Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DIDACTIC

Prof. Sandu Adriana


Scoala Gimnaziala Nr. 119, sector 4, Bucuresti
I. Elemente de identificare

II. Obiective

III. Demersuri

IV. Metode de învăţare

V. Tehnici de predare

VI. Materialul didactic

VII. Tipul grupului

VIII. Resurse educaţionale

IX. Modalităţi de evaluare

Secvenţe didactice
1) Aria curriculară: Limbă şi comunicare
2) Disciplina: Limba şi literatura română
3) Clasa: a VI-a
4) Unitatea de învăţare: Schiţa
5) Tipul lecţiei: mixtă
6) Titlul lecţiei: „D-l Goe...” de Ion Luca Caragiale
7) Timpul de lucru: 1 h
Să prezinte etapele narative ale textului.
Să prezine elementele textului: spaţiu, timp,
personaj, procedee artistice.
Să argumenteze importanţa „duratei
temporale” în studiul textului.
Să explice în funcţie de părerea sa atitudinea
greşită a familiei copilului.
III. Demersuri:

instructiv-deductive, analogice.
IV. Metode de învăţare:

activ-participative.
V. Tehnici de predare:

- Lectura explicativă
- conversaţia
- problematizarea
- dezbaterea
- discuţia
VI. Materialul didactic:

- manualul
- textul literar („D-l Goe...” de Ion
Luca Caragiale)
- portofoliu
- fişă de control.
VII. Tipul grupului:

- nivelul clasei: omogen


- activitate frontală
VIII. Resurse educaţionale:

• Sala de clasă - Clasa a VI-a


• Videoproiector
IX. Modalităţi de evaluare:

• evaluare formativă,
frontală
Secvenţe didactice

*Comunicarea titlului lecţiei în curs de desfăşurare


şi enunţarea obiectivelor .
*Prezentarea sarcinilor de învăţare şi dirijarea
învăţării – lectura explicativă
2. Constituirea sensului (Învăţarea noilor conţinuturi)

• spaţiul
• timpul
• personajul
• procedee de configurare a textului
• semnificaţiile de ansamblu.
OBŢINEREA PERFORMANŢEI ŞI ASIGURAREA
FEED-BACK-ULUI
După realizarea fiecărei sarcini de învăţare,
profesorul va face aprecieri, pe tot parcursul orei,
în legătură cu nivelul activităţii (general sau
individual) al elevilor şi va face referiri la calitatea
răspunsurilor.
Asigurarea retenţiei și a transferului
- Se vor identifica şi înlătura eventualele erori,
lacunele din răspunsurile elevilor.
- Se va realiza printr-o activitate independentă ce va
consta în tema pentru acasă.