Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Data: 09.09.2019
Instituția: LT „Vasile Alecsandri”, or. Călărași
Clasa: a VII-a „A”
Disciplina: Dezvoltare Personală
Timpul: 45 min
Tema: Imaginea de sine și stima de sine. Oportunitățile și provocările vârstei.
Profesor: Bob Maria, grad didactic I

Competențe specifice:
- Exprimarea identității personale în relaționarea constructivă cu familia și ceilalți, prin
explorarea sinelui și resurselor sociale;
Unități de competență:
1.1. Stabilirea relației dintre schimbările specifice vârstei și oportunitățile formării unei
imagini de sine autentice.
1.2. Analiza factorilor constructivi și distructivi în relațiile cu semenii și adulții în vederea
prevenirii intimidărilor.
1.3. Modelarea unui comportament tolerant și non-discriminatoriu în relațiile reale și virtuale

Obiective:
O1. Să explice conceptele imagine de sine, stima de sine, formulând o concluzie;
O2. Să determine cauzele și consecințele pentru Sub-apreciere și supra-apreciere, competând
tabelul;
O3. Să identifice punctele forte, pentru depășirea problemelor personale;
O4. Să formuleze clar obiectivele de viitor, analizând resursele personale.

Metode și procedee: jocul didactic, discuție, GPP, test, diagrama cauze –efect
Mijloace didactice: fișe cu exerciții, tabel, pix, lipici, foi A4, markere

Bibliografie:
1. Elena Motaș , Rusu Daniela, Program de Dezvoltare personală, CCD Iași, 2011
2. Silvia Babea, Violanda Cristina Morărașu, Ghid de resurse practice pentru activitatea de
consiliere și orientare a elevilor, 2009
3. Băban, A., 2001, Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de consiliere şi
orientare, Editura Psinet, Cluj-Napoca
Etapele O Activități de învățare Resurse Evaluare
lecției
Evocare O1 Salutul. Organizarea clasei pentru lecție. T: 10 Elevii
Elevilor li se propune Fișa 1 Oglinda P: jocul notează
Sarcina: Pe fișa primită (pe desenul oglindă) didactic calitățile lor.
notează cele mai importante calități ale tale. (minim M: fișa Notează
3). Timp: 3 min. Oglinda trasături de
personalitate
Pe spatele fiecrui elev este lipită o fișă.Fiecare va pentru
trece pe foile prinse câte un lucru (calitate, trăsătură colegii lor.
pozitivă) pe care o apreciază la colegul lui. Timp 6
min (clasa este numeroasă).
Elevii vor compara listele completate de ei cu listele
de pe spate.
Discuții:
1. În ce măsură autocunoașterea este
influențată de părerea celorlalți?
2. Se suprapun caracteristicile personale
considerate pozitive cu ceea ce apreciază
ceilalți la propria persoană?
3. Acest exercițiu te-a ajutat să te cunoști mai
bine?
Se anunță tema lecției.
Realizare O1 Citiți cu atenție enunțurile de mai jos și notați în T: 7 min Competează
a sensului stânga fiecăruia varianta de răspuns care vi se P: test de testul
potrivește cel mai bine. Fișa 2 Autoevaluare – O autocunoaștere
scurtă apreciere. ;
M: Test
Înterpretarea rezultatelor, pentru partea 2 a fișei.

La întrebările 1, 2, 4, 6, 7 pentru răspunsul DA se


acordă un punct, iar la întrebările 3, 5,
8, 9, 10, pentru răspunsul NU se acordă câte un
punct. După adunarea numărului de
puncte, dacă totalul este mai mic de 7, înseamnă că
ai o atitudine negativă faţă de sine,
dacă totalul este între 7 şi 10 ai o stimă de sine
pozitivă.

Lucrând în pereche cu colegul de bancă, completați T: 10 min Discută în


tabelul: P: GPP perechi și
O2 SUB – SUPRA- M: tabel completează
O1 APRECIEREA APRECIEREA tabelul
personalității PERSONALITĂȚII
Cauze
Efecte

O3 Activitatea VALIZA T: 15 min


P: jocul
Inventariază, în valiză, avantajele, punctele tari, didactic,
resursele interioare pe care mizezi pentru a depăși discuție
problemele sau provocările prin care treci. M: fișa Valiza
Elevii lucrează individual, apoi discută cu un alt
coleg despre acest aspect și fac schimb cu valiza.
LA următorul coleg aceștia spun punctele lor forte,
ale colegului cu care au discutat și iarăși schimbă
valiza. Procesura se repetă până ce valiza trece pe la
mai mulți colegi și ajunge la stăpân.

Discuție:
1. Cum v-ați simțit?
2. Ce ați observat?
3. Cu câte persoane ați comunicat? Despre ce?
4. Ce ați aflat nou?

Reflecția O4 Care sunt obiectivele tale, în viitorul apropiat? Scrie T:10 min Elevii scriu
o scrisoare auto-adresată, în care gândește-te ce ți-ai P: Scrisoare scrisoarea
spune ție însuți pentru a atinge scopurile propuse? M: fișa, pix
Dar părinții, cel mai bun prieten, colegul de bancă?
Extindere Scrie o scrisoare către un coleg de clasă cu un mesaj Pe parcursul
motivațional pentru activitatea lui din anul de studii lunii
2019-2020. septembrie
elevii vor
scrie câte o
scrisoare
unui coleg
din clasă.
Fișa 2

Evaluează fiecare afirmaţie: (A sau F)


 Simt că am multe calităţi bune.
 Câteodată mă simt nefolositor.
 Simt că sunt o persoană de valoare cel puţin la egalitate cu ceilalţi.
 Aş dori să am mai mult respect faţă de mine însumi.
 Sunt capabil să fac lucruri la fel de bine ca şi ceilalţi oameni.
 Câteodată mă gândesc că nu sunt bun deloc.
 Am o atitudine pozitivă faţă de persoana mea.
 Simt că nu am prea multe motive să fiu mândru de mine.
 În general sunt satisfăcut de mine însumi.
 În general sunt înclinat să cred despre mine însumi că dau greş în ceea ce întreprind.

Fișa 3
o Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos şi răspunde cu DA sau NU:

1. Cred că sunt un om de valoare sau cel puţin la fel ca alţii.


2. Cred că am câteva calităţi remarcabile.
3. În general înclin să cred că nu sunt realizat.
4. Pot să fac lucruri pe care le fac majoritatea tinerilor.
5. Cred că am prea multe defecte.
6. Am o atitudine pozitivă faţă de mine.
7. În general sunt mulţumit de mine.
8. Aş vrea să am mai mult respect faţă de mine.
9. Din când în când am impresia că sunt inutil.
10. Uneori cred că nu sunt bun de nimic
SUB – APRECIEREA SUPRA- APRECIEREA
personalității personalității
CAUZE

EFECTE

SUB – APRECIEREA SUPRA- APRECIEREA


personalității personalității
CAUZE

EFECTE

Imaginea de sine reprezintă elementul


fundamental al personalităţii noastre;
presupune a conştientiza „cine sunt eu”
şi „ceea ce pot să fac eu”.

Respectul de sine reprezintă abilitatea de


a te simţi şi de a gândi în mod pozitiv
despre tine.

Imaginea de sine reprezintă elementul


fundamental al personalităţii noastre;
presupune a conştientiza „cine sunt eu”
şi „ceea ce pot să fac eu”.

Respectul de sine reprezintă abilitatea de


a te simţi şi de a gândi în mod pozitiv
despre tine.

S-ar putea să vă placă și