Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA

DATA: 07.10.2013

EDUCATOARE:Broasca Maria Camelia

TEMA DE STUDIU: Cine sunt, suntem?

TEMA PROIECTULUI: Eusiuniversulmeu

TEMA SAPTAMANALA: Bine e la noiacasa!

TEMA ACTIVITATII: Familia mea

FORME DE REALIZARE: Activitateintegrata de o zi

TIPUL ACTIVITATII: Insusire de noicunostinte

FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual, grupuri

OBIECTIVE CADRU:

Stimulareacuriozitatiiprivindexplicareasiintelegerealumiiinconjuratoare.;
Cunoastereasirespectareanormelor de comportare in societate.

OBIECTIVE DE REFERINTA:

Sa cunoascauneleelementecomponente ale lumiiinconjuratoare, precumsiinterdependentaintreele;


Sa comuniceimpresii, ideipebazaobservarilorefectuate;
Sa-siadaptezecomportamentulpropriu la cerintelegrupului in care traieste;
Saaprecieze in anumitesituatii concrete unelecomportamentesiatitudini in raport cu
normeleprestabilitesicunoscute.

Strategiididactice:

Metodesiprocedee: conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul, problematizarea, metoda Harta


cu figuri, metoda Turulgaleriei, recompense;
Mijloacedidactice: imagini, fise de lucru ,creioanecolorate, seturi de vase, masini, papusi, jetoane,
planse.
PROGRAMUL ZILEI

Intalnirea de dimineata Membriifamilieimele

Rutina Jucariile la locullor

Tranzitie Familiadegetelor- joc cu text si cant

ALA:

Biblioteca : Citireimaginiactivitati din familie


Arta: Responsabilitati in familie fisecolorat
Joc de rol: De-a familia

Tranzitie: Familiadegetelor- joc cu text si cant

ADE:

DS: Cunoastereamediului : Membriifamiliei observare

TranzitieFamiliadegetelor-joc cu text si cant

ALA2Statui muzicale- joc de miscare

OBIECTIVE CADRU:
ADP:

sautilizezeformule de salutadecvatemomentelorzilei;
sasesizezeprezentasauabsentaunuicoleg;
sa observe cu atentievremea de afara, oferind verbal catevacaracteristici ale acesteia, marcandu-le
prinsimboluladecvat;
saraspundacorect la comenzilemotrice date;
sainteractionezesicolaboreze cu cei din jur in realizareaactivitatilor de grup.
ALA1:

Biblioteca: Citireimaginiactivitati din familie

saciteascaimaginile in care se gasesc illustrate activitati specific uneifamilii;


sapovesteasca cu colegii de gruppeseamaacestorimagini;

Arta Responsabilitatilefamiliei- fisecolorat

sacoloreze in conturfisele de lucru;


safoloseascacorectustensilele de scris/ colorat.

Joc de rol: De-a familia

saformezegrupe din care sareiasa o familie;


sareproducaactivitati din viatauneifamilii;
saisiasumerolulprimit in familia de joc;

ADE: DS-Cunoastereamediului Membriifamiliei

sacunoascamembriifamiliei;
sacunoascaactivitatilevietii de familie;
sacunoascaresponsabilitatilecerevinfiecaruimembru al familiei;
sacunoascaincaperilecasei in care ofamilielocuieste;
sacunoascarelatiileintremembriifamiliei(dragoste, respect, intelegereetc)

ALA2 Statuimuzicale- joc de miscare

sadanseze cat timp se audemuzica;


sa se opreasca din danscand se terminamuzica, ramanandpeaceapozitienemiscat;
sarespecteregulilejocului.
SCENARIUL DIDACTIC

Activitateadebuteaza cu intalnirea de dimineata, undecopiifacprezenta,


stabilescstareavremiisiziuasaptamanii.

Noutateazilei se refera la temasaptamanalasianume Bine e la noiacassa! , astfelajungandu-se la


mesajulzilei acasa e locul in care ne simtimcelmai bine .

Prinjocul cu text si cant Familiadegetelor se face trecerea la activitatile la liberaalegere in care


copii se vorjucaastfel : Biblioteca Citimimagini cu activitatile din familie ,
undevorcitiimaginisivorpovestipeseamaacestoradespreactivitatileuneifamilii; Arta Responsabilitatile in
familie vorcoloradiferiteactiunisauobiecte care reprezinta o activitate a unuimembru al familiei; Joc de rol
De-a familia vor forma o mica familie in care voraveadiferiteresponsabilitati de indeplinit.
Princuvintelemagice Bagheta se invartestecartea la papusapofteste / pensula la carte pofteste /etc
copiivorschimbalocurile de joaca, astfelvorputeatrecemai multi copiiprincentreledeschise.

Printranzitiajoc cu text si cant Familiadegetelor se face trecerea la


activitatilepedomeniiexperientiale DS- Cunoastereamediului Membriifamiliei in care
prescolariivorobservamembriifamiliei cu relatiiledintreeisiresponsabilitatilefiecaruia in parte.

Ziua se incheieprinactivitatea ALA 2 in care vorjuca Statuimuzicale , vordansapanamuzica se


opreste , apoivorramane in aceapozitiepana la reincepreamuzicii.
DESCRIEREA DEMERSULUI DIDACTIC

EVENIMENT CONTINUT STINTIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC Metodesiproce Mijloacedidactice Mijloace
dee de
organiza
re
1.Moment Creareaunuiclimatplacut in
organizatoric vedereauneibunedesfasurariaactivitatilor.
Aerisireaclasei, aranjareamobilieruluisi a
materialelordidacticenecesareactivitatilor.

2.Captarea In cutiapostala am primit o imagine cu conversatia Imagini frontal Observareacomportamentuluipres


atentiei membriifamilieisicatevaghicitoridespremembriifamil Cutiapostala colarilor
iei(mama, tata, bunica)
3.Anuntarea AnuntareatemeiFamilia mea in care
temeisi a vorinvatadespremembriiuneifamilii,
obiectivelor relatiledintreacestiasiresonsabilitatilefiecaruia.
4.Dirijarea ADP Cu cine stau in casa? Conversatia Frontal Observareacomportamentului
invatarii Copiisuntantrenatiintr-o discutiedesprepersoanele cu Aprecierearaspunsurilorcopiilor
care eilocuiesc in casa siactivitatilelor. Acestlucru se
realizeazaprinintrebari:
Undelocuiesti ? (la casa/ bloc)
Cu cine locuiesti in casa? (mama, tata, bunicaetc )
Ce face mama candesteacasa?
Ce face tatacandesteacasa?
Cefacitucandestiacasa? Observareacomportamentului ,
Tranzitia Familiadegetelor face trecerea la ALA. Metoda turulgaleriei
Copiivoralege din saculetcate un Conversatia, Jetoane, jucarii
jetonsiasavoraflacentrul la care se vorjuca. explicatia, ,fise de lucru, Individu
Biblioteca- vorcitiimaginidespreactivitatile din Surpriza Imagini, al,
families i vorpovestipeseamalor, Arta Recompense pegrupe
vorcoloraobiectesauactivitati din viata de familie, Joc
de rol- vor reproduce prinjocviata de familie.
Prinjocul bagheta se invartesesicartea cu papusa se
roteste/papusa cu pensulaetc copiischimbacentrul de
joc. Prinmetoda turulgaleriei pornim in trenuletul
spiridusiloristeti pentru a
vedeasidiscutaprodusuljoculuilor la
fiecarecentrudeschis.Copiiivor fi recompensati cu
cate o bulinarosie in piept.
Printranzitia Familiadegetelor se face trecerea la
activitatea de Cunoastereamediului
Membriifamiliei. Observareacomportamentului,
Se prezintacopiilor o prezentare power point cu Aprecieriverbale ,
imagini din care reiese: membriiuneifamilii, Conversatia, Material power aplauze
ocupatiafiecaruimembru in parte, responsabilitatile Metoda harta point, Frontal,
din casa. Observarea se realizeazaprinintrebari: cu figuri Plansa, Pegrupe
Cine crezicaestedoamna? Dar domnul? Fisele de lucru de
Ai cui suntceidoicopii? la Arta,
Cine crezicaestedoamnasidomnulmaiinvarsta? Table magnetica,
Ai cui parintisuntbunicii? Hartafamiliei
Care estetreabamamei in casa?dar a tatalui?
Cu ce o ajutabunicapemama?Darbunicul?
Ceresponsabilitati are baiatul ?darfetita?
Ceformeazaimpreuna ?
Tu cum o ajutipe mama sitatal tau?
Princuvintelemagice bagheta se invartestecartea,
papusasipensula se intalneste se reformeazagrupele
de la centrele ALA fiecaregrupvorprimifiselecolorate
la centrulArta .Fiecaregrup in parte va fi
invitatsaasezepehartafamilieiresponsabilitatea care se
potrivestefiecaruimembru.
5.Asigurarea Se realizeazaprinintrebari: Conversatia, Lipici, Frontal, Observareacomportamentului
retentieisitransfer Despreceamvorbitazi? Metoda harta Jetoanemembriifa individu Aprecieriverbale
ului de Cum ne-am jucat la sectoare? cu figuri miliei al
cunostinte Ceamrealizatpetabla?
Si princonfectionareaproprieiharti a familiei
6.Evaluarea Prinexpozitie de conversatia Lucrarilecopiilor, frontal Aprecieriverbale,
activitatii lucrarisidiscutiipeseamaacestoralaudareacoportament recompense Expozitia,
elorpozitive
7.Incheierea Se realizeazaprinjocul de miscaresidistrctiv Statui Conversatia , calculator fontal Aprecieriverbale
activitatii musicale in care copiiivordansapanamuzica se explicatia
vaopri .inmomentul in care muzica se
opresteeivorramanenemiscati. Ceica re se miscaies
din joc. Se repeat panaramane un singurcopil
castigator