Sunteți pe pagina 1din 10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN SORESCU” BULZEŞTI

GRĂDINIŢA GURA RACULUI

EDUCATOARE: DIMIANU RALUCA-MARIA

GRUPĂ MIXTĂ

AN ŞCOLAR 2018-2019

OPŢIONAL

„ÎN LUMEA POVEŞTILOR”

Denumirea opţionalului: ÎN LUMEA POVEŞTILOR


Tipul opţionalului: opţional la nivelul mai multor domenii experienţiale
Domenii experenţiale vizate: „Domeniul limbă şi comunicare”,

1
„Domeniul om şi societate”, „Domeniul estetic şi creativ”.
Grup ţintă: preşcolarii
Durata: 1 an scolar (2018-2019)

ARGUMENT:

Creativitatea constituie o disponibilitate, o potenţialitate a întregii personalităţi, fiind una din


cele mai mari producătoare de valori umane, sociale şi educaţionale.

Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ.
Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o
formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. Dacă această perioadă nu este fructificată, pierderile ce
se produc vor fi mari, iar recuperările ulterioare vor fi parţiale şi adesea minime.

,,Există, adesea, în prima copilărie – spunea Gaston Berger – o prospeţime a imaginaţiei, o


curiozitate neobosită, un fel de geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii, ajunşi la maturitate, nu le
pot regăsi decât cu mare greutate.”

Limbajul reprezintă modul cel mai direct şi adesea cel mai la îndemâna preşcolarilor de
exprimare a creativităţii. Pornind de la memorarea, la început mecanică şi apoi tot mai conştientă a
cuvintelor, expresiilor, copiii ajung să le folosească în contexte noi, atât cu sensul lor real, dar şi cu
sens figurat. În acest ultim caz putem vorbi de tendinţa clară a preşcolarului de a inventa, de a crea
în materie de comunicare.

2
Dar pentru a crea în mod conştient copilul trebuie să aibă exemple, să trăiască printre poveşti,
povestiri, poezie de calitate. Literatura pentru copii este foarte bogată şi oferă posibilităţi
nemăsurate de receptare, de înţelegere şi interpretare, de influenţare pozitivă

Sarcina prioritară a educatoarei rămâne aceea de a identifica de timpuriu, din marea masă a
copiilor, pe aceia care dispun de potenţial creativ într-o mai mare măsură şi de a-i îndruma, încuraja
în demersul lor, călăuzindu-i într-o lume minunată, aceea a operelor literare valoroase, din literatura
pentru copii.

Tocmai acest lucru îşi propune acest opţional.

COMPETENŢE GENERALE:

 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor


structurilor verbale orale;
 Educarea unei exprimari verbale orale corecte din punct de vedere fonetic,
lexical şi sintactic;
 Dezvoltarea creativitatii şi expresivităţii limbajului oral;

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


1.1 Să asculte cu atenţie un - exerciţii de ascultare a unor texte literare, prezentate
text citit sau povestit de către învăţător sau de către un copil dintr-o clasă
mai mare:
- audierea unor texte literare înregistrate pe casete
audio;

1.2 Să înţeleagă conţinutul - exerciţii de identificare şi explicare a cuvintelor şi


unui text literar audiat sau expresiilor necunoscute;
citit - exerciţii de identificare a celor mai importante
3
momente din desfăşurarea acţiunii unui basm,
poveste, povestire;
- exerciţii de ordonare a momentelor principale dintr-
un text narativ, urmărind succesiunea logică;
1.3 Să aprecieze comporta- - exerciţii de identificare a personajelor (pozitive,
mentul personajelor negative);
- identificarea, cu ajutorul educatorului, a trăsăturilor
fizice şi psihice ale personajelor principale;
- exerciţii de exprimare a opiniilor proprii în legătură
cu comportamentul personajelor.
2.1 Să “citească” imagini - exerciţii de citire a imaginilor şi de integrare a
acestora în text;
- exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare
firului epic dintr-un text;
- exerciţii de povestire după imagini;
- exerciţii de creare a unor texte orale după imagini
date.
2.2 Să formuleze întrebări şi - exersarea formulării unor răspunsuri câtmai
răspunsuri în legătură cu complete la întrebările adresate de învăţător sau de
textul audiat către copii;
- formularea de întrebări legate de conţinutul textului;
2.3 Să prezinte conţinutul - exerciţii de povestire şi repovestire a textelor
textului literar studiate;
- dramatizări, joc de rol;
- exerciţii de memorare şi recitare a versurilor;
- reprezentarea prin desen a unei secvenţe din
conţinutul textului;
2.4 Să creeze noi texte pornind - exerciţii de modificare a conţinutului unei părţi din
de la un text cunoscut text;
- exerciţii de ordonare a unor propoziţii pentru a crea
un mic text;
- exerciţii de integrare a cuvintelor şi expresiilor noi
în context proprii;
- exerciţii orale de creare a unui scurt text cu început
sau final dat.
4
3.1 Să manifeste grijă şi - prezentarea etapelor de realizare a unei cărţi;
interes pentru carte, ca - vizite la biblioteca şcolii şi la o bibliotecă din oraş;
obiect de valoare; - organizarea unei colecţii de cărţi ilustrate.
3.2 Să manifeste atitudine - concursuri pe teme date;
pozitivă faţă de lectură; - întâlniri cu copii mai mari, care să împărtăşească
experienţa lor de cititori;
- realitarea unor moment artistice.
4.1 Să redea prin desene - exerciţii de însuşire a reprezentării expresiei unui chip
proprii personajele, (bunătate, răutate, bucurie, tristeţe);
respective acţiunile - exerciţii de folosire a tonurilor reci pentru redarea
acestora şi să le gravităţii unei situaţii şi a tonurilor calde pentru a
interpreteze verbal. sugera liniştea;
- exerciţii de explicare/povestire a propriilor desene,
urmărind exprimarea corectă şi fluentă;
4.2 Să redea prin desen - exerciţii de intuire a unor imagini, prezentări Power
punctul culminant al Point care ilustrează secvenţe din povestire;
textului audiat: - exerciţii de surprindere prin formă şi culoare
momentul/acţiunea cea mai sugestivă a textului;
- exerciţii de povestirea reciprocă, între colegi a
desenelor realizate.
4.3 Să manifeste interes şi - propuner ipentru lecturarea unor texte îndrăgite;
plăcere pentru lectura - realizarea unei biblioteci a grupei, cu îndeplinirea
textelor literare, pentru rolului de ,,bibliotecar”
redarea lor in lucrări - întocmirea de caiete de ,,lectură desenată”.
plastice:

CONŢINUTURI:

Nr. Conţinuturi Nr. De Luna Obs.


crt. activ

5
1 ●În lumea poveştilor

● Povestea unei cărţi: prezentrea etapelor de 2 septembrie


realizare a unei cărţi

● Prezentarea unor cărţi din literatura pentru


copii
2 Povestitorul Andersen

 Frumoasa din pădurea adormita


 Hansel si Gretel
 Hainele cele noi ale imparatului

3 octombrie
- Vizionare film de desen animat;

- Realizarea de compozitii plastice;

- Identificare şi caracterizarea personajelor

- Joc de rol

- Evaluare sumativa.
3 Basme populare

 Ursul pacalit de vulpe noiembrie


 Praslea cel voinic si merele de aur
2
- Confectionarea de decorațiuni de iarnă;

-Pregătirea unui moment artistic

-Confecţionarea unor felicitări

-Evaluare sumativă
4 Povestitorul Andersen

 Bradul
 Craiasa Zapezii

6
 Fetita cu chibrituri
 Omul de zăpadă

4 decembrie
- Vizionare film de desen animat;

- Confectionare podoabe pentru bradul de


Craciun;

- Confecţionarea unor felicitări

- Identificare şi caracterizarea personajelor

- Evaluare sumativa.
5 Poeziile copilariei:

●Iarna pe uliţă, de G.Coşbuc

● Somnoroase păsărele-fragment,de Mihai


Eminescu
2 ianuarie
-Memorare

-Recitare

-Exprimarea propriilor sentimente şi opinii

-Compoziţii plastice

-Evaluare sumativă
6 Poveşti şi basme din literatura universală:

 Motanul încălţatde Charles Perrault februarie


 Cenușăreasa, de Frații Grimm
4
 Albă ca Zăpada,după Fraţii Grimm
 Pinocchio de Carlo Collodi

- Audierea poveștii;

7
- Realizarea de compozitii plastice;

- Teatru de papusi;

- Evaluare sumativa.
7 Poeziile copilariei:

 Gândăcelul,de Elena Farago


 Roua, de Mălina Cajal
 Primăvara,de Elena Dragoş
 Legenda rândunicii 4 martie

-Memorare

-Recitare

-Exprimarea propriilor sentimente şi opinii

-Compoziţii plastice
8 Din lumea minunata a copilariei: 3

 “La scăldat” de Ion Creangă aprilie


 “La cireşe”de Ion Creangă

9 Din lumea celor care nu cuvântă: 4

 “Vulpea si barza” de Jean de la Fontaine


–memorizare
 “Cainele si catelul” de G.Alexandrescu
–lectura educatoarei;
 “Corbul si vulpea” de Jean de la
Fontaine –memorizare; mai
 “Recunoaste povestea si personajul“–
joc didactic;

8
10 ,,Hai să facem o poveste!” - să creeze scurte
povestiri cu subiecte la alegerea copiilor;

,, Continuă povestea!” - să continue povestirea


3 iunie
colegului;

,,Ne pregătim de serbare” - să stabilească


programul serbării; să inventarieze creaţiile
proprii ce vor fi folosite în spectacol;

MODALITĂŢI DE REALIZARE:
 memorizări
 convorbiri
 învăţare de cântece
 prezentare de scenete
 lecturădupă imagini
 picturi, desene
 vizite la bibliotecă

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, descrierea, jocul de rol, observarea, lectura


educatoarei, povestirea

MIJLOACE ŞI MATERIALE:
 Texte suport
 planşe, ilustraţii
 mijloace video
 coli, lipici, acuarele,
pensule

MODALITATI DE
EVALUARE;
9
 portofoliul individual al copilului
 jocuri de rol
 dramatizări
 concursuri

BIBLIOGRAFIE
 „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” ;
 Culegere de texte literara, Nichita Tomescu, Georgeta Prodescu-Mihaescu si
Pavel Tugui, Editura Didactica si Pegagogica, Bucuresti -1977;
 Dramatizari dupa povesti si povestiri celebre; Sceneta pentru prescolari si
scolarii mici, Editura Paralela 45, 1998;
 Programa activitatilor instructiv – educative in gradinita de Copii, Ministerul
Educatiei si Cercetarii Bucuresti, Editura V&I Integral – Bucuresti.

10

S-ar putea să vă placă și