Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

INSTITUTOR: Paval Monalisa Delia

CLASA: a II a

ARIA CURRICULARA: Limba si comunicare

DISCIPLINA: Limba si literatura romana

TEMA: „Ciubotelele ogarului” – Calin Gruia

TIPUL LECTIEI: sistematizare

FORMA DE REALIZARE: repovestire pe bază de metode interactive de grup: –


explozia stelară –

SCOPUL ACTIVITĂŢII: formarea capacităţii de a pune întrebări în legătură cu un


fragment studiat, de a interacţiona în scopul rezolvării unei probleme date grupului
din care fac parte;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
o Să se grupeze în jurul unui coleg, în raport de steluţa primită de coleg;
o Sa citeasca fragmentul din manual si sa povesteasca intreg textul;
o Să formuleze numai acel tip de întrebări cerut de grupul din care face parte;
o Să formuleze întrebări pe marginea fragmentului citit;
o Sa raspunda la intrebarile adresate de elevii din celelalte grupuri;
o Să facă aprecieri referitoare la activitatea proprie şi a grupului din care fac
parte;

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia,lectura explicativa, demonstratia,


povestirea, problematizarea, explozia stelară, jocul didactic;

MATERIAL DIDACTIC: imagini din poveste, cinci steluţe inscripţionate cu


întrebările: CE? CINE? CÂND? UNDE? DE CE?, carte de poveşti;

DURATA: 50 minute
NR EVENIMENTUL CONŢINUTUL STRATEGII EVALUARE
CRT DIDACTIC ŞTIINŢIFIC DIDACTICE
1. Captarea atenţiei Se prezintă spre recu- Conversaţia Evaluarea
noaştere câteva imagini verbala
din povestea „Ciubotele-
le ogarului” de Calin
Gruia. Se solicită elevi-
lor formularea unor pro-
poziţii pe marginea ima-
ginilor.
2. Anunţarea temei Li se spune elevilor ca Explicaţia
astazi vor încerca să
formuleze întrebări des-
pre personajele acestei
poveşti si vor da raspun-
suri la intrebarile formu-
late de colegii lor.
3. Prezentarea Se prezintă elevilor cele Explicaţia Grupare in
conţinutului şi cinci steluţe, de culori jurul
dirijarea învăţării diferite, si se citeşte în- colegului
trebarea scrisă pe fiecare.
Se aleg cinci elevi, ca-
re vor fi reprezentantii
grupei respective, si li se
distribuie steluţele prin
tragere la sorti. Vor mai Explozia stelară Evaluare
fi confectionate cate do- verbala
ua stelute din fiecare cu-
loare, iar restul elevilor
vor veni pe rand si isi
vor alege o steluta, tot
prin tragere la sorti. Se
vor grupa in functie de
culoarea stelutei avute.
Se precizează faptul că
fiecare grup va formula
numai întrebari care sa
contina intrebarea scrisă
pe steluţa lor.
Elevii vor citi un Lectura
fragment din poveste şi explicativa
vor face un exerciţiu de
probă. Demonstratia
Elevii povestesc intrea-
ga opera si sunt solici- Povestirea
taţi să scrie întrebări pe
marginea textului po-
vestit, dar respectând Problematizarea
tipul de întrebare scris pe
steluţă.
4. Obţinerea După ce elevii au for- Evaluare
performanţei mulat întrebările se iniţi- verbala
ază „Jocul întrebărilor”
prin care copiii adresea- Joc didactic
ză celorlalti întrebările
formulate în grupul lor.
Se raspunde la intrebari.
5. Încheierea Se solicită păreri asupra Conversaţia Evaluare
activităţii acestei modalităţi de des- verbala
făşurare a activităţii. Se
fac aprecieri asupra mo-
dului cum au povestit
opera, asupra modului
cum au fost formulate
întrebările si cum au
raspuns la întrebări. Se
noteaza elevii.
CE? CINE?

CÂND?

DE CE?
UNDE?
Ce anotimp
este descris in Cine îl insotea
text? Ce avea pe Iepure?
Iepurele? Ce Cine ii
avea Ogarul? intampina la
han? Cine plati
Ursului?

Când se
petrece
actiunea
textului? Când
Iepurele ii lua
ciubotelele?

Unde mergea De ce s-au


Iepurele? Unde oprit la han?
s-au oprit sa De ce Iepurele
inopteze? i-a luat
ciubotelele
ogarului?