Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 10.05.2018
Clasa: a V-a A
Obiectul: Consiliere psihopedagogică
Tipul activității: Consiliere de grup
Tema activității: “Ce știu despre mine și ceilalți?”

Scopul activităţii:
 Conștientizarea unicității fiecărei persoane și a dreptului fiecăruia de a i se
respecta trăsăturile personale.
 Dezvoltarea abilităților de autocunoaștere și intercunoaștere și a importanței
acestora în optimizarea personalității.

Obiectivele activitătii:
O1- să identifice caracteristicile personale;
O2- să comunice colegilor informații despre propria-i persoană;
O4- să identifice colegii care împărtășesc aceleași trăsături;
O5- să exerseze abilitățile necesare conturării unei imagini de sine pozitive.

Strategii de realizare:
- metode didactice: conversația, explicația, expunerea, exercițiul, jocul didactic, metafora
terapeutică;
- mijloace didactice: fișe de lucru, instrumente de scris, povești terapeutice, creioane
colorate, lipici, coș cu bomboane.
- modalități de realizare : frontal, individual

Bibliografie:
1. BĂBAN, Adriana (2001) Consiliere Educaţională Ghid metodologic pentru orele
de dirigenţie şi consiliere Ed. „Ardealul” Cluj Napoca;
2. Coord. Călineci Marcela Claudia; Crina David, Florentina Marcinschi, Alina
Mihaela Munteanu, Ioana Şandru Drept la ţintă/Ghid de dirigenţie şi consiliere
educaţională Ed. Educaţia 2000, 2008, Bucuresti

1
Desfășurarea activității
Strategii didactice
Nr. Momentele Ob. Conţinutul activităţii Durata Metode și Mijloace Evaluare
crt. lecţiei procedee (resurse
materiale)
1. Moment Pregătirea materilalelor necesare pentru
optima desfășurare a activității.
organizatoric
2. Captarea Exercițiu de spargerea gheții: “Salata de 5 min. Explicația Jetoane cu Capacitatea
fructe”. fructe elevilor de a
atenției
-Copiii stau pe scaune într-un cerc mare. respecta
Fiecaruia i se dă o bucata de hartie pe care Exercițiul regulile unui
este scrisă denumirea unui fruct(de exemplu: joc.
mar, banana, portocala, pruna si cireasa).
Liderul grupului stă în mijlocul cercului și
el/ea nu are scaun. El/ea strigă numele unui
Jocul didactic
fruct și acei care au pe bilețel numele acelui
fruct trebuie să-și schimbe locul pe scaun cât
mai repede posibil. Liderul face același lucru
și daca el/ea reușeste să-și găsească un loc ,
altcineva rămâne fără loc și el/ea se află în
mijlocul cercului. Uneori se poate spune
„Salată de fructe” şi atunci toata lumea
trebuie să-și schimbe locul pe scaun. Nu este
permis să te așezi pe locul de lângă tine.

2
3. Anunțarea Astăzi vom discuta despre trăsăturile noastre Explicația
de personalitate, despre ceea ce știm depre
temei și a
noi și despre ceilalți .Tema noastră de astăzi
obiectivelor se numește: “Ce știu despre mine și ceilalți?” Expunerea

4. Desfășurarea O1 Exercițiul 1: Despre mine 20 min. Explicația Bilețele Capacitatea


Toți elevii primesc cinci bucăți de hârtie pe elevilor de a
activității pentru colaj
care sunt scrise diferite adjective. Ei trebuie se descrie
O2 să se plimbe prin clasă, să vadă ce au ceilalți Exercițiul
notat pe bilete și să încerce să-și schimbe Foi de lucru
adjectivele cu acelea care descriu cel mai bine
O3 propria persoană. Celelalte bilete vor fi Capacitatea
așezate într-un cos și li se spune copiilor că, elevilor de a
Jocul didactic Lipici
în cazul în care nu pot schimba cu colegii lor, negocia și
O4 pot să aleagă din cele de pe masa. Când toți de a lucra în
au adjectivele pe care le consideră potrivite, echipă
Creioane
se asează fiecare la locul său și vor primi
sarcina de a realiza un colaj din bilețele. colorate
Fiecare bilețel lipit va avea o ramă colorată
într-o nuanță pe care copilul o consideră
reprezentativă pentru respectiva trasatură de
personalitate. Fiecare copil își va prezenta
colajul realizat.
Exercițiul 1: Vânătoarea de oameni Capacitatea
Găsiți- mi pe cineva care………..( este bun la elevilor de a
fotbal, este bun la matematică, are o soră, are identifica
un frate, are ochii albaștri, etc) colegii după
un criteriu
dat
5. Încheierea 5min.

3
activității În vederea stimulării încrederii în sine, copiii, Metafora
vor asculta povestea terapeutică: “Prea sus terapeutică
pentru mine”.

6. Evaluarea
activității Se fac aprecieri verbale asupra implicării
elevilor în cadrul activității,

4
5