Sunteți pe pagina 1din 2

APLICAȚII pentru pregatirea tezei

Pe-nserate, după o zi foarte călduroasă, aștept într-o stație mică, de pe linia


Brașov - Cluj, trenul accelerat care merge spre Pesta... N-aștept mult... Trenul sosește...
Repede-mi iau sacul de drum și mă duc la cel mai apropiat vagon de clasa a doua; n-am
vreme s-aleg: trenul pleacă-ndată.
M-am suit, a fluierat, pornește.
E foarte cald în vagon și lume multă mai ales în coridor, unde se vorbește tare în
mai multe limbi și miroase strașnic a funingine de lignit amestecat cu trabuc popular.
Întru într-un compartiment, unde văd loc gol; îmi pun sacul în plasa de sus și m-așez
într-un colț lângă ușă.
În compartimentul meu, sunt deocamdată numai două persoane, alături pe
bancheta din potrivă, în colțul opus, de lângă fereastra vagonului. Deși lampa
îmbrobodită aruncă o lumină foarte slabă și nu pot distinge figurile, înțeleg după siluete
că e o pereche tânără, un domn și o damă, care șoptesc foarte încet; cât de încet însă, și
cu toată uruitura ritmată a roatelor, care sfârâie acum cu o viteză onorabilă, tot prind
din șoaptele tinerei perechi câteva cuvinte:
— Dracul l-a mai adus și p-asta! zice dama.
— Taci! zice domnul; să n-auză! poate-i român...
,, A! așa ți-e vorba? zic eu în gândul meu; bine!``
Gândind astfel, mă-nchei până jos la waterproof, îmi apăs șapca pe ochi și mă
rezem cu ochii mijiți, ca și cum m-aș așeza pe somn. Dar n-apuc să isprăvesc mișcarea și
aud lângă mine, la ușa compartimentului, tușind cineva tare și scurt de trei ori, așa că
fără voie mă ridic și mă uit ca la un semnal ce mi s-ar da după-nvoială. O doamnă
în vârstă o văz bine la lumina lămpii din coridorul vagonului; ea a tușit. E un fel de
mahalagioaică... N-o cunosc... Mă reașez la loc, și, întorcând privirea înăuntrul
compartimentului, văz că domnul a trecut lângă ușă în capătul cestălalt al banchetei,
drept în fața mea.
Închiz un moment ochii.
— Pardon! auz un glas de femeie...
Și simț că mă-nghioldește cineva împingându-mi genunchii. Mi-i retrag cât pot și
deschid ochii.
Cocoana care a tușit adineaori ajută pe un domn destul de burtos să treacă din
coridor în compartiment. Domnul intră cu pasul nu prea sigur și, ținut de cocoana de-
aproape, merge, clătinat de mișcarea trenului, să se așeze greoi în capătul celălalt al
banchetei mele lângă fereastră, față-n față cu doamna cea tânără, care pare c-a adormit.
— Cocoană Sofițo, zice domnul cam gâfâind, dă-ntr-o parte perdeluța de la
lampă, mi-am pierdut pernița...
(I.L. Caragiale, Lună de miere)
I LITERATURĂ
1. Redactează o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți trăsături
specifice unui text epic, pe baza fragmentului dat.
2. Redactează o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să caracterizezi unul dintre
personajele din textul dat.
3. Redactează o compunere narativă, de minimum 150 de cuvinte, în care să redai o
întâmplare reală sau imaginară petrecută într-un tren.
4. Formulează 2 idei principale / secundare.
5. Explică, în câte 3-5 rânduri, semnificația secvențelor:
a) ,, A! așa ți-e vorba? zic eu în gândul meu; bine!``
b) — Dracul l-a mai adus și p-asta! zice dama.
— Taci! zice domnul; să n-auză! poate-i român...
6. Exprimă-ți opinia cu privire la rolul a două moduri de expunere folosite în textul dat.

II ORTOGRAFIE
1. Motivează folosirea cratimei în structura: așa ți-e vorba?
2. Motivează folosirea virgulelor în secvența: M-am suit, a fluierat, pornește.
3. Motivează folosirea ghilimelelor în secvența,, A! așa ți-e vorba? zic eu în gândul meu;
bine!``

III. FONETICĂ
1. Precizează numărul literelor și al sunetelor din cuvintele: funingine, banchetă, perechi,
pereche, cineva, mahalagioaică, înghioldește, genunchi.
2. Rescrie, din primul paragraf, cuvintele care conțin grupuri vocalice.

IV LEXIC
1. Rescrie, din text, 6 cuvinte – expresii care fac parte din câmpul lexical al trenului.
2. Dă sinonimele contextuale ale cuvintelor: figurile, uruitura, ritmată.
3. Exemplifică, în enunțuri, câte 5 sensuri diferite ale cuvântului limbă și ale cuvântului
ochi.

V MORFOLOGIE
1. Precizează valoarea morfologică si funcția sintactică a cuvintelor (în ordinea apariției în
text): după o zi, mică, de pe linia, de drum, de clasa, a doua, trenul, lume, cu trabuc, loc,
în plasa, lângă ușă, o pereche, a roatelor, cu o viteză, tinerei, perechi, roman,
compartimentuluilămpii, din coridorul, vagonului, al banchetei, pe un domn, cu doamna,
cea tânără, pernița.
2. Indică modul, timpul și conjugarea verbelor: iau, s-aleg, a fluierat, nu pot, distinge, a
adus, gândind, m-aș așeza, am pierdut.
3. Rescrie, din text, 3 adjective la grade diferite de comparație.
4. Exemplifică, în enunțuri (precizezi valorile):
a) 5 valori morfologice diferite ale cuvântului o
b) 3 valori morfologice diferite ale cuvântului a
c) 5 valori morfologice diferite ale cuvântului i