVI PARTICIPANȚI

Preșcolarii au participat cu interes (90%)

3. TIPUL ACTIVITĂȚII

Activitățile propuse au fost de transmitere/insușire de noi cunoștințe dar si de consolidare/


formare a unor priceperi si deprinderi

4. MODALITATEA DE REALIZARE:

- memorizare
- desen
- audiție muzicală,
- povestire,
-joc de mișcare, de masa
-joc de constructii
LOC. HOTAR, NR.320, JUD. BIHOR
TEL/FAX:0259344716/0259344850

EMAIL: scoalahotar@yahoo.com

NR. din

5. RESURSE ȘI MIJLOACE UTILIZATE

Am utilizat materiale audio/video(linkuri), prezentări Power Point, diverse anexe, care


să vină în sprijinul părinților și al copiilor și să faciliteze înțelegerea sarcinilor de
lucru.
6. DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE

În acceastă săptămână nu am întâmpinat probleme , majoritatea copiilor au cooperat și au


realizat cu ajutorul părinților, sarcinile transmise. Unii părinți nu au însă timp suficient pentru
a se putea implica în realizarea activităților deoarece lucrează.

7. OBSERVAȚII

Am transmis copiilor: fișe de lucru,modele de lucrări, linkuri și altele prin intermediul


grupului de messenger. Pentru realizarea lucrărilor am descris și am postat pașii de urmat,
pentru a putea realiza tema dată. Am primit din partea părinților: poze/video cu fișele și
activitățile realizate de către copii.

Sarcinile stabilite au fost clare, precise, în conformitate cu nivelul grupei și cu achizițiile


pe care copiii le-au dobândit până acum, astfel încât activitățile desfășurate să aibă finalitatea
scontată. Metodele folosite au fost variate și au dus la stârnirea interesului pentru nou, la
lărgirea orizontului de cunoaștere, de acțiune și de trăire al copilului. Copiii au lucrat cu
plăcere și interes temele propuse.
Am colaborat cu colega mea de la grupa paralela pt. realizarea sarcinilor transmise în
această săptămână, sarcini care au fost postate pe nivele de vârstă. Materialele folosite au fost
atrăgătoare, utile și au facilitat realizarea sarcinilor indicate. Datorită paletei largi de materiale
care există, materiale bine realizate atât din punct de vedere științific, cât și grafic, am putut
oferi preșcolarilor grupei noastre o gamă variată de practici de sprijin.
M-am adaptat la condițiile de muncă online, am colaborat pe tot parcursul săptămânii cu
părinții,cu copiii si frații mai mari.
LOC. HOTAR, NR.320, JUD. BIHOR
TEL/FAX:0259344716/0259344850

EMAIL: scoalahotar@yahoo.com

NR. din

Dovezi ale activității desfășurate

Pregătirea metodică și profesională

 redactarea fișei de prezență si planificarea săptămânală


 selectarea activităților care urmează a fi transmise pentru săptămâna în curs;
 menținerea unui dialog constant cu părinții prin intermediul grupului de
WhatsApp si messenger; sprijinirea părinților prin explicații suplimentare referitoare la realizarea
diferitelor activități
 redactarea raportului sintetic asupra procesului de predare online
LOC. HOTAR, NR.320, JUD. BIHOR
TEL/FAX:0259344716/0259344850

EMAIL: scoalahotar@yahoo.com

NR. din

Consilierea părinților:- Am avut întâlnire cu părinții in data de 14.12.2020 când am și


distribuit fișele de lucru pentru tema săptămânii

S-ar putea să vă placă și