Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

CLASA : a IV-a
OBIECTUL :LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SUBIECTUL : Substantivul
TIPUL LECŢIEI: lecţie de recapitulare
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
O1 – să definească substantivul ;
O2 – să clasifice substantivele după felul lor ;
O3 – să dea exemple de substantive la toate genurile ;
O4 – să treacă substantivele de la singular la plural , respectând ortografia ;
O5 – să analizeze substantivele pe baza unui tabel .
METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : explicaţia , demonstraţia , conversaţia , problematizarea , munca independentă , exerciţiul , jocul didactic ;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : planşă , caiet special, manual .
BIBLIOGRAFIE :
Cornelia , Toma – Rodica , Miloş – Limba română prin jocuri didactice , Ed. Mirton , Timişoara , 2001;
R. Birău – Să dezlegăm tainele limbii române , Ed. R. Birău , Craiova , 2001;
Alexandru , Metea – Limba română esenţială , Ed. Signata , Timişoara , 2001.
Conţinutul ştiinţific al lecţiei Tehnici de Forme de Mijloace de
Obiective Etapele lecţiei
organizare învăţământ
instruire

1. Captarea atenţiei Elevii îşi pregătesc cele necesare orei de limba şi


conversaţia individuală
literatura română . Se asigură condiţiile necesare unei
bune desfăşurări a lecţiei.
2. Anunţarea temei şi Se va anunţa titlul lecţiei : ,, Recapitularea
a obiectivelor substantivului .’’ Acesta se va scrie la tablă şi în caiete.
a) Reactualizarea cunoştinţelor despre substantiv se
conversaţia de
3. Desfăşurarea lecţiei face pe baza unui chestionar ce va avea ca sarcini
verificare
suplimentare efectuarea unor exerciţii de diferite
frontală
tipuri, găsirea soluţiilor unor probleme :
* Ce este substantivul ? Cum dovediţi că un cuvânt e
O1 problematizarea
substantiv şi nu altă parte de vorbire ?
* Daţi exemple de substantive : nume de fiinţe , de
lucruri , de acţiuni , de stări sufleteşti , de fenomene
ale naturii , de însuşiri .
frontală
* De câte feluri sunt substantivele ?
* Ce se numeşte substantiv comun ? Daţi exemple .
O2
Cum se scriu substantivele comune ?
* Ce se numeşte substantiv propriu ? Daţi exemple .
* Care sunt şi cum se scriu (motivaţi cu regula)
substantivele proprii în propoziţiile : conversaţia
* În vacanţă am fost la Marea Neagră . dirijată
* La şcoală Ionel este foarte agitat .
* Timişoara este oraşul meu natal .
O4 * Ce arată numărul singular ? Daţi exemple de
substantive la numărul singular .
* Ce arată numărul plural ?
* Treceţi la plural substantivele pe care le-aţi dat ca
exemple pentru numărul singular .
* Ce se întâmplă cu substantivul când trece de la un
număr la altul? Care sunt genurile substantivelor? problematizarea
O3 Exemplificaţi .Cum recunoaşteţi şi dovediţi genul unui
substantiv ?
* Se va desfăşura un concurs pe grupe timp de două
minute.
Găsiţi substantivele care încep cu litera c . coli albe
Grupa I : substantive de genul masculin
Grupa a II –a : substantive de genul feminin pe grupe
Grupa a III–a: substantive de genul neutru. Fiecare
răspuns corect va valora un punct . Câştigă acea grupă
care va acumula cele mai multe puncte . jocul didactic
O4 * Care e forma de plural a substantivului copil ?
* Cum scrieţi această formă ? Explicaţi. Daţi exemple exerciţiul
în propoziţii .Elevii vor scrie propoziţiile în caiete .
Daţi exemple şi de alte substantive de forma acestuia . explicaţia
Concomitent cu recapitularea orală se completează pe
o planşă schema sintetică a substantivului . individuală
comun planşă
Felul propriu
singular problematizarea
Substantivul Numărul plural
( definiţie , masculin
exemple ) Genul feminin exerciţiul
neutru
Pentru fiecare categorie gramaticală se dau exemple .
B) Exerciţii de aplicare în practică a cunoştinţelor
teoretice însuşite
*exerciţii de analiză a substantivelor pe baza unui tabel
Pe când eram şcolari , Vasile mi-a dăruit, spre bucuria demonstraţia
mea , o carte şi nişte creioane colorate.
exerciţiul
O5 Substantivul Ce Felul Genul Numărul
denumeşte? substantivului substantivului substantivului
şcolari fiinţă comun masculin plural
Vasile fiinţă propriu masculin singular exerciţiul
bucuria stare comun feminin singular frontală
sufletească analiza
carte lucru comun feminin singular
creioane lucru comun neutru plural
- Muncă independentă

O5 Elevii vor primi ca muncă independentă, timp de 5 minute, să analizeze


substantivele. Îşi vor nota în caiete următoarele versuri :
,, O doină plânge sus pe culme,
Din fluier unde limpezi cad
exerciţiul
Şi legănate lin s-afundă
munca individuală
În pacea codrilor de brad. ”
independentă
Cerinţa este de a sublinia substantivele şi să le analizeze după modelul:
doină : substantiv comun, genul feminin, numărul singular ;
Se vor face aprecieri generale cu privire la modul de desfăşurare a lecţiei .
Voi evidenţia elevii care au fost activi şi îi voi nota . Se va scrie tema pentru
4. Asigurarea conversaţia
acasă în caiete şi la tablă ( dacă apar neclarităţi acestea se vor lămuri ) .
transferului frontală
1-2 min.