Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 16.05.2016

UNITATEA DE APLICAŢIE: Şcoala Gimnazială Nr.1 Derna

CLASA: a II-a / a IV-a

ÎNVĂŢĂTOARE: Cheregi Andreea

OBIECTUL: Arte vizuale și abilități practice

SUBIECTUL: ,,TABLOU DE PRIMĂVARĂ”

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cufărul cu povești

TIPUL DE LECŢIE: formare de priceperi și deprinderi practice

DISCIPLINE INTEGRATE :

-Muzică și Mișcare (MM)

-Comunicare în Limba Română (CLR)

COMPENȚE GENERALE:

1.Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare;

2.Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare diverse.

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1 Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;

2.2. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală,
verbală, kinestezică.

COMPETENȚE SPECIFICE INTEGRATE:

1.2 Receptarea sunetelor emise de anumite instrumente muzicale.(MM)

3.4 Exprimarea interesului pentru lectura uneor cărți adecvate vârstei. (CLR)

OBIECTIV FUNDAMENTAL:

Realizarea unui tablou de primăvară prin decupare, pictare și lipire pe ramă de ipsos.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

OO1: să recunoască caracteristicile anotimpului primăvara;

OO2: să completeze corect rebusul;

OO3: să recunoască metodele de lucru folosite în activitățile anterioare;

OO4: să analizeze lucrarea model;

OO5: să folosească corect metodele de lucru necesare întocmirii unei lucrări prin decupare, lipire;

OO6: să realizeze exerciții de încălzire a mușchilor mâinii;

OO7: să lucreze ordonat și curat;

OO8: să-și exprime părerile față de lucrările colegilor.


OBIECTIVE OPERAȚIONALE INTEGRATE:

OO9: să audieze cu interes o poezie despre anotimpul Primăvara;

OO10:să audieze în timpul executării lucrării compoziții muzicale.

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:

-conversaţia, explicaţia, brainstormingul, analiza și exercițiul plastic.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

-tablou model, aracet, foarfecă, șervețel, cd cu muzică de fundal, planșă cu rebus, cartonașe cu întrebări, magneți de frigider din ipsos.

BIBLIOGRAFIE:

-Progarma şcolara la Arte vizuale și abilități practice, clasa a II a și a IV a ;

-Cristea, M., Metodica predării educației plastice”, Editura Corint, 2009, București.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Etapele lecției/ OO Strategii didactice Evaluare


Dozare timp Conținutul lecției Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
1.Moment -Asigur condițiile optime pentru Conversația Frontal
organizatoric 3` desfășurarea lecției.
-Pregătesc materialele necesare pentru
copii
2.Pregătirea O1 -Această etapă o vom realiza printr- Brainstorming Tablă Frontal Aprecieri
psihologică 5` un ,,Brainstorming”- scriu pe tablă -ul verbale
cuvântul ,,PRIMĂVARĂ”, iar copiii
trebuie să-mi spună cuvinte legate de
acest anotimp.

PRIMĂVARA
O9
Recitare
-Citesc copiilor poezia ,,Primăvara” de
Vasile Alecsandri
3.Anunțarea -Azi vom realiza un tablou de Primăvară, Explicația Frontal
temei și a prin pictare, decupare și lipire pe o
obiectivelor 2` suprafață din ipsos.
-Lucrarea de azi va fi una deosebită,
fiecare dintre voi, veți realiza un tablou
frumos.
-Dacă tot am vorbit la ora de matematică
și explorarea mediului despre magneți,
vom realiza și niște magneți de frigider.
4.Reactualizarea O2 -Reactualizarea cunoștințelor o vom Conversația Planșă cu Frontal
cunoștințelor 3’ realiza prin completarea unui rebus. rebus
-Întrebările sunt următoarele:
1.Cum se numește metoda când îmbinăm
două sau mai multe piese? (asamblare)
2.Cum se numește tehnica prin care
tăiem hârtia cu foarfecele? (decupare) Explicația
3.Cum se numește metoda de Cartonașe cu
împreunare, unire a mai multor obiecte? întrebări sub
(lipire) formă de Se apreciază
O3 floare verbal copiii.
-Aceste întrebări vor fi scrise pe trei
cartonașe în formă de floare și vor fi
lipite aleatoriu în clasă. Voi numi pe rând
trei copii pentru găsirea cartonașelor.
După ce a găsit primul elev cartonașul își
chemă un alt coleg care să dea răspunsul
și să completeze rebusul.

5.Intuirea O3 -Voi prezenta copiilor tabluol model.


planșei 2’ -Ce tehnici de lucru am folosit pentru Conversația Tablou model Frontal
realizarea acestui tablou?
-Decuparea șervețelului. Analiza
O4 -Pictarea marginii tabloului.
-Lipirea șervețelului pe tablou.

6.Explicarea O5 -Pentru a obține lucrări cât mai frumoase Explicația Frontal


modului de lucu trebuie să urmați următorii pași:
3’ -Pe marginea băncii aveți toate
materialele necesare.
-Prima dată veți decupa șervețelul;
-Pictăm marginea tabloului.
-Pe fiecare bancă, aveți câte un pahar cu
aracet.
-Aranjăm șervețelul pe ramă, după care îl
ungem cu aracet. Șervețelul este subțire,
iar aracetul se va îmbiba în el și se va
lipi.
7. Încălzirea O6 -Încălzim mușchii mici ai mâinii prin Exercițiul Frontal Se apreciază
mușchilor recitarea unei poezii: elevii verbal
mâinii 1` ,,Mișcăm degețelele
Și batem pălmuțele
Răsucim încheietura
Și dăm mingea dura, dura.”(x2)
8.Executarea O5 -Anunț elevii să ia poziția corectă în Explicația Tablourile Independent Se apreciază
independetentă bancă, pentru realizarea lucrărilor. Foarfece elevii verbal
a lucrărilor, O7 -Elevii își realizează independent Exercițiul Aracet
îndrumări 24` lucrarea, iar eu afor ajutor celor care au plastic Pensule
nevoie. Acuarele
-Înainte cu 5 minute să expire timpul
anunț copiii să încerce să termine
lucrarea.
-Copiii care vor termina lucrarea mai
O10 repede, vor primi magneții de frigider tot
din ipsos, pe care le pot picta. (Magneții
sunt forme diferite de flori)
-Între timp vom audia lucrarea lui
Vivaldi – Anotimpurile- Primăvara
9. Evaluarea O8 -Evaluarea lucrărilor vor fi realizate de Analiza Lucrările Frontal
lucrărilor 5` către elevi după următorele criterii: lucrărilor realizate
- respectarea temei propuse;
- aspectul îngrijit al lucrării;
- utilizarea culorilor adecvate;
- lipirea corectă a șervețelului pe ramă.
-Aleg aleatoriu trei lucrări, care vor fi
analizate în fața clasei.
-Aprcieri globale ale lucrărilor.
10. Încheierea -Voi face aprecieri asupra desfășurării Conversația Frontal Se fac
lecției 2” activității. aprecieri
-Recompensarea elevilor verbale
-Strângerea mijloacelor utilizate.

S-ar putea să vă placă și