Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ


Instituția꞉
Profesor꞉
Clasa: a V–a
Data꞉
Aria curriculară꞉ Limbă și comunicare
Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Activitatea de învățare: Verbul- exerciții aplicative;
Tipul lecției: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
Durata꞉ 45 minute
Competențe generale꞉ Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de exprimare orală;
Competențe specifice꞉ Să utilizeze corect formele flexionare ale părţilor de vorbire;
Obiective operaționale :
O1 – să definească corect verbul;
O2 – să identifice verbul în propoziții;
O3 – să dea exemple de verbe;
O4 – să alcătuiască propoziţii respectând cerinţele date;
Strategii didactice
Metode și procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, ciorchinele, munca independentă, joc didactic ”cutiuța cu întrebări”.
Mijloace de învățământ: fișe de lucru, bilețele, laptop, tabla Smart, caiete, instrumente de scris.
Forme de organizare꞉ frontal, individual.
Resurse de timp: 45 de minute;
SCENARIUL DIDACTIC

ACTIVITĂȚI REALIZATE DE CĂTRE꞉


SECVENȚA STRATEGII DIDACTICE EVALUAR
LECȚIEI PROFESOR ELEV METODE ȘI MIJLOACE FORME DE E
PROCEDEE DE ORGANIZA
ÎNVĂȚĂMÂNT RE
Se crează un climat favorabil desfăşurarii lecţiei. Se pregătesc pentru Observ
1. Moment Pregătirea materialelor pentru buna desfăsurare a activitate. Frontal comporta
organizatoric orei de Limba romana. mentul
1 min elevilor.
Ne folosim de un joc pentru a face o scurtă
2. Reactualizarea recapitulare din ceea ce am învățat până acum. Elevii extrag bilețele Jocul Biletele cu Frontal Observația
cunoștințelor ”Cutiuța cu întrebări” fiecare elev extrage câte un cu întrebări, dacă didactic întrebări
însușite anterior bilețel, citește ce este scris pe bilețel și răspunde. răspund corect au Individual Se consideră
Dacă elevul care a extras bilețelul nu stie răspunsul, dreptul să mai reușită dacă
fiecare elev
10 min dă bilețelul mai departe la următorul elev. extragă încă unul. reușește să
Fiecare răspuns corect valorează un punct. răspundă la
Fiecare elev trebuie să adune cât mai multe cel puțin o
răspunsuri corecte. Anexa 1 întrebare.
Captarea atenţiei se face prin prezentarea
3. Captarea următoarelor versuri lacunare: Elevii răspund ꞉ Conversația Frontal Aprecieri
atenției „Dimineaţă m-…………… ”...- am trezit verbale
Şi pe faţă m-……………... ...-am spălat Versuri
5 min Ceai şi brânză …………… ... am mâncat lacunare
Cu haina m-……………… ...-am îmbrăcat
Şi la şcoală ………………” ... am plecat.”
Li se cere să completeze versurile cu cuvintele cele
mai potrivite.
Puteţi să spuneţi ce părţi de vorbire sunt cuvintele
completate?

Titlul lecției de astăzi este ”Verbul- exerciții


4. Anunțarea aplicative”. Elevii ascultă cu Conversatia Frontal Observ
temei/ Scriu titlul pe tablă. atenție. reactia
obiectivele Astăzi o să ne reamintim ce este verbul, o să elevilor
2 min rezolvăm exerciții cu verbe, și o să alcătuim
propoziții.

A. Completați rebusul cu opusul verbelor date: Se


5. Dirijarea 1. Cumpără R꞉ vinde Completează rebusul Rebus Frontal consideră
învățării 2. Decolează aterizează cu cuvintele potrivite. Tabla Smart reușită
3. Coboară urcă dacă
20 min 4. Tace vorbește Anexa 2 fiecare
5. Prinde aruncă elev
6. Vinde pleacă identifică
cel puțin
B. Formulați propoziții cu verbele: am câștigat, Formulează Exercițiul Tabla Individual cate un
ascult, va dansa. propoziții. verb.

C. Realizăm împreună un ciorchine pe tablă și în Elevii completează Ciorchinele Tabla Frontal Orală
caiete Ciorchinele.

VERBUL Verbul Conversația Tablă Frontal Curentă


1. arată acțiunea,
stare , existența; Fisă de lucru
2. Numărul-
plural/singular
3. Persoana-
I-a, II-a, III-a
4. Timpul-
trecut/prezent/viitor.

Verbe꞉ Se consideră
FIȘĂ DE LUCRU reușită dacă
Ex. 1 Subliniază doar verbele꞉ mănâncă, doarme, se Exercițiu Anexa 3 Frontal identifică
mănâncă, mâncare, dormitor, doarme, se cuibărește, alunecă, cel puțin 2
verbe.
cuibărește, cuibar, alune, alunecă, marcator, marchează, învață.
marchează, învățătură, învață.
- Elevul
Ex. 2 Asociază verbele cu înţeles asemănător: Elevii răspund corect꞉ asociază
spune va veni spune- zice corect cel
puțin 3
murmură a observat murmură- îngână Exercițiul
Fișă de lucru Frontal verbe.
s-a pitit zice s-a pitit- s-a ascuns
va sosi îngână va sosi- va ajunge Elevul
a zărit a decis a zărit- a observat Individual alcătuieșt
a hotărât s-a ascuns a hotărât- a decis. e cel puțin
s-a străduit un enunț
corect.

Se
Ex. 3 Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul sare să Elevii alcătuiesc consideră
fie pe rând: propoziții. reușită
substantiv ............................................................... dacă
verb: ........................................................................ Exercițiul Fisă de lucru Frontal încercuieș
te corect
-Ex. 4 Încercuieşte varianta corectă şi Elevii răspund corect꞉ cel puțin 2
argumentează alegerea făcută: Mama ia un creion din cele 3
de pe masă. variante.
Mama ia/i-a un creion de pe masă. El i-a spus o
El ia / i-a spus o poveste fratelui său. poveste . Identifică
Ei i-au/iau tortul de la coferărie. Ei iau tortul de la cel puțin
. cofetărie. Fisă de lucru un verb
Exercițiul
corect.
Ex. 5 Găsiți verbele în următoarele propoziții:
Constantin hoinărea prin pădure. Elevii răspund꞉
Bătrânul Gherasim a cumpărat o carte. - hoinărea Exercițiul
Operele lui Constantin Brâncuși vor dăinui peste - a cumpărat
Se consideră
ani. - vor dăinui reușită dacă
identifică
Ex. 6 Înlocuiţi întrebările din paranteză cu verbele Conversați Fisă de lucru cel puțin 3
care lipsesc: ...citește... a din 5 verbe.
„Tata (ce face?) ziarul.”, ..coase....
„Mama (ce a făcut?) un nasture la paltonul fratelui pregătește...
meu şi acum (ce face?) masa.”, ...ne așezăm...
„Toţi (ce facem?) la masă.”, ...este... Conversați
„Fratele meu (ce face?) lacom.”, ...vom face... a
„În curând (ce vom face?) la culcare.”
Ac, cal, apă, Ana,
casă, roșu Exercițiul
Concurs – „Cine scrie cele mai multe verbe la
6. Feed-back-ul timpul prezent într-un minut”. Ex. Merg, alerg, Munca Individual Scrisă
Li se explică modul de realizare al acestei sarcini vorbesc, caut, etc; independen
5 min (se începe la comanda „Porniţi!”, încetând la tă
comanda „Stop!”).
Câştigă cel care a scris cele mai multe verbe în
prezent dat, în funcţie de sarcina cerută (se face
desemnarea câştigătorului prin citirea verbelor
scrise şi analiza acestora). Joc Frontal Observația
Joc ”Ridică-te sau stai jos” didactic

Fac câteva aprecieri cu referire la activitatea


desfășurată. Dialog Frontal Aprecieri
7. Încheierea Îi intreb pe elevi cum li s-a părut lecția. verbale
activității Îi rog pe elevi să se autoevalueze.
Notez elevii care au răspuns cel mai mult.
2 min

ANEXA 1
Întrebări pentru concurs ”Cutiuța cu întrebări” ꞉
1. Definește verbul. 21. La ce timp este verbul ”vom pleca”?
2. Câte persoane are verbul? 22. La ce timp este verbul ”a înotat”?
3. Identifică verbul din propoziția următoare꞉ ”Eu merg la magazin.” 23. La ce timp este verbul ”mănânc”?
4. Care sunt timpurile verbului? 24. Alcatuiește o propoziție la viitor.
5. Spune un exemplu de verb la trecut. 25. Alcătuiește o propoziție cu cuvântul: băiat (ALEX)
6. Spunde un exemplu de verb la viitor. 26. Alcătuiește corect o propoziție la prezent.
7. Spunde un exemplu de verb la prezent. 27. Alcatuiește o propoziție la trecut.
8. Ce parte de vorbire este ”a fi” ? 28. Desparte în silabe cuvântul: casă ( Alex)
9. Pune verbul ”a merge” la plural. 29. Câte silabe are cuvântul ”casă”? ( Alex)
10. Pune verbul ”a merge” la singular.
11. Ce este substantivul?
12. Genurile substantivului?
13. Pune următoarea propoziție la plural꞉ ”Eu merg la circ”.
14. Dă un exemplu de pronume personal.
15. Cum se scrie corect ”eu” sau ”ieu”?
16. Ce arată un adjectiv?
17. Dă exemplu de un adjectiv.
18. Dă exemplu de substantiv la feminin.
19. Dă exemplu de substantiv la masculin.
20. Dă elemplu de un substantiv comun.
1
ANEXA 2 ”Rebus”
2

Completați rebusul cu opusul verbelor date꞉


1. Cumpără
2. Decolează
3. Coboară
4. Tace
5. Prinde
6. Vine
”CIORCHINELE
VERBUL
Anexa 3 FISĂ DE LUCRU

1. Subliniază doar verbele꞉


mănâncă, mâncare, dormitor, doarme, se cuibărește, cuibar, alune, alunecă, marcator, marchează, învățătură, învață.
2. Asociază verbele cu înţeles asemănător:
spune va veni
murmură a observat
s-a pitit zice
va sosi îngână
a zărit a decis
a hotărât s-a ascuns
s-a străduit

3. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul sare să fie pe rând:


substantiv ...............................................................
verb: ........................................................................

4. Încercuieşte varianta corectă şi argumentează alegerea făcută:


Mama ia/i-a un creion de pe masă.
El ia / i-a spus o poveste fratelui său.
Ei i-au/iau tortul de la coferărie.
5. Găsiți verbele în următoarele propoziții:
Constantin hoinărea prin pădure.
Bătrânul Gherasim a cumpărat o carte.
Operele lui Constantin Brâncuși vor dăinui peste ani.

6. Înlocuiţi întrebările din paranteză cu verbele care lipsesc:


„Tata (ce face?) ziarul.”
„Mama (ce a făcut?) un nasture la paltonul fratelui meu şi acum (ce face?) masa.”
„Toţi (ce facem?) la masă.”
„Fratele meu (ce face?) lacom.”
„În curând (ce vom face?) la culcare.”

Colorează figura cu verde dacă eşti mulţumit de activitatea ta de pe parcursul lecţiei şi cu roșu dacă eşti nemulţumit!