Sunteți pe pagina 1din 12

„FLORI PARFUMATE, FRUMOS COLORATE”

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

TEMA: „Când, cum şi de ce se întâmplă”


SUBTEMA: „În lumea florilor”

Institutor: MĂRICUŢ MĂRIOARA


Grădiniţa nr.2 Rodna
ARTĂ:
BIBLIOTECA: JOC DE MASĂ:
Flori
Ghicitori despre flori Imagini cu flori
- pictură -
- reconstituire de imagini-
- memorizare -

Activitate integrată:

Flori parfumate, frumos colorate


ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:
 Domeniul limbă şi comunicare:
Albina şi florile – joc didactic
 Domeniul estetic şi creativ:
Flori, fluturi, albine -desen

LECTURA EDUCATOAREI: JOC DE MIŞCARE:

Viaţa florilor - după Maria Zimniceanu Culegem flori


DATA: 12 mai 2009
INSTITUŢIA: Grădiniţa cu program normal nr.2 Rodna
GRUPA: mare
NIVEL II – 5-7 ani
TEMA ACTIVITĂŢII: „Flori parfumate, frumos colorate”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoştinţe şi deprinderi
DURATA: o zi

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE:

1.Activităţi pe domenii experienţiale:


- Domeniul limbă şi comunicare (activitate de educarea limbajului)
„Albina şi florile” – joc didactic
- Domeniul estetic şi creativ (activitate artistico-plastică)
„Flori, fluturi, albine”

2.Jocuri şi activităţi didactice alese:


- Joc de masă: „Tablouri cu flori” – reconstituire de imagini
- Bibliotecă: „Ghicitori despre flori” - memorizare
- Artă: „Flori” - pictură
- Lectura educatoarei: „Viaţa florilor” după Maria Zimniceanu
- Joc de mişcare: „Culegem flori”

3.Activităţi de dezvoltare personală:


- Rutine: Întâlnirea de dimineaţă, spălatul pe mâini, gustarea
- Tranziţii: Joc cu text şi cânt: „Bine e să ştii”, Poezie: „Primăvara”, Exerciţii
de înviorare în aer liber

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Aprofundarea cunoştinţelor copiilor referitoare la flori.
 Dezvolterea capacităţii de a opta, de a lua decizii.
 Dezvoltarea abilităţii de a relaţiona cu ceilalţi.
 Formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de cei din jur.
 Consolidarea deprinderii de a despărţi cuvintele în silabe, de a stabili numărul şi ordinea lor
în cuvânt.
 Stimularea curiozităţii pentru cunoaşterea şi investigarea mediului înconjurător.
 Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător.
 Stimularea şi educarea interesului, a dragostei copiilor pentru natură.
 Dezvoltarea simţului practic şi estetic.
1. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE)
 Domeniul limbă şi comunicare (DLC)
Subiectul: Albina şi florile
Mijloc de realizare: joc didactic
Sarcina didactică: denumirea unor flori, despărţirea cuvintelor în silabe,
stabilirea numărului de silabe, scrierea cuvântului şi a silabelor
pe tablă
Regula jocului: Câte un copil va arunca albina din pluş pe jetoanele cu flori.
Jetonul pe care a căzut albina va fi luat de către copilul care „a
ajutat-o pe albină să zboare”, denumeşte floarea de pe jeton,
desparte cuvântul în silabe, precizează numărul de silabe şi,
apoi va scrie pe tablă cuvântul (un segment) şi silabele (liniuţe
orizontale).
Elemente de joc: Aruncarea albinuţei, aplauzele, recompensele.
Obiective operaţionale: O1 – să se exprime în propoziţii corect formulate din punct de
vedere gramatical;
O2 – să denumească florile reprezentate pe jetoane;
O3 – să despartă cuvintele în silabe;
O4 – să precizeze numărul de silabele dintr-un cuvânt;
O5 – să reprezinte grafic cuvintele şi silabele, utilizând ca
simbol segmentul şi liniuţele orizontale;
O6 – să precizeze cuvinte, nume de flori, respectând cerinţele
educatoarei;
O7 – să rezolve sarcina de pe fişe;

 Domeniul estetic şi creativ (DEC)


Subiectul: Flori, fluturi, albine
Mijloc de realizare: desen
Obiective operaţionale: O1 - să enumere florile pe care le cunosc;
O2 – să deseneze flori, fluturi şi albine, utilizând diverse linii
şi forme;
O3 – să coloreze desenele realizate, folosind culorile potrivite;
O4 – să analizeze obiectiv lucrările.

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):


 Joc de masă: Imagini cu flori – reconstituire de imagini
Comportamnete urmărite:
- să grupeze bucăţile de puzzle după culoare;
- să reconstituie imagini cu flori, aşezând corect bucăţile de puzzle;
- să denumească florile din imaginile pe care le-au reconstituit.

 Biblioteca: Ghicitori despre flori


Comportamente urmărite:
- să asculte cu atenţie ghicitorile pentru a găsi răspunsurile corecte;
- să memoreze una/două ghicitori din cele spuse de educatoare.
 Artă: Flori – pictură
Comportamente urmărite:
- să picteze flori, folosind culorile potrivite;
- să lucreze curat şi îngrijit.

 Lectura educatoarei: „Viaţa florilor” după Maria Zimniceanu


Comportamente urmărite:
- să asculte cu atenţie povestirea pentru a sesiza momentele principale şi mesajul transmis de
autor;
- să desprindă unele învăţăminte din povestea ascultată.

 Joc de mişcare: Culegem flori


Comportamente urmărite:
- să alege pentru a culege taote florile;
- să respecte reguluile jocului;
- să participe activ la activitatea de joc.
Regulile jocului:
Jocul se desfăşoară în curtea grădiniţei.Copiii sunt împărţiţi în două echipe (echipa
lalelelor galbene şi echipa lalelelor roşii). În curte, prin iarbă sunt aşezate flori de plastic. La
semnalul conducătorului de joc (educatoarea), copiii se deplasează şi culeg florile. Deplasarea
copiilor la flori se va fac prin alergare. Câştigă echipa care culege cele mai multe flori.

STRATEGII DIDACTICE :
 METODE SI PROCEDEE: Expunerea, Conversatia ,Explicatia , Demonstraţia, Observatia ,
Exercitiul , Problematizarea , Jocul , Piramida , Masa rotundă.
 MIJLOACE DE INVATAMANT: Imagini cu flori, jetoane cu flori, puzzle, flori din plastic,
carte de ghicitori, fişe- Domeniul limbă şi comunicare, coli A4, acuarele, pensule, pahare
pentru apă, creioane, creioane colorate, CD, calculator, panou pentru realizarea expozitiei.
 FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual
 TIPURI DE ÎNVĂŢARE: receptiv-reproductivă, inteligentă, creatoare

SISTEM DE EVALUARE:
 FORME DE EVALUARE: evaluare continuă (formativă)
 METODE DE EVALUARE: observare curentă, verificare orală, verificare în scris

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani, MECT, 2008
 Programa instructiv-educativă în grădiniţele de copii, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2005;
 Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2008;
 Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar , Mitu Florica, Ed.
Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2000.
SCENARIUL ZILEI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
SALUTUL: În prima parte a zilei, în cadrul întâlnirii de dimineaţă, copiii, aşezaţi în cerc
vor rosti salutul de dimineaţă sub forma unei poezii:
“Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit.
În cerc să ne adunăm,
Cu toţi să ne salutăm:
Bună dimineaţa, pici,
Mă bucur că sunt aici.
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineaţa, copii.
ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: Copiii vor primi flori de diferite culori, confecţionate din
hârtie cartonată, colorată (roşii, roz, galbene, portocalii, albastre, mov). Un copil se va adresa unui
coleg din grupă spunând: “Bună dimineaţa floare .......... (spune culoarea florii pe care a primit-o
copilul respectiv), eu sunt o floare .......... (spune culoarea florii pe care o are el). Copilul care a fost
salutat, se adresează altui coleg, folosind aceeaşi formulă.
CALENDARUL NATURII: Se discută despre cum este vremea în această zi pentru a aşeza
la “Calendarul naturii” jetoanele corespunzătoare referitoare la anotimp, se va preciza ziua, data şi
luna în care ne aflăm.
NOUTĂŢILE ZILEI: Educatoarea prezintă copiilor, în termeni accesibili, activităţile pe care
le vor desfăşura în această zi şi precizează pe scurt sarcinile ce le vor îndeplini în cadrul
activităţilor.

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE


Copiii descoperă centrele pregatite şi sarcinile de lucru şi îşi aleg centrul preferat. La
centrul ARTĂ, vor picta flori, la JOC DE MASĂ, copiii vor reconstitui imagini cu flori, iar la
centrul BIBLIOTECĂ, în prima parte copiii vor asculta ghicitori despre flori, încercând să găsească
răspunsul corect, iar apoi vor memora una/două ghicitori crea le-a plăcut mai mult.
După ce sarcinile de la sectoare au vor fi îndeplinite, copiii, împreună cu educatoarea vor
trece pe la toate centrele în care s-a lucrat pentru a vedea şi aprecia rezultatele activităţii.

TRANZIŢIE: Înainte de a trece la desfăşurarea activităţilor pe domenii experienţiale, copii


vor interpreta cântecul “Bine e să ştii”, executând mişcările sugerate de textul cântecului:
Hai veniţi la mine, hai veniţi copii,
Jocu-acesta-i bine, bine e să-l ştii.

Eu în mâna stângă am să ţin un coş


Şi cu mâna dreaptă îl umplu frumos;
Cu maci, albăstrele, floricele mii,
Cu dreapta şi stânga, multe poţi să ţii.

Chiar şi ciupercuţe am să pun în coş


Şi-am să le duc mamei tare bucuros.
Cu dreapta şi stânga le voi aduna
Şi tare bucuroasă va fi mama mea.
Tot cu mâna dreaptă, coţul i-l voi da,
Iar cu mâna stângă, o voi mângâia.
Cu dreapta şi stânga, multe poţi să duci,
Dar ia, tu, aminte, să nu le încurci!

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


1.Domeniul limbă şi comunicare – Activitate de educarea limbajului
În continuare se va desfăşura jocul didactic “Albina şi florile”.
Copiii se vor aşeza în faţa calculatorului pentru a asculta şi viziona cântecelul însoţit de
imagini “Poveşti cu flori”. Copiii se vor aşeza pe scăunele, în formă de semicerc. Le voi prezenta
copiilor elementul-surpriză: o albina din pluş şi le voi spune că ne vom juca jocul “Albina şi
florile”. Voi aşeza în faţa copiilor, jos, pe covor, mai multe jetoane cu flori. Voi prezenta regulile
jocului: câte un copil va arunca albina pe unul din jetoanele aşezate pe covor, apoi va lua jetonul pe
care a căzut albina, va denumi floarea de pe jeton, va despărţi cuvântul în silabeşi va preciza
numărul acestora. În continuare, va reprezenta grafic, pe tablă, cuvântul şi silabele care alcătuiesc
cuvântul. După ce vor fi analizate toate cuvintele – nume de flori, le voi cere copiilor să găsească
nume de flori cu o silabă, două, trei şi patru silabe, pe care le vom aşeza sub forma unei piramide. În
continuare, copiii se vor aşeza la măsuţe şi vor primi o fişă de muncă independentă.

TRANZIŢIE: Poezie : “Primăvara”


Primăvara, plouă uşor.
Să auzim”
Cu vârful degetelor măsuţa lovim.
Plouă mai tare, ploaia tot vine,
Lovim cu degetele bine.
Tună departe, tună acum,
Batem cu pumnii: bum, bum.
Vreme frumoasă s-a făcut,
Un curcubeu a apărut.
Noi braţele, uşor rotim
Şi norii îi gonim.

2.Domeniul estetic şi creativ – Activitate artistico-plastică


În cadrul acestei activităţi copiii vor realiza prin desenare şi colorare un tablou – “Flori,
fluturi şi albine”.
Măsuţele vor forma un cerc, iar scăunelele pe care vor sta copiii vor fi aşezate în afara
cercului. Copiii vor primi câte o foaie A4 şi creioane colorate. Le voi explica şi demonstra copiilor
cum pot desena, folosindu-se de elemente grafice pe care le cunosc şi le-au mai scris şi la alte
activităţi: linii, cerc, oval. După un anumit interval de timp, copiii se vor muta pe scăunelul din
stânga lor şi vor continua să lucreze pe foaia pe care a lăsat-o colegul căruia i-a luat locul. Copiii se
vor mişca până când vor ajunge la locul de unde au pornit.
Se vor analiza lucrările realizate.

RUTINE: Copiii vor merge la baie pentru a se spăla pe mâini, iar apoi vor mânca.

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE:


1. Lectura educatoarei: “Viaţa florilor” după Maria Zimniceanu
Scăunelele vor fi aşezate sub formă de semicerc. Copiii se vor aşeza şi vor asculta povestea
pe care o voi citi, pentru a reţine momentele principale şi mesajul transmis de autor.
VIAŢA FLORILOR
după Maria Zimniceanu

Am fost cu mama la o vecină. În grădina ei erau multe flori. Am rugat-o să-mi dea şi mie
una. Vecina mi-a dat cea mai frumoasă floare din grădină. Am luat-o bucuroasă în mână şi am vrut
s-o miros. Dar floarea m-a înţepat cu ghimpii de pe codiţă. Era gata s-o arunc, dar mama i-a rupt
ghimpii şi mi-a spus:
- Acum nu te mai înţeapă. Poţi s-o miroşi cât vrei!
Pe drum şi chiar acasă am mirosit-o şi i-am mângâiat petalele. Parcă erau din catifea roşie!
După puţin timp, floarea s-a aplecat peste mâna mea. Or fi durut-o rănile făcute de mam,
atunci când i-a rupt ghimpii?
Da, cred că da...o dureau!
I-am spus mamei ce-a păţit floarea. Dânsa a zâmbit...poate nu mă credea. Însă după ce a
văzut floarea, mi-a spus că are şi ea nevoie de hrană, ca mine.
M-am mirat. Cum să mănânce o floare? Credeam că glumeşte.
Dar cu fiecare clipă ce trecea, vedeam că floarea moare şi am rugat-o pe mama s-o salveze.
Şi ştiţi ce a făcut? I-a băgat codiţa într-un pahar cu apă rece şi puţin zahar... Apoi mi-a spus că aşa o
pot păstra mai multe zile, dacă am rupt-o din grădină.
După un ceas sau chiar mai puţin, floarea s-a făcut la fel de frumoasă ca atunci când a rupt-o.
Însă, peste câteva zile, tot a murit! Deşi îi schimbam apa în fiecare zi...
Acolo unde cresc ele, am văzut că trăiesc mult, mai mult!

După lecturarea poveştii le voi adresa câteva întrebări legate de textul poveştii. Apoi le voi
prinde în piept ecusoane – lalele roţii şi galbene.

2. Joc de mişcare: “Culegem flori”


Jocul se va desfăşura în curtea grădiniţei. Copiii vor forma două grupe: grupa lalelelor roşii
şi grupa lalelelor galbene. În curte, prin iarbă vor fi aşezate flori din plastic. La semnalul
educatoarei, copiii vor alerga şi vor culege florile din iarbă. După ce toate florile au fost culese, se
vor număra florile culese de fiecare echipă. Câştigătoare va fi echipa care a cules mai multe flori. Se
va repeta jocul de mai multe ori.
SECVENŢA CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DIDACTICE
DIDACTICĂ EVALUARE
Metode Mijloace
1.Captarea Se va realiza prin prezentarea unei
atenţiei albinuţe din pluş, care a venit la
grupa mare pentru a-i ruga pe copii Expunerea Albinuţă din
să o ajute să cunoască cât mai multe Pluş
lucruri despre flori.

2.Enunţarea Se anunta tema activitatii in termeni


scopului şi a accesibili:”Pentru a o ajuta pe
obiectivelor albinuţă să afle cât mai multe lucruri
despre flori, astazi vom desfasura o
activitate care se numeste: ”Flori
parfumate, frumos colorate”.

3.Prezentarea Se prezinta sarcinile pe care le au de


conţinutului şi rezolvat pe parcursul activitatii: vor
dirijarea picta flori, vor reconstitui imagini cu
învăţării flori, vor invăţa ghicitori despre Expunerea
flori, apoi jocul « Albina şi florile »,
vor desena flori, albine şi fluturi, vor
asculta o poveste despre viaţa
florilor şi vor culege flori.
Copiii vor vizita cele trei sectoare de Acuarele,
activitate (Artă, Bibliotecă şi Joc de pensulă
masă), li se va spune ce vor avea de
făcut la fiecare centru, iar în funcţie Bucăţi din
de dorinţa lor se vor grupa pentru a imagini cu
începe activitatea. flori
La Artă, copiii vor picta flori, la
Bibliotecă, vor asculta ghicitori Verificare
despre flori şi vor memora Exerciţiul orală
ghicitoarea care le-a plăcut cel mai
mult, iar la Joc de masă, vor Observare
reconstitui imagini cu flori. curentă

Tranziţie : Joc cu text şi cânt –


« Bine e să ştii »

În continuare se va desfăşura jocul


didactic « Albina şi florile » (DLC).
Copiii se vor aşeza în faţa
calculatorului pentru a viziona Calculator
Poveşti cu flori, apoi se vor aşeza pe Observaţia
scăunele – în formă de semicerc.
 Intuirea materialului :
jetoane cu flori, pe care le
voi aşeza jos, pe covor.
 Explicarea regulilor jocului :
Câte un copil o va ajuta pe albinuţă
să zboare – o va arunca în zona unde
sunt imaginile cu flori. Jetonul pe Explicaţia
care va cădea albinuţa va fi luat de
acelaşi copil. Acesta va spune
numele florii de pe jeton, va
despărţii cuvântul în silabe, va
preciza numărul şi ordinea silabelor
în cuvânt, iar apoi va reprezenta
grafic cuvântul pe tablă.
 Executarea jocului de probă :
Un copil va urma instrucţiunile Albinuţa
educatoarei, executând jocul de
probă.
 Desfăşurarea propriu-zisă a Jetoane cu
jocului : Pe covor vor fi suficiente Flori
imagini cu flori, astfel încât toţi Exerciţiul Verificare
copiii din grupă să participe la joc. orală
 Complicarea jocului : După
ce s-au epuizat toate imaginile cu
flori, copiii vor avea ca sarcină să Piramida
găsească cuvinte – nume de flori,
alcătuite din una, două, trei şi patru
silabe.
În finalul jocului, copiii vor primi
fişe în acre vor avea ca sarcină să Fişe
despartă în silabe cuvinte – nume de Problemati- Evaluare în
flori (reprezentate prin desen) şi să Zarea scris
le reprezinte grafic prin liniuţe
orizontale.

Tranziţie : Poezie – « Primăvara »,


exerciţii de înviorare în aer liber.

La activitatea artistico-plastică
(DEC), vor realiza lucrarea cu tema
« Flori, fluturi, albine ».
Voi purta o scurtă discuţie cu
copiii referitoare la culorile pe care Conversaţia
le vor folosi în realizarea desenului.
Le voi explica şi demonstra Explicaţia
copiilor cum pot desena flori, fluturi
şi albine, folosindu-se de elementele Demonstraţia
grafice : punct, linie, cerc, oval.
Înainte de a începe să deseneze,
copiii vor executa câteva exerciţii
pentru încălzirea muşchilor mici ai
mâinii : închidem şi deschidem
pumnii, ne spălăm pe mâini, spălăm Exerciţiul
batistuţa, o stoarcem, o scuturăm, o
întindem pe sârmă şi o prindem cu
cleme. Observare
Se va trece apoi la realizarea de curentă
către copii a lucrărilor. După un Creioane
anumit interval de timp, fiecare colorate
copil se va muta pe scaunul din
stânga sa şi va continua să lucreze. Masa Foi A4
Mişcarea acesta se va face până când rotundă
copiii ajung la locul de unde au
plecat.
Copiii vor participa la analiza
lucrărilor.

Tranziţie: Exerciţii de îviorare în aer


liber.

Copiii de vor aşeza pe scăunele, Expunerea


sub formă de semicerc şi vor asculta
povestea „Viaţa florilor” după
Maria Zimniceanu.
După lecturarea poveştii, le voi
adresa copiilor câteva întrebări pe Verificare
marginea textului audiat, pentru a orală
marca momentele principale şi a Conversaţia
desprinde mesajul transmis de autor.
Jocul de mişcare „Culegem Flori”
se va desfăşura în curtea grădiniţei.
Le voi prinde copiilor în piept, Ecusoane
ecusoane – lalele galbene şi roşii.
Grupându-se după culoarea lalelelor,
copiii vor forma două echipe.
În curte, prin iarbă, voi aşeza
flori din plastic. La semnalul meu, Exerciţiul
copiii vor alerga pentru a culege
florile. Câştigătoare va fi echipa care Flori din Observare
va culege mai multe flori. plastic curentă.
Jocul se va repeta de mai multe
ori.
4.Obţinerea Se vor aduna toate lucrările pe
performanţelor care copiii le-au realizat pe parcursul Conversaţia
şi asigurarea întregii activităţi, astfel precizându-
feed-back-ului se tema activităţilor pe care le-au
desfăşurat.
Copiii pot formula concluzii
referitoare la activităţile
desfăşurate.
5. Evaluarea Se vor aprecia lucrările copiilor şi
activităţii modul în care aceştia au participat la
activitate.
Fiecare copil se poate autoevalua
prin raportare la rezultatele
obţinute de colegii lui, participă
la analizarea acţiunilor Conversaţia
desfăşurate în sectoare, face
aprecieri despre lucrările şi
activităţile celorlalţi colegi.

Educatoarea, împreună cu copiii


6. Încheierea
vor realiza o miniexpoziţie cu
activităţii
lucrările cele mai frumoase.
Copiii se pregătesc pentru casă

S-ar putea să vă placă și