Sunteți pe pagina 1din 6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ C. J. A. P. P. - I A Ş I
„PETRU RAREŞ”

PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 10.05.2018
Profesor consilier școlar: Ionela Oghină
Clasa: a VIII-a A
Obiectul: Consiliere psihopedagogică
Tipul activitatii: Consiliere colectivă
Tema activității: “Stresul în perioada examenelor”

Scopul activității:
 Dezvoltarea capacității de management al stresului;
 Identificarea propriilor resurse în gestionarea situațiilor stresante.

Obiectivele activității:
O1- să definească în termeni cunoscuți lor noțiunea de “stres”;
O2- să identifice factorii declanșatori ai stresului;
O3- să enumere efectele stresului asupra propriei persoane;
O4- să identifice modalități sănătoase de gestionare a stresului.

Strategii de realizare:
- metode didactice: brainstorming, conversația, explicația, problematizarea, jocul,
expunerea, dezbaterea, jocul de rol;
- mijloace didactice: fișe de lucru, bilețele post- it, flipchart, markere, creioane colorate
- modalități de realizare : frontal, individual, pe grupe

Bibliografie:
1. BĂBAN, Adriana (2001) Consiliere Educaţională Ghid metodologic pentru orele
de dirigenţie şi consiliere Ed. „Ardealul” Cluj Napoca;
2. Coord. Călineci Marcela Claudia; Crina David, Florentina Marcinschi, Alina
Mihaela Munteanu, Ioana Şandru Drept la ţintă/Ghid de dirigenţie şi consiliere
educaţională Ed. Educaţia 2000, 2008, Bucuresti

1
Desfășurarea activității
Strategii didactice
Nr. Momentele Ob. Conţinutul activităţii Durata Metode și Mijloace Evaluare
crt. lecţiei procedee (resurse
materiale)
1. Moment Pregătirea materilalelor necesare pentru 2 min.
optima desfășurare a activității.
organizatoric
2. Captarea Exercițiu de spargerea gheții: “ABC-ul 10 min. Explicația Foi Capacitatea
meu”: individuale de elevilor de a
atenției
Ai fost angajat de către Compania pentru lucru identifica
Lecții Creative pentru a ilustra un poster care propriile
să-i ajute pe copii să învețe ABC-darul. trăsături de
Printr-o fericită coincidență, prenumele tău personalitate
este subiectul posterului.
1. Mai întâi, scrie-ți numele pe verticală în
partea din stănga jos a paginii.
2. Apoi, găsește câte un cuvânt care să
înceapă cu fiecare literă din numele tău.
Cuvântul trebuie să spună ceva despre tine.
3. Apoi, dupa ce ai scris cuvintele, desenează
o imagine care să te reprezinte pe tine.
4. Prezintă posterul

3. Anunțarea Astăzi vom discuta despre stres (și mai ales Explicația
despre stresul din perioada examenelor ) și
temei și a
cum acesta ne poate influența viața în mod
obiectivelor pozitiv sau negativ. Expunerea

2
4. Desfășurarea Exercițiul 1: Se citește textul următor (o 40min. Capacitatea
pagină din jurnalul unui adolescent )elevii elevilor de a
activității Expunerea Foi de
primind sarcina de a fi atenți : identifica
flipchart
Dragă jurnal, astăzi m-am trezit devreme. punctele cheie
Am de studiat, de învățat mult la româna. în text
Sunt obosit și încep să nu mai dau
randament. Mai sunt două luni până la
examen și parcă timpul mă strânge ca o
menghină. Nesiguranța pune stăpânire pe
mine: oricât de mult aș învăța, simt că nu
știu nimic. Cred că acestea sunt simptome de
om stresat. Am dureri de cap deseori și nu
mă pot concentra. Mi-e teamă. Oare ce se va Brainstorming
întâmpla?
Se notează pe o coală de flipchart indiciile
care amintesc de examen.
Capacitatea
O1 Metafora
Exercitiul 2: Elevii sunt solicitați să de a realiza
asocieze stresul cu diverse culori, forme terapeutică corespondența
geometrice, acțiuni, mirosuri sau obiecte, dintre stres și
metafore despre stres. Toate acestea se mediu
noteaza la tabla/ flipchart.
O2
Exercitiul 3: Activitatea „Carămizile Bilețele post- Capacitatea
stresului” (desenul unui zid de caramidă) de a identifica
it
pentru determinarea factorilor generatori de factorii
stres. declanșatori ai
Se notează pe post-it- uri ceea ce provoacă stesului
starea de stres înaintea unui examen. Se
așeaza post-it-ul în „carămizile zidului”. Se
dă un titlu zidului.

3
Se discută răspunsurile elevilor urmărind:
 cauze ce țin de organizarea învățării,
 managementul timpului,
 managementul emoțiilor,
O3  suportul afectiv al familiei, alte
cauze.
Lucru in diade
Exercitiul 4: Consecințele stresului pentru Fișe de lucru
sănătatea voastră Capacitatea
Fișa de lucru în diade : Elevii identifică de a identifica
consecințele stresului provocat de examen. consecințele
Se organizează informațiile în funcție de : stresului
1. Simptome fizice: (ex: insomnie, dureri de asupra
cap, dureri musculare etc) sănătății
2. Simptome psihice: (ex: frustrare,
anxietate, depresie etc)
3. Simptome comportamentale: (ex: izolare,
agresivitate, violenţă, consumul de substanţe
O4 etc)
Lucru
Exercitiul 5: Se întocmește FIȘA individual Fișe
PERSONALĂ A STRESULUI (Profilul
stresului personal)- anexa 1 individuale

5. Încheierea

4
activității 6min. Brainstorming

Pentru ultimul item din anexa 1 se Capacitatea


formulează răspunsul individual iar după de a identifica
terminarea completării fișei se dă startul unui modalități
brainstorming colectiv pentru identificarea sănătoase de
modalităților de gestionare sănătoasa a gestionare a
stresului. stresului.
6. Evaluarea
activității 2min.

Se fac aprecieri verbale asupra implicării


elevilor în activitate.

5
FIȘA PERSONALĂ A STRESULUI
(Profilul stresului personal)

1. Consideri că ești o persoană stresată?


 Da
 Nu
2. Care cuvinte din lista de mai jos reprezintă consecințe ale stresului pentru tine?
 Oboseală
 Greață
 Nesigurață
 Dureri de cap
 Indigestie
 Lipsa poftei de mâncare
3. Care din situațiile indicate mai jos iți creează o stare acută de stres?
 Competiția din clasă
 Discuțiile cu părinții
 Presiunea profesorilor
 Teama de eșec
 Zvonurile despre examen
4. Enumeră cel putin trei activităti care te relaxează:………………....………………….
5. Scrie câteva verbe care te mobilizează. ……………………………………………….
6. Enumeră alimentele care te energizează în perioadele de studiu intens:
………………………………………………………………………………………………
7. Câte ore dormi în medie pe noapte? …………………………………………………..
8. Scrie ce gânduri negative ai față de examen.
………………………………………………………………………………………………
9. Recomandări pentru a face față stresului: ……………………………………………..