Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

Prof. Rotăraşu Stefania

Grădiniţa PNP Nr. 168

DATA : 4.03.2013

GRUPA : mare 2, “Iepuraşii curajoşi”

TEMA ANUALĂ : “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim”

TEMA PROIECTULUI : “Sentimentele”

DOMENIUL DE ACTIVITATE : DŞ – Cunoaşterea mediului;

TEMA ACTIVITĂŢII : “ Jocul emoţiilor”

TIPUL DE ACTIVITATE : consolidarea cunoştinţelor însuşite anterior;

MIJLOC DE REALIZARE : Joc didactic;

DURATA : 35 – 40 minute;

SCOPUL ACTIVITĂŢII : Consolidarea cunoştinţelor referitoare la emoţii şi sentimente;

Diferenţierea stării emoţionale şi exprimarea ei externă.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

- Să recunoască şi să descrie verbal anumite schimbări ale expresiei emoţiilor;


- Să identifice relaţia de cauzalitate dintre comportamentul uman, emoţia trăită şi expresia
respectivă a feţei;
- Să recunoască manifestarea emoţiilor apărute în situaţii variate;
- Să manifeste receptivitate la emoţiile celorlalţi.

SARCINA DIDACTICĂ :

- ridicarea jetoanelor care redau expresia corpului corespunzătoare unor sentimente;


- alegerea imaginii corecte pentru completarea ciorchinelui;
- recunoaşterea unor emoţii de bază, pe baza componentei non-verbale;
- reconstituirea feţei umane prin folosirea unor elemente care redau diferite expresii;
- rostogolirea mingei, urmată de întrebare şi raspuns adecvat.

REGULILE JOCULUI :

- Copiii vor ridica doar jetoanele potrivite pentru ilustrarea unei anume emoţii de bază;
- Copiii vor alege pe rând jetonul corespunzător pentru ilustrarea cauzei emoţiei de bucurie;
- Copiii vor ridica doar jetonul “Smiley Face” corespunzător sunetelor auzite;

ELEMENTE DE JOC : surpriza, mânuirea materialelor, aplauzele, recitativul ritmic, folosirea


mingei, mima, stimulente.

STRATEGIA DIDACTICĂ

1. METODE DIDACTICE : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, metoda


“Ciorchinele”, metoda “R.A.I.”(răspunde, aruncă, interoghează);

2. MATERIALE DIDACTICE : planşe reprezentative pentru diferite emoţii de bază, jetoane


cu expresiile feţei si cu motivarea unei anumite emoţii, “Smiley Face”(pentru 3 emoţii),
panou de polistiren, tablă magnetică şi magneţi, minge moale, CD-player şi CD-uri,
recompense, două steluţe cu expresii diferite, coşuleţe, elemente detaşabile ale feţei umane
şi conturul unei feţe, două coşuri legate cu fundă roşie şi albastră.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC :

- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani”, MECT, 2008;


- Botiş, A. & Mihalca, L(2007). Despre dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale ale
copiilor, fete şi băieţi, cu vârsta pină în 7 ani. Ghid pentru cadrele didactice din
învăţământul preşcolar, UNICEF România ;
- Taiban, M.(1976). Jocuri didactice pentru grădiniţa de copii. Bucureşti, Editura Didactică
şi Pedagogică;
- Varzari, E. & Taiban, M.(1978). Metodica cunoaşterii mediului înconjurător, a dezvoltării
şi corectării vorbirii copiilor preşcolari. Manual pentru liceele pedagogice de educatoare.
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

EVENIMENTUL CONŢINUTUL METODE ŞI EVALUARE


DIDACTIC ŞTIINŢIFIC PROCEDEE
DIDACTICE
Moment Se crează condiţiile psiho-
organizatoric pedagogice necesare
desfăşurării activităţii în bune
condiţii:
- aranjarea măsuţelor;
- pregătirea materialului
didactic;
- aerisirea sălii de grupă

Captarea Se va face prin câteva Conversaţia Observarea


Atentiei versuri, urmate de Explicaţia comportamentului
introducerea surpriză a celor
doua steluţe cu expresii
diferite(veselă şi tristă):
“ De e mic, sau de e mare,
Omul multe feţe are:
Una veselă, una tristă,
Sau uimită, ori fricoasă,
Curioasă, furioasă,
Hotarâtă, bosumflată,
Vom afla acum, pe dată!”

Anunţarea temei, a Se va anunţa tema activităţii Explicaţia


obiectivelor şi a şi obiectivele în termeni
regulilor jocului accesibili copiilor:
- astăzi vom desfăşura un
joc, care se numeşte
“Jocul emoţiilor”.
- vom încerca să o
înveselim pe steluţa cea
tristă, arătându-i cât de
multe ştim noi despre
emoţii şi cum ne
manifestăm în situaţii
diferite.
- Pentru aceasta copiii vor
ridica doar jetoanele
potrivite pentru ilustrarea
unei anumite emoţii şi
vor ridica doar jetonul
- corespunzător sunetelor
auzite.

DESFĂŞURAREA
JOCULUI
Efectuarea jocului Se va explica procedeul de
de probă joc : un copil vine la panou şi Explicaţia
intuieşte imaginea prezentată, Demonstraţia
identificând emoţia de pe
chipul copilului;
- Ce este desenat în
imaginea aceasta?
- Cum este copilul?(vesel). Individuală
- De unde şti acest
lucru?(pentru ca ride).
- De ce este vesel?
- Pentru că a primit o
jucărie. Conversaţia
Ceilalţi copii vor căuta în
coşulet şi vor alege
jetonul care redă un copil
vesel, ridicându-l.

Executarea jocului - Se procedează ca la jocul


de către copii de probă, intuindu-se Conversaţia
încă cinci planşe care
redau diferite emoţii de
bază(bucurie, tristeţe,
teamă, uimire, la copii şi Individuală
la mame. Frontală
- Dupa intuirea imaginii
care reprezintă personaje
triste, un copil va mima
tristeţea; ceilalţi copii Mima
vor mima şi ei aceeaşi
emoţie.
- După intuirea imaginii
care reprezintă un copil
speriat se vor recita în
cor, versurile:
“- Iepuraş, ce faci aici? Recitativ ritmic
Îl întreabă Moş Arici. Mima
De ce plângi aşa de
tare?
M-am speriat de-o fiară
mare!
Stă acolo lânga lac
Şi tot face : oac-oac-
oac!”
Apoi vor mima
sperietura.
Individuală

VARIANTA 1 Se va efectua folosindu-


se metoda “Ciorchinele”:
Pe panoul de polistiren
va fi plasată central
imaginea unei mame
bucuroase. Pe rând copiii Metoda”Ciorchinele”
vor alege din mai multe
imagini doar pe acelea Conversaţia Individuală
care reprezintă motive
pentru care mama ar Exerciţiul
putea fi bucuroasă şi le Frontală
vor plasa în jurul Problematizarea
imaginii de pe panou,
sub forma de ciorchine.

VARIANTA 2 Se va folosi CD-ul, care


va reda pe rând sunete
specifice râsului şi Exerciţiul
plânsului. Copiii vor
alege şi ridica din coşuleţ
doar imaginea Smiley Problematizarea Individuala
Face reprezentativă
pentru sunetele auzite şi
o va pune într-unul din
cele două coşuri legate
cu fundă roşie pentru
bucurie şi albastră pentru
tristeţe.

VARIANTA 3 Se va realiza prin Individuală


reconstituirea la panou
(de către trei copii) a Frontală
unor expresii ale Explicaţia
emoţiilor umane,
folosindu-se elemente Exerciţiul
detaşabile (gura şi
sprâncene), obtinându-se
astfel diferenţierea stării Mima
emoţionale şi exprimarea
ei externă. Copiii vor
mima expresia
respectivă.

Obţinerea Metoda R.A.I. – Copiii


performanţei şi vor fi aşezaţi în cerc. Un
realizarea copil rostogoleşte Frontală
FEED-BACK-ului mingea către un Jocul
altul,punându-i o
întrebare. Cel care Metoda R.A.I.
primeşte mingea trebuie
să răspundă şi să
adreseze la rândul lui o
întrebare altui copil. Se
va repeta de 5-6 ori.

Incheierea Copiii vor fi informaţi că


activităţii steluţa tristă s-a înveselit,
pentru că i-a plăcut cum
au răspuns ei. Vor primi
steluţe stimulente. Se va
cânta o strofă din
cântecul “Dacă vesel se
trăieşte”.