Sunteți pe pagina 1din 9

IYtarea Cavfe

a euofiilor
l
Pove?t . ca1eqiqa ta eXP viwavea eu4iilor
Jdmbor Eszter

Aqwila
Cuprins
Iulia merge la piagi (sinitos) ....................8
Pe Beni il doare $t"l (bolnav) .................9
Misterioasa cutie coloratS. (curios) .........10
Ghid de gAfilat (prost dispus) .................11
Biciclistnl (curajos) ..................12
Ema 9i ablibildul cu futurag (temitor) ..................13
Nati gi ghemotocul de blani (simpatie) .................14
Musafirul de sub covor (repulsie) ...........15
Cel mai dt.g"+ bii"Fl din lume (drigu,t) ..............16
Pa.;a cel posac (pot".; ..............17
Iepuragul alb de plug (generos) ......... ......18
Mama, biielelul gi leaginul (gelos) ........19
Serbarea de 8 Martie (fasticit) ................20
ee si fie oare? (palid) ...............21
Petrecerea de ziaade nagtere (politicos) .................22
Numiimpinge! (nepoliticot) ............ .....23
O mAni de ajutor (saritor) ......24
Dana gi inghelata (egoist) .......25
O zi toridi devari (cald) ........25
Unde sunt minusile lui $tefan? (ftig) .....................27
Drumelie cu plicinte (energic) ...............28
Bunicula cea ingiduitoare (somnoros) . ........ .....29
La cumpirituri (ascultator) ....30
Cdziltaralui George (neascultitor) ......................... 3 1
Vlad 9i prAnzul de duminici (situl) .......32
Elizagi aroma cornuleplor (flimAnd) ...... .. .. ........33
Hanna gi pisica cea flimAndi (atent) .....34
Marcel gi migcareafatald, (neatent) .........35
Misterul clititelor displrute (sincer) ......36
Mificel mincinos (mincinos) .......... .......37
Distracrgie in familie (rAs) ........ ................38
Sunetul misterios (ph"$ ........39
Nu siri pe pat! (ranit) ..............40
Dominii 9i ochelarii cei noi (batjocorit) ................41
Tiaade nagtere a mamei (liudat) ...........42
Cornul cel ciudat (mustrat) ....43
Oana, Patrick gi inghepta (optimist/pesimist) .......44
Yazasparti (nevinovat/vinovat) ...............45
Izaqimingea cea uriagi (satisfbcut) ........46
Sara gi elefan$i (dezamigifl ............ ........47
Doamna Pupici (zimbitor) .....48
Nu weau si mi mai joc cu voi! (imbufnat) ............49
Noul prieten aI Sofiei 6hnd) .................50
SpotcelmereuflImand (agresiv) ............51
S-a ricit (vorbire,t)
supa! """"'52
Ada cea ticuti (ticut) ............"" """""""53
Doui facoane cu api (puternic) """"""54
Skateboardul e bunla toate! Glab) """"'55
Tema Pentru acasi (silitor) """55
Mirela ei canapeaua (leneg) ""'57
Andra i""oitirla grifinili (empatit) """""" 2q
Numai tableta ("pr,i.) ........"""" """"""59
PttJ ""l r"p"i" (activ) :""""""""""""'50
L;;; si baloanele de sipun (visitor) """'61
nf"",i"f" gi micul dejun la p1 (iubit) 6-?

B;* singuri (margin'l i zar) " " " " " " " " " " " " "63
C"ttavi"ianeifrapid) ...-.."""
".1L, """"""""64
Cti wei si alergt, dar nu po1i (incet) """""" 6-2
Nor" la coafor Gi'bdetor) ........."""' """"66
Bineo de cllitorie (neribditor) """' """'67
in o-iit-" laprAnz (relaxat) ""'68
M#;9i telJfonul mobil (ocupat) """""69
Arma r""r"ti aAlesiei (entuziast) """"""70
Ce plictisealil (plictisit) ........ """""""""'71
VoJeaAmirei (modest) ......."" """"""""'72
Alex 9i autobuzul7 (mAndru) "':"""""" """"""""'73
ni;".I*iif" surorii mele (ordonat) """""'74
Mama si sustarea lui Toni (dezordonat) """""' """75
nir"*i;i"n tul de lapte (sigur pe sine) 76
Eric gi apa (nesig"1) ....... ,.. """77
78
Har*t"tul pitiJ (dragoste) ..... " " """"""""""""""
i lui David (aversiune)
:

Plrul """'"'79
Timpul de odihni (linigtit)
"tE ""'80
Pocaoc! (zgomotos) ...i......,.. """""""""'81
Cimpanzei r"t"l (amuzant) "' :" " " " " " " " " " " " " " "' 82
Cele^doui camere ale Marinei (serios) ""83
OJ".t"oeli pentru mama (vesel) """"84
Plutonul mingii cu buline (trist) """"""85
C.1"lugul (.rlil) """'86
Unpriiten nea;teptat (emolionat) """"'87
Curir si-gi ceri i"tt*" "":: """""""""""""'88
(regret)
Daci 1i-ag strica juciria freferati? (rlzbunitot) ' "q9
P"r.i dedistrac.tii (risfhlat) """""""""'90
Ce urechi dragqet (neglijat) """""""""'91
Nu mai phngi! (Ainat) """""'92
Bau! (speri"ti........ . """""""""93
Bebe i""a1i s[ umble (supirare/iertare) """""""""'94
Paul gi nt t*"cea mare (in pericol/in sigurangi) "'95
Iulia merge la piald
(sanatos)

in fiecare sAmbatl dimineata, Iulia mergea impreuni cu tatal ei la piata. Le povestise


;i colegilor ei de gridinigi despre acest loc, pentru ca intotdeauna vedea aici tot felul de
lucruri interesante.
Ca de fiecare data, si in sXmbS.ta aceasta i;i incepurS. cumpiriturile de la doamna care
avea de vdnzarefructe si legume. Azi cumpirariimpreuna mere, pere, morcovi si vinete.
Aratand spre mere, tatao intreba:
Iulia, vrei unul? Stii ci merele sunt foarte s5.n5.toase.
- Da, te rog! rispunse Iulia zAmbind.
-Thta alese un m5r rosu, frumos gi sinatos, pe care il sterse bine si apoi i-l intinse feti-
tei. Iulia mqca din el cu pofta si nu se opri pAna nu il termina. Era tare mandri de ea
insi;i pentru c5" manAnc5. fructe. Mama intotdeauna o lauda atunci cAnd m6"nca fructe
sau legume.
vei creste mare, veseli. si sanatoasS., iar bolile te vor ocoli! li spunea mama de
-,\adati.
fiecare
Si pentru ca Iuliei nu ii
placea deloc sa fie bolnava, ci dorea sa fie mereu vesela;i si-
natoasi, intotdeauna minca legumele si fructele cu bucurie.
Dupa ce se intoarse cu tata acas5. de la cumpirlturi, Iulia se duse direct Ia cusca lui
Jojo, hamsterul pe care il primise in dar de zhta ei ;i pe care 1l ingrijea cu mare drag.
Hai sa-gi dau si tie un morcov, ca sa fii la fel de sinltos ca mine! li zise ea zAmbind.
-Iulia si Jo.jo muscara amAndoi multumiti din cAte un morcov frumos curi.tat.

ff
-aa

I *$l r
I 1,

8
?e Eeni il doare gatul
(bolnav)

mai mult de un
Promite-mi c\ dacS.vei merge cu bunicii la inghegati, nu vei cere
- Doui globuri de tnghegati Jpre, mul^t gi nu. e sinS.tos! ii spuse malna lui Beni'
glob!
" Bei.g.ld Ii pro-ise ca"va face iniocmai. insa adevirul era ci'ii venea foarte greu si se
cand era cu bunicii, care ii permiteau o mulgirne de lucruri'
' de promisiuni
flni sI" manince
veniia bunicii gi iqira cu Beni la inghegati- Baiegelul gtia c5. nu trebuie
mai mult de un giob,'darvizu"ro-.l.lui preferate:.cap;u.1 ;i ciocolata.
inghe-
Bunicul.!f. rog, di-mi voie si mininc doui globuri! imi place mult de tot
- acum r,., ,-i#oul aromele mele preferate! se rugi Beni de bunicul lui'
gata;i
' Bunicului pe loc i se inmuie inima. igi iubea trr. -ulinepotul;i se bucura ori de cite
ori ii putea face pe plac, a;a ca ii didu voie'
i.i " doua riB.ni se trezi cu o durere puternici in git gi i;i didu searna ca nu ar fi
de lacrimi.
trebuit si minince doua globuri de inghegati. Imediat i se umpluri ochii
De ce plingi, puiule? il intrebi mama'
- Me do"r. ga,"tr mfuturisi el. Am m6.ncat doua globuri de inghegata ieri!
- meu! Doua globuri de inghegati e prea mult Pentru tine' Ai mAncat
-Yezi,dr"gJl
prea mult t...;i de aceea te doare gitul'
px12 viitoare voi face ,;, ..ri, spui, pentru ca nu-mi place deloc sa fiu bolnav! ii
- Beni mamei.
promise
9
Misterioasa cutie coloratd
(curios)

Doamna educatoare asezio cutie colorata in curtea gridinigei, nu departe de leagane.


Me intorc imediat. PAna atunci si nu cumva sl deschideti cutia! Ie spuse ea copii-
-
lor si lasa misterioasa cutie de carton jos.
-- H"id.ti sa vedem ce este in .,rii.! ;opti Bogdi, cel mai curios dintre biieteii din
grupa melcisorilor.
Nu putem si. ne uit5.m, Bogdi! Doamna educatoare a spus cL nu avem voie si. o
-
deschidem! il atengioni Paula, chiar daci ;i ea era foarte curioasS. ce ar putea fi ln cutie.
intr. timp Lili observa ca in cutia coloratS. sunt citeva gauri mici.
Dar am putea sL ne uitam prin gaurile acelea s5. vedem ce este ini.untru. Eu sunt
-
tare curioasa!Voi nu?
$i ceilalgi erau foarte curiosi, asa c5" se apropiara togi trei tiptil si se uitari in cutie.
Ce ar putea fi inauntru? E atAt de intuneric, incAt nu vad nimic! se plAnse Bogdi.
- Vai! Ceva mi-a atins degetul! zise Lili, care, dup5. ce se uitase prin gaureh si nu
-
vS.zuse nimic, se gAndise sa i;i vAre un deget iniuntru, poate-poate va afa ce se ascunde
in cutia misterioasa.
Spre marea lor mirare, cutia se misci. ;i din ea se auzirl. n$te sunete ciudate. Chiar
atunci se intoarse ;i doamna educatoare, care ridica z6.mbind capacul cutiei:
Nu ati rczistat, curiosi mici ce suntegi? Ia uitagi-va! Ea este Migi ;i va fi pisicuta
-
noastr5., a grupei melcisorilor!

10
qhid de gAdilat
(prost dispus)

""-
.n
Hai si ne jucam de-a v-agi ascunselea! o chemi Cara pe sora ei geamani, Mara.
Dar Mara nu avea chef sa se joace de-a v-agi ascunselea.
Nu fi nesuferiti!Atunci hai sa desenim gi sa ne incercim noile creioane colorate!
- Nici s5. desenez nu am chef! ii rispunse Mara. i

- Dar s5. ne jucam pe tableta sigur ai chefl Am putea sa jucim jocul acela amuzant
-
pe care l-am descoperit data trecuti!
Nu am chef si ma joc gi gata!
- Haide!Tiebuie si ai chef de ceva! o sicAi Cara in continuare pe sora ei, pentru cI"
-
niciodata nu o mai vS.zuse atit de prost dispusa.
Ba nu am chef de nimic! ii raspunse Mara bosumfati.
-,fsa ceva nu se poate!" i;i spuse Cara;i pe loc ii veni o idee. Se furigi in spatele surorii
ei si incepu s5. o gAdile. La inceput crezucS" nu ii reusise planul, pentru ci Mara nici nu se
uita la ea;i nici nu r6.se. Se temea ci sora ei e at6"t de prost dispusa, incAt de data aceasta
nici macar gAdilatul nu avea sa dea roade. in cele din urma, 1ns5., Mara nu mai rezisti gi
incepu sa rAda, ba chiar incerci si o gidile si ea pe sora ei.
Termini cu gAdilatul! ii spuse Mara rdzdnd surorii ei gemene. Acum am chef de
-
)oaci,. Se pare ca gAdilatul mi-a alungat proasta dispozigie. Adu creioanele colorate;i hai
si facem impreuna un desen frumos!
11
Eiciclistul
(curajos)

Marc era singurul din grupa lui de la gridiniEd.care nu;tia s5. meargi cu bicicleta.
Avea acasi o bicicleti, primita cadou de ziua lui de la bunici, dar era din aceea cu rogi
ajutatoare si nu indraznise pAni acum sa le dea jos.
Inca nu are curaj, dar in cele din urmi se va obisnui! o auzise odata pe mama spu-
-
nXndu-i tatei ln timp ce el i;i incerca noua bicicleti pe troruarul din fata casei.
Thre mult si-ar fi dorit sa poata goni cu bicicleta lui porto.alie frra cele doui roti aju-
t5.toare, dar mama avea dreptate - nu avea curaj. Se temea cd,vacidea si ci ceilalgi copii
vor r6.de de el pentru cI" nu este suficient de indeminatic.
Vino! zise tata intr-o zi. Sa mergem cu bicicleta in parc!
- Bine, dar mai intii da-mi jos rotile ajutitoare de la bicicleti! r5.spunse Marc, pen-
tru- ci. nu dorea si il vadi vreunul dintre colegii de la gridinita pedalind pe o bicicleti
cu roti a.jutLtoare.
Thta ftcu intocmai si pornirS. spre parc. Marc merse pe lAngi bicicleta pina la terenul
de joaci gi hotarl ca de data aceastayafi foarte curajos. Nu se gindi la faptul cL ar putea
s5. cadi., ci doar la cAt de bine este si. te dai cu bicicleta.Laurma urmei, toata lumea stie

si meargi cu bicicleta! Sau cel puEin cu gindul acesta incercS. Marc s5. se imbirbilteze.
Isi adunl tot curajul, se urc5. pe biciclet5., isi lu5. avint si ... reu;i! Pedall vesel pe aleile
parcului, zAmbiniu-i tatalui ,1i.,, .rr. ii striga plin de m6.ndrie:
Ai vizut, fiule? Curajul isi primeste intotdeauna rasplata!
-

12
Ema 9i ablibildul cu fluturag
(temato0

'- gS, nu avem incotro!Tlebuie si mergem la doamna doctor! zise mama dupl ce se
lvl
mal ulta o data la termomeffu.
Ema incepu imediat si llcrimeze. $tia ci are febri;i se temea ci doamna doctor ii va
da injeqie sau medicamente cu gust neplicut.
Cend intra impreunS. cu marna in sala de a;teptare, Ema nici nu vru s5" deschida ochii.
Dar in cele din urmi. nu avu incotro, pentru c5. mama o rugase sa se poarte frumos.
Vino, Ema, re a{reptam! o intAmpini doamna doctor din qa cabinetului.
-Ema se asez5. cuminte pe patul unde urma si fie consultati. Doamna doctor ii zimbi
atAt de frumos, incAt parcd.nu se mai temea atdt de tare.
Deschide guriga, Ema. Vreau doar si arunc o privire. Nu te va durea deloc, promit!
-Ema deschise gura tem5.toare, iar doamna doctor declara c5. are gAtul infamat.
Nu primesc injecgie?
- Nu, Ema, nu-f fI griji!tebuie doar si stai acas5";i si te odihnqti cAteva zile, si bei
- lichide qi si iEi clitqti gitul. Speram cl.vatrece repede. Iar acum te rog sa extragi
multe
un abEibild din colecEia mea. Ai fost foarte cuminte gi il merigi!
Ema nu mai era deloc suparati c5. venisera la doamna doctor, pentru ci abgibildul
primit era cu un fluturag foarte frumos, pe care putea si il lipeasci in calnera ei cAnd
avea s5. ajunga acas5..

13