Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data:09.03.2018
Instituția: Școala Gimnazială Nr.2, Hunedoara
Clasa: a II –a B
Învățător: Irimia Anca
Aria curriculară: Arte și tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea tematică: O lume minunată
Subiectul lecției: Rochia mamei
Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi
Domenii integrate: Comunicare în limba română
Dezvoltare personală
Muzică si miscare

Competențe specifice:
Arte vizuale și abilități practice
2.1 Explorarea unor caracteristici ale materialelor în diferite contexte
2.3 Realizarea de produse estetice combinând material ușor de prelucrat și tehnici accesibile
Comunicare în limba română
2.2 Transmiterea unor informații prin intermediul mesajelor simple
Dezvoltare personală
2.1 Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate
2.3 Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți
Muzică si mișcare
3.1 Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzică
Scopul: Formarea și consolidarea deprinderilor de lucru manual în vederea realizării temei propuse, însușindu-și tehnicile de decupare și
asamblare; cultivarea simțului estetic.

Obiective operaționale:
O1 – să decupeze florile după conturul realizat cu șablonul;
O 2 - să asambleze parțile componente realizând modelul;
O3 – să lipească florile obținute pe rochia mamei;
O4 – să respecte etapele de lucru
O5 – să exprime oral, în cuvinte simple, opinii cu privire la produsele proprii și ale altora

Metode și procedee: conversația, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia , analiza.


Mijloace didactice: rochie carton, flori model, șablon,foi colorate, creioane, lipici, foarfece, videoproiector, claculator
Resurse temporale: ora are o durată de 50 minute, din care 45 minute activitatea propriu-zisă și 5 minute activități recreative
Resurse umane: 27 elevi
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
Metode și tehnici de evaluare: observare, verificare, aprecieri verbale
Bibliografie:
Programa școlară
Manual AVAP, editura Litera, 2013
M. Diaconu., (2001), Îndrumător pentru lecţiile de abilităţi practice, clasele I-IV , Ed.Petrion, Bucureşti.
Etapele Ob. Conținutul instructiv - educativ Strategia didactică Evaluare
lecției/timpul op. Metode și Mijloace Forme de
aferent procedee didactice organizare
1.Moment Se asigură un climat educațional favorabil. Conversația Frontal Observarea
organizatoric/ Aerisirea sălii de clasă.
1min. Amenajarea spaţiului de desfăşurare a
activităţii.
Pregătirea materialului didactic.
2.Captarea a)Captarea atenției se face prin citirea unei povești Conversație Power point Frontal Observare
atenției / 5 min. despre mama.
b)Discuții pregătitoare: Verificare
Pe flipchart este desenat chipul mamei.
Cum este chipul mamei? (vesel) Observație Raspunsurile
Ce însușiri are mama?
Planșă cu elevilor
Se realizează un brainstorming prin care elevii sunt
solicitați să descopere însușiri ale mamei. Acestea chipul mamei
sunt inițial acoperite , iar pe măsură ce elevii le
rostesc, le descoperim.( Anexa 1)

3. Anunțarea Pentru că în această săptămână o sărbătorim pe Conversație


temei și a mama, azi o să decorăm rochia mamei pe care am
obiectivelor/ pictat-o ora tercută la arte vizuale și abilități
1.min. practice.
4.Formarea a)Prezentarea modelului și materialelor Conversație Rochia mamei Pe grupe Observare
priceperilor și necesare: Observația din carton Frontal Sistematică
deprinderilor / Cu ce ar fi mai frumos să împodobim rochia mamei,
30min decât cu flori de primăvară.
Ce flori de primăvară cunoașteți? (ghiocei, lalele,
narcise, frezii….)
Vom afla ce tip de floare am pregătit pentru fiecare
O1 grupă rezolvând un puzzle.
Grupa 1: lalele
Grupa 2: narcise
O2 Grupa 3: toporași Planșe cu flori
Grupa 4: ghiocei Plicuri
Pe bănci elevii au pregătite plicuri cu materialele Hârtie colorată
O3 necesare. Se analizează materialele, precizându-se Șabloane
materialele şi tehnicile folosite: carton, hârtie Foarfece
colorată, șablon pentru flori, foarfecă, lipici și Lipici
creion pentru trasarea conturului. Explicația Creion
O4 b)Explicarea și demonstrarea modului de Demonstrația
execuție:
Se explică şi se demonstrează etapele de lucru:
-Se așează șablonul 1 pe foia colorată
-Se trasează conturul folosind creionul
-Se decupează floarea după contur
-La fel procedăm și cu șablonul 2 Observare
- Lipim modelele obținute: floarea mică sistematică
( respectiv cercul sau semicercul) pe floarea
mare.
-Lipim foarea obținută pe rochia mamei.
c)Prelucarea normelor de protecție
Le explic elevilor faptul că trebuie să fie atenți
la modul în care folosesc instrumentele de lucru
pentru a nu se răni, în mod special foarfeca.
d)Încălzirea mușchilor mici ai mâinii:
Înainte de a începe realizarea lucrării se fac
Exercițiul
exerciţii de încălzirea a muşchilor mici ai mâinii
Observația Frontal
(ne spălăm pe mâini, ploaia, cântăm la pian).
Explicația individual
e) Execuția propriu – zisă:
Copiilor li se atrage atenţia asupra curăţeniei la
masa de lucru şi asupra respectării etapelor de
lucru.
Urmăresc modul de execuţie, dau explicaţii
suplimentare, individuale, acord ajutorul celor
mai puţin îndemânatici, fac observaţii asupra
acurateţei lucrării.
5.Analiza O4 Analiza va fi realizată atât de către elevi, cât şi de Observarea Planșe Frontal Aprecieri
lucrărilor/ 5min învăţător. Analiza Pe grupe verbale
O5 -respectarea temei şi a subiectului Explicația
-corectitudinea aplicării tehnicilor de lucru
-acurateţea realizării
Expoziție

6. Activități Dacă timpul ne permite vom interpreta cântece Conversația Frontal Aprecieri
recreative/ 4 min pentru mama și de primîvară verbale
7.Concluzii și Se fac referiri cu privire la desfăşurarea activităţii. Conversația Frontal Aprecieri
aprecieri/ 1 min. Se constată dacă sarcinile de lucru au fost corect verbale
rezolvate.
Se fac aprecieri verbale .
Anexa 1

Într-o zi, un om se întâlni cu un judecător, care îi spuse:


- Îmi vei răspunde la trei întrebări:
Cine este mai gras pe lume?
Cine alergă mai iute?
Cine este mai bun?
Omul s-a tot gândit și a răspuns:
- Cel mai gras este pământul, deoarece ne dă toate bunătățile. Cel mai iute aleargă gândul și cel mai bun nu poate fi altcineva decât Dumnezeu.
- Bine ai gândit, zise judecătorul către țăran. Dumnezeu e cel mai bun. Tocmai de aceea a creat-o, pentru a-l ajuta pe Pământ, pe ființa cea mai
bună și cea mai dragă dintre toate.
Cine este aceasta?
Mama.

IUBITOARE ZÂMBITOARE

GRIJULIE FRUMOASĂ

BUNĂ GINGAȘĂ