Sunteți pe pagina 1din 5

N Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluarea

r. Etapele Metode şi Mijloace de Forme Instrumente


cr activităţi procedee învăţământ de şi indicatori
t i organizare
1. Moment Pregătirea sălii de grupă şi a Conversaţia Tablă magnetică Frontală Evaluare orală
organi- materialului didactic necesar Exerciţiul Panoul de evidenţă Individuală
zatoric desfăşurării organizate a organizatoric al grupei
activităţii. Întâlnirea de Observaţia Calendarul naturii
dimineaţă, salutul, prezenţa, Expunerea
calendarul naturii, împărtăşirea Explicaţia
cu ceilalţi şi activitatea de grup
se realizează în cadrul acestui
moment al activităţii.

2. Capta- Copiii se vor aşeza în cerc şi vor Expunerea Săculeţ Frontală Observarea
rea răspunde la câteva ghicitori Explicaţia Jetoane Pe grupe sistematică a
atenţiei legate de tema săptămânii. Jocul Plicuri comportament
Doamna educatoare le va ului
prezenta un săculeţ din care ei
vor extrage câte un bileţel pe
care se află imaginea unui
animal. Astfel, grupa de copii va
fi împărţită în echipa Ursuleţilor
Panda, echipa Iepuraşilor, echipa
Pinguinilor şi echipa Leilor.
Membrii echipelor formate vor
lucra la centrele de activitate
astfel: echipa Pinguinilor şi cea a
Ursuleţilor la centrul
„Bibliotecă” iar echipa
„Iepuraşilor” şi a Leilor la
centrul „Artă”. După ce vor
finaliza sarcinile pentru cele
două centre, echipele vor avea de
asamblat un puzzle. Echipa care
termină prima, va putea deschide
o cutie-surpriză.
3. Anunţa- Membrii echipei câştigătoare vor Conversaţia Cutia-surpriză Frontală Observarea
rea descoperi în cutie mai multe explicaţia plicuri Individuală sistematică a
temei şi jetoane cu animale şi cinci comportament
obiecti- plicuri. Unul dintre ele este ului
velor adresat doamnei educatoare.
Educatoarea citeşte biletul găsit
în interiorul plicului şi descoperă
regulile jocului ce urmează să se
desfăşoare. Doamna educatoare
va anunţa activitatea care
urmează să se desfăşoare,
precum şi o parte din obiectivele
acesteia
4. Dirija- Copiii din echipa câştigătoare Conversaţia Plicuri Frontală Observarea
rea vor putea alege unul din plicurile Explicaţia Jetoane Individuală sistematică a
activită- care se află în cutie. Educatoarea Demonstraţia Cifre de plastic Pe echipe comportament
ţii citeşte sarcinile pe care membrii Jocul Cercuri roşii ului
echipei trebuie să le Problematizarea Cercuri verzi Evaluarea
îndeplinească. Fiecare plic Imagini cu habitate orală
conţine patru sarcini, câte una
pentru fiecare membru al
echipei. Primul membru trebuie
să alcătuiască o mulţime formată
din 2 zebre, 3 girafe şi 2 lei. Al
doilea membru va trebui să aşeze
cifra corespunzătoare mulţimii.
Al treilea copil va trebui să
identifice hrana corespunzătoare
pentru fiecare animal şi să aşeze
un cerc roşu lângă animalele
carnivore, un cerc verde lângă
animalele ierbivore. Ultimul
membru al echipei va trebui sa
identifice habitatul
animalelor(savană, junglă,
pădure). Are loc complicarea
jocului, moment în care ultimul
membru al echipei va trebui să
grupeze animalele în funcţie de
habitatul lor. Doamna educatoare
le oferă un jeton cu imaginea
unui habitat, iar preşcolarul va
trebui să scoată înafar mulţimii
animalele care nu se potriivesc
habitatului.
Pentru fiecare sarcină rezolvată
corect, copiii vor primi câte o
steluţă.
La sfârşitul concursului, câştigă
echipa care a strâns cele mai
multe jetoane. Copiii vor primi
măşti şi vor cânta „Dansul
prieteniei”.
Se vor întoarce, apoi, la măsuţe,
unde vor ajuta la împărţirea
materialelor didactice, vor intui
categoria activităţii care urmează
să se desfăşoare, vor urmări
demonstraţia educatoarei, vor
efectua exerciţii de încălzire a
muşchilor mâinii şi vor realiza
lucrările sub supravegherea şi
îndrumarea cadrului didactic.
5. Obţine- După finalizarea şi expunerea Conversaţia Lucrările Frontală Observarea
rea lucrărilor, preşcolarii vor realiza Turul galeriei preşcolarilor individuală comportament
perfor- un „tur al galeriei” pentru a Analiza lucrărilor ului copiilor
manţei analiza şi a aprecia rezultatele şi al gradului
şi activităţii lor. de implicare
evalua- Evaluare orală
rea (analiza
rezulta- lucrărilor)
telor
6. Încheie- Se vor face aprecieri generale şi Conversaţia Frontală Observarea
rea individuale asupra desfăşurării Individuală comportament
activităţi activităţii. ului nonverbal
i şi a gradului
de implicare
în activitate.