Sunteți pe pagina 1din 446

Nancy Davis, Ph.D.

Poveşti terapeutice

Partea 1:
Poveştice duc la dezvoltarea unor reacţii emoţionale
adaptative, a gândirii, percepţii/or, credinţelor,
imaginii de sine şi a abilităţi/or sociale
Nancy Davis, Ph.D.

A fost odată ca niciodată ...

Poveşti terapeutice
Partea 1:
Poveşti ce duc la dezvoltarea unor reacţii
emoţionale adaptative, a gândirii, percepţiilor,
credinţelor, imaginii de sine şi a ab i lităţi lor sociale

Traducerea şi adaptarea În limba română:


Isabella Isoc, Alexandra Gorea

lIustraţiile : Valerie Solaz; Sergiu Cristian Dulea

Alternativă Socială şi Capital Uman


www.jucariieducationale.ro

MIDOPRINT
Cluj Napoca, 2010
Ed itia In limba engleză :
Poveştile au fost iniţial publicate in cărţile numite "Therapeutic Stories that Teach and
Heal n şi .Therapeutic Stories ta Heal Abused Children - Revised Edition".

Ed iţIa in limba romană : Cuprins


Copyright @2010 Asociatia Alternativă Socială ş i Capital Uman. Toate drepturile
rezervate . Reproducerea integrală sau parţ i ală , sub orice formă , a textului , fără
acordul prealabil in scris al Asociatiei Alternativă Socială şi Capital Uman, este
interz i să .

Traducerea in limba română cu permisiunea Dr. Nancy Davis


Marele război .. .. ....... ....,........... ,................. .. ..... .. ... .... 9
Pentru comenzi:
WoN'W.!uca riieducationale.ro Micul heleşteu.... .. ........................... ...... .................... 17
Un proiect Alternativă Socială şi Capital Uman
Str. Praf. I.Gh .Marinescu, nr.32 , Cluj Napoca
Vulpiţa şi scaietele .................. .................. ...... .. .. ....... 21
Tel: (004)0727.839.852
Fax: (004)0264439045
E-mail: office@ascu.ro Băiatul şi plăcinta ...................... .. ...... .. .. .. .. .. .. ......... .. .. 27
Tufişul de trandafiri .................................. .................. 32
Cele trei pisicute ..... .. .... .. . ..... .. ...................... ............. 36
o ; ;crlerea CIP a BibliotecII Nationale a României
DAVIS, NANCY Pârâiaşul ce s-a transformat În lac .... ............ .. ... ... .... 41
Poveştl terapeutice I Nancy Davis ; Irad .: Alexandru Gorea , Isabella Isoc.
- Cluj-Napoca : Mido Print, 2010- Tigrul din cuşcă........ ....... ........................... ..... .... .. .... 46
12 voI.
ISBN 978-606-92706-2-2 Cartea de colorat .. .......... _.......................................... 52
Partea I : Poveşti ce duc la dezvoltarea unor reacţII emoţionale
adaptatlve, a gândlrli, perceptillor, credintelor, ImaginII de sine şi a
abllltăţllor sociale. - 2010. -ISBN 978-606-92706-3-9

1. Gores, Alexandra (Irad .)


II. Isoc, Isabella (trad.)

615.851-053.2:821 .11-93-34=135.1
159.922.7

Midoprint
Cluj-Napoca, str. Petru Maior, nr.. 6-8 , apl. 9 , cod: 400002, Romania
Tel : (004)0745366249
E-mail:office@midoprint.ro
ISBN 978-606-92706-3-9
Povesti terapeutice

Partea 1:
Poveşti ce duc la dezvoltarea unor reacţii emoţionale
adaptative, a gândirii, percepţii/or, credinţelor,
imaginii de sine şi a abilităţi/or sociale

Marea majoritate a programelor terapeutice pun accent


pe ajutorul oferit persoanelor pentru a -şi simţi , Înţelege şi
accepta propriile emoţii şi pentru a folosi cunoştinţele astfel
dobândite pentru a-şi exprima sentimentele Într-un mod
adecvat. Persoanele care au fost abuzate experimentează , În
general, probleme emoţionale. Dr. van der Kolk a arătat faptul
că imposibilitatea de a discrimina Între emoţii diferite este un
efect obişnuit al traume lor suferite În copilărie . Când se
Întâmplă acest lucru, copilul nu se poate folosi de emoţii
pentru a-şi schimba comportamentul sau modul de a gândi
(van der Kolk, 1996). Mai mult, problemele emoţionale pot să
apară şi ca urmare a real i zării de către copil , În perioada
copilăriei , că emoţiile trebuie suprimate, negate sau disociate
de propria persoană pentru a putea supravieţu i abuzului pe
termen lung. Nevoia de a nega emoţi ile este cu atât mai
importantă pentru un copil sau adolescent În condiţiile În care
cei care îl abuzează sunt părinţii sau alte persoane apropiate
din anturajul copilului, aflate În poziţii de Încredere. Pe măsură

7
ce copiii abuzaţi cresc , ei par să devină conştienţi de durerea, Marele război
depresia şi ura lor faţă de propria persoană, dar, În acelaşi
timp , par goliţi de alte sentimente şi gânduri care i-ar putea Probleme cărora li se adresează :
ajuta să treacă peste aceste sentimente. Copiilor care consideră că trebuie să fie perfecţi În tot
ceea ce fac şi care nu admit să com ită vreo greşeală ; copiilor
Această carte conţine poveşti ce Întăresc ideea care consideră că nu ar trebui să-şi exprime sentimentele de
conform căreia persoanele care au reacţii emoţionale mânie sau supărare ; copiilor care nu-şi exprimă sentimentele;
adaptative Înţeleg şi Îşi acceptă sentimentele ca fiind cele care credinţei , Întâlnite la multe persoane, conform căre i a nu putem
determină gândurile şi comportamente adecvate. Aceste face nimic pentru a ne ajuta pe noi Înşine. Această poveste
poveşti pot fi utilizate de un număr mare de persoane de este utilă, În special pentru copiii care consideră că trebuie să
vârste diferite. Se recomandă ca poveşt i le din această carte fie perfecţi la şcoală.
să fie folosite Împreună cu poveştile din alte cărţi ale acestei
serii de poveşti terapeutice , poveşti ce Întăresc vindecarea şi Adecvată pentru:
iubirea de sine. Introduceţi numele copilului În marea Copii cu vârsta Între 4 şi 16 ani (este bine ca şi părinţii
majoritate a acestor poveşti pentru a le personaliza. să asculte această poveste).

Mesaj:
"N-am eşuat; am descoperit 10.000 de metode ce nu Toată
lumea greşeşte . Este bine să-ţi expnml
funcţionează." sentimentele, să spui cum te simţi şi să te ierţi pentru greşelile
Thomas Edison făcute .

Simboluri şi metafore:
Lovirea cu un ciocan : comportamente auto-abuzive
Lupta cu fratele: comportamentul care Îi determină pe
alţii să fie abuzivi

Elemente ale poveştii ce pot fi schimbate:


Motivele pentru care o persoană se loveşte peste cap
cu ciocanul.

8 9
Notă:
Marele război
Această poveste a fost scrisă pentru un băiat de 9 ani
ce întâmpina dificultăţi în a-şi accepta propria persoană, ca
urmare a abuzului fizic din partea tatălui. Acesta murise, iar ~ra odată un băiat care, de câte ori făcea o greşeală,
băiatul se confrunta cu un conflict între mânia pe care o simţea se lovea cu ciocanul peste cap. Acest lucru nu numai că era
faţă de tată şi declaraţiile mamei conform cărora tatăl fusese dureros ci mai lăsa şi semne urâte pe cap. De aceea, când
un om minunat. Băiatul îşi enerva adesea fratele până când băiatul mergea la şcoală, oamenii îl întrebau:

acesta îl bătea, reîntărindu-i credinţa conform căreia el ca - Ce ţi s-a întâmplat?, iar el răspundea:
persoană nu are nici o valoare, nu este bun de nimic. În - M-am lovit în cap cu un ciocan. Atunci oamenii îl
acelaşi timp, dintr-un simbol abuziv, ciocanul devine un simbol întrebau:
sau ancoră a iertării propriei persoane. - DAR DE CE?, însă băiatul nu ştia să spună de ce se
lovea.
Uneori, el se lovea la şcoală . În timp ce stătea la locul
său în bancă şi făcea o greşeală la un test la matematică, se
lovea cu ciocanul peste cap. Sau dacă se enerva foarte tare
pentru că a făcut ceva ce el credea că n-ar fi trebuit să facă ,
scotea din nou ciocanul. Nu se ierta mai ales când credea că a
făcut ceva rău pentru că el luase decizia că, în general, copiii
n-ar trebui să facă niciodată greşeli; că ei ar trebui să fie
perfecţi (în special el). Şi mai credea că nu s-ar putea place pe
el însuşi dacă ar face greşeli.
De câte ori făcea ceva ce i se spunea să nu facă (şi el
ştia că nu trebuie să facă acel lucru) se lovea în cap cu
ciocanul. Nu-şi dădea seama că toţi copiii fac lucruri pe care
nu ar trebui să le facă - acest lucru face parte din procesul de
creştere şi învăţare!
EI apela şi la alte metode pentru a se răni; se lua de
fratele lui şi îl provoca până când acesta îl bătea măr. O dată
şi-a pierdut câţiva dinţi după ce l-a provocat pe fratele lui, iar
cu altă ocazie s-a ales cu nasul spart. Într-un final, pentru că
ajunsese să arate foarte rău, el s-a hotărât:
- Trebuie să fac ceva.

10 11
Aşa că a sunat la linia telefonică pentru copiii abuzaţi şi Centralistul l-a întrebat:
a spus: - Stai să lămurim cum stau lucrurile - să înţeleg că te
- Sunt lovit peste cap cu un ciocan . predai pentru abuz?
Omul de la capătul celălalt al firului a exclamat: La care băiatul îi răspunse :
- Dumnezeule, cine ţi-a făcut aşa ceva? - Da, pentru că m-am săturat să mă tot lovesc peste
- M-am lovit eu singur, spuse băiatul. cap cu ciocanul.
Centralistul i-a spus băiatului că aceasta este o
problemă mai complexă şi că vor trimite o persoană specială
cu care să vorbească , o persoană care înţelege problemele pe
care le are el cu ciocanele.
Curând după aceasta, asistentă socială blândă şi
înţelegătoare a sosit. Ea s-a aşezat lângă băiat şi i-a spus:
- Uau! Lasă-mă să mă uit puţin la aceste vânătăi. Aşa
că băiatul i-a arătat o vânătaie aici , una dincolo, dinţii şi nasul
spart, atunci asistenta socială a exclamat:
- Arăţi de parcă ai fi luat parte la un război !
Băiatul s-a gândit câteva clipe la cele spuse de către
asistenta socială după care a răspuns :
- Cred că aşa a şi fost. Am fost în război cu propria
mea persoană . De câte ori fac o greşeală, mă înfurii pe mine
şi mă lovesc în cap cu ciocanul! La fel fac şi când mă simt trist
şi nu spun nimănui acest lucru. Uneori, chiar dacă ştiu că
fratele meu mă va bate dacă mă iau de el şi îl provoc, tot fac
acest lucru! - iar ca urmare el mă bate foarte rău. M-am
săturat să mă trezesc dimineaţa cu dureri la nivelul feţei.
Asistenta socială a tăcut preţ de câteva minute după
care i-a spus:
- Cred că te loveşti pentru că nu înţelegi cum stă treaba
cu greşelile . Tu ai impresia că oamenii buni nu fac greşeli , nu
vorbesc despre sentimentele lor şi nu se enervează . În mod
evident ai ajuns să crezi în idei care sunt de fapt adevăratele
greşeli. Este acelaşi lucru ca şi cum ai învăţa că 2+2=5; ai

12 13
dobândit o credinţă incorectă. Aşa că ceea ce trebuie să faci _ Toată lumea face greşeli. Acest lucru e NORMAL. Şi
este să te dezveţi de ea. Trebuie să vezi adevărul. TOATĂ când nu-i plăcea comportamentul lui Îşi spunea:
LUMEA FACE GREŞELI, mai ales copiii. Iar SĂ AI _ Asta e o lecţie bună. Nu voi mai face acest lucru, dar
SENTIMENTE ESTE UN LUCRU NORMAL. Aşadar, să le ştiu că toată lumea face greşeli. Acest lucru face parte din
spui celorlaţi când te simţi nervos, gelos, rănit sau când ai procesul de creştere şi Învăţare .
orice alte sentimente pe care simţi nevoia să ţi le exprimi, te va
ajuta. Dar cea mai importantă lecţie pe care pot eu să te Învăţ
este următoarea : ESTE IMPORTANT SĂ TE IERŢI PE TINE ,l',1
iNSUŢI ATUNCI CÂND FACI GREŞELI .
.' ~
Băiatul s-a gândit câteva clipe la cele auzite după care $ . , . ~~
,
a Întrebat: d'
- Toate acestea sunt vorbe frumoase , dar cum pot
efectiv să-mi schimb credinţele? Sau modul de a gândi? ~
\\ ..
\ '
l - '
,
.'
- Poţi să schimbi modul În care gândeşti şi modul În
\
care te accepţi pe tine Însuţi, Îi spuse asistenta sociala. Poţi
\
Învăţa să-ţi corectezi şi să-ţi schimbi gândurile În momentul În ,
I
care te cuprinde sentimentul că a greşi e un lucru rău. Şi vei
Învăţa că a te iubi pe tine este un lucru important şi că nu ar
I
r .
- !I
I
trebui să existe o legătură Între greşelile pe care le facem şi
iubirea faţă de sine.
(,1'
,
"
I
.1 ~,
Băiatul Îşi dorea enorm de mult să Înceteze să se mai ,
' 1 ..

lovească şi să se mai rănească aşa că a ascultat sfaturile


asistentei sociale şi şi -a schimbat modul de a gândi. La
Început i-a fost foarte greu. Gândurile pot fi Înşelătoare şi greu
de stăpânit. Dar băiatul era isteţ şi răbdător aşa că , În curând,
el era capabil să pună stăpânire pe gândurile care-i făceau
rău . i n acelaşi timp, el exersa utilizarea unor gânduri noi şi
când făcea acest lucru se simţea fericit şi Împăcat cu sine
Însuşi. Astfel, când se enerva, nu se mai lovea cu ciocanul
peste cap ci le spunea oamenilor că este nervos. Când se
simţea trist le spunea acest lucru celorlaţi , iar când făcea
greşeli se ierta pe sine. işi spunea adesea:

14 15
Micul heleşteu
Şi nu după mult timp băiatul deveni cel mai vesel copil.
Pe măsură ce timpul trecea el se simţea din ce În ce mai bine
pentru că Învăţase să se iubească pe sine. Era intr-adevar Probleme cărora li se adresează :
ceva ce trebuie spus la toată lumea, pentru că băiatul care În Adesea, copiii care au fost abuzali consideră că trebuie
trecut era plin de zgârieturi şi urme pe cap, avea nasul spart şi să obţină 100% din dragostea şi atenţia unei persoane. Aceşti
dinţii rupţi a Încetat inclusiv să se mai lege de fratele lui! copii Îi secătuiesc emoţional pe cei din jurul lor ajungând
Pentru că a reuşit să se schimbe atât de mult, din acel adesea să fie respinşi ca urmare a nevoilor lor.
moment, de câte ori vedea un ciocan Îşi aducea aminte că
este perfect normal să faci greşeli. Adecvată pentru:
În plus, el ţinea un ciocan În camera sa pentru a-i Toate vârstele
aduce aminte că trebuie să fie mai indulgent cu propria
persoană şi că a nu te iubi pe tine este cea mai mare greşeală Mesaj:
dintre toate. Nevoia de dragoste poate fi Împlinită fără a-i secătui de
resurse pe cei din jur.

Simboluri şi metafore:
Heleşteul : propria persoană
Apa : dragostea sau atenţia

Elemente ale poveştii ce pot fi schimbate:


Sexul heleşteului

Notă :
Heleşteelepot fi utilizate ca metafore În cadrul
diverselor mesaje adresate copiilor; apa simbolizează adesea
sentimentele.

16 17
Micul heleşteu Micul heleşteu căuta mereu metode de a găsi şi păstra
cât mai multă apă. Cu cât creştea nivelul apei din heleşteu, cu
}. fost odată ca niciodată un heleşteu micuţ, dar foarte atât se schimba acesta. Dar această schimbare nu era una
pozitivă şi nici nu-I făcea pe micul heleşteu să fie mai frumos.
frumos. Era plin de nuferi, peşti coloraţi şi raţe ce înotau şi
EI a crescut atât de mult încât a inundat pământul din jurul
măcăiau toată ziua. O mulţime de flori frumoase creşteau în
său, făcându-1 mlăştinos. Apa cea frumoasă şi albastră a
jurul lui, iar pe malurile sale creşteau sălcii plângătoare. Dar cu
heleşteului deveni urât mirositoare şi tulbure, ceea ce a dus la
toate acestea, micul heleşteu era trist pentru nu se ştie cum îi
moartea peştişorilor şi a nuferilor, iar raţele au părăsit şi ele
intrase în cap ideea că dacă ar avea o cantitate mică de apă
heleşteul în căutarea unui loc mai frumos. În cele din urmă,
ar fi mai bine, iar multă apă ar fi şi mai bine. Aşa că a început
toată zona din jurul heleşteului deveni o mare mlaştină.
să acumuleze tot mai multă apă; dar oricât de multă apă
Heleşteul nu înţelegea ce s-a întâmplat. EI îşi spunea
primea vroia şi mai multă. Părea că micul heleşteu nu se mai
în sinea lui:
putea sătura de apă, pentru că îi intrase în cap ideea că nu va
- Credeam că dacă apa e benefică pentru mine şi mă
putea fi fericit decât dacă va avea toată apa pe care şi -o
face să mă simt frumos, atunci găsirea şi păstrarea unei
dorea. Dar oricât de multă apă primea, niciodată nu era
suficientă . cantităţi cât mai mari de apă mă va face să mă simt şi mai
bine. Dar acum descopăr că acest lucru nu se întâmplă. Ce
pot să fac?

După ce s-a gândit puţin, micul heleşteu şi -a dat


seama ce greşeală mare a făcut. Aşa că s-a hotărât să-şi
schimbe modul de a gândi. A încetat să păstreze cât mai
multă apă şi, treptat treptat, nivelul apei din heleşteu a ajuns la

18 19
cel de odinioară. Noroiul s-a uscat, apa a devenit din nou Vulpiţa şi scaietele
albastră, iar ratele s-au Întors. De asemenea, peşti noi s-au
hotărât să se stabilească În heleşteu, iar nuferii au Început din
nou să crească.
Probleme cărora li se adresează:
Micul heleşteu a descoperit faptul că mai mult nu Copiilor non-asertivi care le permit abuzatorilor sa-I
Înseamnă Întotdeauna mai bine. Şi că a fi mic nu este
victimizeze şi/sau care, din cauza vârstei fragede, Îşi
Întotdeauna un lucru rău. Şi că uneori ceea ce Îti doreşti nu e interiorizează sentimentele.
deloc ceea ce vrei. Ca urmare a acestor descoperiri, micul
heleşteu a Început să privească lumea prin alti ochi.
Adecvată pentru:
Copii sub vârsta de 8 ani

Mesaj:
Este posibil să ne Împrietenim cu sentimentele noastre
şi să comunicăm cu ele. Poţi Învăţa să-ţi iei singur apărarea şi
să te placi pe tine Însuţi.

Simboluri şi metafore:
Ştia şi Îşi aducea aminte: a Înţeles cum să-şi exprime
sentimentele
Pas cu pas: rezolvarea de probleme
Scaietele: sentimentele de mânie, supărare sau
victimizare ce nu au fost exteriorizate
Creatura cu blană aurie: sentimentele
Să pui la inimă: capacitatea de a integra sentimentele
proprii şi de a reacţiona adecvat la mediu În funcţie de
acestea; capacitatea de a te împăca cu propria persoană .

Elemente ale poveştii ce pot fi schimbate:


Sexul căprioarei magice, simptomele ce apar la copiii
ce nu ştiu să se apere, oamenii faţă de care copilul trebuie să
înveţe să ia atitudine.

20 21
Notă: Vulpiţa şi scaietele
Această poveste a fost scrisă pentru un băieţel de 5 ani
care Îşi rodea unghiile şi care era foarte temător. EI fusese
abuzat de un băiat mai mare care l-a ameninţat că-1 omoară
!t- fost odată ca niciodată o vulpiţă ce locuia În pădure
Împreună cu familia ei. Vulpiţa era foarte ocupată toată ziua,
dacă va povesti cuiva despre abuzul fizic. Chiar şi după ce
abuzul a fost descoperit, băieţelul a continuat să aibă ea jucându-se cu prietenele ei. În marea majoritate a timpului,
vulpiţa era fericită şi mulţumită, dar uneori ea se simţea
simptomele specifice unei victime şi să ia atitudinea specifică
supărată sau Înfuriată de-a binelea. Asta se Întâmpla atunci
uneia. A Încetat să-şi roadă unghiile abia după ce a ascultat
povestea de faţă timp de 5 seri la rând. După două săptămâni, când mama sau tatăl ei erau morocănoşi sau atunci când
a reluat comportamentul de a-şi roade unghiile şi i s-a mai prietenele ei nu se comportau prea frumos. Situaţia se agrava
spus povestea pentru Încă două nopţi - după aceasta rosul atunci când educatoarea striga la ea. În acel moment,
unghiilor a Încetat. După o lună, i s-a mai citit povestea pentru sentimentele mai puţin fericite ieşeau la iveală . Vulpiţa Încerca
să spună ceva, dar nu reuşea să rostească mare lucru şi , cel
ultima dată pentru a scăpa definitiv de rosul unghiilor.
Această poveste este eficientă În lucrul cu copiii foarte
mai adesea, aştepta ca aceste sentimente să dispară de la
mici (cu vârsta Între 2 - 4 ani). sine. A continuat să-şi petreacă zilele jucându-se, mâncând şi
dormind - făcând toate acele lucruri pe care animalele mici le
fac. Dar a devenit mai tăcută pentru că ceva se Întâmpla. Ea a
observat că sentimentele mai puţin fericite deveneau tot mai
tari. Ele au reuşit să facă un ghem pe dinăuntru ce nu mai
dispărea , fiind prezent aproape Întotdeauna. Vulpiţa nu a spus
nimănui despre acest lucru, pentru că i-a fost teamă şi pentru
că nu Înţelegea ce Însemna ghemui acela. Tot ceea ce şti a
vulpiţa era că acesta nu o făcea să se simtă confortabil şi bine.
Acest lucru o făcea să-şi dorească să se rănească , pentru că
atunci când se rănea durerea pe care o simţea se potrivea cu
durerea pe care o avea În interior, din cauza ghem ului. Când
alte animale vedeau cum ea se răneşte, se simţea ruşinată şi
chiar mai rău decât Înainte.
Într-o bună zi , după o joacă prin pădure, vulpiţa a
adormit lângă un pârâu, iar În timpul somnului ea a avut un
vis. În vis se făcea că stătea lângă o apă. Pe partea opusă a
apei se afla o frumoasă căprioară magică. Vulpiţa ar fi dorit să

22 23
ajungă pe partea cealaltă, dar apa părea să-i stea În cale . vulpiţă cu coarnele ei, iar scaietele se rostogoli pe jos. Stătea
Atunci, a observat că În apă se afla un buştean. acolo acoperit tot cu puncte tari şi ascuţite.
- Foarte bine, se gândi ea şi apoi, cu mare griJa, - Acum priveşte , spuse căprioara .
mergând pas cu pas, reuşi să ajungă pe partea opusă . Acest Cu grijă, căprioara cea magică deschise scaietele.
lucru a bucurat-o foarte tare. Inăuntru se afla o creatură cu blană aurie. Vulpiţa era extrem
Căprioara a observat că ceva nu e În regulă şi a de surprinsă . Cum se putea una ca asta?
Întrebat-o pe vulpiţă ce o necăjeşte. Vulpiţa i-a povestit - Vorbeşte cu ea, o Îndemnă căprioara.
căprioarei despre ghemui pe care ÎI simţea Înăuntrul ei. Şi astfel, vulpiţa şi creatura cu blană aurie şi moale au
vorbit timp Îndelungat. După-amiaza a trecut şi venise timpul
să se despartă .
- Dar este prietena mea şi Împreună suntem un tot
unitar, Îi spuse vulpiţa căprioarei. Căprioara cea magică
zâmbi. Cu o atingere a coarnelor sale, creatura cu blană aurie
şi moale ajunse În inima vulpiţei. Aceasta simţi un fior cald,
minunat traversându-i Întreg corpul . Cu un oftat, şi-a luat
rămas bun de la căprioară şi s-a Întors de partea cealaltă a
apei, după care se trezi. Apoi, fugi pe cărare spre casă.
Nu s-a aflat niciodată ce anume şi-au spus vulpiţa şi
creatura cu blană aurie, dar celelalte animale au Început să
observe o schimbare În comportamentul vulpiţei. A Început să
vorbească diferit. Când mama ei era morocănoasă vulpiţa îi
spunea:
- De ce eşti aşa de morocănoasă?
Când era cu prietenele ei spunea:
- 000, spuse căprioara . Ţi-a crescut un scaiete.
- Imi place asta! Nu-mi place asta!
- Un scaiete?, Întrebă vulpiţa.
Iar când cineva Încerca s-o rănească devenea extrem
- Hmm! exclamă căprioara. E destul de dureros, nu-i
de puternică şi spunea:
aşa?
- STOP!
Auzind spusele căprioarei, vulpiţa Începu să plângă , să
Toată lumea era surprinsă , dar, cel mai important
se Înfurie şi să tremure toată .
dintre toate era faptul că simţea o senzaţie de căldură pe
- O, da! strigă ea. Nu-mi place! Unde pot să-I pun?
interior şi o stare generală de bine; prietena ei se afla În inima
Cum pot să scap de el? Căprioara cea magică o atinse pe
sa. Iar vulpiţa a renunţat să se mai rănească pentru că se

24 25
simţea bine În pielea ei. Băiatul şi plăcinta

Probleme cărora li se adresează:


Credinţa, adesea izvorâtă din lipsa de dragoste şi/sau
abuz, conform căreia trebuie să avem dragostea şi atenţia
celorlalţi În proporţie de 100% (sac fără fund) .

Adecvată pentru:
Copii peste 8 ani.

Mesaj:
Împărţirea dragostei cuiva nu-i scade din valoare ci o
face să crească şi să se dezvolte.

Simboluri şi metafore:
Adopţia unor copii: aducerea pe lume a oricărui lucru
ce necesită dragoste
PIăcinta: dragostea
Femeia În vârstă: Înţelepciunea inconştientului

Elemente ale poveştii ce pot fi schimbate:


Comportamentul părinţilor, sexul persoanei În vârstă

Notă:
Această poveste a fost creată pentru un băiat de 12 ani
ce era extrem de gelos pe noua lui soră vitregă.

26 27
Băiatul şi plăcinta
Acum , dacă băiatul ar fi fost sincer, ar fi admis faptul că
îi plăceau cei doi copii. Intotdeauna şi-a dorit un frate , iar fetiţa
era extrem de haioasă . Se simţea bine când se juca cu ei şi
(f}dată demult, era un băiat ce locuia cu părinţii lui. Atât când avea grijă de ei, dar de fiecare dată când mama sau tatăl
mama cât şi tatăl lui erau foarte iubitori şi grijulii, Îi ofereau o lui Îi Îmbrăţişa pe copii , le dădea cadouri sau îi băga În pat şi Îi
mulţime de cadouri şi îl Îmbrăţişau adesea - băiatul avea cam Învelea, el devenea din ce În ce mai nervos. In cele din urmă ,
tot ce-i trebuia pentru a fi fericit . Intr-o zi , părinţii i-au spus: s-a hotărât să fugă de acasă . EI şi-a spus:
- E atât de multă dragoste În această casă şi avem atât
de multe de oferit Încât ne-am hotărât să adoptăm doi copii
sărmani, fără părinţi.
Auzind cele spuse de părinţii lui, băiatul se supără
foarte, foarte tare, dar nu le-a spus nimic pentru că era de

~
părere că trebuia să ţină secret ceea ce simţea . S-a retras În
schimb, În camera lui, simţind teamă la gândul că familia lui se
va mări. Era convins că În momentul În care vor sosi copiii
adoptaţi el va primi mai puţin din toate: mai puţine jucării , mai
puţine Îmbrăţişări şi - cel mai important - mai puţină dragoste. I
Credea că În momentul În care părinţii lui vor oferi şi altora din
dragostea lor, lui Îi va reveni mai puţină. Pentru băiat,
dragostea era ca o plăcintă - dacă o primea el pe toată , atunci
avea totul; dar dacă mai primea cineva din plăcintă, porţia ce-i
revenea lui era mai mică. Ceea ce nu Înţelegea băiatul era
faptul că dragostea nu este divizibilă : ea doar se multiplică .
Băiatul s-a hotărât să-şi exprime sentimentele. Astfel,
el s-a dus la părinţii săi şi i-a implorat: _ Dacă părinţii m-ar fi iubit cu adevărat , nu ar fi adus
- Vă rog să nu adoptaţi aceşti copii! Vă rog! Vreau să niciodată acasă aceşti copii. Probabil că n-am fost suficient de
fiu singurul copil din această casă! Vreau să primesc eu toată
bun pentru ei.
atenţi a voastră!
După ce ş i-a Împachetat lucrurile, băiatul a părăsit
Dar părinţii băiatului i-au ignorat cerinţa ; ei credeau că În locuinţa . S-a tot plimbat până când s-a lasat Întunericul.
momentul În care vor adopta copiii, băiatul va ajunge să-i
Căutând un loc unde să doarmă , a descoperit un hambar
iubească. Aşa că, a doua zi , au adus acasă doi copilaşi murdari
vechi şi gol. A intrat Înăuntru şi s-a aşezat pe o căpiţă de fân.
şi trişti. Aceşti copii nu aveau pe nimeni care să-i iubească .

28 29
La puţin timp după aceasta, el auzi un zgomot. Speriat, s-a
uitat într-un colţ mai întunecat al hambarului şi s-a trezit faţă în
faţă cu o femeie mai în vârstă care decisese la rândul ei că
hambarul ar fi un loc bun pentru a petrece noaptea. Femeia s-
a arătat extrem de surprinsă să-I găsească pe băiat acolo şi
au început să vorbească despre motivele pentru care amândoi
erau pe afară singuri. Băiatul i-a povestit bătrânei că părinţii lui
au adoptat doi copii şi a lăsat-o să înţeleagă că el era convins
că acest lucru însemna că nu-I mai iubeau pe el. Femeia a
înţeles ce trebuia să înveţe băiatul. Fiind foarte înţeleaptă şi
plină de magie, aceasta a făcut să apară o plăcintă .
- Tu ai crezut că dragostea înseamnă o singură bucată
mare şi că dacă dai din ea ţie îţi revine mai puţină , îi spuse ea.
Dar dragostea e magică şi continuă să crească. O să-ţi
demonstrez ceea ce vreau să zic cu această plăcintă .
Serveşte-te cu o felie.
FIămând fiind , băiatul mâncă o felie întreagă de
- Umple-ţi cana cu apă din acest iaz, îi spuse ea. Când
plăcintă . Când se uită la plăcinta rămasă, aceasta era întreagă
băiatul a scos cana plină cu apă , ea i-a spus:
din nou, nu-i lipsea nici o felie! A mai mâncat o felie şi apoi - Poţi să observi că deşi ţi-ai umplut cana cu apă , în iaz
încă una şi de fiecare dată spaţiul lăsat de felia mâncată de el
n-a rămas nici o gaură în acel loc. La fel se întâmplă şi cu
se umplea la loc. Cu cât mânca mai mult, cu atât creştea la loc
dragostea.
plăcinta, astfel încât pe când el s-a săturat de plăcintă aceasta
Învăţăturile pe care i le-a oferit femeia i-au umplut
era încă acolo, întreagă şi gata să fie mâncată . Femeia cea în inima de noi înţelesuri. Cei doi au petrecut toată noaptea
vârstă vorbi apoi cu băiatul despre dragoste, viaţă şi
vorbind şi pe măsură ce se lumina de ziuă , băiatul înfrunta
convingerea ei conform căreia cu cât oferim mai mult cu atât lumea cu un nou mod de a gândi. S-a întors acasă la puţin
viaţa ne oferă nouă mai mult înapoi. Şi pentru a-I face să
timp după micul dejun. Părinţii au fost exaltaţi de fericire la
înţeleagă şi mai bine acest lucru, l-a dus la un iaz.
vederea lui şi au sărit să-I îmbrăţişeze de cum l-au zărit intrând
pe uşă . Noii lui fraţi au sărit şi ei să-I îmbrăţişeze şi, având
acum o nouă viziune asupra lucrurilor, i-a îmbrăţişat şi el pe ei.

30 31
Tufişul de trandafiri Tufişul de trandafiri

Probleme cărora li se adresează:


Ql}dată de mult, un tufiş de trandafiri a început să
Credinţa unei victime conform căreia a se destăinui şi a
crească dintr-o sămânţă mică plantată de o copilă în grădina
relaţiona cu ceilalţi o face să se simtă ca şi cum s-ar micşora.
Acest lucru este legat de rolul pe care abuzatorul sexual îl are familiei. La început, fetiţa era foarte interesată de tufişul de
în a-i răpi victimei sale sentimentul iubirii de sine. trandafiri , dar copil fiind, uneori îl neglija pentru a se juca sau
pentru a face alte lucruri. Cu toate acestea, tufişul a crescut şi
Adecvată pentru: Într-o zi de primăvară a înflorit. Florile erau roşii şi aveau un
Copiii peste 10 ani miros dulceag. Copila şi prietenele ei erau extrem de Încântate
de frumoasele flori şi le tăiau adesea pentru a face buchete
Mesaj: colorate pentru familiile lor.
Având încredere, relaţionând şi împărtăşind cu ceilalţi,
vom avea prieteni şi relaţii interpersonale sănătoase.

Simboluri şi metafore:
Incapacitatea de a face flori : a încetat să se dezvolte
din punct de vedere emoţional
Urât şi fără formă: o dezvoltare nesănătoasă

Elemente ale poveştii ce pot fi schimbate:


Sexul grădinarului

Notă:
Una dintre pacientele mele era o femeie adultă,
supravieţuitoare a unui incest, al cărei copil fusese la rândul său
abuzat. Ea credea că dacă va împărtăşi orice detaliu din viaţa
ei, va renunţa prin aceasta la o parte importantă din propria Tufişul nu vroia să renunţe la frumoasele lui flori,
persoană. Această poveste a fost scrisă pentru a-i schimba pentru că nu ştia cum , dar avea senzaţia că nu va putea fi
credinţa şi pentru a o face să înţeleagă că doar prin complet fără ele. Tufişul se simţea cel mai supărat şi lipsit de
împărtăşirea sentimentelor, gândurilor şi trăirilor proprii va fi conţinut când florile îi erau tăiate .
capabilă să se dezvolte sănătos din punct de vedere emoţional. - Cum pot continua să cresc şi să fiu frumos dacă

l
32 33
aceşti copii continuă să-mi taie florile? îşi spunea mereu tufişul Într-o zi , un grăd i nar a trecut pe lângă tufişul de
de trandafiri. Mânia lui creştea cu fiecare trandafir care era trandafiri care devenise acum urât şi fără formă . Acesta a
cules, până când s-a hotărât să le dea o lecţi e copii lor: nu va exclamat:
mai produce flori. - Ai cam fost neglijat, tufişule de trandafiri. Nu ţi-a tăiat
Copiii s-au supărat în momentul în care tufişul a Încetat nimeni florile ca să poţi să creşti ş i să fii frumos . Probabil
să mai producă flori , iar în cele din urmă l-au ignorat. Tufişul , copila care te-a plantat nu a înţeles că pentru a face flori
fericit că nu mai este băgat în seamă, a început să crească şi frumoase , bobocii trebuiesc tă i aţi, iar tufişul tuns regulat.
să înflorească din nou. Dar, după ce au dat primele flori care Tufişul de trandafiri a fost surprins să audă aceasta,
au rămas neculese, tufişul a continuat să crească devenind dar şi-a dat seama că se află într-o stare deplorabilă . Aşa că
urât şi fără nici o formă. Bobocii care odinioară erau mari şi s-a bucurat enorm când grădinarul şi-a luat foarfecele şi a tuns
coloraţi au început să crească tot mai mici şi mai mici. cu blândeţe tufişul astfel încât el era gata să reÎnceapă să
Culoarea lor a pălit , iar mirosul şi- a pierdut din intensitate. înflorească . Odată cu venirea ploilor ş i a soarelui, tufişul a
Început să crească ş i să înflorească din nou. De data asta
bobocii de trandafir erau şi mai frumoşi. Copiii au observat din
nou tufişul de trandafiri şi au reÎnceput să culeagă cu bucurie
florile lui, pentru a face buchete. De data asta Însă tufişul îi
privea cu ochi diferiţi. Din fiecare loc de unde era tăiată o
floare , două flori creşteau în locul ei. Tufişul a zâmbit În sinea
lui, pentru că a învăţat o lecţie foarte specială despre creştere
şi împărtăşire .

34 35
Cele trei pisicule
Cele trei pisicule
1!irau odată demult, trei pisicuţe ce erau foarte bune
Probleme cărora li se adresează :
Unul din principiile terapiei lui Albert Ellis este acela că prietene. Făceau multe lucruri împreună deşi ele erau foarte
oamenii îşi construiesc propria lor realitate prin atitudinile diferite una de cealaltă şi priveau diferit viaţa. De exemplu,
adoptate. Deşi terapia cognitivă este eficientă în cazul uneia dintre pisici Îi plăcea să urmărească şoricei ori de cîte
adulţilor, la copii este mai greu de aplicat datorită problemelor ori avea ocazia. Celei de-a doua pisici nu-i făcea deloc plăcere
în funcţionarea gândirii abstracte. Această poveste a fost să urmărească şoricei. Era prea leneşă ca să alerge după ei,

scrisă pentru a ajuta un copil să înţeleagă faptul că percepţiile dar nu dorea ca celelalte pisici să afle acest lucru şi să râdă pe
ne influenţează atitudinile şi că noi ne construim propria seama ei. Cea de-a treia pisică se temea puţin de şoareci
noastră realitate. pentru că mâncase o dată un şoricel şi se simţise rău. Aşadar
Adecvate pentru: cele trei prietene vedeau şoarecii în trei moduri diferite. Ele
Copii peste 6 ani petreceau mult timp certându-se şi întrebându-se care dintre
Mesaj: ele are dreptate. Prima pisică spuse:
Percepţiile, gândirea şi sentimentele sunt determinate
- Se ştie că pisicilor ar trebui să le placă să urmărească
şoricei. Pisicile ar trebui să vâneze, iar voi două nu aveţi
de atitudini. Acestea pot fi schimbate modificând astfel
răspunsul obţinut. dreptate.
Simboluri şi metafore: A doua pisică spuse :
Pisicuţele: oamenii - Pisicile ar trebui să doarmă, să stea şi să toarcă cât e
Şoriceii : diversele probleme cu care se confruntă
ziua de lungă şi unde scrie că ar trebui să le placă şoriceii?
oamenii Asta înseamnă că greşiţi amândouă .
Pisica persană : înţelepciunea inconştientului Atunci, a treia pisică spuse:
Elemente ale poveştii ce pot fi schimbate: - Ei bine, şoarecii mănâncă uneori otravă şi dacă îi
mâncăm putem să ne îmbolnăvim foarte tare sau putem chiar
Această poveste nu necesită individualizarea.
Notă:
muri. Şi astfel nu aveţi nici una dreptate!
Această poveste trebuie utilizată împreună cu alte Fiecare pisicuţă şi-a petrecut o bună bucată de timp
poveşti. Este eficientă în cazul copiilor şi a adulţilor care au o
încercând să le convingă pe celelalte două că ea are dreptate
rigiditate în gândire sau care întâmpină dificultăţi în a procesa În ceea ce priveşte modul În care vede lumea.
la nivel cognitiv faptul că atitudinile şi credinţele lor au un - Şoriceii le fac fericite pe pisici, spuse Pisica numărul 1.
impact direct asupra vieţii lor emoţionale şi asupra - Şoriceii le înfurie pe pisici, spuse Pisica numărul 2.
comportamentului lor. - Şoriceii le sperie pe pisici , spuse Pisica numărul 3.

36 37
Fiecare pisicută considera că ea are dreptate. persană despre şoareci va fi ceea ce vor accepta şi ele ca
fiind adevărat. Aceasta a fost de acord să le asculte pe cele
trei şi fiecare pisicută a Început să-şi prezinte motivele pentru
care gândea Într-un anumit fel În privinta şoriceilor. Pisica
persană era o pisică Înteleaptă ce văzuse multe la viata ei.
Stăpânii ei se mutau des şi o luau şi pe ea cu ei. Ea Întelegea
foarte bine ce se petrecea cu cele trei pisicute şi le spuse:
- Ochii voştri sunt oglinda sufletului vostru.

Într-o zi, o pIsica nouă s-a mutat În cartier - o


frumusete persană cu blană lungă . În curând, ea a mers să le
cunoască pe cele trei prietene ce locuiau În acelaşi cartier cu
ea. În timp ce se apropia de ele, şi-a dat seama că se aflau În
mijlocul aceleaşi conversatii aprinse despre şoareci,
conversatie pe care o aveau zilnic:
- Şoriceii te fac fericit!
- Şoriceii te Înfurie!
- Şoriceii te sperie!
Nu trecu mult până când cele trei pisicute o observară
Cele trei prietene s-au uitat la ea ca şi când nu ar fi
pe pisica persană urmărindu-le şi le veni o idee:
Înteles ce vrea să zică. Ochii sunt oglinda sufletului? Ce vroia
- Ce ar fi să o lăsăm pe pisica cea nouă să decidă cine
asta să Însemne? Pisica cea Înteleaptă le-a spus să tină minte
are dreptate?
aceste cuvinte , să se gândească la ele când merg la culcare şi
Toate au fost de acord că ceea ce va spune pisica
că la trezire Îşi vor da seama ce Înseamnă. Aşa că fiecare

38 39
dintre pisicuţe a făcut exact ce i s-a spus, iar a doua zi de Pârâiaşul care s-a transformat În lac
dimineaţă, când s-au trezit, au înţeles ce vroia să zică pisica
persană! Au înţeles faptul că atunci când oamenii privesc Probleme cărora li se adresează:
lumea în moduri diferite, ei vor interpreta diferit evenimentele. Persoanelor cu o stimă de sine scăzută cărora le e
Sentimentele sunt strâns legate de modul nostru de a gândi şi teamă să se comporte într-o manieră asertivă sau să-şi

de felul în care ne raportăm la lume. exprime propriile dorinţe din cauza anxietăţii determinate de
În curând, cele trei pisicuţe percepeau altfel viaţa. gândurile privind consecinţele faptelor lor.
Pisicuţa ce fusese prea leneşă ca să urmărească şoricei a
Adecvate pentru:
descoperit că se simţea mai bine dacă îi urmărea, pentru că
Copii peste 6 ani
exerciţiul fizic îi era benefic. Pisicuţa care insistase că şoriceii te
îmbolnăvesc a descoperit că acest lucru nu e valabil pentru toţi Mesaj:
şoriceii. Iar pisicuţa căreia îi fusese puţin frică de şoareci a Este sănătos şi adecvat să-ţi exprimi nevoile şi să fii
descoperit că există mulţi şoricei a căror urmărire e distractivă. asertiv.
Fiecare pisicuţă a învăţat să privească lumea dintr-un alt punct
de vedere şi astfel li s-a schimbat şi modul în care se simţeau. Simboluri şi metafore:
Din acel moment, pisica cea nouă a devenit prietena lor, pentru Pârâiaşul: o persoană
că avea ochi ce vedeau lumea în multe feluri. Castorul: înţelepciunea inconştientului
Heleşteui/lacul: dorinţa de a ne dezvolta într-o manieră
sănătoasă
A reţine apă : diferitele aspecte ale creşterii
Valea: diversitatea sentimentelor şi experienţelor prin
care trecem ca urmare a unui comportament asertiv

Elemente ale poveştii ce pot fi schimbate:


Această poveste este universală , ea nu necesită
individualizarea.
Notă:
Această
poveste a fost scrisă pentru o adolescentă ce
avea o mulţime de temeri şi care încerca să iasă cât mai puţin
în evidenţă. După ce a ascultat această poveste şi multe
altele, a reuşit să urmeze o facultate departe de casă, unde
era nevoită să locuiască singură şi să fie independentă .

40 41
Pârâiaşul care s-a transformat În lac întotdeauna să fie mai mult decât un simplu pârâiaş liniştiI. Şi­
ar fi dorit să devină un heleşteu sau poate chiar un lac.
Castorul i-a explicat că el ştie să constru i ască baraje şi că
~ra odată demult un pârâiaş ce curgea printr-o vale
dacă dorinţa pârâiaşului era de a deveni un lac el l-ar fi putut
încântătoare. Pârâiaşul acesta era foarte liniştit . in drumul lui ajuta. Pârâul ar fi adăugat apa si castorul putea să-I ajute.
erau puţine pietre care să-i stea în cale , astfel încât curgea lin - Ei bine, spuse pârâiaşul, nu ştiu ce să zic. Dacă am
printre malurile acoperite de iarbă. Ocazional, câte o căprioară să mă transform într-un lac toată această vale îşi va schimba
sau mici iepuri veneau să bea apă din el, dar pârâul era mic, aspectul. Poate ar fi mai bine să rămân un mic pârâiaş pentru
iar în acea vale locuiau puţine animale. a nu deranja pe nimeni.
intr-o zi, un castor veni până la marginea pârâiaşului şi Castorul dădu din umeri şi spuse:
începu să bea apă. Castorii au adesea de-a face cu pâraie şi - Totul depinde de tine , dar eu cred că dacă îţi doreşti
cu râuri aşa că ei pot vorbi limba acestora. Astfel, castorul ceva foarte tare şi e ceva ce poţi obţine, ar trebui să încerci.
începu să vorbească cu micul pârâiaş . - Poate, spuse pârâiaşul. Lasă-mă să mă gândesc la
asta.
Castorul îi spuse că se va întoarce într-o săptămână ,
după care se făcu nevăzul.
La o săptămână după aceasta, castorul s-a întors la
pârâu să bea apă.
- Ştii , îi spuse el pârâiaşulu i, durează mult până
reuşeşti să-ţi astâmperi setea dintr-un pârâu cu apă mică .
Dacă ai fi un lac mi-ar fi mai uşor să vin şi să beau apă.
Pârâiaşul s-a gândit la cele auzite şi s-a întrebat dacă
erau şi alte animale care gândeau la fel , pentru că veneau
rareori să bea apă. Era ca şi cum nici nu ştiau de existenţa lui.
Iar asta l-a făcut pe pârâiaş să -şi readucă aminte de visul lui
de a deveni un heleşteu sau un lac şi îi spuse castorului cu o
voce speriată :
- iti aminteşti conversaţia noastră de săptămâna
trecută?
Acestuia îi făcu plăcere conversaţia şi îl plăcu pe castor
- Desigur, spuse castorul.
atât de mult încât nu după mult timp începu să-i povestească
- Aş vrea să încerc, spuse pârâiaşul. Aş vrea să văd
un vis pe care l-a avuI. I-a povestit castorului cum şi-a dorit
cum ar fi. Poate mă poţi ajuta să devin un mic heleşteu. M-ai

42 43
putea ajuta? In acest moment, pârâiaşul a Început să se simtă
- Desigur, pot face acest lucru! spuse castorul. Va vinovat.
trebui să faci rost de apă, dar am să te ajut eu. - Ocup prea mult spaţiu , Îşi spuse el. Nu am nici un
Castorul s-a apucat să construiască un baraj. Nu i-a drept să ocup atât de mult spaţiu . Animalele au să Înceapă să
luat mult pentru că pârâiaşul avea dimensiuni mici, iar În mă observe şi s-ar putea ca acest lucru să nu le facă plăcere .
curând zona din spatele barajului a Început să se umple cu Poate că le-ar conveni să rămân un mic pârâiaş. Dar o voce
apă. Pârâiaşul s-a simţit foarte bine pentru că putea reţine lăuntrică suspină :
toată apa şi pe măsură ce nivelul său creştea a realizat că - Mă simt atât de bine. Asta mi-am dorit mereu să
valea nu părea să fie tulburată prea mult de toate aceste devin.
schimbări. Lacul putea să crească şi mai mult fără a-i deranja In zilele şi nopţile ce-au urmat, pârâiaşul a observat că
pe ceilalţi. Aşa că a apelat din nou la castor care a construit un tot mai multe animale s-au mutat În vale. Raţele au venit şi şi­
baraj suficient de mare pentru ca pârâiaşul să reţină atât de au făcut cuiburi În apropiere de malurile lacului pentru că
multă apă Încât să devină un lac. acum puteau Înota Într-o apă mai mare. Căprioarele veneau şi
ele să bea apă pentru că acum nu le mai lua atât de mult timp
să se sature. In general, Întreaga vale a prins viaţă , cu o
mulţime de flori şi animale noi - multe vieţuitoare care Înainte
nu fuseseră acolo - pentru că acum aveau şi pietre şi locuri
uscate, dar şi zone mlăştinoase şi locuri În care cursul apei
era mai rapid, dar şi locuri În care cursul apei era mai lent.
Erau multe animale şi plante ce puteau locui Într-un lac sau În
jurul lui, dar care nu ar fi putut supravieţui Într-un pârâiaş sau
În jurul unuia. Micul pârâiaş , ce devenise Între timp un lac, şi-a
dat seama că era foarte fericit şi că În loc să le incomodeze pe
celelalte vieţuitoare ale văii , le ajutase. Prin faptul că a reţinut
o parte din apă , iar alta a lăsat-o să curgă la vale , a ajutat la
crearea unei lumi care nu-i făcea numai lui plăcere, dar şi
celorlalte animale care acum locuiau În vale.

44 45
Tigrul din cuşcă refuzat categoric să vorbească în cadrul şedinţei iniţiale şi,
curând după aceea, m-a provocat, când era cuprins de
Probleme cărora li se adresează : sentimente puternice de mânie, să-i scriu o poveste. A rezultat
Sentimentelor de furie sau manie inadecvate şi povestea de faţă care, după ce a fost citită de mai multe ori, a
copleşitoare care-I fac pe copil sau adolescent să se părut să aibă un efect semnificativ asupra modului său de

îndepărteze de persoanele din jurul lui care i-ar putea oferi funcţionare. A învăţat să zâmbească , iar sentimentul de furie a

dragoste şi îngrijire. început să scadă în intensitate. Această poveste a fost


concepută şi cu gândul la un părinte de sex masculin care
Adecvate pentru: avea un nivel ridicat de mânie. Când a fost rugat să citească
Copii peste 6 ani. povestea propriului său copil a apărut o schimbare
semnificativă în privinţa nivelului de mânie de care dădea

Mesaj: dovadă .
Sentimentele de mânie ascund sentimente de tristeţe;
tristeţea
este rezultatul faptului că nu are nimeni grijă de noi
sau nu avem pe nimeni cu care să relaţionăm. Renunţarea la
sentimentele de furie ne va permite să găsim şi să împărtăşim
sentimente de iubire.

Simboluri şi metafore:
Tigrul din cuşcă: o persoană mânioasă ce este sclavul
sentimentelor sale de furie
O gaură în piept: pierderile cauzate de absenţa unei
îngrijiri adecvate
A toarce: abilitatea de a-şi exprima sentimentele faţă
de cei din jur

Elemente ale poveştii ce pot fi schimbate:


Sexul aparţinătorului

Notă:
Această
poveste a fost scrisă pentru un băiat de 10 ani
care avea sentimente extrem de ostile în cadrul terapiei. A

46 47
Tigrul din cuşcă feline, dar din cauza furiei şi a temperamentului său se temeau
că le va ataca pe celelalte feline sau pe oamenii veniţi să le
vadă . Aşa că viaţa deveni tot mai grea pentru tigru , iar el era
:p. fost odată demult un tigru foarte frumos ce locuia tot mai nervos.
intr-o cuşcă la grădina zoologică . Acest tigru era ţinut intr-o S-a intâmplat ca ingrijitorul care se ocupa de tigri să
cuşcă foarte mică pentru că tuturor oficialilor de la grădina aibă probleme familiale in acea perioadă ş i de aceea a
zoologică le era teamă de el. Iar teama lor provenea din faptul
renunţat să se mai ocupe de tigru , care muşca mereu barele
că acest tigru era tot timpul mânios. Mai mulţi antrenori de la
din cuşca sa. EI s-a hotărât să mute cuşca tigru lui in spate,
grădina zoologică doreau să se imprietenească cu tigrul , dar
unde nu putea să-I vadă nimeni. Tigrul i ncepu să se simtă din
de câte ori se apropiau de acesta, chiar şi cu mâncare, tigrul ce in ce mai singur.
răgea şi ii ataca. i n scurt timp , nimeni nu mai indrăznea să se
apropie de tigru pentru că se temeau toţi de furia acestuia. Ei ii
aruncau mâncarea pe uşă , după care o inchideau rapid . Tigrul
era furios pentru că nu primea mâncarea pe care şi -ar fi dorit-o
şi, pentru că stătea intr-o cuşcă mică, el tot timpul răgea , se
târâia pe jos şi mârâia.
Când oamenii veneau să viziteze tigrul, stăteau cât mai
departe de cuşcă , pentru că acesta le-a dat de inţeles că nu
vrea ca cineva să se apropie de el.
Modul i n care se comporta tigrul şi modul in care se
simţea el pe interior erau două lucruri diferite. De fapt, tigrul
era foarte , foarte supărat. Lui nu-i plăcea cuşca mică şi
strâmtă in care era ţinut, nu-i plăcea că se afla in captivitate şi
faptul că nu avea alţi tigri in preajmă. Cuşca i se părea
plictisitoare şi singuratică . Toate aceste lucruri i l făceau pe
tigru să simtă că are o gaură mare, neagră in piept. Dar in loc
să lase lumea să -i vadă tri steţea , el le arăta furia. EI chiar nu intr-o zi , pentru că numărul animalelor din grădina
şti a un alt mod de a se comporta. Ceea ce nu realiza insă zoologică a crescut, oficialii au angajat un nou ingrijitor - o
tigrul era faptul că tot acest comportament al lui 11 impiedica să femeie care se pricepea foarte bine in a inţelege animalele.
obţină lucrurile care l-ar fi făcut fericit. Oficialii de la grădina După câteva zile in care a explorat grădina zoologică, femeia
zoologică ar fi fost mai mult decât feri ciţi să-I mute intr-o cuşcă descoperi tigrul. Ea l-a urmărit cu atenţie in timp ce acesta
mai mare, intr-o zonă de junglă in aer liber impreună cu alte răgea şi se prindea cu ghearele de barele cuştii ca şi cum ar

48 49
intenţiona să o atace. Apoi , i-a întors spatele şi s-a prefăcut că liber a grădinii zoologice, împreună cu celelalte feline. Era liber
doarme, refuzând să mănânce mâncarea adusă de femeie. să hoinărească cu celelalte animale sau să stea la soare. La
Dar această îngrijitoare nu era ca ceilalţi îngrijitori care început, tigrul a întâmpinat probleme în a se împrieteni cu
hrăneau tigrul, îi făceau curat în cuşcă , după care se celelalte animale, dar îngrijitorul cel special, care ştia că tigrul
îndepărtau cât de repede puteau . Ea a văzut dincolo de furia învăţa repede, a început să lucreze cu el până ce tigrul a
şi încercările lui de a o ataca, şi ştia ce se află la baza acestor devenit un membru bine-venit al grupului. Toţi ceilalţi îngrijitori
comportamente. Ea începu să vorbească în mod regulat cu erau miraţi de schimbările ce s-au petrecut cu tigrul şi au
tigrul, Iăsându-1 să înţeleagă că ea îi recunoştea tristeţea şi că prezis că în curând el va redeveni tigrul furios din trecul. Dar
îl va ajuta. Deşi iniţial tigrul a oferit un adevărat spectacol - îşi îngrijitorul ştia că acest lucru nu se va întâmpla pentru că ea îl
arăta colţii şi răgea - el a început să înţeleagă că acest ajutase pe tigru să vadă viata, sentimentele de tristete şi furie
îngrijitor ar putea să-I ajute să scape de tristeţea ce-I măcina şi într-o altă lumină. Tigrul a descoperit în curând că i se
astfel a început să asculte şi să înveţe. vindecase gaura din piept.
După aceasta, de fiecare dată când tigrul o vedea pe
" , îngrijitoare, începea să toarcă. Iar zgomotul produs de torsul
, său era cel mai tare zgomot pe care toată lumea din grădina
zoolog i că îşi amintea să-I fi auzit vreodată.

Odată cu trecerea timpului , au apărut sch i mbări şi a


venit şi ziua în care tigrul a fost mutat în zona de junglă în aer

50 51
Cartea de colorat Notă :
Această poveste a fost scrisă pentru o fetiţă care intra
Probleme cărora li se adresează: În cabinet, sărea pe mobilier, lua cafeaua care nu era a ei şi o
Victimele unui abuz Întâmpină , În general , probleme bea, umbla prin genţi etc. Avea, de asemenea, un
legate de spaţiul personal şi limitele impuse de acesta, Întrucât comportament sexual inadecvat şi probleme determinate de
abuzatorii lor au avut la rândul lor aceeaşi problemă. Asta faptul că Îi atingea pe ceilalţi , invadându-Ie spaţiul personal.
Înseamnă că ele Înţeleg greşit regulile şi comportamentul şi Prin faptul că a trebuit să o asculte În mod repetat, această
că , În special În timpul copilăriei, Întâmpină dificultăţi În poveste a ajutat-o să-ş i stabilească nişte limite.
realizarea oricărei activităţi ce necesită un comportament
adecvat. Lucrurile sunt complicate de faptul că victimelor unui
abuz le lipseşte simţul propriei persoane (sau ego-ul), aşa cum
multe dintre ele declară. Ele spun adesea că se simt pustii În
interior. Tncălcându-le spaţiul personal, abuzatorii par să le fi
răpit victimelor lor un sens al personalităţii acestora. Fără a
avea aceste limite ale unei personalităţi, abuzatorii adesea
Încearcă să preia personalitatea victimelor lor.

Adecvate pentru:
Toate vârstele

Mesaj:
Poţi să-ţi creezi propriul spaţiu personal şi să Înveţi să
te comporţi Într-o manieră adecvată.

Simboluri şi metafore:
Conturul În cartea de colorat: spaţiul personal, atât intern cât
şi extern
Lipsa conturului propriei persoane: lipsa unui sens al sinelui

Elemente ale poveştii ce pot fi schimbate:


Sexul profesorului, răspunsurile copilului.

52 53
Cartea de colorat se explica de către fetiţă ce reprezintă acesta.
Într-o zi, profesoara fetiţei se hotărî să a i bă o discuţie
cu ea privind modul ei de a colora . A rugat-o să aducă cartea
~ fost odată o fetiţă căreia Îi plăcea să coloreze. Ea ei de colorat.
folosea toate creioanele din penar, În special pe cele roşii , - Din câte văd, atunci când colorezi, ocupi toată foaia .
portocalii, verzi şi albastre. Îi plăceau În mod deosebit culorile Nu pare că eşti În stare să stai În interiorul conturului, Îi spuse
tari, aprinse. Dar Întâmpina probleme când trebuia să coloreze profesoara.
pentru că ieşea afară din contur. Ea colora ŞI colora ŞI I.ar - Care contur? Eu nu văd nici un contur. Nu m-a Învăţat
colora dar culorile ei mergeau În toate direcţiile pe foaie . nimeni că ar exista un contur, spuse fetiţa , cu o privire
Dese~ele ei nu semănau practic cu nimic pentru că era derutată .
ocupată să depăşească conturul, să nu-I vadă şi să pretindă Profesoara, care avea foarte mare răbdare , i-a arătat
că acesta nici măcar nu există. Ea le arăta desenele fetiţeiconturul despre care vorbea . A Întors apoi foile din
prietenilor, profesorilor, adu lţilor, iar aceşti a o Întrebau: cartea de colorat până la o pagină ce nu fusese colorată . A
- Ce-i asta? trasat conturul cu degetul pentru ca fetiţa să înţe l eagă ce vroia
să zică .
- Ăsta e conturul şi trebuie să stai În interiorul său , Îi
explică profesoara.
- Dumnezeule, spuse fetiţa . De asta am Întâmpinat atât
de multe probleme .. .pentru că nu am fost atentă la contur?
spuse ea cu lacrimi În ochi. Profesoara dădu din cap În semn
că "Da", fără a scoate Însă nici un cuvânt.

Fetiţa continuă să
se uite cu tristeţe la profesoară ş i o
lacrimă i se prelinse pe obraz.
- Câteodată am impresia că nici eu nu am contur. Mă
uit spre mâna mea ş i mi-e greu să-mi dau seama unde se
termină . Pare că cineva a colorat peste tot şi m-a contopit cu
lucrurile din jur.
- Hmmm , spuse profesoara, poate de asta Întâmpini
Fetiţale răspundea : d ificultăţi când trebuie să colorezi şi să stai În interiorul
_ Nu vedeţi? Şi începea să le explice ce desenase, dar conturului. Ce-ar fi să ne apucăm să exersăm , iar eu am să
nimeni nu părea să fie În stare să descifreze desenul fără a i Îngroş conturul pentru ca tu să-I vezi mai bine şi să stai În

54 55
interiorul lui. Nu va trece mult până când te vei uita la braţele despre contururi, despre colorat şi despre cum să se vadă pe
tale şi vei putea să vezi unde este braţul tău şi unde este sine. Ea exersa În fiecare zi şi devenea tot mai bună pe zi ce
restul corpului tău . trecea , până când, Într-o zi, ea a colorat o pagină Întreagă şi
nu a ieşit deloc din contur. Aceasta a fost şi ziua În care a
descoperit că dacă se uită la braţul ei, acesta arată ca un braţ
normal. A fost foarte mândră de propria persoană când le-a
arătat colegilor imaginile pe care le-a colorat şi când a văzut
că toată lumea ştia ce reprezintă acele desene. Fetiţa era atât
de fericită că Învăţase despre contururi Încât Îi aduse
profesoarei multe liniare ca daruri de mulţumire , pentru că , la
.....--.-,. urma urmelor, liniarele au multe de-a face cu contururile .

- .. ~ ,--_ ... __........ - ..~ - "" . .-

- -_.~~~
__•..........-.--- -
- O, mulţumesc foarte mult, spuse fetiţa, surâzând
pentru prima dată.
Începând din acel moment, profesoara a Învăţat-o

56 57
Nancy Davis, Ph.D.

A fost odată ca niciodată ...

Poveşti terapeutice
Partea II:
Poveşti care Înlesnesc soluţionarea
problemelor generate de părinţi, fraţi,
asistenţi maternali, adopţii şi divorţuri

Traducerea şi adaptarea În limba română:


Alexandra Gorea, Roxana Moldovan

lIustraţiile: Sergiu Cristian Dulea, Valerie Solaz

Alternativă Socială şi Capital Uman


www.jucariieducationale.ro

MIDOPRINT
Cluj Napoca, 2011

a
Ediţia În limba engleză: Cuprins
Poveştileau fost iniţial publicate În cărţile numite "Therapeutic Stories that
Teach and Heal" şi "Therapeutic Stories to Heal Abused Children - Revised
Edition".
Porcul spinos cel flămând ............................................... . 9
Ediţiaîn limba română:
Copyright ©2011 Asociaţia Alternativă Socială şi Capital Uman. Toate Barza cea stângace ....................................................... .. 14
drepturile rezervate. Reproducerea integrală sau parţială, sub orice formă, a Un cămin pentru Prinţ .................................................... .. 19
textului, fără acordul prealabil În scris al Asociaţiei Alternativă Socială şi
Lupul care se credea hienă ......... : .................................. .. 23
Capital Uman, este interzisă.
Hiena cea tânără ............................................................ .. 27
Traducerea În limba română cu permisiunea Dr. Nancy Davis Prinţul şi armura sa ......................................................... . 32
Regatul-de-lângă-Mare ................................................... . 37
Pentru comenzi:
www.jucariieducationale.ro Băiatul din perete ........................................................... .. 42
Un proiect Alternativă Socială şi Capital Uman Cele două perechi de ochelari ........................................ . 47
Str. Prof. J.Gh.Marinescu, nr.32, Cluj Napoca Vulturul şi carapacea Scorpionului .................................. . 52
Tel: (004)0727.839.852; Fax: (004)0264439045
Fetiţa cu inima frântă ....................................................... . 56
E-mail: office@ascu.ro
Fetiţa cu inima frântă - versiunea a doua ........................ . 61
Prinţesa şi războinicii ..................................................... .. 66
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Pa pagalul şi vulturu I ......................................................... 70
DAVIS, NANCY
Poveşti terapeutice I Nancy Davis ; Irad.: Alexandra Gorea, Isabelia
Sforile ............................................................................... 75
Isoc. - Cluj-Napoca : Mido Print, 2010- Războiul fără sfârşit ........................................................ . 79
12 val. Povestea butonului ........................................................... 85
ISBN 978-606-92706-2-2
Partea 2 : Poveşti care Înlesnesc soluţionarea problemelor Îngeraşul adoptat de Crăciun ......................................... .. 90
generate de părinţi, fraţi, asistenţi maternali, adopţii şi divorţuri I Mânuitorul de bagaje ...................................................... .. 94
trad.: Alexandra Gorea, Roxana Moldovan. - 2011.
Gabriel şi Circul .............................................................. .. 99
- ISBN 978-606-92706-4-6
Băiatul care s-a luptat cu Uriaşul ................................... .. 103
1. Gorea, Alexandra (Irad.) Umbra .............................................................................. 108
II. Moldovan, Roxana (trad.)
Povestea ambulanţei ....................................................... . 113
159.9 Floarea care nu putea să crească .................................. .. 119

Midoprint
Cluj-Napoca. str. Petru Maior, nr. 6-8, apl. 9, cod: 400002, Romania
Tel: (004)0745366249, E-mail:office@midoprinl.ro

ISBN 978-606-92706-4-6.
Poveşti terapeutice
Partea II:

Poveşticare Înlesnesc soluţionarea problemelor


generate de părinţi, fraţi, asistenţi maternali,
adopţii şi divorţuri

De vreme ce majoritatea copiilor sunt crescuţi În sânul


unui anumit tip de familie, de la cel sănătos, propice unei
dezvoltări armonioase, până la cel nesănătos şi disfuncţional,
este normal ca multe dintre problemele emoţionale să Îşi
găsească cauza În modul În care funcţionează o familie.
Poveştile din această carte vizează o gamă largă de
probleme: părinţi abuzivi, vizite la părinţi abuzivi verbal, familii
sufocante, adopţii, divorţuri şi probleme legate de plasarea
copilului În grija unui asistent matern al.
Unele dintre aceste poveşti sunt potrivite pentru copii,
În timp ce altele sunt mai potrivite pentru adulţi.
Siguranţa oferită de conştientizarea existenţei unui
sprijin În imediata apropiere este spulberată În momentul
transferului În grija unui alt asistent maternal. (Van der Kolk,
2002). Preluarea responsabilităţii pentru abuzurile suferite În
copilărie, abandon, disfuncţii parentale şi divorţ este o practică
des Întâlnită În rândul copiilor, a adolescenţi lor şi chiar a
adulţilor. În mod obişnuit, copiii care au fost adoptaţi devin
obsedaţi de găsirea motivelor pentru care părinţii naturali "nu i-
au vrut". M uiţi dintre aceştia sunt convinşi că motivul pentru
care au fost respinşi rezidă doar În faptul că ceva e În
neregulă cu ei.
Copii abuzaţi (chiar şi mai târziu, ca adulţi) pot pune
ceea ce li s-a Întâmplat pe seama unei vine care le aparţine
(,,Am meritat-o." sau "Chiar am fost un copil rău."). Victimele

7
traumatizate pot percepe toate lucrurile negative care le-au Porcul spinos cel flămând
survenit În copilărie ca fiind strict responsabilitatea lor, motiv
pentru care pot simţi că e ceva în neregulă cu ele. Problemele vizate: din cauza abuzului din cadrul familiei, unii
Poveştile din această carte sunt destinate copii dezvoltă sentimente de neîncredere şi furie, astfel
subconştientului copiilor, dar şi "copilului din noi", În vederea relaţionând într-un mod agresiv cu cei din jur; această
explicării noţiunilor de "abuz", "adopţie" sau "separare" Într-un atitudine îi ţine departe de a găsi hrana sufletească cu ajutorul
mod adecvat acestei vârste. căreia pot deveni indivizi sănătoşi.
Mai mult, ele îl pot ajuta pe copil să descopere puterea de a
căuta răspunsurile care Îi vor permite să fie sănatos din punct Potrivită pentru: copiii de la 5 ani În sus.
de vedere emoţional şi să renunţe la sentimentul de
culpabilitate. Mesajul transmis: Dacă nu poţi obţine hrana sufletească şi
Este important de reţinut faptul că aceste poveşti nu iubirea de la părinţi, atunci trebuie să le cauţi la altcineva!
scuză comportamentul neadecvat sau abuziv al unui adult faţă
de un copil. De asemenea, ele nu oferă răspunsuri Întrebărilor Simbolurile şi metaforele:
dificile. Dar, se Încearcă o conştientizare a copiilor În a nu-şi - porcul spinos = părintele cel mânios;
asuma responsabilitatea În locul celor care Îi rănesc, resping - ghimpii = abuzul;
sau viclimizează. - laptele = educaţia;
- a scoate ghimpii În timpul hrănirii = incapacitatea părintelui
de a-şi creşte copilul fără să fie abuziv;
- pisica sălbatică = o altă persoană din viaţa copilului care îl
poate educa (uneori psihologul);

Elemente ale poveştii ce pot fi schimbate:


- sexul persoanei care oferă hrana sufletească acasă şi al
pisicii sălbatice;
- se poate adăuga figura tatălui, abuziv sau nu.

Notă: Această poveste a fost scrisă pentru un preadolescent extrem


de furios, care fusese abuzat fizic şi emoţional şi care experimentase
multă violenţă În familie. EI a reacţionat foarte agresiv In primele
şedinţe de terapie, refuzând categoric să vorbească cu psihologul.
Acestă poveste l-a marcat la nivel de subconştient, transmiţându-i
mesajul că este deosebit de important să distingem persoanele În care
putem avea Incredere, pentru ca mai apoi să putem primi de la ele
dragostea de care avem atâta nevoie. Povestea a constituit un
instrument deosebit de eficace În sesiunile de terapie. Ea l-a ajutat pe
tânărul În cauză să se elibereze de mânie, să Înveţe să relaţioneze şi
să aibă Incredere.

9
8

,
Porcul spinos cel flămând Dar, iată că într-o zi, unul dintre purcel uşi se plimba
singur prin pădure. Era o purcea, sătulă să tot fie înţepată şi
să îi tot fie foame. Era supărată şi rănită, şi chiar nu mai ştia
A fost odată ca niciodată o pădure, în al cărei desiş încotro să o apuce. Ştia că trebuia să găsească lapte în altă
vieţuiau tot felul de animale: ratoni, oposumi, pisici sălbatice, parte, altfel se va înfometa de moarte, sau, cel puţin, urma să
urşi, sconcşi şi chiar porci spinoşi. Când anotimpul vara aibă o viaţă foarte grea.
începu să ia locul primăverii, toate aceste animale au născut Tot mergând aşa, dădu peste un raton cu puii săi. Dar,
pui. Şi cum, în mod firesc, natura le înzestrează cu ratonul o ignoră şi purcelul îşi continuă plimbarea.Se adânci şi
înţelepciune, aceşti locuitori .ai pădurii au ştiut să-şi educe puii mai mult în pădure, până când întâlni o pisică sălbatică
în cel mai corect mod. însoţită de puii ei. Aceasta înţelesese cum trebuia să işi
Dar, dintre toate aceste vieţuitoare, numai porcul îngrijească puii, de aceea îi hrănea şi îi educa cu grijă.
spinos nu ştia cum să îşi îngrijească puii. Când aceştia s-au Purceluşul.ui îi era de pe acum tare foame, dar încă îi era frică
născut, porcul nu a ştiut să taie săculeţii care îi protejaseră de pisică. lşi arătă nervos ţepii cei ascuţiţi, crezând că astfel o
până atunci şi să îi elibereze: a făcut doar mult zgomot şi chiar va speria şi o va determina să îi dea mâncare.
s-a rostogolit peste purceluşi. Spre norocul lor, acesta a fost
un accident fericit, deoarece ţepii mamei s-au înfipt în săculeţi
şi i-au rupt, iar ei s-au putut elibera.
De obicei, atunci când mama este în preajma purceilor,
ea îşi culcă ţepii, dar aceasta, în mod special, nu făcea aşa.
Ea nu înţelegea că aşa trebuia să facă şi, de aceea, îşi ţinea
ţepii ridicaţi, ca şi când s-ar fi pregătit să lupte cu vreun
mistreţ. Ţepii porcului spinos sunt foarte ascuţiţi, cam ca acele
de cusut.
Dacă te înţeapă unul, vei simţi cât de tare poate să
doară. Atunci când se apropiau de mama lor ca să se
hrănească cu lapte, aceasta îi înţepa cu ţepii.
Purceii, pe măsură ce creşteau, s-au văzut nevoiţi să
decidă dacă să bea lapte şi să fie înţepaţi în acelaşi timp, sau
dacă să stea deoparte şi să flămânzească.
După cum bine aţi ghicit, neavând destul lapte, ei nu s-
au dezvoltat aşa cum ar fi trebuit.
Mai mult, micuţii aveau răni provocate de ţepii ascuţiţi ai
mamei lor. Ei au ajuns să creadă că aşa erau crescuţi toţi
porcii spinoşi, ceea ce nu îi făcea prea mulţumiţi de originea
lor.

10 11

I-----------------------__________________--____________ ~
Aceasta ar fi fost cu adevărat o prostie din partea lui, Noua viaţă era atât de plăcută, şi, totuşi, purceaua era
dacă acea pisică nu ar fi fost una cu adevărat neobişnuită.
îngrijorată. Ea îşi iubea mult mama, dar înţelegea acum că
Pisica fusese crescută de oameni şi apoi trimisă înapoi, în niciodată nu va primi destul lapte de la ea, că nu se va hrăni
sălbăticie; ea vorbea o limbă pe care micul porc o înţelegea şi destul, atâta vreme cât va sta doar cu ea. Mai mult, se va răni
îi spuse: în continuare din cauza ţepi lor mamei sale, atâta vreme cât ea
- Tu nu vei reuşi niciodată să obţii ceea ce vrei şi cele însăşi nu îşi va ţine ţepii ridicaţi. Iată de ce, după o discuţie
ce îţi sunt de trebuinţă dacă vei continua să îţi îndrepţi ţepii purtată cu pisica sălbatică, purcica hotărî să revină aici ori de
înspre cei din jurul tău şi să îi tot împungi cu ei. câte ori va simţi nevoia. Pisica o va hrăni şi îi va da toate cele
Acesta, însă, nu păru prea convins de cele auzite, de trebuincioase.
aceea se strădui să îşi arate ţepii şi mai mari, şi mai ascuţiţi. Şi iată cum, purcelul petrecea o parte din timp alături
lncercă chiar să mârăie, dar pisica înţelese prea bine situaţia de familie (mama, fraţii şi surorile) şi o parte din timp alături de
şi îi spuse din nou:
pisica sălbatică, care o înţelegea şi îi oferea toată dragostea şi
- Trebuie să înveţi în cine poţi avea încredere. Nu vei educaţia de care avea nevoie pentru a deveni un porc spinos
obţine niciodată cele ce îţi sunt necesare, dacă vei continua să sănătos şi binecrescuf.
îţi arăţi ţepii tuturor celor care te-ar putea ajuta. Trebuie să îi Purcelul mai înţelese ceva (un sfat foarte folositor dat
culci şi să ai încredere. Astfel, vei obţine toată hrana de care ai de pisică): ţepii cei ascuţiţi erau necesari pentru protecţie,
nevoie. împotriva celor care ar fi vrut să o atace. Ei nu trebuiau însă
Totuşi, purceluşul avea îndoieli. Se gândea că poate folosiţi mereu şi împotriva oricui, deoarece nu era mereu în
pisica cea sălbatică va aştepta momentul în care se va relaxa primejdie. Acum purceluşul ştia prea bine acest lucru şi
şi, atunci, îl va ataca. în curând, însă, obosi şi i se făcu tare recunoştea pe cei în preajma cărora putea să îşi ţină ţepii
foame.Ştia, acum, că nu mai poate aştepta prea mult timp. De culcaţi, cei de la care primea o creştere bună. Şi uite aşa, micul
aceea, îşi culcă ţepii, rămănând fără apărare. porc spinos crescu şi îşi trăi viaţa ştiind cum să îşi
întrebuinţezeţepii cei ascuţiţi, cum să obţină ceea ce îşi dorea,
~"'"' cum să obţină dragoste şi cum, să îşi facă o mulţime de
i~~/,Y<>f)
(,' ,1:') .. ';1 b
. ~r. ~~ prieteni.
"1." ~'* .. t ~~~.;._ 1, '\
, / .t< ~ . 'W ( .... " Cât despre celelalte animale din pădure, acestea
'i' ";; '{r~' vorbeau adesea de cât de diferit era acel purcel de restul

• ~ 1,). ------...-'"
_. .~~d""'.VJ~
~ ~.-<:: N~-_
familiei sale, mai ales atunci când torcea ca o pisică.

..
/' .re <->-.,
~:Jr: "t",'~ ~- ..
,~~~ ~,...
)",,~.-""---' , ..~.: "",'
_·'if
,
(:{',"'." . _"c.,. ....""."..
~-.
~'.
. _"'~
':';
~~_r, 1~'~1f} ::r.
,_=,"~_.
___ --_..---J,:."
';"\"3 A ~

Dar, În mod surprinzător, pisica o invită să mânânce


alături de puii ei, să bea tot laptele de care avea nevoie. Oh ...
şi cât era de bun! Purcelul bău până ce se sătură şi apoi se
culcă.

12 13
Barza c'ea stângace Barza cea stângace

Problemele vizate: Întrebările de genul "De ce eu?" ale


copiilor abuzaţi; tendinţa copilului abuzat de a crede că merită A fost odată ca niciodată o barză care avea o profesie
abuzul căruia Îi este supus; foarte respectabilă, aceea de a livra zilnic bebeluşi.
Anii au trecut Însă şi barza a Început să se sature de
Potrivită pentru: copiii de la 5 ani, chiar şi adulţi;
zborul ei cel obositor, Încoace şi Încolo. S-a plictisit. Iar, de aici
şi P?nă la a-şi Îndeplini atribuţiile cu stângăcie, nu a mai fost
Mesajul: Poţi găsi puterea de a te Împăca cu tine însuţi şi de a dec~t un pas. De fapt, a devenit atât de stângace, Încât, Într-o
Înlătura toate convingerile distructive şi nepotrivite din trecut! buna ZI, tocmai pe când livra un bebeluş tare frumos se
Poţi fi destul de puternic Încât să te percepi Într-un mod cât
Întâmplă să îl scape În groapa de gunoi. Cu mintea În' altă
mai realist cu putinţă şi să te iubeşti pentru ceea ce eşti! parte, barza nu a mai catadicsit să răscolească acel loc urât
mirositor. Ridicând nepăsătoare din umeri, şi-a spus doar: "Ei,
Simbolurile şi metaforele: barza cea stângace = elementul asta este!. .. ". Apoi s-a- Îndepărtat, zburând de lângă groapa În
schimbării În viaţă; o explicaţie a lui "De ce?";
care căzuse copilul.
- groapa de gunoi şi şobolanii = familia cea îngrozitor de
abuzivă;
-convingerea că aparţin gropii de gunoi = preluarea sistemului
de credinţe al celor care Îi abuzează;
- gunoierii = oricine smulge copilul dintr-o situaţie abuzivă;
- Zâna Crăciunului = factorul de schimbare, înţelepciunea
subconştientului de a percepe adevărata faţă a lucrurilor;
- inima cea de cristal presărată cu aur = simbol al unei corecte
perceperi de sine şi al iubirii de sine; acest simbol apare folosit
În mod repetat În sesiunile de vizualiza re a abuzului, În cazul
victimelor adulte.

Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: Zâna


Crăciunului, Într-un alt personaj, în cazul unui copil care face
parte dintr-o familie ce nu sărbătoreşte Crăciunul.

Notă: Această poveste am compus-o pentru patru copii abuzati,


aşa cum nu Imi mai fusese dat să Intâlnesc. Momentan, mama
• • Cu timpul,. barza cea confuză a devenit şi mai
copiilor şi iubitul ei sunt In Inchisoare, pe viaţă. Povestea i-a ajutat să nepasatoare, repetand greşeala tot mai des. Din ce În ce mai
se despartă de mama lor şi să formeze nişte legături sănătoase cu
mulţi copii erau lăsaţi să cadă pe mormanele de gunoi. Astfel
membrii noilor lor familii. Este o poveste pe care au cerut să o
el au fost nevoiţi să crească În acel loc. '
asculte In mod repetat.

14 15
Aveau ce mânca, dar, În fond, erau doar nişte resturi. Dar iată că Într-o bună zi a venit un camion mare şi a
Trupurile li s-au acoperit cu o mâzgă puturoasă. Şobolani şi dat cu spatele chiar lângă locul În care erau copiii. Tocmai
gândaci murdari mişunau pe grămezile de gunoaie, muşcând când se pregăteau să răstoarne gunoiul, muncitorii i-au zărit
copiii şi provocându-Ie răni dureroase. cum Încer.cau să se:. ascundă speriaţi În gunoi. Atunci băieţii şi
Dar, cel mai tare durea lipsa unei persoane care să le fetele ~u_lnceput sa alerge, dar gunoierii, buni alergători, i-au
aducă alinare şi care să Îi vindece. Iar şobolanii nu făceau prins fa~a prea mar: greutate. Li s-~ făcut milă de ei şi au
decât să Încerce să Îi convingă de propria inutilitate: ei decIs sa le caute camine adevărate.ln scurtă vreme fiecare
aparţineau acelei gropi şi nu puteau să scape vreodată de copil fu curăţat, Încălzit şi hranit cu mâncare bună şi
acolo. proaspătă.
Copiii din groapă au crescut, fără să beneficieze de o Deşi copiii simţeau cum dragostea din noile cămine Îi
educaţie similară cu aceea pe care alte fete şi băieţi o primeau umplea de o căldură binefăcătoare, totuşi, parcă ceva se
de la părinţi iubitori şi protectori. Au ajuns să creadă că acolo Întâmplase În interiorul lor În tot acel timp petrecut la Groapa
le era adevăratul cămin, deşi, În adâncul sufletului, mai d~ gunoi.Erau convinşi că nu reprezentau altceva decât gunoi,
tânjeau după dragostea cuiva. ca. locul lor era doar- printre şobolani, murdărie şi mirosuri
urate.
De aceea erau trişti, furioşi şi mai simţeau ceva, o
stare pe care nu o puteau Încă identifica. Adesea se
manifestau la fel ca În vechiul lor cămin: cu sălbăticie şi de
necontrolat atunci când Îşi exprimau sentimentele.
. Acelea erau momente Înfricoşătoare atât pentru ei, cât
ŞI pentru cel care se aflau În preajmă.Totul devenea o mare
suferinţă, una care Îşi avea rădăcinile adânc Înfipte În trecutul
acelor copii, În stângăcia şi atitudinea nepăsătoare a unei
berze. ~ra un sentiment puternic care a rezistat peste ani.
Intr-o seară de iarnă, copiii stăteau În jurul bradului de
Crăciun, admirându-i luminiţele scânteietoare şi dorindu-şi din
tot s.ufletul un dar care să Îi facă la fel de fericiţi ca şi ceilalţi
co~". Chlar_ atuncI, . steaua din vârful bradului a Început să
straluceasca tot mal tare până când o zână frumoasă a ieşit
pe neaşteptate din ea, coborând În faţa copiilor. Aceştia erau
speriaţi şi emoţionaţi:
- Cine eşti?
- Eu sunt Zâna Crăciunului şi am venit la voi ca să vă
dăruiesc darul iubirii tămăduitoare.
Copiii .s-au privit cu nedumerire, fără să Înţeleagă
nimic. Dar zana şI-a fluturat atunci frumoasa ei baghetă

16 17

i
magică şi un norişor de praf strălucitor de Crăciun a Început să Un cămin pentru Prinţ
se Învârtă În jurul copiilor Într-un adevărat vârtej. Iar lumina
dragostei le-a spulberat credinţa că erau doar nişte gunoaie. Problemele vizate: trecerea repetată a unui copil de la un
Apoi, lâna Crăciunului a dăruit fiecărui copil o inimă aSistent maternal la altul, Înainte de adopţie; copilul se simte
lucitoare tăiată în cristal şi presărată cu praf sclipitor de aur, pe nelu bit şi se întreabă de ce tocmai el este cel căruia i se
care a aşezat-o lângă inima cea naturală. Printr-o simplă întâmplă acest lucru.
mişcare a baghetei sale magice, zâna le-a explicat că tocmai
Potrivită pentru: de la 2 la 12 ani·,
au fost înzestraţi cu înţelepciunea iubirii de sine şi a
aproapelui, cu o viziune corectă asupra lumii înconjurătoare.
Apoi, tot pe atât de repede pe cât a venit, Zâna s-a făcut Mesajul: Este normal să percepi un camin altfel decât îl
nevăzută.
percepi pe altul. (redefin.irea percepţiei') şi să te poţi împăca
Pentru o clipă copiii au rămas uluiţi. Dar apoi, fiecare în doar cu unul Iubitor! In acest caz se poate vorbi de o
parte a început să experimenteze sentimente noi: simţeau o dezvoltare normală şi de libertatea de a iubi.
mare schimbare, ca şi când un val uriaş de iubire creştea în
Simbolurile şi metaforele:
interiorul lor, după care se răspândea în tot corpul. Lacrimi
mari de bucurie le curgeau pe obraji, în timp ce ei se - boala cea ciudată = incapacitatea de a vedea adevărata
îmbrăţişau bucuroşi că îşi împărtăşeau dragostea.
valoare a copiilor;
Nu după mult timp, li s-a schimbat şi atitudinea: au - lungul şir de întâmplări = cămine cu asistenţi maternali·
înţeles că locul lor nu era într-o groapă murdară de gunoi, ci - testele = a da şi a primi dragoste; ,
acolo unde săIăşluiau profunde sentimente de iubire pentru ei. - micuţa pasăre = înţelepciunea subconştientului.
Mai mult, sentimentele neplăcute de teamă şi confuzie au
dispărut. Copiii au înţeles atunci că magia lânei Crăciunului a Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: includerea
fost cea care a înlesnit îndrăgirea lor de către cei din jur. Tot unUi fratela unei surori, dacă este cazul; completarea familiei
ea i-a ajutat să înţeleagă ce îşi doreau şi de ce aveau nevoie naturale; comportamentul părintelui sau a părinţilor care l-au
cu adevărat de la viaţă. abuzat; numărul de asistenţi maternali implicaţi înaintea
Timpul a trecut, iar copiii au crescut într-un mod al lor familiei adoptive; completarea familiei adoptive.
special, căutând să îşi atingă potenţialul maxim, primind iubire
Notă: . Ace:,stă poveste a fost scrisă pentru cazul a doi copii,
şi oferind-o la rândul lor. În fiecare an, Steaua Crăciunului le
adaptaţi dupa ce au trecut de la un asistent maternalla altul. Mama lor
readucea În suflete bucuria amintirii acelei lâne care Îi ajutase naturală Încercase să Îi arunce de pe un pod, pentru a-i ucide. Din
cândva să facă o mare descoperire ... feriCire, ': fost.opdtă la timp de un trecător. Noii părinţi îi iubeau foarte
mull.Curand ~nsa,. el au observat că abuzul din trecut şi traumele
datorate numarulUi prea mare de asistenţi maternali În grija cărora au
fost daţi cel dOI COpII mfiuenţau negativ relaţia pe care o aveau cu
aceştia. Povestea ar trebui spusă în combinaţie cu alte poveşti.

*redefinirea percepţiei=reîncadrarea problemei; la baza procesului


pSlhoterapeutlC: schimbarea percepţiilor şi a punctelor de vedere ale
pacientulUi (Barker, 1985).

18 19
Din această cauză, micul Prinţ s-a văzut nevoit să-şi
Un cămin pentru Prinţ părăsească căminul părintesc şi să Înceapă o lungă serie de
căutări pentru a descoperi căminul potrivit pentru el.
Dar, primul loc În care a poposit nu era tocmai cel mai
A fost odată ca niciodată, cu mult timp în urmă, într-un POTRIVIT, aşa că Prinţul şi-a continuat călătoria, EI căuta
ţinut foarte îndepărtat, un mic Prinţ şi o micuţă Prinţesă. Ei EXACT CĂMINUL POTRIVIT, unde ar fi obţinut EXACT CE ÎI
locuiau împreună cu părinţii lor, Regele şi Regina. ." LIPSEA, de la EXACT PĂRINŢII POTRIVIŢI.
Regina suferea de o boală foarte ciudată, AtuncI ca';d Acei părinţi ar fi primit EXACT FIUL POTRIVIT. Dar,
îşi vedea copiii, parcă un văI i se punea peste ochi ŞI orbea. In
micul Prinţ nu era convins că ştia cum să recunoască EXACT
locul Prinţului şi al Prinţesei, ea vedea două broaşte, Era o
boală curioasă, deoarece copiii nu erau deloc broaşte.
CĂMINUL POTRIVIT. De aceea, el a conceput o serie de
teste pe care urma să le aplice fiecărui loc nou cunoscul.

Il
. IL _
",-
1',/
_
1'.,
7~~~~~~
/~
~
l/ / ~\
J;/ / ,j
/f;~ ). \ I
~ 14:,/,7: / fi
( ~ (
~\~~, ~ _:. Â, Şi de fiecare dată când folosea acele teste, ele

,(:i,' ( ''l" deveneau din ce în ce mai greu de trecul. Prinţul a început să


',-~ se întrebe dacă avea să găsească vreodată EXACT PĂRINŢII
POTRIVIŢI pentru el.

Sărmana Regină nu se putea deloc Îngriji de copiii ei


Dar iată că într-o dimineaţă, pe când se gândea la
nişte teste foarte grele pentru ultimii părinţi pe care îi
deoarece se temea nespus de mult de broaşte. Mai mult, tatăl
cunoscuse, o pasăre frumoasă a zburat pe fereastră, chiar în
lor, Regele, era prea preocupat de treburile regatului pentru a încăperea lui.
le acorda atenţia cuvenită. Micuţa pasăre s-a aşezat pe umărul Prinţului şi i-a
şoptit un secret magic în ureche, unul pe care, de altfel, Prinţul

20 21

.--
nu avea să îl dezvăluie niciodată. Dar, el a înţeles că tocmai Lupul care se credea hienă
şi-a găsit EXACT PĂRINŢII POTRIVIŢI şi EXACT LOCUL
POTRIVIT.
Acei părinţi au încercat din răsputeri să treacă cu bine Problemele vizate: acei părinţi care au fost abuzaţi în
toate testele Prinţului: l-au ajutat cu temele pentru acasă, l-au copilărie, continuă să îşi abuzeze şi ei copiii;
învăţat regulile acelei familii, i-au cumpărat o bicicletă şi o
mulţime de alte jucării, s-au asigurat că era înconjurat de Potrivită pentru: acei adulţi care se manifestă abuziv faţă de
bunici şi rude iubitoare şi că era crescut într-un mediu sigur şi copiii lor;
fericit.
Iar când i-a privit în ochi şi a văzut doar dragoste
Mesajul: Este timpul să accepţi abuzul suferit în copilărie şi să
pentru el, a ştiut că totul era EXACT CUM TREBUIE.
te eliberezi de tristeţe! Doar aşa vei deveni un părinte iubitor şi
Noii lui părinţi aveau atât de multă dragoste de oferit,
grijuliu!
încât au hotârât să o găsească şi pe sora Prinţului, pentru ca
cei doi să se aibă unul pe celălalt. Bineînţeles că şi în această
familie mai erau uneori neînţelegeri, ca În orice altă familie Simbolurile şi metaforele:
iubitoare. În acele momente părinţii îi ajutau pe cei doi copii să - problemele de vedere = denaturare a faptelor din cauza
abuzului îndurat cândva;
se obişnuiască cu unele lucruri care le displăceau, cum ar fi:
- hyena = o fiinţă urâtă, lipsită de bunăvoinţă, diferită;
să se spele pe dinţi, să îşi facă ordine În camere şi să
- durere multă = depresie, boală;
mănânce legume.
- Moş Crăciun = înţelepciunea subconştientului;
Dar copiii nu se supărau. Ei simţeau că acei părinţi îi - limpezirea vederii = stoparea denaturării faptelor;
iubeau nespus de mult şi tot ceea ce făceau era doar pentru - s-a privit în oglindă şi a zâmbit = a câştigat o părere foarte
ca ei să crească frumos. Curând, Prinţul şi-a dat seama cu bună despre sine.
uimire că demult nu mai încercase să caute o familie mai
POTRIVITĂ decât aceea În care se afla. Călătoria luase Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: completarea
sfârşit. Prinţul a găsit EXACT CĂMINUL POTRIVIT, cu EXACT familiei; acţiunile lupului; trecutul lupului, care îi afectează
FAMILIA POTRIVITĂ pentru el. Şi atunci a zâmbit fericit. comportamentul; Moş Crăciun (în cazul unei alte religii).

Notă: Această poveste are cel mai mare efect atunci când este citită
copilului de către părintele său. Ar trebui inclusă într-o colecţie de
poveşti care să fie destinate adulţilor, fără să fie interpretate sau
explicate. De asemenea, orice alt părinte care nu este unul abuziv
poate citi o asemenea poveste, atâta timp cât subconştientul celui
care abuzează o poate auzi şi asculta.

22 23
rămâne acolo mocnind.
Lupul care se credea hienă
Apoi a venit vremea însurătorii. Totusi, era nedumerit
cum de cl~eva a vrut să se căsătorească cu el. Soţia lui l-a
aSigurat ca era un lup minunat. Dar erau cuvinte fără sens
A fost odată ca niciodată un pui de lup ai cărui părinţi
aveau probleme grave de vedere. Cu toate că era un pui de
unele care nu puteau schimba ceea ce îşi tot repeta el sieşi. A
avut ŞI pUl.
lup frumos şi istet părinţii ÎI credeau o hienă.
Totuşi, nimic nu era aşa cum ar fi trebuit să fie din
Este ştiut faptul că hienele sunt urâte şi fricoase. Ele se
hrănesc cu resturile de mâncare rămase În urma altor
cauza tatălui care se credea hienă. Era mârşav cu puii lu'i, iar
aceştia credeau că nu îi iubea.
animale.
Pe de altă parte, lupii sunt animale care trăiesc În Ei nu înţelegeau că acel comportament urât şi ursuz
haită, având grijă unii de alţii. Pentru binele haitei, ei era rezultatul faptului că tatăl lor se credea o hienă. De fapt, el
cooperează, Împărţindu-şi sarcinile. Mai mult, au grijă unii de se manifesta aşa cum se simţea.
puii altora, atunci când aceştia din urmă vânează sau caută
mâncare.
Deci, considerându-I o hienă, părinţii acestui lup erau
mereu stânjeniţi. Îşi umileau puiul, amintindu-i cu orice ocazie
cât era de urât şi de prost. Aceşti părinţi au Încercat să Îşi
motiveze convingerea că puiul lor era hienă, si astfel aruncau
vina pe el. În consecinţă,
puişorul nu a ştiut cât de isteţ
şi de frumos era.
Ca şi În cazul unor
copii, el a crescut convins
fiind de această realitate
denaturată, una care nu avea
cum să se schimbe. ÎI durea
mult şi era trist mai tot timpul.
Lupul a crescul. S-a
făcut mare, dar continua să
creadă despre el tot ce era
mai rău. Se desconsidera de
fiecare dată când se
compara cu ceilalţi lupi.
Suferea constant. Era genul
acela de durere care îşi Puii s-au născut vara târziu. Pe măsură ce toamna se
găseşte sălaş În suflet şi preschimba în iarnă, ei deveneau tot mai mari şi mai puternici.

24 25

.- _ ..= a . . =.·
Lupoaica le-a amintit că în curând avea să vină Crăciu_nul şi i-a Hiena cea tânără
întrebat ce şi-ar dori. Puii s-au consultat ŞI au decIs ca cel mal
frumos cadou ar fi fost un tată iubitor.
Moş Crăciun, întruchipare a iubirii şi a magiei iernii a
Problemele vizate: o percepţie total eronată despre sine,
auzit dorinţa puilor de lup. EI a priceput de îndată _ce se
cauzatăde nişte părinţi abuzivi emoţional;
întâmplase cu tatăl acestora şi i-a apărut în ~is. Moş Craciun I~
a vorbit multă vreme despre natura lucrurilor, despre lupI ŞI
Potrivită pentru: toţi copiii; adolescenţi;
hiene, despre dragoste şi pierdere, despre durere şi bucurie.
Apoi i-a presărat un praf special de Crăciun în ochi şi l-a dus
Mesajul: îţi poţi clădi încrederea în tine, fără a lua seama la
înapoi în timp, în timpul zilelor de Crăciun când era doar un vorbele părinţilor abuzivi!
pui.
La început Tatăl Lup a fost nedumerit: . . Simbolurile şi metaforele:
- M-ai adus la o adresă greşită, i-a spus MoşulUl. Uite
- automutilarea = abuzul;
un tată lup, o mamă lup şi un pui foarte trist! ._
- lupoaica cea înţeleap·tă = înţelepciunea subconştientului;
Moşul nu i-a răspuns, Iăsându-i inimii de lup timp sa
- probleme cu vederea = probleme în a înţelege şi a simţi
înţeleagă. Atunci, lupul a privit din ~ou. .
iubirea Într-un mod adecvat, din cauza lipsei propriei puteri;
Da, acela era căminul lui. II recunoştea: mama ŞI tata
- bunicul care credea că tatăl era o hyena = tatăl abuzat de
erau ai lui doar mai scunzi şi mai trişti decât şi-i amintea. Dar bunic;
cine era ~cel pui de lup? Auzea cum puiul discuta cu părinţii
- izvorul cel deosebit al adevărului = surprinderea valorii unei
lui. Dar vocea .... era vocea lui! persoane;
Tatăl Lup a început să plângă. Şi-a dat seama că era
un lup trist care suferea. Lacrimile i-au primenit ochii şi inima. Elementele poveştii care pot fi schimbate: constelaţia
Şi în acea clipă, Moşul i-a atins inima. Lupul şI-a slmţlt~o
familială; comportamentul părintelui neabuziv; sexul părintelui
înmuindu-se şi începând să se elibereze din strânsoarea friCII. abuziv; sexullupului înţelept.
Deodată, s-a trezit. A rămas nemişcat o vreme, pentru
a lăsa acel mesaj special din vis să i se întipărească clar În Notă: Am constatat faptul că mulţi copii abuzaţi îndrăgesc această
toată fiinţa lui. Iar când s-a ridicat, s-a îndreptat spre o poveste şi cer să le fie citită iar şi iar.
oglindă, s-a privit în ea şi pentru prima dată în viaţă a zâmbit
chipului care se reflecta acolo. După aceea, şi-a cautat pUII ŞI
i-a îmbrăţişat într-un fel cu totul şi cu totul special.

26 27
Hiena cea tânără _ Mai mult, Mama Lup nu îşi proteja puiul, nici nu încerca
sa o facă să înţeleagă că nu era o hienă.
Şi cum copiii mai fac uneori, şi puiul de lup s-a lăsat
A fost odată ca niciodată o familie de lupi. Toţi puii convins că era doar o hienă urâtă şi neobişnuită, când, de
acestei familii erau puternici şi inteligenţi. Cu toate acestea, pe fapt, era deja o lupoaică tânără frumoasă şi inteligentă.
unul dintre ei tatăl îl vedea hienă. Cu siguranţă că ochii îi erau De aceea. ea a început să se mutilize, astfel încât nici
bolnavi! un lup nu mai vroia să-i devină prieten. Iar învăţăturile pe care
Este binecunoscut faptul că lupii sunt animale foarte a~ fi trebuit să le primească pentru a putea supravieţui, îi
inteligente. Ei se împerechează pe viaţă şi tot ceea ce fac este pareau foarte greu de asimilat.
pentru binele celorlalti membri ai haitei. Uneori chiar au grijă Într-una din zile, familia a lăsat-o în grija unei femeie
de puii altor membri ai grupului, atunci când aceştia sunt bătrâne, iar ei au plecat la vânătoare.
plecaţi la vânătoare. Pe de altă parte, hienele sunt animale Lupoaica era însă şi foarte înţeleaptă. Ea observase că
urâte, de obicei solitare şi care se hrănesc doar cu rămăşiţe ceva nu era tocmai în regulă cu familia tinerei lupoaice. O
de la festinul altor animale. vedea cum se îndepărta de ceilalţi pui, cum se lăsa convinsă
că ea nu era capabilă să înveţe la fel ca ei. Atunci, lupoaica a
înţeles că trebuia să discute cu ac;el pui. A luat-o deoparte şi i-
a spus:
- Am observat că te fereşti să te joci cu ceilalţi pui. Eşti
convinsă că tu nu poţi învăţa la fel ca ceilalţi ...
Puiul a încercat să se eschiveze, răspunzând doar că
era o hienă proastă şi urâtă. Dar bătrâna a început să îi
vorbească despre tatăl ei. I-a dezvăluit că lupul avea mari
probleme cu vederea, ceea ce îi înnegrea sufletul şi îl
împiedica să îşi aprecieze fiica la adevărata ei valoare. A
ajutat-o să înţeleagă că era cu adevărat un lup, doar că tatăl ei
era prea confuz ca să vadă acel lucru.
- La rândul lui, bunicul tău credea că tatăl tău era o
hienă ... i-a spus lupoaica cea înţeleaptă. De aceea el
întâmpină acum dificultăţi în a percepe lumea aşa cum este ea
de fapt. Lucrurile pe care i le-a făcut bunicul tău îl determină
În consecinţă, confuzia pe care o simţea Tatăl Lup să se manifeste în acelaşi mod faţă de tine. De aceea el este
avea repercusiuni foarte grave asupra personalităţii fiicei lui. O rău cu tine şi te răneşte spunându-ţi cât eşti de urâtă.
teroriza, spunându-i că era urâtă. O pedepse a şi o bătea. O Puiul a ascultat cu atenţie şi a încercat să priceapă
considera un animal prost care nu avea să devină un lup toate acele ,vorbe. Tatăl avea însă o influenţă prea mare
adevărat.
asupra lui. Ii venea prea greu să creadă ceea ce tocmai
auzise. Dar lupoaica cea bătrână a înţeles prea bine cum

28 29
Într-adevăr, aşa cum i-a fost prezis, apa cea caldă o
stăteau lucrurile. Ea i-a atras puiului atenţia că se percepea
schimbă, micuţa lupoaică primind darul înţelegerii. Învăţă chiar
doar prin ochii tatălui. Cuvintele părintelui îi schimbaseră prea
cum să îşi făurească un scut protector, împotriva oricăror
mult modul de a gândi şi de a simţi.
minciuni dureroase sau abuzuri pe care le-ar fi întâlnit în viaţă.
Şi chiar în acea noapte, stând alături de familie şi ascultând
vorbele tatălui ei, puiul avu o cu totul nouă perspectivă asupra
a tot ceea ce o înconjura.
Se ridică şi ieşi la plimbare, pentru a da răgaz inimii să
se obişnuiască cu noul mod de gândire. Trecu pe lângă apa
unui râu şi îşi văzu în ea chipul reflectat de lumina lunii. Atunci,
zâmbi.

- Îţi voi îmbăia ochii şi inima la un izvor extraordinar,


Izvorul Adevărului!
Zicând acestea, lupoaica cea bătrână o condus,: pe
cea tânără la un izvor frumos, cu o apă albastră calda ce
cJocotea. O Încredinţă că acea apă minunată o va ajuta să
deosebească adevărul de minciună.
Mai mult va deveni conştientă de adevărata ei
valoare, de faptul 'că era un lup puternic şi plin de calităţi.

31
30

.AX •
Prinţul şi armura sa
Prinţul şi armura sa

A fost odată ca niciodată un prinţ. EI trăia într-un regat


Problemele vizate: copilul ~au adolescentul respins şi neglijat
condus de o regină confuză şi de un rege absent.
de părintele tulburat; el/ea nu poate pricepe ce se întâmplă,
fapt pentru care nu este în stare să îşi capteze propriile forţe şi Regina îl iubea mult pe prinţ, dar adesea devenea
aptitudini; din cauza respingerii survenite din partea unui absentă şi uita unde se afla. Chiar dacă se aşeza lângă fiul ei
părinte, copilul devine rece, retras şi temător;
gândurile îi erau în altă parte. În acele momente fie admir~
cerul şi afirma că era violet, fie se uita la podeaua din piatră şi
Potrivită pentru: de la 8 ani până la maturitate; spunea că era din sticlă.
Obişnuia să se piardă pe coridoarele castelului şi să îşi
Mesajul: Poţi face faţă unui părinte confuz care te respinge şi găsească cu greu fiul. Iar atunci când îl găsea spunea că era
este abuziv! Treptat poţi să îşi înlături armura emoţională urât şi gălăgios. Nu putea deloc să îl vadă aşa cum era de
protectoare pe care ţi-ai făurit-o pentru a te simţi în siguranţă! fapt: un băiat frumos. Din această cauză prinţul primea prea
În acest fel vei putea intra în contact cu tine însuţi, şi cu ceilalţi puţină căldură de la mama lui şi deloc protecţie.
oameni din jurul tău, într-o manieră cu totul şi cu totul De aceea, de cele mai multe ori acestuia îi era teamă
sănătoasă, potrivită şi dătătoare de putere. se simţea privat de dragoste şi ruşinat. '
Într-una din zile, pe când se plimba prin grădina
Simbolurile şi metaforele: palatului, tânărul a găsit platoşa unei armuri. Deşi era puţin
- armura = retragerea, depresia, respingerea unei educaţii; ruginită, lovită şi murdară, prinţul s-a hotărât să o încerce. I-a
- sentimentul durităţii = reacţia nesănătoasă la educaţie; simţit greutatea apăsându-i umerii, dar, odată îmbrăcată, se
- răceala metalului = lipsa dragostei îl făcea să simtă un gol simţi mult mai în siguranţă şi oarecum protejat.
imens; Atunci, micul prinţ s-a gândit: ,,0 voi purta mereu ...
- căldura luminii soarelui = începutul autocunoaşterii şi a doar aşa voi fi protejat şi nimeni,. nici chiar regina, nu mă va
capacităţii de a dărui şi de a primi iubire. mai răni!" Uneori platoşa era prea greu de purtat pe umeri, mai
ales atunci când încerca să doarmă. Dar, pe de altă parte,
Elementele poveştii care pot fi schimbate: vârsta sentimentele fricii şi al ruşinii erau mult mai grele de îndurat pe
personajului principal, întregirea familiei; părintele care suflet. Astfel că prinţul a ajuns să poarte mereu acea platoşă.
abuzează şi trăsăturile lui. Atunci când cei din jur încercau să îi atingă pieptul, îl
credeau dur, dar nu observau platoşa şi nici nu îl puteau sfătui
Notă: Această poveste a fost scrisă pentru un băiat de 16 ani, care să o dea jos.
provenea dintr-o familie In care mama era foarte confuză. In mod În ceea ce îl priveşte pe prinţ, îi plăcea foarte mult să
constant, băiatul lua droguri şi se manifesta foarte bizar. EI lşi îşi simtă pieptUl tare, mai ales că ştia că trăia Intr-o lume dură.
construise un zid protector de care era foarte greu de trecut pentru Totuşi, curând el observă că platoşa nu îl putea proteja
a-l putea ajuta In timpul şedinţelor de terapie. Această poveste, Insă, de toate suferinţele. Rând pe rân,d, tânărul găsea şi alte piese
l-a făcut mai accesibil şi l-a ajutat să facă progrese. ale armurii pe care le îmbrăca. In cele din urmă, tot trupul îi

32 33
era acoperit de armură. "Acum sunt în siguranţă! Nimeni nu va
putea să mă mai rănească vreodată!", s-a bucurat. .•
Ştiindu-l de când era mic, majoritatea oamenilor il
catalogau ca fiind foarte diferit, mult prea ciudat îmbrăcat în
acea armură grea. Atunci când încercau să îl atingă, nu
reuşeau decât să dea peste duritatea acelei armuri. Prinţ~l
vedea toate acestea, dar nu îi păsa. EI se gândea: "Este atat
de bine să fii dur! Cine ştie ce mi-ar putea provoca atingerea
acestor oameni ...... Voi continua să fiu duri".
În cele din urmă, profesorii şi prietenii prinţului s-au
îndepărtat de el, din cauza fricii. Din când în când, regina
observa acea armură care îi îmbrăca fiul. Erau acele momente
în care nu era prea confuză sau pierdută. Dar, chiar dacă ar fi
vrut, nu ar fi putut afla o cale de a o îndepărta. Numai prinţul
ştia secretul armurii.
Prinţul a crescut şi a început să întâlnească şi alţi tineri
de vârsta lui, toţi în armuri. Totuşi, cei mai mulţi dintre el
purtau mai puţine piese dure. Tinerii au fost imediat atraşi de
prinţ, pentru că el părea cel mai puternic dintre toţi, tocmai
pentru că era înveşmântat în întregime cu armura protectoare.
Dar în interiorul ei nu se simţea invincibil. Greutatea
era prea ~are, iar metalul îl simţea prea rece în c~ntact_ cu
pielea caldă.Se simţea altfel decât erau ceilalţI. lşl dadu
seama că, deşi îl ferea de multă durere, armura îl şi izola. _ Prinţul continuă să lucreze la proiect. La un moment
Prinţul era singur. Se descurca foarte greu la şcoala,
dat, se întâmplă ca un coleg care purta o armură mai
deoarece mănuşile armurii ruginiseră şi îl împiedicau să scrie sărăcăcioasă să treacă pe lângă el şi să îi atingă mâna. La fel
cu uşurinţă sau pentru mult timp. Vederea unui .. elev se întâmplă mai târziu şi cu profesorul, atunci când acesta îi
înveşmântat complet în armură înspăimânta profesorii: dar lăudă munca. Tânărul simţi acele atingeri calde; era atât de
prinţul tot credea că toate acestea erau un preţ prea mic de bine! Dar, în acelaşi timp îl şi speriau.
plătit pentru a-şi asigura siguranţa faţă de cei din jur. _ De aceea, de îndată ce prinţUl îşi termină proiectul, îşi
Într-una din zile, pe când se afla în sala de clasa, acoperi din nou mâinile. Mai târziu, aflându-se singur afară, îşi
tânărul simţi cum mănuşile armurii îi zădărniceau realizarea aminti acele atingeri calde. Şi pentru că se simţea singur şi în
proiectului la care lucra. Şi atunci, p~ntru prima dată, îJi dădu siguranţă, cedă impulsului de a-şi revedea mâinile.
jos mănuşile şi le aşeză lângă el. lşi dădu seama ca putea Fără mănuşi, degetele i s-au mişcat vioaie în lumina
lucra la fel de bine şi fără ele. Putea construi, putea crea ... se caldă a soarelui, o căldură care îl in undă. Era o căldură
simţea minunat. binefăcătoare, specială, care lua treptat locul acelei răceli pe

34 35

r
care o simţise atât de multă vreme. De aceea, prinţul a decis Regatul-de-lângă-Mare
să lase pentru un timp deoparte mănuşile. Dar numai pentru
un timp scurt şi în imediata apropiere, ca să le poată lua iarăşi
ori de câte ori ar fi avut nevoie. Interesant era faptul că avea Problemele vizate: copiii care sunt nevoiţi să treacă prin
nevoie de ele din ce în ce mai puţin. transformări traumatice, care îi face introvertiţi; este mai ales
Apoi, pe măsură ce zilele şi nopţile se scurgeau, cazul divorţurilor, atunci când părinţii îşi folosesc copiii ca
tânărul începu tot mai des să experimenteze securitatea arme pe care le îndreaptă unii împotriva altora;
oferită de tot mai puţine piese din armură. Observă cât de
plăcută era căldura soarelui şi începu să îndrăgească foarte Potrivită pentru: de la vârsta de 4 ani până la cea de 14 ani;
mult acea senzaţie naturală, de tandreţe şi blândeţe pe care
briza o lăsa pe piele. Mesajul transmis: Deţii resursele necesare pentru a înfrunta
Mai mult decât atât, apropierea de alte persoane era o traumele şi conflictele pe care le ai în viaţă!
experienţă inedită, dar plăcută, deşi uneori mai avea
reminiscenţe din frica de altădată. Păstra armura în apropl.ere, Simbolurile şi metaforele:
mai îmbrăcând unele piese, atunci când dorea. Dar, tOţi cel din
- Conducătorul-din-Vest = orice persoană care dictează
anturajul prinţului nu îl mai numeau "prinţul cel dur", "c~1 rece" schimbări în viaţa unui copil (de exemplu, un judecător);
sau "prinţul cel ciudat". De aceea, puţin confuz, el se Intreba - furtuna = trauma, conflictul;
cine putea fi oare acel nou prinţ pe care supuşii lui II admirau .. - marea = sentimentele;
Şi începu să îl caute prin regat. I-a fost mal uşor atuncI
- scoica = simbol al schimbării.
când şi-a dat jos toată armura. Într-o zi, obosit de atâta
colindat pe drumurile regatului său, tânărul prinţ s-a întors la
palat şi s-a îndreptat spre camera sa. Dar, stră~ă~.ând Holul Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: sexul
Oglinzilor, prinţul a descoperit ceva ce avea sa \1 schimbe persoanei care oferă ajutor; sexul persoanei care dictează
schimbări în vieţile lor;
viaţa: prinţul cel nou sosit în regat şi respectat de tOţi era chiar
el!
Notă: Această poveste a fost scrisă pentru doi copii, În vârstă de 8,
respectiv 11 ani. Părinţii lor tocmai se confruntau pentru custodie.
Mama avea o personalitate de tip "borderline" şi, În consecinţă,
făcea uz de multe metode inadecvate pentru a-i atrage pe cei doi
copii de partea ei, Împotriva tatălui. Povestea de faţă, În combinaţie
cu alte poveşti din această carte, a educat copiii În taina Înfruntării şi
a depăşirii unei traume.

36 37

I --- : $" .•
Regatul-de-lângă-Mare Ea nu mai văzuse niciodată o furtună. Şi-a adunat deci
toată forţa şi s-a ţinut strâns de vâslă, Încercând din răsputeri
să lupte cu valurile cele uriaşe şi să ţină barca la suprafaţă.
A fost odată ca niciodată o prinţesă care locuia În Deodată, un val uriaş s-a spart de bărcuţă şi a azvârlit-o pe
Regatul-de-lângă-Mare. Ori de câte ori simţea nevoia să prinţesă în mare. Ea a început să se scufunde tot mai mult, şi
viseze, se urca În bărcuţa ei şi Începea să vâslească, mai mult, spre adâncuri.
alunecând uşor pe valurile blânde ale golfului. Cum plutea ea aşa, deodată prinţesa şi-a deschis ochii
Într-una din zile, fiind foarte supărată din cauza şi a văzut cum o sirenă se îndrepta spre ea. Sirena îi zâmbi
schimbărilor care aveau loc În regat, prinţesa a pornit În larg frumos şi Îi atinse uşor fruntea. Spre bucuria ei, după ce trase
ca să mediteze asupra lor. Conducătorul-din-Vest comandase adânc aer În piept, prinţesa descoperi cu uimire că putea să
ca anumite modificări să aibă loc În vechiul regat. respire sub apă!
Dar prinţesa ştia prea bine că atunci când se Întâmpla Apoi, sirena a luat-o pe prinţesă de mână şi a condus-o
una ca asta, lucrurile nu mai reveneau la normal. Astfel Încât, spre adâncimi şi mai mari. Au trecut pe lângă creaturi marine
adâncită În gânduri, ea nu a observat cât de departe se foarte frumoase, pe lângă scoici şi grădini subacvatice.lar În
aventurase pe mare. Începu să se Îngrijoreze deoarece se mijlocul celei mai impresionante, era palatul Regelui Neptun.
apropiau nori negri, iar valurile se făceau tot mai mari, Era atâta linişte şi frumuseţe acolo, Încât micuţei prinţese Îi
azvârlind micuţa barcă Încoace şi Încolo. venea greu să creadă că deasupra ei vuia o furtună
Îngrozitoare.
Cu toate că era o cu totul altă lume, ea se simţea În
siguranţă acolo, În acel loc frumos. Regele Neptun Însuşi o
Întâmpină şi o pofti În regatul lui.
Îi povesti apoi cum o văzuse aruncată de furtuna cea mare În
valurile Învolburate şi Îi promise că va pune pe cineva să o
Înveţe cum să facă faţă furtunilor.
Atunci, sirena, noua prietenă a prinţesei, l-a rugat să o
lase pe ea să fie profesoara fetei. Regele Neptun Încuviinţă.
Atunci, sirena şi prinţesa au Înotat până au ajuns pe plaja unei
insule, o insulă Înconjurată de multe valuri ameninţătoare şi
furtuni. Sirena i-a spus tinerei fete:
- Trebuie să Înveţi cum să faci faţă valurilor şi furtunilor,
atunci când ele se năpustesc asupra ta.
La prima Încercare prinţesa doar a stat nemişcată şi a
aşteptat valul care se apropia furios. Bineînţeles că a trântit-o
la pământ! Prinţesa a Început să se rostogolească, râzând cu
poftă. Dar, la al doilea val, ea a învăţat cum să se repeadă

39
38

I
Într-o zi, Regele Neptun a chemat-o la el. A spus:
-
direct În el. Aşa trebuia să facă. Sirena i-a arătat cum să
- Draga mea prietenă, tu eşti pentru noi un musafir
navigheze o barcă În plină furtună. foarte binevenit, cu care ne place să ne petrecem timpul. Dar,
Cele două s-au distrat de minune În după-amiaza
cred că a venit timpul să te Întorci În lumea ta, la casa ta. Nu
acelei zile. S-au plimbat pe plajă, exersând întâmpinarea unei
uita ... vei rămâne mereu o prinîesă şi nimeni nu va putea să
furtuni. Prinţesa a adunat scoici. Ea a găsit una speciala,
Îţi ia acest lucru!
goală pe dinăuntru şi a Întrebat-o pe sirenă: ~ ..
- Unde sunt creaturile care au vieţuit In aceste SCOICI Dar prinţesa Îşi aminti toate lucrurile folositoare pe care
frumoase? De ce ar părăsi cineva o căsuţă atât de frumoasă? le-a Învăţat de la prietena ei sirenă şi toate momentele
Sirena i-a răspuns: minunate petrecute Împreună, de aceea nici nu a vrut să audă
- Fiinţa marină care a crescut În această scoică a despre o posibilă reîntoarcere În Regatul-de-lângă-Mare, unde
plecat spre o alta. A crescut prea mare pentru ea şi şi-a găs!t ar fi trebuit să Înfrunte furtuni şi schimbări neplăcute. I-a
alt cămin. Dar, această scoică este Încă foarte frumoasa. mărturisit asta micuţei sirene. Şi atunci, sirena i-a mărturisit un
Păstreaz-o ca amintire a timpului nostru petrecut Împreună! secret foarte special despre ea, unul care să o facă
De atunci, cele două fete au petrecut multe zile Încrezătoare În sine şi care să Îi asigure o stare de linişte şi
Învăţând cum să se descurce cu furiile furtunilor.. _ calm.
În ceea ce o priveşte pe prinţesă, fiecare ZI petrecuta Atunci prinţesa s-a decis. I-a mulţumit Regelui Neptun
acolo era una foarte specială, una aventuroasă. Curând, a şi Întregii sale curţi pentru ospitalitate. Apoi, Însoţită de mica ei
pierdut şirul zilelor. prietenă, a Început să Înoate sus, tot mai sus, spre gOlful de
acasă, spre Regatul-de-lângă-Mare. Când au atins linia
malului, prinţesa s-a Întors către sirenă şi a Întrebat-o:
- Te voi mai revedea vreodată, draga mea prietenă?
Vei putea veni În vizită? Tu eşti prietena mea cea mai bună şi
nu vreau să Îmi iau rămas bun de la tine!
Micuţa sirena i-a amintit de secretul lor special şi a
promis:
- Eu voi fi mereu parte din tine, deoarece m-ai primit
deja În inima ta. Atunci când vei vrea să simţi căldura
prieteniei ce ne leagă, priveşte scoica pe care ai găsit-o.
Cu acele ultime cuvinte, sirena se scufundă În mare.
Cât despre prinţesă, aceasta s-a Întors În Regatul ei. Zilele
treceau şi ea şi-a dat repede seama că era foarte dibace În a
Înfrunta furtunile, ceea ce îi era foarte folositor deoarece
simţea cum devenea tot mai puternică. Şi ori de câte ori avea
nevoie de prietena ei din mare, privea scoica cea frumoasă şi
Începea să resimtă acea căldură specială şi binefăcătoare
care o inunda.

40 41
Băiatul din perete
-
Băiatul din perete

Odată, demult, s-a născut un băiat. Atunci când a


Problemele vizate: retragerea în sine, depresia şi proasta
părere despre sine, toate din cauza conflictelor permanente de
ajuns destul de mare încât să priceapă ce se întâmpla în jurul
acasă;
lUi, şI-a dat seama că era prins în mijlocul unui război.
Vieţuia pe un teritoriu unde rachetele şi bombele
Potrivită pentru: de la vârsta de 6 ani în sus; explodau pretutindeni, iar oamenii plini de ură se împuşcau,
încercând să se rănească sau chiar să se ucidă.
Mesajul: Ai dreptul de a refuza luarea unei părţi într-un
conflictl Ai dreptul de a căuta oameni care să te poată ajuta să
scapi de depresie şi să îţi dezvolţi o părere bună despre tine
însuţi, să devii o persoană sănătoasă psihic şi sufleteşte!
Copilul poate şi are dreptul incontestabil de a percepe lumea
din jur prin proprii săi ochi, fără vreo denaturare impusă!

Simbolurile şi metaforele:
- zidurile = scufundarea în depresie;
- întunericul = refuzul de a vedea;
- tunel urile = îngroparea tristeţii;
- veveriţa = înţelepciunea subconştientului.

Elemente ale poveştii care pot fi modificate: sexul


personajului principal.

Notă: Această poveste a fost concepută pentru cazul unui băiat în


vârstă de 7 ani ai cărui părinţi erau divorţaţi de mai mulţi ani de zile,
dar care continuau să îl folosească ca motiv de dispută. Povestea l-a
ajutat să îi mărturisească mamei sale că îşi dorea să locuiască doar
cu tatăl lui, care era mult mai sănătos. Mai mult, l-au ajutat să îşi
îmbunătăţească relaţiile sociale şi notele la şcoală.

Băiatul nu se putea deloc apăra deoarece era mult


prea mic pentru a şti cum să folosească o rachetă, şi nici nu
simţea nevoia să ucidă sau să rănească oameni.
Dar, nu avea încotro. Trăia în plin război şi trebuia să
facă ceva, altfel ar fi putut fi lovit, rănit sau chiar ucis. Aşa că a

42 43

••___
=.==_=
....~.,~K~~_ .. =_.ommmm____________________. .__________________________________ ~
Aşa că, băiatul şi veveriţa s-au aşezat şi au început să
-
început să înalţe ziduri în jurul lui, sperând că acolo, în acea
ascunzătoare, nimeni nu îl va observa. Mai mult, doar aşa ar se gândească la o modalitate de a-I elibera pe copil şi de a-I
putea scăpa de toate acele răutăţi ce îl ameninţau. A folosit duce departe de acele locuri pline de conflict.
copaci, dar nu a tăiat în ei nici o fereastră sau uşă, iar Au analizat multe planuri diferite.
acoperişul era gros şi întunecat la culoare. Când totul a fost Mai întâi au luat în calcul construirea unui tunel lung,
gata, obişnuia să stea ascuns acolo şi să nu facă nici un care să îi scoată de acolo. Dar părea un volum de muncă
zgomot, doar aşa simţindu-se în siguranţă. îngrozitor de mare şi le era teamă de posibilitatea vreunei
Din cauza întunericului, îşi putea da seama de trecerea surpări. Apoi s-au gândit să răzbată cumva până afară, după
timpului doar după modificările de temperatură. Percepea care să o rupă la fugă cât de tare ar fi putut, având la ei doar
schimbarea anotimpului doar în funcţie de cât de cald sau de speranţa că nici o bombă nu i-ar fi lovit. Dar nici acea idee nu
cât de frig îi era. Totuşi, se simţea foarte singur. Dar războiul părea una prea bună.
era prea înfricoşător ca el să aibă curajul de a schimba ceva La un moment dat, micuţa veveriţă a observat:
în viaţa lui. - Ştiai că oamenii ţin un steag alb ridicat atunci când
Nu ştia ce să facă. vor un armistiţiu? 'În tot acel timp împuşcăturile sunt oprite,
Într-o zi, o veveriţă mică a început să sape, răzbind deoarece este vorba de un semn internaţional pentru pace. Se
prin siguranţa pereţilor. A ajuns în interiorul ascunzătorii şi se ştie că cei care ţin acel steag alb nu sunt deloc periculoşi şi nu
tot învârtea pe acolo, explorând. Băiatul a devenit interesat de intenţionează să rănească pe nimeni. Şi atunci, poţi trece prin
micul animal şi l-a întrebat curios: zone de război fără să fii vătămat în vreun fel!
- Cum ai ajuns aici? Credeam că nimeni nu poate De aceea, băieţelul căută o bucată de material alb şi îl
pătrunde aici, dincolo de aceşti pereţi puternici, fără ferestre anină în vârful unui băţ lung. Aşeză veveriţa în buzunar şi,
sau uşi. temător, ieşi afară din zona lui de siguranţă. Începu să fluture
- Nu fi prostuţ! a spus veveriţa. Întotdeauna există o steagul cel alb şi păşi încrezător din ce în ce mai repede. Micul
cale spre interior, aşa cum întotdeauna există o cale spre animal il ghida pe calea cea mai scurtă, ca să iasă cât mai
exterior. Tocmai când crezi «ă ai construit nişte ziduri foarte repede din acea zonă de conflict. Cei care se luptau l-au zărit şi
puternice, realizezi că, de fapt, nu sunt tocmai atât de au încercat să îl atragă fiecare de partea lui, dar băiatul a
nestrăbătut! Nu te simţi un pic singur aici? E prea mult refuzat. EI a refuzat să le devină complice, un războinic
întuneric şi e urât. Mi se pare prea deprimant .... înverşunat care să se avânte în iureşul fiecărei lupte. Era prea
- Da, e destul de rău aici .... a recunoscut băieţelul. obosit şi sătui de atâta ură şi luptă. S-a săturat şi de acele ziduri
Dar nu ştiu ce altceva aş putea face, deoarece sunt prins la care îl ţinuseră în siguranţă, dar prizonier, singur şi trist.
mijloc, într-un adevărat război, şi nu mai am unde să mă duc! Băiatul a continuat să meargă înainte, până ce a ieşit
- DESIGUR că există un loc în care poţi merge! a din zona conflictuală şi a ajuns într-un loc în care nu erau
exclamat veveriţa. Nu peste tot sunt războaie. Aici eşti doar prins deloc războaie. Nu erau nici bombe, nici rachete şi nici lupte
într-o luptă. Dacă am putea ieşi de aici, ai putea ajunge într-un crâncene. A întâlnit oameni care s-au arătat foarte bucuroşi să
loc unde nu sunt războaie ... Ar fi minunat să locuieşti altundeva! aibă grijă de el, să îi dezvăluie ce însemna de fapt distracţia,
Ai putea învăţa să înoţi, ai putea practica tot felul de sporturi şi ai învăţătura şi iubirea.
face toate acele lucruri distraGtive pe care le fac copiii ...

44 45

••______
. _,_.A_. ~ __________________________________--___________________--
-
Cele două perechi de ochelari
)
Problemele vizate: părinţii care se urăsc, cei care se complac
Într-o stare conflictuală, plină de furie şi/sau cei care
divorţează, Încearcă să Îi Îndoctrineze pe copiii lor În propria
mentalitate; de asemenea, acei părinţi care Încearcă să
convingă copiii că sunt abuzaţi, când de fapt nu sunt;

Potrivită pentru: vârste cuprinse Între 6 şi 16 ani;

Mesajul: Este deosebit de important, de normal şi de sănătos


să vezi lumea aşa cum este ea de fapt! Este normal să Îţi
formezi propria părere despre fiecare părinte În parte şi despre
modul În care te tratează! Ai dreptul de a te Împotrivi şi de a le
spune părinţilor că ai propriul tău punct de vedere! Ai dreptul
de a refuza să fii manipulat!
. l
Simbolurile şi metaforele:
- ochelarii fumurii = punctual de vedere inadecvat al părinţilor;
- obligarea copilului de a purta ochelarii = obligarea copilului
de a vedea lucrurile din punctul lor de vedere (redefinirea
percepţiei);
- perceperea lumii În culorile negru şi roşu = perceperea lumii
Băiatul a Început să afle multe lucruri folositoare, atât Într-o stare de furie neputincioasă;
despre sine, cât şi despre noua lume din care făcea parte. Dar, - şoarecele = elementul de schimbare.
cea mai importantă Învăţătură pe care acei noi prieteni i-au dat-
o a fost cum să se ţină departe de războaie, pentru a nu mai fi Elementele poveştii care pot fi schimbate: adăugarea unor
nevoit să construiască ziduri de protecţie În jurul lui. noi cereri din partea fiecărui părinte; adăugarea unei persoane
Ştia că era În regulă să fie supărat, chiar furios, dar că familiare copilului, la care acesta să apeleze pentru ajutor.
atunci când furia Începea să pună stăpânire pe el şi să îl
controleze, păşea deja În plină zonă de conflict, chiar de Notă: Această poveste a fost scrisă pentru doi pacienţi diferiţi, în
vîrstă de 7, respective de 9 ani. Părinţii erau cuprinşi de o stare
război. De atunci Încolo, băiatul a acumulat tot mai multe
conflictuală plină de furie. O pereche de părinţi fuseseră căsătoriţi
cunoştinţe despre Încrederea În sine, despre dragostea de
unul cu celălalt de 3 ori. Ceilalţi doi părinţi fuseseră căsătoriţi timp de
sine şi despre ce Înseamnă de fapt Înţelegerea dintre oameni. 3 ani, divorţaţi alţi 8 ani şi încă se certau în mod constant între ei.
Iar lumea a devenit pentru el un loc În care adesea uita că Citirea acestei poveşti şi a celei intitulată Băiatul/Fata din perete,
războaiele existaseră cândva. Era cea mai bună lume cu precum şi a altora generatoare de forţă, a schimbat foarte mult felul
putinţă! de a fi al celor doi copii.

47
46
câte ori le folosea, lumea din jur Îi părea Întunecată şi
-
Cele două perechi de ochelari mohorâtă, colorată doar în negru şi roşu. Uneori îşi punea
ambele perechi de ochelari şi atunci priveliştea era cu adevărat
ciudată şi Înspăimântătoare.
A fost odată ca niciodată, într-un ţinut îndepărtat, un Din cauză că Îşi petrecea mai tot timpul Încercând să
rege şi o regină. Regina născu o fetiţă frumoasă şi deşteaptă. nu uite când şi ce pereche de ochelari să folosească mica
• Dar, un nor Întunecat se abătu peste întregul regat, prinţesă Începu să întâmpine greutăţi la şcoală şi În a-şi face
aducand cu el multe lupte şi războaie. Curând prinţesa fu prinsă prieteni. Era tot mai singură şi mai Închisă În sine, iar În
la mijloc, trasă când Într-o parte, când în alta. De aceea, de
adâncul sufletului ei simţea prezenţa unei dorinţe arzătoare pe
multe ori nici nu mai ştia În ce parte se afla.
care nu ŞI-O putea deloc explica.
A devenit tare tristă, confuză şi speriată. Prinţesa s-a
retras În sine, Încercând să treacă cu bine peste fiecare zi. Într-o zi se afla În grădina palatului, admirând sau, mai
degrabă, Încercând să admire copacii şi florile. Ca de obicei Îi
Atunci când era În preajma reginei, fetiţa primea de la aceasta
ochelarii ei, cu promisiunea că urma să se simtă mai bine. era greu să vadă pe unde mergea, din cauza acelor ochel~ri.
Mama fetiţei o obliga să Îi poarte ochelarii, spunându-i Iar În acea zi, Îşi pusese ambele perechi de ochelari.
că era nevoie de ei pentru a i se corecta vederea. Pe de altă
parte, când prinţesa era În preajma regelui, acesta Îi smulgea
ochelarii şi Îi arunca, oferindu-i pe ai lui, cu promisiunea că
doar acea pereche de ochelari Îi vor Îmbunătăţi vederea În aşa
măsură Încât să vadă corect şi să scape de tristeţe.

La un moment dat, a auzit un chicol. Încercând să


depisteze sursa acelui mic zgomot, auzi cum chicotul deveni
Sărmana prinţesă tot schimba cele două perechi de râs, unul din ce În ce mai puternic. Prinţesa nu reuşea Însă să
ochelari, în funcţie de părintele lângă care se afla. Lupta vadă care era sursa lui şi asta numai din cauza ochelari lor. Nu
ochelarilor continuă multă vreme, dar, ca să spunem lucrurilor d_eparte de piciorul ei, un şoricel năstruşnic se ţinea cu
pe nume, prinţesei nici nu Îi plăceau vreuna dintre perechi. I se labuţele de burtă, abia mai putând râde. Oricum, trebuie să

păreau mult prea inutile deoarece nu vedea bine cu ele. Ori de recunoaştem că priveliştea unei fetiţe cu două perechi de

48 49

=[(4 az;;w
-
ochelari cu lentile groase şi înceţoşate era una foarte haioasă. ales, a ales să nu mai poarte acei ochelari, să poată vedea
Dar, prinţesei nu îi venea deloc să râdă. Ea se înfurie şi lumea fără ei.
întrebă: Apoi, cei doi prieteni au continuat să discute despre
- Cine râde de mine? a strigat ea. multe alte lucruri foarte importante: despre viaţă, despre
- Eu! a răspuns o voce, de undeva de jos. perceperea lucrurilor, despre frumuseţea care ne înconjoară.
- Unde eşti? Arată-te imediat! a ordonat micuţa Bineînţeles că regele şi regina s-au supărat foarte tare
prinţesă, încercând să pară foarte sobră. pe prinţesă şi i-au cerut să îşi pună ochelarii imediat. Dar ea a
- Sunt chiar aici, În faţa ta! a spus şoarecele. Dacă ţi-ai refuzat. Putea să vadă altfel lucrurile şi le răspunse că
da jos acei ochelari, m-ai putea vedea foarte bine! vederea ei era perfectă.
- Dar nu pot ... a răspuns fetiţa tristă. Trebuie să port Continua să privească conflictele din regat, dar într-o
cel puţin o pereche tot timpul. Uneori chiar pe ambele ... Aşa cu totul altă manieră, una care nu era deloc Înfricoşătoare. Mai
mi-au spus părinţii mei, regele şi regina. mult, le-a mărturisit că era încântată de mulţimea de culori şi
- Cum e când priveşti prin ei? a întrebat şoricelul. de frumuseţea care se răsfrângeau asupra lumii.
- Ei bine, nu prea bine ... i-a răspuns prinţesa. Totul Putea să' vadă prea bine toate acele adevăruri.
pare atât de trist, de urât şi chiar plin de furie. Şoricelul a fost cel care a ajutat-o să vadă altfel lucrurile, într-o
- Bine, dar lumea nu este deloc aşa cum o vezi tu prin lumină mai bună şi nu atât de înspăimântătoare. Lumea nu era
ochelari! i-a spus şoarecele, care nu mai râdea. A venit chiar atât de rea. Avea dreptul de a-şi face prieteni, de a
vremea să înţelegi că ai dreptul să faci o alegere. Poţi păstra învăţa şi de a creşte aşa cum îşi dorea. Iar când a crescut
ochelarii, sau Îi poţi da jos. De ce nu Încerci puţin să priveşti destul de mare încât să devină regină, a ştiut cum să conducă
lumea fără ei, aşa cum, de fapt, o vedem cu toţii? Apoi vei regatul, altfel decât îl conduseseră părinţii ei. De asemenea, a
decide dacă îi mai vrei sau nu. avut mereu grijă să nu mai poarte ochelari de care nu avea
Prinţesei i se făcu puţin teamă, amintindu-şi de părinţii nevoie.
care îi ceruseră să poarte mereu ochelarii, doar pentru că aşa
vroiau ei. Dar, chiar ar fi vrut să poată vedea încotro se
îndrepta, de aceea, încet-încet, îşi dădu jos cele două perechi
de ochelari. Şi atunci ... dar ce minunăţii avea În jur! Simţea
cum întreaga-i fiinţă îi era inundată de bucurie. Grădina era
foarte frumoasă, plină de veselie şi scăldată într-o mare de
culori! Iar acolo jos, lângă piciorul ei, stătea şoricelul zâmbind
cu bunătate. EI i-a spus:
- Acum, alegerea îţi aparţine în întregime. Nu ai nevoie
de ochelari. Ai o vedere perfectă şi ar fi ciudat să îi mai
foloseşti. Trebuie să vezi lumea aşa cum este ea de fapt.
Prinţesa îl asculta mirată. Nimeni nu îi mai vorbise aşa.
Asculta şi înţelegea: chiar avea dreptul de a alege! Şi chiar a

51
50

. " . ,Z:
durerii. Aşadar, a Început să caute o carapace de scorpion şi
-
Vulturul şi carapacea Scorpionului un ac.
După multe căutări, a reuşit. Şi-a aşezat bucuros
carapacea pe spate şi ţinea acul cu mândrie, crezându-se
A fost odată ca niciotlată o familie de vulturi, În care s- astfel scăpat de alte experienţe dureroase. A observat, totuşi,
a născut un pui. Era un pui norocos, cu un destin măreţ: avea cum carapacea Împiedica căldura de afară să pătrundă În
să Înveţe să zboare până sus În Înaltul cerului, urma să fie
corp, dar nu i-a păsat.
apreciat şi venerat. Şi-a spus că are destulă căldură proprie pe care o va
Toate acestea deoarece vulturul este privit ca simbol al reţine În interiorul carapacei şi era suficient. Pe măsură ce
libertăţii. Puii de vultur sunt crescuţi În cuiburi imense,
creştea, continuând să poarte carapacea de scorpion, vulturul
construite sus În copaci; acestea sunt atât de mari şi de
adânci, Încât oricine ar putea crede că puii crescuţi acolo sunt se credea protejat Împotriva oricărei dureri. Deşi carapacea
În deplină siguranţă. era invizibilă celor din jur, mulţi dintre aceştia Îi simţeau
Dar iată că, un astfel de pui a căzut din cuib. Poate că prezenţa atunci când se apropiau de vultur, şi se Îndepărtau În
a fost pedepsit, poate că nu era destul de mare ca să poată grabă.
zbura, sau poate că părinţii lui au omis să îl Înveţe.
Oricare ar fi fost adevăratul motiv, acel pui de vultur nu
deţinea ştiinţa zborului, motiv destul de bun pentru a cădea din
cuib şi a se lovi tare de pământ. Acea nouă experienţă a fost
una foarte dureroasă.
f
Dacă părinţii ar fi observat incidentul sau dacă le-ar fi fJ
păsat câtuşi de puţin că puiul lor zăcea rănit pe jos, totul ar fi
fost prea lipsit de importanţă pentru a fi menţionat. Dar,
părinţilor nu părea să le pese de durerea puiului lor. De fapt, ei
chiar continuau să îl Împingă afară din cuib, şi cu alte ocazii.
1
1
Cumva, puiul de vultur reuşea să Îşi găsească drumul
înapoi în cuib, dar era un drum dificil şi greu de urmat.
Într-una din zile, pe când zăcea pe jos, În urma altei 1
căderi din cuib, a observat un scorpion ce se târa În
apropriere. Mai observă că acel scorpion era acoperit de o
1
carapace tare de protecţie şi avea un ac cu care se putea
apăra de la distanţă de animale. Ajungând În dreptul vulturului,
scorpionul nu îi dădu acestuia nici o atenţie.
Era foarte clar că scorpionul se considera o creatură
care îşi era sie însăşi suficientă. Sătui să tot fie aruncat din
cuib şi să tot sufere pe jos, uitat de părinţi, puiul de vultur a
decis să devină un scorpion, un animal protejat împotriva
ji
52 1
53
I

1 2ChZW&_" __ ,s&..it ",,5..,


-
Dacă,
din întâmplare, cineva nu sesiza la timp lui, pe care o împărţea cu ceilalţi, cu multă plăcere. Şi aproape
prezenţa carapacei şi se apropia prea mult, vulturul folosea fără să realizeze ce se întâmpla, acea căldură împărtăşită, şi
acul pentru a impune respect. Odată cu trecerea timpului, care apoi se întorcea la el, i-a şters durerea de care se
orice amintire a vulturului legată de căldură, atingere şi ascunsese în trecut.
relaţionare a dispărut. Trecu o vreme ... vulturul era sus, în cuibul lui,
Şi atunci, exista un moment, doar un minut, când înconjurat de pui, care erau nerăbdători să înveţe de la tatăl
pasărea se întreba dacă preţul plătit pentru a putea beneficia lor. I-a învăţat multe lucruri: cum să zboare, cum să prindă
de "siguranţa" oferită de carapacea scorpionului merita toată peşti şi cum să vâneze în pădure. Dar, cea mai importantă
lipsa de afecţiune pe care o resimţea. învăţătură a fost cum să îşi împărtăşească căldura şi, mai mult
Într-o seară, după ce a vizionat un vechi film, Colind de decât atâta, încurajarea şi conştientizarea faptului că ei pot
Crăciun, în care personajul principal, Scrooge, îşi revizuia zbura, atât în sus, cât şi în jos.
viaţa, vulturul a adormit şi a intrat uşor pe tărâmul viselor. Se
văzu bătrân, bolnav şi singur. Îi vedea pe alţii înconjuraţi de cei
dragi şi atunci îşi simţi sufletul gol. Parcă pierduse ceva foarte
valoros.
Apoi, fantoma Crăciunului ce urma să vină, i-a spus:
- Nu vei obţine niciodată ceva ce nu eşti în stare să
dăruieşti!
Apoi scena din vis se schimbă şi vulturul se trezi în
trecut. Se văzu căzând din cuib şi din cauză că nu ştia zbura,
se rănea în mod repetat.
Fantoma Crăciunului trecut i-a spus:
- Nu mai eşti un pui şi acum ştii cum să zbori!
Curând, vulturul se adânci într-un somn adânc. Când
s-a trezit, ceva în interiorul lui se schimbase. Se mişcă şi
carapacea scorpionului îi păru o povară foarte grea. Acul îi
rănea mâna şi chiar se înţepă, din greşeală. Şi, fără să îşi dea
seama ce făcea, sau poate că era timpul să facă acel lucru,
vulturul se descotorosi de carapace şi de ac. Le purtase prea
mult timp.
La început, lipsa carapacei îl făcea să se simtă ciudat.
Apoi, îşi dădu seama că putea zbura mult mai sus şi mult mai
repede fără acea povară copleşitoare.
Mai mult, cei din jurul lui, simţind lipsa carapacei şi a
acului, se apropiau de vultur. Iar acesta, putea pentru prima
dată să experimenteze un nou tip de căldură, venit din afara

55
54

2 •. _ ::: ,AC. &: •


se schimbe, iar comportamentul lui a început să ameninţe
-
Fetiţa cu inima frântă
siguranţa copiilor lor. Atunci, fata s-a "închis în ea" complet,
îngheiându-şi sentimentele şi reacţiile la manifestările
comportamentale ale tatălui ei. Ea a fost inclusă într-un
Probleme vizate: părinţi care se schimbă în mod dramatic
program terapeutic scurt, în timpul căruia i s-a citit de cîteva
din cauza unor probleme precum: alcoolul, abuzul de droguri:
ori această poveste. Fetiţa a făcut şi nişte desene care au
accidentele, pierderea locului de muncă etc.; reacţia copiilor
demonstrat foarte clar progresul ei: de la lipsa detaliilor faciale,
la astfel de schimbări: paralizie interioară şi închidere în sine.
la închiderea şi retragerea în sine, până la conturarea unei
Dacă este vorba şi de traumă, atunci se poate vorbi
feţe zâmbitoare.
despre Tulburările de Stres Post-Traumatice.

Potrivită pentru: vârste cuprinse Între 6 şi 16 ani.

Mesajul: Poţi găsi mijloacele adecvate pentru a-ţi vindeca


durerea: vorbind cu cei din jurul tău şi acceptând
comportamentul tatălui tău. Retragerea în tine şi tăcerea nu îţi
vor vindeca durerea pe care o simţi În suflet.

Simboluri şi metafore:
- vraja cea rea=tot ceea ce determină un părinte să se
schimbe în mod dramatic şi să se comporte neadecvat; în
acest caz, este vorba despre alcoolism.
- întrerupătoarele=control asupra emoţiilor, gândurilor şi a
comportamentului.
- profesoara cea înţeleaptă=înţelepciunea subconştientului.

Elemente din poveste care pot fi modificate:sexul


personajului principal, tipurile de comportament ale părinţilor,
consecinţele închiderii întrerupătoarelor.

Notă: Această poveste a fost compusă pentru o tînără de 13


ani, al cărei tată s-a transformat Într-un timp scurt, dintr-un
părinte iubitor şi grijuliu, într-un alcoolic violent şi cu un
comportament anormal. Deşi băuse şi înainte, alcoolul nu a
re,Prezentat un pericol major. Înainte, el fusese grijuliu, un
pannte ŞI un om de afaceri plin de succes. Mama tinerei fete a
trebuit să se despartă de tată, atunci când acesta a refuzat să

56 57

" ..-.2! .~> w,_ .sua :u


Fetiţa cu inima frântă Şi pentru că lumea interioară îi era Îngheţată, durerea
-
pe care Cristina o simţea nu avea nici o supapă prin care să
se reverse În exterior. Cu timpul, ceea ce ar fi trebuit să o ţină
A fost odată ca niciodată o prinţesă care se numea departe de sentimentele cele insuportabile, a generat o
Cristina. Ea locuia împreună cu mama ei, regina, şi cu tatăl ei, infecţie interioară, care, ignorată, se extindea tot mai mult în
regele, într-un regat minunat. adâncurile fiinţei ei. Rănile Cristinei erau mai grave iar durerea
Toţi trei formau o familie fericită şi îşi ocupau timpul cu era neînţeleasă şi mult mai mare decât aceea determinată de
multe activităţi frumoase, până când, într-una din zile, o vrajă sentimentele unei inimi frânte.
malefică a fost aruncată asupra regelui, iar acesta începu să
Într-o noapte, pe când Cristina dormea, o profesoară
îşi schimbe comportamentul. Dar, nu doar tatăl se schimbă, ci înţeleaptă i-a apărut în vis şi a început să îi povestească
şi familia în sine. Fără râsete, distracţie sau dragoste, castelul despre inima cea frântă şi despre toate acele întrerupătoare
era pustiu şi rece. pe care tânăra fată le-a închis. Cu grijă, ea a ajutat-o pe
Vraja îl făcea pe rege să fie rău şi distructiv: îşi neglija prinţesă să conştientizeze existenţa a multor altor mijloace de
îndatoririle pe care le avea în calitate de rege al acelui ţinut, suprimare a durerii: atâtea mijloace prin care Cristina s-ar
arunca cu diverse lucruri şi le rupea şi, mai mult decât atâta, ajuta singură, s-ar vindeca şi ar deveni prietenă cu ea însăşi.
striga la prinţesă şi la regină. În ciuda faptului că supuşii cei
loiali discutau cu el şi îl implorau să găsească o modalitate de
a scăpa de vraja cea malefică, totul rămânea neschimbat.

Q
Regele nu reuşea deloc să se vindece.
Pe măsură ce comportamentul tatălui ei se înrăutăţea,
printesa Cristina, care, de altfel, îşi iubea foarte mult părintele,
a observat cum şi inima ei începea să se sfâşie de durere. Nu

O
îi plăceau deloc noile sentimente şi gânduri pe care le avea.
Tristeţea pe care o simţea în suflet o făcea să îşi simtă
trupul într-un fel care îi displăcea total. Şi atunci, ceva din
adâncul ei o determină să găsească acele întrerupătoare care
îi controlau gândurile, sentimentele, felul în care corpul
reacţiona şi să le închidă. Nu făcea asta doar aşa, ci pentru că
nu mai suporta sentimentul inimii frânte şi tot ce era legat de
ea.
De aceea mintea ei a găsit o modalitate prin care să se
ajute, să se elibereze. Cu toate acestea, închiderea acelor
întrerupătoare nu i-a reparat inima. De fapt, pe măsură ce
vraja se lega tot mai strâns de rege, inima tinerei fete se
frângea tot mai mult. Când s-a trezit În dimineaţa următoare, prinţesa
Cristina şi-a dat seama că a învăţat multe din visul nopţii

58 59

,.•.-,g :c"
trecute. Ea a Început să se manifeste În moduri noi şi diferite
Fetiţa cu inima frântă
-
care permiteau durerii din inimă să fie eliberată. (versiunea a doua)
Tânăra le-a dat voie prietenilor, familiei şi altor adulţi să
o ajute În această problemă.
Făcând toate aceste lucruri, prinţesa Cristina a reuşit
Probleme vizate: părinţi care se schimbă În mod dramatic,
să perceapă. altfel comportamentul tatălui şi să găsească o
din cauza unor probleme precum: alcoolul, abuzul de droguri,
nouâ modalitate de a se descurca cu acea vrajă malefică. ln accidentele, pierderea locului de muncă etc.;
felul acesta, nu a trecut mult timp până când inima prinţesei a - reacţia copiilor la astfel de schimbări: Învinovăţirea lui/ei
fost vindecată. pentru comportamentul şi problemele părintelui.
A rămas doar o cicatrice micuţă, care îi amintea de
conflictul avut cu tatăl ei. Cristina a Învăţat multe din Potrivită pentru: orice copil care preia responsabilitatea unei
experienţa avută, ceea ce a ajutat-o mai târziu În relaţia cu probleme ce nu Îi aparţine.
regele şi cu alţi oameni-problemă pe care i-a întâlnit În viaţa ei.
De-a lungul vieţii ei, prinţesa Cristina şi-a făcut mulţi prieteni, a Mesajul: Nu poţi rezolva o problemă pe care nu tu trebuie să
ştiut cum să Îşi pună În valoare multele talente cu care era o rezolvi. Nu eşti responsabil pentru comportamentul
Înzestrată şi nu şi-a mai Îngheţat niciodată mintea şi
disfuncţional al părinţilor tăi. Tu eşti În stare să găseşti o
sentimentele În faţa acelor lucruri pe care trebuia să le vadă şi modalitate de a scăpa de durerea pe care o simţi şi de a te
să le Înţeleagă.
confrunta cu părintele tău.

Simboluri şi metafore:
- vraja cea rea=tot ceea ce poate determina un părinte să se
schimbe În mod dramatic;
- Întrerupătoarele=control asupra emoţiilor, gândurilor şi a
comportamentului;
- profesoara cea Înţeleaptă=Înţelepciunea subconştientului;
- cheia=soluţia la o problemă personală ce trebuie găsită de
persoana care are acea problemă.

Elemente din poveste care pot fi modificate: sexul


personajului principal; sexul părintelui; comportamentele
părinţilor; ceea ce copilul Îşi spune atunci când preia
responsabilitatea pentru comportamentul părinţilor lui.
Această poveste ar putea fi adaptată pentru copilul al
cărui părinte a murit sau care suferă de o boală severă sau În
fază terminală, În cazul În care acel copil se simte vinovat de
acea moarte sau de acea boală.

60 61
Fetiţa cu inima frântă
-
Notă: Această poveste a fost scrisă pentru un copil al cărui (versiunea a doua)
tată şi-a pierdut locul de muncă şi a devenit violent şi abuziv,
atît cu soţia, cât şi cu fetiţa. De obicei, copiii se învinovăţesc
pentru comportamentul părinţilor lor deoarece ei sunt de sine A fost odată ca niciodată o prinţesă, pe nume Cristina.
centraţi şi au nevoie de iluzia unor părinţi iubitori şi a toate Ea locuia împreună cu mama şi cu tatăl ei într-un regat frumos
ştiutori. Chiar mulţi adulţi continuă să se simtă responsabili de şi trăia multe întâmplări minunate, într-o familie foarte fericită,
pe vremea când erau doar nişte copii pentru evenimente care până când, într-o zi, o vrajă malefică a fost aruncată peste
depăşeau puterea lor de control. Deoarece este imposibilă rege şi el a început să se schimbe. Nu doar tata se schimba, ci
rezolvarea unor probleme ce aparţin altora, tema şi familia în sine. Nu se mai auzeau râsete, iar veselia şi
responsabilităţii este una deosebit de importantă. dragostea păreau pierdute pentru totdeauna.
Vraja îl făcea pe rege să fie rău şi distructiv: îşi neglija
îndatoririle pe care le avea în calitate de rege al acelei ţări,
arunca cu dive'rse lucruri şi le rupea şi, mai mult decât atâta,
striga la prinţesă şi la regină. În ciuda faptului că supuşii cei
loiali discutau cu el şi îl implorau să găsească o modalitate de
a scăpa de vraja cea malefică, totul rămânea neschimbat.
Regele nu reuşea deloc să se vindece. Pe măsură ce
comportamentul tatălui ei se înrăutăţea, prinţesa Cristina,
care, de altfel, îşi iubea foarte mult părintele, a observat cum şi
inima ei începea să se sfâşie de durere. Nu îi plăceau deloc
noile sentimente şi gânduri pe care le avea.
Tristeţea pe care o simţea în suflet o făcea să îşi simtă
trupul într-un fel care îi displăcea total. Ea s-a gândit şi a ajuns
la concluzia că doar ea putea fi responsabilă pentru
nenorocirea care se abătuse asupra tatălui ei, deoarece el nu
ar fi declanşat-o niciodată.
Şi de aici, până la a se simţi responsabilă pentru
găsirea unei soluţii de rupere a vrăjii, nu a fost decât un pas.
Aşa a început prinţesa Cristina să caute cheia rezolvării
problemei, dar nimic din ce făcea nu părea să aibă vreun efect
pozitiv. Pe măsură ce vraja se lega tot mai strâns de rege şi
acesta se comporta tot mai abuziv, inima tinerei fete se
frângea tot mai mult. De aceea, ea căuta şi mai intens acel
mijloc prin care să îşi ajute tatăl să redevină cel care fusese
cândva.

62 63

,,_4.
Într-o noapte, pe când dormea un somn adânc şi
-
Din păcate, nici o soluţie încercată nu dădea rezultatul
dorit. Prinţesa Cristina se considera vinovată pentru tulburat, o profesoară înţeleaptă îi apăru în vis. Aceasta îi vorbi
comportamentul tatălui ei, lucru care o rănea în felurite moduri Cristinei despre vraja cea malefică, despre rege şi despre
!1eînţelese şi care o făcea să îşi simtă inima tot mai îndurerată. rezolvarea pozitivă a necazului abătut asupra familiei regale:
In fiecare seară, fata mergea la culcare cu ochii înlăcrimaţi. Era - Tatăl tău s-a ferecat într-o temniţă pe care el însuşi a
tristă deoarece se considera cauza tuturor problemelor din familia creat-o! a spus ea. Tu nu ai puterea de a deschide uşile
ei şi deoarece nu reuşea să găsească cheia rezolvării lor. acestei temniţe. Doar tatăl tău se poate elibera, dacă va găsi
cheia cea potrivită.
Apoi, profesoara i-a mai p'ovestit şi despre multe alte
lucruri: despre dragoste şi responsabilitate, despre postura de
părinte şi cea de copil, despre vindecarea unei inimi şi despre
cum a-şi fi ei însăşi prieten.
În dimineaţa următoare, când s-a trezit, prinţesa a
înţeles că a învăţat multe în timpul visului din noaptea
precedentă. Se simţea de parcă o greutate gigantică i se
ridicase de pe umeri. Se comporta altfel, în moduri noi şi
diferite.
Deşi continua să îşi iubească tatăl, Cristina încetă să
mai caute cheia rezolvării problemelor lui şi spera ca el însuşi
să descopere rezolvarea. Făcând asta, durerea din inima ei se
micşora. De asemenea, prinţesa le permitea prietenilor şi
familiei să o ajute cu acea durere. Curând, a ajuns la o nouă
conştientizare a felului în care să se comporte cu regele.
Nu după mult timp, Cristinei i se vindecă inima. Pe
măsură ce creştea şi călătorea prin viaţă, prinţesa Cristina s-a
mai întâlnit cu oameni aflaţi sub vrăji malefice. Dar, pentru că
a învăţat multe din experienţa avută cu tatăl ei, Cristina nu s-a
mai învinovăţit niciodată pentru probleme pe care nu le
creease ea.
Ea a învăţat că era foarte important să se concentreze
doar pe acele probleme pe care ea trebuia să le rezolve. Când
a devenit adult, Cristina a scris cărţi despre rezolvarea
problemelor şi controlul conflictelor. Acesta era felul ei de a-i
ajuta şi pe alţii să Îşi rezolve singuri problemele.

64 65

t4 ,_" . 5 L»
-
Printesa şi războinicii Printesa şi războinicii

Problemele vizate: copilul căruia Îi este frică de mania


improprie a părintelui (aceasta nu este o poveste potrivită A fost odată ca niciodată o prinţesă pe care o chema
pentru un copil care are un părinte violent sau a cărui mânie earia.
este abuzivă). earia locuia Într-un castel frumos, dar care era
Înconjurat de o fortăreaţă. De cele mai multe ori viaţa din acel
Potrivită pentru:vârste cuprinse Între 6 şi 12 ani. castel era foarte liniştită, cu excepţia momentelor În care
războinicii din satul Învecinat Încercau să atace zidurile
Mesajul transmis: Mânia care nu are un obiectiv anume vizat fortăreţei.
sau care nu este direcţionată În mod expres pre tine, nu te va Ei alergau spre acestea, le izbeau şi aruncau cu săgeţi.
răni. Tu deţii dreptul de a le spune răspicat părinţilor tăi despre Atunci când se Întâmplau toate acestea, castelul cel liniştit
modul În care furia lor te afectează. devenea o locuinţă plină de agitaţie şi frică. Iar prinţesa earia
Simboluri şi metafore: se ascundea sub patul ei, pentru oi scăpa de furia războinicilor.
-castel Înconjurat de o fortăreaţă=căminul copilului;
- războinicii=părintele cel mânios;
- izbitul În perete=exprimarea verbală a mâniei.

Elemente din poveste care pot fi modificate: sexul copilului;


comportamentul războinicilor; sexul războinicilor.
Nu modificaţi povestea, astfel Încât războinicii să facă
ceea ce le spune copilul, deoarece o poveste terapeutică nu ar
trebui să promită că un copil poată ajunge la un anumit tip
comportamental, care, de altfel, i-ar fi impropriu.

Notă: Această poveste a fost scrisă pentru o fetiţă În vârstă de 6


ani al cărei tată devenise un alcoolic zgomotos şi agresiv. Mama s-
a separat de soţ, dar acesta continua să revină În căminul conjugal
şi să lovească putemic În uşi. EI urla şi arunca cu diverse obiecte,
dar era, În general, inofensiv. Însă, fetiţei Îi era atât de frică de
izbucnirile lui, Încât toată această teamă s-a revărsat În Întreg
comportamentul ei. Aşa a apărut şi problema curăţirii camerei,
deoarece ea devenise foarte dezordonată. Această poveste a
ajutat nu doar la alinarea fricii fetiţei până acolo Încăt şi-a exprimat
sentimentele În faţa tatălui, dar mama ei a menţionat că fata a
Început chiar să Îşi facă curăţenie În cameră.

67
66

re i.; ..' ._ i
v • =
şi, dând din cap dezaprobator, îşi spunea cât de naivi păreau.
-
Uneori, nu reuşea să se strecoare sub pat, din cauza
mulţimii de jucării şi haine ce se afla acolo. Atunci, încerca să
A Încetat să se mai ascundă şi să se acopere cu diverse
intre în dulap, dar şi acesta era atât de dezordonat, încât fetiţa pături. Uneori se Înfuria şi striga la războinici:
nu putea afla nici acolo ascunzătoare. - De ce vă comportaţi atât de nesăbuit şi Îmi atacaţi
În loc să îşi cureţe camera, ea îşi spunea: "lmi este tot castelul? De ce nu mergeţi acasă şi să faceţi altceva?
mai frică pentru ca din cauza mamei, care ar fi trebuit să Asta o făcea să se simtă mai bine, dar războinicii nu o
cureţe toată această mizerie, eu nu mai am un loc în care să ascultau prea des. Prinţesa Carla s-a schimbat Într-atâta, Încât
mă ascund!". a înţeles că era de datoria ei să facă curăţenie În dulap şi sub
Dar, de vreme ce războinicii continuau să vină, să bată pat. Şi când şi-a făcut ordine În cameră, a impresionat-o atât
la uşi şi să o sperie pe prinţesă, aceasta găsi o pătură sub de mult pe mama ei, regina, Încât aceasta a scos-o În oraş la
care se vârî, îşi acoperi capul cu ea şi plânse până ce adormi. cină, drept recompensă.
Războinicii atacau zidurile castelului tot mai des, ceea ce o Carla a crescut şi pentru că a păstrat mereu cu sine
speria şi mai mult pe fetiţă. Carla a ajuns să se ascundă cea învăţăturile câştigate, nu s-a mai speriat niciodată de acei
mai mare parte din timp. războinici care' încercau să o intimideze prin zgomot şi
Într-una din zile ea îşi dădu seama că stătuse ascunsă ameninţare. Ea a învăţat să distingă pericolul de un simplu
în dulap întreaga zi şi că nu se jucase cu nimeni. "M-am zgomot.
săturat să îmi tot fie teamă. M-am săturat să mă tot ascund.
M-am săturat să stau în dulapuri şi sub pături. M-am săturat să
tot încerc să intru sub paturile sub care sunt atât de multe
lucruri încât nu mai e loc şi pentru mine. Nu o să mă mai
ascund!", şi-a spus hotărâtă. Deci, atunci când războinicii au
venit din nou să atace castelul, Carla s-a dus la fereastă şi a
strigat:
- Opriţi-vă!
Războinicilor nu le venea să îşi creadă urechilor şi timp
de un minut chiar s-au oprit din ceea ce făceau. Apoi, ei au
continuat să lovească zidurile castelului şi să îşi arunce
săgeţile, rezumându-se doar la atâta. Văzând asta, Carla a
început să conştientizeze faptul că acei războinici erau, de fapt,
destul de inofensivi, cu excepţia zgomotului şi a ameninţărilor.
Deşi ei făceau mult zgomot şi aruncau cu săgeţi, nu
păreau deloc să lovească ceva sau să aducă stricăciuni
castelului. Carla îşi dădu atunci seama că singurul rezultat
obţinut de războinici era de fapt acel zgomot puternic care Îi
speria pe membrii castelului. În consecinţă, Carlei nu îi mai era
teamă. Ea chiar urmărea felul În care aceştia atacau castelul

69
68

ssP e
Papagalul şi vulturul
,..

Papagalul şi vulturul
-
A fost odată
ca niciodată un papagal care locuia cu o
Problemele vizate: problema copiilor care preiau sistemul de
familie compusă din: mamă, tată şi trei băieţi.
valori al unor părinţi ne potriviţi sau abuzivi şi folosesc aceste
convingeri pentru a-şi diminua stima de sine. Acest papagal a învăţat să repete tot ceea ce mama
sau tatăl spunea. Atunci când familia avea musafiri, papagalul
Potrivită pentru: vârste cuprinse între 6 şi 13 ani (de vorbea iar musafirii se mirau de isteţimea lui. Deşi părea că
asemenea, pentru adulţi abuzaţi în copilărie). rosteşte acele cuvinte, era doar o imitaţie a ceea ce părinţii
rostiseră înainte. Astfel, dacă ei vorbeau despre cât de buni
Mesajul transmis: Preţuieşte-te la adevărata ta valoare şi nu sunt, papagalul spunea acelaşi lucru. La fel, în cazul în care ei
mai repeta cuvintele abuzive ale părinţilor tăi, fără să le îl apreciau ca fiind rău:
gândeşti! - Papagalul este rău! spuneau adulţii.
- Papagalul este rău! spunea şi papagalul.
Simbolurile şi metaforele: Adesea, ei strigau, îşi adresau nume răutăcioase sau
-papagalul=copilul care mimează cuvintele părintelui răuvoitoare şi chiar se loveau. La fel făceau şi cu papagalul.
abuziv/părinţilor abuzivi; Apoi râdeau, când îl auzeau pe papagal repetând acele
- vulturul=înţelepciunea subconştientului sau orice persoană cuvinte când vorbea despre el însuşi:
de ajutor care provoacă la analiză orice convingere - Eu sunt urât! Eu sunt prost! Mă urăsc!
nesănătoasă.

Elemente din poveste care pot fi modificate: sexul


papagal ului; persoana copiată; cuvintele copiate; sexul
vulturului.

Notă: Această poveste a fost scrisă pentru un băiat în vârstă de 12


ani. Mama lui îl abuzase fizic şi, mai mult, părinţii tocmai se aflau în
mijlocul unei despărţiri urâte. Ambii părinţi îl învinovăţeau pe băiat
pentru multe din problemele familiei. Tânărul era foarte inteligent, şi
totuşi părea prins într-o lume a repetării papagaliceşti a tuturor
convingerilor şi comportamentelor tulburate ale părinţilor. Programul
terapeutic la care a fost supus a urmărit ajutarea lui în a vedea
lumea, părinţii şi pe sine, în modul cel mai realist cu putinţă.

70 71
Străinii curioşi veneau să vadă papagalul vorbitor. Dar,
..
nimic din ceea ce spui nu vine din interiorul tău. Este doar o
-
mimare a ceea ce auzi, pentru că asta ştie un papagal să facă.
când Încercau să ÎI facă să repete ceea ce ei spuneau, acesta Papagalul nostru Începu să se simtă ciudat, pe măsură
rămânea tăcut, deoarece era loial. EI repeta doar ceea ce
ce ÎI asculta pe vultur. EI nu a realizat niciodată că, de fapt, nu
spuneau cei doi adulţi ai familiei. Astfel că, atunci când
făcea decât să repete tot ceea ce auzea. Până În acel
papagalul repeta cuvintele părinţilor, el se exprima foarte clar
moment, el a crezut că tot ce spunea era rostit din convingere.
şi exact. Iar atunci, musafirii spuneau cu uimire:
Vulturul l-a Îndemnat:
: Uau! Acest papagal este foarte inteligent!
- Priveşte În inima ta şi descoperă ceea ce ştii, ceea ce
Intr-una din zile, papagalul a ieşit din casă. Nu era ca şi
simţi şi ceea ce vrei să spui cu adevărat. Gândeşte-te puţin la
când ar fi plănuit acel lucru, dar cineva lăsase o fereastră
deschisă şi pasărea zbură instinctiv prin deschizătură. Nu Îşi aceste lucruri. Apoi, eu mă voi Întoarce şi voi dori să aud
amintea să mai fi fost cândva În afara casei. Totul ÎI atrăgea: cuvinte care reflectă ceea ce se află În inima ta, şi nu cuvintele
soarele care strălucea, cerul albastru ... Zbura În sus şi În jos, altora, rostite papagaliceşte.
bucurându-se de fiecare clipă de libertate. Când obosi, se Papagalul s-a lăsat pe o cracă şi a Început să se
aşeză pe ramura unui copac. Tot În acel copac ateriză şi un gândească. Cuvintele care Îi zăceau În inimă au Început să i
vultur. Curând, papagalul se uită spre vultur şi spuse: se Învârtă În minte şi apoi În vorbe. Pe măsură ce Îi deveneau
- Eu sunt rău, eu sunt lipsit de importanţă, eu nu sunt tot mai clare, cuvintele sale au Început să şteargă pe cele
bun de nimic. mimate. Curând, reapăru şi vulturul:
La auzul acelor cuvinte, vulturul ÎI privi mirat, găsindu-1 - Haide şi spune-mi ceea ce crezi cu adevărat.
foarte ciudat. EI nu mai auzise un papagal vorbind astfel. Iar - Eu sunt o pasăre foarte specială şi nu merit să
papagalul continua să spună: locuiesc Într-o casă În care sunt rănit, În care sunt obligat să
- Eu sunt responsabil pentru tot ceea ce este rău În rostesc cuvinte neadevărate şi să mimez fraze care Îmi rănesc
aceast~ familie. Eu sunt o pasăre groaznică şi malefică. sufletul, a afirmat papagalul hotărât. Mi-am dat seama de
In tot acest timp, vulturul ÎI asculta răbdător. Şi pentru faptul că mimând cuvintele răutăcioase ale altora, am Început
că era o pasăre Înţeleaptă, el a Înţeles repede ce se să mă urăsc şi acum sunt pregătit să mă eliberez de toate
Întâmplase de fapt cu acel papagal. De aceea, vulturul Începu acestea.
să ÎI chestioneze: - Văd că Începi să nu mai semeni cu un papagal, a
- Eu sunt un vultur, a spus el. Tu ştii ce fel de pasăre remarcat vulturul.
eşti? - Sunt În continuare un papagal, dar, acum, sunt un
- Sunt un vultur, a răspuns papagalul. altfel de papagal, a răspuns el. De acum Înainte, voi repeta
doar acele cuvinte pe care le regăsesc şi În inima mea, şi nu
- Nu, nu eşti un vulturi i-a replicat pasărea cea mare. Tu
eşti un papagal.
pe acelea pe care alţii mi le spun.
- Este nemaipomenit! a exclamat vulturul.
- Tu eşti un papagal! răspunse papagalul. După această discuţie, vulturul şi papagalul au zburat
- Tu eşti un papagal, a repetat vulturul. Asta Înseamnă Împreună.
că tu repeţi tot ceea ce auzi. Eşti precum un casetofon care
repetă totul, dar fără să priceapă ceva. Când eşti papagal,

73
72

T sa-- = n.· .
...
-
Sforile
Problemele vizate: fraţi crescuţi inadecvat (prea dependenţi
unii de alţii), sau acele relaţii dintre fraţi în care fratele mai
mare sau mai inteligent se simte responsabil pentru cel mai
tânăr sau întârziat din punct de vedere al dezvoltării, într-o
măsură mult prea mare.

Potrivită pentru: vârste cuprinse între 6 şi 13 ani.

Mesajul: Tu nu eşti responsabil(ă) pentru fericirea şi succesul


surorii tale. Tu eşti puternic(ă) şi poţi găsi mijloace necesare
pentru a fi fericit(ă) şi în siguranţă, şi fără a fi "legat(ă)" de sora
ta. .

Metafore şi simboluri: sforile = unirea dintre doi oameni, în


condiţiile în care ei nu au nici cea mai vagă idee unde începe
unul şi unde se termină celălalt.

Elementele poveştii care pot fi modoficate: numele şi sexul


copilului; gradele de rudenie; mişcarea; ceea ce spune copilul
cel dependent, atunci când cel independent vrea să se
elibereze.

Notă: Această poveste a fost scrisă pentru două surori, În vârstă


de 7, respectiv 9 ani. Mama lor le-a abuzat fizic, În timp ce tatăl lor,
militar, era plecat din ţară. Mama a pierdut custodia fetelor din cauza
abuzului, iar tatal le-a dus departe de ea. Mama se legase foarte
. Erau o pereche ciudată, dar erau cei mai buni prieteni. strâns de fete şi de alte rude din familie. Sora cea mare, care era
Prin natura lor, papagalii sunt foarte buni învăţăcei, de aceea foarte inteligentă şi mai adaptabilă decât cea mică, a preluat
vulturul a continuat să predice despre noţiunea de "putere" şi responsabilitatea pentru sora ei. Aceasta din urmă a rămas "agăţată"
de cealaltă ca scaiul. Ea intervenea În relaţiile celei mari, a intrat În
despre aceea de "libertate". Oamenii veneau de la mulţi
sala de clasă doar ca să o Îmbrăţişeze şi se agăţa de sora ei pentru
kilometri depărtare ca să îi fotografieze pe cei doi şi ca să
orice nevoie. Această poveste a ajutat-o pe sora cea mai mare să
înveţe că un papagal poate copia în moduri diferite, poate
câştige destulă putere cât să se detaşeze de sora cea mică În multe
învăţa lucruri noi şi este în stare să se desprindă de obiceiurile
feluri. Mai mult, mezina a obţinut şansa de a-şi găsi propria forţă.
nocive ale trecutului.

74 75

= a J_i
Sforile
...
-
Acum, nu este prea clar locul sau modul În care
această familie s-a legat În acest fel. Poate că s-a Întâmplat
treptat, puţin câte puţin, astfel Încât nici unul dintre ei nu a
A fost odată ca niciodată o familie ai cărei membri erau observat schimbarea. Oricum, odată fixate sforile, nu mai
legaţi cu sfori unii de ceilalţi. Mama era legată de fiică, pe când conta cum familia a învăţat să se unească astfel. Părea că toţi
fiica era legată de sora ei. Sora era legată de mătuşă, iar Încercau să se contopească într-unul singur.
mătuşa de mamă. La un moment dat, s-a întâmplat ca doi membri din
Toată această ţesătură genera o adevărată problemă această familie, Alexia şi Ana, să trebuiască să se mute
atunci când unul dintre ei făcea ceva, orice. În acel moment, departe de ceilalţi. Pentru a pleca, sforile ce le ţineau legate
erau trase şi sforile celorlaltora. În consecinţă, ei simţeau de ceilalţi membri au trebuit tăiate. Din cauza credinţei lor că
nevoia imperioasă de a acţiona la fel şi de a rămâne uniţi doar uniţi puteau fi fericiţi, acel moment a fost unul marcat de
pentru a fi fericiţi. jale şi multe plânsete.
Deşi s-au mutat în alt loc, Alexia şi Ana au păstrat sforile
ce le uneau. .
De aceea, păreau surori siameze; dacă una dintre ele
făcea ceva, imediat şi cealaltă vroia acelaşi lucru. În cele din
urmă, Alexia s-a săturat să fie legată de sora ei, Ana:
- Voi dezlega toate aceste sfori care ne ţin legate! a
anunţat într-o bună zi.
Ana a protestat cu vehemenţă:
- Nu, nu, nu poţi face una ca asta! Dacă vei dezlega
aceste sfori, eu mă voi îmbolnăvi. Voi muri. Voi fi nefericită.
Daca vei face una ca asta, ceva nemaipomenit se va Întâmpla
şi s-ar putea să mă înghită pământul!
- Nu se va întâmpla una ca asta, i-a răspuns Alexia,
decisă să se desprindă de sora ei. Când ne vom deconecta,
vom fi capabile să facem tot ceea ce este nevoie pentru a
învăţa şi a fi fericite. Odată eliberate de aceste legături, vom
putea avea fiecare prieteni şi activităţi felurite.
Alexia, care dorea să dezlege sforile, şi Ana, care dorea
să rămână legată, au avut multe conflicte. Într-una din zile,
hotărâtă să pună capăt acestei situaţii, Alexia a luat foarfecele
şi şi-a îndeplinit dorinţa, cele două surori devenind complet
separate. Ana tot aştepta să se deschidă pământul şi să o
înghită, sau să se îmbolnăvească, sau să se întâmple ceva
groaznic.

76 77
Sforile

-
Acum, nu este prea clar locul sau modul în care
această familie s-a legat în acest fel. Poate că s-a întâmplat
treptat, puţin câte puţin, astfel încât nici unul dintre ei nu a
A fost odată ca niciodată o familie ai cărei membri erau observat schimbarea. Oricum, odată fixate sforile, nu mai
legaţi cu sfori unii de ceilalţi. Mama era legatâ de fiicâ, pe când conta cum familia a învăţat să se unească astfel. Părea că toţi
fiica era legată de sora ei. Sora era legată de mătuşă, iar încercau să se contopească într-unul singur.
mătuşa de mamă. La un moment dat, s-a întâmplat ca doi membri din
Toată această ţesătură genera o adevărată problemă această familie, Alexia şi Ana, să trebuiască să se mute
atunci când unul dintre ei făcea ceva, orice. În acel moment departe de ceilalţi. Pentru a pleca, sforile ce le ţineau legate
erau trase şi sforile celorlaltora. În consecinţă, ei simţea~ de ceilalţi membri au trebuit tăiate. Din cauza credinţei lor că
nevoia imperioasă de a acţiona la fel şi de a rămâne uniţi doar uniţi puteau fi fericiţi, acel moment a fost unul marcat de
pentru a fi fericiţi. jale şi multe plânsete.
Deşi s-au mutat în alt loc. Alexia şi Ana au păstrat sforile
ce le uneau. .
De aceea, păreau surori siameze; dacă una dintre ele
făcea ceva, imediat şi cealaltă vroia acelaşi lucru.În cele din
urmă, Alexia s-a săturat să fie legată de sora ei, Ana:
- Voi dezlega toate aceste sfori care ne ţin legate! a
anunţat într-o bună zi.
Ana a protestat cu vehemenţă:
- Nu, nu, nu poţi face una ca asta! Dacă vei dezlega
aceste sfori, eu mă voi îmbolnăvi. Voi muri. Voi fi nefericită.
Daca vei face una ca asta, ceva nemaipomenit se va întâmpla
şi s-ar putea să mă înghită pământuli
- Nu se va întâmpla una ca asta, i-a răspuns Alexia,
decisă să se desprindă de sora ei. Când ne vom deconecta,
vom fi capabile să facem tot ceea ce este nevoie pentru a
învăţa şi a fi fericite. Odată eliberate de aceste legături, vom
putea avea fiecare prieteni şi activităţi felurite.
Alexia, care dorea să dezlege sforile, şi Ana, care dorea
să rămână legată, au avut multe conflicte. Într-una din zile,
hotărâtă să pună capăt acestei situaţii, Alexia a luat foarfecele
şi şi-a îndeplinit dorinţa, cele două surori devenind complet
separate. Ana tot aştepta să se deschidă pământul şi să o
înghită, sau să se îmbolnăvească, sau să se întâmple ceva
groaznic.

76 77

••,.._ _ _ _ _..-"'z-.r_
. ........_____________________-----"""""----- - - - - - - -...- ...
Dar, nimIC din toate acestea nu s-a întâmplat. În
,.

Războiul fără sfârşit


-
schimb, a observat cum viaţa i s-a îmbunătăţit. A început să îşi
facă şi mai mulţi prieteni, care atunci când telefonau doreau să
vorbească numai cu ea. Profesorii ei erau mai drăguţi cu ea şi, Problemele vizate: părinţii care dezvoltă o ură imensă unul
până şi ea era mai mulţumită cu ea însăşi. pentru celălalt În timpul separării şi a divorţului, prejudiciind
Curînd, Ana a înţeles că nu avea nevoie de acele sfori grav copiii din punct de vedere emoţional. De asemenea,
ca să fie fericită. Într-o zi, a decis să înalţe un zmeu, ea problema părinţilor a căror ură şi pedeapsă a unuia pentru
singură. A dat drumul sforii şi zmeul a început să se înalţe din
celălalt au devenit mai importante decât bunăstarea
ce În ce mai sus. A Început să zâmbească, aşa cum privea
emoţională a copiilor lor.
sfoara ce Împiedica acel zmeu să Îşi ia zborul În totalitate.
Atunci ea a înţeles că, deşi sforile îl ajutau pe zmeu să zboare,
Potrivită pentru: părinţii implicaţi într-o despărţire şi/sau un
totuşi ele întemniţau oamenii prinşi în urzeala lor.
divorţ violent şi plin de resentimente; aceasta poate fi una
dintre multele poveşti puse copiilor lor la casetofon, spre
ascultare: subconştientul părintelui va Înţelege atunci că
povestea este, de fapt, despre el/ea; nu explicaţi povestea,
deoarece, În caz contrar, mintea lor conştientă s-ar putea să
opună rezistenţă şi să nege puterea mesajului.

Mesajul: Consecinţele războiului purtat În interiorul căminului


sunt mult mai importante decât victoria. Luaţi În considerare
cât de mult Îi costă pe copiii voştri ura şi felul în care vă
comportaţi În timpul unei se pa rări sau al unui divorţ. Indiferent
de concesiile primite de la soţ, dacă vă distrugeţi copiii în urma
procesului, veţi pierde cu siguranţă.

Simboluri şi metafore:
- cele două ţări aflate în plin război=părinţii care se
separa/divorţează.
- pacificatorii=oricine va Încerca să Îi facă pe cei doi părinţi să
se comporte Într-un mod raţional, să Îşi rezolve divergenţele şi
să pună capăt războiului.

Elemente ale poveştii care pot fi modificate: această


poveste este potrivită ambelor sexe; consecinţele unui divorţ
înverşunat ar putea fi modificate şi mai mult, dar, de obicei,
adulţii înţeleg mesajul acestei poveşti şi fără a fi personalizată.

78 79

,-- ţ" "'O c _


-
Războiul fără sfârşit
Notă: Această poveste a fost scrisă din frustare, după
observarea a multor copii care au fost folosiţi ca pioni pe
parcursul unui divorţ. În cazul multor părinţi, acest război A fost odată ca niciodată o ţară foarte mare condusă
devenise punctul central al vieţilor lor şi continua să se de un dictator comunist. După mulţi ani de conflicte interne,
desfăşoare pe parcursul mai multor ani. Ascultând această cetăţenii supăraţi au răsturnat guvernul conducător.
poveste, unii dintre ei au fost ajutaţi să apeleze la calea Şi pentru că ţara a fost alcătuită prin cucerirea altora
compromisului.
mai mici, independente, odată destrămată unitatea ei, aceste
ţărişoare au redevenit libere. Majoritatea lor au găsit mijloace
de autoguvernare.
Nu a fost şi cazul Tosniei.Conflictul imediat iscat acolo
s-a datorat locuitorilor care erau Împărţiţi În două grupări
religioase foarte diferite, care se urau. Fiecare dintre aceste
două grupări se considera superioară şi conducătoare de
drept.

..
/17'".

Ţara
a ajuns prea mică pentru a fi conlocuită, ceea ce
a determinat o ură şi o violenţă crescândă, totul culminând cu

80 81

c._
...
- Nimic nu este mai important decât victoria! a declarat
-
un război intern. Au murit mulţi cetăţeni, iar regiunile de la ţară
au fost bombardate, nerămânând nimic. fiecare dintre părţi.
Pacificatorii din afara ţării au venit şi i-au implorat pe Până la urmă, rezultatele conflictului au devenit foarte
cetăţeni să oprească lupta. Ei au încercat să convingă fiecare evidente: majoritatea clădirilor valoroase erau avariate de
grupare, astfel: bombe, cei mai mulţi dintre locuitorii (oameni şi animale)
- Voi trebuie să soluţionaţi acest conflict. Această ţară Tosniei erau răniţi sau chiar morţi. Cu toate acestea, războiul
este destul de mare pentru voi toţi. Dar, fie într-o tabără, fie continua.
într-alta, ei respingeau eforturile pacificatorilor, exclamând:
- Niciodată! Aceasta este ţara noastră şi intenţionăm să
o păstrăm doar pentru noi! a fost răspunsul.
Războiul a continuat, cu şi mai multe distrugeri
dureroase. Au mai venit şi alţi pacificatori în Tosnia, încercând
să soluţioneze acel conflict. Apoi, câţiva dintre ei chiar s-au
aliat cu o grupare sau cu alta. Au ameninţat că vor participa la
acel conflict, pentru a asigura stoparea lui rapidă.
Dar ura îi schimbase într-atât pe oameni, încât păreau
orbi şi de neînduplecat. Fiecare parte a declarat:
- Aceasta este ţara noastră, iar pe duşmani îi vom
elimina. Ei nu mai au dreptul de a locui aici, În Tosnia!
De aceea, bombardamentele, crimele şi distrugerile au
continuat. Copiii, inocenţii de pe acele meleaguri nu puteau
evita ura, bombele şi atacurile. De fapt, singura lor grijă
devenise siguranţa şi dragostea necondiţionată. Erau copii
infirmi, copii înfricoşaţi şi necăjiţi ... chiar si ucişi.
Dezvoltarea optimă şi educaţia acestor copii erau grav
puse în pericol. Bombardamentele distrugeau iremediabil
clădiri şi comori naţionale. Fabrici, afaceri întregi şi parcuri
erau avariate.
Celelalte naţiuni ale lumii au devenit tot mai îngrijorate.
De aceea, alţi pacificatori au sosit în Tosnia. Ei au aşezat cele
două tabere aflate În conflict la masa negocierii.
- Priviţi rezultatele acestui război! i-au implorat aceştia.
Voi distrugeţi tot ce aveţi mai de valoare în această ţară!
Dar războiul părea mai important decât consecinţele
lui. Ura şi furia i-au orbit:

82 83
....
-
Într-una din zile, fără vreun motiv vizibil, ochii Povestea butonului
oponenţilor au fost deschişi. Ei au început să vadă altfel
lucrurile din jurul lor: ţara pe care o iubeau era distrusă în cea
mai mare parte, copacii dispăruseră, clădirile erau avariate, iar Problemele vizate: aceea a părintelui care permite altora să îl
resursele naturale au dispărut în întregime. Mulţi dintre copiii irite şi să îl supere foarte uşor; de obicei, această persoană
lor erau morţi sau handicapaţi. Dar toţi erau grav traumatizaţi este un soVo soţie.
de ororile războiului la care au fost nevoiţi să asiste. Medicii i- Potrivită pentru: oricine se Iasă uşor enervat de alţii;
au informat despre aceste traume atât de dureroase, cu
cicatrici permanente pentru copiii lor. Mesajul: Deţii controlul asupra mâniei tale, a oamenilor şi a
Pe măsură ce impactul războiului îşi găsea rezonanţe situaţiilor din jurul tău care te irită"Tu eşti cel mai în măsură să
tot mai adânci în sufletele lor, oponenţii au început să schimbe şi să reducă gradul de reacţie la această provocare!
conştientizeze preţul pe care l-a avut acel război: ţara lor, aşa
cum o ştiuseră ei, nu mai era. Nimeni nu câştigase. Convinşi Simboluri şi metafore:
de acest lucru, membrii celor două tabere s-au aşezat la masa _ butoanele = acele situaţii care rezultă într-o reacţie mânioasă
negocierii, a păcii, şi au găsit mijloace de a lucra împreună. sau una plină de agitaţie;
Tot ceea ce îşi doreau în acele momente era să fi conştientizat - uraganele=agitaţie plină de îngrijorare, mânie.
mai devreme pericolul traumelor pe care ei le-au cauzat
copiilor lor. Elemente din poveste care pot să fie modificate: sexul
De aceea, cei care cândva au fost inamici au construit personajului principal; sexul părintelui supărat; personalizarea
împreună un muzeu cu imagini despre ororile şi rezultatele unor situaţii ce cauzează apăsarea butoanelor amintite.
negative ale războiului pornit chiar de ei. Muzeul a fost
poziţionat în centrul celui mai mare oraş, pentru ca oricine să Notă: Această poveste a fost scrisă pentru un copil în vârstă
poată vedea cum într-un război în care lupta este mai de 12 ani ai cărui părinţi erau separaţi. Tata copilului se agita
importantă decât consecinţele, nu poate exista nici un foarte tare, fiind direct şi puternic influenţat de ceea ce făcea
învingător. sau spunea soţia lui, cu diverse ocazii. Atunci când se supăra,
întreaga familie era supărată. Astfel, rămâneau blocaţi în
discuţii despre ultimele fapte ale mamei/soţiei şi despre cât de
groaznic fusese totul. Desigur că soţia era încântată de toată
influenţa pe care o exercita asupra soţului. Povestea a fost
înregistrată cu o recomandare pentru copil: să o deruleze într-
un loc în care putea fi auzită si de tatăl lui.

85
84

.
---------------~
___ H;
....~~-_ ..
~-

-
- Nu pot! Este imposibil! a răspuns tatăl. Nu pot
-
Povestea butonului modifica aceste butoane nici În ruptul capului ...

A fost odată ca niciodată un bărbat care avea o


mulţime de butoane fixate pe tot corpul. Este ştiut faptul că toţi
oamenii deţin astfel de butoane care le declanşează starea
specifică atunci când sunt supăraţi.
Şi totuşi, de vreme ce majoritatea îşi ţine aceste
butoane ascunse, ele devin greu de apăsat. Dar, dintr-un
motiv anume, în cazul acestui bărbat, ele erau vizibile.
Oricine le putea vedea. Erau butoane foarte lesne de
apăsat şi atunci când se întâmpla una ca asta, el se
transforma într-un adevărat uragan, rotindu-se iar şi iar ca un
adevărat vârtej.
Deoarece copiii îşi ,copiază adesea părinţii, şi copiii
acestui bărbat permiteau uneori altora să le apese butoanele.
Când se întâmpla una ca asta, ei deveneau uragane, copii
fidele ale părintelui lor. Câteodată, căminul lor ajungea un
decor răvăşit de vântoasele iscate. Toţi erau foarte supăraţi. O
dată cu trecerea timpului, butoanele omului au devenit tot mai
uşor de apăsat.
Cei din jurul lui erau îngrijoraţi şi au încercat sa îl
povăţuiască:
- De ce permiţi tuturor să te înfurie atît de uşor? De ce
nu le interzici acest lucru? Mai bine linişteşte-te şi gândeşti o
clipă, înainte să te enervezi.
Omul le-a răspuns că nu se putea ajuta singur, ceea ce , ",O
nu era adevărat. 1 ',\ ,\

Într-o zi, fiul bărbatului, Matei, şi-a spus: "M-am săturat


ca tata să fie supărat tot timpul. E timpul să discut cu eli".
Astfel că, într-o noapte, Matei s-a aşezat lângă tatăl
său şi i-a spus:
- Desigur că poţi! i-a replicat Matei cu hotărâre. Aşa
- Trebuie să faci ceva cu toate butoanele astea ale cum şi eu am învăţat să lovesc cu bâta şi să arunc bine
tale. Trebuie să le fixezi în aşa fel încît să nu mai poată fi mingea la meciurile de baseball, tot aşa şi tu poţi învăţa cum
apăsate. Poate cu nişte lipici ... să scapi de toate acele butoane care permit oricui să te

87
86
enerveze. Eşti la fel de isteţ ca şi mine. Dacă eu am fost în învăţa să interzic altora să mai apese aceste butoane! M-am
-
stare să îmi dau seama despre cum stau lucrurile într-un meci săturat să tot fiu supărat şi să mă manifest precum un uragan!"
de baseball, la fel şi tu eşti în stare să deprinzi abilitatea de a-ţi şi-a spus cu fermitate.
feri butoanele de a fi apăsate. Eşti capabil să realizezi cum să Anumiţi oameni îi puteau declanşa astfel de stări mai
faci astat
mult decât o puteau face alţii. De aceea, omul şi-a început
procesul de schimbare concentrându-se pe unul dintre
aceştia. Astfel încât, atunci când a mai încercat să-i apese
butoanele, acestea nu mai reacţionau. Iar bărbatul, în loc să
fie supărat, zâmbea. Asta l-a înfuriat la culme pe cel care
urmărea să declanşeze mult cunoscutul uragan. Ceea ce a
obţinut a fost doar o nepăsare veselă.
Matei era fericit de reuşita tatălui. Exemplul bărbatului
a fost urmat şi de alţi membri ai familiei. Era atât de bine să
locuieşti într-o casă lipsită de uragane şi de butoanele gata-
gata să fie apăsate!
Cu fiecare zi care trecea, tatăl lui Matei devenea tot
mai abil în a nu permite oamenilor din jurul său să apese
butoanele. Şi nemaifiind folosite vreme îndelungată, ele au
dispărut, astfel încât într-una din zile omul chiar a uitat că le-a
avut vreodată.

Vorbele lui Matei au avut efectul dorit. Poate deoarece


tocmai fiul lui îi vorbise, bărbatul a început să analizeze
problema şi să recunoască veridicitatea celor auzite. "Voi

88 89
Îngeraşul adoptat de Crăciun
,.
Îngeraşul adoptat de Crăciun
-
Cândva, Într-o zi de Crăciun, Dumnezeu a privit spre
Problemele vizate: un copil crescut de o familie iubitoare şi
Pământ şi a văzut doi oameni care se rugau pentru un COPII.
grijulie Întâmpină greutăţi În a accepta că este adoptat.
Numele lor erau Constantin şi Elvira şi Îşi doreau nespus de
Potrivită pentru: de la 4 ani În sus; această poveste trebuie mult o fetiţă pe care să o iubească şi să o Îngrijească cu mult
spusă doar copiilor adoptaţi de familii sănătoase şi iubitoare. devotament.
Dumnezeu ştia că Elvira nu putea să nască copii, dar
Mesajul: Te aflii acolo unde viaţa a decis să fii! Deţii puterea vroia foarte mult să le răspundă la acea rugăciune de Crăciun.
de a Înţelege şi de a prelua controlul asupra propriei tale Atunci, a privit În jurul Lui şi a găsit În Rai un Îngeraş frumos
adopţii (de reţinut că Ileana a avut posibilitatea de a-şi alege numit Ileana.
părinţii adoptivi).
\~
/:~,~
/

Simboluri şi metafore: această poveste este destul de


directă, cu prea puţine simboluri. K ///J}\"
Elemente ale poveştii care pot fi modificate: numele şi
sexul copilului, precum şi caracteristicile specific; numele
părinţilor; simbolurile religioase.

Notă: Această poveste a fost concepută pentru prietena de


şase ani a băiatului meu. Ileana era necăjită din cauză că era
un copil adoptat şi a Început să discute despre aceasta cu
profesorii şi cu familia ei. Atunci când era pedepsită, ea riposta
astfel: "Mama mea cea naturală nu m-ar pedepsi!". Povestea
/l_!&Y
,1 ,~~\
I f(~J( \
părea să fi rezolvat problema adopţiei În ceea ce o privea pe
fetiţă, cel puţin În acel moment al dezvoltării ei. Copiii adoptaţi I I \ ' \ I
au probleme diferite legate de tema adopţiei la fiecare vârstă a ! \ \ .\
evoluţiei lor. / l) iI \.
ci
'1 \ \

Î lC~'" \ "--)
_·<:;>V~~
Era un Îngeraş-fetiţă, cu păr castaniu, ochi căprui şi
nişte aripioare de Înger albe şi foarte frumoase care fluturau În

90 91

-
.--- ·az-·~·-
crească frumos şi să devină adulţi demni. În acele situaţii,
bătaia brizei. Era cel mai dulce îngeraş pe care îl ştia
părinţii îi trimit pe copii în camerele lor sau îi privează de
Dumnezeu. De aceea, a chemat-o la EI şi i-a spus:
anumite privilegii. Este de datoria părinţilor să îşi înveţe copiii
- Ileana, îi vezi pe acei doi oameni care se roagă să
cum să devină nişte adulţi responsabili.
aibă o fetiţă, acolo jos, pe Pământ?
- Da, a răspuns Ileana. - Nu ştiu dacă îmi va plăcea ... a spus Ileana.
- Ei bine, face parte din statutul de copil, i-a explicat
- Îţi aminteşti cum M-ai rugat cândva să mergi pe
Pământ şi să devii bebeluşul cuiva, să faci parte dintr-o familie
Dumnezeu. Toate acestea sunt parte din procesul de creştere,
iubitoare? a întrebat-o Dumnezeu. un proces complex de învăţare cum să devii un adult care se
Ileana a răspuns: respectă. De ce nu te gândeşti puţin la asta şi apoi să îmi spui
- Da, îmi amintesc. dacă ai vrea să mergi pe Pământ şi să fii fetiţa lor?
- Ei bine, am hotărât să te trimit pe Pământ, ca răspuns - Nu trebuie să mă gândesc. Ştiu. Am aşteptat multă
la rugăciunile celor doi oameni. Vei fii copilul lor drag, al Elvirei vreme să fiu inclusă într-o familie care să mă iubească! l-a
şi al lui Constantin. Dar, pentru că burtica femeii nu poate spus Ileana.
găzdui copii, tu vei creşte în burtica altei femei. Apoi, când te De aceea, Dumnezeu a transformat îngerul Ileana în
vei naşte, aceasta te va da Elvirei. Atunci, toţi vor ştii că ei ceva foarte mic, pe care l-a pus în burtica unei doamne. Acolo
sunt părinţii tăi care te vor creşte până vei ajunge un adult. ea a crescut până a fost timpul să se nască. Iar când s-a
- Eşti sigur că Elvira şi Constantin mă vor creşte, că mă născut, era un bebeluş foarte special. Acest bebeluş a fost
vor iubi şi că nu mă vor părăsi niciodată? a întrebat Ileana. dăruit Elvirei şi lui Constantin.
- Bineînţeles. Voi alege doar pe cei mai minunaţi părinţi Acum, cei doi erau foarte fericiţi deoarece aveau
pentru îngerul meu de Crăciun cel special. Ei te vor iubi, te vor propria lor fetiţă, pe care au integrat-o în familia lor, au iubit-o
include în familia lor şi nu te vor părăsi niciodată. Când vei şi au crescut-o până a devenit adult. Totuşi, ei nu au aflat
deveni adult, te vei muta din casa lor şi îţi vei întemeia propria niciodată faptul că Ileana fusese un înger, un secret pe care
familie. Dar, ei te vor iubi mereu. I-am ales să îţi fie părinţi fetiţa îl păstra cu sfinţenie. Era un secret frumos, care o
deoarece sunt nişte oameni.plini de dragoste şi voie bună, cu umplea de bucurie atunci când îşi amintea cum ea însăşi,
mulţi prieteni şi care te pot învăţa multe lucruri minunate împreună cu Dumnezeu, o alesese pe Ileana să fie răspunsul
despre viaţă. la rugăciunile de Crăciun ale ElvirE;i şi ale lui Constantin.
Ileana a mai întrebat:
- Vor fi vreodată răi cu mine? Se vor supăra vreodată
pe mine?
Dumnezeu i-a răspuns atunci:
- Ei bine, este normal să se mai supere pe tine. Toţi
părinţii mai fac asta uneori. Este ceva specific părinţilor. La fel
cum toţi copiii mai fac uneori lucruri pe care nu ar trebui să le
facă. Este în natura lor. Părinţii mai obişnuiesc să îşi
pedepsească copiii, atunci când aceştia fac lucruri pe care nu
ar trebui să le facă. Dar, totul este pentru a-i ajuta pe copii să

92 93

.,
Mânuitorul de bagaje Mânuitorul de bagaje

Problemele vizate: "copiii-părinţi" şi aceia care preiau poverile A fost odată ca niciodată o fetiţă care a descoperit
altora, uneori chiar şi cele emoţionale şi nu pot înţelege de ce faptul că se pricepea foarte bine să ajute pe alţii la căratul
nu îi răsplăteşte nimeni. greutăţilor. Ori de câte ori cineva din familie sau dintre prieteni
aveau de cărat prea multe lucruri, fetiţa intervenea şi ajuta.
Potrivită pentru: toate vârstele, cu excepţia celor foarte mici Uneori ajuta mai multe persoane deodată, sau se descurca cu
care s-ar putea să nu înţeleagă conceptul "mânuitorului de greutăţi peste puterile ei. Atunci se simţea dărâmată şi nu mai
bagaje". putea face ceea ce i-ar fi plăcul. Dar, îşi amintea că ajută pe
alţii şi atunci se simţea mai bine, deoarece îi plăcea să ajute.
Mesajul transmis: Această poveste demonstrează cum un
individ poate începe să preia problemele altora, un tipar ce se
poate dezvolta cu timpul, individul dezvoltând un sentiment de
împlinire, în ciuda lipsei de recunoştinţă. Singura ieşire din
acest tipar este atunci când individul se opreşte din a mai face
munca altora.

Simboluri şi metafore:
- bagajul=problemele/emoţiile altora.

Elemente ale poveştii care pot fi modificate: sexul copilului;


persoana cea înţeleaptă care explică despre mânuitorii de
bagaje.

Notă: Această poveste a fost iniţial scrisă pentru o fetiţă care


a ajuns să fie principalul membru al familiei care rezolva
problemele. Era un adevărat "părinte". Totuşi, poate fi
adaptată pentru oricine care preia povara greutăţi lor altora în
mod constanl.

94 95
r

Şi tocmai aceste aşteptări ale celor din jur trebuia fetiţa


După un timp însă, s-a întâmplat ceva ciudat. Toţi cei să le schimbe.
care o cunoşteau au început să creadă că meseria ei era Adică, ea trebuia să îşi care doar sieşi poverile, şi nu
aceea de a-i ajuta. De aceea, se supă rau atunci când fetiţa nu pe ale altora. Era important să aibă încredere în oameni şi să
le căra greutăţile. Toate acestea o făceau confuză, pentru că ştie că ei se pot descurca cu greutăţile vieţii lor.
ea crezuse că, de fapt, le făcea o favoare atunci când îi ajuta. Apoi, a mai povăţuit-o să nu mai ridice greutăţile altora,
Credea că, dacă ar ajuta pe cineva, acel cineva ar ajuta-o, la deoarece numai aşa cei din jurul ei ar înceta să mai aibă
rândullui, atunci când ea ar fi în dificultate. aşteptări ce i-ar depăşi puterile.
Odată cu trecerea timpului, a început să se Ei bine, fetiţa s-a arătat interesată de sfatul
învinovăţească atunci când nu se oferea să ajute. Ceea ce profesoarei. La început însă, nu avea prea mult sens. Cu
simţea era foarte confuz. Într-una din zile, fratele ei a numit-o siguranţă că oamenii îi înmânau poverile lor deoarece nu
"mânuitor de bagaje" deoarece mereu aduna lucrurile altora, puteau răzbi cu ele. Altfel nu ar fi făcut-o. La fel se comportau
precum cei care sunt plătiţi să care lucrurile oamenilor în şi colegii ei de la şcoală.
aeroporturi. Dar, a venit o zi în care fetiţa a obosit foarte tare. A fost
De fapt chiar i-a plăcut să i se spună aşa. Se simţea ziua în care a renunţat să mai care greutăţile altora.La început
importantă, ca cineva care "mânuieşte" problemele altora, nu i-a fost uşor. Încă mai avea reflexul preluării poveri lor
rezolvându-Ie şi urma să i se acorde încredere. Pe de altă altora. Cu trecerea timpului însă, s-a obişnuit să privească
parte, îi displăcea să fie considerată doar cineva a cărei relaxată cum cei din jur îşi duceau fără ajutor greutăţile.
meserie era să care lucrurile altora. Mai mult, a conştientizat cât de bine îşi purtase singură
După un timp, a început să stea tot mai mult închisă în de grijă până atunci, cât timp pierduse şi cât de mult efort a
camera ei, pentru că, de fiecare dată când ieşea de acolo, se trebuit să depună în plus pentru a rezolva şi alte probleme.
simţea datoare să ajute pe alţii. Totuşi, chiar şi în cameră Uneori chiar îşi pierdea propriile bagaje, în încercarea de a
simţea pretenţiile lor de a ieşi şi a le căra poverile, în locul lor.
ajuta.
Iar când nu ieşea, se enervau şi o ameninţau în felurite Şi atunci, i-a dat dreptate profesoarei: aşteptările
chipuri. În acest fel, fetiţa a ajuns să "mânuiască" şi mai multe
oamenilor se pot schimba.
probleme, pentru a-i mulţumi şi pentru a fi plăcută.
Fetiţei nu îi mai era atribuită meseria de "mânuitor de
Într-o zi şi-a dat seama că toate acestea deveniseră o
bagaje", iar când, după un timp, a decis să ajute pe cineva, ea
adevărată problemă pentru ea.
a rămas tot aşa percepută. Era foarte clar pentru toată lumea
A decis să vorbească cu cineva şi acel cineva era chiar că acea mână de ajutor a fost dată doar în acel moment
profesoara ei preferată. Aceasta a părut să înţeleagă postura special.
de "mânuitor de bagaje" a copilului şi i-a explicat cât este de Copilul a observat cum oamenii erau chiar mai drăguţi
ciudat că, uneori, oamenii atrag asupra lor furia celor pe care, cu ea. Acest lucru a surprins-o cel mai mult. Inainte, toţi se
de fapt, îi ajutaseră foarte mult. I-a mai spus că acest supărau pe ea dacă nu le căra poverile, crezându-se că era
comportament ciudat nu are nimic de a face cu lipsa de normal ca ea să facă acel lucru. Acum, în schimb, erau
recunoştinţă, ci, mai degrabă, cu aşteptările pe care le au unii recunoscători pentru ajutorul primit şi chiar îi apreciau
oameni de la alţii. altruismul.

96 97
~u trecerea timpului, fetiţa cea copleşită de greutăţile
altora ŞI care era mereu tristă şi supărată a dispărut. In locul Gabriel şi Circul
el, era ~~um o fetiţă care nu îşi mai ţinea capul aplecat, care
avea grija de ea şi care arăta minunat. Dar, ceea ce este mai
important, ea era fericită şi se simţea mult mai relaxată. l-a fost Problemele vizate: copilul care trăieşte într-o familie
foarte recunoscătoare profesoarei care a ajutat-o să guvernată de haos şi disfuncţionalitate.
conştlentlzeze ceea ce vroia de fapt de la viaţă.
Mai mult, când a zărit cum profesoara căra o mulţime Potrivită pentru: vârstele cuprinse între 5 şi 10 ani.
de greutăţi, fetiţa nu s-a considerat datoare să o ajute. Iar
Mesajul transmis: Tu eşti În stare să conştientizezi cele ce se
aceasta a înţeles că eleva ei învăţase o lecţie foarte
importantă.
petrec În familia ta, să rămâi acolo, dar să devii o persoană
activă.

Simboluri şi metafore:
- circul=familia disfuncţională. necorespunzătoare;
- ciudaţi, artişti la trapez etc.=diferiţi membri ai familiei şi
rolurile lor.

Elemente din poveste care pot fi modificate: sexul


personajului principal; membrii circului.

Notă: Această poveste a fost scrisă pentru un băiat În vârstă


de şase ani. EI trăia într-o familie extrem de disfuncţională.
Scopul poveştii a fost eliberarea subconştientului: copilul
trebuia să realizeze că putea face alegeri, că nu era obligat să
crească după modelul vreunuia dintre membrii familiei sale.
Inceputul poveştii etalează mimând chiar comportamentul
acestui copil: iraţional, agresiv şi făcând lucruri ciudate.

98 99

) ,- ---z
Gabriel şi Circul mai interesant decât ceea ce face un clovn sau un ciudat!" De
aceea Gabriel a început să urmărească artiştii la trapez: cum
îşi luau avânt, cum zburau sus de tot, se întorceau, dădeau
A fost odată ca niciodată un băieţel pe care îl chema drumul trapezului pentru o clipă şi apoi se înălţau din nou spre
Gabriel. EI locuia într-un Circ, alături de mulţi alţi oameni: vârful cortului.
clovni, cei care ridicau greutăţi, călăreţi, cei care zburau cu
ajutorul trapezului, o Doamnă Grasă, nişte ciudaţi (oameni
care chiar arătau înspăimântător) şi dresori de animale (ei
aveau în grijă tigrii şi elefanţii).
Cu toţii se mutau dintr-un oraş într-altul, astfel încât
Gabriel nu reuşea să cunoască pe nimeni altcineva în afara
celor de la Circ, familia lui. EI nu a avut de ales dacă să facă
parte din acel Circ sau nu, dar putea alege ce fel de executant
urma să devină. La început nu a înţeles că poate alege, dar,
cînd a făcut-o, a ales să fie clovn. Clovnii păreau mereu
dispuşi şi capabili să îi facă pe alţii să râdă.
De aceea, Gabriel a încercat această postură. Se
prostea, fără să dea vreo importanţă oamenilor care îi
vorbeau. Juca feste şi făcea lucruri nebuneşti. Uneori, ţinea în
mână o floare care împroşca cu apă şi îi stropea pe toţi în
ochi. Obişnuia să imite clovnii, încurcând şi mai mult lucrurile.
Iar când adulţii încercau să îl liniştească, el refuza, crezând că
aşa trebuia să se comporte un clovn adevărat.
Dar, meseria de clovn nu îi aducea prea multă fericire.
Mereu se găsea câte cineva care să fie supărat pe ei. Curând,
nimeni din Circ nu mai vorbea cu ei.
Când îl vedeau pe Gabriel apropiindu-se, toţi se
mâniau. Din cauza aceasta, băiatul a hotărât să devină un
ciudat, la care să se uite toţi cu interes. Pentru asta, el a
încercat să arate cât mai ciudat cu putinţă şi să facă lucruri
foarte anormale.
Toţi îl priveau, dar râdeau de el. Cum nu îi plăcea nici
să se râdă de el, Gabriel a renunţat să mai fie un ciudat.
"Poate că aş putea ajunge ca acela care zboară înainte şi
înapoi cu trapezul ... " s-a gândit. "Ştiu că nu folosesc plasa, Deşi foloseau o plasă de siguranţă în timpul
dar pare distractiv să poţi face tumbe prin aer l Asta ar fi mult antrenamentelor, în timpul reprezentărilor aceasta era

101
100
îndepărtată. Gabriel a luat în considerare această a doua Băiatul care s-a luptat cu Uriaşul
variantă şi s-a speriat de perspectiva unei căderi libere, foarte
dureroase. Uite aşa a renunţat şi la săriturile cu trapezul. S-a
gândit atunci la opţiunile rămase. Nu putea fi Doamna cea Problemele vizate: copiii care au de a face cu adulţi abuzivi
Grasă deoarece nu era fata, nici grasă. Nu putea fi nici ca cel emoţionalsau care folosesc cuvinte crude ce umilesc sau
care ridica greutăţi, pentru că nu era destul de mare. insultă.
Deşi dresajul animalelor părea destul de interesant, îl
speria posibilitatea de a fi devorat de vreun leu sau tigru. Potrivită pentru: elevii din ciclul primar.
Apoi i-a venit o idee. Mai rămânea stăpânul arenei, cel
care ştia tot ce se întâmpla în Circ şi ajuta pe toată lumea să
Mesajul transmis: Poţi găsi mijloacele necesare prin care să
îşi îndeplinească atribuţiile. Mai mult, el era cel mai înţelept din
familie. De aceea, Gabriel a ajuns la concluzia că ar vrea să nu iei în seamă şi să nu crezi cuvintele celor care te umilesc ŞI
fie un stăpân de arenă. Deci, a început să urmărească cum te insultă, fără să le permiţi să devină parte din ceea ce crezi
era regizat spectacolul Circului. tu despre tine.
Gabriel a învăţat cu mult sârg, iar când a ajuns mare a
ştiut totul despre cum trebuia condus un Circ. Putea uşor Simbolurile şi metaforele:
deveni un stăpân de arenă, deoarece cunoştea toate - Uriaşul=orice adult abuziv din punct de vedere verbal;
problemele care se puteau ivi într-un Circ şi rezolvarea lor. Se - bătălia=interacţiunea dintre adultul abuziv şi copilul.
- scutul invizibil=un sistem de credinţe ce protejează şi nu
înţelegea perfect şi cu oamenii care erau altfel decât
acordă importanţă cuvintelor abuzive ale unui adult; o barieră
majoritatea: clovni, ciudaţi sau oameni care făceau tumbe fără
psihologică construită de subconştient.
plasă de siguranţă.
Curând, Gabriel era cel mai isteţ dintre toţi membrii Elemente ale poveştii care pot fi modificate: sexul copilului;
Circului, deoarece ştia tot ce se întâmpla în familie la orice oră cuvintele abuzive ale adultului; copilul poate repeta practica
din zi sau din noapte şi, mai mult decât atâta, deoarece el era împiedicării cuvintelor să îi străpungă inima.
martor la toate întâmplările nebuneşti care aveau loc în
familia-Circ, dar nu lua parte la ele. Notă: Această poveste a fost scrisă pentru un băiat de clasa a
patra, care putea fi vizitat de părinte doar prin ordin
judecătoresc, din cauza abuzului verbal la care fusese supus.
Ascultând în mod repetat această poveste şi altele ca ea,
băiatul şi-a schimbat comportamentul în timpul orelor de vizită
ale tatălui. Chiar şi tata şi-a schimbat felul de a se manifesta În
preajma copilului.

102 103
r
Băiatul care s-a luptat cu Uriaşul După ce a ascultat şi s-a gândit, magicianul i-a spus
băieţelului:
- Îţi voi spune despre ceva foarte special, care te va
A fost odată ca niciodată un băieţel pe nume Radu, ajuta în confruntările cu uriaşul. Te voi înconjura cu un scut
care era mereu nevoit să se lupte cu Uriaşul. magic, invizibil, care va face acele cuvinte urâte şi strigăte să
Bătăliile nu erau cinstite, din cauza diferenţelor de ricoşeze şi să nu te poată atinge. În aşa fel, ele nu îţi vor mai
greutate, vârstă şi educaţie. Oricine putea să vadă cât de intra în inimă şi în minte, nu te vor mai întrista şi nu îţi va mai fi
nedreaptă era fiecare confruntare dintre cei doi. atât de frică.
Era ca şi cum o echipă de fotbal din Divizia D ar fi - Va putea Uriaşul să îmi vadă scutul? a întrebat Radu.
trebuit să joace un meci împotriva unei echipe din Divizia A. - În nici un caz! În nici un caz! a răspuns magicianul. EI
Uriaşul nu folosea arme, doar cuvinte. Dar acele nu îl va vedea, dar îşi va da searrya că ai găsit un anumit scut
cuvinte îl răneau şi îl dureau foarte tare pe Radu. Băieţelul le care te protejează de vorbele lui. Asta s-ar putea să îl
simţea intrându-i prin burtică, ajungând la inimă şi apoi enerveze, dar cuvintele îi vor ricoşa, datorită scutului.
Invadându-i creierul. Efectul lor era atât de puternic, încât chiar - E super! exclamă Radu.
ŞI în momentele de linişte, el se gândea cu teamă şi groază la - Acum, pentru a face acest scut funcţional, a mai
următorul atac. adăugat magicianul, toate cuvintele care ţi-au străpuns inima în
Sentimentul de frică era atât de puternic, încât a bătăliile de până acum trebuie să iasă afară din tine. Gândeşte-te
început să se reverse în toate aspectele vieţii copilului, îl bine la fiecare lucru spus de Uriaş şi care te-a rănit. Apoi
copleşea chiar şi la şcoală. Chiar şi în somn, coşmarurile imaginează-ţi aceste cuvinte cum se îndepărtează de tine şi se
Influenţate de lupte nu îi dădeau pace. Era mereu trist când se întorc la cel care le-a rostit, la Uriaş. Atunci când acest lucru se
juca cu prietenii lui. întămplă, supărarea, durerea şi furia se vor întoarce şi ele la
Dar, pentru că era un băieţel inteligent care încerca Uriaş.
mereu să îşi rezolve problemele, a încercat să dea acea frică Radu a urmat sfatul magicianului şi şi-a amintit toate
uitării. Visa cu ochii deschişi, se prefăcea, evada într-o lume cuvintele care l-au rănit. Apoi, şi le-a imaginat cum se
care era doar a lui ". Nimic nu îl ajuta pe deplin, dar nu se întorceau la Uriaş. La fel a facut şi cu durerea şi mânia pe care
lăsa bătut. le simţise. Le-a vizualizat ca o minge mare şi roşie, cu
Într-o zi, Radu a ajuns la concluzia că trebuia să asperităţi ascuţite şi a aruncat cu putere această minge înapoi
găsească noi modalităţi de a-şi învinge teama de acel Uriaş. la Uriaş. După aceea, magicianul l-a rugat să îşi imagineze
Familia lui şi învăţătoarea erau necăjiţi şi preocupaţi pentru el. toate acele cuvinte frumoase care i-au fost vreodată adresate
Bineînţeles, el era cel mai supărat dintre toţi. Radu auzise cum înlocuiesc în suflet pe acelea înapoiate Uriaşului.
vorbindu-se despre un magician care ar fi locuit în cartierul lui. Urmând şi acest sfat, Radu a simţit cum cuvintele
A mers la acel magician şi i-a cerut ajutorul. I-a frumoase şi pozitive i-au făcut inima să zâmbească.De aceea,
povestit despre luptele pe care le avea cu Uriaşul şi despre atunci când trebuia să se lupte cu Uriaşul, băieţelul se asigura
frica cea mare care îl paraliza mai tot timpul, chiar şi la şcoală, că are scutul fixat bine în jurul lui. Uriaşul încerca să îşi
ceea ce îl împiedica să îşi îndeplinească corect atribuţiile de folosească vechile arme, cuvinte dure şi strigăte, însă acestea
elev. ricoşau de scutul cel invizibil.

104 105
r
magicianul, Uriaşul a observant o schimbare în atitudinea lui
Radu. De aceea, a strigat şi mai tare şi a folosit cuvinte şi mai
crude.
Dar, scutul cel magic continua să îl protejeze pe Radu.
Situaţia s-a îmbunătăţit şi mai mult pentru băiat. Putea
dormi liniştit, iar la şcoală putea să îşi îndeplinească
îndatoririle fără să îi fie constant frică de lupta ce ar fi urmat
acasa. Ajuns acasă, a observat cu mirare cum Uriaşul nu îi
mai deranja somnul şi nici timpul dedicat rezolvării temelor.
Iar atunci când se juca cu prietenii, supărarea şi frica nu îşi
mai găseau locul. De aceea, de fiecare dată când se întorcea
în luptă, Radu era foarte atent să îşi pună scutul cel invizibil.
A învăţat să nu mai permită cuvintelor răutăcioase şi
crude să îi străpungă sufletul, o modalitate foarte bună de a se
proteja. Mai mult, deoarece învăţase multe, avea grijă ca cei
din jurul lui să nu fie niciodată nevoiţi să îşi pună un scut
invizibil în prezenţa lui.

Radu era încântat că nu putea fi atins de acele săgeţi


pline de otravă. Ele nu îi afectau nici văzul, nici auzul, nici
burtica, nici mintea, dar nici sufletul. Aşa cum a prezis

107
106
r
Umbra
Umbra

Problemele vizate: copii care sunt implicaţi În relaţii de


prietenie cu alţi copii, dar aceste relaţii se manifestă În felul A fost odată un băiat pe nume Traian şi o fată pe nume
următor: unul dintre copii deţine controlul asupra respectivei Simona. Erau ca fraţii şi aveau grijă unul de celălalt.
relaţii şi pretinde supunere de la celălalt copil, În schimbul Deoarece Traian era mai În vârstă şi mai Înalt, el
continuării relaţiei de prietenie. prelua de obicei conducerea În tot ceea ce făceau.
Într-o zi, Traian i-a spus Simonei:
Potrivită pentru: vârste cuprinse Între 5 şi 12 ani. - Dacă vrei să Îmi fii ca o soră, atunci va trebui să devii
umbra mea!
Mesajul transmis: prieteniile adevărate implică parteneri egali Simona era mai tăcută şi Îi plăcea să Înveţe lucruri noi de la
În drepturi şi nu sunt pe acelaşi picior de egalitate cu Traian, aşa că a spus:
supunerea şi controlul; este foarte important să nu te laşi - Bine.
şantajat cu "supunerea", În schimbul menţinerii relaţiei de De aceea, atunci când Traian alerga foarte repede,
prietenie. Simona alerga şi ea foarte repede. Când Traian mergea la
culcare, Simona mergea la culcare. Dacă Traian Îşi dădea cu
Simboluri şi metafore: o umbră=copilul cel ascultător dintr-o părerea, şi Simon a repeta aceeaşi părere.
prietenie fără drepturi egale. La Început, statutul de umbră a lui Traian era de mare
ajutor, deoarece Simona Învăţa multe lucruri utile. Dar, a
Elemente care pot fi schimbate În această povestire: apărut o problemă, atunci când ea a fost invitată la o petrecere
interacţiunea dintre cei doi prieteni; sexul unuia sau a ambilor de zi de naştere. De vreme ce petrecerea era doar pentru fete,
prieteni. Traian nu a primit vreo invitaţie. EI i-a spus Simonei:
- Nu poţi să te duci deoarece eşti umbra mea.
Notă: Această poveste a fost scrisă pentru doi copii adoptaţi, - Dar eu vreau să merg! l-a implorat Simona.
de 9 şi 7 ani. Mama lor adoptivă s-a plâns că cel mai mare - Dar nu poţi merge deoarece tu eşti umbra mea şi
copil îl controla pe celălalt, ceea ce îi împiedica să se dezvolte dacă eu nu sunt la petrecere, nu Îmi poţi fi umbră, i-a răspuns
sănătos. Copiii aveau o relaţie plină de afecţiune, unul cu băiatul, ca şi când i-ar fi fost şef.
celălalt, dar total nepotrivită. Mama adoptivă a povestit cum Simona era foarte confuză şi căuta o soluţie potrivită.
cel mai mic dintre copii a prins curaj şi relaţia s-a Îmbunătăţit. Când prietena ei a telefonat şi a Întrebat-o dacă urma să
Acest lucru a fost posibil după ce această poveste a fost meargă la petrecere, Simona a răspuns tristă:
ascultată de câteva ori de cel mic. - Nu pot merge la petrecerea ta deoarece eu sunt umbra
lui Traian ...
- Ce tot spui acolo? a Întrebat-o prietena ei.
- Eu sunt umbra lui Traian şi trebuie să fac tot ceea ce
face şi el, a repetat Simona.

108 109

iII
t
- Eşti sigură? Asta nu ar însemna că nu îmi place de
-. N~ eşti umbra lui! Tu eşti propriul tău stăpân! Nu eşti el? a întrebat Simona.
umbra nimanuI! a declarat prietena Simonei. - Poate să îţi placă o persoană, chiar dacă se supără
. - Dar mie chiar îmi place de Traian, a replicat confuză pe tine că ai făcut ceva ce nu i-a plăcul. Este foarte important
Simona. să înveţi să fii prietenă cu Traian, dar şi cu tine Însăţi.
- Nu are nici o legătură cu asta. Poţi să îl placi cât vrei Asta înseamnă să faci lucruri care lui îi displac, dar
de mulţ, dar asta nu înseamnă că trebuie să îi fii umbră tot care îţi plac ţie. S-ar putea ca el să îţi spună că mersul la
timpul! li poţi fii prietenă. Şi poţi veni la petrecerea mea fără el
petrecerea mea simnifică faptul că nu îl placi, dar îţi poţi da
a încercat ea să o convingă. '
seama şi singură că, de fapt, nu crede acel lucru. EI vrea doar
să te controleze!
Simona a început să se gândească şi parcă vorbele
prietenei căpătau sens. De aceea a plecat la petrecere, fără
Traian. Iar acesta, şi-a găsit altceva de lucru, împreună cu
nişte băieţi din vecinătate. Simona s-a distrat de minune la
petrecere.
De îndată ce s-a întors acasă, a fost întâmpinată de
Traian, care i-a cerul:
- Trebuie să mă urmezi! Haide să alergăm în jurul
casei!
Fata s-a aşezat pe canapea.
- Sunt prea obosită. Am alerga la petrecere, a spus.
- Dar tu eşti umbra mea. Trebuie să faci tot ceea ce fac
şi eu, sau nu o să mai îmi placă d~ tine! a făcut-o el pe şeful.
- Nu sunt umbra ta, sunt prietena ta! i-a spus Simona
ferm, ridicându-se ca să îl vadă mai bine. A fi prietenul cuiva
înseamnă că poţi învăţa de la el, nu că trebuie să faci tot ceea
ce face şi el, sau ceea ce vrea el să faci. Dacă nu mă placi
doar pentru că nu vreau să îţi fiu umbră, atunci înseamnă că
nu m-ai plăcut nici până acuma cu adevărat! Dacă ţi-a plăcut
de mine doar pentru că te copiam, atunci înseamnă că, de
fapt, doar te plăceai pe tine!
Traian nu a mai ştiut ce să răspundă. S-a aşezat tăcut
pentru un timp.
- Ce ai spune dacă ţi-aş cere să îmi fii tu mie umbră? I-
a întrebat Simona.
- Bine! a răspuns el, sărind să devină umbra ei.

111
110
r
Deci, Simona s-a aşezat şi Traian s-a aşezat. Povestea ambulantei
Dacă Simona alerga,.şi el alerga.
Băiatul nu era obişnuit să fie umbra nimănui. Aşa că, a
început să îi spună fetei cum să alerge. Problemele vizate: copiii mutaţi dintr-o familie adoptivă în
- Ascultă aici, umbrele nu au voie să vorbească! s-a alta, copii nehotărâţi în exprimarea nevoilor şi a sentimentelor,
încruntat Simona. considerându-se incapabili să îşi schimbe drumul În viaţă.
- Nici mie nu îmi place să fiu umbră! a murmurat el,
aşezându-se. Nu are nici un haz .... Potrivită pentru: copii cu vârstele cuprinse Între 6 şi 12 ani.
Astfel că cei doi prieteni s-au aşezat şi au discutat. Ei
au ajuns la concluzia că, deoarece sunt precum fratele şi sora, Mesajul transmis de poveste: Poate că perindarea ta de la o
pot deveni foarte buni prieteni, dar nu umbre. Uneori Simona familie adoptivă la alta este necesară înainte de a te stabili la
mai făcea ceea ce făcea şi Traian, şi invers. Alteori ei făceau acea familie care este potrivită pentru tine; ai ceva de spus În
lucruri foarte diferite. Uneori Traian uita şi îi cerea Simonei să privinţa destinului tău.
îi fie umbră. Iar fata îi spunea politicos:
- Fac doar ceea ce vreau eu să fac. Simboluri şi metafore:
Curând, cei doi prieteni au înţeles că prietenia este - maşina de pompieri=înţelepciunea subconştientului;
adesea echivalentă cu a fi tu Însuţi. Adică, uneori faci doar - diferitele meserii=numeroasele familii adoptive şi locuri de
ceea ce tu vrei să faci, alteori poţi să faci doar ce vreau alţii să plasament în care au domiciliat copiii;
faci. Când se Întâmplă asta, ajungi să Îţi placă prietenii şi să te - modul de reacţionare în faţa diferitor cumpărători şi oameni
placi pe tine însăţi. abuzivi=încercarea de a prelua controlul asupra propriei vieţi.

Elemente care pot fi modificate în poveste: sexul maşinii de


pompieri, aici însufleţită; comportamentul cumpărătorilor.

Notă: Mulţi dintre copiii care trec de la o familie adoptivă la


alta cred că ei nu deţin nici un control asupra vieţii lor. Deşi nu
multe lucruri pot fi controlate de UJl copil, este foarte important
ca ei să ştie să îşi exprime sentimentele şi să înveţe care
probleme pot fi influenţate şi rezolvate de deciziile lor.

112 113
rI
Povestea ambulantei Sau spunea:
- Nu vreau să vorbesc despre asta!
Uneori schimba subiectul de discuţie. Dar, în interiorul
odată ca niciodată o ambulanţă care întâmpina
A fost ei, în cel mai ascuns loc al inimii ei, îi păsa. Îi păsa chiar foarte
multe greutăţi
în a-şi găsi un loc permanent de muncă. mult deoarece era o ambulanţă minunată care chiar îşi dorea
Mai întâi a lucrat la o staţie de pompieri, împreună cu o să muncească. într-una din zile, un vizitator a convins-o să îşi
altă ambulanţă. Dar, nu pentru mult timp, deoarece nu era pună un anunţ cu "De vânzare" pe capotă ..

destul de mult de lucru pentru amândouă, aşa că a fost - Poate că cineva te va cumpăra şi Îţi va da slujba mult
nevoită să plece de acolo. dorită! a sugerat vizitatorul.
Apoi a lucrat într-un spital, dar, curând ambulanţa de la Astfel, ambulanţa a hotărât să Încerce şi această
staţia de pompieri a început să fie folosită şi de spital, aşa că variantă.
ambulanţa noastră a rămas iarăşi fără un loc de muncă. Nici la Dar, ambulanţa nu prea ştia ce să facă atunci când
sanatoriul particular la care s-a dus nu a găsit prea multe de oamenii veneau la ea şi o priveau. Odată, un bărbat s-a oprit
făcut. şi i-a lovit cauciucurile cu piciorul, rostind cuvinte foarte
Şi uite aşa, ambulanţa întâmpina dificultăţi în a-şi găsi răutăcioase. Ambulanţei nu i-a plăcut deloc, dar nu s-a gândit
un loc unde să fie folositoare şi dorită. Nu era nimic în neregulă că ar trebui să îi spună ceva. Şi-a spus că era mult mai bine
cu ea, deoarece era o maşină foarte puternică, cu un motor dacă ar tăcea.

bine construit şi cu o sirenă atât de puternică, încât toate


maşinile opreau când o auzeau. Avea luminiţe roşii şi albastre,
pe care toată lumea le vedea de la mari depărtări. Avea şi un
loc special în spate pentru oamenii răniţi, medicamente şi
scăunele pentru paramedici.
!~
Cauciucurile erau în stare foarte bună, iar trunchiul
maşinii era vopsit perfect şt strălucea foarte frumos. Doar că,
avea o mică problemă ... uneori uita să îşi aprindă farurile, aşa
V
că nu putea să vadă pe unde mergea. Dar şi le aprindea
atunci când oamenii îi aminteau de ele.
Ambulanţa îşi dorea foarte mult să fie folositoare de
aceea se simţea foarte nefericită atunci când nu putea gă~i un
loc unde să stea şi să muncească. Deoarece nu îi plăcea să
fie supărată, ambulanţa a decis să nu se mai gândească că nu
avea unde merge. "Mă voi preface că nu îmi pasă!" şi-a spus. În altă zi, o femeie s-a oprit să o privească. Părea de
Şi chiar asta a şi făcut: a pretins că nu îi păsa. treabă, dar, iarăşi ambulanţa nu a rostit un cuvânt pentru că
Atunci când oamenii îl întrebau: considera că era mai bine să tacă. Au mai venit mulţi alţi
- Unde vei lucra?, ea răspundea: oameni care doreau să cumpere o ambulanţă. Deşi Îşi dorea
- Nu ştiu şi nici nu îmi pasă. foarte mult să lucreze, ambulanţa nu scotea nici un cuvânt şi
Încerca să nu se gândească prea mult la viitor. Într-o noapte,

114 115
prognoza meteo a anunţat ninsoare, aşa că ambulanţa si-a
[
poate schimba. Apoi, a ajuns la concluzia că schimbarea era o
găsit adăpost alături de o maşină mare de pompieri, într-un idee grozavă.
garaj. Ambulanţa a rămas tăcută când maşina de pompieri a De aceea, atunci când zăpada s-a topit şi ambulanţa
început să îi vorbească: stătea din nou afară, cu semnul pe capotă, iar oamenii veneau
- Hei, micuţo! a strigat-o maşina de pompieri. să o vadă, uneori lovind-o, ea striga la ei:
- Pleacă! i-a răspuns aceasta. - Opreşte-te!
- Nu, nu voi pleca. Vorbeşte cu mine. Iar ei se opreau. Iar dacă cineva se arăta interesat de
- Nu am nimic să îţi spun, a spus încet ambulanţa. ea, ambulanţa începea să povestească despre toate
Ei bine, maşina de pompieri tot încerca să convingă experienţele avute până atunci. Cu cât vorbea mai mult, cu
ambulanţa să vorbească, până când a reuşit acest lucru, fără atât Îi venea mai uşor să facă acel lucru. Într-una din zile, nişte
ca măcar ambulanţa să conştientizeze ce făcea. Aşa a început băieţi au Început să arunce cu ouă În ambulanţă. În loc să
să povestească despre dorinţa ei arzătoare de a munci şi tacă, aceasta şi-a pornit sirena şi luminiţele, iar băieţii s-au
despre acei oameni care au venit să o vadă atunci când avea speriat. Chiar atunci, comandantul departamentului de
semnul cu "De vânzare" pus pe capotă. Când maşina de pompieri s-a apropiat de ambulanţă.
pompieri a întrebat-o ce le-a spus potenţialilor cumpărători, - Caut o ambulanţă care să muncească la mine În
ambulanţa a replicat: departament, a spus el. Am nevoie de o ambulanţă puternică,
- Nimic. care ştie să spună ce vrea. După ce am văzut cum te-ai
- De ce nu ai vorbit cu ei? a întrebat-o atunci maşina descurcat cu acei băieţi, cred că ai fi potrivită pentru acest
de pompieri. post.
- Nu am ştiut ce să spun. În plus, cui îi pasă de ceea ce Deci, comandantul a luat ambulanţa cu el. Curând,
cred eu? aceasta a Început să se simtă foarte folositoare. Era atât de
- Ţie îţi pasă. Dacă nu le spui acelor oameni ce vrei şi emoţionant când mergea În misiune cu sirena pornită şi cu
ce simţi, ai putea ajunge într-un loc În care, de fapt, nu ai vrea luminiţele aprinse "" Iar atunci când ducea oamenii răniţi la
să fii, alături de nişte oameni care te-ar trata ca pe un nimic şi spital, se simţea atât de bucuroasă şi mândră! Mai mult decât
asta te-ar face să te simţi cumplit. atâta, era În stare să spună ce avea de spus, atunci când
- Hmm ... Am crezut că ar trebui doar să tac. avea ceva de spus.
- Ei bine, s-ar putea ca uneori să nu obţii chiar tot ceea Pompierii şi paramedicii se purtau frumos cu ea şi
ce Îţi doreşti, când vorbeşti mai tare. Dar, cel puţin, le spui petreceau mult timp curăţând-o şi lustruind-o. Curând,
altora despre nevoile tale. Atunci când vorbeşti, cei din jurul ambulanţa era foarte fericită şi mulţumită.
tău află despre ceea ce îţi doreşti, aşa că ai şi tu ceva de spus Într-una din nopţi, când totul era liniştit În jurul ei,
în privinţa a ceea ce ţi se întâmplă. ambulanţa a Început să se gândească la trecutul ei. Şi-a
Ambulanţa a meditat la cele auzite de la maşina de amintit cât de singură s-a simţit atunci când Îşi ţinea gândurile
pompieri. S-a gândit şi iar s-a gândit. Tăcuse atât de mult timp, şi sentimentele Închise în interior.
încât în acel moment nu mai credea că s-ar putea schimba. Apoi, cât de dezamăgită a fost atunci când nu îşi putea
Dar, maşina de pompieri continua să-i vorbească şi să găsi un loc În care să muncească şi să fie folositoare. Dar,
o provoace, până când ambulanţa a început să creadă că se zâmbi când se gândi la cât de fericită era În acel moment şi la

116 117
r
cât de mult se schimbase. "Cred că aşa trebuie să fie. Trebuie Floarea care nu putea să crească
să treci prin mai multe locuri, până ce vei ajunge în acel loc
special şi potrivit pentru tine."
Chiar atunci, difuzorul a strigat-o, spunându-i că Problemele vizate: părinţi sau îngrijitori prea protectori.
trebuia să meargă la locul unui accident. Aşa că ambulanţa şi­
a pornit sirena, şi-a aprins luminiţele şi a pornit în trombă Potrivită pentru: părinţi sau pentru un adolescent prea
veselă. protejat.

Mesajul transmis: Dacă protejezi un copil de toate


problemele şi traumele specifice creşterii şi vieţii În sine, ÎI vei
împiedica să crească normal şi să Îşi dezvolte abilităţi de
rezolvare a problemelor.

Simboluri şi metafore:
- floarea=un copil;
- lumina soarelui, vântul, frigul=experienţele vieţii;
acoperirea plantei=protecţia exagerată, rezolvarea
problemelor copiilor, În locul lor.

Elemente ale poveştii care pot fi modificate: în cazul unui


băieţel, simbolurile pot fi modificate pentru a fi mult mai
masculine, de exemplu, un stejar.

Notă: Mulţi părinţi îşi protejează în mod excesiv copiii,


deoarece nu suportă să îi vadă trişti sau suferind, sau pentru
că vor să îi ţină legaţi de ei, într-un mod total dependent.
Această poveste ar putea fi înregistrată pentru un anumit copil,
dar în aşa fel încât părinţii să o poată auzi, fără să poate
realiza În mod conştient că, de fapt, mesajul este direcţionat
spre ei. Sau, povestea le poate fi citită direct, ca parte
importantă a programului de terapie.

118 119

, '<--
continuare asigura tot ce are nevoie pentru a creşte frumos."
Floarea care nu putea să crească
Atunci când o descopereau pentru a verifica dacă planta
crescuse sau Înflorise, descopereau cu uimire ca ea era tot
mai mică şi cu tot mai puţine frunze, spre deosebire de alte
Au fost odată ca niciodată un bărbat şi soţia lui. Ei
plante cu flori din grădină. "Poate că nu am protejat-o destul
locuiau Într-un ţinut nu prea Îndepărtat.
până acuma!", Îşi spuneau ei şi de aceea au început să
Erau mari iubitori de flori, de aceea mereu admirau cu f
construiască un zid În jurul florii. Dar, floarea a rămas tot mică \
nesaţ grădinile frumoase ale vecinilor şi pozele colorate din
reviste. Au decis să Îşi facă o grădină a lor, la fel de minunată,
şi slăbită. "Poate că floarea are nevoie de lumina directă a I
cu multe flori gingaşe şi parfumate. Au făcut rost de cele mai
bune seminţe de la o pepinieră.
soarelui!", şi-au spus la un moment dat, aşa că au înlăturat
borcanul.
!f
Dar, ei Îşi doreau foarte mult o anumită floare roşie, pe I
care să o cinstească aşezând-o chiar În mijlocul grădinii. Era o
floare rară pe care au văzut-o Într-o revită de specialitate şi
pentru ale cărei seminţe au colindat multe magazine.
Seminţele plantei erau foarte scumpe, iar cuplul Îşi permitea
doar una. "Trebuie să avem mare grijă de ea, ca nu care
cumva să se strice ... Nu ne permitem alta.", şi-au spun ei
unul altuia.
De aceea, au plantat sămânţa Într-un vas pe care l-au ţinut În
casă, ca să ÎI apere de vântul, ploaia şi insectele care erau
afară.
Floarea a început să crească, dar animalele de
companie, cărora le era permis să stea În casă, au dărâmat
vasul florii de câteva ori, tot jucându-se şi luptându-se prin
prealm~ ei. Când. se întâmpla una ca asta, vasul cădea pe jos,
Iar radaCInile fiorii erau descoperite.
Planta cea frumoasă era traumatizată de acele
experienţe, iar creşterea ei era grav afectată. Din cauză că
sămânţa fusese atât de valoroasă, cei doi au crescut-o cu
multă grijă, iar când a venit timpul să o planteze afară în
grădină, le-a fost teamă să o pună alături de celelalte flori.
Ei au aşezat-o pe verandă, foarte aproape de uşa
principală a casei. "Trebuie să o protejăm de lumina directă a
soarelui, de vânt şi de frig.", şi-au spus unul altuia. De aceea,
au acoperit-o cu un borcan, pentru a o proteja. "Această floare
trebuie să stea pe verandă pentru ca noi să îi putem În

120 121
Florille ei roşii erau uimitoare, pline de viaţă şi parfum, demne
de locul privilegiat ocupat în grădina celor doi soţi.
Dar, acesta împiedicase planta să îşi dezvolte abilităţile
Iar aceştia, văzându-şi floarea cea preţioasă atât de
de supravieţuire împotriva intemperiilor, şi de aceea frunzele
sănătoasă şi frumos crescută, au înţeles că ceea ce au învăţat
s-au făcut albe şi s-au ars atunci când planta a fost expusă
luminii directe a soarelui. despre creşterea plantelor era deosebit de important: o plantă
devine puternică doar dacă este expusă intemperiilor,
"Cred că această plantă este foarte slăbită şi are
nevoie în continuare de protecţie!", şi-au spus cei doi şi au deoareCe protejarea excesivă mai degrabă o slăbeşte.
acoperit-o din nou cu borcanul. Într-una din zile, cei doi soţi
grădinari au primit vizita unui prieten foarte special, un prieten
care întotdeauna fusese proprietarul unei grădini superbe şi au
decis să îi ceară sfatul.
- Ce este în neregulă cu planta noastră? au întrebat ei.
Celelalte flori din grădina noastră sunt atât de puternice şi
chiar au înflorit!
Gradinarul a studiat un timp floarea cea preţioasă şi
apoi i-a sfătuit astfel:
- Trebuie să îndepărtaţi urgent această acoperitoare şi
să lăsaţi planta să experimenteze lumea din care face parte!
- Dar atunci când am făcut asta, s-a ars. I-au căzut
frunzele şi părea că moare ... ", au replicat ei.
- Din cauză că aţi fost atât de protectori cu această
floare, ea nu a avut timp să deprindă mijloacele de a creşte şi
a se dezvolta normal. Va trebui să treacă printr-o perioadă în
care va părea bolnavă, cu frunzele albite de razele soarelui
pentru ca apoi să îşi poată atinge potenţialul maxim. Va trebui
să înveţe singură cum să supravieţuiască într-o lume cu vânt,
ploi şi furtuni."
Celor doi le-a fost teamă să expună planta-premiu
elementelor naturii, dar sfatul prietenei părea foarte logic. De
aceea, au plantat-o chiar în mijlocul grădinii. Au îndepărat
acoperitoarea, au pus îngrăşăminte şi au lăsat-o să se
descurce singură.La început, planta părea îngheţată: frunzele
s-au făcut albe, iar tulpina s-a îndoit în bătaia vântului.
Curând, însă, planta a învăţat să facă faţă capriciilor
vremii, soarelui şi atâtor intemperii. Şi când s-a întâmplat acest
lucru, planta a început să crească frumos şi să înflorească.

122 123
f
Din aceeaşi colecţie, urmează: \,
I-
I
~ Poveşti pentru probleme şcolare f
i:~-

~ Poveşti care reduc şi elimină coşmarurile I


!
I
~ Poveşti pentru adulţi şi adolescenţi
i.
~ Poveşti care să ajute individul să facă faţă morţii,

pierderii sau bolii


~ Poveşti pentru copii care nu au avut un curs
normal de dezvoltare
~ Poveşti să ajute copiii să se deschidă în legătură

cu experienţe traumatice sau abuz


~ Poveşti pentru copii care trebuie să depună

mărturie Într-un tribunal


~ Poveşti care împuternicesc şi tratează simptomele
unui abuz
~ Poveşti care împuternicesc şi tratează simptomele
de traumă sau stres post-traumatic

124
r-----------~----------~~~c---------------_r----------~----------------------------------- ..
Beneficii educative;:
• îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare
Nancy Davis, Ph.D.
• Dezvoltarea capacităţii de a rezolva şi stăpâni evenimente mai
plăcute sau mai puţin plăcute ale vieţii
• Dezvoltarea încrederii în sine
• Dezvoltă universul emoţional
• Dezvoltă ~ de sine
, }l fost oâată ca nicioâată. ..
• Expri:mafea: emoţiilor şi a sentimentelor negative şi pozitive într-o


manieră 'săfiătoasă
Facilitează constituirea bazelor personalităţii şi accentuarea
....... în vremurile noastre!
,. aspectelor individualizatoare
• .EavQrizează autoapreeierea
• Favorizează dezVoltarea încredeiii în forţele proprii Po~eşti terapeutice
Partea III
Basme moderne

..
' 4~_ •

P RIN T

-
~

Midoprint
str. Petru.Maror nr. 6~8, ap. 9
400002 Cluj-Napoca, Romania C
Tel. : (004)0745 366 249 "C
E-mail: office@midoprintro ~
o
ISBN 978-606-92706-2-2
"O www.jucariieducationale.ro
ISBfII 978-606~92706-6-O voI. III E
, -
Nancy Davis, Ph.D.

A fost odată ca niciodată ...


........ În vremurile noastre!

Poveşti terapeutice
Partea III:
Basme moderne

Traducerea şi adaptarea În limba română:


Alexandra Gorea, Roxana Moldovan,

lIustraţiile: Sergiu Cristian Dulea

Alternativă Socială şi Capital Uman


www.jucariieducationale.ro

MIDOPRINT
Cluj Napoca, 2010
Ediţia în limba engleză:
Poveştile au fost iniţial publicate în cărţile numite" Therapeutic Stories that
Teach and Heal" şi "Therapeutic Stories to Heal Abused Children - Revised
Edition".

Ediţia în limba română:


Copyright ©2010 Asociaţia Alternativă Socială şi Capital Uman. Toate Cuprins
drepturile rezervate. Reproducerea integrală sau parţială, sub orice formă, a
textului, fără acordul prealabil în scris al Asociaţiei Alternativă Socială şi
Capital Uman, este interzisă.

Traducerea În limba română cu permisiunea Dr. Nancy Davis Scufiţa Verde ........................................................... . 9

Pentru comenzi: Aurora ........... , .......................................................... . 17


www.jucariieducationale.ro
Un proiect Alternativă Socială şi Capital Uman
Str. Prof. I.Gh.Marinescu, nr.32, Cluj Napoca Frumoasa şi Prinţul .................................................. . 31
Tel: (004)0727.839.852
Fax: (004)0264439045 Frumoasa care a dormit prea mult timp .................. .. 41
E-mail: office@ascu.ro

D-~~ri~;;~ CIP a Bibliotecii Naţionale a României


DAVIS, NANCY
Poveşti terapeutice I Nancy Davis : trad.: Alexandra Garea, Isabella Isoc. - Cluj-
Napoca: Mido Print, 2010-
12 voi.
ISBN 978-606-92706-2-2
Partea 3 : Basme moderne I trad.: Alexandra Garea, Roxana Moldovan. - 2010.
- ISBN 978-606-92706-6-0

1. Garea, Alexandra (trad.)


II. Moldovan, Roxana (trad.)

615.851-053.2:821.11-93-34=135.1
159.922.7

Midoprint
Clui-Napoca, str. Petru Maior, nr. 6-8, apt. 9, cod: 400002, Romania
Tel: (004)0745366249
E-mail:office@midoprint.ro

ISBN 978-606-92706-6-0

I
-
Poveşti terapeutice

Partea III:

Basme moderne

Majoritatea basmelor au apărut atunci când femeia


nu avea drepturi şi era considerată doar o proprietate.

În cele mai cunoscute dintre ele, femeile sunt


prezentate atât ca răuvoitoare (vrăjitoare sau mame
vitrege), cât şi ca victime, adesea datorită incapacităţii lor
de a conştientiza corect lumea din care fac parte. Pe de
altă parte, bărbaţii apar ca salvatori puternici, care pot lua
cu forţa o femeie ca să trăiască "fericiţi până la adânci
bătrâneţi".

Aşa cum ascultarea repetitivă a poveştilor


terapeutice poate genera mesaje puternice
subconştientului, tot aşa poate şi vizionarea versiunilor
moderne video a basmelor cu mesajele lor Învechite
despre rolul femeii În societate.

7
Ce transformări survin atunci În setul de valori
insuflat fetiţelor din societatea noastră, fetiţe care ascultă
În repetate rânduri acele mesaje transmise de
arhicunoscutele basme care atribuie un rol pasiv şi lipsit
de putere femeilor?
Scufita Verde
Basmele din această carte au fost rescrise În aşa
fel Încât să ajute femeia modernă să Îşi depăşească rolul
de victimă şi să fie capabilă să Îşi identifice o poziţie de Problemele vizate: percepţii denaturate; dificultăţi În a
egalitate, atât În privinţa valorilor personale, cât şi a sesiza răul În cei din jur.
statutului deţinut În societate.
Potrivită pentru: orice vârstă.

Mesajul transmis: este uşor să distingi un lup de o


persoană, cu condiţia să ai nişte ochi care văd foarte clar.

Simboluri şi metafore: lupul = bărbatul abuziv.

Elemente ale poveştii ce pot fi modificate: sexul


personajului principal; sexul bunicii.

Notă: Dacă o femeie, sau un bărbat, poate Învăţa să facă


diferenţa Între o persoană care este plină de afecţiune şi
grijă şi alta care se comportă În mod abuziv, atunci ea/el
nu va avea nevoie să fie salvată/salvat.

8 9
ce Bunicuţaera plecată de acasă, un lup a intrat
Înăuntru. Vroia să fure tot ce putea, dar când a auzit-o pe
Ioana la uşă, lup ului i-au venit alte idei. A decis să se dea
drept Bunicuţa. S-a Îmbrăcat cu cămaşa ei de noapte şi
Scufita Verde s-a băgat sub pătură. Lupul auzise de povestea Scufiţei
Roşii. Văzând că fetiţa purta o scufie verde s-a gândit că
ea va spune: "O, ce urechi mari ai, Bunicuţo!" atunci când
A fost odată ca niciodată o fetiţă pe nume Ioana ce va intra În dormitor şi-I va vedea.
purta o scufie ca a Scufiţei Roşii, doar că a loanei era
verde. Într-o zi de vară, Ioana a decis să meargă la Cu toate acestea, Ioana nu era Scufita Roşie. Ea
bunica ei acasă să-i ducă prăjiturele făcute de ea. intră În dormitor, se uită la personajul din pat şi Întrebă
răstit:

-Unde e Bunicuţa?

-Eu sunt Bunicuţa, şopti lupul Încercând să-şi


mascheze vocea. Nu m-am simţit bine dimineaţa asta,
aşa că stau În pat.

-Nuuuu, tu nu eşti Bunicuţa, Ioana spuse ferm.


Eşti un lup!

-De unde ai ştiut că nu sunt eu Bunicuta?, Întrebă


lupul. Această deghizare a păcălit-o pe o fetita de vârsta
ta care era Îmbrăcată În roşu.

-Trebuie să crezi că sunt naivă, bine-nteles că pot


Bunicuta locuia singură Într-o casă cu ferestre
să fac diferenţa Între bunica mea şi un lup, strigă Ioana,
uriaşe. Deoarece Ioana n-o sunase pe Bunică s-o anunţe
că vine În vizită, aceasta plecase la cumpărături. În timp

10 11
Întorcându-se şi fugind mâncând pământul ca să scape Era În patul tău, Îmbrăcat cu cămaşa ta de noapte şi
de lup Înainte ca acesta să-i facă rău. Încerca să mă convingă că eşti tu, adăugă ea.
-Glumeşti?, spuse Bunicuţa Încruntându-se. Să
sunăm la poliţie.

Aşa că Bunicuţa şi Ioana au sunat la 112 şi În


scurt timp erau În maşina poliţiei, mergând spre casă.
Lupul era Încă Înăuntru, Împachetând lucrurile furate Într-
o faţă de pernă. Poliţia l-a arestat pe lup, acuzându-I de
Încălcarea proprietăţii, intrare prin efracţie, furt precum şi
de faptul că s-a dat drept Bunicuţa.

Scufiţa verde a găsit-o după un timp pe Bunicuţa


la piaţă.

- Ştiai că e un lup În casa ta? Întrebă Ioana,


prinzând-o pe Bunicuţa de mână ca să-i atragă atenţia.

12 13
Ioana a primit un premiu de la poliţie pentru că a Notiţe
ajutat la capturarea lupului şi poliţia a angajat-o să
predea cursuri femeilor care nu pot face diferenţa Între un
lup şi o persoană care te iubeşte.

14 15


-
Notiţe

Aurora

Problema vizată: împuternicirea femeilor.

Potrivită pentru: femeile de orice vârstă.

Mesajul tran~mis: educaţia, mentorii, motivaţia şi


respectul de sine însumează răspunsul la evadarea din
relaţiile de tip abuziv şi la obţinerea succesului.

Simboluri şi metafore: mama vitregă cea răutăcioasă şi


surorile vitrege = orice familie abuzivă.

Elemente ale poveştii ce pot fi modificate: detaliile


vieţii Aurorei pot fi individualizate.

Notă: Aceasta este o modernizare a vechii poveşti


Cenuşăreasa, în care o femeie a avut nevoie de o naşă­
zână şi de un prinţ pentru a se salva dintr-o familie
abuzivă. De data aceasta este vorba despre Aurora,
femeia învingătoare care reuşeşte prin forţele proprii.
Numele ei reflectă antonimul cenuşii, aurul, făcând
referire la un nou început.

16 17
creată, el îşi petrecea tot mai mult timp departe de
familie, devenind în scurt timp un client fidel al barurilor
Aurora din oraş, unul care stătea până la ora de închidere.

Când, în sfârşit, ajungea şi acasă, era atât de


A fost odată ca niciodată, nu cu mult timp în urmă, beat, încât puţin îi mai păsa de reacţia soţiei: era prea
o fetiţă pe care o chema Aurora. amorţit de băutură.

Aurora nu mai ştia demult cum era să simţi căldura


unei mame, deoarece mama ei îşi părăsise soţul, fugind
departe cu un alt bărbat. Şi iată cum, fetiţa şi tatăl ei s-au
văzut nevoiţi să se descurce singuri, precum Cenuşareasa
din poveste şi tatăl ei.

Dar, considerând că fetiţa avea nevoie de o nouă


mamă, tatăl Aurorei începu să caute o femeie potrivită.
Din nefericire, el nu a tras prea multe învăţăminte din
experienţa primei căsnicii: a ales o femeie şi mai
nemiloasă decât prima IlJi soţie.

Această mamă vitregă era una foarte făţarnică. Pe


parcursul întregii perioade cât a fost curtată ea s-a arătat
foarte grijulie şi bună la suflet. Dar, apoi, ea s-a dovedit a
fi o persoană crudă şi rea. Mai mult, ea a venit în noua
casă însoţită de cele două fiice ale ei, rele şi egoiste ca şi
mama lor. Acestea erau puţin mai mari decât Aurora.

Din nefericire, tatăl Aurorei nu era un om prea Acum că nu mai era cine să îi stea în cale, mama
descurcăreţ. În loc să încerce să rezolve situaţia nou cea vitregă începu să o transforme pe Aurora în sclava

18 19
ei. O înjosea şi o umilea cu fiecare ocazie. Aurora trebuia sfătuiască. În curând, Aurora a devenit asistenta
să se ocupe de întreaga gospodărie: de curăţenie, de profesoarei, ajutând-o la predarea lecţiilor.
gătit şi de spălat. Îi era interzis să discute cu prietenii sau
să aibă întâlniri. În timp ce noua mamă şi cele două fete Astfel încurajată, fata a început să citească tot mai
nemiloase· ale ei îşi cumpărau multe haine noi din multe cărţi, în secret, atunci când s-ar fi crezut că făcea
complexul comercial în care îşi petreceau foarte mult curăţenie prin casă. Mica ei bibliotecă era pitită sub pat.
timp, Aurora era nevoită să le poarte pe cele de care se Aurora a căpătat cunoştinţe noi şi de la casetele video
săturau cele trei femei. primite de la profesoară, pe care a început să le
vizioneze cu plăcere. În acest fel, ea a învăţat să îşi
Nemaiputând îndura toate acestea, Aurora apelă spună tot mai des cuvinte de încurajare, asemănătoare
la tatăl ei, cerându-i ajutorul. Dar, fără nici un rezultat, acelora care îi erau adresate la şcoală.
deoarece tatăl ei era un om care fugea de
responsabilităţi. Curând, notele Aurorei deveniră cele mai mari din
întreaga clasă. Totuşi, ea îşi ascundea carnetul de note
Când şi-a întâlnit noua mamă pentru prima dată, de mama ei vitregă, care, de altfel, nu era atât de
Aurora era deja un copil retras şi deprimat, interesată de fată încât să realizeze că, de fapt, nu îi
comportament determinat de mama care îşi părăsise văzuse niciodată notele primite la şcoală.
familia. Iată de ce fetiţa considera comportamentul crud
al noilor membri ai familiei ca fiind normal, îndeplinindu-Ie Ea presupunea că, de fapt, Aurora îşi ascundea
poruncile legate de curăţenie, gătit şi ascultare în toate. carnetul de teamă să nu fie pedepsită pentru notele cele
slabe. Tot citind, tânăra fată a decis că îşi doreşte să
Oricum, mama cea vitregă nu o putea împiedica devină medic. Timpul trecea cu folos, căci Aurora urca
pe Aurora să meargă la şcoală. Aici, în sala de clasă, treptele educaţiei, având mereu alături profesoara-
fetiţa a început să se simtă pentru prima dată capabilă şi sfătuitor, sursă de încurajare şi prieten bun. Ea a început
în siguranţă. La una dintre orele de curs, ea a întâlnit o chiar să citească cărţi de specialitate, interesată fiind să
profesoară cu o capacitate extraordinară de a înţelege şi exceleze în profesia de medic. S-a interesat despre viaţa
de a motiva până şi pe cei mai neastâmpăraţi elevi. Acest de student şi, în special, despre cea de student în cadrul
dascăI a recunoscut potenţialul fetiţei şi a început să o unei Facultăţi de Medicină. Atunci când Departamentul
de Pompieri a oferit cursuri de Prim Ajutor şi de instruire

20 21
"
-
În tehnica Heimlich (de ajutor În caz de Înec cu diverse Chiar În acel moment, prinţul Înghiţi o bucată
obiecte), Aurora a fost prima care s-a Înscris. foarte mare de carne şi se Înecă. Se sufoca, se făcea
albastru şi, panicat, arăta În continuu spre gura sa. Mai
La sfârşitul unei săptămâni, mama vitregă cea mult, oamenii din anturajul prinţului au intrat şi ei În
răutăcioasă a trimis-o pe Aurora la un complex comercial, panică, neÎnţelegând ce se Întâmpla cu tânărul. Ei Îi tot
ca să cumpere provizii (mai multe ustensile de curăţat!) şi strigau chelnerului să telefoneze după ajutor, să formeze
perdele noi. Fără ştirea fetei, un prinţ faimos se afla În ,,112". Aurora şi-a dat repede seama despre ce era
vizită tocmai În acel complex comercial. După ce s-a vorba. Deşi mai scundă decât prinţul, ea alergă În
plimbat pe lângă magazine, admirând mulţimea de restaurant şi, urmând paşii Învăţaţi la cursul de instruire
obiecte pe care nu şi le putea permite, Aurora s-a oprit În tehnica· Heimlich, salvă viaţa tânărului: Înconjură
lângă un restaurant. Era tocmai restaurantul În care stomacul prinţalui cu amândouă braţele şi trase cu putere
prinţul Îşi servea cina: o friptură gustoasă. Înspre. ea. La a doua acţiune de acest fel, o bucată de
carne zbură din gura prinţului tocmai În partea cealaltă a
camerei.

Fiind În culmea fericirii, tânărul uită să o Întrebe pe


salvatoarea lui care Îi era numele, iar aceasta dispăru
foarte repede. În orele şi zilele care au urmat acestui
incident, prinţul rememoră fragmente din experienţa
avută şi, În special, chipul excepţionalei Aurora, care a
ştiut exact ce să facă ca să Îi salveze viaţa. Nu e de
mirare de ce s-a decis să o găsească şi să se
căsătorească cu ea. Prinţul şi-a trimis oamenii să
angajeze o agenţie de detectivi care să dea de urma
fetei. Nu trecu mult timp până ce un funcţionar al uneia
dintre prăvăliile din care Aurora obişnuia să cumpere
provizii o recunoscu şi Îi află repede adresa de domiciliu,
printr-o simplă consultare a registrului cu conturile
clienţilor fideli.

22 23

r--
-
De îndată ce prinţul afla toate aceste informaţii, îşi tratau ca pe o sclavă, dându-i să poarte doar haine de
îmbrăcă cel mai frumos costum, făcu rost de un inel de pomană.
logodnă înfrumuseţat de un diamant enorm şi, condus
într-o limuzină, se îndreptă spre casa Aurorei. Când
prinţul a coborât din maşină, a fost pe dată recunoscut de
cele două surori egoiste şi de mama vitregă a eroinei
noastre. Ele auziseră de el şi chiar îi văzuseră poza în
secţiunea mondenă a ziarului local. În tot acest timp,
Aurora spăla podeaua camerei din spate, dar, auzind
agitaţia, se uită pe furiş pe una din ferestre. ÎI recunoscu
pe cel căruia îi salvase viaţa, venind, acum, înspre uşa
casei în care locuia ea. Când prinţul bătu la uşă şi ceru
să o vadă pe cea care îi salvase viaţa, cele două surori
vitrege au încercat să îl păcălească, afirmând că una
dintre ele era cea căutată.

Dar, lucru deloc dificil, prinţul nu se lăsă deloc


păcălit, mai ales că nici una dintre cele două fete nu
semăna, nici pe departe, cu Aurora. Mai mult, el le
întrebă despre tehnica Heimlich, lucru despre care ele nu
aveau nici cea mai vagă idee. Atunci prinţul ceru să o
vadă pe adevărata Aurora, dar mama cea răutăcioasă
declară că nimeni cu acel nume nu locuia în casa ei. Dar,
Aurora, care învăţase la şcoală să se impună, intră plină
de curaj în cameră şi îşi dezvălui identitatea. Atunci,
prinţul îngenunchie, îi oferi inelul cu diamant şi o ceru în
căsătorie. Cele două surori aproape că s-au înverzit de
mânie, neputând înţelege cum a fost sora lor în stare să Aurora îl întrebă pe prinţ dacă ar avea ceva
farmece un prinţ atât de bogat, când ele o considerau şi o împotriva propunerii de a discuta despre cererea în

24 25

r
-
căsătorie la cină. Prinţul fu de acord şi îi ceru
permisiunea să îi cumpere o rochie strălucitoare, pe
măsura frumuseţii ei. Tânăra fată încuviinţă, nemaiştiind
de când nu mai purtase o rochie nouă. După ce şi-a
cumpărat rochia dorită, cei doi au cinat în cel mai bun
restaurant din oraş. Tot discutând, când seara era pe
sfârşite, prinţul o ceru din nou în căsătorie, amintindu-i că
ea a fost cea care i-a salvat viaţa, devenind astfel femeia
vieţii lui. Aurora îi mulţumi pentru ofertă.

Dar, dacă, într-adevăr, vroia să o răsplătească,


mai bine i-ar împrumuta banii necesari pentru a se instrui
într-un colegiu şi, mai apoi, în cadrul unei Facultăţi de
Medicină. Se poate să fi fost doar o sclavă în propria
casă, dar Aurora tot a învăţat ceva din greşelile tatălui ei,
atunci când acesta şi-a ales cele două soţii. Ea îi explică
prinţului că abia dacă îl cunoştea şi că nu considera
salvarea vieţii cuiva ca bază solidă a unei căsnicii.

Dacă prinţul ar urma să o ajute financiar în


definitivarea studiilor, ei doi şi-ar putea da întâlnire pe
parcursul anilor ei de colegiu. La auzul acestor afirmaţii,
prinţul se arătă din nou uluit de trăsăturile de caracter şi
de înţelepciunea acestei tinere român ce. EI îşi chemă
avocatul şi întocmi un contract în care menţionă ajutorul
financiar dat pentru educaţia fetei. Prinţul se asigură că
banii urmau să fie suficienţi şi pentru cazarea Aurorei în
campus, departe de cele trei femei răutăcioase şi Datorită notelor foarte bune şi inteligenţei cu care
egoiste, aşa cum de altfel îşi dorea şi tânăra. era înzestrată, curând Aurora a fost acceptată ca

26 27
-
studentă în cadrul Facultăţii de Medicină. Ea a învăţat din Notite
greu şi s-a descurcat foarte bine, fiind hotărâtă să fie
altfel decât restul familiei ei. Uneori se întâlnea cu prinţul,
dar, curând, cei doi au descoperit că aveau prea puţine
lucruri în comun. Când Aurora a absolvit Facultatea de
Medicină, mama şi surorile cele vitrege au vrut să
participe la festivitatea de absolvire pentru a li se
recunoaşte statutul de rude ale unui medic.

Tnsă Aurora nu le-a chemat şi s-a bucurat că


numărul invitaţiilor la ceremonia de absolvire era limitat.
Ea a împărţit biletele între: profesoara care a inspirat-o,
tatăl ei şi prinţ. Acesta din urmă îi oferi cinci duzini de
trandafiri în momentul primirii diplomei de absolvire. Mai
mult, în interiorul cutiei cu trandafiri se găsea contractul
de împrumut, rupt în multe bucăţi. Profesoara era foarte
bucuroasă pentru reuşita fostei eleve, iar tata o îmbrăţişă.
Tatăl Aurorei se lăsase de băutură şi învăţase să aibă
grijă de el, urmând exemj3lul fiicei sale. Aurora şi prinţul
s-au despărţit prieteni. Şi în noaptea aceea, în timp ce îşi
privea diploma care îi permitea să practice profesia de
medic, Aurora se simţi dintr-o dată mândră de ea însăşi.

Aurora era mândră că a înţeles la timp următorul


adevăr: nu era nevoie să se căsătorească cu un prinţ
bogat pentru a scăpa de o mamă vitregă răutăcioasă sau
dintr-o situaţie disperată. Nu era nevoie decât de puţină
hotărâre, multă muncă şi sprijinul cuiva care să o inspire
pentru a se salva.

28 29

r-- .~ - - ."------
Notiţe

Frumoasa şi Prinţul

Problema vizată: femeile cu percepţii denaturate despre


ceea ce le înconjoară, femei care ignoră semnele ce
indică un bărbat ca fiind rău sau abuziv; femeile care
"privesc, dar fiU văd".

Potrivită pentru: femeile de orice vârstă.

Mesajul transmis: Îţi poţi schimba percepţiile denaturate


despre lume şi poţi învăţa să vezi oamenii aşa cum sunt
ei de fapt. Este foarte important să poţi vedea clar
adevărata faţă a lucrurilor, o necesitate imperioasă
pentru prevenirea unor relaţii de tip abuziv.

Simboluri şi metafore: costumul = şiretlicurile folosite


de bărbaţii abuzivi care încearcă să denatureze percepţia
despre realitate a femeilor pe care caută să le transforme
în victime.

Elemente ale poveştii ce pot fi modificate: Această


poveste poate fi transformată într-o versiune masculină,
de vreme ce mulţi bărbaţi devin victime ale unor femei
abuzive.

30 31

~~._~-~~~~~_ ... -_.~--_ ...

I
-
Notă: Victimele abuzului în copilărie au adesea astfel de
percepţii denaturate despre ceea ce le înconjoară,
percepţii ce, la rândul lor, vor continua ciclul de abuzuri
(Putnam, 1996). Terapeuţii şi profesorii trebuie să îi ajute Frumoasa şi Prinţul
pe copii să înveţe să perceapă cât mai corect realitatea
pentru a putea avea încredere în sine şi abilitatea de a se
proteja de acele relaţii care sunt abuzive. A fost odată ca niciodată o prinţesă care se
numea Frumoasa, şi pe bună dreptate. În copilărie era
doar drăgălaşă, dar, cu timpul, ea a devenit o tânără
superbă.

Veştile despre uimitoarea ei frumuseţe se


răspândeau în lung şi în lat, în multe regate.

Mulţi au fost cei care au venit să o peţească,


atunci când prinţesa a ajuns la vârsta măritişului. Iar miza
nu era deloc de neglijat. Cel care ar fi devenit soţul ei, s-
ar fi bucurat atât de bogăţii nemaivăzute, cât şi de putere,
deoarece prinţesa urma să moştenească tronul acelei
împărăţii.

Regele şi regina, părinţii Frumoasei, au decis să


se ţină un bal, la care tânăra să îşi facă debutul în
societate. Ei au invitat pretendenţii să se înfăţişeze
înaintea Frumoasei. Aceasta s-a aşezat pe un tron şi a
început să îl asculte pe fiecare în parte, cum se prezenta,
şansele tinerilor fiind astfel egale. Dacă prinţesa s-ar fi
arătat interesată de vreunul, atunci ea l-ar fi invitat la
dans.

32 33

r---- - - _.,~-.----~---- --~-.,---------_._._-----


-
pentru că era un adevărat monstru, el dispunea de
mijloace de seducţie superioare acelora ale unui tânăr
chipeş obişnuit. Astfel că, el a fost cel care o impresionă
cel mai mult pe prinţesă şi tot el a fost singurul
pretendent reinvitat la palat, la cină, în seara zilei ce avea
să vină. Şi toate acestea, deoarece Frumoasa nu a
observat fermoarul ataşat la spatele costumului, nici
blana care se iţea pe la cusături. Ea credea că toţi
bărbaţii aveau suflet bun şi avea grijă ca ochii ei să vadă
doar această variantă de adevăr. Bineînţeles că
monstrului îi convenea acest lucru. EI era foarte bucuros
atunci când întâlnea o femeie care privea, dar nu vedea
de fapt ceea ce era foarte evident. Şi uite cum acest tip
de bărbat a fost cel care a ajuns să o curteze pe prinţesa
cea naivă, spunându-i cuvinte de dragoste, Iăudând-o şi
dăruindu-i multe flori şi cadouri.

EI îi complimenta până şi defectele, făcând-o


astfel să se simtă mai specială decât s-ar fi simţit o
prinţesă în mod obişnuit. Curând, tânăra fată a ajuns să
îşi ocupe mai tot timpul numai cu lucruri de acest fel.

Frumuseţea
ei era răpitoare în acea seară. Mulţi Se întâmplă ca într-o noapte după ce băuse nişte
bărbaţi s-au arătat dornici de a o saluta. Dar, printre ei se
vin, monstrul să fie cuprins de un acces de furie. În acele
afla şi un monstru, deghizat într-un chipeş tânăr.
momente, el o plesni pe Frumoasa peste faţă. Îi ceru
Costumul îi venea ca turnat, dar oricine l-ar fi privit mai
repede scuze, spunând că, de fapt, vinul fusese cel care o
îndeaproape, i-ar fi recunoscut vicleşugul. lovise, şi nu el. Şi, culmea, printesa îl crezu. Ea îşi spuse
că era imposibil că cel care o lovise să fie una şi aceeaşi
Mulţi bărbaţiau avut onoarea de a dansa cu
persoană cu cea de care ea începea să se
prinţesa, printre ei aflându-se şi acel monstru deghizat. Şi

34 35

- - -,;- ........
~- .. ----~- --
îndrăgostească. Ea ignora urâţenia costumului, care acum
era tare jerpelit. Ignora până şi ghearele pe care monstrul
şi le scotea uneori, chiar şi mirosurile care îl înconjurau, ca
o prevestire rea. Ea nu asculta nici măcar mârâielile pe
care acesta le scotea atunci când era supărat.

Viaţa îşi urmă cursul ei, mai mult sau mai puţin
obişnuit, până când, într-o noapte, se întâmplă ceva
aparte. În timp ce mostrul o îmbrăţişa pe Frumoasa,
buzele celor doi se uniră, moment în care costumul îi căzu
pe podea. Dar, în loc de prinţ chipeş şi bun la suflet, bestia
cea prefăcută se arătă aşa cum era de fapt: un monstru.
EI crezu că e singur cu Frumoasa în încăpere, dar fratele
acesteia era prin apropiere şi văzu totul. EI văzu cum
adevăratul chip al bărbatului ieşi la suprafaţă. Spre
deosebire de sora lui, prinţul avea ochi care nu doar
priveau la ceva, dar şi vedeau acel ceva în esenţa lui.

EI chemăde îndată gărzile şi, în ciuda protestelor


prinţesei, le porunci să îl ducă pe acel monstru în
închisoarea subterană a castelului, acolo unde nimeni nu
se putea înşela asupra adevăratei identităţi a acelui om
rău la suflet.

36 37

-~-~--_._--_._----_ ...
Frumoasa plângea, continuând să susţină că,
totuşi, cel pe care îl iubea nu era un monstru. Din fericire,
fratele ei ştia mai bine cum stăteau lucrurile. De aceea, el
o duse la un medic oftalmolog, pentru ca atunci când
avea să mai privească ceva, să nu mai denatureze
realitatea.
Îi aduse şi mulţi profesori înţelepţi care, cu multă
perseverenţă, o instruiră pe această tânără despre cum
stăteau de fapt lucrurile cu monştrii şi costumele lor.
Educaţia a fost completă atunci când prinţul a
aruncat cartea tinerei, intitulată Frumoasa şi Bestia.
Prinţesa a protestat, dar fratele ei i-a spus că venise
vremea să nu mai creadă în basme. Frumoasa mai află şi
că dragostea nu putea transforma un monstru într-un
prinţ. "Ai văzut vreodată un bărbat transformând o
vrăjitoare răutăcioasă într-o prinţesă, doar cu un simplu
sărut? Bărbaţii ştiu mai bine cum stau lucrurile în acest
sens şi nu cred în astfel de basme.", îi mai spuse fratele
ei.
Curând, şi prinţesa începu să vadă altfel lucrurile.
Ea a ajuns la concluzia că nu avea nevoie să îşi expună
frumuseţea la vreun bal, pentru ca bărbaţii să o implore Frumoasa a devenit scriitoare, aşternând pe hârtie
să danseze cu ei. Şi mai înţelegea că alegerea unui istorisiri bazate pe realitate, şi nu basme. Şi de atunci,
partener de viaţă nu se face pe baza felului în care el se tânăra prinţesă a avut grijă să fie destul de inteligentă
manifestă la o simplă serată dansantă. încât să nu mai sărute niciodată un prinţ chipeş, dar care
oricând se putea transforma într-un monstru.

38 39

---- ---.---- --_.-.-------- - -.---


Notite

Frumoasa care a dormit prea mult timp

Problema vizată:
incapacitatea unei victime de a
învinovăţi de abuz pe agresor şi nu pe ea însăşi;
dificultatea unei victime de a se înfuria pe
comportamentul unei persoane abuzive.

Potrivită pentru: persoane cu vârsta începând de la 13


ani.

Mesajul transmis: Recunoaşte abuzul şi consideră-1


vinovat pe cel care îl generează, nu pe tine!

Simboluri şimetafore: somnul = denaturarea


adevărului: multe victime se consideră responsabile
pentru abuzul îndurat (abuz în copilărie, viol, bătăi).

Elemente ale poveştii ce pot fi modificate: Această


poveste poate fi adaptată şi într-o variantă masculină,
deoarece bărbaţii adesea nu raportează cazul în care ei
sunt cei abuzaţi şi, mai mult, nu conştientizează faptul că
agresorul (el/ea) este vinovat pentru acel abuz şi nu ei: ei
sunt victimele. (Putnam, 1996).

40 41
Notă: Adesea victimele unui abuz se complac în negare,
tristeţe, ruşine şi vină, deoarece se învinovăţesc pentru
abuzul îndurat. Furia este un prim pas progresiv în
vindecare, deoarece, cuprinsă de acestă emoţie, victima Frumoasa care a dormit prea mult timp
conştientizează că nu este vinovată pentru abuzul îndurat
şi că există altcineva responsabil. În aceste cazuri, furia
este sănătoasă, stimulând vindecarea. A fost odată ca niciodată un rege şi o regină care
aveau un castel foarte mare şi frumos, dar gol, deoarece
nu răsuna de glasul vreunui copil. Din această cauză, cei
doi erau foarte nefericiţi. Au încercat ani de-a rândul să
îşi îndeplinească această mare dorinţă, dar fără nici un
rezultat. .

Sperând la un miracol, cuplul regal s-a programat


la cel mai bun medic în domeniul fertilităţii din regat.
Regele şi soţia lui au cerut confidenţialitate maximă şi cel
mai bun şi mai nou tratament cu putinţă. Acest medic era
unul foarte egoist, unul care îndrăgea mult mai mult banii
decât oamenii sau chiar copiii. EI i-a înştiinţat pe cei doi
pacienţi că şansele de reuşită erau doar de aproximativ
40%, iar suma de bani ce trebuia investită în acest
tratament era una foarte mare. Mai mult, fiind foarte
viclean, el îşi pregătea din timp o viaţă liniştită de
pensionar. De aceea, le-a propus celor două feţe regale
să îşi achite nota de plată doar în cazul în care el ar fi
reuşit să îi fericească cu un copil.

42 43

-~-----_ . .-' ..- - _ .. x..


Oferta a devenit şi mai generoasă când le-a Toate acestea păreau o afacere foarte
propus achitarea taxelor doar atunci când copilul ar fi avantajoasă pentru rege şi regină, până când medicul le-
urmat să Împlinească vârsta de şaisprezece ani. a adus la cunoştinţă taxa pentru un tratament reuşit: cinci
milioane de dolari.

Regele refuză categoric şi chiar se ridică În


picioare, dornic să părăsească acea clinică. Atunci regina
Începu să plângă, lucru de neÎndurat pentru soţul ei. În
cele din urmă, cuprinşi de o mare frământare, cei doi au
semnat un contract prin care garantau plata celor cinci
milioane de dolari În ziua În care primul lor copil ar fi
Împlinit. şaisprezece ani. Dornici de a-şi ţine copilul În
braţe cât mai repede, regele şi regina urmau cu sfinţenie
tratamentul prescris de medic. Iar acesta, mereu cu
gândul la suma fabuloasă de bani, nu precupeţea nici un
efort În a face noi şi noi descoperiri şi În a folosi toate
procedurile medicale cunoscute, toate acestea pentru a
se asigura că regina urma să rămână Însărcinată.

Toate aceste Încercări şi-au găsit finalitatea Într-o


frumoasă zi de primăvară, când medicul Îşi anunţă
pacienţii că vor avea copilul mult dorit. După nouă luni,
regina născu o fetiţă, iar clopotele bisericilor răspândeau
bucuria casei regale În toate cele patru zări. Orbiţi de
fericire, părinţii au numit-o pe aceasta Bucurie.

Acum erau doi părinţi grijulii, prea mult implicaţi În


rutina creşterii unui copil, pentru a-şi mai aminti de acel
contract şi de suma pe care trebuia să o dea medicului.

44 45

-_..... --_._------
în dimineaţa acelei zile de sărbătoare, medicul
Timpul trecea şi prinţesa se înălţa, se făcea tot mai clinicii bătu la poarta castelului, cerându-şi banii. Din
înţeleaptă şi mai frumoasă. Apoi, regina născu mai mulţi nefericire, vremurile se schimbaseră în cei şaisprezece
copii. Creşterea lor ocupa tot timpul părinţilor, iar ziua ani.
celei de a şaisprezecea aniversări a prinţesei Bucurie se
apropie pe nesimţite, fără ca vreunul dintre cei doi părinţi Deşi regele şi
regina lui erau fericiţi, ei nu mai erau
să îşi mai amintească semnificaţia ei. bogaţi. Aşa că, fără tragere de inimă, regele îl anunţă pe
medic că nu dispunea de acea sumă fabuloasă, dar că ar
putea încerca să o plătească în rate lunare.

Pe de altă parte, medicul sperase să primească


întreaga. sumă de bani, de aceea cheltuise deja trei
milioane de dolari, chiar înainte să primească banii.
PIănuise să îşi plătească creditorii de îndată ce va intra în
posesia cecului de la rege. Nu e de mirare că acum era
foarte furios. A încercat tot ce i-a trecut prin minte, pentru
a intra în posesia întregii sume.

Când nu a mai ştiut ce să facă, medicul a angajat


chiar şi o agenţie de recuperare a creditelor, dar fără nici
un rezultat notabil. Creditorii îl vânau, cerându-şi banii
înapoi.

în asemenea condiţii, diperat, medicul a angajat


un individ dubios, care folosea metode mai puţin legale
de recuperare a creditelor. Hărţuirea unui cuplu regal nu
era tocmai o treabă lipsită de riscuri. De aceea, individul
urma să primească suma de cinci sute de mii de dolari, la
încheierea întregii afaceri. Şi trecu la treabă, recurgând la

46 47
toate trucurile murdare de intimidare învăţate până
atunci.

ÎI ameninţă pe rege că îi va rupe picioarele. Dar


degeaba, fWndcă acesta dispunea de gărzi foarte bine
instruite. Toate încercările au fost în zadar. Cei doi părinţi
nu dispuneau de suma pe care o datorau medicului.
Atunci se înfurie şi încasatorul de credite cel dubios. EI
se sfătui cu medicul, care era şi el supărat şi disperat.
Împreună, au născocit un plan de bătaie mârşav: urmau
să îi dea prinţesei Bucurie un medicament care să o
inducă într-o stare de comă profundă.

Medicul urma să le spună părinţilor că doar el


deţinea antidotul şi că îl vor primi în schimbul celor cinci
milioane de dolari. Planul a fost pus în aplicare. Individul
cel meschin a strecurat un medicament foarte eficace în
micul dejun al tinerei prinţese. Iar când aceasta începu să
mănânce din cereale, numaidecât intră într-o stare de
comă profundă.

Curând, regele şi regina au primit o scrisoare în


care li se promitea antidotul, în schimbul banilor pe care îi
datorau. Oricât de mult şi-ar fi dorit să plătească acea
sumă, cei doi părinţi nu aveau cum. Mai mult, nu aveau
nici o perspectivă apropiată că ar putea face ceea ce li se
cerea în scrisoare.

48 49
-
Nici medicul curţii, nici toţi ceilalţi medici care şi-au
oferit ajutorul, nu au reuşit să o trezească pe prinţesă.
Regele şi regina aveau inima zdrobită de atâta durere.

Ei îşi ţineau copila sub sticlă, în vestibulul


castelului, pentru a o avea mereu aproape de dânşii.

Oameni de pretutindeni veneau să o vadă şi să se


minuneze de frumuseţea ei, care, în ciuda somnului
adânc, nu se schimbase deloc.

Lunile au început să se succeadă, iar medicul


renunţă să îşi recupereze banii. EI se mută chiar în alt
regat, urmărind să scape de creditorii săi. Dar, luă şi
antidotul cu el. Toată speranţa de a reînvia tânăra
prinţesă părea pierdută. Dar, iată că într-o bună zi, un j
)
(/ (

(
.
chipeş prinţ veni să vadă prinţesa cu ochii lui. EI o admiră
!I / ' 1)
un timp, şi, după ce se asigură că nu era văzut, ridică
capacul de protecţie şi începu să o sărute, iar şi iar. Mai
mult chiar, începu să o atingă.
li
Dintr-un motiv anume, înţeles de multe femei,
această manifestare a prinţului începu să o mânie pe
tânără, deşi ea era în comă. Şi Bucurie deveni atât de
nervoasă, atât de subjugată de acest sentiment al furiei
capabil să trezească pe oricine, chiar şi din cea mai Şi
cum prinţul tocmai se apleca să o sărute din
profundă stare de comă, încât ochii i s-au deschis
nou, ea ÎI lovi În maxilar cât putu de tare. "Perversule!", i-
imediat. a strigat prinţesa. "Ce fel de om este acela care sărută şi
atinge o femeie ce pare moartă?"

50 51
r
-
Prinţesa început să strige furioasă, din ce în ce Notiţe
mai tare, până ce apărură gărzile palatului. Acestea au
rămas uluite la vederea tinerei ieşită din coma cea
profundă. Părinţii erau exaltaţi şi îi povestiră fetei despre
medicament, iar ei aflară despre prinţ. Curând prinţul a
fost arestat şi supus unui proces. Furia i-a permis tinerei
să se manifeste ca un martor plin de vervă şi foarte
convingător.

În anii care au urmat, ea s-a decis să devină


avocat. Preda un curs despre contracte şi vorbea tuturor
despre cum să nu faci o promisiune pe care nu o poţi
ţine. Primii cărora le-a predat au fost chiar părinţii ei.
Viaţa a fost foarte darnică cu Bucurie şi, mai mult sau mai
puţin, ea a trăit fericită până la adânci bătrâneţi.

Pe de altă parte, prinţul nu a trăit la fel de fericit,


deoarece în timpul procesului a fost găsit vinovat de atac.
EI a fost trimis la închisoare, unde a devenit motiv de
zeflemea datorită statutului princiar. În timp ce îşi ispăşea
pedeapsa, tînărul a avut destulă vreme să mediteze
asupra modului său de a gândi şi să se întrebe de ce
sărutase o prinţesă care părea moartă.

52 53
-
Notiţe

Din aceeaşi colecţie, urmează:

~ Poveşti pentru probleme şcolare


~ Poveşti care ajută În probleme legate de părinţi,
rude, adopţie, creşterea copilului sau divorţ
~ Poveşti care reduc şi elimină coşmarurile
~ Poveşti pentru adulţi şi adolescenţi
~ Poveşti care să ajute individul să facă faţă morţii,
pierderii- sau bolii
~ Poveşti pentru copii care nu au avut un curs
normal de dezvoltare
~ Poveşti să ajute copiii să se deschidă În legătură
cu experienţe traumatice sau abuz
~ Poveşti pentru copii care trebuie să depună
mărturie Într-un tribunal
~ Poveşti care Împuternicesc şi tratează simptomele
unui abuz
~ Poveşti care Împuternicesc şi tratează simptomele
de traumă sau stres post-traumatic

54 55

I •
----------------~------------------~~r_------------------------------------~~I ..
Beneficii educative:
*lmbunătăţirea abilităţilor de comunicare
N aney Davis, Ph.D.
*Dezvoltarea capacităţii de a rezolva şi stăpâni evenimente mai
plăcute sau mai puţin plăcute ale vieţii
*Dezvoltarea încrederii în sine
*Dezvoltă universul emoţional
*Dezvoltă respectul de sine
jl fost oaată ca niciodată... .....
*Exprimarea emoţiilor şi a sentimentelor negative şi pozitive într-o
manieră sănătoasă
*Faciliteazăconstituirea bazelor personalităţii
*Favorizează autoaprecierea
*Favorizează dezvoltarea încrederii în/orfele proprii
Poyeşti terapel'Uft~
ParteaN
(PO'Veşti pentru
Cegate efe medtU

P RIN T

Midoprint
Str.Petru Maior, nr.6-8, ap.9
400002 Cluj-Napoca, Romania
Tel:(004)0364 116262

ISBN 978-606-92706-2-2
ISBN 978-606-92706-7-7 voI. IV
Nancy Davis, Ph.D.

A fost odată ca niciodată ...

Poveşti terapeutice
Partea IV:
Poveşti pentru probleme legate de mediul
şcolar

Traducerea şi adaptarea În limba română:


Alexandra Gorea, Roxana Moldovan

lIustraţiile: Sergiu Cristian Dulea, Valerie Solaz

Alternativă Socială şi Capital Uman


www.jucariieducationale.ro

MIDOPRINT
Cluj Napoca, 2011

I
Ediţia
În limba engleză:
Poveştileau fost iniţial publicate În cărţile numite "Therapeutic Stones that Teach
and Heal" şi "Therapeutic Stones to Heal Abused Children - Revised Edition".

Ediţia în limba română:


Copyright ©2011 Asociaţia Alternativă Socială şi Capital Uman. Toate
Cuprins
drepturile rezervate. Reproducerea integrală sau parţială, sub orice formă, a
textului, fără acordul prealabil în scris al Asociaţiei Alternativă Socială şi Povestitorul .. .... .... ........... ........... .... .......... .... ..... ........ 11
Capital Uman, este interzisă.
Camionul cu Remorcă Roşie .................................... 15
Traducerea În limba română cu permisiunea Dr. Nancy Davis
Andrei şi Calea de Aur .............................................. 21
Pentru comenzi:
www.jucariieducationale.ro Andrei, un copii-problemă ......................................... 25
Un proiect Alternativă Socială şi Capital Uman
Maşina cea confuză·........ ...... ... .... ........... .... ....... .... ... 30
Str. Prof. I.Gh.Marinescu, nr.32, Cluj Napoca
Tel: (004)0727.839.852 Marioneta. ..... ... ... .... ..... ..... ............. ... ..... ....... .... .... .... 34
Fax: (004)0264439045
E-mail: office@ascu.ro Băiatul şi huliganii ..................................................... 39

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Dorinţa care s-a îndeplinit.... ... .... .................. ...... ...... 45
DAVIS, NANCY
Poveşti terapeutice I Nancy Davis ; trad.: Alexandra Gorea, lsabella Băiatul care a câştigat aurul..................................... 52
lsoc. - Cluj-Napoca : Mido Print, 2010-
12 voI. Maşina care nu putea menţine direcţia .... ... .... ... .... ... 57
ISBN 978-606-92706-2-2
Partea 4 : Poveşti pentru probleme legate de mediul şcolar. I trad.: Ţestoasa şi şoricelul ................................................. 61
Alexandra Gorea, Roxana Moldovan. - 2011. - ISBN 978-606-92706-7-7
Băiatul care nu putea să îşi pună ordine în gânduri. 67
1. Gorea, Alexandra (trad.)
II. Moldovan, Roxana (trad.)

615.851-053.2:821.11-93-34=135.1
159.922.7

Midoprint
Cluj-Napoca, str. Petru Maior, nr. 6-8, apl. 9, cod: 400002, Romania
Tel: (004)0745 366 249
E-mail:office@midoprinl.ro
ISBN 978-606-92706-7-7

r-
-
Poveşti pentru probleme legate de
mediul şcolar

Aceste poveşti vizează o multitudine de probleme care


au impact asupra performanţelor şcolare. Există mulţi factori
care influenţează capacitatea unui elev de a învăţa şi de a-şi
atinge potenţialul maxim. Pe lângă inteligenţă, dinamica
familială, şi· sistemul de credinţe joacă un rol major pentru
modul în care un elev percepe importanţa învăţării,
frecventează orele de curs şi se manifestă într-un mediu
academic. Alţi factori cu impact major asupra reuşitelor şcolare
sunt: stima de sine, boala sau handicapul, optimismul/
pesimismul, credinţe cognitive despre propria capacitate de a
funcţiona, abilttăţi sociale sărace, tipuri de comportament,
dizabilităţi de învăţare şi funcţionarea creierului. În plus, abuzul
unui copil are impact negativ asupra aproape oricărei arii a
dezvoltării acestuia, incluzând şi performanţele şcolare. (Briere
& Runtz, 1993; Rowan & Foy, 1993).

Subiectul Deficit de AtenţielTulburare Hiperkinetică


(ADHD) şi al folosirii crescânde a medicaţiei la elevii
diagnosticaţi cu ADHD a atras tot mai mult atenţia autorilor.
(Hancock, 1996) În acelaşi timp se observă o creştere a
cercetărilor asupra Tulburării de Stres Posttraumatic (PTSD)
în paralel cu o creştere a înţelegerii impactului pe care îl are o
traumă asupra copiilor şi adolescenţi lor. (van der Kolk, 1996;
Putnam, 1996) De vreme ce copiii diagnosticaţi cu PTSD acut
pot fi tot atât de activi sau de neatenţi ca şi cei care au cu
certitudine ADHD, este foarte important ca educatorii să ştie
că tratamentele celor două afecţiuni diferă. Deoarece PTSD
determină o suprasolicitare a creierului, este o greşeală să se
prescrie Ritalin unui copil traumatizat, rezultatul fiind o şi mai

7
-
mare stimulare a creierului. Din experienţa mea, copiii cu probleme de atenţie având ca probleme de atenţie având ca
PTSD se concentrează mai bine dacă li se administrează şi consecinţe dificultăţi În şi consecinţe dificultăţi În
Ritalin, sau orice alt stimulent (aşa cum reacţionează aproape adaptarea la mediul academic adaptarea la mediul
toţi oamenii care iau aceste medicamente), dar academic
comportamentul şi funcţionarea emoţională nu se orientare spre viitor dificultate În planificarea
Îmbunătăţesc În mod considerabil. viitorului
impulsiv, posibil să ia un mai degrabă reactiv faţă de
o modalitate eficace de a diferenţia cele două obiect prin Înhăţare din mâna mediul Înconjurător, decât
probleme atât de diferite este aceea de a căuta cazuri de profesorului, acţionare impulsiv
traumă În trecutul elevului. Traume tipice ce pot cauza Înaintea cunoaşterii tuturor
simptome de PTSD sunt: abuzul, asistarea la acte de violenţă, instructiunilor
moartea unui membru al familiei (mai ales dacă este vorba dificultăţi În relaţiile sociale, retragere din faţa unor
despre o moarte survenită pe neaşteptate şi/sau violentă), cauzate de comportamentul posibile relaţii, precum şi
operaţii chirurgicale, dezastre naturale, război sau implicarea hiperactiv dificultăţi de natură socială
Într-un accident. poate avea probleme cu desenele par mai mult goale
scrisul de mână şi cu şi deprimante
Deşi următorul tabel nu are la bază o cercetare coordonarea ochi-mână, dar
ştiinţifică, diferenţele prezentate În el se bazează pe se observă o Îmbunătăţire
observaţiile pe care eu şi Dr. Marcey le-am făcut În munca dacă se administrează Ritalin
noastră cu numeroşi copii cu PTSD sau ADHD:
Famularo (1990) a descoperit că acei copii care se
Hiperactivitate (AOO) Tulburare de Stres găsesc Într-o etapă acută de PTSD (Tulburare de Stres
Posttraumatic (PTSO) Posttraumatic) prezintă o serie de simptome diferite de ale
comportament hiperactiv comportament hiperactiv acelora aflaţi Într-o stare cronică. Prin urmare, este important
somn liniştit probleme de somn - nu poate ca educatorii să recunoască aceste diferenţe. Aceşti
adormi sau se trezeşte de cercetători au aflat faptul că acei copii care se află Într-o stare
multe ori În timpul noptii acută de PTSD au următoarele simptome: o intensificare a
lipsa problemelor de siguranţă problem de siguranţă, teama numărului de reacţii spontane, ca şi când experienţa
de a fi sinqur traumatizantă ar rea părea În mintea copilului (flashback-urile),
lipsa nevoii de a controla nevoia de a deţine controlul În momentul unei noi expuneri la situaţia traumatizantă sau a
asupra sa sau a altora reamintirii ei; dificultăţi În a adormi; hipervigilenţă; tresărire
I probleme qenerate de limite probleme qenerate de limite exagerată la răspuns şi anxietatelagitaţie generalizată. Copiii
lipsa flashback-urilor flashback-uri, "terori" care au avut o formă cronică de PTSD (deoarece trauma lor s-
nocturne a desfăşurat pe o perioadă de timp mai mare, sau este În
manifestarea emoţiilor in accese de furie, fobii, tristeţe, desfăşurare, sau e demult trecută) au prezentat următoarele
intervale normale depresie caracteristici: detaşare de oameni şi retragere În ei Înşişi; o

8 9
-
gamă limitată de afect (expresia facială lipseşte sau este Povestitorul
deprimată, bucurie puţină şi râs pentru scurt timp), episoade
disociative (visător cu ochii deschişi sau cu capul În non), Problemele vizate:
tristeţe şi convingerea că viaţa este prea grea. Copiii cu o Probleme ce apar În limba scrisă, În special În cazul scrierii de
formă cronică de PTSD pot părea Întârziaţi mintal sau "Înceţi" poveşti şi eseuri.
şi pot fi diagnosticaţi greşit de către cineva nefamiliar cu
simptomele acestei tulburări. Potrivită pentru:
Clasele I-IV
Deoarece poveştile terapeutice sunt indirecte şi
oportune, iar cei mai mulţi dintre elevi adoră să asculte Mesajul:
poveşti, ele oferă un instrument excelent În a ajuta elevii să ÎŞ~ Deţii multe poveşti În tolba ta cu amintiri şi este distractiv să le
îmbunătăţească manifestările în mediul academic. Folosiţi notezi!
poveştile terapeutice din această carte ca pe un instrument
suplimentar pentru a ajuta elevii să Îşi îmbunătăţească Simbolurile şi metaforele:
performanţele şcolare. Este o poveste cu un mesaj direct, cu puţine simboluri

Elemente care pot fi schimbate:


Sexul personajelor principale, scena observată

Notă:
Povestea a fost compusă pentru un elev de clasa Întâi, care
prezenta dificultăţi în a scrie poveşti. Era un copil foarte
inteligent, dar care s-a convins că nu putea scrie. Însă
învăţătoarea a menţionat că, după ce a ascultat "Povestitorul"
de multe ori, elevul a Început să scrie din ce În ce mai mult şi
părea să Îi facă plăcere rezolvarea teme lor de limbă şi
literatură.

10 11

~~~-------=~--------------------------~
'.
-
Povestitorul
A fost odată ca niciodată un băiat pe care îl chema
Luca. Timp de cinci zile pe săptămână el mergea la şcoală. Îi
plăcea foarte mult acolo, mai ales în timpul orelor de Educaţie
Fizică şi atunci când se servea masa. De asemenea, îndrăgea
şi cititul şi matematica. Totuşi, atunci când vreun profesor îi
cerea să scrie poveşti, Luca nu ştia ce să facă şi sfârşea prin a
privi pereţii cu ochi pierduţi.
Dar, se străduia. Băiatul se gândea mult, dar nu găsea
nimic în amintirile lui. De aceea, el a ajuns la concluzia că nu
avea nimic demn de a fi povestit.
Uneori profesorii şi părinţii se supărau pe băiat şi îi
cereau să scrie ceva. Dar, cu cât se străduia mai mult, cu atât
se simţea mai neputincios. Mintea lui nu vroia deloc să îl ajute.
• - Nu pot să scriu sau să spun poveştii le-a spus Luca.
-~""-
In mine nu există poveştii
!
./r:·
r!>'-
.'"""".,-,. . .- _" \
/
Într-una din zile Luca se întorcea acasă de la şcoală. '"-'-''"--.:1 if / I
Părinţii îi dăduseră bani de îngheţată, deoarece lui îi plăcea I
îngheţata mai mult decât aproape orice pe lume. Dar, pe
măsură ce se apropia de magazin, Luca a văzut un hoţ care Dar poliţistul era unul foarte meticulos de aceea l-a
fugea şi care apoi s-a urcat într-o maşină. Atunci şi-a dat întrebat pe Luca dacă a observat jaful. '
seama că acel hoţ a furat toată îngheţata din magazin. Asta l-a Luca i-a spus:
înfuriat foarte tare şi l-a privit mai atent. I-a zărit chipul, maşina
şi numărul acesteia. A putut vedea chiar şi direcţia în care a
- Am văzut totul!
luat-o. Apoi .i-a povestit .tot cee~ ce Îşi amintea: cum arăta hoţul,
descrl:rea. maşinII, nun;arul de identificare de pe plăcuţa
Curând a sosit şi Poliţia. Ofiţerii au început să pună maşinII, chiar ŞI direcţia In care a demarat În trombă. Luca îşi
întrebări atât directorului de magazin, cât şi adulţilor care mai amintea ŞI toate aromele de îngheţată care fuseseră Îndesate
erau aco!o. La un moment dat, un poliţist a spus colegilor săi: în camion.
- II voi întreba şi pe acel puşti dacă a văzut ceva ... Bătându-1 uşor pe spate, poliţistul i-a mulţumit:
- Nu îţi pierde vremea cu asta, i-a spus alt poliţist. Este - Ai văzut mult mai mult decât oricare alt adult pe care
doar un copil, iar copiii nu sunt atenţi, nici măcar dacă se l-am intervievat!
întâmplă o crimă.
Curând Poliţia l-a găsit pe hoţ şi l-a arestat. Şi totul a
fost posibil datorită informaţiilor detaliate pe care doar băieţelul

12 13
-
le-a putut da. Iar apoi, reporteri de la ziare şi de la diverse Camionul cu Remorcă Roşie
programe TV de ştiri au venit şi l-au intervievat. Iar Luca
povestea bucuros, iar şi iar, cele întâmplate. Era un adevărat Problemele vizate:
erou! Incapacitatea copilului de a se concentra sau de a urma
Oamenii de la ştiri i-au cerut să vorbească despre el. anumite indicaţii din cauza dizabilităţii de învăţare, a tulburării
Curând Luca povestea despre toate perioadele vieţii lui cu de deficit de atenţie sau a Tulburării de Stres Posttraumatic;
mult entuziasm. lipsa abilităţi lor de rezolvare a problemelor; lipsa intuiţiei.

Atunci când Luca s-a întors la şcoală colegii şi Potrivită pentru:


profesorii l-au rugat să le povestească şi lor cum a ajutat Vârste cuprinse între 6 şi 10 ani;
Poliţia să prindă acel hoţ. Îi făcea plăcere acel lucru. De
aceea, învăţătoarea i-a sugerat să îşi aştearnă toate amintirile Simbolurile şi metaforele:
pe hârtie. Apoi, ele au fost publicate în ziarul şcolii. Luca Camionul cu Remorcă Roşie=persoana distrată;
găsea acea îndeletnicire ca fiind una foarte uşoară. După
publicarea poveştii în ziar, Luca a devenit eroul întregii şcoli. Elemente ale poveştii care pot fi modificate:
Curând Luca scria poveşti despre tot felul de lucruri din Sexul copilului; lucrurile care sunt date uitării; sugestiile oferite
viaţa lui. Îi plăcea foarte mult ceea ce făcea şi era activitatea copilului pentru a-I/a o ajuta să îşi amintească diverse lucruri.
lui preferată la şcoală.
Băieţelul a înţeles un lucru foarte important. Viaţa Mesajul transmis:
însăşi este o poveste care aşteaptă doar să fie scrisă. Există tehnici care compensează uitarea! Poţi descoperii
aceste tehnici care să te ajute! Ai capacitatea de a schimba
lucrurile şi de a reuşi!

Notă:
Indiferent care este cauza dizabilităţii de învăţare,
conştientizarea ei şi utilizarea unor tehnici de rezolvare a
problemei măresc şansele unui impact minim asupra unei
corecte funcţionări.

14 15
-
Camionul cu Remorcă Roşie Atunci Camionul se concentra foarte tare şi, într-un final,
găsea maşina avariată. Şi uite aşa, o misiune ce trebuia să
A fost odată ca niciodată un camion care avea o dureze doar zece minute, dura cinci ore. Iar când ajungea la
rem~rcă roşie. Pe fiecare uşă era pictată în culori vii Staţia de Reparare şi Întreţinere, toţi erau foarte supăraţi pe el.
~rmatoarea emblemă: "Sta!ia lui Marius de Reparare şi
lntreţlnerea Autoturlsmelor'. Camionul era responsabil cu Noaptea, atunci când Staţia era închisă, Camionul cu
ducerea la bun sfârşit a multor lucrări care permiteau Staţiei să Remorcă Roşie se întreba: "De ce toată lumea este atât de
funcţioneze fă~ă piedici. De exemplu, el remorca maşinile supărată pe mine?". Nu înţelegea de ce era el răspunzător
avarlate sau Impotmolite până la Staţie, unde apoi erau pentru toate acele ţipete. Marius a încercat să îi explice ce
reparate. Sau, atunci când o maşină rămânea fără benzină, el trebuia să facă. La fel au făcut şi mecanicii. Chiar şi clienţii au
era cel care tr~nsporta combustibilul până la locul cu pricina, discutat cu el. Dar, cu toate că auzea ceea ce i se spunea,
Iar proprietarul IŞI putea continua drumul. Camionul nu asculta cu adevărat.

• Astfel de activităţi presupuneau o ţinere în minte Marius era un om răbdător. A încercat să schimbe felul
exacta ~ tuturor Instrucţiunilor primite. Şi asta era o mare de afi al Camionului. A tot strigat, dar fără prea multe
?r~blema pentru Camionul cu Remorcă Roşie. Adesea se rezultate. De aceea, după mai multe săptămâni, el i-a spus:
In.tamp~a :a el să înceapă o treabă, ca apoi să uite ce trebuia - Îmi voi achiziţiona un alt camion cu remorcă, dacă nu
sa faca In continuare. De exemplu, Marius, proprietarul, îl îţi faci treaba cum trebuie! Ni se reduce cifra de afaceri din
atenţlona prin staţie să ridice o maşină avariată. La început cauza ta. Îţi ia prea mult timp să aduci maşinile avariate şi
c.aml,?nul pomea în direcţia indicată. Dacă, însă, trecea p~ împotmolite, sau să livrezi combustibil clienţilor! De aceea ei
langa un parc sau pe lângă un lot de maşini noi, se oprea. ţipă mereu la mine şi încep să folosească serviciile altei Staţii,
Ca~lonul UI~a ce avea de făcut şi se oprea să privească copiii una care deţine un camion mai de încredere.
Jucandu-se In parc .şi să. admire maşinile. În tot acest timp
maşina 9~a avarlata ŞI proprietarul ei aşteptau în zadar ca Camionul cu Remorcă Roşie s-a Întristat auzind că
cineva sa II ajute. Atunci, Marius striga la el prin staţie: Marius vroia să îl Înlocuiască:
• - Unde eşti Camlonule cu Remorcă Roşie? De ce nu ai - Te rog mai dă-mi o şansă! Mă voi strădui foarte,
facut ceea ce ţi s-a spus? foarte tare! a stăruit el.
Pentru că Marius era un om bun şi pentru că ţinea la
•. În acel; m?mente Camionul se întrista şi se simţea camionul lui, i·a răspuns astfel:
stanJenlt. Nu II placea ca şeful să strige la el. De aceea - Îţi mai dau o singură şansă.
por~ea ~in. nou spr~ locul unde îl aştepta maşina avariată:
Cur.and Insa atenţia II era din nou distrasă şi uita ce trebuia să Iar În noaptea aceea, pe când se afla în garaj,
faca. Uneon Camionul cu Remorcă Roşie se înfuria pe camionul a început să analizeze situaţia în care se afla. Ştia
celelalte maşIni ŞI le tampona intenţionat, provocând accidente că a promis că se va strădui mai tare, dar, totuşi, nu putea
,?I • confu:;:le. Problemele se agravau deoarece apăreau Înţelege de ce toţi erau atât de supăraţi pe el.
Intarzlerl In trafic. Şeful Marius urla din nou la el prin staţie.

16 17

r--··-- . ----_. - --~


-
Chiar atunci a intrat un mecanic. Era unul dintre tare paşii pe care trebuia să îi urmeze. S-a arătat deschis şi la
mecanicii care îl reparau atunci când era nevoie. alte sugestii din partea lui Marius şi a mecanici lor. A încercat
- Îţi voi arăta de ce intri mereu în bucluc, i-a spus fiecare idee sugerată de aceştia, până când a găsit varianta
mecanicul. Este important să te poţi vedea aşa cum te percep care i se potrivea.
cei din jurul tău. Aşa te poţi schimba, dacă vrei!

În garaj se afla un televizor şi un aparat pentru redarea


casetelor video. Mecanicii le întrebuinţau atunci când nu
aveau de lucru.
- Te-am urmărit astăzi, i-a spus mecanicul. Am
înregistrat pe o casetă video tot ceea ce ai făcuI. Acum îţi voi
arăta de ce oamenii sunt mereu supăraţi pe tine.
Spunând acestea, mecanicul a pornit aparatul video şi
imaginea nu s-a lăsat mult timp aşteptată. Urmărind caseta,
Camionul cu Remorcă Roşie a putut vedea clar cum uitase să
ducă la bun sfârşit tot felul de treburi. În schimb, făcuse multe
altele care nu îi erau în program. La un moment dat i s-a cerut
să remorcheze o maşină avariată. Dar, el a făcut cu totul şi cu
totul altceva. Camionul era uimit:
- Nu am ştiut că mă comportam astfel. .. a bolborosit el.
- Ştiam asta, i-a răspuns mecanicul. Tocmai de aceea
am decis să îţi arăt caseta. Sper că te-a ajutat să te vezi în
această postură.
Apoi mecanicul a plecat acasă. În schimb, Camionul cu
Remorcă Roşie a rămas pe gânduri. .. EI rememora imaginile
vizionate şi analiza ceea ce a învăţat. În cele din urmă a
hotărât ca pe viitor să se comporte altfel. Dacă s-ar fi întâmplat
să uite ceva, el ar fi căutat modalităţi prin care să îşi
amintească ceea ce trebuia făcuI.

În ziua următoare Camionul l-a rugat pe Marius ca Curând, Camionul cu Remorcă Roşie a reuşit să ducă
atunci când îl va mai trimite într-o misiune, să îi noteze pe o la bun sfârşit misiunile în care era trimis. EI mergea direct la
bucată de hârtie exact ceea ce trebuia să facă. Mai mult, i-a locul indicat, remorca maşina avariată şi o ducea repede la
cerut să înregistreze instrucţiunile cu ajutorul unui reportofon. Staţia lui Marius. Apoi transporta combustibil şoferilor care
În acel mod ar fi ascultat indicaţiile în mod repetat şi şi-ar fi uitaseră să facă plinul maşinilor lor. Doar aşa puteau să îşi
amintit ce trebuia să facă. A început chiar să repete cu voce urmeze drumul. Apoi a ajuns să reîncarce bateriile maşinilor şi

18 19

~------~ ..
-
să se reîntoarcă la Staţie în cel mai scurt timp cu putinţă. De Andrei şi Calea de Aur
aceea şeful Staţiei era foarte mulţumit de Camion. Datorită lui,
clienţii sunau şi complimentau serviciile oferite de acea Staţie, Problemele vizate:
iar afacerea merge din ce în ce mai bine. Fobia de şcoală (refuzul de a merge la şcoală), mai ales la
grădiniţă şi în clasa întâi;
Pe zi ce trecea Camionul cu Remorcă Roşie găsea noi
şi noi mijloace prin care să îşi amintească locul unde trebuia Potrivită pentru:
să meargă şi ce trebuia să facă. Aprecia complimentele şi îi Copiii de 5 şi 6 ani (această poveste nu ar trebui spusă copiilor
plăcea să îşi îndeplinească îndatoririle cât mai bine. Atunci ale căror mame îşi abandonează famiile în mod repetat);
când se iveau probleme, el căuta motivul pentru care le
cauzase. Apoi se străduia să o rezolve. Mesajul:
Într-o zi l-a auzit pe Marius spunându-i unui client că Poţi găsi o modalitate de a-ţi ignora teama şi de a merge la
cel mai bun şi mai de încredere camion din întreg oraşul era şcoalăl Mămica ta va fi bine În lipsa ta şi o vei regăsi acasă la
chiar Camionul cu Remorcă Roşie. Dacă camioanele ar putea întoarcerel
zâmbi, atunci fără îndoială că acela ar fi zâmbit. Era un
camion responsabil, care îşi dădea silinţa să îşi îndeplinească Simbolurile şi metaforele:
atribuţiile cât mai eficient. Calea de Aur = sistemul educaţional naţional;
cupa cu aur = notele.

Elemente ale poveştii care pot fi modificate:


Numele şi sexul copilului; membrul din familie pe care copilul îi
este teamă să ÎI părăsească.

Notă:
Povestea a fost scrisă pentru un băieţel de cinci ani căruia îi
era teamă să meargă la grădiniţă. Avea o suri oară bebeluş,
care suferea de o problemă medicală serioasă. La fel, şi
mama copiilor avea probleme grave la inimă, motiv pent~u
care a fost chiar spitalizată imediat după ce a născut fetiţa. In
momentul compunerii acestei poveşti mama şi fetiţa se
simţeau bine. Povestea aceasta şi altele l-au ajutat pe băieţel
să pornească spre grădiniţă cu din ce în ce mai puţină teamă.

20 21

r·-- - -
-
Andrei şi Calea de Aur
A fost odată ca niciodată un băieţel pe care îl chema
Andrei. EI trăia Într-o ţară În care tuturor copiilor li se cerea să
urmeze o Cale de Aur. Cei care ajungeau la capătul ei erau
recompensaţi cu o cupă de aur. Însă când a venit rândul lui să
păşească, Andrei a fost cuprins de nesiguranţă. Nu credea că
ştia cum să obţină cupa sau dacă chiar o vroia. De aceea,
atunci când mama i-a spus că era vremea să pornească pe
acea Cale, Andrei a răspuns:
- Nu. Mai bine stau acasă şi nu merg pe ea niciodată!

Prietenii lui din cartier au Încercat să îl Încurajeze. Ei


au mers la el acasă şi l-au Îndemnat:
- Andrei, haide! Să mergem!
Dar lui Andrei Îi era teamă. "Poate că voi rămâne aici,
În casa mea, şi nu voi pleca niciodată, Îşi spunea el. Oricum,
cui îi pasă de aur? Nu am nevoie de aur!"

Apoi, şi mai mulţi copii de vârsta lui Andrei au venit la


uşa casei În care locuia şi i-au strigat:
- Andrei, ieşi afară şi vino cu noi pe Cărarea de Aur. Îţi
vom fi prieteni! Putem Învăţa o mulţime de lucruri şi ne putem
distra În acelaşi timp!

O parte din Andrei îl îndemna să meargă cu ceilalţi


copii, dar cealaltă se temea.
"Dar dacă mămica se va simţi singură fără mine? s-a
Întrebat el. Poate că mămica are nevoie de mine aici. Poate că
trebuie să am grijă de ea ... ".
Copiii au continuat să ÎI Îndemne:
- Haide! Să păşim pe Calea de Aur! Într-o după-amiază Andrei a urmărit un program TV În
- Nu, cred că voi rămâne cu mămica, le-a răspuns care nişte copii râdeau În timp ce mergeau pe Cărarea de Aur.
Andrei. Apoi a vizionat şi o casetă video cu copii care Învăţau multe
Şi copiii au plecat. lucruri noi pe parcursul călătoriei. Atunci el şi-a spus: "Pare a fi

22 23
distractiv să mergi pe Cărarea de Aur! Dar mi-a teamă că Andrei, un copii-problemă
mami nu va fi aici când mă voi întoarce ... !"
Problemele vizate:
După aceea Andrei a hotărât să
se joace cu căţeaua şi Probleme de comportament la şcoală şi acasă, care apar la un
puii ei. li plăcea să-i privească pe pui jucându-se. A observat copil inteligent, cu aptitudini pentru reuşită şi cu un
că mama lor îi lăsa singuri un timp, dar mereu se întorcea la comportament adecvat vârstei;
ei. A privit cu atenţie cum căţeii s-au aventurat departe de
mama lor. S-au jucat şi s-au distrat pe când mama lor era în Potrivită pentru:
altă parte. Urmărindu-le joaca, s-a gândit la ce trebuia să Până la vârsta de 12 ani;
înveţe din acea experienţă.
Mesajul:
In dimineaţa următoare, copiii l-au chemat din nou: lţi poţi controla problema de comportament şi ai capacitatea
- Andrei, vino pe Calea de Auri de a găsi o soluţie! lţi poţi vindeca rănile din suflet şi poţi
EI le-a răspuns: ajunge un om de succes!
- Sunt pregătit!
A mâncat micul dejun şi a sărutat-o pe mama de Simbolurile şi metaforele:
rămas-bun. Lacrimile din suflet=orice tristeţe sau durere provocată de
- Mă voi întoarce la prânz! a promis el. respingere sau de o traumă;
Apoi a plecat însoţit de ceilalţi copii. Uneori îi era
teamă, iar alteori era bucuros. Se mai întâmpla să nu vrea să Elemente din poveste care pot fi schimbate:
meargă, dar de îndată ce o apuca pe Calea de Aur, totul se Sexul personajului principal; caracteristicile personajului
schimba. De fiecare dată când se întorcea acasă Andrei îşi principal, astfel Încât să reflecte şi mai bine comportamentul
dădea seama că mama lui se descurcase şi fără el. Era mereu copilului pentru care este folosită această poveste;
bucuroasă să îl revadă. 1I1mbrăţişa şi îl săruta cu mare drag.
Notă:
In cele din urmă a venit şi acea zi în care Andrei nu s-a Andrei era un copil care a suferit multe pierderi. Mama lui nu
mai temut deloc să o pornească pe Calea de Aur. Băieţelul a cunoştea identitatea tatălui copilului. La un moment dat l-a
scăpat de teamă pentru că a înfruntat-o. A învăţat că frica te părăsit pe copil, Iăsându-1 în grija unui iubit şi a mamei
poate împiedica să creşti. De aceea, el a decis să fie mai isteţ acestuia, care a preluat rolul de bunică. Mai târziu, iubitul
decât ea. respectiv a fost trimis la închisoare, iar mama lui s-a
îmbolnăvit foarte tare. Deşi a devenit un copii-problemă,
Andrei era un învingător. A fost În stare să Îşi schimbe
comportamentul. A fost adoptat de o familie minunată şi sper
că Îşi foloseşte în continuare aptitudinile pentru a avea succes
şi nu pentru a fi un copii-problemă.

24 25

.----- -_._--_ .._-----'----'-~------~---------_._.~~_.. ..


Andrei, un copii-problemă Iar când era acasă refuza să îşi facă ordine în cameră.
Nu îşi aduna de pe jos hainele sau jucăriile cu care se jucase.
A fost odată ca niciodată un băieţel frumos şi foarte Camera era un adevărat dezastru. Când venea ora cinei
inteligent pe care îl chema Andrei. EI se înţelegea bine cu toţi refuza să mănânce. Mai mult, începea să ţipe atunci când
cineva se uita la televizor pe un canal care lui îi displăcea. În
cei din jurul său. Dar, nu avea deloc încredere în el. Atunci
când se privea în oglindă, nu putea să vadă decât probleme. acele momente cei din casă spuneau:
Oglinda îi arăta un băieţel urât şi prost, un adevărat eşec - Andrei este un copii-problemă!
Iar el zâmbea, pentru că aceea era dorinţa lui.
pentru mai târziu.

Dar Andrei nu vroia să dea greş în toate. De aceea, el


a decis să devină un copii-problemă. "Sunt în stare să devin
cel mai problematic copil de prin împrejurimi. Asta pot face şi
mă voi descurca de minune! Pentru a deveni un copil-
problemă nu ar trebui să fiu nici inteligent, nici frumos, nici
prietenos şi nici să fiu drăguţ cu toată lumea. Pot deveni un
copii-problemă!" şi-a spus copilul.

Astfel încât, s-a pus imediat pe treabă pentru a-şi


atinge scopul propus. Şi chiar a reuşit! Când ajungea la
şcoală, îşi lovea colegii de clasă... Atunci când stătea în
bancă, lovea cu piciorul şi punea piedică oricui avea ghinionul
să-i fie prin preajmă ... În timpul recreaţiei murmura înjurături. ..
Refuza să îşi îndeplinească atribuţiile de elev. Chiar directorul
şcolii a mers la clasa lui Andrei, ca să discute cu învăţătoarea.
A auzit-o pe aceea spunând despre el că era un copil-
problemă. Atunci a zâmbit. Era exact ceea ce îşi dorise.

Chiar şi atunci când se plimba prin cartier, după orele


de şcoală, Andrei intra în diverse altercaţii. Se bătea pe
terenul de joacă cu ceilalţi copii, lovindu-i cu pumnul în nas.
De aceea ei se înfuriau şi îşi ziceau unul altuia că, într-adevăr,
Andrei era un copii-problemă. Iar acesta nu făcea decât să
zâmbească cu satisfacţie. "Fac exact ceea ce vreau să fac!",
îşi spunea el.

26 27

~".-----,---~--
Într-una din zile, după ce toată lumea ţipase la el, În acea zi nu i-a mai necăjit pe ceilalţi. Şi cu fiecare zi
Andrei s-a privit în oglindă şi şi-a spus: "Am reuşit! Sunt cel care trecea, el se cuminţea tot mai mult. A venit chiar şi clipa
mai problematic copil pe care l-a cunoscut cineva vreodată! în care învăţătoarea l-a îmbrăţişat! Cu timpul, lacrimile din
Dar, atunci, de ce sunt atât de trist? Eu am crezut că fiind un inima lui Andrei au dispărut. Rănile s-au vindecat. Băieţelul a
copii-problemă voi fi şi fericit, dar nu s-a întâmplat aşa! Nu reuşit să se schimbe. Era cu totul altul în relaţiile cu prietenii
înţeleg ce nu e în regulăI" lui, la şcoală, acasă şi mai ales atunci când vorbea cu el
însuşi.
În acea seară s-a dus la culcare şi a avut un vis. Se
făcea că un Andrei mult mai în vârstă, venit de undeva din Curând, a Început să se comporte cu ceilalţi copii de
viitor, i-a adus un mesaj: vârsta lui în aşa fel încât a reuşit să îşi facă o mulţime de
- Andrei, tu ai decis să devii un copii-problemă prieteni. Oamenii erau bucuroşi atunci când băieţelul se
deoarece ai prea multe lacrimi în inima ta! Ai crezut că acele plimba pe strada lor. Iar învăţătoarea lui era mulţumită, îi
lacrimi vor dispărea dacă vei deveni cel mai dificil copil întâlnit aprecia inteligenţa şi ştia că Andrei urma să reuşească în tot
vreodată. Dar nu au dispărut. Doar s-au înmulţit! ceea ce şi-ar propune. Acasă hainele îi erau frumos aranjate,
se spăla pe dinţi, făcea duş ... Într-un cuvânt, a devenit o cu
Andrei a trebuit să recunoască acel adevăr: totul altă persoană.
- Ai dreptate. Lacrimile din inima mea s-au Înmulţit. ..
- Ei bine, este timpul să faci ceva În această privinţă! l-a După toate acele schimbări, într-o zi Andrei a realizat
sfătuit celălalt. În realitate eşti o persoană complet diferită! Nu un lucru foarte important. Privindu-se în oglindă, a descoperit
eşti deloc aşa cum te percepi! Eşti un copil foarte inteligent, ştii ceva nou în legătură cu el. "Nu vreau să mai fiu un copil-
să îţi faci prieteni atunci când vrei şi ştii să îţi îndeplineşti problemă. Vreau să fiu unul special!" Şi atunci a zâmbit,
atribuţiile şcolare. Este timpul să îţi vindeci rănile din suflet! De dându-şi seama că era deja un copil deosebit.
ce nu alegi să renunţi la a mai fi un copii-problemă? În felul
acesta vei reuşi În toate ŞI asta te va face fericit. Iar cei din
jurul tău se vor bucura şi ei împreună cu tine l

Băieţelul s-a convins că avea nevoie de ajutor. Trebuia


să îşi schimbe vechile decizii. De aceea, a stat mult de vorbă
cu celălalt "eu", cel din viitor. Ei au discutat despre suferinţă şi
dragoste, despre menirea şcolii şi scopurile în viaţă, despre a
excela sau a regresa în toate.
Când s-a trezit a doua zi dimineaţa Andrei a rămas
pentru un timp nemişcat pe pernă. Îşi simţea inima oarecum
schimbată. Părea că lacrimile se împuţinaseră şi nu îşi mai
simţea trupul ca fiind o povară.

28 29

I
-
Maşina cea confuză Maşina cea confuză

Problemele vizate: A fost odată ca niciodată o maşină verde ce părea tare


Problemele altora care influenţează comportamentul unui confuză. De exemplu, atunci când Încerca să rămână pe
copil; faptul de a te agăţa de evenimente trecute, dar cărora şosea pentru a ajunge acolo unde trebuia motorul se oprea.
trebuie să le dai drumul; pesimismul; o traumă anterioară ce Iar când Încerca să ţină motorul pornit, nu putea rămâne pe
interferează cu funcţionarea corectă a psihicului (de exemplu, şosea. Iată de ce maşina cea verde se confrunta cu o
flashback-urile) ; problemă foarte dificilă. Arareori reuşea să ajungă la
destinaţie.
Potrivită pentru:
Vârste Începând de la 6 ani; Din cauza confuziei sale, maşina intra mereu În conflict
cu câte cineva. Dacă ieşea de pe şosea şi se izbea de diverse
Mesajul: lucruri, avea necazuri cu sine. Dacă se oprea din mers, avea
Poţi găsi o modalitate prin care să te desprinzi de toate probleme cu şoferul căruia nu îi plăcea să rămână blocat În
experienţele negative pe care le porţi cu tine şi care Însă trafic. Oamenii strigau la ea constant:
interferează cu funcţionarea corectă a ta, ca om! Poţi fi - De ce nu te poţi uita pe unde mergi? De ce te tot
"repara!"! opreşti?

Simbolurile şi metaforele:
Călătorii clandestini=orice problemă sau traumă care se agaţă ,,
de psihic, devenind centrul gândurilor noastre; , . r.

- adolescentul=Înţelepciunea subconştientului care rezolvă ...


i :>:
_,
/ ,,''-_' 0"- ""

problema.

Elemente ale poveştii care pot fi schimbate:


Sexul maşinii; culoarea maşinii; sexul adolescentului; tipul
problemei cauzate maşinii de către călătorii clandestini.

Notă:
Povestea a fost scrisă pentru un copil a caruI mamă avea
multe şi variate probleme. Dar, ea ÎI considera propriul
terapeul. Este o poveste potriVită pentru orice copil care se
agaţă de amintiri sau căruia i se dau spre rezolvare probleme
pe care, de fapt, nu trebuie el să le rezolve.

30 31

.----- -----------...,.".,--------
-
Asta nu făcea decât să o facă şi mai confuză. Părea că Acei călători
erau de fapt nişte seminţe de plante care
maşina cea verde nu putea face două lucruri În acelaşi timp. obişnuiau să se agaţe şi să rămână ataşate de orice puteau
Nu putea să urmărească drumul pe care mergea şi să şi atinge. De obicei, după un timp treceau pe blana vreunui
meargă deoarece ceva i se Întâmplase. Dar, nu avea nici cea animal sau pe pantalonii cuiva. Şi totuşi, era ceva neobişnuit
mai vagă idee ce anume. să fie agăţaţi tocmai de o maşină! Era uimitor! Privind mai cu
atenţie, băiatul i-a descoperit chiar şi În filtrul de aer, În ţeava
Pentru că mereu lovea câte ceva şi pentru că şoferii ei de eşapament, În carburator şi În lichidul hidraulic pentru
rămâneau blocaţi În trafic, nu trecu mult timp până când a fost directie. Erau peste tot! EI a Înţeles că acei călători clandestini
abandonată pe marginea drumului. A rămas singură. nu aveau ce căuta Într-o maşină. Nu trebuiau să intre În
Vopseaua s-a cojit şi a căzut. Adolescenţii i-au furat capacele contact cu motorul sau cu mecanismul de direcţie.
roţilor. În cele din urmă a fost acoperită de noroi.
- Aha ... a zâmbit noul proprietar. Maşinuţă verde, am
Într-una din zile, un tânăr a observat maşina cea verde. găsit cauza proQlemei tale!
EI avea prea puţini bani, dar avea nevoie de o maşină. L-a A Început repede să Îndepărteze seminţele, din toate
căutat pe proprietar şi l-a Întrebat dacă ar putea-o cumpăra. locurile unde se aciuaseră. Apoi le-a aruncat pe un câmp,
- Nu Îţi pot cere prea mulţi bani pe maşină, i-a spus acolo unde le era locul. Din ele urmau să se dezvolte plante
acela. Are o problemă neobişnuită şi nu poate fi reparată. adulte.
Apoi i-a explicat cumpărătorului cum maşina cea verde
părea incapabilă să rămână pe şosea şi să ţină motorul pornit După aceea a supus maşina unui test. Aceasta era
În acelaşi timp. uimită. Era În stare să urmărească direcţia În care mergea, dar
În acelaşi timp şi să ruleze pe şosea. "Este interesant cum
Dar tânărul nu s-a descurajat. Se credea capabil să o acei călători clandestini au putut afecta capacitatea mea de a-
repare. Deci, cei doi au căzut de acord asupra unui preţ mi face datoria de maşină ... " a gândit ea.
corect. Proprietarul a inmânat cheile. Curând Însă, când
tânărul a Încercat să conducă maşina spre casă, s-au lovit de De atunci, adolescentul a folosit maşina cea verde ori
un stâlp de telegraf. de câte ori avea nevoie. A revopsit-o şi i-a reparat motorul
Încât parcă torcea. Uneori prietenii ÎI numeau norocos pentru
"Bătrânul proprietar avea dreptate ... şi-a spus el. Într- că a obţinut un adevărat chilipir. Dar el ştia că achiziţionarea
adevăr, această maşină verde are probleme!" A pus să fie acelei maşini nu a avut nimic de a face cu norocul. A
remorcată până la un auto-service, unde el lucra cu jumătate cumpărat-o deoarece a avut Încredere În el că o putea repara.
de normă. A aşezat-o pe un elevator şi a ridicat-o până Nu a renunţat, aşa cum au făcut-o alţii.
deasupra capului său. Aşa o putea analiza şi pe dedesubt.
Băiatul a fost foarte surprins de ceea ce a găsit. Motorul era
plin de călători clandestini.

32 33
-
Marioneta Marioneta
Problemele vizate: A fost odată un băiat inteligent pe nume Traian. EI s-ar
Copiii care permit altora să îi manipuleze în aşa fel încât ajung fi descurcat foarte bine la şcoală, dacă nu ar fi avut o
într-un final să se manifeste total nepotrivit, chiar cu accese de problemă de control a mâniei. Zi după zi Traian trecea de la o
furie; stare de calm la una de furie cât ai clipi. In acele momente el
devenea agresiv: îşi lovea colegii, îi jignea şi înjura.
Potrivităpentru:
Vârste cuprinse între 6 şi 13 ani; De aceea, intra în conflict cu profesoara, dar nu îi păsa
deloc. Iar când era pedepsit, zâmbea.
Mesajul transmis: Traian credea că deţinea controlul asupra furiei sale.
Atunci când reacţionezi la ironia şi provocările altora, le "Eu mă manifest exact aşa cum vreau eu", bolborosea pentru
permiţi de fapt să te controleze! el atunci când era din nou trimis în biroul directorului. "Nimeni
nu Îmi spune mie ce să fac!" Şi zâmbea, pe când aştepta să
Simbolurile şi metaforele: fie poftit În birou. Traian se convinsese că furia era de fapt
- a manevra sforile = a şti ce să spui cuiva astfel încât să îl dorinţa lui. Credea că toată lumea îl considera puternic şi
determini să reacţioneze într-un mod cu totul nepotrivit sau independent.
chiar să intre în bucluc;
- marioneta = oricine este uşor influenţabil, dar într-un mod Pe când aştepta în-afara biroului directorului, băiatul a
autodistructiv; început să tragă cu urechea la discuţia ce răzbătea din
interior. Numele lui a fost rostit şi asta i-a atras atenţia.
Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: - Traian este o marionetă! cineva a spus directorului.
- sexul personajului princ:;ipal; moduri de a se manifesta ale Era vocea profesorului lui de Educaţiei Fizică.
personajului principal, care îl bagă în bucluc.
- Ai dreptate, a replicat directorul. Oricare elev din
Notă: clasa lui îl poate controla cu uşurinţă în orice moment. Iar
Unii copii suferă de "Tulburare de Stres Posttraumatic" sau Traian acţionează exact după cum este dorinţa colegului său.
PTSD. Alţii o învaţă. Oricum, există şi rebelii, cei care chiar nu De exemplu, dacă ei îl jignesc, Traian-marioneta răspunde
Iasă pe alţii să le spună ce să facă. Cei mai mulţi cred că ei îşi prin lovituri. Ei ştiu exact ce ar trebui să îi spună pentru ca
pot controla mânia. Povestea de faţă îi ajută să conştientizeze băiatul să se înfurie. Rezultatul obţinut este buclucul pentru el
cât sunt de manipulaţi, dar şi cum să nu mai permită aşa ceva. şi întâlnirea cu mine. Când se întâmplă una ca asta toţi elevii
râd de el pe la spate, bucuroşi că i-au mânuit sforile corect.
Traian crede că este independent, când de fapt este
doar o marionetă.

34 35

.... - - -
--- "-----
Băiatului nu i-a plăcut deloc să audă aşa ceva. EI se "Eu nu sunt o marionetă!" şi-a spus el atunci. Dar
considera un elev putemic, pe care TI admirau toţi ceilalţi. Iar a afla lacrimile din ochi suge rau altceva. Anume, faptul că nu era
că se râdea de el pe la spate ca de o marionetă, nu era deloc sigur de ceea ce spunea.
plăcut. Se Înfurie la culme. Îşi aminti povestea lui Pinocchio. Îşi
putu imagina cum cineva trăgea de sforile acelei păpuşi de lemn. Tot aşteptând să intre la director, Traian a adormit. A
A văzut doar spectacole cu marionete În sala de spectacole a visat că era Într-adevăr o marionetă de ale cărei sfori trăgeau
şcolii l Şi acolo erau păpuşi cu sfori ataşate de mâini, de palme, de ceilalţi elevi. A tresărit şi s-a trezit. Nu se mai simţea atât de
picioare şi de cap. Persoana care trăgea sforile deţinea control puternic ca până atunci.
absolut asupra oricărei mişcări de-a marionetei. - Este înspăimântător! Nu vreau să fiu o marionetă!

După ce a vorbit cu directorul, Traian s-a întors în sala


lui de curs. S-a tot gândit cum să facă să oprească influenţa
colegilor. "Trebuie să mă schimb astfel încât nimeni să nu mă
mai poată controla! Sunt în stare să găsesc o soluţie!" şi-a
spus el.

A doua zi, câţiva elevi l-au jignit. Vechiul Traian i-ar fi


lovit cu pumnul. Dar noul Traian era complet schimbat.
- Nu sunt o marionetă! a spus el cu fermitate şi a plecat
fără să lovească pe cineva.
- Ce tot spune acolo? s-au întrebat elevii.
De aceea, au început să îl jignească şi mai urât decât
de obicei. Încercau să îl supere. Iar când Traian nu a
reacţionat aşa cum vroiau, ei au fost cei care s-au înfuriat.

"Acum că nu mai sunt marionata lor, ei se supără iar


eu câştig. Poate că vor deveni marionetele mele ... " şi-a spus
băiatul.

Timp de multe zile elevii au încercat tehnici din cele


mai felurite pentru a-I enerva pe Traian. Vroiau să îl bage în
bucluc şi să fie trimis la director. Dar, nu au avut sorţi de
izbândă. Băiatul tăiase sforile care îl ţineau legat de ei. Colegii
nu îl mai puteau influenţa. Traian renunţase la acele sfori.
Atunci când a conştientizat că era manipulat de colegii lui doar
pentru a-i face probleme, el s-a deşteptat.
,-

36 37

I~==-==~ .----.---
Băiatul şi huliganii
După un timp elevii au renunţat. Şi-au dat seama că se
schimbase. Nu mai era marioneta nimănui. Mai mult, pentru că Problemele vizate:
reacţiona altfel, Traian a început să îşi facă prieteni. A început Copiii care sunt tachinaţi de huligani; lipsa abilităţi lor de
să îi placă la şcoală şi se descurca bine. rezolvare a problemelor;

Într-una din zile profesoara a anunţat o temă a întregii Potrivită pentru:


clase. Era vorba despre o reprezentaţie cu marionete pusă în Copiii sub vârsta de 13 ani sau copiii ce prezintă o dezvoltare
scenă pentru toată şcoala. Traian s-a oferit voluntar. Trebuia întârziată;
să manevreze o marionetă. Atunci a concluzionat că doar Mesajul:
păpuşile-marionetă ar fi trebuit să aibă sfori. Vroia să se Cei care te tachinează te vor lăsa în pace în momentul în care
asigure că nu avea să mai fie marioneta nimănui. vei găsi mijloacele prin care să le faci faţă! Există multe
modalităţi prin care să rezolvi o problemă! Dacă soluţiile
încercate nu funcţionează, atunci poţi Încerca altele noi!

Simbolurile şi metaforele:
- femeia în vârstă = înţelepciunea subconştientului În a găsi
soluţii la probleme;
- scutul invizibil=a nu fi deranjat de cuvintele celor care te
tachinează;
- merii=metaforă pentru rezolvarea problemei;
- taurul=huliganii.

Elemente ale poveştii care pot fi schimbate:


Sexul copilului; cuvintele huliganilor; alcătuirea familiei;
persoana care vorbeşte cu copilul; idei suplimentare pentru
Înfruntarea huligani lor.
Notă:
Povestea a fost scrisă pentru un băiat abuzat sexual de către
dădacă şi care a dezvoltat PTSD (Tulburare de Stres
Posttraumatic). La şcoală avea un comportament scăpat de sub
control, iar ceilalţi copii ÎI tachinau. Pe măsură ce simptomele de
PTSD s-au diminuat, a găsit mijloace de a-i Înfrunta pe cei care îl
necăjeau. Povestea i-a permis să găsească soluţii la această
problemă specifică unei copilării Întârziate (age-old childhood
problem).

38 39

I~============~~
Băiatul şi huliganii Într-o zi Alexandru se juca prin preajma casei sale. La
un moment dat, nişte huligani l-au zărit. Au început să îl ia în
A fost odată ca niciodată, pe un tărâm nu prea zeflemea. Dar se întâmplă să fie prin preajmă o femeie foarte în
îndepărtat, un băiat pe nume Alexandru. EI era un băiat ca vârstă. Ea locuia aproape de casa lui Alexandru şi a văzut cele

oricare altul. Îi plăcea să joace baschet şi baseball. Era un întâmplate. Era o profesoară foarte isteaţă, ieşită la pensie.
elev eminent şi avea mulţi prieteni. Totuşi, Alexandru avea o Învăţase multe despre viaţă. Înţelegea atitudinea huliganilor într-
mare problemă. EI era necăjit de nişte huligani. un mod anume şi durerea pe care o puteau provoca. De aceea
l-a invitat pe Alexandru să se aşeze lângă ea.
Mulţi copii sunt necăjiţi de asemenea persoane.
Acestea sunt oameni care încearcă să se simtă bine făcându-i - Am observat că acei copii îţi spun lucruri foarte
răutăcioase.Cruzimea lor te supără.
pe alţii să se simtă prost. Ei încep prin a adresa cuvinte urâte
multora, până când întâlnesc pe cineva care se simte jignit de
- Nimen~ nu poate face ceva în privinţa asta... a
ele. La fel a fost şi cu cei din şcoala lui Alexandru. Ei au spus
răspuns băiatul, plecându-şi capul. SOluţiile pe care
cuvinte răutăcioase multor elevi, dar aceia i-au ignorat. Însă,
când au început să îl ironizeze şi pe Alexandru, el s-a supărat. profesoara şi familia mi le-au dat nu au funcţionat. Cred că va
Era chiar ceea ce au urmărit huliganii. Insultele îl întristau şi trebui să mă obişnuiesc cu situaţia asta.
atunci cei care îl tachinau se luau şi mai mult de el. Şi astfel, Dar femeia nu s-a lăsat descurajată de neîncrederea
cu cât se luau mai mult de el, cu atât mai supărat era lui Alexandru. Ea ştia ce trebuia să îl înveţe pentru a rezolva
Alexandru. Cu cât Alexandru era mai supărat, cu atât mai mult problema.
devenea obiectul tachinării lor. Curând băiatul nici nu mai vroia
să se dea jos din pat şi să meargă la şcoală. Îşi simţea mereu - Eu te pot ajuta, a observat ea.
stomacul deranjat, iar rezultatele nu mai erau atât de bune. Apoi i-a explicat lui Alexandru că existau multe
mijloace prin care să dea replică huliganilor în aşa fel încât să
Băiatul ştia că avea o problemă cu acei elevi dar nu fie lăsat în pace.
ştia cum să o rezolve. A cerut sfatul familiei sale, da'r ei i-au - Problemele pot fi rezolvate în multe feluri, a spus ea.
spus doar să îi ignore. Dar el ştia prea bine că nu îi putea Doar pentru că ai cules două mere din pom şi ai observat că
ignora. Nici profesoara nu l-a putut ajuta. Ea a discutat cu au ,!iermi, nu înseamnă că toate merele din acel pom sunt la
huliganii şi le-a cerut să nu îl necăjească pe Alexandru. fel! Intotdeauna se găsesc multe alte mere în pom şi mulţi alţi
Aceştia din urmă, însă, aşteptau până când ea nu mai era prin pomi cu mere!
preajmă şi apoi se comportau şi mai răutăcios.
Cei doi au vorbit multă vreme. Întorcându-se acasă,
Alexandru s-a gândit la unele sugestii. La un moment dat
bătrâna învăţătoare i-a spus să facă glume pe seama a ceea
_ _ "Am întrebat doi oameni cum să scap de problemă, dar
fara folos ... şi-a spus el. Cred că nu îmi mai rămâne nimic de ce îi spuneau cei care îl tachinau. "Atunci când vor vedea că
făcut decât să renunţ! Voi fi veşnic nefericit..." Şi atunci se râzi de comportamentul lor, te vor lăsa în pace". De
Întristă şi mai mult... asemenea, ar mai fi putut găsi asemenea mijloace de a li se

40 41
adresa încât aceia să înţeleagă că zeflemeaua lor nu îl Pe măsură ce încerca noi metode de a-i înfrunta,
deranjau. huliganii îl deranjau din ce în ce mai puţin. Şi în fiecare noapte
visa noi mijloace de a-şi rezolva problema. Cuvintele
..în noaptea aceasta şi în toate nopţile care vor veni de răutăcioase ricoşau, datorită scutului învizibil. Curând,
acum încolo vei visa cum să îţi rezolvi conflictele. Vei afla că în Alexandru era convins că i-ar putea înfrunta şi pe cei mai răi
timpul viselor te poţi înconjura de un zid care devine scut huligani ai şcolii.
împotriva răutăţilor. Ele vor ricoşa. Nu vor putea pătrunde în
inima ta şi nu te vor mai întrista. Trebuie să ştii că acest scut
împiedică doar cuvintele răutăcioase şi crude. Însă el nu
trebuie ridicat atunci când este vorba despre dragostea şi
mesajele pozitive a celor din jurul tău!" i-a spus bătrâna
învăţătoare.

Alexandru nu era sigur că mintea lui ar putea construi


\
un asemenea scut invizibil. Dar ştia că merita să încerce.
Bătrâna l-a ajutat să găsească şi multe alte modalităţi prin
\
care să înfrunte huliganii. În timpul cinei din acea seară
Alexandru a povestit familiei despre întâlnirea pe care a avut-
o. Ei l-au încurajat. Toate ideile le păreau foarte bune. Şi într-
adevăr, visele din acea noapte l-au ajutat. Se vedea
( \..-
construind un scut invizibil în jurul lui, unul care să nu permită
cuvintelor răutăcioase să îi rănească inima. A exersat până şi
ce ar trebui să le răspundă huliganilor. Mai mult, a pregătit şi
glume legate de ceea ce' ar auzi a doua zi. Atunci şi-a dat
seama că, de fapt, încerca modalităţi prin care să facă faţă
provocări lor.

În dimineaţa următoare el se simţea bine şi abia


aştepta să meargă la şcoală. Acolo, cuvintele răutăcioase nu I-
au mai deranjat. Păreau să ricoşeze. Apoi a urmărit cum alţi
elevi se descurcau în situaţii similare şi a învăţat de la ei. A
înţeles că existau mijloace prin care să îşi rezolve problema.
De aceea, a căpătat şi mai multă încredere în el. Dacă şi alţii
au reuşit să se descurce, cu siguranţă că şi el va reuşi.

42 43
Vestea despre izbânda lui asupra celor care l-au Dorinţa care s-a îndeplinit
agasat s-a răspândit. Alţi elevi care aveau aceeaşi problemă
au început să îi ceară ajutorul. Când băiatul şi-a dat seama cât Problemele vizate:
de mult îi ajuta şi pe ceilalţi colegi, a zâmbit. Abia îşi mai Stimă de sine scăzută, dificultăţi sociale, abilităţi sărace de
amintea de vechiul băiat care nu se putea descurca. Dar, noul rezolvare a problemelor;
Alexandru ştia foarte bine ce trebuia să spună şi cum să
acţioneze pentru a-i ţine pe huligani departe de el. Potrivită pentru:
Elevii din ciclul primar;
Băiatul păstra o imagine deasupra patului. Era un taur
care şedea în mijlocul unei livezi cu meri. Acea reprezentare îi Mesajul:
reamintea de mulţimea de mijloace prin care putea scăpa de Poţi învăţa cum să îţi faci prieteni, la fel cum înveţi matematica
probleme. şi cititul!
Pentru a-i mulţumi bătrânei învăţătoare pentru sfaturi,
el i-a dăruit o carte de bucate. Acea carte conţinea sute de Simbolurile şi metaforele:
reţete prin care pot fi gătite merele. Chiar i-a gătit o plăcintă cu - starea de a fi invizibil = dorinţa de a fugi de probleme, în loc
mere. Şi a făcut totul singur-singurel. de a căuta mijloace prin care să fie rezolvate;

Elementele poveştii care pot fi schimbate:


Numele şi sexul copilului; tipul de probleme avute cu colegii la
şcoală; succesul academic al copilului; membrii familiei cu
care discută elevul; ceea ce decide să facă cu viaţa luita ei, ca
o consecinţă directă a cunoştinţelor acumulate privind
prietenia, de exemplu: multe petreceri acasă, educarea
propriilor copii referitor la cum să îşi facă prieteni, dorinţa de a
deveni consilier şcolar, pentru a ajuta elevii În rezolvarea
diferitor probleme.

Notă:
Povestea a fost scrisă pentru un băiat de opt ani care era
deprimat şi care avea probleme la şcoală În privinţa relaţiilor
cu colegii. În loc să Încerce să se schimbe, copilul a decis să
fugă. Povestea l-a motivat să se comporte altfel, să îşi asume
responsabilitatea în a-şi rezolva propriile probleme, în loc să
se ascundă de ele.

44 45
Duhului i s-a părut o cerinţă neobiş~uită. Oamenii abia
Dorinta care s-a Îndeplinit aşteptau să ceară toate trei lucrurile de~data. Dar a spus.
_ Bine. Care îţi este prima dOrinţa?
A fost odată ca niciodată un băiat căruia nu îi plăcea
deloc să meargă la şcoală. Pe el îl chema Matei. Era foarte Atunci Matei i-a spus că vroia să fie invizibil. Iar duhul,
inteligent, deci nu îndatoririle şcolare erau problema. Ura cu o mişcare a mâinii, l-a făcut invizibil.
şcoala deoarece ceilalţi elevi erau răi cu el. ÎI jigneau pe el şi
pe mama lui şi râdeau mult de el. Când se întâmpla aşa ceva,
Matei nu ştia cum să reacţioneze. Nu ştia ce trebuia să facă
sau să răspundă. Uneori îi lovea pe răutăcioşi cu pumnul În
gură. Dar nu era tocmai o soluţie bună, deoacere devenea
ţinta unor cuvinte şi mai urâte. Şi apoi, bătăile erau cele care îl
trimiteau în biroul directorului. Dacă i se adresau cuvinte
răutăcioase, Matei răspundea la fel. Atunci, cei ce îl tachinau îl
jigneau cu expresii mult mai crude. Pe terenul de joacă băiatul
era ignorat sau chinuit. La vremea prânzului nimeni nu vroia
să stea alături de el. În consecinţă, nu mai Îndrăgea şcoala
deoarece nimănui nu îi place să fie tachinat şi rănit.

Matei ştia cum să facă să se simtă mai bine. EI


obişnuia să viseze cu ochii deschişi, în special că era un băiat
invizibil. "Dacă aş fi invizibil, se gândea el, aş putea veni la
şcoală să învăţ tot ceea ce trebuie şi nimeni nu m-ar putea
deranja în vreun fel." Părea. un vis prostesc, pentru că el nu
cunoscuse pe nimeni care să fi fost invizibil. Dar, acela era
modul lui de a trece cu bine ziua.

Într-una din zile, pe când se întorcea acasă de la


şcoală, Matei a găsit ceva care părea o lampă magică. A
frecat lampa, aşa cum văzuse în programele cu desene
animate. Spre marea lui surpriză, din lampă a ţâşnit un duh. Şi
aşa cum fac de obicei duhurile, şi acesta a anunţat:
- Ai trei dorinţe! Ce îţi doreşti?
- Pot să îmi pun o dorinţă şi apoi să revii pentru
celelalte două? l-a întrebat Matei.

47
46
--
La început a fost grozav. A trecut pe lângă toţi huliganii
din cartier, dar nu mai era luat în zeflemea. Acasă a auzit-o pe De aceea, întorcându-se acasă de la şcoală, Matei a
mama lui spunând: scos lampa din locul în care o ascunsese şi a frecat-o din nou.
- Matei, scoate gunoiul din casă şi spală vasele! Duhul a apărut pe dată. Dar el îl vedea pe băiat, datorită
Dar el nu mai trebuia să îşi facă treburile în gospodărie puterilor lui speciale.
deoarece mama nu îl putea vedea. - Ce vrei acum? Îţi place să fii invizibil? l-a întrebat.
- Este îngrozitor. Nu îmi place deloc!
Însă după o vreme mama şi-a dat seama că Matei - Ce ai de gând să faci în privinţa asta? a vrut să ştie
lipsea. Nu l-a văzut întorcându-se de la şcoală. De aceea a duhul.
chemat Poliţia. Pentru că nu l-au găsit, mama s-a întristat şi a - Vreau să mi se îndeplinească a doua dorinţă. Vreau
început să plângă. Atunci Matei a încercat să îi spună că era să fiu iarăşi vizibil!
în casă. Dar nu putea fi văzut. În seara aceea s-a dus la Duhul a ridicat mirat din sprâncene:
culcare ca de obicei. Dar, a doua zi dimineaţa mama lui era - Este interesant... Îţi doreşti ceva, ca mai apoi să îţi
prea supărată ca să observe cuverturile de pe pat date doreşti exact opusul primei dorinţe ... Ai folosit două dorinţe! Ce
deoparte. Nu a remarcat că cineva dormise în patul lui Matei. vrei cu a treia? l-a întrebat pe băiat, în timp ce acela devenea
vizibil.
Băiatul a mers la şcoală. La început i s-a părut foarte
distractiv să fie invizibil. A întârziat, dar nu a avut probleme Matei s-a gândit să ceară toate jocurile video din lume.
deoarece nimeni nu îl putea vedea. Doar era invizibil. .. Totuşi, Dar, nu l-ar fi făcut fericit. Deşi îl distrau, nu îl făceau fericit pe
după o vreme, asta a început să îi facă necazuri. Mai întâi, deplin. Apoi s-a gândit la o sumă foarte mare de bani pentru
învăţătoarea a cerut voluntari pentru Adunarea Îngheţatei. mama lui. Poate s-a gândit că o casă frumoasă în care să
Băiatul adora îngheţata şi ştia că oferindu-se voluntar ar primi locuiască l-ar face fericit. Dar, discutând cu duhul, şi-a dat
multă îngheţată gratuită. De aceea a ridicat repede mâna şi s- seama că banii nu l-ar mulţumi. Ar rămâne tot singur, iar
a oferit voluntar. Dar învăţăfoarea nu l-a putut vedea. Apoi, o colegii ar continua să râdă de el.
colegă din clasă, de care îi plăcea tare mult, a început să
împartă invitaţii la petrecerea pe care o organiza cu ocazia S-a mai gândit puţin şi a spus:
zilei ei de naştere. Spre surprinderea lui, şi el era invitat. Dar, - Ceea ce îmi doresc cu adevărat sunt prietenii. Vreau
pentru că nu l-a putut vedea, fetiţa a aruncat invitaţia la gunoi. să învăţ să fiu prieten şi cum să fac să am unul. Vreau să ştiu
Iar la prânz, când s-a dus la restaurantul cu autoservire din cum să îi fac pe oameni să mă placă. Vreau să fiu invitat la
incinta şcolii, s-a aşezat la rând. Însă nimeni nu i-a dat petreceri. Vreau ca elevii de pe holurile şcolii să îmi
mâncare, pentru că nu era vizibil. zâmbească şi să mă salute. Şi mai vreau să ştiu ce să le
răspund celor care mă tachinează ...
Pe măsură ce treceau zilele Matei a început să creadă
că a fi invizibil nu era tocmai o dorinţă bună. Şi-a dat seama că Atunci duhul l-a privit pe băiat cu alţi ochi. ÎI respecta.
era mai bine ca oamenii să îl observe şi să îl necăjească, - Este una dintre cele mai isteţe dorinţe pe care cineva
decât să nu îl bage în seamă deloc. le-a cerut vreodată! A şti cum să îţi faci un prieten şi cum să fii

48 49

I
unul bun înseamnă a fi fericit. Voi găsi un mod de a te ajuta în Nu a trecut mult timp şi Matei şi-a făcut prieteni. Abia
acest sens. Sunt de acord ca dorinţa să ţi se îndeplinească! De aştepta să meargă la şcoală şi să înveţe lucruri noi. Era
acum încolo, în fiecare noapte, îţi voi trimite In vis un sfătuitor nerăbdător să îşi revadă colegii, să mănânce la prânz şi să
special care să discute cu tine. EI îţi va vorbi despre prietenie, iasă în pauze.
despre cum să îţi faci prieteni, despre cum să fii un bun prieten
şi despre cum să fii cu adevărat mulţumit de tine însuţi! Într-o zi, sfătuitorul din vis i-a spus lui Matei:
- Nu mai este nevoie să te vizitez ... Acum ştii tot ce
Apoi s-a întors acasă. Mama lui a fost foarte bucuroasă trebuie despre cum să îţi faci prieteni şi despre cum să fii un
că Matei era bine. După un timp, l-a întrebat unde fusese. Dar prieten de nădejde. Ştiu că te-ai descurca şi dacă ai avea
când a aflat că fusese invizibil, nu a crezut. De fapt, chiar s-a probleme cu prietenii. Ai învăţat multe tehnici prin care să îţi
înfuriat şi l-a pedepsit pentru că lipsise o zi întreagă de acasă, rezolvi singur problemele.
spemnd-o cumplit. Iar băiatul, a petrecut atât de mult timp
vorbind cu mama lui, încât a uitat de ceea ce i-a spus duhul. Matei era .foarte mândru de el însuşi. EI a învăţat că
era nevoie de mult timp şi de multă muncă pentru a avea
Când s-a culcat şi a început să viseze un sfătuitor a prieteni,dar merita din plin. A continuat să citească şi să
apărut. Acela a vorbit despre prieteni. În fiecar~ noapte venea asculte sfaturi despre cum să fii un prieten devotat.
ŞI vorbea tot mai mult. Curând Matei a observat schimbări în
modul lui de a se manifesta. Era mai prietenos, îi asculta pe Într-o zi directorul l-a chemat în birou. L-a anunţat că
C~I din jur, ştia să se descurce atunci când era tachinat şi şcoala lor urma să iniţieze un program de consiliere "de la egal
facea tot ceea ce trebuia pentru a avea prieteni. la egal". Era vorba despre elevi care îi ajutau pe alţi elevi cu
sfaturi în privinţa rezolvării diverselor probleme. L-a întrebat pe
. Pentru _ a şti cum să se comporte Intr-o relaţie de Matei dacă ar vrea să devină un asemenea sfătuitor.
pnetenle, urmarea programe speciale la televizor. La şcoală, li Bineînţeles că băiatul a răspuns afirmativ. Apoi directorul l-a
analiza pe elevii populari. De asemenea, se interesa de felul în întrebat despre ce fel de probleme ar vrea să le povestească
care vreun coleg se descurca cu huliganii. Apoi, se uita şi la elevilor.
cel care nu aveau prieteni şi căuta răspunsuri la starea aceea Matei a zâmbit:
de singurătate. Vroia să ştie motivele pentru care ceilalţi li - Despre dorinţa de a deveni invizibiL ..
respingeau. A discutat cu profesorii şi cu rudele despre Apoi a explicat motivul pentru care a ales acea temă.
criteriile după care agreează sau nu pe cineva. Mai mult, a
consultat cărţi de la bibliotecă în legătură cu modalităţile de
rezolvare a conflictelor cu huliganii. I-a întrebat pe cei care au
~vut asemenea experienţe despre felul în care s-au descurcat.
In final, a adunat toate informaţiile şi a început să le
folosească pe rând. Mereu încerca ceva nou. Dacă nu mergea
ceva, avea multe alte idei de experimentat.

50 51

I
Băiatul care a câştigat aurul Băiatul care a câştigat aurul
Problemele vizate: A fost odată ca niciodată un băiat care putea alerga
Incapacitatea de a avea încredere în cineva, diverse probleme repede ca vântul. Pe el îl chema Sergiu. Sergiu era obişnuit să
ivite în cazul în care se cere ajutor autorităţilor sau alerge către fiecare destinaţie, deoarece locuia înţr-un sat. Şi
profesorilor; . în acel sat distanţele dintre case erau foarte mari. Ii plăcea să
alerge mai mult decât îi plăcea să meargă cu maşina. Urca în
Potrivită pentru: fugă pe munţi şi sărea peste buşteni. Alerga de-a lungul
Clasele I-IX; drumurilor şi peste poduri, chiar şi prin apa râurilor. Toţi cei
care îl vedeau, spuneau:
Mesajul: - Într-o zi Sergiu ar putea câştiga medalia olimpică!
Învingătorii înţeleg că învăţămintele trase de la cei din jur sunt Este cel mai bun alergător pe care l-am văzut vreodată!
importante pentru succes.
Când a crescut mai mare părinţii băiatului şi-au dat
Simbolurile şi metaforele: seama că avea nevoie de o pregătire specială pentru a-şi
- gardurile = orice probleme întâlnite pe parcursul vieţii; îmbunătăţi stilul de alergat. De aceea l-au trimis la o şcoală
aptitudini ce trebuie învăţate; particulară specializată în pregătirea campionilor olimpici.
- floarea = metaforă pentru orice copil şi pentru ce este
necasar ca el să crească armonios' În prima zi de şcoală antrenorul de atletism l-a privit cu
-grădinarul = învăţătorul, profesor~l, consilierul, părintele sau mult entuziasm pe Sergiu. Băiatul alerga cum nu mai văzuse,
oricine altcineva care poate educa sau sfătui; - aurul = un scop sărind peste orice i se ivea în cale.
atins. - Poţi ajunge olimpic la proba de alergare cu obstacole,
datorită vitezei cu care alergi şi uşurinţei cu care sari peste
Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: obstacole! i-a spus antrenorul.
- sexul personajelor principale; caracteristicile personajului Aşa a ajuns Sergiu atlet la proba de alergare cu
principal. obstacole. Totuşi, el nu era prea convins dacă îşi dorea acel
lucru cu adevărat. Dar antrenorul continua să îi spună că avea
Notă:
stofă de campion.
Această poveste a fost scrisă pentru un elev de clasa a
şaptea. EI refuza să ceară ajutorul. Atunci când nu înţelegea Curând el a început să se antreneze. În fiecare
ceva, nu cerea explicaţii nici părinţilor, nici profesorilor şi nici dimineaţă, înaintea orelor de curs, el alerga pe pistă şi încerca
antrenorilor. De aceea avea note foarte mici la şcoală. În să sară peste fiecare set de garduri. Gardurile erau ceva nou
timpul orelor de terapie această poveste l-a ajutat să ceară pentru el. Adesea se împiedica de ele şi îşi rănea picioarele.
ajutorul şi să îşi exprime sentimentele pentru prima dată (un Deşi avea dureri în fiecare zi, el nu spunea nimănui şi continua
bonus binevenit). să se antreneze cu multă râvnă.

52 53
Atunci când antrenorul îi oferea ajutorul Sergiu îl refuza cât era de trist pentru că nu a putut. A ajuns să creadă că
sau tăcea şi alerga în continuare. EI a luat hotărârea să devină toate previziunile despre viitorul lui strălucit fuseseră greşite.
cel mai bun în domeniul respectiv doar prin forţele proprii.
După alte două curse de alergat, a ieşit tot printre cei
Într-o zi a avut loc o competiţie între şcoala la care din urmă. Sergiu era foarte dezamăgit de el însuşi. "Poate voi
învăţa Sergiu şi o alta. În prima cursă cu obstacole nu s-a
renunţa şi voi pleca acasă. Cred că nu îmi este destinat să
descurcat prea bine. EI care îi uimise pe toţi cu forţa lui avea devin o stea în atletism ..."
probleme cu să ritul peste garduri! ... Le tot dărâma ... A ajuns
pe un descurajant loc ultim în prima cursă. Băiatul era
dezamăgit. "Cred că nu sunt campionul pe care îl credeau
toţi ... " şi-a spus. Ceilalţi nu păreau să observe, dar Sergiu s-a
întristat şi a devenit mai retras.

La antrenament i-a întrebat pe coechipieri cu ce


greşise. Dar fiecare îl sfătuia altfel. Unul i-a spus să îşi ţină
picioarele mai drept. Altul i-a spus să sară mai în înălţime. Un .\
al treilea l-a sfătuit să alerge doar pe munte, nu pe o pistă. A <<:;: ~---;;"'~ .'--:" ,•.
ascultat toate acele sfaturi contradictorii, a mai alergat puţin, a
sărit peste nişte garduri, dar tot le dărâma. Şi-a îmbunătăţit
puţin stilul de alergare, dar tot printre ultimii termina cursa.

Antrenorul a observat dezamăgirea şi tristeţea


băiatului. I-a propus nişte antrenamente individuale.
- Sergiu, te-am urmărit cum alergai. Cred că poţi
deveni cel mai bun alergător le cursa cu obstacole pe care l-
am antrenat vreodată. Ce ai spune dacă mâine ne-am întâlni
cu o oră mai devreme decât de obicei? Voi munci din greu ca
să te ajut.

- Am nevoie de ora aceea ca să dorm, i-a răspuns


Sergiu întorcându-se la manualul din care citea. Mulţumesc
oricum ...

În noaptea aceea părinţii băiatului au telefonat ca să


vadă ce făcea. EI le-a spus că era bine. Nu a vrut să le spună

54 55
Ţ

În noaptea aceea a visat despre o floare. Era o plantă Maşina care nu putea menţine direcţia
crescută să fie premiată. Dar după ce sămânţa a germinat,
floarea a început să crească mult mai lent decât celelalte. Problemele vizate:
Grădinarul a vrut să îi dea nişte îngrăşăminte, dar ea a refuzat. Hiperactivitatea, cauzată de Sindromul Deficienţei de Atenţie
La fel a procedat şi în cazul substanţei contra gândacilor. sau de Tulburarea de Stres Posttraumatic; abilităţi sărace de
Respingea până şi razele soarelui şi ploaia. Nu este de mirare rezolvare a problemelor; pesimismul.
că, în loc de o floare demnă de premii, planta nu s-a dezvoltat
cum ar fi trebuit. Era pipernicită şi urâtă. Apoi grădinarul a Potrivită pentru:
discutat cu ea despre îngrăşăminte şi despre toate celelalte Copiii cu vârstele cuprinse între 5 şi 9 ani;
lucruri folositoare faţă de care trebuia să îşi deschidă sufletul
pentru a putea excela În ceea ce vroia. Simbolurile şi metaforele:
ieşirea de pe stradă şi izbi rea de diferite
Când s-a trezit, Sergiu a rămas puţin nemişcat pe pat. obiecte=comportament hiperactiv;
Vroia ca mesajul visului să i se întipărească bine în minte şi _ reducerea carburatorului = încetinirea activităţii electrice
inimă. Apoi s-a ridicat şi s-a îmbrăcat. L-a găsit pe antrenor şi accelerate din creier, specifică PTSD;
l-a rugat să îl ajute cu nişte antrenamente individuale. Iar acela _ schimbarea compoziţiei combustibilului = înlesnirea folosirii
s-a bucurat mult. glucozei din sânge de către creier;
Începând cu acea zi Sergiu se antrena mai mult cu o
oră, acceptând ajutorul antrenorului şi vizionând împreună Elemente ale poveştii care pot fi schimbate:
casetele video care înregistrau antrenamentele băiatului. Apoi _ sexul maşinii; profesia celui care cumpără maşina; modul în
le analizau. care este schimbat motorul, în funcţie de problema copilului.
Cu fiecare cursă, Sergiu era tot mai bun. Curând
termina primul cursele. Notă:
Cercetările efectuate la Institutul Naţional de Sănătate Mintală
A venit şi vremea întrecerilor olimpice. Sergiu s-a (Zametkin, Nordahl, Gross & King, 1990) susţin faptul că
înscris în echipa României, la proba atleti că de alergat peste hiperactivitatea şi tulburările de atenţie deficitară sunt cauzate
obstacole. Toţi cei care i-au prezis măreţia nu au fost surprinşi de incapacitatea creierului de a asimila glucoza din sânge. (Se
când l-au văzut câştigând medalia de aur la Olimpiadă. În timp crede că 10% din activitatea cea mai intensă este cauzată de
ce îi era petrecută medalia pe după gât, o fetiţă i-a înmânat un un exces tiroidian.) S-a demonstrat că PTSD accelerează
braţ plin cu flori. Privind acele flori, Sergiu a zâmbit. În sufletul activitatea electrică a creierului, în special a hipocampului,
lui exista amintirea unei flori pe care o visase cândva ... cauzând astfel un comportament similar hiperactivităţii (van
der Kolk, 1996). Deşi există cauze fizice pentru ambele tipuri
de comportament hiperactiv, uneori subconştientul îşi poate da
singur seama cum să Îşi normalizeze funcţionarea. (Haley,
1973; Siegel, 1986)

56 57

..._ _- .•....,.&--=--• .",...4-~~-------""==- _ _------------ --


pentru care Poliţia se afla pe câmpullor. După ce le-a spus de
Maşina care nu putea menţine direcţia
ho\, poliţistul i-a întrebat de maşină.
A fost odată ca niciodată o maşină care visa să devină
- Oh, lucrul acela vechi ... au replicat ei cu dezgust. Nu
maşină de Poliţie. Visa la faruri sclipitoare şi la o sirenă
îşi menţine direcţia când merge pe şosea, are o singură viteză
zgomotoasă. Dorea să fie pictată în alb şi albastru şi să treacă
-cea rapidă- şinu e atentă deloc.
în trombă pe lângă maşinile care ar fi staţionat ca să îi facă loc.
- Ei bine, mie îmi pare în regulă! le-a răspuns poliţistul.
- O poţi lua dacă o vrei. Pe noi doar ne încurcă aici.
Familia care deţinea acea maşină nu ştia de visul ei. Ei
Ocupă spaţiul degeaba!
nu îşi doreau decât o maşină care să îi ducă în siguranţă la Iar poliţistul şi-a rugat partenerul să-I ducă pe hoţ la
serviciu, la şcoală şi la cumpărături. Dar maşina a devenit o secţie, În timp ce el urma să-şi conducă maşina achiziţionată
adevărată problemă. Adesea, atunci când transporta membrii
acasă.
familiei, mergea atât de tare încât ieşea de pe stradă. Părea
să nu dea atenţie destinaţiei şi mereu se lovea de diverse
lucruri. Curând s-a um plut de lovituri şi a început să
ruginească. Intra mereu în încurcături deoarece nu se putea
concentra la ceea ce făcea.

După un timp, fiind prea speriaţi de cum se manifesta


maşina lor, proprietarii au decis să cumpere alta.
- Nu eşti bună de nimic! i-au spus.
Au acoperit-o cu o bucată mare de pânză şi au parcat-
o pe un câmp.

Stând acolo, şi-a amintit dorinţa ei de a deveni o


maşină de Poliţie. Dar totul Îi părea atât de îndepărtat. Fiind
acoperită în întregime, nu putea vedea ce se întâmpla în jurul
ei. Stătea singură pe câmp şi aştepta.

Într-o zi a zărit-o un hoţ. Era urmărit de un poliţist şi s-a Totuşi, timpul petrecut în câmp, fără nimic de făcut, nu
bucurat când a găsit maşina. S-a ascuns repede în ea. Dar a învăţat-o pe maşină nimic. De fapt, asta a determinat-o să
curând poliţistul i-a dat de urmă cu ajutorul câinelui său. A fie şi mai greu de stăpânit. Cu toată experienţa sa, poliţistul a
ajuns şi el la maşină şi a dat pânză la o parte. L-a arestat pe avut probleme cu maşina. Aceasta continua să iasă de pe
hoţ şi l-a dus la maşina lui. Apoi a început să examineze mai şosea, a intrat într-o maşină parcată regulamentar şi şi-a îndoit
atent maşina găsită pe câmp. A admirat-o chiar. S-a întrebat bara de protecţie.
de ce o maşină atât de bună nu era folosită. Tocmai atunci au
ajuns şi proprietarii maşinii. Ei erau curioşi să afle motivul

58 59

.,~;

I
Dar poliţistul era şi un bun mecanic. Astfel, el a analizat Ţestoasa şi şoricelul
maşina dintr-un punct de vedere complet diferit de cel al
foştilor proprietari. Aceia au privit-o doar ca pe ceva care făcea Problemele vizate:
mereu probleme. În schimb, când poliţistul privea maşina, el o Lipsa dorinţei de a Învăţa, abilităţi sărace de rezolvare a
vedea Într-o manieră constructivă şi căuta soluţii la problemelor (inclusiv a celor sociale);
eventualele probleme.
- Eu te pot repara. Deci, fii atentă' Te pot repara, aşa Potrivită pentru:
că nu te mai abate din drum! i-a spus el. Elevii din ciclul primar;

A dus-o În garaj şi şi-a căutat lada cu unelte. Mai Întâi Mesajul transmis:
a ridicat capota şi a ajustat carburatorul. Apoi a schimbat Informaţia Înseamnă putere şi siguranţă. Lipsa cunoştinţelor şi
compoziţia combustibilului. A ajustat direcţia şi a fixat mai bine a prietenilor este plină de risc!
pedala de acceleraţie astfel Încât şoferul putea controla viteza
maşinii. La final a spălat-o şi a lustruit-o până ce a Început să Simbolurile şi metaforele:
strălucească. - retragerea În carapace = retragere, depresie, inerţie;
- rostogolirea = orice fel de problemă dificilă;
Cu următoarea ocazie maşina şi-a menţinut direcţia pe - Întoarcerea cu susul În jos = orice problemă care strică
stradă. Era atentă la ceea ce se Întâmpla În jur şi Încetinea balanţa vieţii;
atunci când era cazul. De fiecare dată când o conducea,
pOliţistul câştiga tot mai mult control asupra ei. Nu după mult Elemente ale poveştii care pot fi schimbate:
timp maşina se comporta ca orice altă maşină de pe stradă. Sexul personajului principal, modul În care se retrage
Iar când a considerat-o destul de sigură, poliţistul şi-a luat şi ţestoasa, mesajul şoarecelui.
familia În ea. Făceau scurte ieşiri Împreună. Maşina a devenit
una de familie, dar nu Îi părea rău deloc. A Înţeles că a fi o Notă:
maşină de poliţie putea fi avantajos. Dar, la fel era şi În cazul Elevii se sustrag de la a Învăţa din motive diferite: copierea
unei maşini care aparţinea unei familii ce o Îndrăgea şi avea comportamentului părinţilor, depresie, Tulburare de Stres
grijă de ea. Postlraumatic, stimă de sine scăzută, tipul de personalitate,
probleme de adaptare socială sau abilităţi sărace de rezolvare
Şi cum stătea pe aleea din faţa casei, maşina se a problemelor. Şcoala poate fi locul În care multe dintre aceste
gândea cât de norocoasă era ea. Avea ca proprietar un probleme sunt inversate.
poliţist. Dar, mai mult decât atâta, era vorba despre un om
care ştia să Înfrunte problemele căutând doar soluţii.

60 61

i
T

Ţestoasa şi şoricelul cum aceştia trebuiau să fie mai inteligente decât vânătorii lor,
ca să poată supravieţui.
A fost odată ca niciodată o broască ţestoasă şi un - Dacă ai avea o carapace, i-a spus ţestoasa Într-o zi,
şoricel. Ei erau foarte buni prieteni. Erau animale foarte nu ai avea de ce să te temi de toate acele animale rele. Te-ai
diferite. Dar, uneori tocmai diferenţele sunt cele care Întăresc retrage doar În interiorul ei şi ai fi În siguranţă. In schimb, eu
prietenia, mai ales atunci când unul dintre cei doi are am ascunzătoarea mea proprie de la natură.
probleme. - Dar faptul că te ascunzi nu Înseamnă că eşti În
siguranţă, i-a răspuns şoricelul. In schimb, cunoştinţele pe
A Şoricelul era o creatură foarte prietenoasă şi curioasă.
care le deţin reprezintă cea mai bună protecţie! Ştii de ce?
li plăcea să Încerce experienţe noi şi situaţii neobişnuite. Era Pentru că pot găsi cea mai bună soluţie pentru a mă feri de
mereu Într-o continuă explorare. De aceea, a Învăţat multe pericol sau pentru a ieşi din el. Pe când, tu stai atât de mult
despre lumea În care trăia. Rozătorul cel blănos Întâlnea multe Încât nu mai i ce altceva să faci. ..
animale şi şi-a făcut o mulţime de prieteni. Fiecare zi anunţa /~)

pentru el o nouă aventură. t/ ,)


:r.:."

temător.
Pe de altă parte, ţestoasa era un animal liniştit şi
Atunci când avea vreo problemă, se ascundea În ,C',;;ti!X?'i.
carapace şi aştepta să se rezolve de la sine. Nu o Înfrunta ~ / '

niciodată. De aceea, nu a Învăţat prea multe. Iar faptul că


avea acea carapace ataşată de spate, permiţându-i oricând să
se ascundă, nu o ajuta deloc să caute rezolvarea situaţiilor
noi. Stilul ei de a-şi rezolva problemele nu putea fi uşor
schimbat.

Totuşi, şoricelul
a Încercat. EI o provoca mereu să iasă
din carapace şi să caute soluţii. Insă, de fiecare dată ţestoasa
se retrăgea În ascunzătoare şi îl ignora. Ea nu vroia deloc să
vadă pericolul cauzat de fuga ei din faţa problemelor.

In ciuda eşecurilor, şoricelul nu a renunţat. EI continua


să aibă
Încredere În prietena lui. Continua să bată În
carapace, chemând-o afară, Într-o lume total diferită. li
reamintea că era timpul să iasă afară şi să Înfrunte viaţa.
l-a vorbit, i-a dus mâncare şi a Încercat să o Înveţe
câte ceva din ceea ce aflase şi el la Început despre lume.
Astfel, i-a spus despre acele animale care vânau şoareci şi

62 63
I
Totuşi, ţestoasa nu era convinsă. A continuat să stea A venit noaptea. Apoi s-a făcut dimineaţă, fără ca ceva
ascunsă În carapace chiar şi când şoricelul a invitat-o În să se schimbe. Ţestoasa a Încercat să găsească o soluţie, dar
pădure să exploreze şi să cunoască noi prieteni. "Nu trebuie nu avea nici una În minte. Şi-a amintit de prietenul ei
să ştiu nimic. Nu am nevoie de cunoştinţe noi. Singurul lucru şoarecele, care i-a spus că Învăţătura Însemna putere. Dar l-a
pe care trebuie să ÎI cunosc este siguranţa carapacei mele!" şi­ ignorat de atâtea ori. ..
a spus ea.
Fără apă, gura i s-a uscat. Nu se mai gândea decât la
Intr-o zi ţestoasa se afla pe un deal. Era dealul pe care cum să ajungă la pârâu şi să soarbă o Înghiţitură de apă.
urca În fiecare dimineaţă pentru a bea apă dintr-un pârâu ce Degeaba intra şi ieşea din carapace, Încercând să nu bage În
se afla acolo. Dar, pentru că nu dăduse atenţie lumii În care seamă problema pe care o avea. Dacă În trecut tehnica aceea
trăia, ea nu a observat mizeria de pe marginea dealului. Era de a evita problemele se dovedise eficace, acum nu o ajuta
acolo de pe timpul unei furtuni. Şi iată cum ţestoasa intră deloc. Senzaţia de sete era tot acolo.
direct În noroi, se rostogoleşte pe deal În jos şi aterizează la
baza lui, dar cu susul În jos. Deodată, simţi un ghiont În carapace. Spre
surprinderea ei, îl văzu pe şoricel. Prietenul ei Încerca să o
o ţestoasă răsturnatăeste una În pericol! Picioarele îi răstoarne.
erau prea scurte pentru a se putea răsturna la loc. Pericolul _ De câtă vreme stai aici? a Întrebat-o el. Te-am căutat
era mare, deoarece putea uşor muri de foame sau de sete. peste tot!
~i~eni nu a văzut-o căzând. Ştia că avea foarte puţini prieteni,
Incat nu I se va simţi lipsa. Şi ca situaţia să fie şi mai rea, _ Nu ştiu, a răspuns cu greu ţestoasa. Nu am Învăţat să
căzuse În iarbă Înaltă, aşa că un animal care ar fi trecut pe număr sau să spun cât este ora ...
acolo cu greu ar fi putut-o remarca.
Şoricelul nu era destul de putemic ca să o poată răstuma.
Singurul lucru pe care 'ÎI ştia face era să se retragă În Dar a studiat-o un timp, căutând soluţii la acea problemă delicată.
carapace. Asta a şi făcut, ca să uite de problemă. Numai aşa Deodată, şoricelul a apucat un băţ lung şi gros. A aşezat un
ştia ea să Îşi rezolve problemele: ignorându-Ie. "Nu mă voi
capăt sub broască şi apoi peste o piatră. După aceea, a sărit pe
capătul celălalt. Ţestoasa s-a balansat, după care s-a răstumat.
gândi la ce am păţit!" şi-a spus şi s-a culcat.
Era din nou pe propriile picioare. Şoricelul a ajutat-o să ajungă la
_ .Dar, după câteva ore, ţestoasa s-a trezit Înfometată şi pârâu, ca să bea mult râvnita apă.
Insetata. Incă era răsturnată şi singură. A Încercat să se
- Cum m-ai găsit? a vrut să ştie ţestoasa.
retragă În carapace, dar nu mai putea. Stomacul era gol şi nu
o lăsa să îl ignore. Atunci i s-a făcut teamă. Şi-a dat seama că
era prinsă Într-o capcană din care nu putea ieşi singură. Şi _ Când mi-am dat seama cu nu mai erai, am cercetat
totuşi, nu ştia altă soluţie decât să se retragă din nou În cărările pe care obişnuiai să te plimbi. Te-am tot căutat, iar
carapace. când nu te-am găsit, m-am abătut de la ele şi am cercetat
copacii şi iarba. Aşa te-am găsit...

64 65

= ,U
Băiatul care nu putea să Îşi pună ordine În gânduri
Ţestoasa era atât de recunoscătoare, încât nu îi putea
mulţumi îndeajuns. Dar prietenul ei a spus: Problemele vizate:
- Îţi vei arăta recunoştinţa atunci când vei sta afară din Efectul simptomelor abuzului şi/sau al traumei asupra
carapace şi vei învăţa despre lumea în care trăieşti. . .Dacă eu capacităţii unui copil de a citi;
m-aş fi pierdut, tu te-ai fi retras în carapacea ta şi nu m-ai fi
căutat. Şi eu am nevoie de un prieten care să mă facă să mă Potrivită pentru:
simt în siguranţă. Deci, a venit timpul să nu te mai ascunzi! Clasele I-IV; orice copil care a fost traumatizat sau abuzat şi
care prezintă dificultăţi în a învăţa să citească;
Deci, ţestoasa a învăţat din acea experienţă. S-a
răsturnat şi s-a pierdut, dar a tras învăţăminte din ceea ce a Mesajul:
păţit. De atunci, îl însoţea pe şoricel în expediţiile lui, învăţând A vorbi despre trauma pe care ai suferit-o, despre sentimentul
multe lucruri despre lumea în care trăia. A învăţat cum să îşi tău de siguranţă· şi despre căutarea unor modalităţi de a te
rezolve problemele şi cum să îşi facă prieteni. A învăţat să proteja în viitor te poate ajuta să îţi pui ordine în gânduri. Tehnica
aştepte cu nerăbdare orice aventură şi să gândească, în loc prin care te-ai protejat de a fi copleşit de amintirea traumei sau a
să aibă mintea goală. În concluzie, a învăţat să se bucure de abuzului te răneşte acum şi te împiedică să înveţi!
viaţă, în loc să se ascundă de ea.
Simbolurile şi metaforele:
Într-o zi ţestoasa s-a pierdut în iarba înaltă, pe când îşi - incapacitatea de a pune ordine în lucruri = metaforă pentru o
căuta prietenul, şoricelul. În trecut s-ar fi ascuns în carapace şi gândire fragmentată şi procesele ei.
ar fi ignorat problema, s-ar fi prefăcut că nu se întâmplase
nimic. Dar pentru că învăţase atât de multe lucruri folositoare Elemente ale poveştii care pot fi modificate:
de la şoricel, ţestoasa nu s-a mai retras din faţa problemei Sexul copilului; materia care i se pare copilului dificilă; detaliile
ivite. În schimb, a folosit câteva tehnici învăţate şi şi-a croit despre ceea ce i s-a întâmlat copilului şi soluţiile care îl fac să
drum afară din iarba cea înaltă. După puţin timp, îi povestea se simtă în siguranţă şi să poată vorbi despre traumă;
cu mândrie şoricelului cum a reuşit să îşi rezolve singură persoana cu care copilul poate vorbi despre trauma suferită
problema. Ţestoasa a descoperit că dacă te ascunzi de (consilierul şcolar, directorul, terapeutul etc.).
prObleme nu te ajută să găseşti soluţii.
Notă:
Daniel era un copil în clasa a II-a, care avusese o viaţă foarte
traumatizată. Tatăl a fost închis pentru abuz, iar iubitul mamei,
care îl abuza crunt pe copil, nu a fost pedepsit. Mama fusese
dansatoare exotică. Copilul a învăţat să citească pe măsură ce
imaginea pe care o percepea despre el se îmbunătăţea, iar
comportamentul mamei lui se ameliora. Daniel a început să se
simtă în siguranţă.

66 67

, m•
-
Când a crescut destul de mare pentru a merge la
Băiatul care nu putea să Îşi pună ordine În gânduri şcoală şi a învăţa să citească, învăţătoarea i-a arătat o pagină
plină de cuvinte şi i-a spus:
A fost odată ca niciodată un băiat pe nume Daniel. Încă - Daniel, a venit timpul să înveţi să citeşti.
de pe când era doar un bebeluş i s-au întâmplat multe lucruri Dar mintea băiatului nu îl putea ajuta deloc. Nu îşi
înfricoşătoare şi foarte dificile. Oamenii tot veneau şi plecau din putea ordona cunoştinţele. Atunci când privea cuvintele ele îi
viaţa lui. Iar unii îl răneau. Uneori suferea de foame şi de frig. păreau lipsite de orice sens. Se întâmpla aşa deoarece acela
Copiii au nevoie de iubire, încredere şi siguranţă. era chiar modul în care el învăţase să îşi perceapă viaţa. Dacă
Daniel avea prea puţin din toate acestea. lucrurile păreau lipsite de sens, el le ignora şi atunci nu avea
de ce să fie . . tris!.
Pentru că era doar un copil, el nu avea mijloacele
necesare pentru a-şi schimba viaţa. Obişnuia să ţină în minte şi ~~
să îşi reamintească toate suferinţele. Dar simţea atâta durere,
încât la un moment dat pur şi simplu a încetat să îşi mai pună
ordine în gânduri. Nu el a plănuit să fie aşa. Durerea şi teama I-
au schimba!. Daniel nu îşi mai amintea ce ar putea păţi atunci
când cineva se supăra pe el şi se apropia cu o curea în mână.
Nu se mai gândea la ce s-ar putea întâmpla dacă i-ar lipsi
mâncarea. Când era amiază, el nu îşi mai amintea dimineaţa.
Adeseori mintea lui parcă se golea atunci când se gândea la
abuzurile suferite. Dar trupul lui încă le simţea.

Când s-a făcut puţin mai mare, viaţa i s-a îmbunătăţi!.


Dar, mult prea puţin. EI tot nu îşi punea ordine în gânduri şi tot
nu îşi putea aminti. Şi totuşi, parcă nu îi mai era frică tot
timpul. Era modul prin care el se ajuta să se simtă mai bine.
Nu trebuia să se gândească la ce avea să urmeze, deoarece
nu era nevoit să ştie.

Când a crescut şi mai mare, viaţa i s-a îmbunătăţit şi


mai mul!. Dar, încă avea probleme în a-şi aminti corect
evenimentele. Reuşise să se autoeduce atât de bine în a se
deconecta de tot, încât făcea asta în mod automa!. Nici măcar
nu mai realiza ceea ce făcea.

68 69

'., .2 z:::w ca:: :u,e


La momentul respectiv nici Daniel şi nici învăţătoarea erau ajutaţi tocmai copiii care nu aveau ce mânca sau care
lui nu au înţeles de ce băiatul prezenta dificultăţi la citit. În erau răniţi.
schimb, învăţătoarea a făcut tot ce i-a stat în putere ca să îl
înveţe. Ea a folosit diverse manuale şi grupuri de suport. A Tot analizând cu învăţătoarea întâmplările prin care
încercat metoda laudei şi a încurajării. Chiar şi pe cea a trecuse, băiatul a simţit cum ceva s-a schimbat în interiorul lui.
pedepsei. A folosit chiar panglici sau mărgele colorate şi Începea să fie În stare să Îşi pună ordine În gânduri. Mai Întâi,
casete video. Dar toate au fost în zadar. Daniel nu putea citi a reuşit să rezolve puzzle-uri, iar apoi şi-a putut asambla
deoarece nu se putea concentra. jucăria. Reuşind acele lucruri, el şi-a dat seama că se
păcălise, spunându-şi că nu era în stare de aşa ceva. Cu cât
După ce învăţătoarea a încercat tot ce a ştiut, iar vorbea mai mult despre ceea ce simţea şi despre experienţele
Daniel tot nu ştia să citească, băiatul a acceptat acel fapt. Şi sale trecute, cu atât Daniel devenea mai bun În a-şi ordona
atunci când un elev nou intra în clasă, el se prezenta astfel: viaţa.
- Numele meu este Daniel şi nu pot citi. Au urmat apoi cuvintele. Reuşea să le realizeze. Apoi a
Poate că el se simţea confortabil în acea situaţie. Poate venit rândul propoziţiilor. Şi curând putea citi. A reuşit atât de
credea că dacă ar fi ştiut să citească, atunci toate acele repede încât asta l-a surprins şi pe el. La sfârşitul anului şcolar
sentimente pe care a Încercat să le ignore s-ar fi întors. Şi Daniel nu mai spunea:
atunci s-ar fi simţit foarte trist şi înspăimântat. - Eu nu pot citi.
Din contră, spunea oricui îl asculta:
Pe zi ce trecea învăţătoarea era tot mai nedumerită în - Eu citesc cel mai bine din clasă deoarece am învăţat
legătură cu incapacitatea lui Daniel de a citi. Însă acesta nu cum să ordonez lucrurile!
băga în seamă. Într-o zi ea le-a cerut tuturor elevilor să rezolve
un puzzle. Doar Daniel nu a putut îndeplini cerinţa învăţătoarei Când a devenit adult, Daniel s-a făcut constructor. La
lui. Apoi a încercat să asambleze o jucărie pe care o dusese la urma urmelor, constructorii sunt cei care îmbină lucrurile Într-
şcoală. Dar, fără rezultat. Dar învăţătoarea a observat totul şi un mod armonios.
s-a decis să îl provoace.
- Daniel, i-a spus ea, ştiu că eşti foarte isteţ şi că poţi
asambla lucrurile. Doar că te-ai păcălit cumva că nu eşti în
stare de aşa ceva.

După ce s-a gândit la toate lucrurile pe care nu le


putea rezolva, Daniel a început să povestească ce a păţit când
a fost mai mic, dar şi când a mai crescut. Învăţătoarea era un
om special. Ea l-a făcut să se simtă în siguranţă. L-a ajutat să
se gândească la cum s-ar descurca dacă ar fi să retrăiască
acele experienţe. Aşa nu s-ar mai simţi atât de neputincios.
Apoi i-a înmânat un număr de telefon. Era al unui loc unde

70 71

== z
-
Din aceeaşi colecţie, unnează:

~ Poveşti care reduc şi elimină coşmarurile


~ Poveşti pentru adulţi şi adolescenţi
~Poveşti care să ajute individul să facă faţă morţii,
pierderii sau bolii
~ Poveşti pentru copii care nu au avut un curs nonnal de
dezvoltare
~ Poveşti să ajute copiii să se deschidă în legătură cu
experienţe traumatice sau abuz
~ Poveşti pentru copii care trebuie să depună mărturie
într-un tribunal
~ Poveşti care împutemicesc şi tratează simptomele unui
abuz
~ Poveşti care împutemicesc şi tratează simptomele de
traumă sau stres post -traumatic

72
~ ..

Ediţia
în limba engleză:
Poveştileau fost iniţial publicate în cărţile numite "Therapeutic Stories that Teach
and Heal" şi "Therapeutic Stories ta Heal Abused Children - Revised Edition".

Ediţia În limba română: Cuprins


Copyright ©2011 Asociaţia Alternativă Socială şi Capital Uman. Toate
drepturile rezervate. Reproducerea integrală sau partială, sub orice formă, a
textului, fără acordui prealabil În scris al Asociaţiei Alternativă Socială şi Grădina ..................................................................... 8
Capital Uman, este interzisă.
Pomul frânt .............................................................. . 14
Traducerea În limba română cu permisiunea Dr. Nancy Davis
Un adăpost împotriva furtunilor .............................. . 18
Pentru comenzi:
Ochii cei răutăcioşi .................................................. . 22
www.jucariieducationale.ro
Un proiect Alternativă Socială şi Capital Uman Ochii cei răutăcioşi (versiunea a doua) ................... . 26
Str. Prof. I.Gh.Marinescu, nr.32, Cluj Napoca
Tel: (004)0727.839.852 Vioreaua din pădure ................................................ . 32
Fax: (004)0264439045
E-mail: office@ascu.ro Sforile (versiune pentru adulţi) ................................ . 36
Colierul......... ................................... ....... .......... ....... 41
.Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
DAVIS, NANCY Femeia care nu era drăguţă cu ea Însăşi .............. .. 48
Poveşti terapeutice / Nancy Davis ; trad.: Alexandra Gorea, Isabella
Isoc. - Cluj-Napoca : Mido Print, 2010-. Fetiţa care nu a crescut niciodată .......................... .. 51
12 val.
ISBN 978-606-92706-2-2 Mâncare sănătoasă, mâncare nesănătoasă .......... .. 57
Partea 5 : Poveşti pentru adolesc.en!i şi adul!i J trad.: Alexandra Gorea,
Roxana Moldovan. - 2011. - ISBN 978-606-92868-5-2 Prinţesa şi şarpele .................................................. . 63
1. Gorea. Alexandra (trad.) Reflexia .................................................................. .. 73
II. Moldovan, Roxana (trad.)
Ursul şi ghimpele .................................................... . 80
615.851-053.2:821.11-93-34=135.1
Weber si colosala pădure de Sequoia .................... . 84
159.92:~2:.7;:::;;. ;;:;;;;;:;:;.;;;.:;;;;.'.;;;: .ce;; :;;:;;;;;;;;;;;:;;;;::;;:;.:;;;:;. ; ...;....;........... ;
Pisica şi acrobatul ................................ ...... .............. 94

Midoprint
Cluj-Napoca, str. Petru Maior, nr. 6-8, apt. 9, cod: 400002, Romania
Tel: (004)0745366249
E-mail:office@rnidoprint.ro
ISBN 978-606-92868-5-2
--=- -

Darurile regelui ......................................................... 100 Poveşti pentru adolescenţi şi adulţi


Bucăţile din statuie .. ..... ...... ...... .............. .... ... ........... 103
Un crocodil În parc ................................................. .. 107 Deşi multe din poveştile apărute până acum (în părţile
1 - IV) sunt recomandabile oricărei vârste, această carte se
Satul care a Învăţat să se spele .............................. . 111 adresează în mod special adolescenţilor şi adulţilor. Pentru a

116 decide care din poveştile publicate până acum pot fi folosite şi
Bărbatul care mergea cu spatele ............................ .
în cazul adulţilor nu trebuie decât să consultaţi informaţiile de
Maşina cu piese lipsă .............................................. . 122 pe fiecare pagină cu note.

Sforile marionetei .................................................... . 125 Atunci când Nancy Davis a demarat proiectul
134 poveştilor terapeutice pentru copiii abuzaţi a observat faptul că
Povestea regatului .................................................. .
adulţii care lecturau poveşti terapeutice copiilor păreau să
beneficieze şi ei de pe urma lor, uneori la fel de mult. Uneori
ruga părintele câte unui copil care frecventa sesiunile de
terapie să-i citească aceluia de mai multe ori o poveste al
cărei mesaj se adresa În esenţă problemelor părintelui. Spre
surprinderea ei, adesea părinţii îşi îmbunătăţeau funcţionarea.
În consecinţă autoarea a început să lectureze poveştile
respective şi adolescenţilor întâlniţi la sesiunile de terapie. De
îndată ce a obţinut rezultate pozitive ea a început să le
recomande şi adulţilor care supravieţuiseră abuzurilor şi care
frecventau şedinţele ei de terapie.

Numeroşi adulţi au declarat că au beneficiat de pe


urma lecturării repetate a poveştilor în afara şedinţelor. Mulţi
au solicitat scrierea unor poveşti care să îi ajute să
depăşească o anumită problemă dificilă. Astfel de poveşti
Întrebuinţate În cazul problemelor la adulţi se folosesc de un
limbaj mult mai complex decât în cazul poveştilor pentru copii.

Aceste poveşti pot fi lecturate de către adultul în


cauză sau îi pot fi citite în timpul şedinţelor de terapie. Dacă
pacientul este unul foarte mânios şi opune o rezistenţă
conştientă faţă de acest tip de poveşti, atunci o metodă
eficace de a înfrânge rezistenţa ar fi cititul asociat cu o transă
hipnotică în care să fie introdus pacientul.


Îşi rezolvă problemele implicându-se Într-o relaţie) (Tannen
1991) . ,
Grădina
~otă: Acestă poveste a fost concepută pentru o femeie foarte
In!e~gen~ă ş~ plină de succes. După puţin timp În care a fost
Problemele vizate: adultul care a a fost multă vreme abuzat casatorita a Inceput deja să vorbească de divorţ şi dezamăgire.
şi neglijat în copilărie; în tinereţe adultul (o femeie în acest Dezvoltarea continuă a unei căsnicii sănătoase poate reprezenta
caz) a visat la căsătorie ca la o modalitate de a se vindeca; un deZiderat greu de atins pentru doi adulti care au fost abuzati
ulterior ea descoperă că întreţinerea unei relaţii implică mult În copilărie. Motivele sunt următoarele: a~areori părintii abuzi~i
mai multă muncă decât presupun basmele; această poveste facilitează dezvoltarea unor abilităţi pentru Întreţinerea ~nor relatii
se adresează si nevoii de a controla, tipică persoanelor cond~se de Iubire; lipsa abilităţi lor de rezolvare a problemelor ~i
diagnosticate cu· PTSD (Tulburare de Stres Posttraumatic) şi nevoia _de a deţine controlul, specifice multor copii abuzati.
fără abilităţi de rezolvare a problemelor. Aceasta poveste a fost un mod indirect de a ajuta subconstient~1
femeii să realizeze că În cele mai multe cazuri o căsnicie bună
Potrivită pentru: adulţi. presupune foarte multă muncă şi luarea unor angajamente.
Mesajul: o căsnicie guvernată de dragoste şi de grijă poate
suplini lipsa de iubire din perioada de abuz şi neglijenţă; dar o
relaţie este ca o grădină, ea necesită o grijă constantă, abilităţi
dezvoltate de rezolvare a problemelor şi determinarea de a o
cultiva şi de a o menţine sănătoasă.

Simboluri şi metafore: - mahalaua = familia în care copilul


este abuzat şi/sau neiubit sau neîngrijit;
_ foamea = nevoia de iubire si de recunoastere;
_ grădina = căsnicia, o relaţie de lungă durată plină de iubire şi
angajamente;
_ apa, îngrăşămintele, buruienile = problemele cu care se
confruntă o căsnicie;
_ furtunile, grindina = o traumă (precum: moartea unui prieten
sau a unui membru al familiei, pierderea locului de muncă, o
boală majoră etc.) cu care orice căsnicie se confruntă într-un
fel sau altul.

Elemente ale poveştii care pot fi modificate: - deşi această


poveste poate fi modificată astfel încât să aibă ca personaj
principal un bărbat, este ştiut faptul că bărbaţii nu consideră
relaţiile de cuplu ca fiind o rezolvare a propriilor probleme (nu

8 9

..
-

Grădina a putut întâmpla ... ?" şi-a spus într-o zi. "De ce grădina aceasta
-
r

nu se dezvoltă aşa cum mi-am închipuit-o?"


Era o femeie întreprinzătoare (stia cum să rezolve o
A fost odată ca niciodată, într-un loc nu prea problemă) şi s-a dus iarăşi la magazinul' de specialitate. Seful
îndepărtat, o fetiţă. Ea locuia într-o mahala. Se ştie că viaţa în magazinului i-a explicat că buruienile trebuiau smulse periodic.
mahala este foarte aspră. Este un mediu plin de multă violenţă De asemenea, plantele aveau nevoie şi de îngrăşăminte
şi suferinţă, deci impropriu creşterii unui copil. Singurul însoţitor pentru a creşte mai repede şi pentru a se dezvolta armonios.
statornic al fetiţei era foamea, deoarece hrana atât de necesară In timp ce căra sacul cu îngrăşământ la maşină, femeia şi-a
trupului şi sufletului îi lipsea mai tot timpul. Ca să facă faţă sp~s.: P~! Sunt multe lucruri de ştiut despre cum să creşti o
realităţii din mahala copila obişnuia d~s să viseze că într-o bună gradl~a, Iar eu nu le-am inclus în visul meu ... !". Odată ajunsă
zi va avea o grădină frumoasă. In mahala creşteau doar acasa ea a smuls buruienile şi a îngrăşat solul. Curând
buruieni. Aproape totul era în paragină, mort şi fără culoare. În plantele s-au înălţat şi au început să înflorească.
contrast, grădina ei urma să fie plină cu flori frumoase, viu . ~desea se aşeza în apropierea grădinii şi se bucura de
colorate şi înmiresmate. S-ar bucura foarte mult dacă ar avea o culonle ŞI de miresmele ei. Odată, pe când culegea un buchet
grădină pe care să o urmărească cum se dezvoltă şi cum ~e flon, ~-a alarmat. Multe dintre frunze şi flori aveau găuri. "Ce
produce flori. Ins~amna .asta? Ce altceva mai poate merge prost?" Apoi a
Deşi anii petrecuţi în mahala păreau să nu se mai pnvlt m~1 Indeaproape _plantele şi a descoperit nişte gândaci
termine, a venit şi timpul când fetiţa s-a mutat. A crescut şi s-a care se In!ruptau din gradina el. "Cum s-a putut întâmpla una ca
dus într-un loc în care şi-a putut planta propria grădină. Mai asta? s-a Intrebat ea. Aceşti gândaci nu au făcut niciodată parte
întâi a arat pământul. Apoi s-a aprovizionat cu seminţe şi din visul meu! Nu mi-am închipuit că nişte insecte vor încerca
plante de la un magazin de specialitate. A plantat şi a aşteptat să îmi distrugă florile!"
nerăbdătoare să îi crească grădina. Câteva zile nu a căzut nici . ÎnapOi la magazin şeful i-a explicat totul despre
un strop de ploaie .. În consecinţă, multe seminţe nu au Insecte ŞI despre spray-urile care o vor scăpa de intruşii
germinat şi o mare parte din plante s-a veştejit. distrugători.
"Mă întreb ce se întâmplă cu grădina mea ... " s-a ,,~um~ezeule! Este nevoie de multă muncă pentru a
gândit ea. Într-o zi, pe când o examina, l-a observat pe vecinul avea o gradina frumoasă! Nu mi-am dat niciodată seama de
său udându-şi florile de lângă casă. Atunci a concluzionat în ?cest .Iucru!" şi-a spus ea, în timp ce pulveriza cu spray
şoaptă: Impotnva ga~da_cilor. Apoi a continuat să fertilizeze, să smulgă
- Oh! Nu mi-am dat seama că o grădină trebuie udată burUiemle ŞI sa ude plantele atunci când solul se usca.
pentru ca seminţele să germineze şi florile să crească! ~proap~ toată viaţa ei visase să aibă o grădină. Era sigură că
Aşadar femeia a început să îşi ude grădina. Curând indeplinirea acelUI VIS o va face fericită.
seminţele au germinat şi plantele au început să crească. . Dar ~nt~-o zi o furtună puternică cu tunete şi grindină a
- În sfârşit! Acum pot să mă relaxez şi să mă bucur de vandalizat gradina aceea frumoasă. Când vijelia s-a terminat
frumoasa mea grădină ... a şoptit pentru sine. femeia plângea în hohote, văzându-şi plantele aplecate si chia;
Dar, contrar aşteptărilor, plantele creşteau prea încet. rupte. "Grădina mea este distrusă de forţe ale naturii pe care nu
Mai mult, printre flori creşteau multe buruieni. "Mă întreb ce s- le. pot controla. Atunci când eram doar un copil şi visam la
vlI~orul_meu am crezut mereu că voi creşte mare, că voi planta o
gradina care se va dezvolta şi va produce flori cu uşurinţă ... ".
10 11
reuşise să-i îndepărteze tristeţea. O motivase să meargă
înainte atunci când acel lucru părea imposibil. Atunci când în
exterior era devastată imaginea viitoarei grădinii o făcea să
strălucească în interior. Aşa că, amintindu-şi puterea pe care
acel vis o exercitase în trecut asupra ei, femeia a început din
nou să îşi supravegheze grădina. Furtuna nu distrusese toate
plantele aşa cum a crezut la început. Doar unele ramuri erau
rupte iar dintre flori câteva erau strivite.
Deci femeia s-a apucat de treabă. A îndepărtat
frunzele şi ramurile rupte, la fel a procedat şi cu florile strivite.
A pus ţăruşi lângă plantele care aveau nevoie de sprijin. A
petrecut tot mai mult timp îngrijindu-şi grădina, până când a
ajuns la concluzia că rezultatul obţinut merita tot efortul depus.
Iar în zilele de vară grădina ei se umplea de frumuseţe,
culoare şi mireasmă. Într-un final a descoperit că dragostea şi
grija pe care le oferea grădinii îi aduceau multă bucurie şi
vindecau suferinţa îndurată în copilărie. Fetiţa care a visat ca o
grădină să o scoată din mahala a avut multă dreptate: o
grădină era exact ceea ce îi trebuia. Ca adult a ajuns la
concluzia că visul unui copil putea fi simplu, dar îndeplinirea lui
necesita muncă, efort şi fermitate în a nu renunţa. Când îşi
privea cu mândrie grădina, femeia era convinsă că toată
munca grea depusă pentru a-şi îndeplini visul nu a fost în
zadar.

La început s-a întristat. Era deprimată şi a


concluzionat că o grădină nu merita efortul depus, în special
atunci când nişte elemente pe care ea nu le putea controla o
puteau atât de uşor distruge. Dar apoi o forţă din interior a
răzbătut şi s-a transformat într-o voce. Poate că era fetiţa care
mereu visase să aibă o grădină ... Acea voce a început să-i
vorbească, să o încurajeze şi să o întărească sufleteşte până
ce femeia şi-a dat seama că o grădină era de fapt tot ceea ce
îşi dorea. Pe când era doar un copil imaginea unei grădini

12 13


Pomul frânt Pomul frânt

Problemele vizate: suportul şi tehnicile folosite pentru a A fost odată o femeie a cărei casă era împrejmuită cu
supravieţui unei traume pot inhiba creşterea şi schimbarea o grădină bine întreţinută. Invariabil, atunci când cineva o
dacă persistă în timp (sunt folosite pentru un timp îndelungat); întreba care era planta ei preferată femeia numea un piersic
părintele care îşi sprijină copilul în timpul unei experienţe splendid care creştea lângă gard. Pomul a încolţit din sămânţa
traumatizante, dar care nu îl poate lăsa să îşi dezvolte unei piersici ce fusese servită la un picnic în familie. De atunci
independenţa şi sănătate emoţională. femeia a urmărit cu uimire şi cu multe speranţe cum pomul a
ieşit la lumină, a început să crească, a produs frunze şi a prins
Potrivită pentru: adolescenţi şi adulţi; părinţi care au de a putere.
face cu copii traumatizaţi. Pe când era doar un pomişor o furtună puternică, cu
fulgere, tunete şi vânturi iuţi a traversat zona şi l-a atacat.
Mesajul: Ca să te poţi vindeca după ce ai suferit o traumă Ramurile i s-au rupt în multe locuri, frunzele au fost smulse de
trebuie să îţi dezvolţi o sursă proprie de energie şi să nu mai fi pe ramuri, iar capacitatea pomului de a creşte şi de a deveni
dependent de perioada copilăriei. puternic a fost pusă la mare încercare.
O astfel de experienţă ar fi fost traumatizantă dacă
Simboluri şi metafore: - o furtună puternică = orice traumă femeia nu ar fi locuit într-o regiune în care furtunile erau parte
(traume); -funia = orice formă de sprijin sau de ajutor care la integrantă a vieţii de zi cu zi. De aceea, pentru a-I ajuta să
început este propice vindecării de pe urma unei experienţe supravieţuiască intemperiilor şi pentru a-i oferi un sprijin de
traumatizante, dar care apoi împiedică o dezvoltare corectă nădejde, ea a folosit o funie cu care a legat piersicul de un
dacă este lăsată în acelaşi loc. gard. Furtunile au rănit piersicul în atâtea moduri încât au fost
necesare multe răsuciri şi legături de funie pentru a-I fixa.
Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: această poveste Funia s-a dovedit extrem de eficientă deoarece a oferit
poate fi adaptată pentru acei părinţi care nu se pot despărti de pomişorului şansa de a rămâne întreg, ca o proteză în faţa
copiii lor; dar dacă este povestită aşa cum este scrisă 's-ar traumelor provocate de nişte furtuni ciclice.
putea să întâmpine mult mai puţină rezistenţă din partea Timpul şi-a urmat cursul iar pomul a continuat să se
subconştientului; personajul principal poate fi transformat într- dezvolte, chiar dacă avea multe cicatrici ascunse adânc printre
unul masculin, dar cel mai indicat ar fi să se înlocuiască ramuri. Funia continua să îi ofere sprijin, într-atâta încât
piersicul cu nucul (deoarece are un aspect masculin). piersicul a început să o simtă parte din viaţa lui.
Deoarece schimbarea este specifică vieţii, femeia s-a
Notă: Multe lucruri apar deghizate în sprijin, când de fapt inhibă o mutat într-o altă zonă. A dus cu ea piersicul, care era deja
dezvoltare pozitivă şi conştiinţa de sine. Dependenţa sau suportul destul de înalt. A mutat şi funiile, gardul şi toate structurile
deghizate în iubire sunt adesea cel mai greu de perceput şi de ieşit acelea care legau, susţineau şi împiedicau creşterea pomului.
de sub tutela lor, mai ales atunci când intenţiile celor implicaţi par a Piersicul era atât de obişnuit cu legăturile rigide ale funiei încât
fi pozitive. Este important să înveţi a distinge ceva care pare a nici nu a observat sau poate că nu i-a păsat că trunchiul şi
însemna iubire dar care de fapt însemnă dependentă. ramurile i-au fost din nou încolăcite cu ea. Cu toate că si noul

14 15

$
cămin era răvăşit de furtuni, acelea nu provocau la fel de - Poate că îndepărtând legătura care îl împiedică să
multe leziuni. crească şi oferindu-i libertate piersicul ar afla o cale să
Într-una din zile femeia a primit vizita unei vechi înmugurească şi să producă flori! a observat musafira.
prietene. Pe când discutau, ea a observat pomul şi a vrut să Atunci femeia şi-a dat seama că ea nu s-a întrebat
ştie ce soi era. Când a aflat că era un piersic a vrut să ştie niciodată dacă piersicului îi mai trebuia funia ca suport. Mai
dacă acela înflorise vreodată. Atunci femeia şi-a dat seama că mult, nu a observat că el nu înmugurise până atunci. Şi-a
aşa ceva nu se întâmplase până atunci, deşi trecuseră multe amintit că legăturile au fost de trebuinţă atunci când pomul
primăveri. Iar pomul, auzind întreaga conversaţie, a înţeles că fusese tânăr, pentru a-I întări împotriva furtunilor. Dar nu mai
nu a experimentat până atunci etapa cea mai plină de era cazul. Furtunile făceau parte din trecut. Piersicul crescuse
satisfacţii din procesul de creştere. şi legăturile nu îşi mai aveau demult rostul.
De aceea femeia şi prietena ei au îndepărtat toate
funiile, lăsând planta liberă. Era liberă să îşi găsească propria
sursă de putere împotriva oricăror furtuni pe care le-ar fi
întâlnit. Aşa cum a sperat femeia, pomul s-a făcut tot mai
puternic în lipsa funiilor care l-au împiedicat să se dezvolte.
Curând fiecare ramură era plină de muguri încolţiţi. Apoi au
înflorit. Până şi pomul era mirat de multitudinea de flori
înmiresmate care îl acopereau în întregime.
Acea primă experienţă i-a dat încrederea necesară ca
în anii următori să înflorească tot mai frumos. Într-una din zile
nişte copii au agăţat un leagăn din funii de creanga cea mai
înaltă a piersicului. Râdeau în timp ce se legănau înainte şi
înapoi. Acela a fost momentul în care piersicul a înţeles pentru
prima oară că o funie poate fi întrebuinţată în multe moduri: ea
poate susţine, poate lega, sau poate separa.

16 17
Un adăpost împotriva furtunilor Un adăpost împotriva furtunilor

Probleme vizate: cei care devin locuitori permanenţi ai Odată o femeie şi copiii ei au pornit pe o cărare din
adăposturi lor
pentru oamenii fără cămin. pădure să culeagă fructe. Dar soarta a vrut ca acea familie să
dea peste o mulţime de probleme. Mai întâi, erau animalele
Potrivită pentru: orice adult care a locuit într-un adăpost al mari şi rele ale pădurii. Apoi, când au încercat să culeagă
oamenilor străzii. fructele, au fost înţepaţi de ghimpi. Mai mult decât atât, au
uitat care era cărarea ce i-ar fi dus înapoi acasă. Femeia şi
Mesajul transmis: Din fiecare călătorie (n. trd. experienţă de copiii ei au hoinărit prin pădure până când, într-un final, şi-au
n
viaţă) poţi rămâne cu ceva pozitiv, ceva pe care să iei cu tine dat seama că s-au pierdut. Când nimic nu părea să poată fi
şi să îl foloseşti pentru a-ţi îmbunătăţi viaţa şi condiţia. Aşa mai rău o furtună s-a abătut peste pădure. Era una
cum transmit adesea programele în 12 paşi, este nevoie ca înfricoşătoare, violentă, cu tunete intense, zgomotoase şi cu
unii oameni să atingă treapta cea mai de jos în viaţă, pentru ca intermitente.
abia apoi să înceapă o perioadă de transformare în care să se
debaraseze de comportamentele nocive. Iar viaţa într-un
adăpost poate fi tocmai un astfel de început, unul plin de
speranţă şi de îmbunătăţire a calităţii umane.

Simbolurile şi metaforele: - povestea = orice eveniment care


are drept consecinţă pierderea locuinţei;
- casa = orice adăpost;
- bătrâna = înţelepciunea subconştientului de a găsi ceva
pozitiv sau de a trage învăţăminte din orice situaţie.

Elemente ale poveştii care pot fi modificate: constituirea


familiei; evenimentele din interiorul adăpostului.

Notă: Nu greşelile pe care le-au făcut fi împiedică pe oameni să


crească (n. trd. să se dezvolte) şi să aibă succes, deoarece toţi
suntem supuşi greşelii. Cei care ajung oameni de succes sunt cei
care folosesc greşelile ca oportunitate de a învăţa şi de a se
autodepăşi. "Optimiştii tind să creadă că înfrângerea este doar un
regres temporar. Înfrângerea nu este din cauza lor: circumstanţele,
ghinionul sau alţi oameni au cauzat-o." (Seligman, 1995) Este un
lucru util a-i învăţa pe oameni să fie optimişti. Acest lucru este
posibil, aşa cum a demonstrat Dr. Seligman.

18 19
Familia era tristă şi speriată. "Trebuie să găsesc un Iar ei au răspuns:
loc sigur care să îmi ferească copiii de furtună!" şi-a spus - Am rătăcit calea şi totul este zadarnic ...
şoptit femeia, uitându-se după un adăpost. Deodată ea a zărit Bătrâna i-a privit o vreme în tăcere. Apoi a început să
o casă. Urmată de copiii uzi şi înfometaţi, a bătut la uşă. O îi sfătuiască, într-un mod liniştitor.
persoană tare drăguţă i-a răspuns: - Vă agăţaţi de trecut şi asta vă împiedică să vedeţi
- Cu ce te pot ajuta? clar ce trebuie să faceţi ca să fiţi fericiţi...
- Trebuie să îmi adă postesc copiii de furtună, a - Dar am pierdut totul şi suntem foarte trişti, a fost
răspuns atunci femeia. Sunt foarte speriaţi, uzi şi înfometaţi. răspunsul.
Mă poţi ajuta? - Uneori trebuie să te rătăceşti, pentru ca mai apoi să
Spre bucuria lor, persoana cea drăguţă i-a poftit te poţi regăsi!
a spus încet bătrâna.
înăuntru. Le-a dat o masă caldă şi i-a ajutat să îşi usuce Familia părea confuză deoarece semnificaţia celor
hainele. Era mult mai bine decât afară cu acele animale auzite nu era deloc uşor de descifrat. De aceea bătrâna a
înfricoşătoare!...Acea casă părea să poată oferi multe beneficii continuat să le vorbească. Le-a povestit despre: cămine,
membrilor familiei, de aceea ei au decis să mai rămână puţin siguranţă, fericire, trecut şi despre noi perspective. Apoi a
acolo. venit vremea să plece. Luându-şi rămas-bun ea a dăruit
Totuşi, după puţin timp copiii au devenit trişti. fiecărui membru al familiei un mic diamant strălucitor. "Nu
- Vrem la verişorii şi la prietenii noştri!. .. a plâns unul uitaţi că o bucată de cărbune trebuie să suporte multă
dintre ei. presiune pentru a deveni diamant! Apoi el este tăiat şi şlefuit.
- De ce a trebuit să ne rătăcim? a întrebat altul trist. Numai aşa îi iese la iveală strălucirea minunată."
- Mie nu îmi place mâncarea de aici ... a şoptit al Când familia s-a înapoiat la casa din pădure ceilalţi
treilea. membri ai casei si-au dat seama că nu mai erau la fel. Cântau
Cu cât discutau şi se plângeau mai mult despre ceea atunci când se plimbau. Au început să experimenteze lucruri
ce nu le plăcea în casă, cu atât se necăjeau mai tare unul pe noi. Curând au devenit destul de pregătiţi încât să o apuce pe
celălalt. În cele din urmă până şi mama lor s-a supărat. Toţi au altă cărare. Astfel familia a pornit în altă direcţie, cu speranţe,
ajuns să se simtă trişti şi pierduţi. Era un sentiment ciudat visuri şi idei noi. Amintindu-şi înţelepciunea bătrânei fiecare
acela de a se simţi pierduţi (rătăciţi) chiar şi atunci când nu dintre ei şi-a descoperit o forţă lăuntrică specială. Şi ca să nu
erau. uite nimic din experienţa trăită fiecare membru al familiei a
Famili~ era din ce în ce mai tristă. Plângeau şi nu păstrat diamantul primit de la femeia în vârstă. EI le reamintea
puteau dormi. Ii deranjau zgomotele din casă. Alţi locatari le că uneori trebuie să te rătăceşti, pentru ca mai apoi să fii
luau lucrurile şi îi tachinau. Una peste alta, lucrurile nu regăsit.
mergeau tocmai bine pentru membrii familiei, deşi se aflau
într-o casă, la adăpost de furtuni şi animalele sălbatice.
Într-o zi familia a decis să iasă la plimbare. Au ajuns
lângă un râu şi s-au aşezat. Au început să discute despre cât
de trişti erau. La un moment dat, o bătrână înţeleaptă şi bună
la suflet s-a îndreptat spre ei. După ce i-a privit cu băgare de
seamă, a întrebat:
- De ce sunteţi atât de trişti?

20 21
Ochii cei răutăcioşi Ochii cei răutăcioşi

Problemele vizate: ruşinea şi incapacitatea de a acorda A fost odată ca niciodată, nu prea departe de aici, o
Încredere, transmise din timpul copilăriei (plină de abuzuri) si femeie. Ea ducea o viaţă grea deoarece avea arsuri pe tot
până la maturITate. ' trupul. Deşi a încercat să ignore amintirile, nu a reuşit să scape
de anumite coşmaruri. Retrăia momentele În care fusese arsă.
Potrivită pentru: adulţi. Rememora locuri şi oameni cu răutate În ochi. Energia negativă
care izvora din acei ochi a rănit-o În multe feluri. Şi pentru că a
Mesajul transmis: Abuzul de care ai suferit nu a distrus acea petrecut mult timp din viaţă alături de asemenea oame!li
parte din tine care este responsabilă cu vindecarea ta! Te poţi existenţa ei a fost marcată de acea forţă răuvoitoare. In
vindeca, poţi avea din nou Încredere şi poţi scăpa de ruşinea consecinţă, a fost rănită din ce În ce mai mult. Era ca şi când
că ai fost abuzat/ă! Tu nu eşti vinovat/ă că ai fost abuzat/ă! acele arsuri Îi intrau În ochi, În urechi şi poate chiar În suflet.
Înaintând În vârstă, femeia a găsit puterea de a se
Simbolurile şi metaforele: - ochii cei răutăcioşi; energia muta. A găsit un loc În care nimeni nu o mai putea răni. Dar,
negativă = părinţii abuzivi; faptele şi vorbele abuzatorilor; fără să vrea, a dus cu ea temeri, tristeţe şi un sentiment de
- arsurile = simptomele şi trauma, rezultatele abuzului; ruşine şi de responsabilitate pentru ceea ce i s-a Întâmplat.
- spiritul = esenţa sănătăţii emoţionale, forţa proprie; Prieteniile reprezentau o problemă pentru ea, deoarece credea
- lumina = vindecarea, adevărul, Înţelepciunea. că toţi urmau să Îi descopere arsurile. Mai mult, se temea ca nu
cumva să Întâlnească şi acolo persoane care să o rănească cu
Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: sexul privirea lor răutăcioasă. Femeia nu a Înţeles că persoanele care
personajului principal; comportamentul abuzatorilor; au rănit-o erau ca o putere demult pierdută În negura timpului.
simptomele ce rezultă În urma unui abuz; diversele căi pe care Durerea şi tristeţea au motivat-o să caute peste tot
personajul principal a apucat-o În Încercarea de a se vindeca. metode prin care să se vindece. A aplicat balsamuri pe rănile pe
care le avea. Şi-a schimbat modul de a gândi. A Început să se
Notă: Această poveste a fost scrisă pentru o femeie care a comporte altfel. Toate acele soluţii au ajutat-o, dar nu _i-au
fost bătută În mod repetat şi abuziv În timpul copilăriei. Mai asigurat vindecarea şi alinarea de care avea atâta nevoie. Insă
mult, părinţii Îi făceau zilnic cîte o clismă. Acea experienţă a nu a renunţat. Femeia a continuat să caute peste tot soluţii.
Împovărat-o cu. multă ruşine. Povestea i-a fost spusă pe când Într-o zi a primit vizita unei prietene care a Îndrumat-o
era În transă. In plus i s-a cerut să Îşi vizualizeze ruşinea. A spre o femeie Înţeleaptă şi vindecătoare.
văzut-o ca pe o minge roşie cu asperităţi ascuţite. Au fost Aceea din urmă a ajutat-o să Înţeleagă adevăratul
necesare trei sesiuni de terapie pentru ca femeia să poată sens al modului În care s-a protejat În timp de rănile provocate
micşora acea minge, folosind tehnica imaginaţiei vizuale (cu de ochii răutăcioşi: retrăgându-se adânc În sine.
ochii Închişi). Ulterior ea a povestit că ruşinea a dispărut şi că _ Spiritul nu ţi-a dispărut. Nu a murit. Aşteaptă doar să
nici nu a mai experimentat-o după aceea. iasă la iveală. ÎI poţi descoperi ghidându-te după lumina pe care
o emană. Caută adânc În tine şi găseşte această lumină. Apoi
găseşte forţa necesară pentru a-i permite să devină tot mai

22 23
putemică şi să îţi invadeze întreg trupul cu forţa ei Oamenii cu privirea răutăcioasă şi-au pierdut orice fel de
binefăcătoare. Vei vedea că atunci când această lumină îţi va putere asupra ta! Deci, nu mai ai nevoie să te retragi în tine
atinge pielea rănile se vor vindeca. Pentru că ea este adevărata pentru a te feri de ei!...
forţă a iubirii de sine şi a autovindecării. Femeia era uimită de tot ceea ce i se întâmpla. Ea nu
Astfel ghidată de vorbele liniştitoare şi convingătoare crezuse că vindecarea ar putea fi realizabilă. În schimb, cea
femeia a reuşit să localizeze lumina care strălucea în interiorul care o ajutase nu era delor mirată.
ei. I-a permis să radieze prin toate colţurile trupului ei. Iar când i- - În fiecare dintre noi există o forţă care ne poate
a atins şi pielea, rănile s-au vindecat. A fost un moment de vindeca, ne poate ghida şi ne poate insufla multă putere
tranziţie, o transformare binefăcătoare şi o vindecare. În ceea interioară! i-a mărturisit. Tu ai folosit-o ca să îţi vindeci arsurile.
ce-i privea pe oamenii cu priviri răutăcioase, imaginea lor Acum o poţi folosi şi în toate celelalte aspecte ale vieţii tale.
s-a estompat şi în cele din urmă s-a făcut nevăzută. Femeia i-a mulţumit şi s-a îndepărtat. Făcând asta a
simţit cum o schimbare foarte profundă se produsese până şi în
cel mai îndepărtat loc al fiinţei sale. Ruşinea şi durerea pe care le
purtase cu ea atât de mulţi ani nu mai erau acolo. în schimb
simţea o bucurie interioară plină de calm. Tot mergând aşa s-a
pomenit lângă un lac care îi era familiar. Până atunci nu a îndrăznit
să îşi priveascâ imaginea reflectată în apa lui. Dar în acea zi
specială nu mai simţea nevoia de a-I ocoli şi de a se îndepărta. S-a
privit şi a descoperit o cu totul altă persoană. Nu o mai văzuse
până atunci. Acea persoană îi zâmbea, în semn de recunoaştere a
vindecării pe care a realizat-o în acea zi. Arsurile şi cicatricile nu
mai erau. în locul lor, o strălucire o însoţea pretutindeni.
Zilele şi nopţile s-au perindat prin viaţa femeii. Dar a
început să simtă, să gândească şi să se manifeste complet
diferit. Ea a descoperit capacitatea de a vedea clar cine îi putea
deveni prieten şi alegea numai persoane iubitoare şi grijulii. Mai
mult, îşi permitea să acorde încredere, atunci când era cazul.
Zâmbea în fiecare zi deoarece procesul de vindecare la care a
fost supusă i-a permis să devină prietenă cu ea însăşi.
Totuşi ea nu i-a uitat definitiv pe aceia care se
purtaseră răutăcios cu ea în vremuri de mult trecute. Dar
amintirea lor era păstrată într-un cu totul alt loc, astfel încât
procesul de vindecare să îşi poată continua cursul. Şi ca o
ultimă etapă a acelui proces, femeia a găsit o modalitate de a
transforma experienţele trecute în ceva pozitiv: îi ajuta şi pe
alţii care fuseseră răniţi de ochi cu priviri răuvoitoare.
- Arsurile pe care le-ai avut au aparţinut altui timp şi
altui loc, i-a mai spus blând femeia cu puteri vindecătoare.

24 25


Ochii cei răutăcioşi Deoarece vina pare să multiplice simptomele PTSD,
(versiunea a doua) (McFarlane & Yehuda, 1996), este necesar ca un terapeut să
abordeze vina din urma violului, prin: terapie cognitivă, figuri
de stil, hipnoză, poveşti terapeutice, MTP (Multi-Sensory
Problemele vizate: ruşinea şi incapacitatea de a mai acorda Trauma Process) şi EMDR (Eyemovement Desensitization
Încredere, cauzate de un viol. and Reprogramming).
Povestea a fost scrisă pentru o femeie violată de un
Potrivită pentru: adulţi şi adolescenţi de vârstă mai mare. bărbat sadic. A fost combinată cu povestea "Colierul" şi a fost
citită victimei pe când aceasta era În transă. Poveştile au

Mesajul: Violul nu a distrus acea parte din tine care te poate ajutat-o să se vindece până la punctul În care era În stare să
direcţiona spre vindecare! Te poţi vindeca, poţi redobândi
vorbească despre viol şi să Îşi dorească să Încerce tehnici
Încrederea În cei din jur şi poţi scăpa de ruşinea pe care o terapeutice suplimentare.
simţi din cauza experienţei avute. Nu eşti vinovat de ceea ce ţi
s-a Întâmplat!

Simboluri şi metafore: - ochii răutăcioşi; energia negativă =


violatorul; acţiunile şi vorbele lui;
- arsurile = simptomele şi trauma rezultate În urma violului;
- spiritul = esenţa sănătăţii emoţionale; forţa interioară;
- lumina = vindecarea, adevărul, Înţelepciunea.

Elemente ale poveştii care pot fi modificate: sexul


personajului principal; comportamentul violatorului;
simptomele cauzate de viol; diferitele căi pe care victima a
mers În Încercarea de a se vindeca.

Notă: Violul este o crimă motivată de scopuri ce adesea au


prea puţin de a face cu actul sexual În sine. (Groth şi Burgess,
1978) Dr. Ann Burges a fost cea care a etichetat pentru prima
dată simptomele victimelor ca fiind "sindromul traumei cauzate
de viol" (1974 şi 1983). Acum recunoaştem acestea ca fiind
simptomele PTSD (Tulburare de Stres Posttraumatic), În cazul
victimelor violurilor.
Multe dintre victime se simt vinovate. Ele se
Învinovăţesc fie de relaţia pe care au avut-o cu violatorul, fie
de modul În care s-au comportat şi care le-ar fi putut oferi
şansa să scape sau să evite violul.

26 27
iI'."'
r,"

Ochii cei răutăcioşi ştiind prea bine că dispuneai de o anumită forţă la care însă r
nu ştiai cum să ajungi şi cum să te vindeci, a afirmat !
(versiunea a doua)
vindecătoarea.
- Dar eu nu simt această forţă din interiorul meu ... a
răspuns femeia, îndoindu-se că ceva benefic sau sănătos mai
A fost odată ca niciodată, nu prea departe de aici, o
femeie. A avut o viaţă frumoasă, până când într-o zi a Întâlnit putea fi neatins de arsuri.
nişte ochi răutăcioşi. Privirea lor o ardea şi îi lăsa cicatrici care
se adânceau până În străfunduriie fiinţei ei. Femeia a început
să îşi evite prietenii şi să se izoleze. Adesea făcea duşuri
repetate deoarece se simţea murdară. Nu se simţea În
siguranţă şi îi era mereu teamă. Dar cel mai trist lucru pe care
l-au provocat acele arsuri a fost ura pe care femeia o simţea
pentru ea însăşi. Iar în rarele ocazii În care Îşi permitea să se
privească În oglindă, ea Îşi spunea:
- Sunt îngrozitoare! Sunt urâtă! Sunt oribilă şi arsurile
acestea sunt din cauza mea! Îmi este foarte ruşine şi sunt
vinovată pentru felul în care arăt, atât de arsă şi de murdară!
Ca o consecinţă a propriilor convingeri, femeia a
devenit tot mai tristă. Dar această durere şi tristeţe au motivat-
o. A început să caute diverse căi prin care să se vindece: a
încercat alifii, a abordat altfel situaţia în care se afla, s-a
comportat altfel ... Toate acele soluţii au fost de un oarecare
ajutor, dar nu i-au asigurat vindecarea şi alinarea pe care le
căuta. Însă era foarte hotărâtă şi nu a renunţat. A continuat să
caute soluţii prin care să se vindece complet.
Căutările ei au condus-o la o femeie cunoscută ca
fiind o mare vindecătoare. I-a povestit aceleia despre arsurile
şi căutările ei. Vindecătoarea părea să ştie care era lucrul de
care femeia avea atât de mare nevoie.
- Cândva În trecut ai Întâlnit un bărbat cu privire
răutăcioasă. Privirea lui ţi-a pârjolit pielea. Fapta lui te-a
Îndurerat şi te-a Întristat. De îndată ce spiritul tău a
conştientizat cele întâmplate te-ai adăpostit În adâncurile fiinţei
tale, departe de orice vătămare sau durere. Doar aşa ai putut
să îţi păstrezi vie capacitatea de a te vindeca, de a te iubi şi de
a dispune de o forţă proprie. Această esenţă bine protejată te-
a impulsionat să îţi continui căutările. Ai căutat răspunsuri,

28 29

• 3
- Pentru Început Închide ochii şi fă cunoştinţă cu realizase În acea zi de neuitat. Locul arsurilor a fost luat de o
această lumină micuţă care stă ascunsă În adâncul sufletului strălucire frumoasă care o Însoţea peste tot.
tău. O poţi găsi? a Întrebat vindecătoarea. Zilele şi nopţile vieţii ei s-au scurs, femeia
Femeia s-a aşezat şi a Început să se concentreze. A comportându-se, simţind şi gândind În cu totul noi moduri. S-a
căutat adânc În fiinţa ei şi curând a localizat acea luminiţă care apropiat din nou de cei din jur, se simţea bine cu propria
refuza să iasă la iveală. persoană şi a renunţat la teamă şi la Învinovăţire. Şi cel mai
- Da, am găsit-o! a răspuns atunci. important lucru a fost acela că a devenit prietenă cu ea Însăşi.
- Acum permite acestei luminiţe să creasca In Totuşi, femeia nu a uitat complet lecţia pe care a
interiorul tău. Nu uita că ea are puterea de a-ţi vindeca arsurile Învăţat-o şi a continuat să folosească acea experienţă În
şi de a face să dispară vina şi ruşinea! Te va purifica şi va propriul proces de vindecare, dar şi În al altora, persoane care
alunga toate gândurile distructive care ţi-au provocat atât de au Întâlnit priviri şi inimi răutăcioase. I-a Învăţat că deşi trauma
multă durere şi nefericire. Aşadar permite-i să crească şi să se devenea parte a vieţii, vindecarea şi Învăţămintele trase din
extindă, ca să poată alunga din tine toată tristeţea şi durerea, acea traumă sunt posibile.
ura de sine şi autoÎnvinovătirea. Pe măsură ce fiecare
părticică a corpului tău este inu'ndată de lumină, vei simţi cum
arsurile se vindecă. Sunt răni dintr-un alt timp şi dintr-un alt
spaţiu. Lasă amintirea bărbatului cu privire răutăcioasă să se
piardă În negura timpului şi să Îşi piardă puterea distructivă. În
schimb, permite acestei lumini, esenţă a propriei tale forţe, să
crească tot mai mult şi să strălucească până când tot ceea ce
a fost rănit se va fi vindecat.
Într-adevăr, femeia a simţit vindecarea, pe măsură ce
Îşi imagina acea lumină strălucind În sine. A simţit un transfer,
o transformare şi apoi libertate. S-a eliberat de amintirile şi de
răul din alt timp şi din alt spaţiu. A rămas cu ochii Închişi până
când a simţit că procesul de vindecare a fost complet.
- Cum să Îţi mulţumesc? a Întrebat-o pe vindecătoare.
- Vindecarea ta este cea mai mare mulţumire a mea, a
fost răspunsul. Trebuie să ştii că vindecarea va continua. Curând
vei ajunge să vezi, să ştii şi să Înţelegi În cu totul alt mod.
Îndepărtându-se de casa vindecătoarei, femeia a
Înţeles că ceva foarte profund i se Întâmplase. A observat că
nu Îi mai era ruşine şi nu se mai simţea vinovată. În schimb,
era calmă şi plină de o mare bucurie interioară. În trecut, după
experienţa ce a rănit-o, a evitat să Îşi privească chipul. Dar nu
mai era aşa. Ajungând În apropierea unui lac femeia s-a privit
În apă şi şi-a zâmbit. Era mândră de vindecarea pe care o

30 31
,
r
I
Vioreaua din pădure Vioreaua din pădure !.

Problemele vizate: convingerea că toţi avem aceleaşi set de A fost odată o plantă care creştea în umbra unui
nevoi pentru a ne dezvolta într-un mod adecvat; convingerea stejar imens şi foarte bătrân. Era o viorea care în fiecare
că un părinte sau că o figură autoritară ştie întotdeauna ce primăvară se împodobea cu flori de un purpuriu strălucitor.
este mai bine pentru copilul devenit adult. Odată cu trecerea anilor planta a devenit tot mai bogată şi mai
frumoasă. S-a dezvoltat în umbra stejarului, hrănindu-se din
Potrivită pentru: adolescenţi şi adulţi. pământul jilav, departe de razele directe ale soarelui.
Într-o zi un bătrân se plimba pe o cărare din
Mesajul transmis: ceea ce determină dezvoltarea unui individ apropierea stejarului. A văzut florile cele purpurii ale plantei şi
poate inhiba sau chiar distruge pe un altul. a exclamat:
- Te voi scoate din pământ şi te voi re planta în
Simbolurile şi metaforele: - vioreaua = orice persoană sau grădina mea! Frumuseţea ta va fi binevenită printre celelalte
copil; un rebel; plante!
- grădinarul = un părinte sau oricine altcineva care deţine Apoi s-a îndepărtat. Curând însă s-a înapoiat cu o
control asupra altei persoane; găleată şi o lopată. Bătrânul a scos din pământ vioreaua, a
- strămutarea plantei = forţarea cuiva de a se conforma luat-o acasă cu el şi a plantat-o în grădina sa foarte însorită.
aşteptărilor unei anumite persoane în legătură cu ceea ce este Spre surprinderea lui planta nu a reacţionat aşa cum se
bine sau care facilitează dezvoltarea. aşteptase. Ea nu a crescut mai mare, nici mai sănătoasă. În
schimb a început să se micşoreze iar frunzele s-au făcut maro.
Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: sexul Iar când a venit din nou primăvara florile cele purpurii erau
grădinarului. prea puţine. Bătrânul a folosit îngrăşământ şi spray contra
insectelor. Dar floarea era tot maronie şi se micşora.
Notă: Cu mulţi ani în urmă Karen Custer a conceput o variantă a Într-o zi un prieten l-a vizitat pe grădinar. Când i-a
acestei poveşti. De asemenea, este o scriere valoroasă şi pentru prezentat grădina el a spus:
profesori şi terapeuţi, deoarece le arată cum oamenii sunt diferiţi - Nu ştiu ce s-a putut întâmpla cu vioreaua aceasta. În
unii de alţii; iar clienţii, pacienţii şi studenţii trebuie consideraţi pădure era magnifică. Când am scos-o din pământ era plină
primii responsabili pentru creşterea şi dezvoltarea lor. de flori purpurii frumos mirositoare. Am adus-o din umbra
bătrânului stejar în grădina mea. E mult mai bine aici.
Beneficiază de lumina soarelui, o pot hrăni cu îngrăşăminte şi
o pot feri de insecte pulverizând-o cu un spray anume. Dar
orice aş face nu o pot revigora ... pare pe moarte. Se ofileşte şi
nu mai înfloreşte. Ce crezi că este greşit în ceea ce fac?
Musafirul a înţeles că pentru a produce plante
sănătoase este nevoie de mult mai mult decât de

r.~~-- ____________"_J..----________..........__
32 33

f.
îngrăşăminte, de spray-uri sau de lumina soarelui. Şi-a aşezat atunci o vei înapoia mediului ei natural. O vei duce chiar în
mâna pe umărul bătrânului şi i-a spus următorul lucru: locul în care ai găsit-o, cel de sub bătrânul stejar!
- Dar eu am crezut că lumina soarelui o va ajuta să
crească şi să înflorească în grădina mea ... a răspuns bătrânul.
- Grădina ta este plină cu plante care au înflorit
datorită grijii pe care le-ai arătat-o, dar aceasta este diferită.
Dă-i voie să fie liberă. Numai aşa îşi va putea atinge
potenţialul maxim, a fost explicaţia prietenului.

Bătrânul a înţeles şi, ajutat de prietenul său, a săpat


În jurul plantei, a scos-o din pământ şi a replantat-o sub
stejarul cel bătrân.
- Am vrut pentru tine doar ceea ce era mai bun! i-a
şoptit. Dar, de fapt, tu ai ştiut mereu ce era mai bine pentru
tine.
Apoi s-a îndepărtat de viorea, lăsând-o să se
însănătoşească şi să se dezvolte în felul ei propriu.
Iar în primăvara ce a urmat bătrânul s-a dus să
verifice planta. Vioreaua era din nou plină de flori purpurii şi
frunze verzi luxuriante.
S-a aplecat şi şi-a umplut pieptul de mireasma florilor.
A zâmbit. Chiar şi o viorea era în stare să dea o lecţie de viaţă
unui bătrân!

- Atunci când ai mutat această plantă ai crezut că


ceea ce tu îi puteai oferi urma să îmbunătăţească considerabil
modul în care ea se dezvolta. Dar vioreaua aceasta nu
aparţine acestei grădini, i-a explicat. Ai smuls-o din elementul
ei. Ceea ce este benefic pentru o plantă, poate fi dezastruos
pentru o alta. Dacă cu adevărat îndrăgeşti această plantă,

34 35


Sforile copiii lor atunci când au o vârstă mica. În schimb, prezintă
(versiune pentru adulţi) probleme în a-şi adapta comportamentul noului rol pe care îl
implică schimbările provocate de înaintarea în vârstă a copiilor
lor. Mulţi dintre aceşti părinţi nu au reuşit ei înşişi să
Problemele vizate: familiile sau fraţii care sunt mult prea uniţi depăşească nivelul de dezvoltare emoţională specific unui
şi dependenţi unul de celălat, într-un mod total nepotrivit; acele copil. Este important ca terapeuţii şi consilierii să îi ajute pe
relaţii între fraţi în care cel mai în vârstă sau mai inteligent se adulţi să treacă în mod adecvat peste dependenţa din copilărie
simte în mod eronat responsabil pentru fratele mai tânăr sau pentru a se putea dezvolta ca nişte adulţi sănătoşi din punct
întârziat din punct de vedere mintal. de vedere emoţional.

Potrivită pentru: adulţi şi adolescenţi de vârstă mai mare.

Mesajul transmis: A fi independent şi a funcţiona precum un


adult este ceva natural şi un adevărat cadou pe care ţi-I faci ţie
şi copiilor tăi. Părinţii şi fraţii tăi trebuie să înveţe să se
comporte precum adulţii. Este un drum lung de parcurs,
adesea plin de lupte şi dureri. A-I ţine pe un adult dependent
de tine înseamnă a-I împiedica să înveţe să se manifeste într-
un mod independent şi sănătos din punct de vedere
emoţional.

Simbolurile şi metaforele: sforile = contopirea a două


persoane, de o aşa natură încât nu se mai ştie unde începe
identitatea uneia şi unde se încheie cea a celeilalte.

Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: numele şi


sexul personajelor principale; relaţionarea familiei;
schimbarea; ceea ce spune sora cea dependentă şi familia
atunci când sora cea independentă se eliberează.

Notă: Părinţii pot folosi vina şi şantajul emoţional pentru a-şi


împiedica copiii să devină adulţi independenţi şi sănătoşi din
punct de vedere emoţional. De obicei aceştia sunt părinţii care
au născut copii doar pentru a-şi satisface propriile nevoi.
Nevoia lor de a-şi ţine copiii legaţi de ei (dependenţi) primează
asupra nevoii copiilor de a creşte şi de a părăsi căminul
părintesc. Unii părinţi se comportă într-un mod adecvat cu

36 37


Sforile pământul se va deschide şi mă va înghiţi! Şi toate vor fi numai
(versiune pentru adulţi) din cauza ta!
- Nu, nu va fi vina mea, a răspuns Alexandra foarte
hotărâtă să se dezlege de sora ei. Odată legăturile desfăcute
A • A fost .odată o familie în care toţi membrii erau legaţi vom putea fi independente şi responsabile! Ne vom putea
Intre el cu sforI. Mama era legată de fiică, iar fiica era legată concentra pe alte lucruri, altele decât relaţia pe care o avem şi
de soră. Sora era legată de tată, iar acesta din urmă era legat modul în care ne afectează ea vieţile!
de toţi ceilalţi. Toate acele legături reprezentau o mare Cele două surori au avut multe conflicte. Alexandra
problemă. Atunci când un membru al familiei făcea ceva vroia să se dezlege de sora ei, pe când Andreea vroia să rămână
trăgea şi de sforile celor legaţi de el. În consecinţă ei simţea~ legată. Dar Alexandra era hotârâtă să facă pasul cel mare. Ea a
nevoia să facă aceleaşi lucruri şi să fie mereu împreună pentru luat un foarfece şi a tăiat sforile, până când surorile au devenit
a putea fi fericiţi. complet separate. Andreea tot aştepta să o înghită pământul. Tot
Nu se ştie exact unde sau cum s-a întâmplat asta. aştepta să se îmbolnăvească sau să se întâmple ceva teribil din
Poate că s-a întâmplat treptat, astfel încât nimeni nu şi-a dat cauza ruperii legăturilor. Andreea a strigat la sora ei şi i-a făcut
seama. Poate s-a întâmplat deoarece părinţii simţeau că una reproşuri. I-a cerut să refacă legăturile. Ceilalţi membri ai familiei
dintre surori era mai firavă decât cealaltă sau pentru că se au sfătuit-o pe Alexandra să se lege din nou de Andreea, altfel
simţeau incomozi sau nepregâtiţi să fie adulţi în preajma lucruri îngrozitoare i se vor întâmpla aceleia din urmă şi va fi doar
copIIlor lor. Oncum, după ce sforile au fost fixate, nu mai conta vina ei. Deci Andreea şi familia au încercat să o implore pe
~odul în ~are familia a ajuns să fie unită în acel fel. Toţi Alexandra, au căutat să o facă să se simtă vinovată, chiar au
Incercau sa se contopească într-o singură fiinţă. ameninţat-o ... dar nici una dintre acele metode nu au reuşit să o
Aşa cum a ticluit natura, doi membri ai familiei supună pe tânăra fată. Alexandra experimentase libertatea
Alexandra şi Andreea, s-au mutat din casa părintească atundi obţinută în momentul dezlegării de sora şi de rudele ei. Nu mai
când au devenit adulţi. Dar, pentru a putea face acel lucru ele simţea povara grea a responsabilităţii pentru comportamentul şi

au trebuit să se dezlege de celelalte persoane din fa~ilie. pentru fericirea surorii ei.
Convingerea că trebu!au să fie uniţi pentru a fi fericiţi a Într-adevăr, după ce legăturile dintre cele două surori
determinat o cascada de zgomote, plânsete şi gemete. s-au desfăcut, Andreea a avut o serie de probleme în viaţă.
Alexandra şi Andreea au rămas în continuare legate între ele. Totuşi sora ei înţelesese că Andreea nu urma să înveţe

Deşi cele două fete au apucat-o pe drumuri diferite niciodată responsabilitatea şi conduita unui adult dacă ar fi
construindu-şi propriile cămine şi familii, ele au păstrat sforil~ rămas unite. Ori de câte ori membrii familiei încercau să o
care le uneau. Păreau două surori siamenze. Ceea ce făcea determine pe Alexandra să o facă din nou pe Andreea
una dintre ele devenea repede şi dorinţa celeilalte. În cele din dependentă de ea tânăra nu ceda, refuzând categoric. Ea nu
urmă Alexandra s-a săturat să fie legată de sora ei. accepta ideea lor conform căreia Andreea avea nevoie de
- Voi desface toate aceste legături! a anunţat ea într-o zi. existenţa unor sfori pentru a putea funcţiona. Avea propria

- Nu! Nu! Nu poţi face una ca asta! a protestat sora ei viaţă de trăit şi propriile responsabilităţi de adult. Mai mult,
cu vehemenţă. Dacă faci asta eu mă voi îmbolnăvi, voi muri! dezlegând legăturile ea a conştientizat care îi erau drepturile.
Voi fi nefericită! Ceva îngrozitor se va întâmpla! Poate că

38 39


Colierul

Problemele vizate: convingerea unei victime a unui viol şi/sau


a unui abuz sexual că violatorul i-a luat puterea.

Potrivită pentru: adolescenţi şi adulţi.

Mesajul transmis: Nimeni nu îţi poate fura forţa proprie ... ea


rezidă Încă în tine şi aşteaptă să fie descoperită şi
recunoscută (luată în considerare). Te poţi vindeca de trauma
provocată de un viol sau de un abuz suferit în copilărie!

Simboluri: - colierul aşezat În jurul gâturilor bebeluşilor =


simbol al propriei forţe;
- diamantul = simbol al unei percepţii clare a sinelui şi al
reflectării unei lumini interioare asupra lumii;
- hoţul = oricare violator sau persoană care abuzează;
- a arunca noroi În ochi = distorsiune a percepţiei cauzate de
credinţa că violatorul a preluat forţa victimei; simptomele
rezultate din trauma care interferează cu procesul de
recuperare;
- cascada = orice tehnică întrebuinţată de subconştient pentru
a înlătura distorsiunile şi pentru a vindeca.

~ Într-o ::i ~Iexandra a mers împreună cu copiii ei pe Elemente ale poveştii care pot fi modificate: simptomele
camp pentru a Inalţa un zmeu. I-a ajutat să manevreze sfoara victimei; comportamentul victimei pe parcursul procesului de
astfel încât zmeul să se înalţe tot mai sus. Şi urmărindu-şi vindecare; evenimentele care apar înaintea traumei (viaţa
copiii cum Înălţau acel zmeu Alexandra a Început să se victimei poate să fi fost o înşiruire de traume sau poate să fi
gândească la bucata de aţă care împiedica jucăria să Îşi ia avut o copilărie fericită şi plină de siguranţă, Înaintea
zborul definitiv. Atunci a zâmbit. Şi-a dat seama că propria atacului/atacurilor); bebeluşul poate fi scos din poveste (el a
deconectare de sora ei era de fapt un cadou pe care îl făcuse fost adăugat deoarece victima nu a mai avut menstruaţie după
copiiilor săi. Ei nu vor trebui să se poticnească În sfori sau atac, ea dorindu-şi de fapt copii); pentru a transforma
legăt~ri ce nu îşi ~veau locul într-o familie. Alexandra a învăţat povestea într-o versiune masculină, toate simbolurile feminine
o lecţie Importanta de la sora ei, Andreea: sforile puteau ajuta ar trebui modificate în unele masculine.
un zmeu să zboare, dar puteau la fel de bine şi să Întemniţeze
un om care era prea strâns legat cu ele.

40 41

• &
Notă: Povestea de faţă a fost concepută pentru victima unui din ce În ce mai liniştit şi că Îţi foloseşti visele pentru a te
viol plin de brutalitate. Întrebuinţarea metodei EMOR 1 a vindeca. 2
speriat-o şi nu părea să ajute la procesarea flashback-urilor ei. Victima a menţionat că a ascultat multe ore pe zi
Povestea a fost scrisă deoarece violul este una dintre puţinele aceste poveşti (Ia casetofon), precum şi o înregistrare intitulată
crime În care scopul criminalului nu este doar de a controla "Eliberează-te!", şi că a observat o Îmbunătăţire În ceea ce
complet victima (Petrick, Olson & Subotnik, 1994), dar şi de a-i priveau simptomele ei. Dar, apoi, a început să aibă din nou
fura forţa personală, interioară. O victimă trebuie să creadă că probleme cu somnul. Ulterior s-a descoperit faptul că ea avea
este posibil ca un violator să îi fure propria forţă interioară următoarea convingere: dacă nu ar fi dormit atât de adânc
pentru a-şi atinge scopul. Această poveste (precum şi Ochii atunci când a fost atacată, l-ar fi auzit pe violator şi ar fi
cei răutăcioşi, versiune a doua) şi cea care va urma au fost scăpat. Convinsă fiind de acel lucru, ea nu numai că se simţea
citite victimei, În timp ce aceea era Într-o stare de deplină vinovată (deoarece se Învinovăţea de propriul viol; conform
relaxare: Crittenden-1996-, 80% dintre femei cred asta), dar se şi obliga
Ieri am citit o carte despre o femeie care a trecut prin să nu adoarmă ca nu cumva să nu se poată apăra dacă ar fi
multe tragedii. Ea era foarte tristă, copleşită, "inertă". Femeia fost În vreun pericol. Acea convingere, precum şi sentimentul
nu se simţea bine deloc, parcă avea un nod în stomac. Era ca de vinovăţie, au fost confruntate cu ajutorul terapiei cognitive.
şi paralizată. Nu se putea concentra şi se simţea "scăpată de În momentul în care a conştientizat, logic, faptul că nu ar fi
sub control". Obişnuia să Îşi Încleşteze fălcile, slăbea şi i se avut cum să scape de agresor, chiar şi În cazul În care s-ar fi
părea că nu putea respira. Nu am crezut că va putea vreodată deşteptat la timp, s-a început utilizarea metodei EMOR pentru
ieşi din acea stare, şi totuşi, când am ajuns la al doilea capitol a elimina mesajul pe care şi-I transmitea În mod repetat pentru
al cărţii, am descoperit că femeia găsise un mijloc de a se a se priva de un somn adânc.
vindeca. A găsit o modalitate de a dormi liniştită, de a simţi PTSD pune problema siguranţei pe primul loc, motiv
bucuria şi iubirea. Putea să-şi controleze succedarea pentru care este imperios ca orice victimă a unui viol sau
gândurilor, până la un nivel normal. Se putea concentra. Putea traume să fie ajutată să se simtă În siguranţă. Din experienţa
respira cu calm, putea să Îşi relaxeze stomacul, să se simtă mea, simptomele PTSD (sau sindromul traumei cauzate de
stabilă, să mănânce adecvat şi să Îşi relaxeze fălcile. Am fost viol) dispar rar În cazul în care victima nu se simte În
foarte fericită să descopăr că acea femeie a găsit puterea şi siguranţă. Această stare de siguranţă este importantă mai ales
resursele de a se vindeca, lucruri pe care nu le conştientizase în cazul unei victime care a fost acasă şi dormea. Poţi
până atunci. Datorită acelei puteri ea şi-a putut rezolva repede recomanda: un câine, sisteme de alarmă antiefracţie,
problemele şi a găsit o modalitate de a se simţi În siguranţă. Încuietori la uşi (mai ales la dormitoare), draperii la toate
Ea a preluat din experienţa traumatizantă tot ceea ce era geamurile care să fie trase când persoana este singură acasă,
potrivit pentru educare, tot ceea ce putea fi Învăţat şi a lăsat telefoane mobile şi/sau o persoană de încredere care să
restul În urmă, cât mai în urmă. Nu uita că inima ta poate treacă în vizită atunci când victimei îi este teamă.
asculta, poate înţelege şi se poate vindeca şi o poate face
foarte repede. În zilele care vor urma vei vedea că poţi dormi

1 Desensibilizare şi Reprogramare Eyemovement = o tehnică bine 2 Ideea mesajului transmis, "citeam o carte", a fost sugerat acum
documentată destinată alungării amintirilor traumatizante şi a zece ani de un mentor, Karen Custer, LCSW. Poate fi adaptat
flashback-urilor (a supraproiecţiilor). oricărui tip de problemă În care cineva este "blocat";

42 43

i
..

Colierul

Odată, într-un loc nu prea îndepărtat, locuiau mulţi


oameni. Ei se îmbogăţeau cu experienţe de multe feluri, unele
plăcute, iar altele pline de tristeţe. Aveau slujbe, copii şi familii
diferite după chip şi dimensiune. Ca orice altă ţară, şi poporul
acela avea propriile tradiţii. Una dintre ele era de a aşeza un
colier de aur înfrumuseţat de un diamant strălucitor în jurul
gâtului fiecărei fetiţe. Şi pe când se îndeplinea acel ritual,
cineva soptea următoarele cuvinte:
- Nimeni niciodată nu îţi va putea lua acest colier. Este
numai al tău!
Într-o zi, una cu nimic mai specială decât celelalte, se
f
născu o fetiţă. Părinţii ei mândri au numit-o Simona. Conform
traditiei acelui tinut, Simonei i s-a asezat un colier de aur cu un
diamant frumo's în jurul gâtului. Mesajul l-a îngropat tot mai
adânc printre amintiri pe măsură ce creştea. Poate pentru că
fusese rostit într-un moment în care ea era mult prea mică, era
numai un nou-născut care nu cunoştea încă limbajul.
Fetiţa s-a bucurat de o familie foarte iubitoare. A
crescut într-un cămin plin de râsete şi de voie bună. Colierul a
devenit parte obligatorie a fiecărei ţinute pe care o purta,
înfrumuseţând-o cu un adevărat curcubeu de raze
strălucitoare de lumină. Deoarece a fost protejată şi iubită
Simona a devenit o femeie care credea că poate avea
încredere în oricine. Percepea orice problemă ca fiind mică si
uşor de rezolvat. Aşadar avea o viaţă demnă de un basm, una După ce s-a Îndepărtat destul de mult de locul crimei
în care munca grea era mereu răsplătită si visurile deveneau hoţul a băgat mâna În buzunar pentru a-şi admira prada. Dar
realitate. ' colierul nu era acolo. L-a căutat peste tot, dar În zadar. Era de
Dar, într-o noapte neagră, tânăra femeie a fost luată aşteptat ca el să nu ştie nimic despre puterea magnifică pe care
prin surprindere de un hoţ. Acela a intrat în casa ei fără îl avea mesajul şoptit odată cu agăţarea colierului la gâtui unei
avertisment. I-a smuls cu brutalitate colierul de la gât, lăsând-o fete. Si iată cum magicul colier strălucea încă pe pieptul Simonei.
plină de sânge şi copleşită de cele întâmplate. Şi ca să nu fie Însă din cauza noroiului din ochi ea nu a putut vedea acel
recunoscut mai târziu sau urmărit de femeie, hoţul i-a aruncat adevăr. Nu îşi pierduse colierul cu diamant. În schimb noroiul i-a
noroi În ochi pe când fugea. Înceţoşat privirea, i-a astupat urechile şi i-a lăsat un gust amar În
gură. Mai mult, o deranja într-o asemenea măsură Încât nu se

44 45

•-
mai putea concentra si nici nu putea dormi. Citea cu dificultate si curată şi mult mai uşoară. Tot noroiul fusese spălat de ape. A
abia putea purta o co~versaţie cu prietenii ei. Buna ei dispoziţie ~ mai rămas acolo până când a simţit că era complet eliberată
fost înlocuită cu o depresie paralizantă şi o retragere în sine. de noroiul aruncat de hoţ.
Adesea Simona rememora secvente ale incidentului, mult mai După ce a ieşit de sub cascadă a putut simţi căldura
clare decât orice altceva din imediat~ ei apropiere. în consecintă soarelui cum îi usca părul, faţa şi trupul. Apoi a observat un
femeia nu se mai simţea în siguranţă. Încrederea şi bucuria de 'a curcubeu sus pe cer. Venea ca o promisiune că ea, Simona,
trăi nu se mai regăseau în sufletul ei. Noroiul îi schimbase atât de deţinea puterea necesară pentru întregirea procesului ei de
mult gândirea, simţirea şi comportamentul încât nu mai ştia cât vindecare.
timp va mai putea îndura totul. În fiecare zi femeia descoperea noi moduri de a gândi
Si totusi, Simona nu s-a dat bătută. Mai avea fortă în ea. şi de a percepe lucrurile din jur. În multe privinţe semăna cu
A începuI să c~ute răspunsuri şi modalităţi de a se vindeca. Au persoana care fusese înainte de a-I întâ~ni pe hoţ. Şi totuşi,
fost mulţi cei care i-au sărit în ajutor. Unii nu au putut însă parcă era mai puternică şi mai înţeleaptă. Intorcându-se acasă
înţelege cât de grave erau cu adevărat schimbările pe care acel Simona şi-a dat seama că avea capacitate de concentrare. A
noroi le putea determina în viata cuiva. Altii au înteles, dar nu luat o carte şi s-a surprins citind cu totul altfel decât până
deţineau tehnicile necesare pent~u a-i spăla noroiul de pe chip. atunci. Putea înţelege semnificaţiile ascunse ale frazelor şi
Într-una din zile, pe când se plimba prin pădure, reţinea ceea ce lectura. Râsul a făcut-o să se bucure iarăşi de
Simona a dat peste o cascadă. Părea că îi şoptea ceva: o viaţă. Femeia a reluat legătura cu vechii prieteni şi mânca cina
chema spre şuvoiul de apă ce se rostogolea, îndemnând-o să la masă, alături de familie. Mâncarea si conversatia deveneau
se aşeze sub miile de stropi calzi. Iar ea a ascultat, pentru că hrană vitală pentru fiinţa ei. În acea noapte a a~ut un somn
îşi dorea nespus de mult să găsească leacul care să o linistit si reconfortant. Visele au fost despre curcubeie si
vindece. A mers spre cascadă, până când a ajuns exact sub bebelusi ce aveau coliere de aur cu diamante în jurul gâtulu'i.
jetul cald şi reconfortant, unul cu puteri miraculoase de a Când s-a trezit Simona şi-a dat seama că amintirea hoţului
purifica si de a vindeca. Poate că ceva din adâncul fiintei ei a dispăruse adânc în trecut. Iar când s-a îmbrăcat, s-a privit în
direcţion'at-o spre cascaâa aceea. ' oglindă şi a zărit în jurul gâtului colierul de aur cu diamant.
Treptat apa i-a spălat toată amorţeala trupului, toată Strălucea frumos, dar prezenţa lui nu a surprins-o deloc. Cu
ruşinea, tristeţea şi teama. După aceea miile de stropi au fiecare zi care trecea bijuteria strălucea tot mai tare, mai
continuat să o purifice tot mai adânc, îndepărtând din fiinţa ei minunat decât atunci când îi fusese oferit.
tot ceea ce era distructiv şi rău, preluat din lume şi de la hoţ. Timpul a trecut. Femeia avea proprii ei copii. Conform
Murdăria care se prelingea de pe trupul Simonei şi din fiinţa ei tradiţiei, câte un colier de aur cu diamant a fost agăţat la gâtui
i se aduna la picioare şi era dusă departe, odată cu şuvoiul fiecăruia. Nu a lipsit nici obişnuitul mesaj şoptit. "Nimeni
binefăcător. niciodată nu îţi va putea lua acest colier. Este numai al tău!"
Femeia a continuat să stea sub cascadă, fiind Atunci femeia a zâmbit. Simona era convinsă de un lucru:
convinsă că era una purificatoare. Apa îi inunda mintea, inima copiii ei nu vor uita niciodată mesajul acela. Aşa urma să fie
şi trupul, permiţându-i să scape de răni şi dureri. Pe măsură ce deoarece ea Ii-I va repeta adesea pe parcursul vieţii.
apa o curăţa şi transporta apoi murdăria cât mai departe de
ea, Simona îşi dădea seama că putea din nou să vadă şi să
audă. Se vindeca cu fiecare clipă care trecea şi se apropia tot
mai mult de forţa ei interioară. După un timp s-a simţit complet

46 47
Femeia care nu era drăguţă cu ea însăşi Femeia care nu era drăguţă cu ea însăşi

Problemele vizate: comportamentul autodistructiv. A fost odată ca niciodată o femeie foarte bună la
suflet şi grijulie. Ea se purta frumos cu toţi cei pe care îi
Potrivită pentru: adolescenţi şi adulţi. întâlnea: copiii ei, soţul ei, prietenii şi colegii ei de la serviciu.
Deoarece era atât de prietenoasă şi de plăcută aproape toată
Mesajul: Să te iubeşti pe tine însuţi înseamnă să te porţicu lumea o îndrăgea.
propria persoană în aşa fel încât să fie reflectată acea Totuşi, deşi era drăguţă cu toţi cei din jur, femeia nu era
dragoste. la fel şi cu ea însăşi. Făcea lucruri nu tocmai benefice trupului ei:
obisnuia să fumeze foarte mult, nu făcea exercitiile fizice
Simboluri şi metafore: Mesajul poveştii este unul direct, cu recomandate şi se hrănea cu alimente nepotrivite. O asemenea
prea puţin simbolism. neglijenţă poate supăra inima, ceea ce i s-a şi întâmplat.
- Tu eşti bună cu toată lumea, mai puţin cu mine! i-a
Elemente ale poveştii care pot fi modificate: sexul strigat inima într-o zi.
personajului principal; comportamente autodistructive (de Dar femeia continua să o ignore, considerându-i pe
exemplu: drog urile ); problemele de sănătate. ceilalţi mult mai importanţi decât ea însăşi.
Aşadar inima a continuat să i se plângă. Suspinele au
Notă: Povestea a fost concepută la cererea unei paciente în devenit atât de intense încât au oprit activitatea inimii. Când s-
vârstă de şapte ani. Era supărată deoarece bunica ei era a întâmplat acel lucru femeia a simţit nişte împunsături
internată în spital. Aceea avusese o intervenţie chirurgicală de dureroase în inimă.
tip "by-pass" din cauza unui atac de cord. Copila plângea,
suferea deoarece bunica sa fuma si nu se alimenta sănătos.
Ea a cerut o poveste care să o ajute pe bunică să aibă mai
multă grijă de ea şi să evite astfel un alt atac de cord.

48 49
- Nu mi-ai ascultat plânsetele! a spus inima. De aceea Fetita
, care nu a crescut niciodată
îţitransmit o durere pe care să nu o mai poţi ignora!
Într-adevăr, din cauza durerii intense femeia a trebuit
să fie transportată la spital. Acolo medicii au făcut poze inimii Problemele vizate: acele relaţii familiale în care părinţii sunt
si au descoperit că lacrimile de durere ale aceleia deveniseră centraţi pe ei înşişi, găsind mijloace prin care să in hibe
atât de dure încât au blocat arterele care transportau sângele dezvoltarea emoţională a copiilor lor; în astfel de cazuri, chiar
atât de vital dinspre inimă. şi atunci când copiii devin adulţi, ei se simt tot copii în faţa
- Trebuie să îti vindecăm inima! au anuntat-o medicii părinţilor lor; astfel că au dificultăţi în a deveni independenţi şi
pe femeie. În acest scop va trebui să suporţi ~ intervenţie în a-si construi relatii emotionale sănătoase.
, "
chirurgicală.
Si asa s-a întâmplat. Potrivit pentru: adulţi şi adolescenţi de vârstă mai mare;
, , După ce şi-a revenit din anestezia suportată în timpul
operaţiei femeia a fost întâmpinată de medici. Ei au ţinut mult Mesajul transmis: Eşti În stare să te percepi într-un mod cât
să îi vorbească. mai obiectiv si să te eliberezi de vorbele răstălmăcite pe care ti
- Am auzit că esti bună cu toată lumea, mai putin cu le-au spus 'părinţii; nevoile lor ţi-au inhibat dezvoltare~!
tine însăti. De acum în~olo trebuie să fii drăguţă şi cu tine Această transformare va fi un adevărat cadou pentru ei, chiar
însăti! Trebuie să consumi alimente benefice inimii tale şi să dacă ei nu îi vor putea percepe adevărata valoare!
faci exercitii fizice! Să nu mai fumezi niciodată! Dacă vei reuşi
să îţi îndrăgeşti propria fiinţă şi să îţi arăţi bunătate, prin astfel Simboluri si metafore: - oglinda = imaginea de sine;
de modalităti atunci durerea din inimă va dispărea! Apoi ea va - suprafaţă cojită = o conştientizare a distorsiunilor;
fi inundată de iubire, nu doar pentru alţii, dar şi pentru tine - cojirea învelişului = o înţelegere urmată de o eliberare de
însăţi! distorsiunile impuse de familie, cele care au împiedicat o
Deoarece era foarte inteligentă şi deoarece inima a dezvoltare sănătoasă a individului.
învătat-o o lectie foarte valoroasă, femeia a găsit o cale de a
deveni grijulie 'şi cu ea însăşi. Nu a mai fum~t, a început să Elemente ale poveştii care pot fi modificate: sexul
facă sport şi să mănânce alimente sănătoase. In consecinţă, a personajului principal; alcătuirea familiei; ceea ce face
slăbit. Râdea si se distra, un adevărat cadou pentru sine. A personajul principal din cauza distorsiunilor generate de
aflat o cale de 'a fi la fel de bună cu sine precum era şi cu cei oglindă.
din jurul ei. Şi de atunci inima ei a început să zâmbească. Iar
femeia a înteles că a avea o inimă plină cu iubire nu însemna Notă: Povestirea a fost scrisă pentru o femeie care a căutat
doar ca acea iubire să fie îndreptată spre toţi cei din jur, însă ani de-a rândul motivul nefericirii ei. A încercat diverse
să se manifeste si pentru propria persoană. metode: grupuri de suport în 12 paşi, terapie, citit etc .. A ieşit
la iveală faptul că era blocată în rolul pe care părinţii ei l-au
ales pentru ea; continua să se comporte cu ei din perspectiva
unui copil. Pentru a funcţiona precum un adult ea trebuie să
discute cu părinţii ei de la nivelul unui adult, să se elibereze de
vechile obiceiuri comportamentale şi emoţionale. Povestea a

50 51
fost compusă pentru a o ajuta la nivel de subconştient să Fetita niciodată
, care nu a crescut
gescifreze şi să aleagă cea mai corectă cale pentru ea însăşi.
In schimb, povestea nu îi spune cum să îşi confrunte părinţii,
mizând pe faptul că subconştientul ei va şti să aleagă varianta A fost odată ca niciodată un cuplu încântat de
optimă pentru ea. De asemenea, nici nu îi face promisiuni
giumbuşlucurile şi de zburdălnicia copiilor lor. Într-una din zile,
deşarte în privinţa modificării comportamentale a părinţilor ei
pe când îi privea pe cei mici jucându-se, unul dintre cei doi
sau în privinţa felului în care ei vor relaţiona cu noua ei adulti i-a spus celuilalt:
personalitate. . - Vreau ca ei să nu crească niciodată. Îmi place tare
mult veselia unui copil de trei, patru ani. Copiii de vârsta
aceasta sunt foarte dependenţi şi ascultă când le spun ceea
ce trebuie să gândească şi să creadă. Nu vreau ca viaţa să se
schimbe. Vreau să rămână asa cum este acum când copiii nu
se îndepărtează deloc de mine. Altfel s-ar speria.
- Nu îmi pot imagina o viaţă fără copii, a fost de acord
şi celălalt părinte. Vreau ca ei să rămână aşa pentru
totdeauna.
Cei doi părinţi înţelegeau că nu puteau împiedica
trupurile copiilor lor să crească, deşi şi-ar fi dorit tare mult să
poată face acest lucru. Prin urmare, au achiziţionat nişte
oglinzi speciale care aveau puterea de a distorsiona
percepţiile copiilor. Dacă se priveau în oglindă copiii nu îşi
puteau identifica propria evoluţie fizică. Viaţa şi:a urmat cursul
firesc şi ei au ajuns adolescenţi, iar apoi adulţi. Insă, din cauza
oglinzilor, ei se manifestau şi interacţionau cu părinţii lor tot din
perspectiva unor copii mici. Chiar şi atunci când s-au mutat din
căminul părintesc tinerii au luat cu ei oglinzile, la insistenţa
părinţilor.
Pe măsură ce cresc, mulţi dintre copii înţeleg
importanţa separării de părinţi. Este perfect normal să creşti şi
să devii independent. La fel, copiii dezvoltaţi sănătos păstrază
legătura cu părinţii, dar relaţiile sunt altele: părintele pierde
autoritatea şi controlul pe care îl deţinea atunci când copilul
era mic şi avea nevoie de protecţia părintească. Totuşi, părinţii
copiilor În discuţie nu au înţeles că rolul unui părinte este acela
de a dezvolta şi independenţa copiilor lui, după care trebuie
.să le dea drumul". Acei părinţi erau atât de copleşiţi de
propriile nevoi Încât adesea deveneau nepăsători faţă de

52 53
B
.•·'
f
acelea ale copiilor lor. Fericirea lor prima în faţa fericirii Într-una din zile, pe când se privea în oglindă, femeia r
copiilor. a observat colţurile cojindu-se. De fapt acest lucru se întâmpla
Una dintre fiicele lor, Iulia, adult fiind, a urmat de mulţi ani, dar a fost prima dată când şi-a îngăduit să
cursurile unui colegiu universitar. Avea probleme în a-şi alege observe. A început să tragă de marginile cojite fără să îşi
partenerul potrivit deoarece ea încă folosea oglinda din amintească să mai fi văzut oglinzi cu învelişuri. Din ce în ce
tinereţe, una care reflecta numai mesaje agreate de părinţi. mai curioasă Iulia a continuat să tragă de ceea ce părea a fi
Un sentiment incomod a însoţit-o pe Iulia de-a lungul un înveliş. În cele din urmă l-a îndepărtat în întregime. Fără
vieţii, o certitudine că ceva nu era în regulă şi că era "blocată". posibilitatea de a denatura faptele, oglinda a reflectat imaginea
A vrut să se schimbe, aşa că a încercat multe metode: a citit reală a Iuliei. Era o înfăţişare nouă şi limpede. La început Iulia
cărţi, nu a înţeles prea bine ce se întâmplase. Dar, pentru că era
s-a alăturat unor grupuri de suport, a găsit oameni care au isteaţă şi căutase atâta vreme răspunsuri, curând a înţeles
încercat să o ajute. Totuşi, schimbările păreau prea puţine. mesajul transmis de oglinda cea cojită.
Nimeni nu înţelegea importanţa oglinzii din viaţa ei şi ea însăşi Eliberată de puterea distorsionantă a oglinzii, acea
nu se înţelegea pe sine. Prin urmare, în ciuda căutărilor, parte care fusese "îngheţată" de reprezentarea oferită de
evoluţia Iuliei nu a fost notabilă. oglindă a început să se apropie într-un ritm ameţitor de
adevărata vârstă a femeii. Visurile au ajutat-o să se dezvolte.
La fel au făcut-o subconştientul şi latura ei intuitivă. Iar acea
parte din ea care era sursa forţei lăuntrice a început să
înflorească.
Într-o zi Iulia s-a trezit dintr-un vis anume, unul care a
făcut-o mai puternică. Ceva o convinsese că pentru a-şi
săvârşi evoluţia trebuia să discute cu părinţii ei. S-a gândit la
cel mai potrivit mod de a o face: printr-o scrisoare, telefonic
sau în persoană... Şi adultul care a fost crescut să fie
dogmatic a ales calea care i s-a părut mai tămăduitoare şi mai
dătătoare de forţă lăuntrică. La început Iulia şi-a formulat în
gând tot ceea ce trebuia spus părinţilor. Era convinsă că
trebuia să îi facă conştienţi de faptul că devenise un adult şi că
urmau să se întâlnească în cu totul alte circumstanţe.
Eliberată de distorsiunile care au împiedicat-o să vorbească şi
care au determinat-o să interacţioneze cu proprii părinţi ca şi
când ar fi fost încă un copil, Iulia s-a confruntat cu ei.
Dar pentru că adesea este dificilă înlocuirea unui
punct de vedere cu un altul, părinţii nu s-au bucurat de noua
lor fiică, Iulia cea adultă. Au încercat să o schimbe, să îi
atribuie vechiul rol. S-au folosit de propriile puteri, vină si
ameninţări. Însă Iulia se maturizase şi se schimbase. Nimic n~
o mai putea trimite înapoi la statutul de copil dependent.

54 55 t
I
ir.
.i----~!I------------ ............----------..................--'
Decizia luată de a-si săvârsi procesul de maturizare a Împins- Mâncare sănătoasă, mâncare nesănătoasă
o să spună părinţilor acele' cuvinte care rezumau tot ceea ce
simtea, Chiar si salutul a fost diferit. Deşi părinţii Iuliei nu au
constientizat la' momentul respectiv, maturizarea fiicei lor a fost Problemele vizate: povestea se potriveşte pentru oamenii
un adevărat cadou destinat lor. dezamăgiţi; cei care obişnuiesc să spună: "Toţi şi toate mă
După ce si-a Întâlnit părinţii dintr-o ipostază complet dezamăgesc În mod constant.", sau "Nevoile mele nu sunt
nouă, Iulia a descoperit că ori de câte ori se privea În oglindă deloc ascultate!", sau "Nu mă pot baza pe nimeni!"; toţi cei
imaginea reflectată era o reprezentare realistă a ceea ce era, care se simt În mod constant dezamăgiţi de contactele pe care
Gândea si simtea ca un adult, relationa cu cei din jur precum le au cu cei din jur şi În viaţă, În general; cei care Încep o
un adult, 'şi, mai ales, funcţiona ca un adult În relaţia cu părinţii relaţie având convingerea că oamenii trebuie să fie mereu
ei. Începând de atunci, de fiecare dată când se uita Într-o excesiv de credincioşi, loiali şi de Încredere şi că este "teribil"
oglindă, zâmbea: era Încrezătoare În ceea ce vedea cu proprii dacă acestia
, nu se ridică la nivelul asteptărilor
, lor,
ochi, nu În ceva distorsionat de nevoile altcuiva,
Potrivită pentru: adulţi şi adolescenţi.

Mesajul transmis: Sentimentul că nu putem face nimic şi


dezamăgirea se datorează adesea nivelului ridicat al
aşteptărilor noastre şi tendinţei de a judeca lumea, mai
degrabă decât de a o experimenta,

Simbolurile şi metaforele:- mâncarea = relaţiile sau orice


altceva necesar pentru a trăi fericit;
- gustul rău = relaţiile care merg prost Încă de la Început;
- tămăduitorul = terapeutul sau latura sănătoasă a persoanei
În cauză;
- reîntoarcerea la momentul copilăriei = găsirea unui model
pentru insuflarea unor credinţe sănătoase.

Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: sexul


personajului principal; dacă este vorba despre un client ce
urmează un tratament medicamentos, atunci amintiţi medicului
să Îi prescrie femeii medicamente care să o ajute să se
schimbe; În cazul unei copilării marcate de abuzuri şi de
experienţe negative, atunci ajutaţi femeia să Înţeleagă faptul
că, În cazul copiilor, aceştia se apropie de mâncare cu
Încredere şi bucurie, l
I
56 57
I,
Notă: Povestea a fost scrisă pentru o clientă care era în mod Mâncare sănătoasă, mâncare nesănătoasă
constant dezamăgită si furioasă. Ea fusese implicată Într-o
relatie abuzivă, de dep'endenţă cu soţul ei, până când acela a
părăsit-o. Era În căutarea unei noi relaţii dependete, dar nu Trăia odată o femeie tânără care avea o problemă
mai dispunea de inocenţa de dinainte de căsătorie. Ea anali::a foarte serioasă. Tot ceea ce mânca avea un gust acru, stricat
fiecare persoană din viaţa ei şi diagnostica ceea ce er_a .I~ sau putred. Femeia era Înfometată. De aceea viaţa îi era foarte
neregulă cu aceea, ca o modalitate de a se feri de dezamaglrJ. grea. Tânjea după ceva gustos şi nutritiv, ceva care să o poată
Dar această metodă de a se proteja a Întreţinut de fapt un hrăni şi menţine în viaţă. A trăit aşa mulţi ani, sperând că
sentiment de permanentă dezamăgire. lucrurile se vor Îmbunătăti de la sine. Dar, cum nu a simtit nici o
ameliorare, s-a decis să apeleze la un tămăduitor. Î~ ciuda
convingerii sale că nimic nu o mai putea ajuta, că era mult mai
inteligent să nu mai aştepte nici o Îmbunătăţire a vieţii ei, femeia
a mers la acel tămăduitor.
EI i-a adresat multe Întrebări în Încercarea de a găsi
sursa problemei. Erau Însă Întrebări pe care pacienta le
considera puerile, menite a fi puse de cineva fie prost, fie mai
încet În gândire. De asemenea s-a întrebat dacă nu cumva
suferea de vreo boală prea ciudată sau rară, una de care cel
din faţa ei nu auzise, ceea ce l-ar fi făcut să se rezume doar la
Întrebări. A devenit agitată. Era enervată de acele Întrebări,
dorindu-şi să-i fie rezolvată repede problema sau să fie lăsată
În pace.
În ciuda reticenţei pe care o simţea, odată cu trecerea
timpului femeia a Început să descopere multe lucruri. Ghidată
fiind de acel terapeut femeia a mărturisit că de fiecare dată
când privea mâncarea, i se părea foarte bună. Fructele păreau
coapte şi gata de a fi mâncate. Carnea mirosea delicios şi arăta
În consecinţă. Părea !ilătită exact cât trebuia. Laptele şi pâinea,
proaspete şi nutritive. In schimb, În clipa În care muşca sau bea
din ele, gustul a ceva acru şi stricat îi inunda gura.
Era o experienţă neobişnuită şi necunoscută
oamenilor pe care îi cunoştea. Deşi aceştia Îi puteau relata
momente În care mâncaseră ceva cu un gust rău sau care nu
le-au mai plăcut după o vreme, toţi păreau În stare să facă
diferenţa Între mâncarea proaspătă, nutritivă şi cea stricată.
Aşadar femeia a Început să se simtă singură şi furioasă. Era

58 59

1
dezamăgită de viată. Toate acestea îi creau confuzie si dorea că era mult prea ciudată şi rea ca să merite ceva atât de bun
să se schimbe. . . care să-i hrănească fiinţa.
Terapeutul a descoperit faptul că femeia nu se simtise
aşa întotdeauna. lşi amintea o perioadă a copilăriei când
lucrurile păreau în regulă, iar lumea părea mult mai bună şi
mai încurajatoare. Treptat, pe măsură ce creştea, femeia a
ajuns să creadă că nu poti avea încredere în mâncare. Părea
bună, dar apoi o dezamăgea. In mod ciudat, acea descoperire
făcută i-a mărit apetitul. A început să caute singurul fel de
mâncare care să aibă întotdeauna un gust bun, care să o
sature pe deplin şi care să îi asigure energia necesară
organismului. Dar, de vreme ce nici o mâncare nu poate
îndeplini acea dorinţă, ea a devenit şi mai frustrată.
Terapeutul a concluzionat că femeia nu suferea de
vreo afecţiune pe termen nelimitat. Nu se născuse în acel fel,
deci se putea schimba. Neîncrederea pe care o acorda hranei
a survenit În urma unei schimbări. In consecinţă, era posibil ca
femeia să redevină cea care fusese Înainte.
Mai mult, el a explicat că acele convingeri incorecte şi
nefolositoare s-au dezvoltat În mintea femeii. De exemplu, ea
ajunsese să creadă că toate lucrurile, În general, inclusiv
propria-i persoană, puteau fi sau numai albe, sau numai
negre. Catalogarea lor se restrângea numai la două
calificative: bun sau rău. Nu exista cale de mijloc. Presupunea
că o mâncare odată catalogată ca fiind rea la gust, chiar şi
gustată numai pentru o singură dată, nu mai putea fi de
Încredere. Din cauza acelei presupuneri femeia avea grijă să
nu se mai Încreadă deloc În asemenea alimente si le "vâna"
orice imperfecţiune chia~ dacă avea doar o vagă impresie că
urma să fie dezamăgită. In mod evident sansele ca orice fel de
hrană să i se pară de proastă calitate au' crescut vertiginos. Pe
măsură ce trecea timpul ea a Început să caute doar mâncarea
perfectă. Ori de câte ori gusta din vreun fel de mâncare femeia
Îşi spunea părerea ghidându-se doar după criterii ce vizau
perfecţiunea: să aibă un gust grozav şi să-i alimenteze pe Pe măsură ce terapeutul îi vorbea despre acele
deplin Întreaga fiinţă. Astfel că avea aşteptări mult prea convingeri, femeia şi-a dat seama că, de fapt, ele nu o ajutau
ridicate, unele ce nu puteau fi realizate. In final, şi poate aceea prea mult, dar nu înţelegea ce să facă îşi schimbe modul de a
era şi cea mai mare greşeală a ei, femeia avea convingerea gândi. Gândise altfel, dar cu mulţi ani În urmă. Nu dorea să se

60 61
Întoarcă la statutul de copil. Ar fi fost ceva complet ciudat şi Prinţesa şi şarpele
prostesc. Dar, poate că şi-ar fi putut reaminti felul de a gândi
de atunci. Si-a amintit că fusese un copil curios şi interesat de
tot ceea ce o înconjura. Fusese mereu în căutarea de noi Problemele vizate: femei implicate în relaţii abuzive, în
învăţăminte. Se simţise în siguranţă, iar eşecurile erau doar special acelea în care există un sadic sexual.
temporare. Poate că ar fi reuşit să fie din nou aşa!
Vindecătorul i-a dat un sfat oarecum ciudat. EI i-a Potrivită pentru: adulţi.
spus să se prefacă si să exerseze. Pentru început femeia a
pretins că era curioasă şi interesată de felul în care urma să Mesajul transmis: Îţi poţi asuma experienţa avută cu un om
decurgă acea experienţă cuii nară. Spre surprinderea ei, a sadic şi poţi învăţa din ea, poţi găsi puterea de a te schimba
descoperit că prefăcându-se a fi o persoană curioasă echivala astfel încât să nu te mai afli vreodată Într-o asemenea
de fapt cu a fi interesată de tot felul de experienţe şi cu a se ipostază sau să nu te laşi atrasă într-o relaţie cu un om sadic
bucura mai mult de mâncare. A încetat să mai caute hrana şi abuziv.
perfectă. Nu se mai referea la aceasta ca la ceva care ar fi
putut-o răni. De aceea, pe măsură ce starea ei de bucurie se Simbolurile şi metaforele: - şarpele = un bărbat care îşi
accentua, gândirea a început să i se schimbe. A început să alege ca ţintă o femeie pentru a o atrage într-o relaţie de tip
gândească altfel. S-a interesat de tot ceea ce o înconjura, abuziv;
indiferent de părerea pe care şi-o forma se despre lume în - adăpostită de ochii lumii = femeia care nu sesizează semnele
general. Experienţele noi i se păreau interesante, nu doar unei relaţii de tip abuziv;
prilejuri de a judeca orice. Femeia nu mai era nerăbdătoare să - energizată de sentimentul de frică = sadicii sexual sunt
catalogheze lucrurile în: bune sau rele, sigure sau motivati de frica si suferinta victimelor lor;
periculoase... Nu o mai interesa decât să afle mai multe - cam~leonul = manipula;ea celor abuzivi astfel încât reuşesc
noutăţi despre ele. Judecând mai puţin ceea ce o înconjura, a să îi păcălească pe mulţi din jur şi aceia cred că au de a face
început să nu mai fie atâf de aspră şi neiertătoare cu ea cu persoane bune la suflet şi iubitoare;
însăşi. Totul, (inclusiv mâncarea şi propria-i persoană) a - a-şi da pe faţă propria identitate = începutul abuzului;
devenit mult mai interesant si mai captivant. - vindecătorul = orice terapeut sau vindecător;
Schimbarea s-a petrecut treptat, pe măsură ce ea se - diamant din cărbune = mesajul care determină obţinerea a
prefăcea că doar experimenta lumea altfel. Dar într-un final ceva pozitiv din relaţia de tip abuziv şi găsirea semnificaţiei
această schimbare a devenit permanentă, pe măsură ce propriei puteri.
exersa noul mod de a aborda măncarea. Femeia învăţase să
găsească bucurie în experienţele noi şi să accepte într-o Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: povestea
măsură destul de mare viaţa aşa cum era ea de fapt. poate fi schimbată astfel încât să aibă o femeie abuzator şi un
bărbat victimă, de vreme ce există multe asemenea cazuri; în
acest caz este necesară o rescriere majoră a lucrării şi o
preschimba re a simbolurilor feminine În unele masculine.

62 63
Notă: Informaţiile despre acele femei care sunt implicate în Prinţesa şi şarpele
relaţiicu bărbaţi sad ici sexual au fost preluate din lucrarea de
cercetare a lui Roy Hazelwood şi de la câţiva dintre pacienţii
mei. Domnul Hazelwood este o autoritate de referinţă în A fost odată ca niciodată o prinţesă care fusese
domeniul infractiunilor cu caracter sexual (Dietz, Hazelwood & crescută într-un castel, ferită de ochii lumii. Este greu de
Warren, 1990; Hazelwood şi Burgess; 1987) şi a participat la precizat dacă motivul singurătăţii era lipsa experienţelor ei din
cercetări privind femeia implicată în astfel relaţii, femeie pe afara castelului, sau zidul imaginar în jurul propriei persoane,
care el o numeşte "victima care încuviinţează" (Hazelwood, construit de mintea ei din cauza lucrurilor înspăimântătoare din
Warren & Dietz, 1992 & 1993). EI s-a retras din activitatea copilărie. Cu toate acestea, deşi trupul prinţesei s-a maturizat,
Unităţii Ştiinţifice Comportamentale a F.B.I. şi în prezent relationarea cu lumea înconjurătoare o făcea prin prisma unui
lucrează cu Grupul Academic. copil de trei sau patru ani. Era o fire inocentă şi Încrezătoare.
Nu departe de castel, deşi putea fi chiar şi la o
depărtare de câteva mii de kilometri, era o mlaştină şi în ea
vieţuia un şarpe mare şi veninos. Cei mai mulţi şerpi duc o
viaţă plictisitoare şi predictibilă. Nu era însă şi cazul acelui
şarpe. EI avea visuri măreţe. Adesea avea fan!ezii despre cum
ar fi fost dacă s-ar fi căsătorit cu o prinţesă. Intr-una din zile,
pe când se târa pe marginea mlaştinii căutând o pradă,
şarpele a asistat la o paradă regală. Era acolo şi o prinţesă
veselă care făcea cu mâna din trăsura ei de aur, aciamată
fiind de multimea veselă. Acea imagine a captat repede
atenţia maxi~ă a şarpelui. Era absorbit de frumuseţea fetei şi
de atitudinea ei delicată şi inocentă. Da, aceea sigur era
prinţesa visurilor sale.
Curând însă prezenţa şarpelui la paradă a fost
observată. Celor mai mulţi oameni le este teamă de şerpi,
motiv pentru care mulţimea a intrat în panică şi a început să
alerge în toate direcţiile. Sesizând dezordinea iscată, trăsura
de aur s-a îndreptat în grabă spre siguranţa oferită de zidurile
palatului.
Lucru ciudat, desi si-ar fi dorit să petreacă mai mult
timp admirând frumoasa 'prinţesă, şarpele zâmbea. Cu
siguranţă că aşa ar fi reacţionat la stri9ăteie îngrozite ale
mulţimii, dacă şerpii ar fi putut zâmbi. Ii făcea plăcere să
sperie oamenii. Frica altuia îi dădea energie iar ţipetele îi
păreau aplauze. Totuşi, şi-a dat seama că prinţesa ar fugi
terifiată de un şarpe. Mai mult, şarpele a sesizat la prinţesă o

64 65
nevoie puternică de a se simţi în sigurantă si protejată
împotriva tuturor celor din jur. Era o nevoie venită' de undeva
din interiorul fiinţei ei. În consecinţă, pentru o vreme şarpele s- "- ,j-
a rezumat doar la a-şi închipui cum ar fi viaţa alături de
prinţesă ~i cum ar fi dacă ea i-ar aparţine.
Intr-una din zile, pe când se încălzea la soare, reptila
a rememorat plăcuta-i fantezie. Deodată un cameleon a
plonjat foarte aproape de capul lui. Fugea de un soim flămând.
Şarpele a lăsat repede deoparte visul lui diurn si si-a
concentrat întreaga atenţie asupra neaşteptatului musafir. L-a
văzut pe acela strecurându-se sub o frunză si schimbându-si
culorile. S-a camuflat, integrându-se perfeci în acel mediu
verde. Era de neobservat.
Atunci şarpele a înţeles cum tehnica sopârlei l-ar
putea ajuta să îşi preschimbe fantezia în realitate, '
- Învaţă-mă cum să îmi schimb culorile astfel încât
nimeni să nu mă descopere! i-a cerut şarpele cameleonului.
Promit că nu te voi răni.
Aş~ cum era şi normal să fie, cameleonul era îngrozit
de şarpe. Insă şi-a dat seama că acela îl văzuse. În acel caz
camuflajul nu îi mai era de nici un folos. De aceea, sperând să
îl mulţumească pe şarpe şi să scape repede, cameleonul l-a
învăţat pe şarpe tot ceea ce ştia despre arta deghizării care îi
permitea să pară ceea ce nu "era. Dar, după ce a aflat toate
secretele, şarpele, în loc să mulţumească frumos, a devorat
şopârla. Credea că acel lucru îi sporea şi mai mult puterea.
Deci nu şi-a respectat promisiunea, dovedindu-se a fi, cum de
fapt şi era, un adevărat şarpe.
A învăţat de la cameleon modalitătile de înselare a
percepţiei şi a început să le exerseze. A devenit foarte iscusit Într-o zi, pe când tânăra se plimba din nou în trăsura
în a se ascunde, în a se amesteca prin multime în asa fel încât ei de aur, şarpele deghizat într-un om de rând binecrescut se
oamenii din imediata lui apropiere să îl treacă foarte usor cu prefăcu rănit şi se aşeză pe marginea drumului. Prinţesa a
vederea. Mai mult, a găsit o modalitate de a se preschimba văzut scena exact aşa cum a plănuit-o şarpele. Prin urmare, a
într-un om de rând, bun la suflet şi nobil, exact tipul de om poruncit vizitiului să oprească trăsura ca să îi poată acorda
care ar locui si ar munci în satul asezat în afara zidurilor ajutor rănitului. În timp ce îi erau îngrijite rănile, pe care de fapt
castelului. Şarpele bănuia că printesa 'era curioasă în privinta chiar el şi le provocase, reptila a început să îşi folosească
vieţii din afara castelului şi dornică' să guste din modul de viaiă toate farmecele acumulate de-a lungul unei vieţi în care a
al altora. ' practicat din plin dezamăgirea şi înşelăciunea.

66 67
Prinţesa era naivă şi inocentă. De aceea nu a băgat refuze imaginea clară din faţa lor. În schimb, loialitatea şi
de seamă la semnele care i-I arătau pe cel căruia Îi îngrijea ignoranţa soţiei consolidau şi mai mult puterea şarpelui. De
rănile ca fiind un şarpe. Aşadar, l-a invitat la castel, pentru a fapt, a fi şarpe şi a avea În preajmă pe cineva care să nege
se vindeca pe deplin. Bineînţeles că şarpele a acceptat de ceea ce eşti, înseamnă chiar stăpânirea deplină a artei
îndată. Acolo a reuşit repede să devină parte a vieţii prinţesei. siretleniei si istetimii.
A aflat ceea ce .aprecia tânăra la personalitatea unui bărbat, , Zi'lele treceau si el îsi dezvăluia adevărata identitate
atribute pe care şi le-a însuşit repede. A devenit şi specialist în din ce În ce mai mult. Iar prinţesa devenea tot mai deprimată
a crea o atmostferă care să îi sugereze prinţesei siguranţă şi si mai retrasă În sine. Desi a Început să recunoască unele
protecţie, dar doar alături de el. trăsături malefice ale caract~rului soţului ei, prinţesa credea că
Tânăra prinţesă a ajuns să creadă că omul din faţa ei orice răutate manifestată de şarpe era din cauza ei. Aşa a
Întruchipa răspunsul la toate rugăciunile ei pentru a fi făcut-o el să creadă. În consecinţă ea Încerca să Îi facă din ce
acceptată şi iubită. Deci, s-a îndrăgostit intens de el. Deşi în În ce mai mult pe plac şarpelui. Era convinsă că În felul acela
mintea ei mai apăreau uneori semnale ce prevesteau Îsi va re căpăta bărbatul bun la suflet şi binecrescut cu care se
pericolul, inima le ignora cu Îndârjire. Asta se întâmpla mai ~ăritase. Eforturile i-au fost zadarnice. Îi făcea pe plac pentru
ales atunci când şarpelui îi ieşeau la iveală mici Iicăriri ale a-I preschimba, dar nu obţinea decât şi mai multă suferinţă. Pe
adevăratei identităti. măsură ce răutatea şarpelui devenea o parte tot mai mare a
Într-o noapte, uitându-se direct În ochii prinţesei, vieţii ei, prinţesa se retrăgea tot mai mult În sine, refugiindu-se
şarpele i-a spus ferm: Între peretii căminului ei. Se ascundea, dar În realitate era un
- De fapt, eu sunt malefic! plan al soţului ei care Încerca să o pedepsească pentru
- Nu fi prostuţ! a fost răspunsul. Tu eşti foarte grijuliu relaţiile pe care le avea cu prietenii şi familia ei. Credea că prin
şi iubitor. izolare va obtine control deplin asupra ei.
Atunci şarpele a şoptit ca pentru sine că în curând Desi' tânăra sotie se depărtase complet de familie si
prinţesa va obţine exact ceea ce merita. În fond, el o prieteni, ei ~ontinuau si fie destul de îngrijoraţi pentru ea. U~ii
avertizase că era un şarpe, dar ea nu l-a crezut. Si acea dintre ei erau chiar suspicioşi În ceea ce-I privea pe soţ, de_şi
dezvăluire era în realitate o parte a marelui său plan. Amăgind acela nu uita să se comporte exemplar în prezenţa lor. In
prinţesa, şarpele se umplea de plăcere. La fel se simţea şi puţinele ocazii în care şarpele le permitea să o vadă pe soţia
atunci când işi imagina viitorul alături de tânăra cea naivă. sa ei au remarcat tristetea si nefericirea aceleia. Atunci o
Într-adevăr, aşa cum plănuise, şarpele şi prinţesa s-au implorau să le destăinuie 'moti~ele. În schimb prinţesa încerca
căsătorit. Reuşise să păcălească până şi familia regală. Cu cât să îi convingă că totul era bine. Se temea de mânia şarpelui,
mai mult pretindea a fi ceea ce nu era de fapt, cu atât era mai motiv pentru care se izola şi mai mult de cei care Încercau să
uşor să îi păcălească pe cei din jur. o ajute. Era terifiată că şarpele ar putea să îşi folosească
Acum, tânăra pereche s-a mutat la casa ei. Viata a veninul pentru a o distruge complet, încât nu a povestit
decurs frumos pentru un timp. Însă, de îndată ce şarpele a 'fost nimănui despre adevărata lui identitate.
convins că prinţesa era doar a lui, a Început şi procesul Încet Izolarea ei din ce În ce mai acută si dezvăluirea tot
dar sigur de revenire la adevărata Înfătisare. Tânăra sotie ar fi mai intensă a caracterul real al sarpelui au d~s la o adevărată
putut observa foarte uşor Înşelăciunea, 'deoarece se Întâmpla paralizie a femeii, ca mijloc de protecţie. Mintea i s-a golit, iar
ca deghiza rea să nu mai fie atât de reuşită. Dar dragostea cea faţa devenea mult prea rar expresivă.
mare pentru soţ şi nevoia de a fi protejată au forţat ochii să

68 69
Dacă nu s-ar fi stiut cum functionează mintea unui Într-una din zile, prinţesa şi prietenii ei au rememorat
şarpe, s-ar fi putut crede că transformarea visului În realitate Îi vremurile de mult apuse când şarpele nu intrase În viaţa lor.
era de ajuns. Dar, el găsea o mare fericire În a transforma Prietenii şi-au amintit repede râsul frumos şi strălucirea
femeia dintr-o bijuterie strălucitoare si luminoasă Într-o formă printesei. Atunci, cu ochii minţii, femeia s-a văzut iar tânără.
de viaţă anostă şi fără energie asupra căreia deţinea un , - Vreau să redevin cea care am fost odată! Vreau să
control deplin. Totuşi, deoarece şerpii sunt cunoscuţi În a-şi fiu iarăşi cea dinainte! a spus cu tărie prinţesa.
pierde destul de repede interesul, şi cel În cauză a Început să Atunci prietenul cel cu puteri vindecătoare a înţeles pe deplin
se plictisească. A Început să i se urască să Îsi mai folosească pericolul pe care îl poate implica un şarpe. Aşadar, ea a
puterea pentru a controla prinţesa. În consednţă, a Început să înconjurat-o protector cu mâna şi a consolat-o adresându-i
hoinărească din ce În ce mai mult prin zona vechiului său vorbe blânde:
cămin, mlastina. - Nu vei mai putea fi din nou la fel, şi nici nu îţi doreşti
DJpă un timp a devenit destul de evident că sarpele nu asta ... Tu, cea din trecut, nu ai ştiut nimic despre şerpi şi, În
mai dorea să părăsească mlaştina. Imediat prinţesa 's-a mutat consecintă, te-ai măritat cu unui. Poţi redeveni fericită şi
În castel, sperând că zidurile o vor apăra de veninul sotului. A veselă n~mai dacă priveşti cu înţelepciune experienţa trăită şi
dus Însă cu ea senzatia aceea de amorteală totală si' teama tragi învăţămintele corecte. Învăţătura obţinută te va proteja, te
copleşitoare de venin~1 ce ar putea să' o distrugă 'definitiv. va ghida si te va face mai puternică.
Şarpele Îi cunoştea frica, de vreme ce chiar el i-o inoculase cu Dar mintea prinţesei fusese goală atât de mult timp,
atât de multă plăcere. Îşi spunea că trebuie să fie cu adevărat încât vindecătorul se întreba dacă mesajul vizând şerpii a
foarte puternic, de vreme ce chiar o prinţesă se temea de el răzbătut până la ea. Dar, se pare că inima a fost cea care a
chiar şi atunci când nu Îi era prin preajmă. Senzatia de putere a înţeles prima. În chiar acea noapte femeia a avut un vis În
şarpelui creştea direct proporţional cu aceea' de teamă a care se făcea că era un copil, În a cărui inimă era o bucată de
prinţesei. Deci, dacă şarpele ar fi simţit cumva că acea frică s-ar cărbune. Pe măsură ce În viaţa copilului Îşi făceau loc diverse
fi diminuat, ar fi găsit metode prin care să-i reamintească experienţe confuze şi apăsătoare, cărbunele devenea tot mai
prinţ esei că el se găsea În apropiere, doar În afara zidurilor mic si mai lipsit de vigoare. Dar, lucru ciudat, prinţesa a
castelului şi că i-ar fi fost foarte uşor să pătrundă Înăuntru. O deve~it constientă de compozitia mai solidă a materialului.
vreme el ştia că avea nevoie de prea puţin efort pentru a Apoi a văzut' cum viaţa a gener~t şi alte schimbări, până când
menţine teama prinţesei vie. Motivul se regăsea În convingerea tot ceea ce a rămas a fost un diamant neşlefuit. Prin tăiere şi
fetei că un şarpe cu puteri de cameleon nu putea fi distrus de slefuire el a devenit o bijuterie valoroasă care avea puterea de
nimeni. a reflecta o singură rază de lumină În sute de curcubeie
Vestea că prinţesa s-a Întors la castel s-a răspândit splendide. Apoi În vis s-a arătat altceva, cum de obicei se
ca vântul şi ca gândui. Iar prietenii ei s-au grăbit să o viziteze, Întâmplă În asemenea cazuri.
aducând cu ei râsete si cadouri. Se bucurau mult să o aibă din Printesa s-a concentrat atât de mult asupra
nou alături de ei. A trecut multă vreme de când prinţesa fusese cărbunelui care a devenit diamant, încât a pierdut din vedere
înconjurată de atât de multă bucurie. Râsetele celor din jur i- fata care devenise femeie. A văzut cum femeia din vis a
au pătruns în suflet, eliberând-o puţin de durere. Totusi, unul permis diamantului să-i insufle curaj, înţelepciune şi o forţă
dintre ei, un vindecător, a observat amorţeala generală Tn care interioară necesară pentru a Înfrunta şarpele. Pe măsură ce
se afla tânăra lui prietenă. Din fericire el învăţase multe despre visul se desfăşura, a ţinut seama şi de faptul că femeia
şerpi şi a identificat repede efectele veninului asupra gazdei. devenise mai puternică decât şarpele. A înţeles că diamantul

70 71
din inimă a fost cel care a ajutat-o să conştientizeze forţa şi Reflexia
slăbiciunile şarpelui. Mai mult, a ştiut cum să şi-I scoată din
viaţă, Era o învăţătură care îi permitea să dispună de un
sentiment aparte care o avertiza când avea şerpi în preajmă şi
o făcea să iasă din raza lor de acţiune, departe de pericol. Problemele vizate: un bărbat al cărui tată era unul abuziv, un
După ce a avut acel vis revelator, printesa a continuat tată pe care niciodată nu reuşea să îl mulţumească; un bărbat
să aibă vise cu acea femeie şi diamantul ei. Î~ timp ce visa o care a acceptat mesajele negative care i-au fost adresate de
schimbare avea loc în inima şi în sufletul ei. Rămăşiţele otrăvii părinţi şi, în consecinţă, a ajuns. să abuzeze de pro~~la
cu care şarpele o controlase i-au dispărut din trup. Mintea a persoană şi să nu fie deloc mulţumit de. sine !I de realizanle
găsit un mijloc de a vindeca trauma suferită în timpul lui, indiferent de cât de bine se descurca In viaţa.
convieţuirii cu şarpele. Iar inima a găsit forţe noi prin care a
cunoscut alte sensuri ale vieţii şi semnificaţia puterii interioare.
Nu mai părea naivă şi inocentă. Nu mai acţiona precum un Potrivită pentru: de la bărbaţii aflaţi la vârsta adolescenţei
copil care era mereu în căutarea cuiva care să aibă grijă de el. până la cei aflaţi la vârsta matură.
A înţeles că inocenţa unui copil nu era perechea perfectă
pentru şiretenia unui şarpe. Apoi a început să caute femeile şi
bărbaţii înţelepţi din regat. Le-a ascultat cuvintele şi a învăţat Mesajul transmis: Eşti în stare să te vindeci. de p~ urr:: a
din poveţele lor. A încercat să afle tot ceea ce era posibil abuzului îndurat în trecut şi să nu te mai gândeştl la afirmaţIIle
despre lume în general, despre natură şi oameni. S-a negative şi abuzive ale părinţilor tăi!
aventurat în tumultul oraşului, realizând că în ciuda durităţii
aparente a zidurilor castelului, şarpele a putut răzbate până la
ea. Atunci a înţeles că protecţia nu era oferită de nişte ziduri, Simbolurile si metaforele: - îngerul din vis = înţelepciunea
ci de înţeJepciunea şi de perspicacitatea propriei minţi.
inconstientului; _
Intr-una din zile, aşa cum obişnuise să facă înainte de _ copiiul interior = amintirile unui abuz din trecut care continua
a-I cunoaşte pe şarpe, prinţesa a făcut o plimbare cu trăsura să existe în prezent prin amintirea vie a copllul~1 care ~
de aur în cadrul unei parade regale. La fel ca şi prima dată, un experimentat abuzul respectiv; a vindeca acest copII Inse~~na
alt şarpe a fost atras de vacarmul iscat. La început şarpele a a te elibera de durerea şi manifestările cauzate de un pannte
urmărit prinţesa de pe marginea mlaştinii. Dar, în loc să îşi
abuziv.
fixeze atenţia doar asupra ei şi să se apropie, acela s-a
îndepărtat, târându-se înapoi în mlaştina din care ieşise. Nu
era deloc interesat de acea prinţesă, de vreme ce a simţit că
Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: abuzatorul n~
era vorba despre o femeie a cărei isteţime depăşea cu mult
mai este tatăl; el poate fi înlocuit de mamă sau de o~lcare alta
viclenia şerpilor. Era vorba despre o femeie protejată împotriva
persoană în grija căreia se află copilul; !n aceasta povest~
otrăvii celor vicleni.
ambii părinţi pot fi consideraţi abuzIvI, daca situaţia nou creata
se potriveşte cu trecutul bărbatului.

72 73
Reflexia
Notă: "Reflexia" a fost scrisă pentru câtiva bărbati de succes
care erau la un nivel înalt al carierei si c~re erau stimati foarte
mult de cei din jur. Cu toate acestea ei păreau incapabili să Odată, demult, s-a născut un băiat...unul chipeş şi
aibă vreo satisfacţie de pe urma realizărilor lor. Multi dintre foarte istet cu sanse mari atât să reusească în viată, cât si
acei bărbaţi aveau părinţi cu tulburări de perso~alitate, îmbunătăţ~ască' lumea din jur. Deşi a fost înzestrat' cu toat~
narcisişti şi egoişti. În consecinţă, şi-au pus propriile nevoi mai calitătile necesare pentru a deveni un învingător, un om
presus de acelea ale copiilor lor. Copilul era perceput ca un împlinit şi de succes, tatăl lui nu părea conştient sau măcar
rival, motiv pentru care îşi foloseau statutul privilegiat pentru a- interesat de acel potenţial. Era un părinte care îşi privea
I înjosi şi a-I umili. Mulţi au menţionat faptul că desi părintele îi copilul cu nişte ochi ce denaturau realitatea. Sau poate că
denigra şi îi abuza în mod constant, nu îşi putea~ aminti vreo învătase de la propriul tată să fie crud, exigent şi să aibă
dovadă a unei încurajări sau complimentări din partea aceluia. mer~u o gândire negativă. În ciuda eforturilor depuse de băiat,
cât timp a copilărit i s-a reamintit adesea că nu era destul de
"Fie că adulţii - copii ai unor părinţi toxici - au fost bătuti bun si că dădea gres în tot ceea ce făcea. Nu primea
în copilărie sau lăsaţi singuri prea mult timp, fie că au fost compiimente, încurajărlle erau prea puţine, iar aprecierile
abuzaţi din punct de vedere sexual sau considerati redusi venite din partea unui tată mândru de fiul său lipseau cu
mintal, fie că au fost protejaţi prea mult sau copleşiţi ·de vină, desăvârsire. Nimic din ceea ce se întâmpla atunci nu
aproape toţi suferă de simptome surprinzător de similare: prevestea viitorul băiatului: acela al unui bărbat de succes,
stimă. de sine~ deteriorată, conducând la un comportament inteligent, capabil şi cu realizări măreţe.
autodlstructlv. Intr-un fel sau altul aproape toti se simt ca fiind Mama băiatului nu a făcut prea multe pentru a
lipsiţi de valoare, nedemni de iubire şi neadaptaţi." diminua impactul negativ al tatălui asupra fiului. Poate că a
Susan Forward, Părinţi foxici, pag. 8 încercat să se revanşeze copleşindu-I cu mai multe alintări şi
complimente, sau poate că avea o gândure la fel de negativă
ca şi soţul ei. Totuşi, impactul tatălui era imens iar tristeţea din
sufletul băiatului a devenit cu timpul una profundă. La fel ca
oricare altul, a trecut de la copilărie la adolescenţă, apoi la
maturitate, străduindu-se din răsputeri să-i facă tatălui pe plac.
Însă nu a înteles că era ceva imposibil de înfăptuit. De fiecare
dată când era asuprit de părintele său, se uita în ochii aceluia
si îsi vedea propria reflexie. Era imaginea reflectată a unui om
nepotrivit mediului din care făcea parte, niciodată îndeajuns de
bun, nedemn de complimente, un adevărat eşec.
Tipic pentru o relaţie dintre un fiu şi tatăl lui, bărbatul
acorda o mare importanţă părerilor despre viaţă ale părintelui
său. Deci, ceea ce ar fi putut deveni atât de benefic pentru
dezvoltarea şi evoluţia sa, dacă părintele ar fi fost iubitor şi
încurajator, a luat o altă întorsătură. Astfel că bărbatul a ajuns

74 75

il
să accepte percepţia negativă despre sine, o imagine linistitor. Se făcea că un înger a venit la el. Era un înger al
r
reflectată de oglinda ochilor tatălui său. fortei, puterii si al adevărului. Îngerul i-a vorbit despre
Cu timpul băiatul s-a maturizat, însă părerea pe care imaginea de sine pe care o avea, aceeaşi imagine pe ca~e, ~
şi-o formase despre sine era identică cu percepţia părintelui văzuse reflectată în ochii părintelui său. ApOI l-a ajutat sa IŞI
despre el (imaginea lui de sine era constituită din părerea dea seama de modul în care preluase de la acela convingerile
tatălui). Era o imagine bine înfiptă în memorie, una care nu îi negativiste şi pesimiste, pe care apoi le-a folosit ca să devin~
dădea pace nici atunci cănd se descurca bine în multe propriul lui agresor, chiar şi după ce s-a matunzat. Dupa
aspecte ale vieţii. Trist este tocmai faptul că acea voce a aceea i-a dat darul înţelegerii, al schimbării şi i-a adus la
tatălui care l-a asuprit şi înjosit pe tot parcursul perioadei lui de cunostintă faptul că era vremea să "renunţe la" şi "să se
dezvoltare a devenit o parte din el. Nu părea să îsi dea seama elibereze de" părţile distructive ale tatălui, părţi pe care le-a
de faptul că repeta în mod constant în minte aceleasi cuvinte purtat cu el Încă din copilărie. . _
pe care tatăl său i le adresase atăt de multe ori Tn trecut. În cele din urmă îngerul şi bărbatul au scos la Iveala
Devenise propriul său agresor. copilul din el, unul respins şi abuzat. Cei trei a~ început o
Cu toate acestea, era decis să reusească în discutie lungă despre iubire şi respectul de Sine, despre
viaţă. Era amabil, foarte inteligent şi de ajutor celorl~lţi. A tras schimbare, speranţă şi optimism, despre vin,decare şi
multe învătăminte din experientele de viată si a avansat în dragoste, despre atingerea potenţia!~lui maxim. In. timp .ce
profesia aleasă. Totuşi, continua să fie pesimist. Păstra vie vorbeau s-a întâmplat cumva ca baiatul cel tnst ŞI respins
imaginea de sine pe care o zărise reflectată în ochii tatălui. dinăuntrul lui, cel care s-a urât atât de multă vreme, să se
Continua să audă vocea interioară, voce care l-a asuprit şi vindece, să se transforme, permiţând bărbatului "să se
înjosit în timpul copilăriei. elibereze" de toate lucrurile negative transmise de părinţi şi pe
Erau mulţi cei care îl admirau, îl complimentau şi îl care le-a păstrat pe toată perioada copilăriei şi a adolescenţei.
stimau. A primit distincţii şi complimente, i s-au înmânat Îngerul l-a sfătuit să dărâme zidurile groase pe care I~
medalii şi recompense, dar vocea părintelui al cărei ecou îl ridicase în jurul lui. Acele ziduri l-au izolat de complimentele ŞI
auzea mereu îi amintea constant că nu era demn de acele de respectul apropiaţilor, făcând să ricoşeze dragostea lor. Pe
recompense, că toţi cei care îl vedeau într-o lumină pozitivă nu măsură ce zidurile dispăreau, bărbatul îşi câştiga libertatea de
ştiau cine era el cu adevărat. Dacă ar ştii, cu siguranţă că l-ar a se vedea reflectat în ochii acelora care îl stimau, oameni
respinge. Uneori bărbatul se simţea un impostor şi un actor. iubitori si încurajatori. După aceea visul s-a încheiat şi el a
Era convins că nimic din ceea ce realizase nu era de valoare continuat să aibă un somn liniştit.
iar cei care îl complimentau vedeau într-un mod distorsiona! Când s-a trezit în dimineaţa următoare bărbatul a
imaginile şi aceasta reprezenta o piedică în a-I vedea cum era realizat că ceva intens si tămăduitor se întâmplase în timp ce
el în realitate: un esec. dormea. Cu toate că îşi amintea foarte puţine amănunte din
Poate că' pe Dumnezeu a început să îl preocupe vis, a retinut schimbările şi tranziţia datorate influenţei
soarta bărbatului şi i-a trimis un înger în ajutor, sau poate că a exercitate de înger. În acea zi şi în zilele ce au urmat bărbatul
vizionat un film sau un program la televizor. Poate că a întâlnit a constientizat tot mai mult aspectul negativ al discuţiilor pe
pe cineva a cărui dragoste şi respect pentru el au reflectat o care le purtase cu el însuşi. Erau puncte de vedere preluate
imagine diferită, a ceea ce era cu adevărat. De fapt nu de la tatăl său. Însă a contestat existenţa acelor cuvinte
contează m?dul în care sămânţa a fost plantată în sufletul negative, provocându-Ie pe cele pozitive. şi adecva_te noului
bărbatului. Intr-o noapte a căzut într-un somn adânc şi mod de gândire. Curând a remarcat dlspanţla treptata a acelei

76 77

E
voci ostile. A Înlocuit-o cu una Încurajatoare şi optimistă, una Numaidecât bărbatul a fost În stare să se perceapă În cu totul
care îl provoca În repetate rânduri să Îsi atingă potentialul si cu totul alte moduri, prin ochii acelora care îl apreciau şi
maxim. Mai mult, a Început să devină con~tient de cât de 'mult aveau o gândire pozitivă.
era respectat de cei cu care lucra. ' Într-una din zile, pe când scotocea prin unul dintre
dulapurile sale, a dat peste recompensele primite În trecut.
Erau acolo: medalii, recomandări, scrisori şi cărţi poştale
primite În semn de respect şi de prietenie. Atunci şi-a amintit
toate lucrurile pozitive care s-au spus despre e! şi care i-au
fost adresate demult, dar pe care le ignorase. Insă În acele
momente amintirea lor părea altfel. Şi anume, deoarece vocea
distructivă a tatălui nu se mai auzea, bărbatul putea permite
mesajului transmis de acele medalii, recomandări şi scrisori
să-i fie absorbit de inimă si minte. Apoi, Într-un act ce
simboliza semnificaţia a ceea ce devenise şi noul mod În care
se vedea, bărbatul a cules de jos o medalie primită cândva În
trecut şi şi-a agăţat-o la cămaşă. Era o declaraţie a faptului că
era un bărbat de onoare, abil şi cu stimă de sine sănătoasă. A
auzit o voce interioară spunându-i:
- Sunt mândru de tine!
Atunci a zâmbit.

i
\ -
\ '

; :.

. Pentru că zidurile care îl izolaseră au dispărut, a putut


permite complimentelor, distincţiilor şi dragostei semenilor să
fie absorbite În toate cotloanele sufletului său si să continue
procesul de transformare pozitivă a imaginii de sine.

78 79

»
T
Ursul şi ghimpele Ursul şi ghimpele

Problemele vizate: incapacitatea de a trage învătăminte din A fost odată ca niciodată un urs foarte blănos. EI trăia
experienţele traumatizante avute în copilărie si
, în adolescentă.
, într-o pădure nu departe de aici. Se ştie că de obicei urşii sunt
animale greoaie care se deplasează cu ajutorul tuturor <:elor
Potrivită pentru: de la vârsta de 16 ani până la vârsta patru labe. Însă ursoaica în cauză .şchiopă!a tot tl~PUI. Parea
maturităţii. că ceva era în neregulă cu laba el dreapta din faţa. Celelalte
animale o întrebau de ce se deplasa şchiopătând iar ursoaica
Mesajul transmis: Eşti capabil să îti amintesti doar ceea ce le răspundea:
trebuie dintr-o experienţă traumatizantă si să folosesti - Dar eu nu schiopătez ... !
învăţătura pentru a te vindeca. ' , Sau, în funcţie de dispoziţia pe care o avea în acel moment,
spunea:
Simbolurile şi metaforele: - şchiopătatul = suferinta afectivă - Nu stiu de ce schiopătez ...
ce pare veşnică, dar care nu este înteleasă. Problemele Uneo'ri ursoaica îsi simtea laba străbătută de o durere
survenite din cauza unor funcţii motrice precare, dar în lipsa intensă. Atunci o ridica 'şi o' privea, dar nu sesiza nimic
facultăţii de a înţelege de ce; deosebit. Era o labă obişnuită, cu prea puţine urme lăsate de
- probleme iscate cu ceilalti ursi = dificultăti de natură socială tăieturi sau alte motive care să-i fi cauzat şchiopătatul.
provocate de o traumă din ~opiiărie; , Ei bine, avea probleme şi în privinţa convieţuirii cu
- senzaţia unei tristeţi interioare = depresia si lipsa afectului' ceilalti ursi din pădure. Nu vroia să facă tumbe şi să se joace
- infecţia care se răspândeşte prin corp = 'daunele pe ca;e o cu ei.' Pur si simplu nu putea înţelege de ce un urs ar vrea să
trauma nevindecată, din copilărie, le poate provoca întregii se rostogoiească împreună cu un altul. Nu îi făcea plăcer~ nici
funcţionări a organismului şi mai ales încrederii în sine; măcar să extragă miere din scorbura copacilor. Adesea simţea
aj~torul cerut în vederea smulgerii ghimpelui = o tristete adâncă în suflet, dar nu era tocmai sigură care era
conştientizarea nevoii imperioase de ajutor în vederea motivul: Părea incapabilă să aibă sentimentele pe care alţi urşi
v~ndecării acestui tip de traumă şi a rememorării în întregime a le aveau sau de a se bucura de viaţă aşa cum păreau să o
el; facă ceilalti.
- scoaterea ghimpelui a fost dureroasă = rememorarea este Î~tr-una din zile ursoaica cobora o cărare, fără un scop
foarte dureroasă deoarece adultul retrăieste durerea şi anume. Deodată a dat peste un pui care căzuse într-un maldăr
tristeţea aşa cum a făcut-o cândva, ca şi copil. ' de tufe cu ghimpi. Avea un spin imens şi ascuţit înfipt în labă.
Micul pui scâncea şi plângea deoarece îi era ~eamă. Nici nu
părea să ştie ce trebuia să facă pentru a scapa de durere.
Ursoaica l-a apucat cu grijă şi a smuls ghlmpel~. Pentru o vre:n e
puiul a continuat să scânceascâ şi să plângă. Intre timp: celalalt
animal îl privea şi îl mângâia. Sângerarea s-a opnt ŞI rana a
început să se vindece.
Chiar atunci, pe când privea puiul, din cotloanele

80 81

eu 1$.
ascunse ale memoriei o imagine din trecut a început să se
contureze. Imaginea o reprezenta pe ea. Căzuse într-un tufis
f ea, acest ghimpe te-a rănit mult mai mult decât poţi înţele~e
acum. Trebuie scos pentru ca infecţia pe care a cauzat-o In
cu ţepi iar laba dreaptă din faţă a găzduit de atunci un ghimp~ corpul tău să se vindece. • ••
imens. Amintirea devenea tot mai clară, pe măsură ce După aceea a început sa apes.e cu hotara:e. I.a~a
înţelegea că atunci, tânără fiind, nu a ştiut cum să ceară ursoaicei înlesnind iesirea ghimpelui. Cand a fost vIzibil In
ajutorul. Treptat pielea a crescut în jurul ghimpelui, întregim~, l-a îndepărt~t. Şi ceilalţi urşi au ajutat la înlăturarea
acoperindu-1. A ascuns până şi informaţia despre existenţa lui. completă a ghimpelui din laba acelei ursoaice solitare.
Dar acel obiect ascuţit zăcea adânc în membrul ursoaicei, A fost o experienţă dureroasă. Dar, pentru ca
înconjurat de o infecţie care s-a răspândit în tot corpul. În locul suferinta să dispară în întregime, trebuia ca laba ursoaicei să
unei convingeri puternice despre ceea ce era, ursul simţea se "elibereze" de toate bucăţile ghimpelui. Astfel, a început să
doar o amorţeală. se vindece. Deşi uneori mai simţea durere, sesiza cum pe ZI
Odată ce. a descoperit acea amintire, ursoaica a ştiut ce trecea era tot mai bine. Era uimitor: trăia sentimentele altfel
ce avea de făcut. In primul rând a căutat-o pe mama puiului si si vedea lumea prin ochii unui urs sănătos şi căruia, în sfârşit,
l-a lăsat pe acesta în grija ei. Apoi a pornit în căutarea altor ii plăcea să fie urs. Ca să fie sigură că a învăţat ceva din
urşi din pădure cărora să le ceară ajutorul în îndepărtarea experienţa avută ursoaica a împ~rtăşit. şi la. ceilalţi semeni a~
ghimpelui. Nu a trecut mult timp şi a găsit unul care avea săi despre cât de abilă putea fi mintea In a tainUi durerea unUi
multă experientă , În asa
, ceva . ghimpe îngropat adânc. Aşadar ea a înţeles mesajul transmis
de lecţia ghimpelui: durerea pe care nu ţi-O aminteşti poate fi
cea mai distructivă dintre toate.

- Va durea puţin, i-a spus Înţeleptul animal. A stat


îngropat acolo atât de multă vreme încât scotându-I afară
poate că te vei Întreba dacă nu ar fi mai bine să il lasi acolo si
astfel să nu mai simţi durerea cea ascuţită. Dar, a' continuat

82 83
Weber şi colosala pădure de Sequoia incidente traumatizante din trecut constituie unul dintre
motivele pentru care mulţi oameni nu pot să arunce sau să
cedeze lucrurile care nu mai folosesc unui anumit scop în
Problemele vizate: a păstra cu grijă sau/si a nu renunta sau viaţă. Autoarea a reuşit să înţeleagă acest tip de relaţie. În anii
schimba diverse lucruri, sentimente, sisteme de convingeri din '80 ea avea sesiune de terapie cu un asistent social. Au fost
cauza fricii şi/sau a unor probleme din trecut nerezolvate. întrebuinţate imaginile vizuale pentru a accesa subconştientul,
sau lobul drept al creierului. După o sesiune ce părea că
Potrivită pentru: adolescenti, de vârstă mai mare si
, adulti.
,
rezolvase multe probleme care au ţinut-o legată de trecut, şi-a
petrecut câteva din zilele ce au urmat aruncând şi donând
Mesajul transmis: Incidentele traumatizante şi pierderile sunt multe din obiectele pe care le-a avut prea multă vreme în
parte Integrantă a cărării pe care ne poartă viata. Invată din proprietate. Păstrarea mormanelor de obiecte poate deveni o
t~aumele trecute şi foloseşte-le pentru a câştiga înţelepci~ne şi adevărată problemă, deoarece împiedică libera desfăşurare în
tane de caracter. ("Teama poate deveni otrava care îti propria casă. Mulţi dintre cei care practică acest lucru nu sunt
întemniţează sufletul!") , în stare să distingă ceea ce este important de ceea ce nu este
important. Este o problemă ce apare până şi în stilul lor de
Simbolurile şi metaforele: - grindina = orice incident comunicare. De exemplu, atunci când povestesc ceva, ei
traumatizant; includ şi detaliile cele mai puţin relevante, ceea ce provoacă o
- blana ce protejează de orice durere suplimentară = tot ceea problemă aceluia care ascultă. "Ei suferă de o disfunctie
ce se crede că poate oferi ocrotire împotriva durerii sau/si a executivă şi de alte lipsuri cognitive care le îngreunează
mâhnirii simţite în timpul incidentelor traumatizante; , organizarea bunurilor şi distingerea a ceea ce le este
- a lepăda blana = a lăsa în urmă vechiul pentru a îmbrătisa si indispensabil de ceea este dispensabil." (Brown, Walter, Love
a învăţa de la nou; ,. . of Garbage, Scientific American Mind, feb.lmartie 2007, pag.
- pădurarul = întelepciunea subconstientului' 79). De obicei gândul că ar trebui să se despartă de
- incendii le din pădure = incidentele traumatizante' mormanele adunate în timp provoacă o anxietate extremă.
- copacii de Sequoia = oamenii. ' Acest surplus poate implica: animale (există oameni ce
- trunchiurile arse = aspectul din exterior al traumei suferite. adă postesc sute de pisici în casele lor), mâncare, obiecte de
vestimentaţie uzuale vechi, genţi, ziare şi reviste, notiţe primite
Elemente ale poveştii care pot fi modificate: sexul si prin poştă şi liste.
numele câinelui, sexul pădurarului; se pot furniza indicatii Terapia traditională sau antidepresivele nu s-au dovedit
privind incapacitatea de a lua decizii şi de a distinge ceea ce eficace în tratarea celor care poartă acest tip de bagaj cu ei prin
este Important de ceea ce nu este inportant (vezi nota de mai viaţă. Însă Frost şi asociaţii lui au dezvoltat un tratament cognitiv-
jos). comportamental ce pare a fi cel mai promiţător în acest caz: vezi
articolul lor pe pagina web:
Notă: Problemele pe care le implică "eliberarea de" anumite www.brief-treatment.oxfordjournals.org. In arhive:
posesiuni îl urmăresc pe individ până la maturitate si sunt Cognitive and Behaviora/ Treatment of Compulsive Hoarding, in
amintite ca reprezentând debarasarea de anumite "bagaje ". Brief Trealmenl and Crisis /ntervention, Volume 3, pag. 323-338;
Problemele nerezolvate ale trecutului şi/sau legăturile cu 2003.

84 85
Seara se întorcea la hambar ca să mănânce, deoarece se stia
Weber şi colosala pădure de Sequoia
că fermierii erau oameni care îşi hrăneau bine câinii şi pisi~ile
dimprejurul lor.
Într-una din zile Weber alerga alături de cai pe o
A fost odată o fermă aproape de Parcul National
păşune. Nişte nori negri au apărut pe neaşteptate şi au
Yosemite, California. Avea clădiri numeroase ce se
acoperit cerul albastru. Ploaia a început să cadă iute. A urmat
răspândeau pe multe mile, în toate directiile. Zona aceasta
grindina, de mărimea unor bile care atunci când se loveau de
este cu~oscută pentru copacii imenşi Red~ood Sequoia. Unii
pământ săreau precum mingile. Cu toate că nu mai văzuse
dintre el au peste 3.000 de ani. Oameni de pretutindeni vin să grindină până atunci, din clipa în care a simţit durerea
admire aceşti copaci magnifici. provocată de ea pe spate căţelul a început să alerge spre
. Propr~etar~i fermei erau doi soţi căsătoriţi de peste 40 siguranţa oferită de hambar. Insă se aventurase mult prea
de ani care mdrageau mult copacii de Sequoia. Aceasta
departe. De aceea, deşi alerga cât îl ţineau picioarele, Weber
pentru că cei doi doi au descoperit efectul reconfortant al unei era izbit cu putere de grindină iar şi iar. Scheuna şi plângea de
plimbări prin, pădure dimineaţa devreme - le dădea energie
durere. Furtuna apăruse atât de subit şi grindina căzuse cu o
pentr,u toata ziua. Promenada le fortifica organismul, forţă atât de mare încât atunci când a ajuns în hambar era nu
pregatlndu-I pentru o nouă zi de muncă la fermă. Aveau acolo numai plin de vânătăi şi de sânge, dar şi îngrozit.
animale felurite: cai, vaci, porci şi chiar câţiva pui şi capre. Amber, mama lui, a început să îi Iingă rănile şi să îl
Erau PISICI de multe culori si câini de diferite rase. Fermierii liniştească. I-a explicat că stropii de ploaie deveneau grindină
îndrăgeau în special câinii si pisicile. Dintre acestia Amber si prin îngheţare. Dar pentru că Weber era înspăimântat, l-a
Barley, o pereche de câi~i din rasa Golden 'Retriever a~
asigurat că un fenomen ca acela apărea rar în timpul unei
devenit favoriţi. '
furtuni. Mai mult, era neobisnuită si mărimea formatiunilor de
Primăvara este anotimpul în care multe animale nasc
grindină. Apoi, lingându-I pe' creştet, i-a spus: '
pui şi la fel s-a întâmplat si în cazul celor doi câini. La _ Eşti foarte norocos. Ai blana care te-a ocrotit. Puteai
începu!ul lu~ii aprilie cei, doi. fermieri au descoperit în şopron fi rănit mult mai tare. Esti norocos că nu esti cal, vacă sau
zece caţeluşl. Barley, tatal, stătea mândru lângă ei.
porc. Ei au prea puţin păr care să îi apere. De aceea au mai
La fel ca orice alti cătei, cei zece Golden Relriever
multe răni decât ai tu.
păreau să îşi dubleze greutat~a cu fiecare săptămână care În acea noapte, pe când dormea alături de mama sa,
~recea. Curând au început să se întreacă frenetic în alergat în
pe Weber au început să îl doară porţiunile din corp care i-au
Juru~ şop~onului, să facă multă hărmălaie, să se joace, într,un
fost lovite de grindină. A avut cosmaruri în care se făcea că
cuv~nt: ~a se distreze. Când au fost destul de mari încât să plece
era surprins şi de alte furtuni şi că rănile ulterioare erau mult
de langa mama lor mulţi dintre ei au fost duşi în cămine noi.
mai multe. A visat că era un cal, fără blana cea aurie care îl
Pentru că iubeau acea rasă de câini cei doi fermieri
au păstrat trei dintre.. ei. ,Printre aceia era şi un pui numit proteja.
În zilele care au urmat, Weber a continuat să se joace
Weber. LUI Weber II placeau mult oamenii animalele si
şi să alerge. Însă amintirea grindinei şi a durerii pe care
jocurile din hambar la care participau si ceilalti ~ătei. Cu cât se
aceasta i-a cauzat-o şi-a găsit un sălaş în adâncul sufletului.
făcea mai mare, cu atâta devenea mai curajos si se aventura
Apoi zilele au început să se scurteze. Căţelul era la fel de
tot mai departe de şopron. Câteodată îsi petrecea ziua
mare ca şi tatăl lui, Barley, şi era înveşmântat într-o blană
întreagă colindând păşunile şi pădurea. Se juca şi explora.
aurie groasă. Într-o dimineată de toamnă câinele a observat

86 87
bucăţi din plana părintelui său zăcând jos pe pământ.
- lţi cade blana! i-a spus aceluia cu îngrijorare.
T
I
II
de lungă. De multă vreme nu îl mai chemase cineva să se joace
sau să colinde păşunile ... Devenise un câine bătrân care se
mişca cu greutate. Dar în realitate nu era atât de bătrân ...
Barley a zâmbit. I-a explicat fiului său că primăvara şi
toamna câinii îşi leapădă o mare parte din vechea blană I Într-o zi, un pădurar de la Parcul National Yosemite a
vizitat ferma. Trecând prin hambar femeia 1-8 zărit pe Weber,
pentru a face loc la alta nouă. II stingher şi înconjurat de o cantitate imensă de blană. Iubea
- Curând si blana ta va cădea, la fel ca si a mea i-a
spus. Asta se întâmplă primăvara şi toamna. P~ măsură ce câinii. A îngenunchiat lângă el şi l-a mângâiat pe cap. Câinele
I

vremea se schimbă corpul tău întelege că trebuie să se a încercat să dea din coadă. Însă iată cum greutatea blănii l-a
schimbe şi el. ' împiedicat să răspundă generozităţii femeii printr-o mişcare a
cozii! Aceea abia s-a mişcat. Femeia pădurar a descoperit
. yveber a remarcat că şi mama lui îşi lepăda o parte
din blana. La fel se întâmpla şi cu ceilalţi câini de la fermă. ceva adânc în ochii animalului: poate că era tristete sau doar
Apoi i s-a întâmplat şi lui. Era alarmat. Atunci, ceva foarte
teamă. Era un om special, intuitiv şi înţelept. De' aceea, a
înţeles.
ciudat s-a întâmplat. Deşi năpârlea ca şi ceilalţi câini, blana lui
- Cum îl cheamă? a întrebat apoi pe unul dintre
nu cădea pe jos. r:: reuşit cumva să se agaţe de ea, în timp ce
îi creştea alt păr. In consecinţă cele două feluri de blană s-au fermieri.
întrepătruns. În timpul iernii haina cea blănoasă l-a ajutat să se - E Weber, un câine tare ciudat. Priveşte tot părul
simtă în siguranţă şi l-a ferit de frig.
acela! Am încercat să îl periem şi să îl spăIăm, dar nu vrea să
A urmat primăvara cu schimbările tipice de se desprindă de el şi pace. Indiferent de ce am spune sau
temperatură. Toţi câinii de la fermă s-au descotorosit de haina
face.
groasă de iarnă si s-au învesmântat cu una nouă mai usoară
- Vă deranjează dacă îl iau cu mine în Parc câteva
şi potrivită pentr~ o vreme mai caldă. La fel a fă;ut si W'eber, zile? Pierde atât de mult din viaţă ... S-ar putea ca o vizită în
dar nu în totalitate. La fel ca şi data trecută, el a păstrat şi Parc să îl ajute.
blana care se desprindea. Era acoperit de două blănuri vechi Fermierii au aprobat de îndată. A fost nevoie de ceva
şi arăta foarte ciudat. Uneori se plimba pe câmpuri şi păşuni.
timp pentru a-I urca în camion. Era mare şi greu din cauza
blănii. Dar, de îndată ce s-a văzut instalat pe scaunul
Dar blana îi era încâlcită si atârna atât de tare încât iarba
noroiul şi seminţele se prindeau cu uşurinţă de ea. Nu a trecut pasagerului din faţă, Weber şi-a scos capul pe geam. Era
mult timp şi câinele arăta dezastruos. foarte bucuros că ieşise din hambar. Camionul a pornit spre
În timpul verii blana cea grea i-a ţinut cald. Era parcul national Yosemite.
Ajunşi în Parc femeia a parcat lângă un pâlc de
vrednic de milă. Amber şi Barley au încercat să îl determine să
renunţe la părul cel vechi. Unii câini de la fermă au început să
copaci Redwood Sequoia gigantici. În ciuda greutătii a reusit
îl ia peste picior, alţii îi dădeau pace pentru că li se părea un să ridice câinele de pe scaun şi să îl aşeze pe pământ. '
ciudat. Weber a ascultat sfatul părinţilor. Îşi dorea să fie ca Apoi s-a aşezat şi ea lângă el. I-a arătat copacii
imenşi din faţa lor.
ceilalţi câini de la fermă. Totuşi nu-i prea venea usor să se
descotorosească de ceea ce era în plus. Amintirea grindinei i - Aceşti copaci reprezintă cele mai mari plante din
se agăţase de blană şi el nu ştia ce să facă. lume! a spus ea, mângâind câinele pe cap. Administratia
A trecut şi toamna, iar el a năpârlit din nou. larăsi a Parcului a învăţat multe despre cum trebuie menţinuţi aceşti
păstrat şi părul cel vechi. Abia mai putea merge din cauza copaci sănătoşi şi mereu dornici să se înalte. În fiecare an ne
grosimii blănii. Nu putea decât să zacă în hambar cât era ziua confruntăm cu incendii în pădure din cau~a fulgerelor sau a

88 89
--- --------------------------------------------------~----

neglijenţei vilegiaturiştilor.
A fost o vreme când încercam să _ Am descoperit că focul este o etapă importantă a
protejăm copacii de incendiile devastatoare. Credeam că îi vor dezvoltării copacilor de Sequoia, a continuat apoi pădurarul.
vătăma atât de tare încât nu vor mai creste. Vezi cum multe Copacii imenşi Redwood Sequoia au nevoie de foc. Datorită
dintre trunchiurile acestor copaci imenşi au culoarea neagră lui litiera este curăţată, ceea ce permite seminţelor să
aproape de bază? germineze şi apoi să îşi continuie dezvoltarea. Copacii tineri
au nevoie de lumină pentru a creşte. Focurile reflectă modul în
care natura se descotoroseste de toate lucrurile care ar
interveni în procesul de creştere al tinerilor copaci de Sequoia.
Deşi s-ar părea că focul arde scoarţa de la bază înnegrind-o,
am descoperit că ea este ignifugă şi protejează stratul de
crestere al acestor copaci împotriva incendiilor. Seva are
multă apă în compoziţie, ceea ce sporeşte toleranţa la căldură.
Deci, pot face faţă focurilor. Ne-am dat seama că fiecare
incendiu face baza copacului mai rezistentă, pregătind-o
pentru viitorul pârjol. Aceşti Sequoia gigantici trăiesc sute de
ani deoarece au găsit o cale de a se adapta şi de a deveni
chiar mai puternici atunci când sunt pârjoliţi, de altfel acţiuni
atât de necesare pentru ca ei să crească şi să fie viguroşi.
Câinele a privit porţiunile negre de pe trunchiurile
multor copaci. Apoi şi-a ridicat privirea şi a observat că mulţi
aveau vârfurile ascunse privirii. Crescuseră foarte mult.
_ Chiar si semintele lor au nevoie de o fortă din
exterior precum focul, o {nsectă sau o veveriţă, care' să le
înlesnească găsirea unui loc propice unei evoluţii rapide. Nu e
uimitor că încercam să ferim acesti copaci de focurile din
pădure, ca mai apoi să descoperim 'că tocmai ele le permit să
se dezvolte? Acum serviciul silvic se asigură că ei sunt expuşi
la incendiile de care au nevoie pentru a creşte şi a se întări.
Un timp femeia pădurar a stat lângă Weber în linişte.
Admirau acei Sequoia magnifici. Apoi ea a spus:
- Poti rămâne cu mine la noapte. Locuiesc într-o
cabană mare care cred că îţi va plăcea.
După câteva opinteli şi gâfâieli a reuşit să îl aşeze pe
Weber în camion. Apoi au pornit spre cabană. Acolo l-a hrănit
din friptura ei. În timp ce îi servea cina continua să îi
povestească despre: fulgere, incendiile din pădure şi copacii
Weber a privit copacii. Şi-a dat seama că acea cei gigantici. Iar când Weber s-a întins lângă patul ei să se
culoare se datora arsurilor. Părea că se contopeşte cu ei.
culce, i-a şoptit aşa:

90 91

..
- Teama poate deveni otrava care îţi întemniţează de pământ. Uimitor! Weber se simţea uşor şi liber! A început
sufletul! să alerge prin curte şi să sară peste buşteni. S-a întors la
Nu după mult timp câinele a căzut într-un somn femeie si i-a lins mâna. I-a multumit că stiuse cum să îl
, "
adânc. A început să viseze. Se făcea că s-a întors în trecut elibereze.
deoarece a înţeles că acolo erau chestiuni încă nerezolvate, În după-amiaza aceea pădurarul l-a dus pe câine
neisprăvite. Şi-a dat seama că poate vedea incendiile şi înapoi la fermă. Când Weber a sărit din camion ceilalţi câini nu
arsurile într-un mod nou şi diferit. După ce a dormit toată l-au recunoscut. Totusi nu le-a trebuit multă vreme ca să
noaptea Weber a experimentat un simţ al împlinirii. Totuşi, nu înceapă să alerge şi' să se joace împreună. În zilele şi
înţelegea de ce. Când s-a ridicat a observat o grămăjoară de săptămâniie care au urmat câinele obişnuia să o însoţească
păr pe podea. Era ceea ce năpârlise în timpul nopţii. A pe femeia pădurar în timpul serviciului în Parcul Naţional
observat-o şi femeia şi zâmbind i-a spus: Yosemite. Ea a ajuns să îl îndrăgească.
- Haide afară pe verandă ca să îţi periem blana. A sosit toamna iar câinele a început să îşi lepede
Câinele s-a simţit mai uşor după ce lepădase părul blana de peste vară. De data aceea el a zâmbit şi a lăsat-o să
cel vechi lângă pat. Afară femeia a început să îl perieze. Pe se desprindă. A privit cum vântul o purta departe şi s-a
măsură ce peria cea mare se umplea invariabil cu întrebat dacă mai exista cineva care să fi înţeles cât de plini de
ghemotoace din vechiul păr, Weber se simtea tot mai usurat. învăţăminte erau copacii gigantici de Sequoia.
Parcă se elibera de tot acel surplus de păr' pe care îl p~rtase
cu el prea mult timp. A observat că îi făcea plăcere să fie
periat. Ciudat lucru că nu observase si în trecut când si altii au
încercat acelaşi lucru. La un moment dat ghemotoacele
curăţate de pe perie au ajuns să formeze un adevărat munte
lângă el. Cîinele era uluit. Atunci şi-a dat seama că părul
mirosea urât şi era încâlcit. Era plin de buruieni şi noroi.
Interesant era faptul că numai atunci a remarcat acele
deosebiri. Când a purtat acel păr nu a fost conştient de ele.
- Vom îndepărta grămada asta mare de blană si o Informatiile incluse în această poveste referitoare la
vom aşeza acolo unde păsările o pot găsi. Ele o 'vor copacii gigantici' de Redwood Sequoia au fost preluate de pe
întrebuinta la construirea cuiburilor. Asa ouăle lor vor avea un pagina web: www.nps.gov/yose/nature/sequoias.htm.
cămin pri'mitor iar puii se vor bucura d~ un cuib moale si cald. Yosemite National Park; Giant Sequoias.
Cu toate că s-a descotorosit de părul în exces încă
era murdar şi mirosea urât.
- Ce ai spune de o baie?
Rasa Golden Retriever iubeşte apa, dar Weber era
atât de îngreunat de poveri încât nu se mai îmbăiase de multă
vreme. Dar femeia pădurar l-a spălat. A folosit: o cadă mare
de metal, săpun şi multă apă. L-a clătit cu furtunul ca să fie
sigură că nu a mai rămas nici un strop de noroi în blană. L-a
uscat cu un prosop moale iar câinele s-a scuturat şi s-a frecat

92 93
Pisica si
, acrobatul Pisica şi acrobatul

Problemele vizate: convingerea că Într-o relaţie bazată pe Într-o bună zi o fetiţă s-a născut Într-o familie de
iubire controlul Înseamnă dragoste; refuzul de a lăsa pe cei circari. Din generaţie În generaţie membrii familiei au oferit
dragi să crească de frica ca nu cumva să plece; tendinţa cuiva reprezentaţii pe sârmă deasupra mulţimilor emoţionate.
crescut de un părinte căruia Îi plăcea să deţină controlul să Aproape din clipa În care erau În stare să vorbească şi să se
devină foarte posesiv În relaţiile intime; deplaseze copiii erau antrenaţi pentru ceea ce urma să se
co-dependenţa. Întâmple ulterior. La fel s-a Întâmplat şi cu fetiţa. Ea nu a
frecventat o şcoală obişnuită, deoarece conducerea circului
Potrivită pentru: Începând cu vârsta de 16 ani. angaja meditatori care Îi Însoţeau. Copiii artiştilor de circ erau
şcoliţi la sfârşitul zilei, după ore lungi de antrenamente pe
Mesajul transmis: Libertatea şi iubirea presupun capacitatea sârmă.
de a renunţa la nevoia de a controla şi de a-i recunoaşte pe Circarii mai În vârstă luau deciziile legate de ceea ce
aceia care te controlează, astfel eliberându-te la rândul tău de urmau să Înveţe copiii şi cât de mult timp urmau să exerseze.
sub controlul lor. Curând fetiţa a Învăţat să accepte ceea ce era Învăţată şi să
execute comenzile fără să le pună la Îndoială. Cei care aveau
Simbolurile şi metaforele:- familia de acrobaţi care merge pe mai multă experienţă În mersul pe sârmă au povăţuit-o să nu
sârmă = familia controlează modul În care personajul principal strănute, să nu râdă sau să plângă cât timp era acolo sus,
Îşi trăieşte viaţa, cum gândeşte şi simte etc.; altfel ar putea cădea de pe sârmă şi s-ar răni. De aceea fetiţa
- lipsa expresiei faciale În timpul mersului pe sârmă = lipsa a continuat să exerseze până când a fost În stare să ofere o
vreunei reacţii când eşti controlat; reprezentaţie fără să i se poată citi vreo emoţie pe chip.
- a antrena pisica = a deţine controlul. Şi-a Învăţat bine lecţia, fapt pentru care a devenit o
tânără remarcabilă În ceea ce făcea. Părea mulţumită să
Notă: Această poveste a fost scrisă pentru un bărbat adult continuie tradiţia de familie. Era dispusă să călătorească dintr-
care Îşi controla foarte mult soţia. A refuzat să Îi permită să un oraş În altul. Totuşi, parcă era prea pustiu În jur. Nu erau
crească şi să evolueze În cadrul relaţiei şi o pedepsea dacă mulţi tineri de vârsta ei printre circari. Dar niciodată nu s-a
Încerca aşa ceva, privând-o de dragoste şi afecţiune. Soţia a gândit la ce ar fi vrut să facă dacă scenariul vieţii nu ar fi fost
declarat că după ce i-a citit această poveste fiului ei şi În decis În locul ei.
imediata apropiere a soţului s-au produs schimbări În căsnicia Într-una din nopţi, după reprezentaţie, tânăra a făcut o
lor. plimbare pe câmpul din spatele cortului. La un moment dat a
dat peste un pisoi moale şi jucăuş care alerga vesel după un
şoarece de câmp. L-a mângâiat şi a căutat ceva de ~ânc~~e
pentru el. Părea fascinată de plăcerea cu care pISOiul IŞI trala
acele momente din viaţă, sărind, alergând şi reacţionând la
orice mişcare. De atunci, când circul era În oraş, ea se furişa
noaptea pe câmp. Privea cu Încântare pisoiul şi ÎI hrănea.

94 95
Adora sunetul scos de acela atunci când torcea dacă îl
r - Încerc să o antrenez ca să o putem folosi la circ. Dar
-

scărpina după urechi. Era încântată când animalul i se freca ea refuză. Nu ştiu de ce nu o pot antrena! Leii, pe de altă
de picioare mulţumit. Micuţa creatură nu părea să aibă un parte, sunt foarte bine pregătiţi. M-am gândit că dacă nu o
cămin al ei. De aceea fata a decis să o ia cu ea în turnee. "Voi hrănesc şi nu o mângâi poate că se va da pe brazdă şi va face
putea antrena această pisică Încât să dea reprezentaţii tot ceea ce vreau eu.
precum leii!", şi-a spus ea. - Dacă ai vrut un animal ce poate fi antrenat, atunci ar
Circul şi-a continuat peregrinările. Pisoiul a crescut. fi trebuit să îţi achiziţionezi un câine. Toată lumea ştie că o
Avea o blană stufoasă şi mătăsoasă şi nişte ochi foarte pisică nu poate fi antrenată! De fapt aceasta este una dintre
frumoşi. Prindea şobolanii din corturi şi torcea când era caracteristicile lor care stârneşte admiraţia! a fost explicaţia
mângâiat. Totuşi, lucrurile nu mergeau atât de bine între prietenului.
artistă şi pisica ei. Degeaba a Încercat tânăra să antreneze - Cred că glumeşti! De ce ar vrea cineva o pisică care
pisica. Aceea nu se aşeza la comandă, nu stătea nemişcată şi nu poate fi dresată să se supună proprietarului ei?
nu se rostogolea atunci când i se spunea. Cu cât refuza mai - Aceia dintre noi care iubesc pisicile găsesc multe
mult antrenamentele, cu atât se mânia mai tare stăpâna ei. motive pentru care fac asta. Sunt nişte animale moi, care au
Dre~t p:deapsă a încercat să o încuie în rulotă. Dar pisica a mare grijă de igiena lor. Te scapă de şobolani şi dacă le
reuşit sa evadeze. S-a gândit chiar să întrebuinţeze biciul hrăneşti şi le mângâi îndeajuns îţi oferă în schimb dragostea
folosit în reprezentaţiile cu leii. Însă a durut-o mai mult pe ea lor, torcând şi stând ghemuite în poala ta ore întregi. Le poţi
decât pe pisică. Conflictul dintre cele două părea iminent. oferi libertate deplină pentru că Îşi pot purta de grijă. Sunt mai
Pisica refuza să fie antrenată. uşor de întreţinut decât câinii. Le poţi lăsa singure multă
.. . - Dacă nu execuţi trucurile pe care le vreau poţi să îţi vreme. Atâta timp cât au mâncare suficientă şi o tăviţă a lor se
Iei adio de la mâncarea specială pentru pisicii i-a strigat într-o vor descurca de minune. Dar motivul cel mai important pentru
noapte. Nu ai decât să îţi găseşti singură mâncare! care iubitorii de pisici le admiră este faptul că ne învaţă despre
Pisica a încercat să se frece de piciorul stăpânei şi să ceea ce înseamnă libertatea. Ele ne învaţă că poţi îndrăgi o
se caţere torcând în poala ei. Dar ea a îndepărtat-o cu piciorul. pisică fără să o ai în stăpânire. Mai mult, putem iubi o pisică
- Dacă nu mă asculţi poţi să uiţi de mângâieri! a pufnit fără ca să fie antrenată să se supună tuturor comenzilor
ea către pisică. noastre. De asemenea ne învaţă că dragostea şi controlul nu
Într-o seară a primit în rulotă vizita unui prieten. Acela sunt compatibile. Aşadar, deoarece nu pari capabilă să
a observat felul în care interacţionau cele două. Pisica mieuna înţelegi toate acestea, ai face mai bine să îmi dai mie pisica. Îţi
de foame, dar tânăra nu îi dădea atenţie. Iar când s-a apropiat voi căuta un câine în schimb. Pe acesta îl vei putea antrena pe
cerşind să fie mângâiată a fost îndepărtată brutal cu piciorul. placul inimii tale. Mai gândeşte-te!
- Ce ai zice să te scap eu de această pisică specială? Spunând asta prietenul a ieşit pe uşă afară, nu înainte
a întrebat prietenul după ce le-a observat. de a o asigura că se va întoarce după pisică.
- Ce vrei să spui cu asta? Iubesc pisica! a răspuns Fata s-a aşezat pe podea şi şi-a privit pisica. A
gazda, întrebându-se cum se putea cineva îndoi de ceva atât început să se gândească la ceea ce i s-a spus. Apoi a hrănit-o
de evident. cu mâncarea preferată. A urmărit-o cum torcea şi i se freca de
.. .-. N~ ? iubeşti! Nu o hrăneşti, o mângâi doar arareori şi picior, cum se preumbla prin rulotă şi îşi făcea de lucru. Atunci
II permiţi sa 111 stea în poală numai din când în când. Cum poţi a remarcat că animalul îşi alegea singur cărarea. Pisica s-a
crede că o iubeşti când de fapt o tratezi în felul acesta?

96 97
ghemuit lângă ea şi fata a adormit cu capul rezemat de un Alerga peste câmpii şi se simţea încântată de tot ceea ce o
scaun. A căzut într-un somn adânc şi liniştitor. înconjura! Era diferit de tot ceea ce simţise până atunci!
Când s-a trezit a fost cuprinsă de un sentiment nou:
unul de răzvrătire şi independenţă. Şi-a simţit inima pregătită
să cuprindă noi înţelesuri. Nu a vrut să mai continuie cariera
de circar. În schimb a vrut să îşi găsească propriul drum în
viaţă, folosindu-se de înţelepciune pentru a decide încotro să o
apuce.
Apoi şi-a anunţat familia că urma să părăsească
circul. La auzul veştii ei au reacţionat întocmai cum a
reacţionat şi ea când nu a putut antrena pisica. Ea a înţeles
asta acum şi totuşi a plecat.
Era prima dată În viaţă când făcea ceea ce îi dicta
inima. A Însoţit-o prietena ei, pisica. Dacă ar fi dresat-o nu ar fi
aflat niciodată ce Însemna libertatea. De atunci găsea zilnic
modalităţi prin care să Îi arate pisicii că a înţeles adevăratul
sens al iubirii şi al darurilor pe care aceasta le-a adus in viaţa ei.

Nu a trecut mult şi a început să viseze. Se făcea că


nu mai era om, era pisică. S-a simţit liberă să facă orice dorea.
Era eliberată de respectarea comenzilor acelora care se
considerau cunoscătorii modului în care ea trebuia să îşi
trăiască viaţa. În sfârşit nu se mai supunea dorinţelor lor!

98 99
Darurile regelui Darurile regelui

Problemele vizate: persoana al cărei dar este mereu însoţit A fost odată ca niciodată un rege foarte inteligent şi
de o condiţie sau de o povară; o persoană care vrea să deţină extrem de bogat. Dorinţa lui era să rămână aşa, dar îl
controlul într-o relaţie; co-dependenţa. preocupa foarte mult şi durata domniei. A hotărât că era
absolut necesar să devină cea mai autoritară persoană din
Potrivită pentru: persoane de la vârsta de 10 ani în sus. regat. De asemenea, era un rege generos, oferind cadouri
supuşilor. Totuşi, darurile erau neobişnuite. Întotdeauna lega
Mesajul transmis: Oferă doar ceea ce poţi oferi fără nişte sfori de ele. Aceasta s-a dovedit a fi o mare problemă.
constrângeri! Învaţă să refuzi cadou riie însoţite de condiţii Sforile se înnodau mai tot timpul iar cei care primeau cadourile
inacceptabile! se împiedicau de ele. Cu cât creştea numărul darurilor, cu atât
mai mult se încurcau supuşii în sfori. Mai mult, regele a
Simbolurile şi metaforele: - sforile = condiţiile ataşate complicat situaţia. A insistat să tragă de sfori. ÎI preocupa dacă
darurilor; darurile erau întrebuinţate "aşa cum trebuie". Unele dintre sfori
- S-a ataşat de supuşi = Nu putea face diferenţa între el/ea şi erau atât de încâlcite încât au ajuns să se ataşeze până şi de
ceilalţi; corpurile supuşilor.
- Cavalerul = înţelepciunea subconştientului. Adepţii regelui îl iubeau şi adorau să primească
daruri. Însă au început să se simtă extenuaţi din cauza sforilor
Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: sexul în care se tot încurcau. Prin urmare, le era tot mai greu să se
persoanei înţelepte (al cavalerului). bucure de ceea ce primeau de la rege. Curând supuşii erau
mai degrabă furioşi decât recunoscători. Dar şi-au dat seama
Notă: Povestea a fost scrisă pentru un bărbat adult. În că regele lor era înzestrat cu multe însuşiri pozitive şi că
schimbul dragostei pe care o oferea membrilor familiei lui, el le intenţiile îi erau bune. Au decis să discute problema cu un
pretindea perfecţiunea în tot ceea ce făceau. Părea incapabil cavaler bătrân şi foarte înţelept. I-au cerut aceluia să
să înţeleagă că aceia erau indivizi unici, cu dreptul de a-şi vorbească cu regele, ştiind că vorbele-i înţelepte erau
decide propriul sistem de valori şi mod de a întreprinde ceva. ascultate de suveranul lor.
A fost nevoie de o recitire a poveştii după şase luni. Nu a fost Cavalerul a acceptat. Într-o seară cei doi au petrecut
însoţită de explicaţii. Atunci când cel care asculta punea vreo multe ore consfătuindu-se. Schimbarea a venit repede. Era
întrebare cititorul o evita şi citea altă poveste. Comportamentul uimitor. Chiar din dimineaţa următoare regele a luat înapoi
bărbatului adult s-a schimbat dramatic. toate acele daruri pe care nu le-ar fi oferit fără anumite
constrângeri. Spre bucuria supuşilor cadou riie care le-a fost
îngăduit să le păstreze erau lipsite de sfori.

100 101
Bucătile
, din statuie

Problema vizată: gândirea fragmentată care nu se


reîntregeste atunci când abuzul se termină.

Potrivită pentru: vârste începând de la 8 ani.

Mesajul transmis: În timpul abuzului o gândire fragmentată


constituie o tehnică de supravieţuire sănătoasă.
Reorganizarea gândirii fragmentate atunci când abuzul s-a
sfârsit este un lucru sănătos si pozitiv. Rezultatul va consta
într-un sine fără cicatrici. .

Simboluri si metafore: - statuia = sinele;


- germanii'; abuzul;
- tăiată în bucăţi = gândire fragmentată ca tehnică de coping (a
face fată);
- contrabandă dincolo de liniile inamice = gândire fragmentată
pentru ca agresorul să nu-i poată distruge victimei simţul
identitătii ;
- împachetată în siguranţă şi depozitată = sinele/ego-ul este
pregătit să fie vindecat printr-o tehnică sănătoasă;
- Afrodita şi Apolo = zeiţă şi zeu simbolizând frumosul.

Elemente ale povestii care pot fi modificate: povestea


poate fi rescrisă într-~n format mai modern, pentru cei care nu
îşi mai amintesc despre AI Doilea Război Mondial.

Notă: Povestea a fost scrisă ca să vină în ajutorul victimelor


Erau foarte fericiţi şi îşi iubeau regele. La rândul lor, care îsi fragmentează gândirea din cauza unui abuz. A fost
au început să se simtă îndreptăţiţi să îi ofere daruri. S-a scrisă' în asa fel încât acestea să înţeleagă că au ales o
dovedit că până la urmă toată lumea din regat a tras foloase
tehnică de supravieţuire înţeleaptă, dar atunci când abuzul se
de pe urma vorbelor rostite de cavaler. Şi nu e de mirare, de
sfârseste este momentul pentru o reîntregire într-o manieră
vreme ce adesea sforile mai mult îi încurcă pe cei care le
folosesc.
sănâta'asă din punct de vedere emoţional.

102 103

-- - ~---------~-
părea că nu va găsi niciodată drumul spre America pentru a-şi
Bucătile
, din statuie
reasambla statuia.

ln timpul celui de AI Doilea Război Mondial, În Franţa


locuia şi muncea o artistă foarte talentată. Ea se numea
Madame Celime. Schiţa şi sculpta statui frumoase din piatră.
De la mile depărtare veneau oameni ca să îi admire munca si
să Îi complimenteze Îndemânarea. Toată viata ei Madam~
o
Celene a visat să cioplească o statuie care să reprezinte pe
Afrodita, zeiţa grecească. Susţinută de Încurajările
admiratorilor, Într-o zi a purces În a-şi Îndeplini visul. I-au
trebuit multe luni ca să termine statuia, dar În cele din urmă
totul a fost gata. Artista a dorit să Îsi expună lucrarea În Paris.
ln consecinţă, a demarat căutarea iocului perfect. Dar, vai! Pe
când lua o hotărâre În acea privinţă, a primit veşti cum că
nemţii invadau Franţa. Se Îngrozea la gândul că statuia
Afroditei ar putea fi stricată sau chiar distrusă de război. S-a
gândit multă vreme cum să o salveze. Stia că nemtii ar
distruge-o sau chiar ar fura-o dacă ar da de ~a. Cea mai mare
parte a vieţii plănuise sculptarea acelei opere de artă şi vroia
să se asigure că nimeni nu o va distruge.
ln cele din urmă s-a decis asupra unui plan: o va
desface, o va tăia În bucăţi mici. După aceea va face
contrabandă cu câte una, două părţi odată, până când toată
statuia se va afla într-un loc sigur şi va putea fi asamblată la loc.
Aşadar a Început să lucreze cât mai prudent şi mai repede.
Madame Cele ne s-a deghizat într-o fată de la fermă si a ascuns
câteva piese din statuie printre legumele dintr-un c~r. A trecut
de multe ori cu carul printre liniile inamice spre locuri mai sigure.
~"'~
Se Întorcea pentru a lua din ce În ce mai multe părţi ale statuii, / , - .... -,'''' (" ~
~".~ ,
~ " ';"-.'

până când a pus-o la adăpost de soldaţii nemţi.


Apoi a găsit o familie care se Îndrepta spre America.
l-a rugat să preia piesele preaiubitei statui pentru a o duce la lntre timp, piesele stăteau frumos Împachetate În cutii
loc ferit de orice fel de primejdie. Aceia au încuviinţat. Sperau sigure. Erau depozitate În podul familiei americane. Acei
ca Madame Celene să li se poată alătura curând. Din samariteni continuau să o aştepte pe artistă. Pe de altă parte
nefericire nu a fost să fie asa. Artista a fost atât de afectată de Madame Celene i-a implorat În scris să reasambleze chiar ei
război Încât a suferit o depresie. Au trecut luni de zile si se opera de artă, astfel Încât să se poată bucura de splendoarea

104 105
ei. Dar familiei i-a fost teamă să ia asupra sa munca Un crocodil În parc
respectivă. Nu credeau că îşi vor da seama cum s-o facă.
Totusi, la îndemnul femeii, au decis să încerce. Cu
instr~ctiunile ei în fată au început reasamblarea statuii. În cele Problema vizată: părintele care nu îşi protejează copilul
din ur~ă, cu multă' grijă, au reuşit să ducă la bun sfârşit împotriva unei persoane care îl abuzează.
treaba. Statuia Afroditei era şi mai frumoasă decât atunci când t
Madame Cele ne a creat-o.
l-au trimis artistei o fotografie înfăţişând lucrarea
Potrivită pentru: părinţii de orice vârstă.
I
I
reconstruită. Bucuria de a-şi vedea visul prinzând viaţă a fost Mesajul transmis: dragostea de sine (respect şi încredere în
copleşitoare. A depăşit depresia. În schimb a găsit tăria sine) presupune perceperea obiectivă a l~mii, p~otejarea celor
necesară pentru a merge în Statele Unite. A găsit un loc dragi şi a ta împotriva celor care abuzeaza de cel din JUr.
special pentru a-şi expune opera. Toţi cei care o vedeau îi
interpretau frumuseţea şi analizau personalitatea măreţului Simboluri si metafore- bijuterii le = copiii;
artist care o crease. - crocodilul '= persecutorul;
Dar puţini au fost aceia care au înţeles cât de _ a nu putea vedea = tehnica folosită de mulţi părinţi care
anevoioasă a fost calea pe care a trebui s-o urmeze statuia. închid ochii în faţa abuzului care se întâmplă chiar în faţa lor.
Doar aşa la capătul drumului a izbutit să fie întreagă şi
frumoasă. Elemente ale poveştii care pot fi modificate: a schimba
plimbarea cu o alergare uşoară ("jogging") sau viceversa.

Notă: Povestea a fost scrisă pentru mama unei paciente


adulte. Deoarece îşi amintea multe abuzuri suferite în
copilărie, pacienta a cerut această poveste pentru mama sa:
Mama continua să nege că ceva s-ar fi întâmplat. Poate fi
asociată cu o casetă de poveşti pentru copii, pentru a ajuta
părintele să îşi protejeze copilul.

106 107

----~~-~-~ ----- -
Încât să observ pe cer doar curcubeiele. Nu vreau să văd
Un crocodil În parc
furtunile sau Întunericul.
O vreme medicul i-a cântărit cererea. Apoi a răspuns:
- Curcubeul vine după furtună şi nu poţi să ÎI vezi
A fost odată ca niciodată o femeie deosebită. Ea era
decât dacă vezi si furtuna care l-a produs!
binecuvântată cu multe bogăţii. Deţinea rochii frumoase,
- Ei bine, nu vreau să văd fulgere deoarece Îmi este
bijuterii de multe culori şi avea nişte ochi minunaţi care
teamă de ele! a fost răspunsul femeii.
străluceau la soare.
Într-una din zile se plimba prin parc, admirând
mândria copacilor, a florilor şi gingăşia micilor animale care
alergau prin iarbă. Deodată a venit la ea un crocodil şi i-a cerut
bijuteriile. Femeia şi-a Închis ochii şi a spus:
- Nu vreau să văd asta! Aş suferi prea mult dacă aş
vedea cum Îmi iei bijuteriile.
- Doamnă, nu Îmi pasă ce faci! a râs crocodilul. Tu
doar dă-mi bijuteriile!
Aşadar i-a înmânat toate bijuteriile, dar cu ochii
Închişi. Nu a opus nici un fel de rezistenţă. A~oi şi-a continuat
plimbarea, pretinzând că jaful nu a avut loc. In zilele care au
urmat femeia şi-a reluat plimbările. Curând Însă şi-a dat
seama că totul În jurul ei era din ce În ce mai şters. Florile nu
mai erau plăcute, şi de asemenea nu mai vedea culoarea
cerului.
Cu fiecare zi care trecea plimbarea o răsplătea tot
mai putin. Nu mai era În stare să vadă frumusetea care o
Înconju~a. Ciudat lucru Însă! În loc să îi fie teamă, se simţea În
siguranţă, tocmai pentru că nu mai putea vede crocodilii care
pândeau din Întuneric.
Îi era tot mai greu să se plimbe şi În cele din urmă a
renunţat la a mai merge În parc. Oricum nu mai vedea pe
unde mergea ... Stătea tot timpul acasă. Vecinii o vizitau şi se
interesau de motivul pustniciei sale. Femeia le-a explicat că
avea probleme cu ochii. Atunci ei i-au recomandat un
oftalmolog renumit.
După ce şi-a făcut programare, pacienta s-a prezentat
la cabinetul medicului. Când s-au asezat ea a spus:
- Ceva este În neregulă cu' ochii mei. Îmi este greu să
mă uit la lume ... Dar aş vrea să Îmi vindeci ochii În aşa fel
- Dar dacă ai observa cum porneşte un fulger, poate

108 109

- --------------
că te-ai putea feri din cale-i şi nu ai fi rănită! Satul care a învăţat să se spele
Femeia a reflectat asupra acelor cuvinte. Apoi au
discutat si despre alte lucruri. După un timp pacienta a ajuns
să vadă altfel lumea. A Înteles ce Îsi dorea cu adevărat si de Problemele vizate: o gândire rigidă, inflexibilă şi fixă; o soluţie
ce avea nevoie. I s-au pus niste' picături speciale În ~chi. unicăpentru rezolvarea problemelor.
Leacul îi permitea să vadă lumea aşa cum era În realitate. În
sfârşit era pregătită să vadă cu adevărat. Atunci inima i s-a Potrivită pentru: adolescenti, si
, adulti.
,
deschis ca să Întâmpine lumina pe care o găsea pretutindeni
În jur. Mesajul transmis: A fi categoric şi rigid poate Însemna a fi
A plecat de la cabinet cu gândul să facă o plimbare În Într-o Închisoare care limitează drastic accesul la bogăţiile
parc. Zăbovise mult prea mult. A fost atentă la flori, la copaci şi vieţii.
la micile animale care alergau prin Împrejurimi. Dar a observat
si un crocodil care pândea de după un copac. Femeia a fost În Simbolurile şi metaforele: - noroiul care acoperă pielea = tot
~tare să ÎI denunţe la poliţie şi crocodilul a fost luat din parc. ceea ce deformează percepţiile sau care limitează gândirea
După acel incident s-a întors acasă. S-a gândit la Într-o manieră ce determină rigiditatea;
darul primit, acela al unei noi viziuni, şi a devenit receptivă la - incapacitatea de a Întoarce capul, de a se apleca, de a privi
un nou mod de Întelegere a vietii. Nu după multă vreme a În mai mult de o singură direcţie = consecinţele rigidităţii:
Înfiinţat un comitet de supraveghere a vecinătăţii. În felul acela prejudecata, percepţii deformate, incapacitatea de a lua În
femeia se asigura că ori de câte ori vreun crocodil ar pândi din considerare şi alte eventuale opţiuni;
Întuneric, ar fi repede observat si îndepărtat de acolo. - a dispune de foarte puţină mâncare = rigiditatea limitează
optiunile, ideile si experientele care hrănesc mintea, inima si
sufletul; " ,
- cascada = orice experienţă care luminează sau eliberează
persoana În cauză din legăturile rigidităţii.

Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: Dacă cel care


ascultă povestea prezintă o anumită formă de rigiditate, atunci [
i
se pot adăuga simboluri şi/sau metafore specifice.

Notă: Această
poveste am scris-o În memoria tatălui meu.
ri
Modul său rigid de a gândi şi de a privi lumea l-a Împiedicat În
a-şi da seama cum să Îşi atingă potenţialul maxim.

110 111

.. ---------------------------.
Satul care a învăţat să se spele bată peste sat. A fost atât de puternic Încât i-a răsucit pe
oameni până când i-au orientat Într-o nouă direcţie. Erau prea
inflexibili ca să se reÎntoarcă la vechea pozitie. Aceea a fost
A fost odată ca niciodată un sat care era adesea ziua În care s-au văzut siliţi să o apuce În cu totul altă direcţie
măturat de vânturi şi prea puţin spălat de ploi. În repetate
În căutarea hranei.
rânduri murdăria din sat era suflată În vârtejuri gigantice.
Păreau mici tornade. Multi oameni, de Înăltimi si vârste diferite
locuiau În acel sat. Când se năşteau, bebel~şii erau foarte
diferiţi de adulţi: puteau alerga În toate direcţiile, Îşi puteau roti
capetele, râdeau, se ridicau atunci când cădeau, Îsi Îndoiau
picioarele, mâinile, chiar si corpurile. Oricum, pe măsură ce
creşteau avea loc un fenomen ciudat. Murdăria vânturată pe
uliţele satului Începea să se lipească de pielea copiilor. Şi
pentru că sătenii nu cunosteau semnificatia dusurilor, mizeria
se aşeza În tot mai multe straturi pe piele, până devenea
foarte tare, rigidă şi groasă. Copiii puteau din ce in ce mai
puţin să Îşi Îndoaie mâinile, picioarele sau chiar să alerge. Iar
când deveneau adulţi murdăria era atât de groasă Încât nu Îşi
puteau mişca capetele ca să se uite şi În alte direcţii. Adulţii
satului erau tare ţepeni, se deplasau numai Înainte, observau r:
prea puţine În lateral şi În spate. Puteau sta doar Într-o singură
poziţie şi priveau Într-o singură direcţie.
Sătenii au acceptat schimbările survenite În viaţa lor
I
pe măsură ce Înaintau În vârstă, crezând că era ceva perfect
t
normal şi inevitabil. Nu mai văzuseră un adult care să se
Înfăţişeze altfel decât acoperit de un strat gros şi dur de
mizerie care Îi obliga să fie categorici, rigizi şi duri.
Ploaia cădea În cantităţi mici În acele locuri. De aceea
şi mâncarea era puţină iar sătenii erau nevoiţi să se deplaseze
pe distanţe mari pentru a găsi ceva de mâncare. Dar din
cauză că erau atât de rigizi şi priveau Într-o singură direcţie,
de cele mai multe ori nimereau exact În locurile În care
merseseră şi părinţii şi bunicii lor.
Explorau mult prea puţin mediul În care trăiau, ceea
ce presupunea foarte puţine alimente descoperite şi cunoştinţe
Astfel, au dat peste o pădure luxuriantă În care se afla
precare despre lumea În care Îşi duceau vieţile.
o cascadă Înaltă şi ispititoare. Au văzut cum păsările zburau
Într-una din zile un vânt foarte puternic a Început să
prin perdeaua de apă, dădeau din aripi şi se primeneau. Erau
i
. . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _11.2_ _ _ _ _ _ _•
2
_ - . - - -_ _ _ _ _ _.11.3. . . . . ._ __ _ ~I
curate. Sătenii le-au urmat exemplul. Apa a intrat în contact cu amestece între ele. Era firesc de vreme ce strigătul acelui
învelişul gros de murdărie, l-a înmuiat şi l-a spălat de pe vecin le-a dezvăluit un nou mod de gândire. Vedeau lucrurile
trupurile oamenilor. şi se comportau altfel.
Nu mai aveau impurităţi în ochi, urechi, nas, sau Într-o zi însorită toţi locuitorii celor două sate s-au
gură. Dar pentru că erau obişnuiţi cu rigiditatea şi cu privitul întâlnit. Au organizat un festival măreţ. Erau însă acolo
într-o singură direcţie, nu au conştientizat imediat lipsa mâncăruri aduse din locuri foarte diferite. Iar întrecerile şi
învelişului dur care mai demult îi imobiliza. cursele de atletism implicau: o mobilitate maximă a corpurilor,
S-a întâmplat totuşi, ca în pădure să mai fie şi un privire ageră şi coordonare între vedere şi muşchi. Cei care au
sătean dintr-o localitate vecină. Acela i-a strigat pe un ton scăpat doar recent de murdărie erau oarecum în urma acelora
prietenos. Sătenii erau foarte surprinşi. S-au întors cu toţii spre care erau în st~re să alerge, să sară, să vadă în orice direcţie
locul din care străbătea vocea aceea. Unul câte unul a !oată viaţa lor. Insă au recuperat foarte repede acel handicap.
remarcat lipsa acoperământului care i-a ţinut prizonieri şi i-a In cele din urmă la sfârşitul zilei premiile au fost împărţite în
împiedicat să vadă, să audă, să se mişte şi să se bucure de mod egal între cele două sate. Nu acela a fost finalul în cazul
tot ceea ce îi înconjura. S-au privit unul pe altul şi s-au locuitorilor. Ei nu au fost deloc dezbinaţi.
minunat de înfăţişările lor. Arătau altfel când erau curaţi. Cascada i-a ajutat pe săteni să descopere realitatea:
Aveau pielea ca a copiilor de vârste fragede. rigiditatea putea însemna închisoare. Din fericire au găsit
Degetele se mişcau iar pielea avea o strălucire metoda de a se elibera şi de a rămâne liberi.
aparte. Au început să îşi testeze agilitatea trupurilor: alergau,
se aşezau, se aplecau şi îngenunchiau. Erau în culmea
fericirii. Râdeau de bucurie că au scăpat de închisoarea ce-i
ţinuse prizonieri toată viaţa. Apoi au continuat să alerge pe
sub pânza de apă a cascadei ca nu cumva vreo urmă de
murdărie să fi rămas pe ei.
Nu după mult timp sătenii au intrat în vorbă cu omul
care îi strigase mai devreme din pădure. Şi-au dat seama că
acela le vorbea limba şi arăta exact ca ei. Totuşi musafirul
dispunea de un vocabular mult mai bogat şi era în stare să
alerge, să sară, să se aşeze şi să râdă cu o mare uşurinţă.
Mai mult, el nu era nici pe departe la fel de slab ca şi ei.
Vânătorii vecini se îndreptau spre orice loc în care era
mâncare. Deci aveau mai mult succes în a găsi ceea ce le era
trebuincios. Aşa că s-au întors în sat şi au condus pe toată
lumea la cascadă. S-au spălat cu toţii ori de câte ori a fost
nevoie până s-au eliberat de toată mizeria.
În cele din urmă chiar au mutat satul mai aproape de
acea cădere de apă, pentru ca de fiecare dată când se
murdăreau sau se umpleau de noroi să se poate curăţa mai
lesne. Populaţiile celor două sate învecinate au început să se

114 115
Bărbatul care mergea cu spatele Bărbatul care mergea cu spatele

Problemele vizate: bărbaţii şi femeile care au avut o mamă A fost odată ca niciodată, într-un regat nu prea
abuzivă emoţional care i-a înjosit şi i-a umilit încă din copilărie; îndepărtat, o regină care se admira fără întrerupere în oglindă.
adesea aceste mame au tulburări de personalitate de tip "Ce femeie frumoasă sunt!" îşi spunea. "Cât sunt de isteaţă,
borderline şi îşi complimentează copilul foarte rar, sau poate de viguroasă şi de puternică!" Zâmbea când rostea acele
chiar niciodată; deveniţi adulţi, copiii sunt adesea incapabili să cuvinte de laudă, astfel încât imaginea reflectată zâmbea la
se despartă de ea, aşa cum ar fi normal; motivul rezidă în rândul ei. Faţa aceea zâmbitoare îi confirma punctul de vedere
faptul că ei continuă să încerce să îi câştige dragostea; referitor la cât de atractivă şi de minunată era.
bineînţeles că este un deziderat imposibil, de vreme ce mama Într-o zi, într-un mod destul de surprinzător, regina a
este centrată pe sine şi incapabilă să ofere iubire altcuiva rămas însărcinată. Copilul care-i creştea în pântece i-a
decât sieşi. modificat trupul. Avea senzaţia că nu mai era atrăgătoare. De
aceea şi-a dezlănţuit furia, blestemând pruncul pe care îl purta.
Potrivită pentru: adolescenţi până la adulţi. Când i-a venit sorocul femeia a născut un băiat, dar l-a
încredinţat repede în grija servitori lor. Ei trebuiau să îl crească,
Mesajul transmis: Eşti în stare să găseşti o cale prin care să de vreme ce mama era interesată prea puţin de el. Cu toate că
te preţuieşti şi să te separi de mama ta cea abuzivă din punct era furioasă pe copil regina avea în continuare nevoie de
de vedere emoţional! Ea nu îţi va oferi niciodată lucrul de care asigurări suplimentare că era o fiinţă minunată. De aceea şi-a
ai nevoie, aşa că trebuie să îl cauţi în altă parte! blestemat propriul băiat. A chemat o vrăjitoare din pădurea cea
întunecată. O mai chemase de multe ori, atunci când trebuia să
Simbolurile şi metaforele: - mersul cu spatele = a continua vrăjească pe cineva ca să îl controleze. Aşadar i-a cerut
să crezi că trebuie să obţii dragostea mamei şi aprobarea ei ca bătrânei să arunce o vrajă asupra copilului în aşa fel încât să fie
să îţi poţi continua viaţa; nevoit să meargă cu spatele şi să o admire, chiar şi atunci când
-funia din jurul fiului = simbolizează copilul amăgit de mamă; la se îndepărta.
fel, se referă şi la mama cea narcisistă care naşte copii doar Într-adevăr, când a început să meargă tânărul prinţ
ca apoi aceştia să îi poată satisface nevoile. înainta cu spatele. Îi era foarte greu pentru că nu vedea pe
unde călca. De aceea se împiedica de cele mai multe ori şi
Elemente ale poveştii care pot fi modificate: sexul cădea. Cu toate acestea, regina a devenit curând nemulţumită
personajului principal şi al abuzatorului. de întreaga situaţie. Nu îi mai ajungea că prinţul se deplasa cu
spatele. Dorea şi altceva: băiatul trebuia să o admire neîncetat
Notă: Povestea aceasta am scris-o pentru o colegă al cărei şi să îi dedice ode. A pus aceeaşi vrăjitoare să lege piciorul
soţ continua să fie controlat de o mamă abuzivă şi centrată pe tânărului cu o funie invizibilă care să îl împiedice să plece prea
sine. departe de ea. A înţeles că odată înfăptuită dorinţa, deţinea
control asupra legăturii, putând să smucească de funie atunci
când fiul ei ar pleca în locuri îndepărtate.

116 117
Prinţul creştea dar blestemul îi înceţoşa vederea tot cu exactitate despre ce fel de forţă era vorba. Iar el nu i-a
.: , ..
mai mult. Îi amintea mereu mamei sale cât era de frumoasă, crezut. În schimb, mama lui îi răspundea că acel fel de a merge
de puternică şi de inteligentă. Cu toate acestea, indiferent de era un dar special destinat doar prinţilor.
câte laude îi aducea, cântecele nu păreau să prisosească.
Regina pretindea să i se spună din ce în ce mai multe cuvinte
frumoase despre minunăţia, strălucirea şi frumuseţea
neegalată a ei.
Din cauză că se concentra prea mult asupra propriei
persoane se preocupa prea puţin de nevoile copilului. Prinţul
se mulţumea cu puţina grijă şi educaţie primite de la servitorii
care n aveau în grijă. Din cauză că era blestemat să meargă
cu spatele a văzut prea puţine ca să poată înţelege mersul
lumii şi care era calea optimă de urmat pentru a creşte şi a se
dezvolta în cel mai bun mod cu putinţă. Mai mult, nu era
nimeni care să îi hrănească inima, motiv pentru care aceasta
părea că are în ea o gaură imensă plină cu lacrimi.
Băiatul a devenit bărbat. A încercat să copieze felul
de a fi al altor bărbaţi, dar mersul cu spatele şi funia invizibilă îl
obligau să se preocupe doar de nevoile mamei: laude, cât mai
multe laude. Nevoile lui erau invizibile pentru regină. Ca o
consecinţă, pustietatea din inimă s-a adâncit şi lacrimile s-au
înmulţit.
Totuşi prinţul a devenit cumva conştient de acea
pustietate şi simţea că ceva era în neregulă. Dar cum blestemul
îşi avea rădăcinile în timpuri îndepărtate, când era doar un
copil, prinţul nu dispunea de nici o amintire care să TI ofere
înţelegerea motivului pentru care se deplasa altfel decât ceilalţi
oameni. Chiar şi ca adult se aventura afară din castel. Dar
mama repede trăgea de funie dacă se întâmpla să meargă prea
departe sau să stea prea mult timp de unul singur.
Într-una din zile bărbatul a primit vizita unei bătrâne. (,",.
~::1 ~~ "-

Aceea fusese servitoare la castel pe vremea când el era numai


un copil. Femeia era pe moarte şi simţea nevoia să aibă sufletul
împăcat. De aceea era acolo: ca să TI aducă la cunoştinţă cum Dar de data aceasta era pregătit să se vindece.
regina, mama lui, a pus o vrăjitoare să îl vrăjească şi care au Cuvântarea emoţionantă a bătrânei a l-a determinat pe acesta
fost consecinţele acelui blestem. Într-adevăr, în copilărie şi apoi să descopere o cale de a scăpa de blestem.
în adolescenţă au existat oameni care au sugerat existenţa unei Bătrâna a plecat şi el a început să plănuiască cum să
forţe care îl obliga să meargă cu spatele. Dar nu puteau explica se elibereze de vrajă. Dar nu ştia cum. A citit mult, a discutat

118 119
cu diverse persoane, dar nimeni nu părea să ştie de ce avea direcţia de mers. De aceea, bărbatul a mers cu spatele spre
el nevoie ca să se elibereze. Apoi, într-o noapte, după o zi în castel, pentru ultima dată. Regina l-a văzut şi se aştepta să
care a cugetat mult, prinţul a fost cuprins de un somn adânc, audă laude de la el. În schimb a auzit vorbele pe care îngerul le-
dar neliniştit. A visat un înger înconjurat de lumină şi plin de a rostit în vis şi care trebuiau folosite ca să rupă vraja.
iubire. I-a şoptit uşor că avea să îl scape de blestem. Mai mult, - Rup blestemul pe care tu şi vrăjitoarea l-aţi aruncat
va putea percepe altfel funia ce îl ţinea legat de mama lui. asupra mea ca să mă deplasez numai cu spatele şi ca să îţi
Apoi îngerul şi-a aşezat mâinile pe ochii bărbatului. Lumina cânt mereu elogii! Mă întorc şi voi merge cu faţa. De acum
interioară a îngerului a trecut în ochii omului, alungând încolo voi merge mereu înainte!
întunericul. Lumina îi îngăduia să perceapă altfel lucrurile. După ce a rostit acele cuvinte prinţul a putut să
- Apleacă-ţi privirea şi uită-te la funie, l-a îndemnat blând. meargă cu faţa, şi-a întors faţa de la regină şi s-a depărtat.
Spre mirarea lui putea să distingă funia ce i-a fost Regina s-a înfuriat. Şi-a dat seama că fiul ei era adult şi a găsit
legată de picior încă de când a învăţat să meargă. puterea necesară eliberării de blestem. A început să strige şi
- Cum pot scăpa de ea? a fost întrebarea lui. să arunce cu diverse lucruri, sperând să facă vraja activă din
Îngerul a făcut de îndată rost de o foarfecă mare. nou. Şi totuşi, s-a întâmplat exact opusul. Cu cât devenea mai
Fără să mai stea pe gânduri tânărul a tăiat funia. Atunci a avut de necontrolat, cu atât se schimba mai mult în ochii fiului ei.
o senzaţie de libertate, ceva cu totul nou pentru el şi Nu mai părea o femeie frumoasă, puternică, inteligentă. A
neexperimentat până atunci. Totuşi era vorba despre acea devenit o vrăjitoare urâtă, uşor de manipulat şi egoistă. I-a
libertate pe care cei mai mulţi oameni o simt încă din copilărie pretins fiului să îi satisfacă în continuare orice dorintă si să îi
când se joacă şi aleargă pe cont propriu. Dar prinţul a început cânte elogii. Însă cu cât acela se îndepărta, înaintând c'u fata,
să o trăiască numai la maturitate. Era învăluit de libertate. cu atât cererile mamei sale erau rostite mai tare. Printul nu mai
- Totuşi, încă mă deplasez cu spatele! Cum să mă era controlat de blestem sau de vreun sentiment de ~inovătie,
întorc? L-a întrebat pe înger. folosite de mama lui pentru a deţine controlul. '
Acesta a înfăţişat-o pe regină admirându-se în Prin urmare, mânat de sentimentul de libertate pe
oglindă şi a spus: care îl simţise mai întâi în vis, bărbatul s-a întors şi a plecat. A
- Ca să rupi acest blestem trebuie să te duci la regină lăsat-o pe regină să se descurce singură cu propria urâţenie.
şi să îi spui acestea: "Rup blestemul pe care tu şi vrăjitoarea l- Curând prinţul şi-a dat seama că îi făcea plăcere să se
aţi aruncat asupra mea ca să mă deplasez numai cu spatele şi deplaseze înainte. Obişnuia să petreacă zilele bucurându-se de
ca să îţi cânt mereu elogii! Mă întorc şi voi merge cu faţa. Voi libertatea oferită de sentimentul că putea merge oriunde îşi
merge mereu înainte de acum încolo!" punea în minte. Fiecare pas făcut înainte îi vindeca inima si îi
Mai mult, îngerul i-a şoptit în ureche că la trezire îl va dizolva lacrimile. Era ceva magic! Lacrimile au dispărut. Ga'ura
înzestra cu destul curaj încât să îşi înfrunte mama şi să iasă din inimă s-a vindecat şi tot ce a rămas a fost înţelepciune. Era
de sub puterea blestemului. Apoi, visul s-a stins. vorba de înţelepciunea câştigată din experienţa convieţuirii cu o
Într-adevăr, a doua zi de dimineaţă bărbatul s-a simţit persoană care era în stare să blesteme pe cineva drag ca să îl
plin de curaj. Avea un scop anume. Se prea poate ca lipsa împiedice să crească si să se dezvolte, să devină bărbatul care
funiei să-i fi insuflat încredere în sine. Sau poate că visul a avut trebuia să fie. În fiecare zi, atunci când păşea înainte, îşi
un mesaj foarte puternic. Datorită bătrânei şi îngerului din vis promitea că nu va mai permite nimănui să îi lege o funie de
prinţul nu a mai vrut să se deplaseze cu spatele. A înţeles acel picior, sau să îl împiedice să meargă înainte şi să nu se
adevăr când s-a trezit. Era ziua în care urma să îşi schimbe dezvolte în tot ceea ce îi era destinat să fie.

120 121
Maşina cu piese lipsă discutat despre proiectare, motoare, marketing si multe alte
lucruri implicate în lumea vastă a omului de afaceri victorios. În
timp ce vorbeau bărbatul continua să încerce asamblarea
A fost odată ca niciodată un tânăr care a plecat de maşinii În ciuda lipsei pieselor. Dar fără succes.
acasă, şi-a lăsat familia şi a pornit la drum ca să îşi afle
norocul şi să vadă lumea. În timpul călătoriei şi-a dat seama
că se pricepea de minune să proiecteze şi să producă maşini
exotice de curse. Nu era o calitate moştenită din familie. Nu
era ceva care să prezinte interes pentru ea. Şi nici nu îl
învătase altcineva cum să construiască o masină. Asadar
aflase un talent care era numai al lui. A ajuns să aibă foarte
mult succes şi să fie vestit ca fiind un om de afaceri inteligent
şi creativ.
Zilele de lucru şi le petrecea în clădirea care îi găzduia
afacerea. Dar obişnuia ca în unele nopţi, după muncă şi la
sfârşiturile de săptămână să se deplaseze la un garaj. Acolo îşi
dădea silinta să asambleze o rablă, o masină care fusese
cândva descompusă în părţile componente. În clipa aceasta s-
ar părea că bărbatul ar fi fost în stare să rezolve foarte repede
problema. Într-adevăr ar fi fost de asteptat să reconstruiască
imediat maşina, având în vedere succesul imens datorat
construirii unora noi. Dar nu a fost aşa. Multe părţi necesare
asamblării automobilului lipseau. Iar modelul era unul atât de
vechi şi de rar încât bărbatul nu a reuşit să găsească piese de
rezervă care să le înlocuiască cât mai eficient pe cele lipsă.
Aşadar, în ciuda faptului că piesele lipseau, el a
petrecut noapte de noapte şi "week-end" de "week-end"
muncind fără succes. Se străduia să repare o masină care nu
avea cum să fie reparată (sau nu putea fi reparată).
Într-o după-amiază de sâmbătă, pe acolo se pomeni
un adolescent. L-a recunoscut pe bărbat dintr-o revistă despre
maşinile sport. De aceea s-a oprit şi s-a prezentat. Apoi a cerut
voie să privească şi să înveţe meserie. Celălalt s-a bucurat de
companie deoarece lucrul la masină devenise unul făcut în
singurătate. Mai mult, lui Îi erau dragi oamenii şi compania lor.
Adolescentul i-a pus Întrebări despre maşinile lui sport şi despre
Adolescentul îl privea În liniste cum devenea din ce În
modul În care ajunsese să aibă o afacere de succes. Au
ce mai frustrat şi cum se anatemiza. '

122 123
Iar când nu a mai putut tace, a adresat următoarea Sforile marionetei
întrebare:
- De ce petreci atât de mult timp încercând să repari o
maşină ce nu poate fi reparată? Doar eşti binecunoscut pentru Problemele vizate: în cazul copiilor: vina, stima de sine
că proiectezi şi construieşti maşini ce funcţionează foarte bine. scăzută şi convingerea că mai întâi trebuie să dispună de
De ce nu folosesti timpul pe care îl pierzi aici ca să faci ceva la iubirea mamei lor ca să poată fi mulţumiţi de ei înşişi (să se
care te pricepi? iubească); percepţii deformate specifice copiilor crescuţi de
Nimeni nu îl mai provocase pe acel bărbat până mame egoiste, narcisiste şi acaparatoare.
atunci. Nimeni nu îl mai luase la întrebări în legătură cu ce şi
de ce făcea un anumit lucru. Dar pentru că era foarte inteligent Potrivită pentru: adolescenţi de vârstă mai mare şi adulţi.
nu s-a arătat afectat de întrebare. I-a promis puştiului că va
analiza întrebarea si chiar asa a si făcut, în timp ce a mers Mesajul transmis: Ai puterea de a te elibera de toate
spre casă şi înainte să ad~armă. Chiar a şi visat despre convingerile negative şi distructive, sentimente şi atitudini
masină în noaptea aceea. Iar a doua zi de dimineaţă când s-a comportamentale pe care le-ai acumulat în timp ce ai fost
treiit a privit lumea, maşinile lui sport şi maşina cea cu piese crescut deo mamă abuzivă şi de un tată slab căruia îi era
lipsă cu alţi ochi. Şi-a dat seama că îşi pierdea timpu~ teamă de conflicte. ("Aceste sfori de marionetă îşi au originea
aptitudinile si resursele în tentativa lui de a repara o maşina într-un alt timp şi într-un alt loc; îţi poţi da seama de modul în
care nu puiea fi reparată. Doar se pricepea de minune să care sunt legate, deci le poţi nimici strânsoarea!")
construiască maşini sport care rulau atât de bine pe pistă! Şi
datorită faptului că era foarte inteligent, odată ce a Simbolurile şi metaforele:- sforile de marionetă = exercitarea
constientizat că îsi irosea vremea cu o masină ce nu putea fi unui control de tip psihologic;
rep~rată în loc să o folosească pentru cev~ constructiv, nu a - lumina din inimă = forţa proprie;
mai călcat niciodată în garajul care adăpostea maşina rablă. - i-a convins că marioneta nu era adevărată = nu a mai
Totusi atunci când 'uneori ajungea pe acolo, dar nu recunoscut înţelepciunea laturii lor intuitive (Iobul drept al
mai simţea n~voia să îşi petreacă timpul încercând să repare creierului, subconştientul);
ceva ce însă nu putea fi reparat. - sfori de marionetă încă ataşate = a atrage în continuare
Cât despre adolescentul care i-a deschis ochii spre o persoane abuzive şi profitori şi a le acorda statutul de prieteni
nouă perspectivă asupra vieţii, bărbatul i-a dăruit o maşină şi iubiţi;
sport rosie nouă. Doar îl determinase să caute adevăratul - îngerul/femeia bătrână =înţelepciunea subconştientului;
sens al vietii .
, , ceea ce este si ceea ce nu este important în - cristal = a surprinde desluşit numeroasele aspecte ale forţei
viaţă! proprii şi ale resurselor specifice unei persoane.

Elemente ale poveştii care pot fi modificate: povestea


poate fi adaptată pentru ascultători de gen masculin, prin
schimbarea acţiunilor, a gândirii şi a sentimentelor, în unele
specifice bărbaţilor; povestea mai poate fi întrebuinţată pentru

124 125
acele femei care nu s-au răzvrătit împotriva controlului abuziv Sforile marionetei
al mamei lor şi care continuă să fie controlate chiar ca şi adulţi.

Notă: O mamă narcisistă care foloseşte abuzul verbal şi A fost odată ca niciodată, într-un regat nu prea
sentimentul de vinovăţie ca să îşi controleze copiii şi care se îndepărtat, un rege şi o regină. Nu a trecut multă vreme de la
foloseşte de ei pentru a-şi satisface nevoile este la fel de nunta lor şi regina născu un copil. Apoi mai născu unul. Cei
distructivă ca părinte care exercită un abuz fizic. Mulţi adulţi au mai mulţi părinţi înţeleg că rolul lor presupune hrănirea fiinţei
vieţi prea puţin împlinite din cauză că duc până la moarte mici, educarea ei, ca în cazul unei sămânţe de floare pe care
asemenea sfori de marionetă ataşate de mamele lor. Nu cineva o plantează în sol fertil. Sămânţei i se asigură
trebuie să fie aşa! cantitatea necesară de apă, îngrăşământ, lumină naturală
până când devine o plantă puternică şi sănătoasă, cu flori
spectaculoase. Aşa cum sămânţa florii poartă în ea un astfel
de potenţial, la fel se naşte şi un copil: înzestrat cu putere
lăuntrică (în stare să crească, să se dezvolte într-un adult care
poate iubi şi care primeşte la rândul lui iubire, să îşi potenţeze
~
şi valorifice resursele - acea lumină interioară care devine din I
ce în ce mai strălucitoare şi mai activă dacă este îngrijită şi ,!
hrănită îndeajuns). Datorită sclipirilor şi razelor sale lumina i
interioară poate în mod clar oferi căIăuzire pe cărările sortite
ale vieţii. De asemenea ea poate atrage la sine şi pe cei a
căror lumină lăuntrică străluceşte cu putere.
I
Regina şi-a înăbuşit simţământul matern respingând
statutul de părinte care întreţine lumina lăuntrică a copilului şi
o încurajează să crească. Poate că ea însăşi nu avea una sau
poate că dezvoltarea ei s-a făcut numai spre interior şi numai
pentru binele propriu. Creşterea unui copil necesită imperios o
mamă care se bucură atunci când oferă ceva. Dar se pare că
regina afla plăcere doar în acele lucruri care îi hrăneau propria
individualitate. Şi pentru că se gândea mai întâi la persoana ei,
regina a decis că ar fi mult mai uşor să îşi satisfacă propriile
nevoi si să controleze dorintele familiei dacă toti ai ei ar deveni
niste marionete. A înteles că un copil se naste' cu capacitatea
de a vedea, de a învăţa şi de a cunoaşte... dar este o
capacitate care trebuie alimentată de căldura izvorâtă din
dragostea mamei. De fapt era exact motivul transformării
copiilor în marionete. Ştia că marioneta nu este adevărată şi
că se poate mişca Într-o anumită direcţie doar dacă este

126 127
controlată de cineva. Regina nu vroia să aibă copii care sunt doar o păpuşă ireală fără inimă. De aceea nu va iubi niciodată
în stare să vadă şi să cunoască. Altfel ar putea înţelege că şi nici nu va fi iubită. Se bucura că regele nu era prin preajmă
mama lor se joacă cu minţile lor. ca să-i contrazică vorbele crude sau ca să intervină în felul ei
Ca să fie sigură că regele nu va interveni în buna abuziv de a se comporta.
desfăsurare a planurilor ei, dar că va servi nevoilor ei, regina a Timpul îşi urma calea iar tânăra prinţesă se revolta tot
încer~at mai întâi să îl preschimbe într-o marionetă. Totuşi, mai des. Mama ei nu se mai oprea din a-i reaminti că nu era
regele a refuzat aşa ceva şi nu a trecut multă vreme până adevărată şi că nu fusese înzestrată cu inimă. Adesea cuvintele
când s-a mutat de la castel. A plecat departe de familie. dure ale propriei mame cauzau un întuneric care coplesea
Apoi, când fiecare dintre copii era încă mic, mama le- lumina lăuntrică a prinţesei. Totuşi ea părea uneori' să
a legat cu sfori picioarele, mâinile şi capetele. A început conştientizeze ceea ce era cu adevărat. În acele momente un
sistematic să le spună că sunt marionetele ei. Bineînţeles că foc interior îi era alimentat din abundentă. Era tot mai mult
pruncii nu erau marionete adevărate. Dar mama şi-a folosit conştientă de existenţa lui, ceea ce a atras' după sine refuzul de
întreaga dibăcie şi toate şiretlicurile pentru a-i convinge că a-i fi manevrate sforile ataşate de trup. Apoi, într-una din zile, pe
sforile erau la locul potrivit şi că doar ea avea dreptul să le când regina o bombarda cu vorbe răutăcioase si abuzive
controleze. Şi pentru că era măicuţa lor, nu a trebuit să amintindu-i că era responsabilă pentru toată durerea' si tristete~
apeleze la vreo vrăjitoare ca să deţină controlul. simţite de regină, tânăra a tras atât de tare de sfori î~cât ele' s-
Anii au trecut. Copiii s-au făcut mari iar regina trăgea au smuls din mâinile mamei. Regina nu le mai controla.
de sfori din ce în ce mai mult. Îi manevra în aşa fel încât să îi Tânăra fată se simţea liberă. A prins curaj şi s-a mutat
servească nevoile şi să meargă doar unde vroia ea. Atunci departe de mama sa. Vieţuirea pe cont propriu i-a adâncit
când copiii se manifestau ca nişte marionete mama lor îi convingerea că era o fiintă adevărată. Mai mult a înteles că
recompensa numai cu aprobări. Erau păcăliţi să creadă că era în stare să găsească persoane care să ~ ajute să îsi
sforile şi încuviinţările însemnau dragoste. Din cauză că dezvolte forţa lăuntrică. Era o datorie a părinţilori ei dar aceia
lumina lăuntrică a reginei părea interesată doar de ea şi pentru au dat greş în a o îndeplini.
că şi-a convins copiii de verldicitatea statutului de marionetă, Era descurcăreată si a demarat actiunea. Dar multi
desi marioneta nu era ceva real, lumina din interiorul copiilor dintre cei întâlniti păreau' să-si fi uitat si ei conditia de fiinte
afla cu greu hrana necesară dezvoltării. Poate copiii chiar au adevărate. Unii semănau cu re'gina: aveau suflete luminate dar
uitat că erau fiinte adevărate. lumina lor se ghida numai spre interiorul propriei persoane.
Una di~tre fete, o prinţesă, era greu de controlat. Din această cauză mulţi din cei pe care i-a crezut capabili să
Uneori ea trăgea cu putere de sfori în direcţia opusă, ajute la îmbogăţirea ei interioară au eşuat iar alţii păreau chiar
refuzând-o pe cea care nu şi-o dorea. Fata opunea o doritori să nimicească forţa sufletească a fetei. Câtiva au
rezistenţă probabil alimentată de lumina ei lăuntrică care nu încercat să o convingă de faptul că nu era o fiinţă ade'vărată.
admitea nici o dominaţie. Sau poate că motivul era chiar o Şi totuşi, a existat un bărbat care a îndrăgit-o. EI avea o
tehnică incorectă de atasare a sforilor pe care regina a lumină lăuntrică aparte. Prezicerile reginei cum că nu va afla
întrebuintat-o. Îndiferent ca~e a fost motivul, situatia nou creată niciodată dragostea nu s-au adeverit. Mai mult, printesa a
a înfuriat:o pe mama fetei. În consecinţă a început să îşi atace început să se manifeste într-un fel de a fi complet nou. '
propriul copil ca si când ar fi fost un inamic, iar castelul, un Într-o zi s-a simţit foarte singură. Era tristă. Dar nu a
teatru de război. Cuvintele au devenit arme. Îi striga că era o renunţat. Acel foc lăuntric care o scăpase de controlul mamei
marionetă urâtă, respingătoare şi proastă. Apoi i-a spus că era nu îi permitea să renunţe la convingerea că întruchipa o fiinţă
128 129
adevărată, reală. Aşa că a provocat-o să descopere hrana măsură ce vorbeau între ei lumina lăuntrică a fetei crestea. S-
adecvată întreţinerii luminii pe care o purta în suflet. a făcut mai strălucitoare şi mai plină de energie. Din acea
De aceea, în acea noapte, pe când se aşeza în pat ca cauză sforile s-au desprins si au dispărut.

să se culce, tânăra prinţesă a şoptit:


Îngerul s-a aşezat in faţa ei şi a privit-o drept în ochi.
_ Am nevoie de un vis care să mă facă să înţeleg cum Avea un zâmbet izvorât dintr-o iubire neconditionată. Desi nu
ar fi mai bine să îmi cresc forţa interioară. Te rog, fă ca acel a înţeles cum s-a întâmplat aşa ceva, prinţesa a· fost
înconjurată de curcubeie de lumină colorată.
vis să vină!
După care, s-a învelit cu o pătură şi şi-a aşezat capul - Permite trupului tău să absoarbă aceste raze de
lumină, indiferent de culoare sau de cantitate, acolo unde
pe nişte perne moi. Curând a adormit şi a început să viseze.
În vis i s-au arătat toti cei care i-au provocat durere, în procesul de vindecare şi echilibrul se impun. Ai încredere că
timp ce ea nu dorea decât' să îşi vindece sufletul. Visul a trupul tău şi în spiritul din adâncurile fiinţei tai; ele sunt foarte
înţelepte şi ştiu prea bine ce să caute pentru a asigura
continuat dezvăluindu-i niste sfori invizibile de care nu stia si
care îi erau legate de mâi~i, picioare şi cap. Deşi mama ~u mai vindecarea.
era acolo ca să tragă de ele, prinţesa păstrase în suflet toate Visul a contiuat cu prinţesa din vis absorbind lumina
tămăduitoare. După aceea s-a produs un transfer. Era clar că
vorbele răutăcioase ale aceleia. Erau vorbe crude cu care o
atacase în repetate rânduri. În cap îi răsunau încă următoarele: vorbele pline de ură ale reginei nu îşi mai aveau ecoul în
Nu esti decât o marionetă fără suflet, respingătoare si proastă! mintea fetei. Era liberă să devină ceea ce mereu îi dorise. În
'Nu ai 'inimă si nimeni nu te va iubi vreodată!". Atund a sesizat cele din urmă a văzut cum prinţesa din vis parcă strălucea.
cum toţi acei~ pe care îi considerase prieteni începeau să tragă - Marionetele sunt convinse că nu sunt reale si
de sforiile legate de ea, cea din vis, de fiecare dată când acele vieţuiesc într-un loc modest în care gândirea şi părerile proprii
vorbe se făceau auzite. În acele situaţii se îndrepta în direcţii pe nu au nic~ o importanţă. Adesea privesc, da nu văd cu
care nu le agrea. Uneori rezistenţa pe care o opunea îi provoca adevărat. In schimb, tu eşti adevărată. Ai o inimă care
durere. Dar cel mai important lucru pe care l-a sesizat în vis a străluceşte. A sosit timpul să te duci acolo unde îţi este locul.
Ţinând-o de mână, îngerul a dus-o într-un loc nou şi
fost acela că sforile i-au încetosat vederea si au ajuns să fie
adevăraţi magneţi pentru toţi cei care erau în căutare de deosebit. Acolo lumina care răzbătea din interiorul prinţesei a
marionete. Mai mult, o determinau să se manifeste în moduri început să atragă precum un magnet pe toti aceia care aveau
specifice mai mult mamei sale decât felului ei de a fi. forţe lăuntrice minunate şi puternice. Forţa sufletească a
Visul a continuat. Deodată şi-a făcut apariţia un înger înlesnit prinţesei conştientizarea dragostei care lumina
înlăuntrul ei. Era un sentiment pe care îl oferea în dar acelora
înconjurat de o lumină aurie:
_ Aceste sfori de marionetă îşi au originea într-un alt care îi răspundeau la fel. Locul acela părea plin de râsete si
timp şi într-un alt loc! Îţi poţi da seama de modul în care sunt fericire. Prinţesa era convinsă că acolo avea să găsească
legate, deci le poţi nimici strânsoarea!" i-a spus îngerul blând. multe căi noi pe care să o apuce.
_ Acum le pot vedea. Cum să mă eliberez de ele? ÎngerUl i-a înmânat o cutie, spunându-i:
_ Eu am venit să îţi dăruiesc darul înţelegerii! a fost - Acest dar îi va reaminti inimii să pătrundă adevăratul
răspunsul.
sens a ceea ce percepe!
Apoi a început să discute cu ea despre multe lucruri: Printesa a deschis cutia si a scos afară un cristal
iubire si viată, mame si tati, libertate si bucurie, percepere, limpede. Îi era atasat un snur. Tânăra a multumit si l-a ridicat
învătare si cunoastere: descoperirea comorii din suflet. Pe în lumină. Şnurul făcea cristalul să se legene: iar c~rcubeie de
" .
130 131
lumină colorată dansau pe pereţi. .. curcubeie asemănătoare
acelor lumini Înterioare ale fetei care Îsi aruncau văpăile spre
exterior. Visul s-a stins iar prinţesa s-a adâncit Într-un somn
adânc şi odihnitor.
A doua zi de dimineaţă când s-a trezit prinţesa şi-a
amintit doar fragmente din vis. Dar ştia că a fost unul foarte
important care i-a dat răspunsurile pe care le căutase. Stând
pe marginea patului s-a lăsat invadată de semnificaţia acelui
vis, În minte si suflet.
S-a imbrăcat. Se simţea plină de vigoare. A decis să
meargă pe un drum cunoscut. "Interesant..." şi-a spus.
"Culorile florilor par mai strălucitoare şi miresmele lor mai
dulci. Cântecele păsărilor sunt mai vesele şi parcă te Învăluie."
Deodată a observat o bătrână stând lângă cărare, Înaintea ei.
Zâmbetul femeii era ispititor; părea că o aşteptase.
Prinţesa ~i-a continuat drumul până când a ajuns În
dreptul bătrânei. In tot acel timp a observat curcubeie de
lumină dansând pe coronamentul copacilor şi pe pământ.
- Am ştiut că mă vei găsi! a spus bătrâna
Încrezătoare.
După care, a ridicat un cristal. Acela luminase drumul
şi continua să reflecte lumina soarelui. Apoi l-a aşezat În
căuşul palmelor prinţesei.
Preţ de o clipă tânăra a stat nemişcată, cufundată În
amintiri. După aceea a zâmbit şi În semn de recunoştinţă şi
multumire a Îmbrătisat-o.
, - Cum să te răsplătesc pentru acest cristal? a
Întrebat, căutând monede În poşeta ei.
Bătrâna s-a uitat direct În ochii fetei şi zâmbind i-a
spus desluşit:
- Nu mai eşti datoare cu nimic! Ţi-ai plătit deja datoria. Ajunsă acasă a atârnat cristalul Într-un loc anume
Femeia cea bătrână s-a făcut nevăzută. a~tfel Î~cât ~ă ÎI poată vedea de mai multe ori pe zi, În timp c~
În ciuda singurătăţii fizice, după plecarea bătrânei, v?ntui II le~ana i'.' curcubeie de lumină dansau pe pereţii casei
prinţesa nu se simţea la fel şi În suflet. Nu era cuprinsă de el. Vroia sa vada cu adevărat, nu doar să privească si să Îsi
sentimentul singurătăţii, aşa cum fusese de multe ori În trecut. amintească faptul că sforile din trecut nu aveau să o mai
S-a Întors şi s-a Îndreptat spre casă. Era conştientă că inima Împiedice să descopere metoda prin care să Îsi ajute inima să
ei era alta. Nu putea descrie În cuvinte schimbarea, dar ştia că reflecte curcubeie. '
o aşteptase toată viaţa.

132 133
Povestea regatului
Povestea regatului

Există un regat într-un loc nu prea îndepărtat de cel în


Problemele vizate: o înţelegere greşită a iubirii, adesea care te .~fli tu acum. Este un regat special, populat de oameni
perpetuată de media (în special TV si ziare): relaţiile pot fi deosebiţi. Ac:ştla sunt fiinţe aparte deoarece consideră că cea
numai pozitive, iar dragostea adevărată nu cauzează suferinţă mal v?loroasa posesie este chiar inima lor. De fapt unii chiar
sau mâhnire; ezitarea de a acorda o şansă iubirii sau unei ~unt In stare să îşi ţină inima în mâini. Într-adevăr, sunt
relaţii din cauza fricii de durere sau de respingere. Inzest~aţl ~~ un dar foarte neobişnuit. Mai mult, dacă o inimă
este ranita In acest regat ea este dusă de urgenţă la atelierul
Potrivită pentru: adolescenţi-adulţi. U~UI s?ecl~list de Inimi. Cei care au harul de a-şi cuprinde
inima. In_ ~auşul palmelor sunt de părere că toate acţiunile ar
Mesajul transmis: Deşi iubirea şi relaţiile pot fi dureroase şi trebuI sa Inflorească chiar din inimă.
dificile, adevăratul înţeles al vieţii nu poate fi cunoscut fără a ~ră!a a_colo un tânăr a cărui inimă nu era brăzdată de
experimenta dragostea şi dăruirea. Dragostea şi relaţiile vreo cra!la!ur~ sau. cicatrice. Era atât de viguroasă şi de
constituie cele mai valoroase lecţii date de viaţă, precum şi rezistenta Incat nimiC nu o putea străpunge sau răni. Iar
durerea pe care o poate include dragostea. Pentru a înţelege posesoru.1 . el. o considera perfectă şi superioară faţă de
adevăratul sens al dragostei trebuie să îţi trăieşti nu doar celelalte 1~lml din reg~t. Adesea se mândrea cu ea în faţa altor
bucuriile, dar si .
, tristetile. men:bn ~I regatulUi .. In acele momente se simţea mai presus
decat tOţi ceilalţi, mal mult chiar decât înainte.
Elemente ale poveştii care pot fi schimbate: sexul .Deoarece. o inimă perfectă era rară în regat, veneau
personajului principal, sexul personajului mai în vârstă, cel cu oameni ~e la mile depărtare ca să admire inima tânărului.
inima care prezenta crăpături. AtuncI cand era expusă privirilor inima era tinută într-o cutie
frumoasă de sticlă. Nimeni ~in regat nu înd~ăznise să atingă
Notă: Părintele Jim Sauers a înmânat iniţial această poveste la 12 o~ul sau InI~a sa - el doar II pnveau cu uimire, de vreme ce
dintre cei mai apropiaţi prieteni ai săi în 1974, pe când toţi erau nimeni ~u mal era ca el în toată regiunea.
studenţi la Teologie la "SI. Bernard". Părintele era uimitor de creativ _ .I~tr-u~a di~ zile, pe când se mândrea cu inima, o voce
şi cu siguranţă îndrăgea viaţa şi oamenii. Timp de 10 ani el a
bolnaVICioasa se facu deodată auzită din multime:
îndeplinit funcţia de capelan la Institutul de Tehnologie "Rochester".
A murit în 1995, din cauza unor complicaţii ale diabetului. Părintele a
- Inima mea :ste mai frumoasă decât ta! a strigat.
Sauers i-a dat Părintelui Hayes permisiunea de a publica sau de a Pe~tru 0_ clipa s~a aşternut liniştea peste adunare. Apoi
folosi poveştile sale pentru a-i educa pe alţii despre adevăratul sens s-aau:lt rasul tanarulUl. EI era convins că perfecţiunea era cel
al iubirii. "Povestea regatului" a fost inclusă în carte datorită mal placut luc~~ din lume. Şi mulţimea a râs. Când râsetele s-
prietenului său, Părintele Hayes, care a vrut să se asigure că spiritul au domolit baiatul a chemat persoana căreia îi apartinea
Părintelui Sauers va continua să trăiască prin povestea sa despre vocea: '
semnificaţia dragostei. - Bătrâne, iesi afară din multime l Arată-mi inima ta
"Iubirea vindecă oamenii - atât pe cei care o oferă, frumoasă! Haide să n'e comparăm ini~ile! .
cât şi pe cei care o primesc."
Dr. Karl Menninger

135
134
Asta intentiona să facă desi era convins că nici o altă
inima nu se put~a compara cu a lui. Dar a spus aşa ceva
deoarece îi plăcea tare mult să primească atenţia mulţimii.
Sursa vocii a iesit la iveală încet din multime. Era un
omuleţ bătrân, gârbovit de ani. Faţa îi era brăzdată de linii care
spuneau povestea unei vieţi lungi şi uneori dificele. C~ ~n
zâmbet compătimitor, tânărul arogant l-a provocat pe batran
astfel:
_ Arată-mi inima ta ca să o pot compara cu a mea!
Fără să vorbească, celălalt s-a întors către mulţime.
Deoarece îsi purta mereu inima în mâini i-a fost uşor să o
arate. Nu a~ea nevoie să o ţină într-o cutie de sticlă. Stătea în
fata multimii adunate, cu inima între mâinile zbârcite. Tânărul a
început să râdă de el şi de inima sa: _
_ Este cea mai urâtă inimă pe care am vazut-o
vreodată! a rânjit el, după care s-a întors, în aşa fel încât să
capteze atenţia adunării. Priveşte-ţi doar inima! E făcută di~
mai multe bucăti care nu se îmbină perfect între ele. Mai are Şi
crăpături! Nu e 'perfectă deloc! Dar a mea este perfectă! Inima
mea nu are crăpături ca a ta. Iar părţile ei se potrivesc!
Bătrâne, cum poţi să spui că inima ta este perfectă? Nu eşti
decât un prost bătrân!
La auzul acelor cuvinte. oamenii l-au privit pe bătrân şi au
început să râdă.
Dar bătrânul nu a fost redus la tăcere nici de râsete,
nici de batjocură. În schimb, s-a întors către tânăr şi i-a spus
cu o voce slabă, abia auzită:
_ Acum multi ani si inima mea era ca a voastră. Da,
arăta perfect, dar 'asta ~ra înainte să cunosc semnificaţia
dragostei. Atunci nu eram rănit, aşa că inima mea nu era deloc - Tinere, ai dreptate când spui că inima mea nu pare
crăpată. Inima era doar o altă parte a trupului meu. Dar apoi perfectă. Nu este perfectă deoarece nu este doar inima mea.
am început să aflu mai multe despre iubire şi inima mea a De fiecare dată când iubesc pe cineva îi dăruiesc o parte din
început si ea să se schimbe. ea. Dacă şi persoana respectivă mă iubeste, îmi va dărui o
Tânărul iarăşi râdea, până când o fetiţă din mulţime i-a bucată din a lui. Tot schimbând între noi ~ectiuni din inimile
strigat: noastre ne asigurăm că ne avem mereu unul 'pe altul alături.
_ Taci! Lasă-1 pe bătrân să îşi spună povestea!
Atunci când oferi unui prieten o parte din inima ta nimic nu te
Tânărul a părut stânjenit şi nu a mai râs. Iar celălalt îşi clătina va mai separa de el, nici măcar moartea. De fapt, atunci când
inima în mâini, în timp ce povestea mai departe.
137
136
cineva pe care îl iubesc moare, o parte din mine moare odată _ Pe când cuvântarea ~ fost gata tânărul plângea deja.
cu el. Dar, în acelaşi timp, o parte din acea persoană continuă Plangea ,9u putere pen~r~ ca şI-a dat seama că a fost prea
să trăiască prin mine. Dragostea prietenului meu nu dispare şi o?upa~ sa .se la_ude cu Imma lUi perfectă, încât nu a iubit pe
asa pot împărti iubirea si viata prietenul meu şi cu alţii. Ai ~Imenl niCiodata. ŞI mCI nu a permis vreodată cuiva să ÎI
dreptate, inima' mea are multe 'forme ciudate şi îţi poate părea lu~~ască. Şi-a scos inima din cutia cea de sticlă. O ţinea În
ciudată. Totusi, deoarece port în ea dragostea a multor ~alnl ŞI conştlentlz~ g?hclunea perfecţiunii. Treptat l-a cuprins
oameni pe care i-am iubit şi care m-au iubit în schimb, tristeţea, din cauza ca nu experlmentase sentimentul iubirii
frumusetea ei este adevărată. Se prea poate ca inima mea să ~acrimile i s-au prelins pe ceea ce ţinea Între mâini. Atunci ~
nu fie perfectă, conform standardelor lumii. Dar ea nu există Inţeles că de la inima lui perfectă nu primise decât
multumită lor. Inima trăieste datorită iubirii si valoarea el este deşertăciune.
, ' '
măsurată în iubire. _ _Era stânjenit şi a vrut să plece. Dar l-a văzut pe bătrân
Atunci bătrânul si-a întors faţa către tânăr şi i-a spus: Intreptandu-se şchiopătând spre el. Când a ajuns aproape i-a
_ Poate că inima ta pare perfectă când o priveşti, însă oferit cu degetele sale zbârcite o bucată Învechită din inima sa.
ea nu a cunoscut încă dragostea adevărată, aşa că îi lipseşte - Aceasta este o bucată a inimii mele. Ti-o dăruiesc din
frumusetea pe care doar iubirea o poate oferi! dr~goste! Te rog să o accepţi, a spus bătrâ'nul fixându-I cu
Multimea tăcea în asteptarea răspunsului. Însă tânărul privirea pe celălalt.
era pus în incurcătură. ' _ _ Tânărul s-a Întins şi a acceptat bucata din inima
_ Bătrâne, tocmai ai explicat cauza variatelor forme batranuluL ŞI pentru că auzise învăţătura despre adevărata
ciudate care îti compun inima. Dar încă nu ne-ai explicat se~nlfl~aţle a dragostei, pe care bătrânul a dat-o mulţimii, s-a
semnificatia acelor crăpături dizgraţioase! grabit :a adauge acel dar propriei inimi. Dar nu mai făcuse asa
D~pă ce a oftat, bătrânul şi-a continuat explicaţia: ceva inainte. Preţ de o clipă a fost confuz. Inima lui e~a
_ Atunci când iubeşti pe cineva îţi asumi un risc. Din perfectă şi nu găsea loc pentru bucăţica primită În dar. Cu
cauză că ne rănim unul pe altul atât de uşor, uneori dragostea toate acestea ochii bătrânului îi şopteau parcă rezolvarea
poate rezerva multă durere. Cu toate acestea, dacă nu acorzi o dilemei. Aşadar, agitat, tânărul a rupt o bucată din inima lui
sansă iubirii si făcând acest lucru riscând să fi rănit, nu o vei Apoi i-a dăruit-o celuilalt. .
~unoaste ni'ci~dată! Aceste crăpături din inimă s-au format Cu t~ate că ~v~a o gaură în inimă nu putea adăuga
atunci 'când am fost rănit de cineva drag mie sau când am rănit bucata primita de la batran. Aceea avea o formă ciudată si nu se
eu pe cineva. Uneori cei pe care i-ai iubit îşi iau darul înapoi. Şi potrivea. Dar tânărului nu îi mai păsa dacă inima lui arăta' sau nu
atunci când se desprind din inima ta apar noi crăpături. Este perfect. De ~ceea a aşe~at-o hotărât În locul gol. Apoi şi-a privit
vorba de schimbul natural dintre a da şi a lua dragoste, dintre a- darul cu I,:c~ml de bUCUri; în ochi. Şi-a dat seama că era pentru
ti păsa si a pierde, ceea ce duce la apariţia crăpăturiior din pr~~a d_at~ In viaţa lUi cand era fericit. Mai mult, ţinând-o între
inimă. Desi iubirea poate fi uneori foarte dureroasă, această n: alm , t,:narul a fost surprins că acea inimă imperfectă era caldă
durere nu' este un motiv viabil pentru a renunţa la frumosul ŞI uşoara, deloc rece şi grea ca până atunci.
sentiment. Ea are multe feţe: poate provoca râsete sau lacrimi, Cei doi s-au îmbrăţişat. Fiecare dintre ei simtea bucuria
si uneori se întâmplă să nu şti de ce plângi sau de ce râzi. de a fi câştigat un prieten nou. În tot acel timp multimea striga
Dragostea dă sens vieţii. Deci, printre râsete şi lacrimi, continuă . .
cu putere si, ovationa '
să îţi păstrezi prietenii în inimă deoarece iubirea şi prietenia îţi - Te voi urma pretutindeni! Voi fi alături de tine toată
înfrumuseţează cu adevărat inima. viaţa mea! i-a spus tânărul noului său prieten si . dascăI .
138 139
- Acum că ai învăţat despre semnificaţia dragostei
trebuie să mergi şi să o împărtăşeşti şi altora! Dacă rămâi cu
mine inima ta nu va câstiga niciodată multimea de bucăti si Din aceeaşi colecţie, urmează:
crăpături care îţi îmbogăţesc viaţa cu variatele dimensiuni' ale
iubirii. Este important să mergi de la un capăt al regatului la
altul şi să îţi împarţi iubirea şi cu alţii, aşa cum eu am dăruit-o
pe a mea. >- Poveşti care reduc şi elimină coşmarurile
Pentru o clipă tânărul s-a simţit foarte trist. Dar a
continuat să asculte vorbele bătrânului >- Poveşti care să ajute individul să facă faţă morţii,
- Nu uita că, oricare ar fi plaiurile pe unde ne poartă
pierderii sau bolii
viaţa, purtăm mereu în noi o parte din ceilalţi. Chiar şi atunci
când vom fi despărţiţi noi doi vom rămâne un întreg, datorită >- Poveşti pentru copii care nu au avut un curs
bucăţilor de inimă pe care le-am schimbat între noi.
Tânărul a înţeles că mai avea multe lucruri de învăţat normal de dezvoltare
despre iubire. S-a apropiat de bătrân şi cei doi s-au strâns la
piept. Nu după multă vreme ei au pornit-o pe cărări diferite.
>- Poveşti să ajute copiii să se deschidă În legătură
Menirea lor era să răspândească tâlcul iubirii de la un capăt la cu experienţe traumatice sau abuz
altul al regatului.
Pe tânăr îl poţi încă vedea cutreierând ţara în lung şi în >- Poveşti pentru copii care trebuie să depună
lat, mânat de dorinţa aprigă de a împărtăşi tuturor adevărata mărturie Într-un tribunal
semnificaţie a dragostei. Uneori îl întâlneşte pe bătrân. Atunci
cei doi petrec un timp împreună, vorbind despre noile >- Poveşti care Împulernicesc şi tratează simptomele
învăţături acumulate în peregrinări. Tânărul nu şi-a mai aşezat
inima în cutia de sticlă, aşa cum făcuse cu mult timp în urmă.
unui abuz
O aşezase în locul de drept şi o înfăţişa oricui dorea să o >- Poveşti care Împuternicesc şi tratează simptomele
vadă. Fie zi, fie noapte, tânărul era întotdeauna străbătut de
un fior de bucurie deplină atunci când îsi privea inima, desi de traumă sau stres post-traumatic
avea o formă tare ciudată. În ciuda acelui fapt inima lui era
foarte frumoasă.