Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECȚIE

Data: 11.09.2019
Clasa: a VI-a
Aria curriculară: Consiliere și orientare
Modulul: Autocunoaştere
Subiectul: Cum mă văd ceilalți?
Tipul lecţiei: de comunicare/însușire de noi cunoștințe
Diriginte: prof. Dain Mihaela
Scopul: Cunoașterea propriei persoane și identificarea resurselor interne, descoperirea
calităților și defectelor, a aptitudinilor individuale.
Obiectivele activității:
O1: dezvoltarea abilității de a primi și de a face complimente;
O2: valorificarea resurselor personale;

Exercițiul introductiv:
Găsește sinonimul
Se împarte grupul în două. Persoanele din primul subgroup primesc sarcina de a se
gândi la un anumit cuvânt, iar cei din din subgrupul advers trebuie să-și găsească sinonimul.
Se acordă câte un punct pentru fiecare sinonim identificat corect. Echipa care adună cele mai
multe puncte va fi recompensată.

Desfășurarea activității

Fiecare elev primește o foaie de hârtie pe care își notează cele mai importante calități.
Ulterior, notițele vor fi lipite cu fața în jos, astfel încât să nu poată fi citite. Primesc
instructajul de a se ridica de pe scaun și de a scrie pe spatele fiecărui membru al grupului o
calitate sau un lucru pozitiv: ,, Scrieți pe coala de hârtie lipită pe spatele colegului numai
lucruri pozitive. Evitați folosirea unor cuvinte jignitoare!”
După completarea tuturor foilor, acestea sunt desprinse, astfel încât fiecare să poată
citi comparativ, atât ceea ce a notat el despre sine, cât și ceea ce au scris ceilalți participanți la
grup.
Timp de aproximativ 5-6 minute, elevii vor reflecta la aspectele consemnate pe cele
două fețe ale colii de lucru, comparându-le și stabilind eventualele asemănări și deosebiri.
Elevii care se oferă voluntari vor prezenta în fața întregului grup informațiile ( exemplu:
,,Așa mă văd eu! vs Așa mă văd ceilalți!)
Joc: Mașina de spălat
Se formează două șiruri de persoane, așezate față în față. Un voluntar sau coordonatorul de
grup va trece printre cele două șiruri ( mașina de spălat). Când ajunge în dreptul primei
perechi se oprește și așteaptă să fie spălat: fiecare participant la joc îi pune mâna pe umăr
pronunțând o caracteristică, o calitate, un cuvânt/o expresie de încurajare. Subiectul
mulțumește și trece mai departe.

Întrebări:
De ce este important să îi cunoaștem mai bine pe cei din jurul nostru?
Cum putem să îi cunoștem mai bine pe ceilalți?
Ce am învățat despre noi înșine?
Am descoperit lucruri noi despre cei din grupul din care facem parte?
Ți se întâmplă adeseori ca ceilalți să-ți facă complimente?
În ce fel te influențează acest lucru?
Care este importanța formulării unor aprecieri pozitive la adresa celorlalți?
Ai încredere în tot ceea ce a fost scris/spus despre tine?

FIȘĂ DE LUCRU
Elevii completează individual fișele

Cinci lucruri care îmi plac la mine

1._______________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________

Cinci puncte tari ale mele

1._______________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________
Cinci lucruri pe care le-am făcut bine

1._______________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________

Încheierea activității

Se va solicita feed-back din partea participanților cu privire la tematica propusă. Elevii


vor avea oportunitatea de a pune întrebări clarificatoare, circumscrise problematicilor de
interes, supuse atenției în mod voluntar de către cei interesați.
Elevii pot răspunde la întrebările: Ce am aflat în această activitate? Ce mai doresc să
aflu în legătură cu acest subiect?