Sunteți pe pagina 1din 27

PROIECT DE ACTIVITATEDIDACTICĂ

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. preșcolar FILIP GABRIELA NICOLETA


1
DATA: 11 martie 2020

NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPA: nivel II, Grupa mare – ”Florile”

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum exprimăm ceea ce simțim?”

TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII: ”Emoții de primăvară”

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Grădina primăverii”


MIJLOC DE REALIZARE: - Domeniul Limbă și Comunicare-Lectura educatoarei

-Domeniul Estetic și Creativ- Pictură

SCOPUL ACTIVITĂȚII:

Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor însușite despre mediul înconjurător și despre florile cresc în anotimpul primăvara. Însușirea de noi
cunoștințe despre naura, anotimpul primăvara, despre cum sunt alcatuite și de ce au nevoie florile pentru a se dezvolta.

DOMENII DE DEZVOLTARE:

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE


2
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII
1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare

Comportamente vizate:

1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
1.2. Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate
1.4. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale

B. DEZVOLTAREA SOCIO – EMOȚIONALĂ

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII


1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate

1.1 Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice specifice

1.3. Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE


2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor(persistență în activități)

2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență

2.2. Manifestă creativitate în activități diverse

3
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI,M A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII
1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
1. 2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII


2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat
2.1. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și de numerație

STRATEGII DIDACTICE:

 Metode și procedee: conversația, observația, exercițiul, explicația, demonstrația, expunerea, turul galeriei
 Resurse materiale: acuarele, pensule, zambile, ghiocei, lalele, legenda ilustrată, scrisoare de la Zâna Primăvara, jetoane, flori din
ipsos, recompense, .
 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:

 ADP: Întâlnirea de dimineață: Bună dimineața, floricele vesele! – salutul


Rutine: ”Sunt curățel precum un ghiocel!”

Tranziții:”Uite-asa”,”Bat din palme clap, clap, clap/Din picioare trap, trap, trap/Ne-nvârtim, ne răsucim/Și la centre ne
rotim!”, ”Primăvara a sosit”,

4
ALA: Știință: ”Flori frumoase, numărate”- activitate matematică

Mnipulative: Sortare flori de primavară


Joc de rol: ”La florărie”
Alfabetizare: ”Vaz cu flori de primăvară”- semne grafice
 ADE: DLC –” Legenda ghiocelului” de Eugen Jianu– lectura educatoarei

DEC-”Laleaua fermecată”- pictură

 ALA: Joc de mișcare: ”Floricele muzicale”


Joc de atenție: ”Prinde floricica!

BIBLIOGRAFIE:

 CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE – 2019


 Suportpentruexplicareașiînțelegereaunor concept șiinstrumente cu care opereazăcurriculumulpentrueducațietimpurie
 Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2019 – 2020

5
SCENARIUL ZILEI

Programul zilei începe cu întâlnirea de dimineață. Copiii sunt așezați în semicerc pentru a putea stabili un contact vizual cu toți membri
grupei. Întâlnirea de dimineață debutează cu salutul Bună dimineața, flori vesele! Se face prezența copiilor. Fiecare copil strigat își pune
ecusonul la gât. Se completează calendarul naturii: Câte anotimpuri cunoaștem?În ce anotimp suntem?Care sunt lunile anotimpului primăvara?În
ce lună suntem?Ce zi este astăzi? Cum este vremea?, etc.

După întâlnirea de dimineață, copiii vor afla noutatea zilei prin intermediul unei scrisori lăsate de Zâna Primăvara la ușa grupei. Se citește
scrisoarea:

Dragicopii,

Știucă, săptămânaaceasta la grădiniţă, vorbiţidesprevenireaprimăverii: despreflori, copacișifenomenecaracteristice.


Acestlucrumăbucurăfoartemultșimăajutăsăajungmairepedeînorașulvostru cu timpulînsorit, cu florilemeleși cu soarelestrălucitor de vremebună.
Am aflat de iscusințavoastrăși mi-ar face plăceresămăintâlnesc cu voi. Pentru a ne întâlni, trebuiesămăajutațisăalungIarna cu
geruleișisăumplupământul de floriparfumateșicolorate. Suntconvinsăcăvețireuși! Pemăsuțe v-am lasatcâtevacutiiîn care
vețigăsimaterialelenecesarepentru a măajutasăalungIarna.Ținețicont de ceeacevă spun: răspundeţicorectşinumaicândsunteţiîntrebaţi,
lucraţiordonatşimai ales cu atenție!

Văurezmultsucces!
6
Cu drag, ZânaPrimăvară!

Le prezint copiilor centrele de interes. Le spun ceea ce vor avea de făcut la fiecare centru și îi îndrum în alegerea unui centru:

La centrul Știință vor avea de realizat corespondența între numărul de flori și cifra corespunzătoare.

La centrul Manipulativevor avea de sortat flori de primăvară:lalele, zambile, ghiocei, narcise, brânduse,

La centru Joc de rol vor avea de realizat buchete din flori de primăvară.

La centrul Alfabetizare vor avea de decorat vaza cu flori după model și sa folosescă semnele grafice pentru a desena flori in vază.

Copiii își aleg centrele, pe care le vor schimba prin tranziția: Bat din palme clap, clap, clap/Din picioare trap, trap, trap/Ne-nvârtim, ne
răsucim/Și la centre ne rotim!

Încheierea activității pe centre se va realiza tot cu ajutorul tranziției Bat din palme…doar că vom schimba versul final: Și la centru ne oprim

Zâna Primăvara le-a lasat copiilor in sala de grupă mai multe pelerine colorate în culorile florilor de primăvară pe care le vom pune pe umeri
pentru a ne proteja de mânia Iernii.

Copiii se vor așeza pe covor, în mijlocul grupei și vor cânta cantecelul ”Uite-asa” făcând astfel tranziția la următoarea activitate: ”Legenda
ghiocelului” de Eugen Jianu- lectura educatoarei (DLC)

7
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE

EDUCAREA LIMBAJULUI – Lectura educatoarei

NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPA: Nivel II, grupa mare – ”Florile”

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:”Cum exprimăm ceea ce simțim?”

TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII:Emoții de primăvară”

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: LIMBĂ ȘI COMUNICARE

DISCIPLINA: EDUCAREA LIMBAJULUI

TEMA ACTIVITĂȚII:”Legenda ghiocelului” – lectura educatoarei

MIJLOC DE REALIZARE: lectura educatoarei

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII

1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


8
Comportamente vizate:

1. 2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor

OBIECTIVE:

 O1.Să redea conţinutul poveştii, cu ajutorul intrebărilor şi a materialului intuitiv,respectând ordinea acţiunilor;
 O2. Să deducă mesajul poveştii, cu ajutorul educatoarei şi a materialului intuitiv.
 O3Să fixeze în ordine cronologică elemnetele din legendă.

DEMERS DIDACTIC

ETAPELE CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


ACTIVITĂȚII Metode și Mijloace de Metode și
procedee învățământ indicatori
Momentul Voi așeza mobilierul și voi pregăti materialul necesar Mobilierul grupei Observarea
organizatoric în desfășurarea activității comportamentului
Aranjarea scăunelelor în semicerc Corectarea ținutei
Pregătirea materialelor didactice

Captarea atenției Se va face cu Surpriza Cartea


ajutorulunorghicitoridespreceamaireprezentativafloare Conversația magică(cuprinde
de primavera, ghiocelul: Legenda
9
„Eualungiarna din ţară ghiocelului, flori
Şi-aducdulceaprimăvară, de primăvară –
Suntmicuţşifrumuşel recompense.
Şimăcheamă ... ” (ghiocel)

„Floare-i ca un clopoţel,
E micuţ, darvoinicel.
Scoatecapul din zăpadă
Primăvara să o vadă.” … (ghiocelul)

„E micuţşifrumuşel,
Din zăpadă el se-arată
Albşi cu codiţăverde,
Dă de veste-n toatăţara
Căsoseşteprimăvara. ” ….. (ghiocelul)

Reactualizarea Vompurta o
cunoștințelor scurtăconversațiedesprevestitorulprimăverii,
ghiocelul.
Anunțarea temei și a Voi anunța titlul poveștii: ”Legenda ghiocelului” de
obiectivelor urmărite Eugen Jianu.

10
Prezentarea noului Voi da citire textului, susținându-l cu imagini din Textul legendei, Observarea
conținut și dirijarea poveste. Lectura imagini sugestive sistematică a
învățării educatoarei din poveste comportamentului
copiilor în timpul
lecturii
Asigurarea retenției și După audierea textului, copiii vor răspunde la niște Explicația Floare cu întrebări Formularea corectă a
a transferului întrebări legate de conținutul legendei, întrebări aflate Exercițiul răspunsurilor la
pe petalele unei flori din cartea veche: întrebări
 Cum se numește legenda?
 Cine este autorul legendei?
 Care sunt personajele acestei legende? Dar
personajul principal?
 Cine s-a împotrivit Babei Iarnă?
 Cine i-a trimis veste ghiocelului să se arate
lumii?
 Cum a vrut Baba Iarna sa il pedepseasca p
ghiocel pentru ca i s-a impotrivit?
 Pe cine au chemat in ajutor Baba Iarna si Moș
Omăt in ajutor pentru a-l ingheta pe ghiocel?
 După ce s-a ascuns ghiocelul pentru a nu
ingheta de frig?

11
 Cine a venit în ajutorul ghocelului?
 Ce a vazut ghiocelul dis de dimineață?
 Cine este ghiocelul?
Obținerea Pe 2 măsute in cutii vor fi amestecate imagini Conversația Se va aprecia verbal
performanței reprezentative din legendă, se vor forma 2 echipe de modul de reacție al
Imagini
copii ,fiecare echipă va merge la masuța ei și prin copiilor
Mâna Oarbă reprezentative din
metoda ”Mâna Oarbă” vor avea extras imagini din
legendă
cutii si de pus iîn ordinea cronologică intamplarilor
din legendă. Echipa care va termina prima va fi
Exercițiu
desemnată câștigătoare.
Încheierea activității Voi face aprecieri asupra modului în care au răspuns Conversația Aprecieri verbale
și s-au comportat copiii în timpul activității. Stimulente
TRANZITIE: ”Primăvara a sosit”

DOMENIUL ESTETIC-CREATIV

ACTIVITATE PRACTICĂ –”Florile Zânei Primăvara”-pictură

NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPA: Nivel II, grupa mare – ”Florile”

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:”Cum exprimăm ceea ce simțim?”

TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII:”Emoții de primăvară”

12
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DOMENIUL ESTETIC-CREATIV

TEMA ACTIVITĂȚII:”Florile Zânei Primăvara”

MIJLOC DE REALIZARE: pictură

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare

Comportamente vizate:

1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate

 OBIECTIVE:
O1: Să execute corectmiscarile de încalzire a mainilor
O2: să realizeze ”Florile Zânei Primăvara”pictând florile din ipsos

O3: să-și exprime părerea despre lucrările colegilor ținând cont de aspectul acestora

DEMERS DIDACTIC

13
ETAPELE CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
ACTIVITĂȚII Metode și Mijloace de Metode și indicatori
procedee învățământ
Momentul Voi așeza mobilierul și voi pregăti Mobilierul grupei Observarea
organizatoric materialul necesar în desfășurarea comportamentului
activității Corectarea ținutei
Aranjarea mobilierului
Pregătirea materialelor didactice

Captarea atenției Surpriza


Captarea atenției se va face prin Coș cu flori de
prezentarea Coșulețului Primăverii în primăvară (lalele,
care sunt numeroase flori de primăvară Conversația zambile, ghiocei)
și prin lipirea în piept a unor
jetoane cu flori de primăvară. Jetoane cu flori de
nprimăvară
Anunțarea temei și a Copiii vor fi împărțiți în două grupe:
obiectivelor urmărite Fetele vor face parte din Grupa Jetoane cu flori de
Explicația primăvară
zambilutelor, iar băieții din Grupa
ghioceilor,ambele grupe vor avea de
pictat florile din ipsos.
Prezentarea noului Se realizează intuirea materialelor de Explicația Observarea
14
conținut și dirijarea lucru, se prezintă modelul și se explică Flori din ipsos sistematică a
învățării modul de realizare. comportamentului
Demonstrația Acuarele
Se vor executa câteva exerciții de copiilor în timpul
încălzire a mușchilor mici ai mâinilor. activității
Pensule
Copiii vor fi supravegheați și vor primi
Exercițiul
sprijin și îndrumări individuale pentru a Lucrări practice

finaliza lucrările.Împreună vor finaliza


laleaua.
Obținerea După finalizarea picturii, copiii vor Explicația Flori din ipsos
performanței realiza împreună cu educatoarea o pictate
machetă care se va numi ”Grădina Zânei Demonstrația
Primăvara”. Florile pictate anterior vor Polistiren
Turul galeriei
fi infipte intr-o bucată de polistiren
decorată corespunzător și astfel vom
realiza ceea ce ne-am propus.
Încheierea activității Voi face aprecieri asupra modului în Conversația Aprecieri verbale
care au lucrat și s-au comportat copiii în Surprize dulci Stimulente dulci
timpul activității.

ALA II:

,,Floricelelemuzicale” - joc de mișcare


15
Categoria de activitate: jocurişiactivităţi la alegereacopiilor, recreativ-distractive;

Mijloc de realizare: joc de mişcareşiatenţie

Forma de organizare: frontal

Material didactic: scaune, muzică,

Scopuljocului: relaxareacopiilorîntr-un mod plăcut

Sarcinajocului :să execute corectmişcările, coordonându-se cu ritmulmelodiei; săocupelocpescaun la oprireamuzicii; sărespecteregulilejocului.

Elemente de joc: muzica, întrecerea;

Descriereajocului: Jocul se desfăşoarăpemelodiacântecului ”Iarnăsăteduci cu bine”

Jocul se desfășoarăînjurulscaunelorașezatepedouărânduri, spate în spate.Copiiidanseazăocolindscaunele, iar la oprireamuziciieitrebuiesă se


așeze. Copilul care rămânefărăscaunvaieși din joc. Ultimul/ultimiicopil/copiirămas/rămașiînjoceste/suntnumit/numițicâștigător/câștigători.

Joc de ațentie: ”Prindefloricica!”

 Introducerea în joc (discuții pregătitoare): Se poartă o discuție referitoare la florile de primăvară.


 Anunțarea titlului jocului și a scopului acestuia. Educatoarea îi anunță pe copiii că vor desfășura împreună jocul numit”Prindefloricica”
ce are ca scop colaborarea, cooperarea cu colegii de joaca, armonizarea intereselor, asumarea unor responsabilitati și impun colectivului
respectarea disciplinei, a regulilor de întrecere;

16
 Explicarea și demonstrarea regulilor jocului: educatoarea explică preșcolarilor regulile jocului: copiii se vor așeza în cerc, un copil va
avea în mana o floare, la semnalul educatoarei el trebuie să o arunce către colegul său din dreapta, acesta trebuind să prindă floarea și să
o arunce mai departe colegului său și tot așa până când unul dintre copii va scăpa floareape jos, acesta fiind descalificat. Jocul va
continua până când în joc va rămane doar un singur copil ce va fi desemnat caștigător!
 Complicarea jocului: florile pot fi oferite atât de fete, cat și de baieti, tocmai de aceea jocul se va relua desfașurându-se doar cu fetele, iar
mai apoi doar cu baietii.
 Încheierea jocului: se fac aprecieri asupra modului în care s-a desfășurat jocul.

ANEXA 1

Dragicopii,

Știucă, săptămânaaceasta la grădiniţă, vorbiţidesprevenireaprimăverii: despreflori,


copacișifenomenecaracteristice. Acestlucrumăbucurăfoartemultșimăajutăsăajungmairepedeînorașulvostru cu
timpulînsorit, cu florilemeleși cu soarelestrălucitor de vremebună. Am aflat de iscusințavoastrăși mi-ar face
17
plăceresămăintâlnesc cu voi. Pentru a ne întâlni, trebuiesămăajutațisăalungIarna cu geruleișisăumplupământul de
floriparfumateșicolorate. Suntconvinsăcăvețireuși! Pemăsuțe v-am lasatcâtevacutiiîn care
vețigăsimaterialelenecesarepentru a măajutasăalungIarna.Ținețicont de ceeacevă spun:
răspundeţicorectşinumaicândsunteţiîntrebaţi, lucraţiordonatşimai ales cu atenție!

Văurezmultsucces!

Cu drag, ZânaPrimăvară!

Cum se numește
legenda?
18
Cine este autorul
legendei?

19
Care sunt personajele acestei
legende? Dar personajul
principal?
20
Cine s-a împotrivit
Babei Iarnă?

21
Cine i-a trimis veste
ghiocelului să se
arate lumii?

22
Cum a vrut Baba Iarna sa il
pedepseasca p ghiocel pentru
ca i s-a impotrivit?
Pe cine au chemat in ajutor
Baba Iarna si Moș Omăt in
23
ajutor pentru a-l ingheta pe
ghiocel?

După ce s-a ascuns ghiocelul


pentru a nu ingheta de frig?
24
Cine a venit în
ajutorul ghiocelului?

25
Ce a vazut ghiocelul
dis de dimineață?

26
Cine este ghiocelul?

27

S-ar putea să vă placă și